چین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2017-09
نرخ بیکاری 3.95 2017-09
نرخ تورم 1.9 2017-10
نرخ بهره 4.35 2017-10
موازنه تجاری 382 2017-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 6.64 2017-11
بازار سهام 3410 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.99 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 11199 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص ملی 742352 CNY-HML 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318912 CNY-HML 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6894 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14401 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 593288 CNY-HML 2017-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 41229 CNY-HML 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 37265 CNY-HML 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 201736 CNY-HML 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 313951 CNY-HML 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 27167 CNY-HML 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.95 % 2017-09
افراد شاغل 77603 ده ها هزار نفر 2016-12
افراد بیکار 979 ده ها هزار نفر 2017-09
هزینه های کار 104 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 5231000 2017-06
دستمزد 67569 CNY / سال 2016-12
حداقل دستمزد 2300 CNY / ماه 2017-04
دستمزد در تولید 59470 CNY / سال 2016-12
جمعیت 1379 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 50 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-10
اندازه اصل تورم 2.3 % 2017-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 631 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2017-10
تغییر قیمت تولید کننده 6.9 % 2017-10
قیمت صادرات 103 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 109 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی -0.4 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.35 % 2017-10
نسبت ذخیره نقدی 17 % 2017-11
نرخ بهره بین بانکی 4.78 % 2017-11
عرضه پول M0 6820 CNY - میلیارد 2017-10
عرضه پول M1 52600 CNY - میلیارد 2017-10
عرضه پول M2 165340 CNY - میلیارد 2017-10
ترازنامه بانک 663 CNY - میلیارد 2017-10
ترازنامه بانک مرکزی 358875 CNY-HML 2017-10
ذخایر ارزی 3109213 USD - میلیون 2017-10
وام به بخش خصوصی 10400 CNY-HML 2017-10
نرخ بهره سپرده 1.5 % 2016-12
میزان رشد وام 13 % 2017-10
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 7.3 % 2017-10
وام به بانک 1179921 CNY-HML 2017-10
نرخ بهره معکوس 2.45 % 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 382 USD-HML 2017-10
صادرات 1890 USD-HML 2017-10
واردات 1508 USD-HML 2017-10
حساب جاری 371 USD-HML 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2016-12
بدهی خارجی 14207 USD-HML 2016-12
رابطه مبادله 94.25 نقاط شاخص 2017-09
گردش سرمایه -371 USD-HML 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1022 USD-HML 2017-10
ورود توریست 128 ده ها هزار نفر 2016-02
ذخایر طلا 1843 تن 2017-06
تولید نفت خام 3827 BBL/D/1K 2017-07
Exports to India 5096382 USD-THO 2017-10
شاخص تروریسم 6.11 2015-12
فروش اسلحه 2123 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.2 % 2016-12
بودجه دولت -3.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -119 CNY-HML 2017-09
هزینه های دولت 187841 CNY-HML 2016-12
درآمدهای دولت 16234 CNY-HML 2017-10
هزینه های مالی 11122 CNY-HML 2017-10
ارزیابی اعتبار 79.57
مخارج نظامی 225713 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 51.6 2017-10
شاخص PMI تولید 51 2017-10
پی ام آی غیر توليدی 54.3 % 2017-10
شاخص PMI خدمات 51.2 نقاط شاخص 2017-10
تولید صنعتی 6.2 % 2017-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 % 2017-10
تولید صنعتی 6.7 % 2017-10
میزان سفارشات جدید 52.9 نقاط شاخص 2017-10
تغییرات موجودی انبار 10816 CNY-HML 2016-12
تولید خودرو 2224800 واحد 2017-10
ثبت خودرو 2352500 2017-10
مجموع فروش خودرو 2703500 2017-10
شاخص اقتصادی مقدم 0 % 2017-09
سرعت اینترنت 7583 KBps 2017-03
آدرس های IP 98862937 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 76.8 % 2017-09
تولید سیمان 21990 ده هزار تن 2017-10
شاخص رقابتی 5 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 27 2018-12
پی ام آی مرکب 51 2017-10
سود شرکت سهامی 5584600 CNY - میلیون 2017-09
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 79 2016-12
آسانی کسب و کار 78 2017-12
تولید الکتریسیته 503800 گیگاوات ساعت 2017-10
استخراج معدن -1.3 % 2017-10
تولید فولاد 71827 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 124 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.74 % 2017-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10 % 2017-10
هزینه های مصرف کننده 292661 CNY-HML 2016-12
درآمد قابل تصرف شخص 33616 CNY 2016-12
پس انداز های شخصی 0.35 % 2017-12
نرخ وام بانکی 4.35 % 2017-10
تسهیلات اعتباری خریدار 301620 CNY-HML 2017-10
قیمت گازوئیل 0.71 USD / لیتر 2017-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 45.5 % of GDP 2017-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 5.4 % 2017-10
نرخ مالکیت مسکن 90 % 2014-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 48 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 17 mm 2015-12
درجه حرارت -5 celsius 2015-12