شاخص یاب

چین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-09
نرخ بیکاری 3.82 2018-09
نرخ تورم 2.5 2018-10
نرخ بهره 4.35 2018-10
موازنه تجاری 340 2018-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.93 2018-11
بازار سهام 2668 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.43 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 12238 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص ملی 824828 CNY-HML 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 346441 CNY-HML 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7329 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15309 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 650899 CNY-HML 2018-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 42173 CNY-HML 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 41590 CNY-HML 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 222165 CNY-HML 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 345773 CNY-HML 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 29556 CNY-HML 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.82 % 2018-09
افراد شاغل 77640 ده ها هزار نفر 2017-12
افراد بیکار 968 ده ها هزار نفر 2018-09
هزینه های کار 105 نقاط شاخص 2018-09
دستمزد 74318 CNY / سال 2017-12
حداقل دستمزد 2420 CNY / ماه 2018-04
دستمزد در تولید 64452 CNY / سال 2017-12
جمعیت 1390 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 50 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.5 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 1.8 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 656 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 % 2018-10
قیمت صادرات 104 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 106 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 3.3 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.35 % 2018-10
نسبت ذخیره نقدی 14.5 % 2018-11
نرخ بهره بین بانکی 3.13 % 2018-11
عرضه پول M0 7130 CNY - میلیارد 2018-09
عرضه پول M1 53860 CNY - میلیارد 2018-09
عرضه پول M2 180170 CNY - میلیارد 2018-09
ترازنامه بانک 697 CNY - میلیارد 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 366230 CNY-HML 2018-09
ذخایر ارزی 3053098 USD - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 7288 CNY-HML 2018-10
نرخ بهره سپرده 0.35 % 2018-10
میزان رشد وام 13.1 % 2018-10
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 5.7 % 2018-10
وام به بانک 1327637 CNY-HML 2018-09
نرخ بهره معکوس 2.55 % 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 340 USD-HML 2018-10
صادرات 2173 USD-HML 2018-10
واردات 1833 USD-HML 2018-10
حساب جاری 160 USD-HML 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2017-12
بدهی خارجی 17106 USD-HML 2017-12
رابطه مبادله 98.39 نقاط شاخص 2018-08
گردش سرمایه -160 USD-HML 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1077 USD-HML 2018-10
ورود توریست 2917 ده ها هزار نفر 2017-12
ذخایر طلا 1843 تن 2018-09
تولید نفت خام 3732 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 5.54 2016-12
فروش اسلحه 1131 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 % 2017-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -357 CNY-HML 2018-09
هزینه های دولت 203330 CNY-HML 2017-12
درآمدهای دولت 12963 CNY-HML 2018-09
هزینه های مالی 22616 CNY-HML 2018-09
ارزیابی اعتبار 79.57
مخارج نظامی 228173 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 50.2 نقاط شاخص 2018-10
شاخص PMI تولید 50.1 2018-10
پی ام آی غیر توليدی 53.9 % 2018-10
شاخص PMI خدمات 50.8 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی 5.9 % 2018-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.48 % 2018-10
تولید صنعتی 6.1 % 2018-10
میزان سفارشات جدید 50.8 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات موجودی انبار 14186 CNY-HML 2017-12
تولید خودرو 2002200 واحد 2018-10
ثبت خودرو 2046800 2018-10
مجموع فروش خودرو 2380100 2018-10
سرعت اینترنت 7583 KBps 2017-03
آدرس های IP 98862937 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 76.5 % 2018-09
تولید سیمان 20781 ده هزار تن 2018-09
شاخص رقابتی 72.61 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 28 2018-12
پی ام آی مرکب 50.5 2018-10
سود شرکت سهامی 4917340 CNY - میلیون 2018-09
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 77 2017-12
آسانی کسب و کار 46 2018-12
تولید الکتریسیته 533000 گیگاوات ساعت 2018-10
استخراج معدن 3.8 % 2018-10
تولید فولاد 80845 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 118 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.64 % 2018-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.6 % 2018-10
هزینه های مصرف کننده 317510 CNY-HML 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 36396 CNY 2017-12
پس انداز های شخصی 0.35 % 2018-12
نرخ وام بانکی 4.35 % 2018-10
تسهیلات اعتباری خریدار 356536 CNY-HML 2018-09
قیمت گازوئیل 0.92 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 49.3 % of GDP 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 8.6 % 2018-10
نرخ مالکیت مسکن 90 % 2014-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 48 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 17.59 mm 2015-12
درجه حرارت -5.24 celsius 2015-12