شاخص یاب

کانادا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-06
نرخ بیکاری 6 2018-08
نرخ تورم 2.8 2018-08
نرخ بهره 1.5 2018-09
موازنه تجاری -114 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.29 2018-09
بازار سهام 16224 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.43 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 % 2018-06
رشد GDP سالانه 2.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1653 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1891153 CAD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 2195332 CAD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 412095 CAD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 51316 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44018 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 28043 CAD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 127847 CAD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 183616 CAD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 157686 CAD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 110787 CAD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1248678 CAD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 80940 CAD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 39144 CAD - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6 % 2018-08
افراد شاغل 18630 هزار 2018-08
افراد بیکار 1195 هزار 2018-08
استخدام تمام وقت 40.4 هزار 2018-08
قسمت مدت زمان اشتغال -92 هزار 2018-08
تغییر اشتغال -51.6 هزار 2018-08
نرخ مشارکت نیروی کار 65.3 % 2018-08
نرخ بیکاری جوانان 10.9 % 2018-08
هزینه های کار 117 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 110 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 24.86 CAD / ساعت 2018-06
حداقل دستمزد 14 CAD / ساعت 2018-12
دستمزد در تولید 25.47 CAD / ساعت 2018-06
جمعیت 36.96 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال ADP 13.6 هزار 2018-08
نرخ اشتغال 61.4 % 2018-08
پست های خالی شغلی 462280 2018-03
هزینه زندگی خانواده 2690 CAD / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1970 CAD / ماه 2017-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16584 هزار 2018-05
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 132 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 1.7 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 118 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 119 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 6.6 % 2018-07
قیمت صادرات 128 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 139 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 1.6 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 141 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 141 نقاط شاخص 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 1.99 % 2018-09
عرضه پول M0 91480 CAD - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 980632 CAD - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 1611709 CAD - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 2336698 CAD - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 5552930 CAD - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 113929 CAD - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 81238 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 402786 CAD - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 0.1 % 2016-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 12650 CAD - میلیون 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 267 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -114 CAD - میلیون 2018-07
صادرات 51265 CAD - میلیون 2018-07
واردات 51380 CAD - میلیون 2018-07
حساب جاری -15880 CAD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 % 2017-12
بدهی خارجی 632 CAD - میلیارد 2017-12
رابطه مبادله 92.4 نقاط شاخص 2018-07
گردش سرمایه 0 CAD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11674 CAD - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 0 تن 2017-12
تولید نفت خام 4237 BBL/D/1K 2018-05
شاخص تروریسم 2.96 2016-12
ورود توریست 4496465 2018-07
فروش اسلحه 87 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.6 % 2017-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 1110 CAD - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 366209 CAD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 27132 CAD - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 23809 CAD - میلیون 2018-06
درخواست پناهندگی 5187 افراد 2018-04
ارزیابی اعتبار 98.74
مخارج نظامی 19837 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 61.9 نقاط شاخص 2018-08
شاخص PMI تولید 56.8 2018-08
تولید صنعتی 3.6 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.53 % 2018-05
تولید صنعتی 2.32 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 85.5 % 2018-06
میزان سفارشات جدید 58632960 CAD - تو 2018-07
تغییرات موجودی انبار 14112 CAD - میلیون 2018-06
ورشکستگی 196 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
سود شرکت سهامی 76692 CAD - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 179587 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم 0 % 2018-06
سرعت اینترنت 16206 KBps 2017-03
آدرس های IP 15582991 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 14 2018-12
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 18 2017-12
استخراج معدن 6.38 % 2018-05
تولید فولاد 1020 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.77 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2018-07
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.9 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.7 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 1083677 CAD - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 1248172 CAD - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 3.4 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 615914 CAD - میلیون 2018-07
اعتبار بخش خصوصی 4285348 CAD - میلیون 2018-07
نرخ وام بانکی 3.7 % 2018-09
قیمت گازوئیل 1.04 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 100 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 171 % 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 8208497 هزار هزار دلار 2018-07
خانه های مسکونی نوساز 201 هزار واحد 2018-08
شاخص مسکن 103 نقاط شاخص 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 66.5 % 2014-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 13.81 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.58 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 32.85 mm 2015-12
درجه حرارت -18.18 celsius 2015-12