شیلی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-03
نرخ بیکاری 6.9 2018-03
نرخ تورم 1.9 2018-04
نرخ بهره 2.5 2018-05
موازنه تجاری 983 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 623 2018-05
بازار سهام 28401 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.56 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 247 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38044 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص ملی 141634 CLP - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7615 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 15020 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22707 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1863 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2135 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3923 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3684 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1761 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3454 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3145 CLP - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1048 CLP - میلیارد 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.9 % 2018-03
افراد شاغل 8379 هزار 2018-03
افراد بیکار 621 هزار 2018-03
نرخ اشتغال 55.8 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 59.9 % 2018-03
پست های خالی شغلی 21.8 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 4629 CLP / ساعت 2018-03
حداقل دستمزد 276000 CLP / ماه 2018-01
دستمزد در تولید 108 نقاط شاخص 2018-03
جمعیت 18.37 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
هزینه زندگی خانواده 622100 CLP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 400300 CLP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1161900 CLP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 375500 CLP / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 118 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 1.7 % 2018-04
قیمت صادرات 97 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 86.72 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 2.3 % 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 125 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-04
قیمت تولید 111 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 4.8 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 2.81 % 2018-05
عرضه پول M1 32978 CLP - میلیارد 2018-04
عرضه پول M2 129273 CLP - میلیارد 2018-04
عرضه پول M3 214636 CLP - میلیارد 2018-04
ترازنامه بانک 134916 CLP - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 37312 USD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 91523 CLP - میلیارد 2018-03
نرخ بهره سپرده 3.8 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 24918 CLP - میلیون 2018-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 199 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 983 USD - میلیون 2018-04
صادرات 6353 USD - میلیون 2018-04
واردات 5370 USD - میلیون 2018-04
حساب جاری -269 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 % 2017-12
بدهی خارجی 184195 USD - میلیون 2018-03
گردش سرمایه -1488 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 0.25 تن 2017-12
تولید نفت خام 3 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5210 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2018-03
شاخص تروریسم 3.25 2016-12
ورود توریست 374156 افراد 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 % 2017-12
بودجه دولت -2.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1024973 CLP - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 4259 CLP - میلیارد 2018-03
درآمدهای دولت 3190231 CLP - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 4215204 CLP - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 78.14
مخارج نظامی 4805 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 54.41 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی 8.7 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 % 2018-03
تولید صنعتی -2.4 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 1562 CLP - میلیارد 2018-03
مجموع فروش خودرو 33355 2018-03
شاخص اقتصادی مقدم 4.6 % 2018-03
سرعت اینترنت 9259 KBps 2017-03
آدرس های IP 3793061 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 33 2018-12
تولید مس 496 هزاران تن 2018-03
شاخص فساد مالی 67 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 26 2017-12
آسانی کسب و کار 55 2017-12
استخراج معدن 27 % 2018-03
تولید فولاد 110 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.2 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 13.1 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 23878 CLP - میلیارد 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 21777 CLP - میلیارد 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 144930 CLP - میلیارد 2018-02
نرخ وام بانکی 6.27 % 2018-04
قیمت گازوئیل 1.24 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.7 در صد 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 185 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 11890 واحد 2018-03
خانه های مسکونی نوساز 11890 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.6 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.6 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 22.8 mm 2015-12
درجه حرارت 11.9 celsius 2015-12