شاخص یاب

شیلی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 1.6 1.4 1.4 1.3 1.3
نرخ بیکاری 7.00 6.6 6.7 6.7 6.6 6.5
نرخ تورم 2.50 2.6 2.8 2.7 2.8 2.8
نرخ بهره 2.50 2.5 2.75 2.75 2.75 3.25
موازنه تجاری 483.00 1200 1200 1150 1150 1200
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 25 25 27 27 30
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 659.19
664 678 693 708 772
بازار سهام 27240.13
25730 24846 23990 23164 20137
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.56
4.67 4.77 4.86 4.96 5.37
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20
1.6 1.4 1.4 1.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20
3.5 3.5 3.4 3.4 3.3
تولید ناخالص داخلی 277.08
265 265 275 275 280
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38044.00
37986 38910 39337 37740 41560
تولید ناخالص ملی 141633.98
144276 146591 146450 146615 156577
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7615.00
7803 9608 7874 7806 10263
تولید ناخالص داخلی سرانه 15059.53
15087 15087 16000 16000 16500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22767.04
22880 22880 23400 23400 24500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1863.00
536 1018 1926 917 1088
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2135.00
2227 2880 2208 2272 3076
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3923.00
3710 4019 4056 3936 4292
تولید ناخالص داخلی از معادن 3684.00
3963 4280 3809 3621 4572
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1761.00
1777 1824 1821 1786 1948
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3454.00
3596 3899 3571 3673 4164
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3145.10
3156 3426 3252 3130 3659
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1048.00
1012 1101 1084 963 1176
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.00
6.6 6.7 6.7 6.6 6.5
افراد شاغل 8392.56
8432 8431 8429 8429 8429
افراد بیکار 630.61
650 600 605 615 640
نرخ اشتغال 55.70
55.82 55.86 55.84 55.83 55.83
نرخ مشارکت نیروی کار 59.90
59.91 59.89 59.91 59.9 59.9
پست های خالی شغلی 31.20
22.79 22.88 22.89 22.89 22.88
دستمزد 4628.84
4665 4700 4850 4840 5300
دستمزد در تولید 108.12
108 109 109 109 112
حداقل دستمزد 276000.00
276000 276000 280000 280000 290000
جمعیت 18.37
18.51 18.51 18.7 18.7 19.1
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1161900.00
1171346 1171346 1200000 1200000 1191000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 375500.00
378734 378734 374000 374000 383498
هزینه زندگی خانواده 622100.00
630000 630000 620000 620000 640000
هزینه زندگی انفرادی 400300.00
405000 405000 402500 402500 392393
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.50
2.6 2.8 2.7 2.8 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.11
118 118 119 119 122
قیمت مصرف کننده اصلی 118.44
118 120 120 120 128
اندازه اصل تورم 1.70
1.73 3 1.73 1.73 3.2
قیمت صادرات 97.00
95.73 96.11 96.31 96.25 96.22
قیمت واردات 86.72
85.5 85.28 86.29 85.28 85.32
تورم مواد غذایی 3.60
2.6 2.4 3 3.4 3
قیمت تولید 113.72
117 123 121 125 147
تغییر قیمت تولید کننده 8.10
8 8.6 9 9.4 9.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.3 0.2 0.3 0.3 0.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.67
109 110 109 111 117
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 124.90
126 127 129 129 139
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.50
2.5 2.75 2.75 2.75 3.25
نرخ بهره بین بانکی 2.73
2.73 2.98 2.98 2.98 3.48
عرضه پول M1 33831.35
34351 35006 35647 36282 42533
