شیلی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 1.5 1.5 1.4 1.6 1.8
نرخ بیکاری 6.90 6.8 6.6 6.7 6.7 6.5
نرخ تورم 1.90 2 2.2 2.3 2.5 2.8
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.75
موازنه تجاری 983.00 1150 1200 1200 1150 1200
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 18 18 18 15 13
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 624.53
614 626 638 651 703
بازار سهام 28205.50
26673 25753 24863 24007 20862
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.55
4.59 4.72 4.85 4.99 5.57
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20
1.5 1.5 1.4 1.6 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20
4 3.7 3.8 3.5 3.3
تولید ناخالص داخلی 247.00
265 265 265 275 280
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38044.00
37229 38024 39023 39376 41923
تولید ناخالص ملی 141633.98
144630 144418 147016 146591 157942
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7615.00
7701 7811 9636 7882 10352
تولید ناخالص داخلی سرانه 15019.60
15068 15087 15077 15038 14961
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22706.70
23156 23213 23100 23900 24500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1863.00
904 536 1021 1928 1097
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2135.00
2241 2229 2889 2210 3103
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3923.00
3882 3713 4030 4060 4330
تولید ناخالص داخلی از معادن 3684.00
3572 3967 4293 3813 4612
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1761.00
1762 1779 1829 1823 1965
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3454.00
3623 3600 3910 3575 4201
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3145.10
3087 3159 3436 3255 3691
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1048.00
950 1013 1105 1085 1187
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.90
6.8 6.6 6.7 6.7 6.5
افراد شاغل 8378.75
8354 8351 8357 8356 8356
افراد بیکار 621.38
640 650 600 605 640
نرخ اشتغال 55.80
55.78 55.82 55.87 55.87 55.86
نرخ مشارکت نیروی کار 59.90
60.05 60.08 60.05 60.07 60.06
پست های خالی شغلی 11.30
15.29 14.2 13.79 13.61 13.47
دستمزد 4628.84
4650 4665 4700 4850 5300
دستمزد در تولید 108.05
108 108 109 109 112
حداقل دستمزد 276000.00
276000 276000 276000 285000 295000
جمعیت 18.37
18.2 18.33 18.37 18.42 19.12
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1161900.00
1171346 1171346 1171346 1171346 1191346
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 375500.00
378734 378734 378734 378734 383498
هزینه زندگی خانواده 622100.00
630000 630000 630000 640000 640000
هزینه زندگی انفرادی 400300.00
400300 400300 400300 400300 400300
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.90
2 2.2 2.3 2.5 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.66
117 118 118 118 119
قیمت مصرف کننده اصلی 118.19
118 119 120 120 128
اندازه اصل تورم 1.70
1.98 2.06 3 1.93 3.2
قیمت صادرات 97.00
95.93 95.73 96.11 96.31 96.22
قیمت واردات 86.72
85.1 85.5 85.28 86.29 85.32
تورم مواد غذایی 2.30
2.5 2.6 2.4 3 3
قیمت تولید 110.91
109 112 117 115 126
تغییر قیمت تولید کننده 6.20
3.7 3.4 3.8 3.6 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.2 0.3 0.2 0.3 0.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.22
108 108 110 109 116
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 124.90
125 126 127 129 139
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2.75
نرخ بهره بین بانکی 2.81
3.04 3.04 3.04 3.04 3.29
عرضه پول M1 33331.82
33422 34038 34635 35243 41806
عرضه پول M2 129272.58
124934 124912 124844 124761 123773
عرضه پول M3 214636.32
213736 214630 215091 215285 213731
ذخایر ارزی 37311.50
38660 38581 38513 38449 37771
ترازنامه بانک 134916.12
115756 115709 115693 115688 115686
وام به بخش خصوصی 91523.00
89187 89790 89644 89466 89550
نرخ بهره سپرده 3.80
3.8 3.8 3.8 3.8 4.05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 198.60
201 200 200 201 200
ترازنامه بانک مرکزی 24918.00
25083 25005 24943 24888 24348
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 983.00
1150 1200 1200 1150 1200
صادرات 6353.10
6450 6600 6700 6750 6900
واردات 5370.43
5300 5400 5500 5600 5700
حساب جاری -269.25
1300 1400 1600 1500 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50
-1.3 -1.3 -1.3 -1.1 -1.1
بدهی خارجی 184195.46
186000 188000 190000 190000 195000
گردش سرمایه -1488.41
-847 -1184 -181 -1139 -831
ذخایر طلا 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
رابطه مبادله 102.59
113 112 113 112 113
شاخص تروریسم 3.25
2.6 2.6 2.6 2.94 2.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5209.95
-3500 -3000 -1500 -900 -600
تولید نفت خام 3.00
3.08 3.09 3.09 3.09 3.09
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60
18 18 18 15 13
بودجه دولت -2.80
-2.4 -2.4 -2.4 -1.6 -1.3
ارزش بودجه دولت -1024972.70
-658091 -500029 -439358 -434606 -427834
هزینه های دولت 4259.00
5333 5433 5910 4408 6349
درآمدهای دولت 3190231.44
3185396 3204794 3211564 3213285 3213647
هزینه های مالی 4215204.11
3843486 3704823 3662312 3647892 3641481
مخارج نظامی 4805.30
4639 4628 4618 4621 4646
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 54.41
54.5 55 56.4 56.8 58
تولید صنعتی 8.70
7.7 5.6 4.7 4.5 4.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00
0.6 0.4 0.4 0.6 1.3
تولید صنعتی -2.40
-2.3 -3.4 -2.5 -0.7 2.2
تغییرات موجودی انبار 1562.05
360 330 350 1815 340
مجموع فروش خودرو 33355.00
32366 31396 31342 31501 31547
شاخص اقتصادی مقدم 4.60
2.7 2.8 2.8 2.7 2.6
سرعت اینترنت 9258.62
10933 11608 12059 12343 16588
آدرس های IP 3793061.00
3889811 3883423 3903858 3900868 3929827
تولید فولاد 105.00
101 99.83 99.23 99.03 98.93
استخراج معدن 27.00
14 18.5 15 17 25
آسانی کسب و کار 55.00
48 47 45 44 36
شاخص رقابتی 4.71
4.67 4.67 4.67 4.67 4.67
رتبه رقابتی 33.00
33 33 33 33 33
تولید مس 496.40
530 540 530 525 550
شاخص فساد مالی 67.00
69 69 69 67 67
رتبه فساد مالی 26.00
23 23 23 26 22
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.20
51.5 52 53 52.8 53.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 13.10
-2.3 0.3 0.8 1.3 1.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.10
3.7 3.7 3.4 3.4 3.7
هزینه های مصرف کننده 23878.00
23856 23691 26165 24714 28110
تسهیلات اعتباری خریدار 21777.00
22060 22188 22254 22281 21987
اعتبار بخش خصوصی 146893.66
149097 151156 153169 155151 175181
نرخ وام بانکی 6.27
6.5 6.5 6.5 6.5 6.75
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.70
43.65 43.65 43.65 43.65 43.65
قیمت گازوئیل 1.24
1.21 1.14 1.07 1.01 0.71
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 184.90
184 187 187 188 191
جواز ساختمان 11890.00
11012 11052 11076 11078 11078
خانه های مسکونی نوساز 11890.00
10593 10643 10666 10666 10666
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.50
25.5 25.5 25.5 26 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 24.60
24.6 24.6 24.6 25 25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.60
17.1 17.1 17.1 12.24 7.54
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 22.80
73.73 67.54 35.57 37.8 54.84
درجه حرارت 11.90
7.27 6.12 11.08 13.14 9.6