چین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2017-06
نرخ بیکاری 3.95 2017-06
نرخ تورم 1.8 2017-08
نرخ بهره 4.35 2017-08
موازنه تجاری 420 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 6.58 2017-09
بازار سهام 3353 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.68 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 11199 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص ملی 742352 CNY-HML 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318912 CNY-HML 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6894 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14401 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 381490 CNY-HML 2017-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 21987 CNY-HML 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22326 CNY-HML 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 131244 CNY-HML 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 206516 CNY-HML 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 17474 CNY-HML 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.95 % 2017-06
افراد شاغل 77603 ده ها هزار نفر 2016-12
افراد بیکار 976 ده ها هزار نفر 2017-06
هزینه های کار 104 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 5231000 2017-06
دستمزد 67569 CNY / سال 2016-12
حداقل دستمزد 2300 CNY/Month 2017-04
دستمزد در تولید 59470 CNY / سال 2016-12
جمعیت 1375 میلیون 2015-12
سن بازنشستگی زنان 50 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 2.2 % 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 631 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 6.3 % 2017-08
قیمت صادرات 104 نقاط شاخص 2017-07
قیمت واردات 107 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی -0.2 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.35 % 2017-08
نسبت ذخیره نقدی 17 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 4.9 % 2017-09
عرضه پول M0 6760 CNY - میلیارد 2017-08
عرضه پول M1 51810 CNY - میلیارد 2017-08
عرضه پول M2 164520 CNY - میلیارد 2017-08
ترازنامه بانک 1090 CNY - میلیارد 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 347144 CNY-HML 2017-08
ذخایر ارزی 3092000 USD - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 14800 CNY-HML 2017-08
نرخ بهره سپرده 1.5 % 2016-12
میزان رشد وام 13.2 % 2017-08
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 7.8 % 2017-08
وام به بانک 1160509 CNY-HML 2017-08
نرخ بهره معکوس 2.45 % 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 420 USD-HML 2017-08
صادرات 1992 USD-HML 2017-08
واردات 1572 USD-HML 2017-08
حساب جاری 529 USD-HML 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2016-12
بدهی خارجی 14207 USD-HML 2016-12
رابطه مبادله 97.44 نقاط شاخص 2017-07
گردش سرمایه -529 USD-HML 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 837 USD-HML 2017-08
ورود توریست 128 ده ها هزار نفر 2016-02
ذخایر طلا 1843 تن 2017-06
تولید نفت خام 3829 BBL/D/1K 2017-05
Exports to India 6094426 USD-THO 2017-08
شاخص تروریسم 6.11 2015-12
فروش اسلحه 2123 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.2 % 2016-12
بودجه دولت -3.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 17.7 CNY-HML 2017-07
هزینه های دولت 187841 CNY-HML 2016-12
درآمدهای دولت 10652 CNY-HML 2017-08
هزینه های مالی 14647 CNY-HML 2017-08
ارزیابی اعتبار 79.57
مخارج نظامی 225713 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 51.7 2017-08
شاخص PMI تولید 51.6 2017-08
پی ام آی غیر توليدی 53.4 % 2017-08
شاخص PMI خدمات 52.7 نقاط شاخص 2017-08
تولید صنعتی 6 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.46 % 2017-08
تولید صنعتی 6.9 % 2017-08
میزان سفارشات جدید 53.1 نقاط شاخص 2017-08
تغییرات موجودی انبار 10816 CNY-HML 2016-12
تولید خودرو 1789600 واحد 2017-08
ثبت خودرو 1875200 2017-08
مجموع فروش خودرو 2186000 2017-08
شاخص اقتصادی مقدم 0.2 % 2017-04
تولید سیمان 21185 Ten Thousands of Tonnes 2017-08
شاخص رقابتی 4.95 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 28 2017-12
پی ام آی مرکب 52.4 2017-08
سود شرکت سهامی 4248120 CNY - میلیون 2017-07
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 79 2016-12
آسانی کسب و کار 78 2016-12
تولید الکتریسیته 594500 گیگاوات ساعت 2017-08
استخراج معدن -3.4 % 2017-08
تمایلات کسب و کار MNI 55.9 2016-12
تولید فولاد 74594 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 115 2017-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.76 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.1 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 292661 CNY-HML 2016-12
درآمد قابل تصرف شخص 33616 CNY 2016-12
پس انداز های شخصی 0.35 % 2017-12
نرخ وام بانکی 4.35 % 2017-08
تسهیلات اعتباری خریدار 291010 CNY-HML 2017-08
قیمت گازوئیل 0.7 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 45.5 % of GDP 2017-03
تمایلات مصرف کننده MNI 117 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 8.3 % 2017-08
نرخ مالکیت مسکن 90 % 2014-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 48 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2016-12