عرضه پول M2 132063.48
135411 138703 141980 145243 177164
عرضه پول M3 219161.39
223713 228147 230794 232919 237796
ذخایر ارزی 37989.20
37757 37619 37521 37438 36890
ترازنامه بانک 138602.00
143530 146010 148476 150928 174699
وام به بخش خصوصی 94608.00
97236 98684 100053 101402 114380
نرخ بهره سپرده 2.90
2.9 3.15 3.15 3.15 3.65
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189.10
189 189 193 193 184
ترازنامه بانک مرکزی 24850.00
24759 24660 24579 24515 24295
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 483.00
1200 1200 1150 1150 1200
صادرات 6471.74
6600 6700 6750 6800 6900
واردات 5988.72
5400 5500 5600 5650 5700
حساب جاری -269.25
1400 1600 1500 1500 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50
-1.3 -1.3 -1.1 -1.1 -1
بدهی خارجی 183294.31
188000 190000 190000 192000 195000
گردش سرمایه -1488.41
-1184 -181 -1139 -943 -831
ذخایر طلا 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
رابطه مبادله 102.59
112 113 112 113 113
شاخص تروریسم 3.25
2.6 2.6 3.21 3.21 2.5
ورود توریست 374156.00
342800 366600 342000 336200 344500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5209.95
-3000 -1500 -900 -700 -600
تولید نفت خام 3.00
3.01 3.01 3.01 3.01 3.01
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60
25 25 27 27 30
بودجه دولت -2.80
-2.4 -2.4 -1.6 -1.6 -1.3
ارزش بودجه دولت -2063858.50
-318489 -216507 -216143 -197129 -185813
هزینه های دولت 4259.00
5428 5892 4404 5406 6294
درآمدهای دولت 1374960.12
3391117 3414104 3426521 3439811 3448414
هزینه های مالی 3438818.65
3709605 3660091 3642664 3636940 3634227
مخارج نظامی 4805.30
4848 4848 4900 4900 4985
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 55.05
55 56.4 56.8 57 58
تولید صنعتی 3.60
5.6 4.7 4.5 4.3 4.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20
0.4 0.4 0.6 0.17 1.3
تولید صنعتی 1.80
-3.4 -2.5 -0.7 -1.1 2.2
تغییرات موجودی انبار 1562.05
330 350 1815 2568 340
مجموع فروش خودرو 35470.00
33654 33310 33916 33558 33719
شاخص اقتصادی مقدم 4.90
4.2 4 4 3.7 3.7
سرعت اینترنت 9258.62
11608 12059 12343 12803 16588
آدرس های IP 3793061.00
3883423 3903858 3900868 3906287 3929827
تولید فولاد 85.00
94.09 95.38 95.83 95.98 96.06
استخراج معدن 6.40
18.5 15 17 20 25
آسانی کسب و کار 55.00
56 56 58 58 57
شاخص رقابتی 4.71
4.7 4.7 4.74 4.74 4.8
رتبه رقابتی 33.00
33 33 33 33 33
تولید مس 498.40
540 560 550 545 560
شاخص فساد مالی 67.00
69 69 71 72 67
رتبه فساد مالی 26.00
23 23 24 24 22
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.20
52 53 52.8 53 53.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.20
0.3 0.8 1.3 0.82 1.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00
3.7 3.4 3.4 4.15 3.7
هزینه های مصرف کننده 23878.00
23668 26090 24690 24184 27867
تسهیلات اعتباری خریدار 22032.00
22509 22850 23186 23510 26202
اعتبار بخش خصوصی 147997.56
151847 153989 156098 158182 177741
نرخ وام بانکی 6.05
6.05 6.3 6.3 6.3 6.8
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.70
44.52 44.89 45.01 45.31 46.42
قیمت گازوئیل 1.23
1.16 1.1 1.04 0.98 0.72
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 184.90
187 187 188 189 191
جواز ساختمان 15492.00
11556 11649 11677 11677 11677
خانه های مسکونی نوساز 15492.00
11161 11254 11280 11279 11279
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.50
25.5 25.5 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 24.60
24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.60
17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 22.80
67.54 35.57 37.8 51.39 54.84
درجه حرارت 11.90
6.12 11.08 13.14 8.55 9.6