شاخص یاب

چین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2018-06
نرخ بیکاری 3.89 2018-03
نرخ تورم 1.9 2018-06
نرخ بهره 4.35 2018-06
موازنه تجاری 416 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.69 2018-07
بازار سهام 2786 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.51 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 12238 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص ملی 824828 CNY-HML 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 346441 CNY-HML 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7329 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15309 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 418961 CNY-HML 2018-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22087 CNY-HML 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9583 CNY-HML 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 68117 CNY-HML 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 112428 CNY-HML 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8861 CNY-HML 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.89 % 2018-03
افراد شاغل 77640 ده ها هزار نفر 2017-12
افراد بیکار 971 ده ها هزار نفر 2018-03
هزینه های کار 104 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 4337000 2017-12
دستمزد 74318 CNY / سال 2017-12
حداقل دستمزد 2420 CNY / ماه 2018-04
دستمزد در تولید 64452 CNY / سال 2017-12
جمعیت 1390 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 50 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 1.9 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 631 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 % 2018-06
قیمت صادرات 100 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 100 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 0.3 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.35 % 2018-06
نسبت ذخیره نقدی 15.5 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 3.7 % 2018-07
عرضه پول M0 6960 CNY - میلیارد 2018-06
عرضه پول M1 54390 CNY - میلیارد 2018-06
عرضه پول M2 177020 CNY - میلیارد 2018-06
ترازنامه بانک 1840 CNY - میلیارد 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 356149 CNY-HML 2018-05
ذخایر ارزی 3112129 USD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 11800 CNY-HML 2018-06
نرخ بهره سپرده 0.35 % 2018-06
میزان رشد وام 12.7 % 2018-06
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 6 % 2018-06
وام به بانک 1268339 CNY-HML 2018-05
نرخ بهره معکوس 2.55 % 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 416 USD-HML 2018-06
صادرات 2167 USD-HML 2018-06
واردات 1751 USD-HML 2018-06
حساب جاری -341 USD-HML 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2017-12
بدهی خارجی 17106 USD-HML 2017-12
رابطه مبادله 99.7 نقاط شاخص 2018-04
گردش سرمایه 725 USD-HML 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 683 USD-HML 2018-06
ورود توریست 2917 ده ها هزار نفر 2017-12
ذخایر طلا 1843 تن 2018-06
تولید نفت خام 3758 BBL/D/1K 2018-03
شاخص تروریسم 5.54 2016-12
فروش اسلحه 1131 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 % 2017-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 83.1 CNY-HML 2018-05
هزینه های دولت 203330 CNY-HML 2017-12
درآمدهای دولت 17631 CNY-HML 2018-05
هزینه های مالی 17003 CNY-HML 2018-05
ارزیابی اعتبار 79.57
مخارج نظامی 228173 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 51.5 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 51 2018-06
پی ام آی غیر توليدی 55 % 2018-06
شاخص PMI خدمات 53.9 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 6 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.36 % 2018-06
تولید صنعتی 6 % 2018-06
میزان سفارشات جدید 53.2 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات موجودی انبار 14186 CNY-HML 2017-12
تولید خودرو 1930800 واحد 2018-06
ثبت خودرو 1874200 2018-06
مجموع فروش خودرو 2270000 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 101 نقاط شاخص 2017-12
سرعت اینترنت 7583 KBps 2017-03
آدرس های IP 98862937 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 76.8 % 2018-06
تولید سیمان 21521 ده هزار تن 2018-05
شاخص رقابتی 5 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 27 2018-12
پی ام آی مرکب 53 2018-06
سود شرکت سهامی 2729830 CNY - میلیون 2018-05
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 77 2017-12
آسانی کسب و کار 78 2017-12
تولید الکتریسیته 510800 گیگاوات ساعت 2018-04
استخراج معدن 2.7 % 2018-06
تولید فولاد 81127 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 123 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.73 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 317510 CNY-HML 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 36396 CNY 2017-12
پس انداز های شخصی 0.35 % 2018-12
نرخ وام بانکی 4.35 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 333730 CNY-HML 2018-05
قیمت گازوئیل 0.84 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.4 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 5 % 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 90 % 2014-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 48 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 17.59 mm 2015-12
درجه حرارت -5.24 celsius 2015-12