شاخص یاب

شیلی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 671 2019-01
بازار سهام 27146 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.64 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-09
نرخ بیکاری 6.8 2018-11
نرخ تورم 2.6 2018-12
نرخ بهره 2.75 2018-12
موازنه تجاری 600 2018-12
حساب جاری -3395 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2017-12
بودجه دولت -2.8 2017-12
اطمینان کسب و کار 48.81 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.6 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.6 2018-11
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی 277 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38419 2018-09
تولید ناخالص ملی 141634 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8214 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 15060 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22767 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 566 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2278 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3669 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3791 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1762 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3640 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1922 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1009 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.8 2018-11
افراد شاغل 8414 2018-11
افراد بیکار 617 2018-11
نرخ اشتغال 55.4 2018-11
نرخ مشارکت نیروی کار 59.4 2018-11
پست های خالی شغلی 23.6 2018-11
دستمزد 4761 2018-09
حداقل دستمزد 301000 2019-01
دستمزد در تولید 112 2018-11
جمعیت 18.37 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
هزینه زندگی خانواده 599700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 388600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1154700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 388700 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 119 2018-12
اندازه اصل تورم 2.1 2018-12
قیمت صادرات 93 2018-09
قیمت واردات 87.12 2018-09
تورم مواد غذایی 2.9 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 123 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2018-12
قیمت تولید 114 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 3.07 2019-01
عرضه پول M1 35391 2018-12
عرضه پول M2 137119 2018-12
عرضه پول M3 233456 2018-12
ترازنامه بانک 142127 2018-08
ذخایر ارزی 39856 2018-12
وام به بخش خصوصی 100022 2018-11
نرخ بهره سپرده 2.9 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 26131 2018-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 600 2018-12
حساب جاری -3395 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2017-12
صادرات 6537 2018-12
واردات 5941 2018-12
بدهی خارجی 182570 2018-11
گردش سرمایه -5011 2018-09
ذخایر طلا 0.25 2018-06
تولید نفت خام 3 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -307 2018-09
رابطه مبادله 97.92 2018-09
شاخص تروریسم 3.25 2016-12
ورود توریست 387217 2018-11
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.6 2017-12
بودجه دولت -2.8 2017-12
ارزش بودجه دولت -286134 2018-11
هزینه های دولت 5458 2018-09
درآمدهای دولت 3116318 2018-11
هزینه های مالی 3402453 2018-11
ارزیابی اعتبار 78.14
مخارج نظامی 4805 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24.6 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.6 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 48.81 2018-12
تولید صنعتی 0.4 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 2018-11
تولید صنعتی -4.7 2018-11
تغییرات موجودی انبار 442 2018-09
مجموع فروش خودرو 33518 2018-11
شاخص اقتصادی مقدم 3.1 2018-11
سرعت اینترنت 9259 2017-03
آدرس های IP 3793061 2017-03
شاخص رقابتی 70.26 2018-12
رتبه رقابتی 33 2018-12
تولید مس 541 2018-11
شاخص فساد مالی 67 2017-12
رتبه فساد مالی 26 2017-12
آسانی کسب و کار 56 2018-12
استخراج معدن -4.3 2018-10
تولید فولاد 105 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.6 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.6 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.8 2018-11
هزینه های مصرف کننده 24145 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 23033 2018-11
اعتبار بخش خصوصی 156315 2018-10
نرخ وام بانکی 6.17 2018-12
قیمت گازوئیل 1.2 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 44.1 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 188 2018-09
جواز ساختمان 6986 2018-11