کلمبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.9 0.5 1.4 1.2 1.2
نرخ بیکاری 9.70 9.5 9.7 9.8 10 8
نرخ تورم 3.87 3.3 2.6 2.6 2.4 4
نرخ بهره 5.25 5.25 5 5 5 5.5
موازنه تجاری -0.69 -0.8 -0.7 -1 -0.9 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60 45 45 42 42 43
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 2901.10 2915 2886 2856 2827 2503
بازار سهام 1486.15 1450 1440 1420 1410 1250
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.49 6.55 6.62 6.68 6.75 7.46
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.9 0.5 1.4 1.2 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 2 2 2.3 2.2 3
تولید ناخالص داخلی 282.46 315 315 345 345 375
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 137102.00 137704 138264 139069 139754 147245
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37175.00 36690 36950 36825 36825 39400
تولید ناخالص داخلی سرانه 7525.90 7650 7650 7790 7790 8150
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13124.30 12700 12700 13000 13000 13900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8498.00 8508 8450 8468 8468 9000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10007.00 10167 10195 10207 10320 10516
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14855.00 14888 14806 14766 14762 14667
تولید ناخالص داخلی از معادن 8266.00 8140 7980 7960 8050 8320
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9614.00 9657 9675 9711 9755 10332
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4596.00 4670 4700 4725 4749 5002
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 9.70 9.5 9.7 9.8 10 8
افراد بیکار 2364.45 2150 2100 2400 2400 2300
جمعیت 48.75 48.59 48.9 49.7 50.3 51.5
هزینه زندگی خانواده 1388415.00 1339670 1353781 1345259 1350406 1348480
هزینه زندگی انفرادی 1167808.00 1072276 1122424 1084650 1113103 1101598
نرخ مشارکت نیروی کار 63.70 63.97 64.35 64.19 64.2 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2575100.00 2567503 2567444 2567419 2567409 2567402
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 800000.00 816718 816730 816732 816733 816733
افراد شاغل 22073.00 22093 22390 22262 22322 22302
نرخ اشتغال 57.52 57.64 58.41 58.06 58.23 58.17
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 3.87 3.3 2.6 2.6 2.4 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.14 0.2 0.4 0.6 0.6 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137.99 138 139 139 139 139
قیمت مصرف کننده اصلی 141.31 142 142 142 142 142
اندازه اصل تورم 5.00 4.89 4.77 4.78 4.84 5.47
قیمت تولید 107.70 108 108 107 108 105
تورم مواد غذایی 1.69 2.68 4.24 4.85 5.44 9.47
تغییر قیمت تولید کننده 0.52 0.1 0.65 0.45 0.63 2
CPI Housing Utilities 140.72 141 142 143 143 145
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127.61 128 128 128 127 126
قیمت صادرات 98.83 98.41 98.16 98.04 97.92 96.74
قیمت واردات 113.96 113 113 113 113 112
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 5.25 5.25 5 5 5 5.5
نرخ بهره بین بانکی 5.26 6 5.5 5.5 5.5 6
عرضه پول M0 50528.63 49313 49284 49320 49307 49310
عرضه پول M1 93573.94 93560 95209 93943 95250 95231
عرضه پول M3 453111.74 460354 468158 475694 483246 556970
ذخایر ارزی 47565.92 47723 47939 48121 48291 49640
ترازنامه بانک 492048.00 642356 655658 668907 682105 811288
نرخ بهره سپرده 6.80 5.9 6.44 6.35 6.26 6.4
عرضه پول M2 416699.18 421969 428708 435289 441833 504947
ترازنامه بانک مرکزی 161118.20 162013 161813 161848 161804 161821
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -0.69 -0.8 -0.7 -1 -0.9 -1
صادرات 3.07 2.5 3 3.2 3.2 3.3
واردات 3.75 3.8 3.5 3.7 4 2.6
حساب جاری -2708.00 -2900 -2800 -2650 -2650 -2500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4.3 -4.3 -4.4 -4.2 -3.5
بدهی خارجی 120740.69 123783 119806 123104 120382 121433
گردش سرمایه -2587.79 -2776 -2611 -2736 -2741 -2709
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2685.00 2792 2838 2850 2879 2944
حواله 488.00 459 465 468 469 469
ذخایر طلا 5.76 6.18 6.44 6.67 6.9 7.76
تولید نفت خام 804.00 819 819 819 819 819
رابطه مبادله 125.74 126 124 123 122 115
شاخص تروریسم 5.95 6.04 5.97 6.02 6.07 6.5
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60 45 45 42 42 43
بودجه دولت -4.00 -3.31 -3.3 -3.62 -3.76 -3
ارزش بودجه دولت -2705.60 207 296 -220 -185 -123
هزینه های دولت 24181.00 25000 25000 25000 26000 28000
درآمدهای دولت 13549.90 13666 13839 13844 13702 13750
هزینه های مالی 16255.49 12760 13898 13366 13696 13584
مخارج نظامی 9930.40 9895 10011 10058 10104 10763
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار -5.90 -5.4 -4.9 -4.7 -4.5 2
تولید صنعتی 6.20 -2.5 -3.5 3.1 2.5 1.2
مجموع فروش خودرو 11137.00 12797 13057 12542 12519 12508
ثبت خودرو 18607.00 18980 19000 19206 19162 19160
شاخص اقتصادی مقدم 3.00 1.4 1.8 2 2.4 1.47
تولید فولاد 110.00 96.73 101 99.53 99.81 99.82
تولید سیمان 1077344.00 1029053 1044424 1034713 1035076 1036184
شاخص رقابتی 4.30 4.3 4.3 4.3 4.3 4.32
رتبه رقابتی 61.00 60 60 61 62 62
استفاده از ظرفیت 76.10 75.4 75.29 75.39 75.29 75.29
شاخص فساد مالی 37.00 37 36 36 36 36
رتبه فساد مالی 90.00 91 92 94 96 92
آسانی کسب و کار 53.00 48 47 47 47 45
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.90 -11.58 5.71 6 9 12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.50 0.64 1.22 1.8 1.92 1.86
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.10 0 -0.02 1 1.2 2.3
هزینه های مصرف کننده 88383.00 88649 88566 88789 88860 89540
اعتبار بخش خصوصی 234090.87 249525 254126 255788 256863 258560
تسهیلات اعتباری خریدار 119413.07 121506 124371 127175 129917 154255
قیمت گازوئیل 0.78 0.77 0.79 0.79 0.8 0.77
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 117.89 122 124 126 128 145
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 48.20 48.27 48.26 48.28 48.29 48.43
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 40.20 40.2 40.87 40.73 40.58 39.69
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8.07 7.84 7.86 7.88 7.9