شاخص یاب

شیلی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-03
نرخ بیکاری 7 2018-05
نرخ تورم 2.5 2018-06
نرخ بهره 2.5 2018-06
موازنه تجاری 483 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 659 2018-07
بازار سهام 27234 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.56 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 277 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38044 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص ملی 141634 CLP - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7615 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 15060 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22767 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1863 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2135 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3923 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3684 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1761 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3454 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3145 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1048 CLP - میلیارد 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7 % 2018-05
افراد شاغل 8393 هزار 2018-05
افراد بیکار 631 هزار 2018-05
نرخ اشتغال 55.7 % 2018-05
نرخ مشارکت نیروی کار 59.9 % 2018-05
پست های خالی شغلی 31.2 نقاط شاخص 2018-05
دستمزد 4629 CLP / ساعت 2018-03
حداقل دستمزد 276000 CLP / ماه 2018-01
دستمزد در تولید 108 نقاط شاخص 2018-05
جمعیت 18.37 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
هزینه زندگی خانواده 622100 CLP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 400300 CLP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1161900 CLP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 375500 CLP / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.5 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 118 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 1.7 % 2018-05
قیمت صادرات 97 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 86.72 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 3.6 % 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 125 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-06
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 8.1 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 2.73 % 2018-07
عرضه پول M1 33831 CLP - میلیارد 2018-06
عرضه پول M2 132063 CLP - میلیارد 2018-06
عرضه پول M3 219161 CLP - میلیارد 2018-06
ترازنامه بانک 138602 CLP - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 37989 USD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 94608 CLP - میلیارد 2018-05
نرخ بهره سپرده 2.9 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 24850 CLP - میلیون 2018-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 483 USD - میلیون 2018-06
صادرات 6472 USD - میلیون 2018-06
واردات 5989 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری -269 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 % 2017-12
بدهی خارجی 183294 USD - میلیون 2018-05
گردش سرمایه -1488 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 0.25 تن 2017-12
تولید نفت خام 3 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5210 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2018-03
شاخص تروریسم 3.25 2016-12
ورود توریست 374156 افراد 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 % 2017-12
بودجه دولت -2.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -2063858 CLP - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 4259 CLP - میلیارد 2018-03
درآمدهای دولت 1374960 CLP - میلیون 2018-05
هزینه های مالی 3438819 CLP - میلیون 2018-05
ارزیابی اعتبار 78.14
مخارج نظامی 4805 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 55.05 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 3.6 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 % 2018-05
تولید صنعتی 1.8 % 2018-05
تغییرات موجودی انبار 1562 CLP - میلیارد 2018-03
مجموع فروش خودرو 35470 2018-04
شاخص اقتصادی مقدم 4.9 % 2018-05
سرعت اینترنت 9259 KBps 2017-03
آدرس های IP 3793061 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 33 2018-12
تولید مس 498 هزاران تن 2018-05
شاخص فساد مالی 67 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 26 2017-12
آسانی کسب و کار 55 2017-12
استخراج معدن 6.4 % 2018-05
تولید فولاد 85 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.2 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.2 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 23878 CLP - میلیارد 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 22032 CLP - میلیارد 2018-05
اعتبار بخش خصوصی 147998 CLP - میلیارد 2018-04
نرخ وام بانکی 6.05 % 2018-06
قیمت گازوئیل 1.23 USD / لیتر 2018-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.7 در صد 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 185 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 15492 واحد 2018-05
خانه های مسکونی نوساز 15492 2018-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.6 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.6 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 22.8 mm 2015-12
درجه حرارت 11.9 celsius 2015-12