شاخص یاب

شیلی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-06
نرخ بیکاری 7.3 2018-07
نرخ تورم 2.6 2018-08
نرخ بهره 2.5 2018-09
موازنه تجاری -302 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 663 2018-09
بازار سهام 27126 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.87 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 277 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38311 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص ملی 141634 CLP - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8085 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15060 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22767 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 956 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2298 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4085 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3669 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1742 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3745 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1889 CLP - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1003 CLP - میلیارد 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.3 % 2018-07
افراد شاغل 8350 هزار 2018-07
افراد بیکار 659 هزار 2018-07
نرخ اشتغال 55.3 % 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 59.7 % 2018-07
پست های خالی شغلی 25.3 نقاط شاخص 2018-08
دستمزد 4639 CLP / ساعت 2018-06
حداقل دستمزد 276000 CLP / ماه 2018-01
دستمزد در تولید 109 نقاط شاخص 2018-07
جمعیت 18.37 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
هزینه زندگی خانواده 622100 CLP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 400300 CLP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1161900 CLP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 375500 CLP / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 119 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 2 % 2018-08
قیمت صادرات 96.4 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 88.59 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 2.7 % 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 124 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-08
قیمت تولید 111 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 2.73 % 2018-09
عرضه پول M1 33192 CLP - میلیارد 2018-08
عرضه پول M2 132702 CLP - میلیارد 2018-08
عرضه پول M3 218652 CLP - میلیارد 2018-08
ترازنامه بانک 138643 CLP - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 36781 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 96597 CLP - میلیارد 2018-07
نرخ بهره سپرده 2.9 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 26833 CLP - میلیون 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -302 USD - میلیون 2018-08
صادرات 6232 USD - میلیون 2018-08
واردات 6534 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری -1846 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 % 2017-12
بدهی خارجی 180367 USD - میلیون 2018-07
گردش سرمایه -786 USD - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 0.25 تن 2017-12
تولید نفت خام 3 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1578 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 99.78 نقاط شاخص 2018-06
شاخص تروریسم 3.25 2016-12
ورود توریست 201387 افراد 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 % 2017-12
بودجه دولت -2.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -292901 CLP - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 5376 CLP - میلیارد 2018-06
درآمدهای دولت 3057720 CLP - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 3350620 CLP - میلیون 2018-07
ارزیابی اعتبار 78.14
مخارج نظامی 4805 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 50.82 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی -1.6 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 % 2018-07
تولید صنعتی -1.4 % 2018-07
تغییرات موجودی انبار 766 CLP - میلیارد 2018-06
مجموع فروش خودرو 31285 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم 3.3 % 2018-07
سرعت اینترنت 9259 KBps 2017-03
آدرس های IP 3793061 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 33 2018-12
تولید مس 488 هزاران تن 2018-07
شاخص فساد مالی 67 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 26 2017-12
آسانی کسب و کار 55 2017-12
استخراج معدن -2.5 % 2018-07
تولید فولاد 85 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 47 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.2 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 24443 CLP - میلیارد 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 22123 CLP - میلیارد 2018-07
اعتبار بخش خصوصی 151432 CLP - میلیارد 2018-06
نرخ وام بانکی 6.32 % 2018-08
قیمت گازوئیل 1.24 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.7 % of GDP 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 183 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 6606 واحد 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.6 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.6 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 22.8 mm 2015-12
درجه حرارت 11.9 celsius 2015-12