شیلی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-06
نرخ بیکاری 6.6 2017-08
نرخ تورم 1.5 2017-09
نرخ بهره 2.5 2017-10
موازنه تجاری 715 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.3 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 628 2017-10
بازار سهام 27672 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.47 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 247 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 36586 CLP - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص ملی 141794 CLP - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7582 CLP - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15020 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22707 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 899 CLP - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2221 CLP - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3799 CLP - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3592 CLP - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1721 CLP - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3697 CLP - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2996 CLP - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 932 CLP - میلیارد 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.6 % 2017-08
افراد شاغل 8258 هزار 2017-08
افراد بیکار 587 هزار 2017-08
نرخ اشتغال 55.56 % 2017-08
نرخ مشارکت نیروی کار 59.51 % 2017-08
پست های خالی شغلی 33.1 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد 4052 CLP / ساعت 2017-06
حداقل دستمزد 265000 CLP / ماه 2017-01
دستمزد در تولید 154 نقاط شاخص 2017-06
جمعیت 18.19 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2016-12
سن بازنشستگی مردان 65 2016-12
هزینه زندگی خانواده 521765 CLP / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 407760 CLP / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1210400 CLP / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 383200 CLP / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 116 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 1.7 % 2017-09
قیمت صادرات 86.9 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 84.51 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی -0.5 % 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 118 نقاط شاخص 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2017-09
قیمت تولید 109 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 12.6 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی 2.85 % 2017-10
عرضه پول M1 30195 CLP - میلیارد 2017-09
عرضه پول M2 121791 CLP - میلیارد 2017-09
عرضه پول M3 208244 CLP - میلیارد 2017-09
ترازنامه بانک 114477 CLP - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 39035 USD - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 89228 CLP - میلیارد 2017-08
نرخ بهره سپرده 3.8 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 24783 CLP - میلیون 2017-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 199 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 715 USD - میلیون 2017-09
صادرات 5745 USD - میلیون 2017-09
واردات 5031 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری -1549 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 % 2016-12
بدهی خارجی 173920 USD - میلیون 2017-08
گردش سرمایه -653 USD - میلیون 2017-06
حواله 923 USD - میلیون 2013-12
ذخایر طلا 0.25 تن 2017-03
تولید نفت خام 4 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 190 USD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 124 نقاط شاخص 2017-03
شاخص تروریسم 2.7 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.3 % 2016-12
بودجه دولت -3.1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -309151 CLP - میلیون 2017-08
هزینه های دولت 5171 CLP - میلیارد 2017-06
درآمدهای دولت 3228344 CLP - میلیون 2017-08
هزینه های مالی 3537495 CLP - میلیون 2017-08
ارزیابی اعتبار 78.14
مخارج نظامی 4583 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 48.26 2017-09
تولید صنعتی 5.1 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.1 % 2017-07
تولید صنعتی 1.4 % 2017-08
تغییرات موجودی انبار 301 CLP - میلیارد 2017-06
مجموع فروش خودرو 35354 2017-08
شاخص اقتصادی مقدم 2.4 % 2017-08
شاخص رقابتی 4.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 33 2018-12
تولید مس 509 هزاران تن 2017-08
شاخص فساد مالی 66 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 24 2016-12
آسانی کسب و کار 57 2016-12
استخراج معدن 9.2 % 2017-08
تولید فولاد 100 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 45.9 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 23330 CLP - میلیارد 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 20768 CLP - میلیارد 2017-08
اعتبار بخش خصوصی 140301 CLP - میلیارد 2017-06
نرخ وام بانکی 6.79 % 2017-08
قیمت گازوئیل 1.14 USD / لیتر 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 177 نقاط شاخص 2017-06
خانه های مسکونی نوساز 9360 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 7 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 % 2016-12