شاخص یاب

چین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2018-06
نرخ بیکاری 3.83 2018-06
نرخ تورم 2.3 2018-08
نرخ بهره 4.35 2018-08
موازنه تجاری 279 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.84 2018-09
بازار سهام 2797 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.71 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 12238 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص ملی 824828 CNY-HML 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 346441 CNY-HML 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7329 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15309 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 418961 CNY-HML 2018-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22087 CNY-HML 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25169 CNY-HML 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 144656 CNY-HML 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 227576 CNY-HML 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19042 CNY-HML 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.83 % 2018-06
افراد شاغل 77640 ده ها هزار نفر 2017-12
افراد بیکار 969 ده ها هزار نفر 2018-06
هزینه های کار 105 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 74318 CNY / سال 2017-12
حداقل دستمزد 2420 CNY / ماه 2018-04
دستمزد در تولید 64452 CNY / سال 2017-12
جمعیت 1390 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 50 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.3 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 2 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 631 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 4.1 % 2018-08
قیمت صادرات 101 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 107 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 1.7 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.35 % 2018-08
نسبت ذخیره نقدی 15.5 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 3.71 % 2018-09
عرضه پول M0 6980 CNY - میلیارد 2018-08
عرضه پول M1 53830 CNY - میلیارد 2018-08
عرضه پول M2 178870 CNY - میلیارد 2018-08
ترازنامه بانک 1280 CNY - میلیارد 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 362617 CNY-HML 2018-08
ذخایر ارزی 3109716 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 15200 CNY-HML 2018-08
نرخ بهره سپرده 0.35 % 2018-08
میزان رشد وام 13.2 % 2018-08
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 5.3 % 2018-08
وام به بانک 1313907 CNY-HML 2018-08
نرخ بهره معکوس 2.55 % 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 279 USD-HML 2018-08
صادرات 2174 USD-HML 2018-08
واردات 1895 USD-HML 2018-08
حساب جاری 58 USD-HML 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2017-12
بدهی خارجی 17106 USD-HML 2017-12
رابطه مبادله 94.48 نقاط شاخص 2018-07
گردش سرمایه -58 USD-HML 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 865 USD-HML 2018-08
ورود توریست 2917 ده ها هزار نفر 2017-12
ذخایر طلا 1843 تن 2018-06
تولید نفت خام 3761 BBL/D/1K 2018-05
شاخص تروریسم 5.54 2016-12
فروش اسلحه 1131 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 % 2017-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -168 CNY-HML 2018-06
هزینه های دولت 203330 CNY-HML 2017-12
درآمدهای دولت 11077 CNY-HML 2018-08
هزینه های مالی 15137 CNY-HML 2018-08
ارزیابی اعتبار 79.57
مخارج نظامی 228173 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 51.3 نقاط شاخص 2018-08
شاخص PMI تولید 50.6 2018-08
پی ام آی غیر توليدی 54.2 % 2018-08
شاخص PMI خدمات 51.5 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی 6.1 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.52 % 2018-08
تولید صنعتی 6.1 % 2018-08
میزان سفارشات جدید 52.2 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات موجودی انبار 14186 CNY-HML 2017-12
تولید خودرو 1705200 واحد 2018-08
ثبت خودرو 1789900 2018-08
مجموع فروش خودرو 2103400 2018-08
سرعت اینترنت 7583 KBps 2017-03
آدرس های IP 98862937 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 76.8 % 2018-06
تولید سیمان 20018 ده هزار تن 2018-08
شاخص رقابتی 5 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 27 2018-12
پی ام آی مرکب 52 2018-08
سود شرکت سهامی 3903810 CNY - میلیون 2018-07
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 77 2017-12
آسانی کسب و کار 78 2017-12
تولید الکتریسیته 640000 گیگاوات ساعت 2018-07
استخراج معدن 2 % 2018-08
تولید فولاد 81241 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.65 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 317510 CNY-HML 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 36396 CNY 2017-12
پس انداز های شخصی 0.35 % 2018-12
نرخ وام بانکی 4.35 % 2018-08
تسهیلات اعتباری خریدار 350646 CNY-HML 2018-08
قیمت گازوئیل 0.89 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.4 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 7 % 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 90 % 2014-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 48 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 17.59 mm 2015-12
درجه حرارت -5.24 celsius 2015-12