چین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2018-03
نرخ بیکاری 3.89 2018-03
نرخ تورم 1.8 2018-04
نرخ بهره 4.35 2018-04
موازنه تجاری 288 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.39 2018-05
بازار سهام 3142 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.65 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 11199 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص ملی 742352 CNY-HML 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318912 CNY-HML 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6894 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14401 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 198683 CNY-HML 2018-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8904 CNY-HML 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9583 CNY-HML 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 68117 CNY-HML 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 112428 CNY-HML 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8861 CNY-HML 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.89 % 2018-03
افراد شاغل 77640 ده ها هزار نفر 2017-12
افراد بیکار 971 ده ها هزار نفر 2018-03
هزینه های کار 104 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 4337000 2017-12
دستمزد 74318 CNY / سال 2017-12
حداقل دستمزد 2420 CNY / ماه 2018-04
دستمزد در تولید 64452 CNY / سال 2017-12
جمعیت 1390 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 50 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 2 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 631 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 3.4 % 2018-04
قیمت صادرات 98.08 نقاط شاخص 2018-02
قیمت واردات 98.61 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 0.7 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.35 % 2018-04
نسبت ذخیره نقدی 16 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 4.39 % 2018-05
عرضه پول M0 7150 CNY - میلیارد 2018-04
عرضه پول M1 52540 CNY - میلیارد 2018-04
عرضه پول M2 173770 CNY - میلیارد 2018-04
ترازنامه بانک 1180 CNY - میلیارد 2018-04
ترازنامه بانک مرکزی 353225 CNY-HML 2018-04
ذخایر ارزی 3125000 USD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 15600 CNY-HML 2018-04
نرخ بهره سپرده 0.35 % 2018-04
میزان رشد وام 12.7 % 2018-04
سرمایه گذاری دارائی های ثابت 7 % 2018-04
وام به بانک 1256799 CNY-HML 2018-04
نرخ بهره معکوس 2.55 % 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 288 USD-HML 2018-04
صادرات 2005 USD-HML 2018-04
واردات 1716 USD-HML 2018-04
حساب جاری -282 USD-HML 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2017-12
بدهی خارجی 17106 USD-HML 2017-12
رابطه مبادله 99.46 نقاط شاخص 2018-02
گردش سرمایه 282 USD-HML 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 287 USD-HML 2018-04
ورود توریست 2917 ده ها هزار نفر 2017-12
ذخایر طلا 1843 تن 2018-03
تولید نفت خام 3729 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 5.54 2016-12
فروش اسلحه 1131 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 % 2017-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -171 CNY-HML 2018-03
هزینه های دولت 203330 CNY-HML 2017-12
درآمدهای دولت 18473 CNY-HML 2018-04
هزینه های مالی 14696 CNY-HML 2018-04
ارزیابی اعتبار 79.57
مخارج نظامی 228173 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 51.4 نقاط شاخص 2018-04
شاخص PMI تولید 51.1 2018-04
پی ام آی غیر توليدی 54.8 % 2018-04
شاخص PMI خدمات 52.9 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی 7 % 2018-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.61 % 2018-04
تولید صنعتی 7.4 % 2018-04
میزان سفارشات جدید 52.9 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات موجودی انبار 10816 CNY-HML 2016-12
تولید خودرو 1999800 واحد 2018-04
ثبت خودرو 1914400 2018-04
مجموع فروش خودرو 2318600 2018-04
شاخص اقتصادی مقدم 101 نقاط شاخص 2017-12
سرعت اینترنت 7583 KBps 2017-03
آدرس های IP 98862937 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 76.5 % 2018-03
تولید سیمان 21072 ده هزار تن 2018-04
شاخص رقابتی 5 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 27 2018-12
پی ام آی مرکب 52.3 2018-04
سود شرکت سهامی 1553320 CNY - میلیون 2018-03
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 77 2017-12
آسانی کسب و کار 78 2017-12
تولید الکتریسیته 569900 گیگاوات ساعت 2017-12
استخراج معدن -0.2 % 2018-04
تولید فولاد 73980 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 123 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.66 % 2018-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.4 % 2018-04
هزینه های مصرف کننده 292661 CNY-HML 2016-12
درآمد قابل تصرف شخص 36396 CNY 2017-12
پس انداز های شخصی 0.35 % 2018-12
نرخ وام بانکی 4.35 % 2018-04
تسهیلات اعتباری خریدار 328698 CNY-HML 2018-04
قیمت گازوئیل 0.87 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48 % of GDP 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 4.7 % 2018-04
نرخ مالکیت مسکن 90 % 2014-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 48 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 17.59 mm 2015-12
درجه حرارت -5.24 celsius 2015-12