شیلی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2017-09
نرخ بیکاری 6.5 2017-11
نرخ تورم 2.3 2017-12
نرخ بهره 2.5 2017-12
موازنه تجاری 1057 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.3 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 603 2018-01
بازار سهام 29086 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.53 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 247 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 36542 CLP - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص ملی 141794 CLP - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7706 CLP - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 15020 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22707 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 559 CLP - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2161 CLP - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3773 CLP - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3952 CLP - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1740 CLP - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3537 CLP - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3050 CLP - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 994 CLP - میلیارد 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.5 % 2017-11
افراد شاغل 8372 هزار 2017-11
افراد بیکار 579 هزار 2017-11
نرخ اشتغال 56.09 % 2017-11
نرخ مشارکت نیروی کار 59.97 % 2017-11
پست های خالی شغلی 31.2 نقاط شاخص 2017-11
دستمزد 4553 CLP / ساعت 2017-09
حداقل دستمزد 270000 CLP / ماه 2017-07
دستمزد در تولید 107 نقاط شاخص 2017-11
جمعیت 18.19 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2016-12
سن بازنشستگی مردان 65 2016-12
هزینه زندگی خانواده 622100 CLP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 400300 CLP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1161900 CLP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 375500 CLP / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.3 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 117 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 1.9 % 2017-12
قیمت صادرات 91.8 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 84.95 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 2.5 % 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 118 نقاط شاخص 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-12
قیمت تولید 112 نقاط شاخص 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 9.7 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 2.82 % 2018-01
عرضه پول M1 32312 CLP - میلیارد 2017-12
عرضه پول M2 124470 CLP - میلیارد 2017-12
عرضه پول M3 210343 CLP - میلیارد 2017-12
ترازنامه بانک 117704 CLP - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 39173 USD - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 90593 CLP - میلیارد 2017-11
نرخ بهره سپرده 3.8 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 27001 CLP - میلیون 2017-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 199 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1057 USD - میلیون 2017-12
صادرات 6752 USD - میلیون 2017-12
واردات 5695 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -1507 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 % 2016-12
بدهی خارجی 175755 USD - میلیون 2017-11
گردش سرمایه -2596 USD - میلیون 2017-09
حواله 923 USD - میلیون 2013-12
ذخایر طلا 0.25 تن 2017-09
تولید نفت خام 4 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -430 USD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 99.16 نقاط شاخص 2017-09
شاخص تروریسم 3.25 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.3 % 2016-12
بودجه دولت -3.1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -279333 CLP - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 5258 CLP - میلیارد 2017-09
درآمدهای دولت 2985223 CLP - میلیون 2017-11
هزینه های مالی 3264557 CLP - میلیون 2017-11
ارزیابی اعتبار 78.14
مخارج نظامی 4583 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 44 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 2.3 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.9 % 2017-11
تولید صنعتی 1.9 % 2017-11
تغییرات موجودی انبار 202 CLP - میلیارد 2017-09
مجموع فروش خودرو 34758 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.2 % 2017-11
سرعت اینترنت 9259 KBps 2017-03
آدرس های IP 3793061 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 33 2018-12
تولید مس 506 هزاران تن 2017-11
شاخص فساد مالی 66 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 24 2016-12
آسانی کسب و کار 55 2017-12
استخراج معدن 4.2 % 2017-11
تولید فولاد 95 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.1 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.5 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.6 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 23395 CLP - میلیارد 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 21260 CLP - میلیارد 2017-11
اعتبار بخش خصوصی 142040 CLP - میلیارد 2017-09
نرخ وام بانکی 6.5 % 2017-12
قیمت گازوئیل 1.24 USD / لیتر 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 180 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 9562 واحد 2017-11
خانه های مسکونی نوساز 9562 2017-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 7 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 22.8 mm 2015-12
درجه حرارت 11.9 celsius 2015-12