چین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2017-09
نرخ بیکاری 3.95 2017-09
نرخ تورم 1.8 2017-12
نرخ بهره 4.35 2017-11
موازنه تجاری 547 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.44 2018-01
بازار سهام 3437 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.01 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 11199 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص ملی 742352 CNY-HML 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318912 CNY-HML 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6894 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14401 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 593288 CNY-HML 2017-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 41229 CNY-HML 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 37265 CNY-HML 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 201736 CNY-HML 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 313951 CNY-HML 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 27167 CNY-HML 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.95 % 2017-09
افراد شاغل 77603 ده ها هزار نفر 2016-12
افراد بیکار 979 ده ها هزار نفر 2017-09
هزینه های کار 104 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 4980000 2017-09
دستمزد 67569 CNY / سال 2016-12
حداقل دستمزد 2300 CNY / ماه 2017-04
دستمزد در تولید 59470 CNY / سال 2016-12
جمعیت 1379 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 50 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 2.2 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 631 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.9 % 2017-12
قیمت صادرات 103 نقاط شاخص 2017-11
قیمت واردات 106 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی -0.4 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.35 % 2017-11
نسبت ذخیره نقدی 17 % 2018-01
نرخ بهره بین بانکی 5.21 % 2018-01
عرضه پول M0 7060 CNY - میلیارد 2017-12
عرضه پول M1 54380 CNY - میلیارد 2017-12
عرضه پول M2 167680 CNY - میلیارد 2017-12
ترازنامه بانک 584 CNY - میلیارد 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 362474 CNY-HML 2017-11
ذخایر ارزی 3139949 USD - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 11400 CNY-HML 2017-12
نرخ بهره سپرده 1.5 % 2016-12
میزان رشد وام 12.7 % 2017-12
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 7.2 % 2017-11
وام به بانک 1191183 CNY-HML 2017-11
نرخ بهره معکوس 2.5 % 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 547 USD-HML 2017-12
صادرات 2318 USD-HML 2017-12
واردات 1771 USD-HML 2017-12
حساب جاری 405 USD-HML 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2016-12
بدهی خارجی 14207 USD-HML 2016-12
رابطه مبادله 97.51 نقاط شاخص 2017-11
گردش سرمایه 142 USD-HML 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1343 USD-HML 2017-12
ورود توریست 2815 ده ها هزار نفر 2016-12
ذخایر طلا 1843 تن 2017-12
تولید نفت خام 3779 BBL/D/1K 2017-09
Exports to India 6546000 USD-THO 2017-12
شاخص تروریسم 5.54 2016-12
فروش اسلحه 2123 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.2 % 2016-12
بودجه دولت -3.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -71.5 CNY-HML 2017-11
هزینه های دولت 187841 CNY-HML 2016-12
درآمدهای دولت 11385 CNY-HML 2017-11
هزینه های مالی 16566 CNY-HML 2017-11
ارزیابی اعتبار 79.57
مخارج نظامی 225713 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 51.6 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 51.5 2017-12
پی ام آی غیر توليدی 55 % 2017-12
شاخص PMI خدمات 53.9 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 6.1 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.48 % 2017-11
تولید صنعتی 6.8 % 2017-11
میزان سفارشات جدید 53.4 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات موجودی انبار 10816 CNY-HML 2016-12
تولید خودرو 2609700 واحد 2017-12
ثبت خودرو 2653300 2017-12
مجموع فروش خودرو 3060300 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 101 نقاط شاخص 2017-11
سرعت اینترنت 7583 KBps 2017-03
آدرس های IP 98862937 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 76.8 % 2017-09
تولید سیمان 22051 ده هزار تن 2017-11
شاخص رقابتی 5 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 27 2018-12
پی ام آی مرکب 53 2017-12
سود شرکت سهامی 6875010 CNY - میلیون 2017-11
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 79 2016-12
آسانی کسب و کار 78 2017-12
تولید الکتریسیته 519600 گیگاوات ساعت 2017-11
استخراج معدن -1.7 % 2017-11
تولید فولاد 66151 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 121 نقاط شاخص 2017-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.83 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.2 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 292661 CNY-HML 2016-12
درآمد قابل تصرف شخص 33616 CNY 2016-12
پس انداز های شخصی 0.35 % 2017-12
نرخ وام بانکی 4.35 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 306907 CNY-HML 2017-11
قیمت گازوئیل 0.78 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 46.8 % of GDP 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 5.1 % 2017-11
نرخ مالکیت مسکن 90 % 2014-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 48 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 17 mm 2015-12
درجه حرارت -5 celsius 2015-12