شیلی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1.1 1.1 1.3 1.4 1.6
نرخ بیکاری 6.60 6.7 6.6 6.4 7.1 6.9
نرخ تورم 1.50 2.4 2.5 2.5 2.3 3
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.25 2.25 2.25
موازنه تجاری 714.90 1200 1100 1300 1250 1050
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30 24.6 25.35 26.1 26.85 32.4
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 628.10 628 622 615 609 539
بازار سهام 27671.88 26900 26700 26400 26100 23100
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.47 4.5 4.55 4.59 4.64 5.13
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1.1 1.1 1.3 1.4 1.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 1.4 1.7 2.2 2.6 3.3
تولید ناخالص داخلی 247.00 255 265 265 265 280
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 36585.76 37500 37800 35917 38300 390000
تولید ناخالص ملی 141794.36 144200 149800 149800 149800 158700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7582.11 7600 7640 7700 7850 7840
تولید ناخالص داخلی سرانه 15019.60 15050 15051 15052 15053 14932
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22706.70 22645 22803 22812 22822 24500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 898.74 1005 2105 902 554 1205
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2220.95 2480 2600 2570 2640 2780
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3798.54 3777 3771 3761 3752 3677
تولید ناخالص داخلی از معادن 3591.72 3650 3250 3710 3490 4560
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1721.20 1712 1709 1705 1700 1601
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3697.32 3723 3535 3684 3522 3871
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2995.77 2977 2971 2965 2959 2907
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 931.56 1050 979 932 965 1290
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 6.60 6.7 6.6 6.4 7.1 6.9
افراد شاغل 8257.59 8289 8278 8267 8258 8182
افراد بیکار 587.34 535 550 540 575 550
نرخ اشتغال 55.56 55.62 55.54 55.47 55.41 55.15
نرخ مشارکت نیروی کار 59.51 59.46 59.43 59.4 59.38 59.34
پست های خالی شغلی 33.10 33.27 34.51 35.75 36.94 46.09
دستمزد 4051.58 4033 4024 4030 4035 4040
دستمزد در تولید 154.04 154 154 154 154 151
حداقل دستمزد 265000.00 276000 267451 271080 274708 295000
جمعیت 18.19 18.2 18.2 18.2 18.5 18.88
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 521764.60 532169 532169 532170 532170 532170
هزینه زندگی انفرادی 407760.50 414333 414467 414420 414437 414432
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1210400.00 1177260 1175714 1174593 1173781 1171760
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 383200.00 345472 343148 341351 339961 335693
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.50 2.4 2.5 2.5 2.3 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.51 115 115 115 115 115
قیمت مصرف کننده اصلی 116.33 116 116 116 116 127
اندازه اصل تورم 1.70 3.3 2.16 2.59 3.04 3.2
قیمت صادرات 86.90 86.17 86.03 86.05 85.94 84.87
قیمت واردات 84.51 82.95 84 83.75 83.28 83.46
تورم مواد غذایی -0.50 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6
قیمت تولید 109.23 109 109 110 111 112
تغییر قیمت تولید کننده 12.60 13 14 15 15 16
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.00 106 105 105 105 104
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.4 0.3 0.3 0.69 0.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 118.10 118 117 116 116 112
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.25 2.25 2.25
نرخ بهره بین بانکی 2.85 2.79 2.78 2.76 2.75 2.62
عرضه پول M1 30195.27 30099 30085 30078 30067 29951
عرضه پول M2 121790.92 135987 142236 144844 145878 145308
عرضه پول M3 208244.08 222173 233739 242764 249630 267371
ذخایر ارزی 39035.00 39008 38956 38901 38847 38366
ترازنامه بانک 114477.00 114730 114651 114559 114462 113585
وام به بخش خصوصی 89228.00 89403 89373 89284 89163 87792
نرخ بهره سپرده 3.80 4.45 4.58 4.71 4.84 6.08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 198.60 197 197 198 198 179
ترازنامه بانک مرکزی 24783.00 25110 25268 25297 25271 24817
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 714.90 1200 1100 1300 1250 1050
صادرات 5745.18 6000 6000 6100 6100 6300
واردات 5031.31 4800 4900 4800 4850 5250
حساب جاری -1549.00 -908 -870 -1040 -1000 -615
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.9 -1.53 -1.68 -1.84 -2.02
بدهی خارجی 173920.09 162034 153283 145056 137332 85945
گردش سرمایه -653.11 -689 -965 -570 -472 -376
حواله 923.00 749 776 803 830 852
ذخایر طلا 0.25 1.15 1.34 1.53 1.7 2.68
رابطه مبادله 123.80 120 119 118 118 113
شاخص تروریسم 2.70 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 190.14 -841 -1133 -993 -1382 -1497
تولید نفت خام 4.00 4.31 4.41 4.51 4.6 5.28
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30 24.6 25.35 26.1 26.85 32.4
بودجه دولت -3.10 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4 -2.1
ارزش بودجه دولت -309150.80 -600000 -550000 -500000 -600000 -600000
هزینه های دولت 5170.66 3800 3800 4100 4928 5284
درآمدهای دولت 3228343.91 2600998 2576190 2553371 2503044 2208941
هزینه های مالی 3537494.69 3550000 3287526 3222091 3161382 2741023
مخارج نظامی 4583.00 4538 4519 4501 4482 4305
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 48.26 48.47 49.01 49.49 49.91 51.94
تولید صنعتی 5.10 -4.3 -5.2 -4.6 0.5 0.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.10 0.9 1.2 1.2 0.15 1.3
تولید صنعتی 1.40 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
تغییرات موجودی انبار 301.36 340 350 360 330 340
مجموع فروش خودرو 35354.00 29155 28447 28050 27845 27634
شاخص اقتصادی مقدم 2.40 1.7 2.1 2.4 2.5 2.6
استخراج معدن 9.20 -1.5 -1.6 -1.6 -1.5 -1.4
تولید فولاد 100.00 96.61 95.75 95.05 94.45 92.12
آسانی کسب و کار 57.00 45 42 40 37 36
شاخص رقابتی 4.71 4.7 4.7 4.7 4.7 4.79
رتبه رقابتی 33.00 32 32 32 32 31
تولید مس 508.60 465 470 485 490 475
شاخص فساد مالی 66.00 68 69 69 69 67
رتبه فساد مالی 24.00 23 23 23 23 22
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 45.90 41.7 41.7 41.8 41.8 41.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.00 0.97 0.82 0.8 0.75 0.75
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.00 3 3.2 3.3 3.2 3.8
هزینه های مصرف کننده 23330.17 23304 26000 28000 30000 30000
تسهیلات اعتباری خریدار 20768.00 20889 20934 20947 20941 20670
اعتبار بخش خصوصی 140301.49 141528 141806 141939 141961 140109
نرخ وام بانکی 6.79 6.99 7.32 7.63 7.87 6.7
قیمت گازوئیل 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.09
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 177.00 176 176 176 176 175
خانه های مسکونی نوساز 9360.00 9819 9607 9445 9320 9005
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00 25 25 25 25 26.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 7.00 7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7 7 7 7 7