شیلی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-12
نرخ بیکاری 6.5 2018-01
نرخ تورم 2 2018-02
نرخ بهره 2.5 2018-03
موازنه تجاری 1250 2018-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.3 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 604 2018-03
بازار سهام 27751 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.49 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 247 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 37559 CLP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص ملی 141794 CLP - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9283 CLP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15020 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22707 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 984 CLP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2783 CLP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3883 CLP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4135 CLP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1762 CLP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3767 CLP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3310 CLP - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1064 CLP - میلیارد 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.5 % 2018-01
افراد شاغل 8434 هزار 2018-01
افراد بیکار 587 هزار 2018-01
نرخ اشتغال 56.3 % 2018-01
نرخ مشارکت نیروی کار 60.3 % 2018-01
پست های خالی شغلی 31.2 نقاط شاخص 2018-01
دستمزد 4619 CLP / ساعت 2018-01
حداقل دستمزد 276000 CLP / ماه 2018-01
دستمزد در تولید 108 نقاط شاخص 2018-01
جمعیت 18.19 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
هزینه زندگی خانواده 622100 CLP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 400300 CLP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1161900 CLP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 375500 CLP / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 117 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 1.6 % 2018-02
قیمت صادرات 91.8 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 84.95 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 2.8 % 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119 نقاط شاخص 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-02
قیمت تولید 112 نقاط شاخص 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 6.7 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-03
نرخ بهره بین بانکی 2.75 % 2018-03
عرضه پول M1 32260 CLP - میلیارد 2018-02
عرضه پول M2 124474 CLP - میلیارد 2018-02
عرضه پول M3 211495 CLP - میلیارد 2018-02
ترازنامه بانک 117704 CLP - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 38390 USD - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 89698 CLP - میلیارد 2018-01
نرخ بهره سپرده 3.8 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 24918 CLP - میلیون 2018-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 199 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1250 USD - میلیون 2018-02
صادرات 6355 USD - میلیون 2018-02
واردات 5107 USD - میلیون 2018-02
حساب جاری -370 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 % 2017-12
بدهی خارجی 179193 USD - میلیون 2018-01
گردش سرمایه 963 USD - میلیون 2017-12
حواله 923 USD - میلیون 2013-12
ذخایر طلا 0.25 تن 2017-09
تولید نفت خام 3 BBL/D/1K 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1541 USD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 99.16 نقاط شاخص 2017-09
شاخص تروریسم 3.25 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.3 % 2016-12
بودجه دولت -2.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 728950 CLP - میلیون 2018-01
هزینه های دولت 5693 CLP - میلیارد 2017-12
درآمدهای دولت 3755841 CLP - میلیون 2018-01
هزینه های مالی 3026891 CLP - میلیون 2018-01
ارزیابی اعتبار 78.14
مخارج نظامی 4583 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 57.38 نقاط شاخص 2018-02
تولید صنعتی 5.3 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 % 2017-12
تولید صنعتی 5.7 % 2018-01
تغییرات موجودی انبار 3992 CLP - میلیارد 2017-12
مجموع فروش خودرو 35322 2018-01
شاخص اقتصادی مقدم 3.9 % 2018-01
سرعت اینترنت 9259 KBps 2017-03
آدرس های IP 3793061 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 33 2018-12
تولید مس 504 هزاران تن 2018-01
شاخص فساد مالی 67 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 26 2017-12
آسانی کسب و کار 55 2017-12
استخراج معدن 5.9 % 2018-01
تولید فولاد 100 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.1 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -25.6 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.8 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 25207 CLP - میلیارد 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 21558 CLP - میلیارد 2018-01
اعتبار بخش خصوصی 144250 CLP - میلیارد 2017-12
نرخ وام بانکی 6.94 % 2018-02
قیمت گازوئیل 1.31 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.7 در صد 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 179 نقاط شاخص 2017-12
جواز ساختمان 9239 واحد 2018-01
خانه های مسکونی نوساز 9239 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.6 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.6 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 22.8 mm 2015-12
درجه حرارت 11.9 celsius 2015-12