شاخص یاب

چین

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 6.8 2019-01
بازار سهام 2614 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.12 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 2018-12
نرخ بیکاری 3.82 2018-09
نرخ تورم 1.9 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2018-12
نرخ بهره 4.35 2018-12
نسبت ذخیره نقدی 13.5 2019-01
موازنه تجاری 571 2018-12
حساب جاری 233 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 2017-12
بودجه دولت -3.5 2017-12
اطمینان کسب و کار 49.4 2018-12
شاخص PMI تولید 49.7 2018-12
پی ام آی غیر توليدی 53.8 2018-12
شاخص PMI خدمات 53.9 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 122 2018-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.51 2018-11
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 12238 2017-12
تولید ناخالص ملی 824828 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 346441 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7329 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15309 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 650899 2018-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 42173 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 41590 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 222165 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 345773 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 29556 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.82 2018-09
افراد شاغل 77640 2017-12
افراد بیکار 968 2018-09
هزینه های کار 105 2018-09
دستمزد 74318 2017-12
حداقل دستمزد 2420 2018-04
دستمزد در تولید 64452 2017-12
جمعیت 1390 2017-12
سن بازنشستگی زنان 50 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2018-12
اندازه اصل تورم 1.8 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 656 2017-12
قیمت تولید 101 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.9 2018-12
قیمت صادرات 109 2018-10
قیمت واردات 110 2018-10
تورم مواد غذایی 2.5 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.35 2018-12
نسبت ذخیره نقدی 13.5 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 2.95 2019-01
عرضه پول M0 7320 2018-12
عرضه پول M1 55170 2018-12
عرضه پول M2 182670 2018-12
ترازنامه بانک 1080 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 372492 2018-12
ذخایر ارزی 3072712 2018-12
وام به بخش خصوصی 15900 2018-12
نرخ بهره سپرده 0.35 2018-12
میزان رشد وام 13.5 2018-12
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 5.9 2018-12
وام به بانک 1357891 2018-12
نرخ بهره معکوس 2.55 2019-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 571 2018-12
حساب جاری 233 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-12
صادرات 2212 2018-12
واردات 1642 2018-12
بدهی خارجی 17106 2017-12
رابطه مبادله 99.09 2018-10
گردش سرمایه 168 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1350 2018-12
ورود توریست 2917 2017-12
ذخایر طلا 1843 2018-12
تولید نفت خام 3690 2018-09
شاخص تروریسم 5.54 2016-12
فروش اسلحه 1131 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 2017-12
بودجه دولت -3.5 2017-12
ارزش بودجه دولت -286 2018-11
هزینه های دولت 203330 2017-12
درآمدهای دولت 10775 2018-11
هزینه های مالی 16431 2018-11
ارزیابی اعتبار 79.57
مخارج نظامی 228173 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 48 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 49.4 2018-12
شاخص PMI تولید 49.7 2018-12
پی ام آی غیر توليدی 53.8 2018-12
شاخص PMI خدمات 53.9 2018-12
تولید صنعتی 5.7 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.36 2018-11
تولید صنعتی 5.6 2018-11
میزان سفارشات جدید 49.7 2018-12
تغییرات موجودی انبار 14186 2017-12
تولید خودرو 2054600 2018-12
ثبت خودرو 2233100 2018-12
مجموع فروش خودرو 2661500 2018-12
سرعت اینترنت 7583 2017-03
آدرس های IP 98862937 2017-03
استفاده از ظرفیت 76 2018-12
تولید سیمان 20521 2018-11
شاخص رقابتی 72.61 2018-12
رتبه رقابتی 28 2018-12
پی ام آی مرکب 52.2 2018-12
سود شرکت سهامی 6116880 2018-11
شاخص فساد مالی 41 2017-12
رتبه فساد مالی 77 2017-12
آسانی کسب و کار 46 2018-12
تولید الکتریسیته 533000 2018-10
استخراج معدن 2.3 2018-11
تولید فولاد 77621 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 122 2018-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.51 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.2 2018-12
هزینه های مصرف کننده 317510 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 36396 2017-12
پس انداز های شخصی 0.35 2018-12
نرخ وام بانکی 4.35 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 371852 2018-12
قیمت گازوئیل 0.75 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 50.3 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 9.7 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 90 2014-12