چین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2017-12
نرخ بیکاری 3.9 2017-12
نرخ تورم 2.9 2018-02
نرخ بهره 4.35 2018-02
موازنه تجاری 337 2018-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.33 2018-03
بازار سهام 3280 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.85 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 11199 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص ملی 742352 CNY-HML 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318912 CNY-HML 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6894 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14401 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 827122 CNY-HML 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 65468 CNY-HML 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 55689 CNY-HML 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 279997 CNY-HML 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 427032 CNY-HML 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 36803 CNY-HML 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.9 % 2017-12
افراد شاغل 77640 ده ها هزار نفر 2017-12
افراد بیکار 972 ده ها هزار نفر 2017-12
هزینه های کار 104 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 4337000 2017-12
دستمزد 67569 CNY / سال 2016-12
حداقل دستمزد 2300 CNY / ماه 2017-04
دستمزد در تولید 59470 CNY / سال 2016-12
جمعیت 1379 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 50 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.9 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 2.5 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 631 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 % 2018-02
قیمت صادرات 100 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 105 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 4.4 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.35 % 2018-02
نسبت ذخیره نقدی 17 % 2018-03
نرخ بهره بین بانکی 5.22 % 2018-03
عرضه پول M0 8140 CNY - میلیارد 2018-02
عرضه پول M1 51700 CNY - میلیارد 2018-02
عرضه پول M2 172910 CNY - میلیارد 2018-02
ترازنامه بانک 839 CNY - میلیارد 2018-02
ترازنامه بانک مرکزی 362528 CNY-HML 2018-02
ذخایر ارزی 3134482 USD - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 11700 CNY-HML 2018-02
نرخ بهره سپرده 1.5 % 2016-12
میزان رشد وام 12.8 % 2018-02
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 7.9 % 2018-02
وام به بانک 1233889 CNY-HML 2018-02
نرخ بهره معکوس 2.5 % 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 337 USD-HML 2018-02
صادرات 1716 USD-HML 2018-02
واردات 1379 USD-HML 2018-02
حساب جاری 622 USD-HML 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.4 % 2017-12
بدهی خارجی 14207 USD-HML 2016-12
رابطه مبادله 95.7 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه -622 USD-HML 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 139 USD-HML 2018-02
ورود توریست 2917 ده ها هزار نفر 2017-12
ذخایر طلا 1843 تن 2017-12
تولید نفت خام 3820 BBL/D/1K 2017-11
Exports to India 5945500 USD-THO 2018-02
شاخص تروریسم 5.54 2016-12
فروش اسلحه 2123 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.2 % 2016-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 77.2 CNY-HML 2018-01
هزینه های دولت 203330 CNY-HML 2017-12
درآمدهای دولت 10820 CNY-HML 2017-12
هزینه های مالی 22744 CNY-HML 2017-12
ارزیابی اعتبار 79.57
مخارج نظامی 225713 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 50.3 نقاط شاخص 2018-02
شاخص PMI تولید 51.6 2018-02
پی ام آی غیر توليدی 54.4 % 2018-02
شاخص PMI خدمات 54.2 نقاط شاخص 2018-02
تولید صنعتی 7.2 % 2018-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.57 % 2018-02
تولید صنعتی 7 % 2018-02
میزان سفارشات جدید 51 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات موجودی انبار 10816 CNY-HML 2016-12
تولید خودرو 1439200 واحد 2018-02
ثبت خودرو 1475500 2018-02
مجموع فروش خودرو 1717600 2018-02
شاخص اقتصادی مقدم 101 نقاط شاخص 2017-12
سرعت اینترنت 7583 KBps 2017-03
آدرس های IP 98862937 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 78 % 2017-12
تولید سیمان 19144 ده هزار تن 2017-12
شاخص رقابتی 5 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 27 2018-12
پی ام آی مرکب 53.3 2018-02
سود شرکت سهامی 7518710 CNY - میلیون 2017-12
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 79 2016-12
آسانی کسب و کار 78 2017-12
تولید الکتریسیته 569900 گیگاوات ساعت 2017-12
استخراج معدن 1.6 % 2018-02
تولید فولاد 67000 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 122 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.76 % 2018-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.7 % 2018-02
هزینه های مصرف کننده 292661 CNY-HML 2016-12
درآمد قابل تصرف شخص 36396 CNY 2017-12
پس انداز های شخصی 0.35 % 2018-12
نرخ وام بانکی 4.35 % 2018-02
تسهیلات اعتباری خریدار 319215 CNY-HML 2018-02
قیمت گازوئیل 0.87 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48 % of GDP 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 5.2 % 2018-02
نرخ مالکیت مسکن 90 % 2014-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 48 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 17.59 mm 2015-12
درجه حرارت -5.24 celsius 2015-12