کلمبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.5 1.4 1.2 0.9 1.2
نرخ بیکاری 9.20 9.7 9.4 9.6 10.1 9.4
نرخ تورم 4.05 3.9 3.7 3.6 3.5 3.4
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5.5
موازنه تجاری -0.45 -0.7 -0.8 -0.9 -0.9 -0.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60 46 46 46 46 47
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 3015.00 2910 2880 2850 2824 2500
بازار سهام 1446.28 1470 1450 1440 1420 1260
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.66 6.55 6.62 6.68 6.75 7.46
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.5 1.4 1.2 0.9 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2 2.3 2.2 2.2 3
تولید ناخالص داخلی 282.46 315 345 345 345 375
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 138021.00 138237 138899 139293 139564 140001
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37175.00 37000 38000 38000 39000 43000
تولید ناخالص داخلی سرانه 7525.90 7650 7790 7790 7660 8150
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13124.30 12700 13000 13000 13297 13900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8762.00 8737 8737 8725 8719 9000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10004.00 9912 10207 10320 10506 10516
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14974.00 14857 14832 14834 14770 14555
تولید ناخالص داخلی از معادن 8434.00 7980 7960 8050 8120 8320
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9644.00 9622 9615 9605 9585 9362
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4667.00 4700 4725 4749 4774 5002
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 9.20 9.7 9.4 9.6 10.1 9.4
افراد بیکار 2276.03 2200 2100 2300 2200 2000
جمعیت 48.75 48.9 49.7 50.3 49.6 51.5
نرخ مشارکت نیروی کار 64.20 64.35 63.93 63.78 63.65 65
افراد شاغل 22397.00 22504 22419 22416 22373 22127
نرخ اشتغال 58.24 58.26 57.9 57.72 57.49 56.25
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2499200.00 2506189 2508409 2509519 2510628 2508499
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 830100.00 836173 830681 827936 825190 826418
هزینه زندگی خانواده 1098000.00 1125184 1135761 1141049 1146337 1135353
هزینه زندگی انفرادی 776200.00 770124 775990 778923 781856 780462
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 4.05 3.9 3.7 3.6 3.5 3.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.02 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.07 138 138 138 138 138
قیمت مصرف کننده اصلی 141.58 142 142 142 142 141
اندازه اصل تورم 4.73 4.61 4.58 4.64 4.72 5.36
قیمت تولید 109.04 109 109 108 108 107
تورم مواد غذایی 2.51 2.2 2.1 2.1 2.2 2.3
قیمت واردات 113.82 114 114 114 114 113
CPI مسکن آب و برق 141.51 142 143 144 145 147
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127.84 128 128 128 128 127
قیمت صادرات 102.74 102 102 102 102 101
تغییر قیمت تولید کننده 1.73 0.4 0.5 0.6 0.5 1
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5.5
نرخ بهره بین بانکی 5.03 5.5 5.5 5.5 4.93 6
عرضه پول M0 49985.40 50001 49948 49914 49880 49568
عرضه پول M1 94805.39 94363 94303 94239 94187 93711
عرضه پول M3 452180.29 451115 450397 449937 449607 447574
ذخایر ارزی 47407.84 47549 47535 47504 47468 47090
نرخ بهره سپرده 6.80 7.42 7.55 7.68 7.81 9.55
ترازنامه بانک مرکزی 165980.00 165988 165720 165378 165035 162003
عرضه پول M2 414830.79 413924 413248 412802 412483 410502
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -0.45 -0.7 -0.8 -0.9 -0.9 -0.7
صادرات 3.28 3 3.2 3.2 3 3.3
واردات 3.73 3.7 4 4.1 3.9 4
حساب جاری -2708.00 -2800 -2650 -2650 -2554 -2500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4.3 -4.2 -4.2 -4.2 -3.5
بدهی خارجی 121618.05 109369 102404 95897 89823 50481
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2685.00 2571 2512 2493 2460 2265
گردش سرمایه -2587.79 -2566 -2565 -2532 -2507 -2331
حواله 446.50 447 442 438 434 411
ذخایر طلا 5.76 6.7 7.04 7.36 7.62 8.45
تولید نفت خام 804.00 811 809 808 806 791
رابطه مبادله 130.43 130 128 127 125 118
شاخص تروریسم 5.95 6 6 6 6 6
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60 46 46 46 46 47
بودجه دولت -4.00 -5 -3.8 -3.8 -3.8 -3.7
ارزش بودجه دولت -1072.19 -877 -820 -728 -692 -670
هزینه های دولت 24685.00 25000 26000 26000 26000 28000
درآمدهای دولت 12174.34 12280 12034 11841 11660 10167
هزینه های مالی 13246.53 14444 14742 14585 14515 13828
مخارج نظامی 9930.40 9708 9718 9728 9739 9724
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار -3.40 -4.9 -4.7 -4.5 -1.74 2
تولید صنعتی -1.90 2.2 2.5 2.5 2.7 2.8
مجموع فروش خودرو 14928.00 13057 13441 13232 13076 12046
ثبت خودرو 19297.00 19000 22696 23173 23433 23756
شاخص اقتصادی مقدم 0.20 1.8 2 2.4 2.6 2.6
سرعت اینترنت 5523.06 5804 5668 5750 5808 5408
آدرس های IP 5185338.00 4670618 4739817 4628945 4661637 4469208
تولید سیمان 1025617.00 1023467 1016407 1008295 1000898 944888
شاخص رقابتی 4.29 4.28 4.28 4.28 4.28 4.26
رتبه رقابتی 66.00 66 66 66 66 69
استفاده از ظرفیت 77.60 76.68 76.49 76.34 76.21 75.7
شاخص فساد مالی 37.00 36 36 36 36 34
رتبه فساد مالی 90.00 89 88 88 88 87
آسانی کسب و کار 59.00 53 53 53 52 51
تولید فولاد 105.00 99.17 96.19 93.88 91.64 80.79
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.60 -12 -10 -8 -8 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.30 2.01 3.05 1.97 2.04 1.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.40 1 1 1.2 0.7 2.3
هزینه های مصرف کننده 88383.00 88548 88548 88538 88393 86244
اعتبار بخش خصوصی 227109.16 224118 219611 215293 211163 181235
قیمت گازوئیل 0.76 0.76 0.75 0.75 0.74 0.72
تسهیلات اعتباری خریدار 121318.19 123458 125539 127392 129033 136468
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 119.30 122 124 125 126 133
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 48.20 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 40.20 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 96.00 219 219 219 219 219
درجه حرارت 25.00 24.04 24.04 24.04 24.04 24.04