شاخص یاب

شیلی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-06
نرخ بیکاری 7.1 2018-09
نرخ تورم 2.9 2018-10
نرخ بهره 2.75 2018-10
موازنه تجاری -220 2018-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 682 2018-11
بازار سهام 26262 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.77 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 277 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38311 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص ملی 141634 CLP - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8085 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15060 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22767 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 956 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2298 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4085 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3669 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1742 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3745 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1889 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1003 CLP - میلیارد 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.1 % 2018-09
افراد شاغل 8333 هزار 2018-09
افراد بیکار 635 هزار 2018-09
نرخ اشتغال 55 % 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.2 % 2018-09
پست های خالی شغلی 17.5 نقاط شاخص 2018-09
دستمزد 4681 CLP / ساعت 2018-07
حداقل دستمزد 276000 CLP / ماه 2018-01
دستمزد در تولید 111 نقاط شاخص 2018-09
جمعیت 18.37 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
هزینه زندگی خانواده 599700 CLP / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 388600 CLP / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1154700 CLP / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 388700 CLP / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.9 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 119 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 1.9 % 2018-10
قیمت صادرات 96.4 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 88.59 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 3.5 % 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 نقاط شاخص 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 124 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-10
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 3.09 % 2018-11
عرضه پول M1 33612 CLP - میلیارد 2018-10
عرضه پول M2 132643 CLP - میلیارد 2018-10
عرضه پول M3 226452 CLP - میلیارد 2018-10
ترازنامه بانک 138801 CLP - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 37395 USD - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 98423 CLP - میلیارد 2018-09
نرخ بهره سپرده 2.9 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 26833 CLP - میلیون 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -220 USD - میلیون 2018-10
صادرات 6566 USD - میلیون 2018-10
واردات 6783 USD - میلیون 2018-10
حساب جاری -1846 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 % 2017-12
بدهی خارجی 180447 USD - میلیون 2018-09
گردش سرمایه -786 USD - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 0.25 تن 2018-06
تولید نفت خام 3 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1578 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 99.78 نقاط شاخص 2018-06
شاخص تروریسم 3.25 2016-12
ورود توریست 251518 افراد 2018-07
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 % 2017-12
بودجه دولت -2.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -592210 CLP - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 5376 CLP - میلیارد 2018-06
درآمدهای دولت 3298612 CLP - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 3890822 CLP - میلیون 2018-09
ارزیابی اعتبار 78.14
مخارج نظامی 4805 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 53.55 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی -3.2 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.8 % 2018-09
تولید صنعتی -5.4 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 766 CLP - میلیارد 2018-06
مجموع فروش خودرو 38729 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 2.3 % 2018-09
سرعت اینترنت 9259 KBps 2017-03
آدرس های IP 3793061 IP 2017-03
شاخص رقابتی 70.26 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 33 2018-12
تولید مس 484 هزاران تن 2018-09
شاخص فساد مالی 67 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 26 2017-12
آسانی کسب و کار 56 2018-12
استخراج معدن -1.3 % 2018-09
تولید فولاد 90 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 46.7 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.5 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.6 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 24443 CLP - میلیارد 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 22439 CLP - میلیارد 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 154113 CLP - میلیارد 2018-08
نرخ وام بانکی 6 % 2018-10
قیمت گازوئیل 1.23 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.7 % of GDP 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 188 نقاط شاخص 2018-09
جواز ساختمان 7485 واحد 2018-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.6 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.6 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 22.8 mm 2015-12
درجه حرارت 11.9 celsius 2015-12