شاخص یاب

کانادا

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.33 2019-01
بازار سهام 15197 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.98 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2018-09
رشد GDP سالانه 2 2018-09
نرخ بیکاری 5.6 2018-12
نرخ تورم 2 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2018-12
نرخ بهره 1.75 2019-01
موازنه تجاری -2060 2018-11
حساب جاری -10343 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.6 2017-12
بودجه دولت -0.9 2017-12
اطمینان کسب و کار 59.7 2018-12
شاخص PMI تولید 53.6 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 54.17 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.9 2018-11
جواز ساختمان 8293949 2018-11
نرخ مالیات شرکت 26.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2018-09
رشد GDP سالانه 2 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1653 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2059104 2018-09
تولید ناخالص ملی 2206964 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 441856 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 51316 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44018 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34807 2018-10
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 141206 2018-10
تولید ناخالص داخلی از ساخت 203400 2018-10
تولید ناخالص داخلی از معادن 149862 2018-10
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 128749 2018-10
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1371888 2018-10
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 88757 2018-10
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 43679 2018-10
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.6 2018-12
افراد شاغل 18808 2018-12
افراد بیکار 1125 2018-12
استخدام تمام وقت -18.9 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 28.3 2018-12
تغییر اشتغال 9.3 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 65.4 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 11.1 2018-12
هزینه های کار 106 2018-09
بهره وری 106 2018-09
دستمزد 25.38 2018-10
حداقل دستمزد 15 2019-12
دستمزد در تولید 25.66 2018-10
جمعیت 36.96 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال ADP -13 2018-12
نرخ اشتغال 61.7 2018-12
پست های خالی شغلی 551170 2018-09
هزینه زندگی خانواده 2580 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16749 2018-10
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 133 2018-12
اندازه اصل تورم 1.7 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2018-09
قیمت تولید 118 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 2.8 2018-11
قیمت صادرات 111 2018-11
قیمت واردات 120 2018-11
تورم مواد غذایی 2.9 2018-12
CPI مسکن آب و برق 142 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 138 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 2.23 2019-01
عرضه پول M0 93290 2018-11
عرضه پول M1 1001740 2018-11
عرضه پول M2 1653767 2018-11
عرضه پول M3 2399556 2018-11
ترازنامه بانک 5901984 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 116050 2018-12
ذخایر ارزی 83926 2018-12
وام به بخش خصوصی 425184 2018-11
نرخ بهره سپرده 0.1 2017-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 9454 2018-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 267 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2060 2018-11
حساب جاری -10343 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2017-12
صادرات 48329 2018-11
واردات 50390 2018-11
بدهی خارجی 2550999 2018-09
رابطه مبادله 92.3 2018-11
گردش سرمایه 0 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9262 2018-09
ذخایر طلا 0 2018-09
تولید نفت خام 4176 2018-09
شاخص تروریسم 2.96 2016-12
ورود توریست 1744313 2018-11
فروش اسلحه 87 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.6 2017-12
بودجه دولت -0.9 2017-12
ارزش بودجه دولت -1113 2018-10
هزینه های دولت 417220 2018-09
درآمدهای دولت 26867 2018-10
هزینه های مالی 26108 2018-10
درخواست پناهندگی 5187 2018-04
ارزیابی اعتبار 98.74
بدهی های دولت 671 2018-12
مخارج نظامی 19837 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 13.81 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.23 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.58 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 59.7 2018-12
شاخص PMI تولید 53.6 2018-12
تولید صنعتی 4.2 2018-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.65 2018-10
تولید صنعتی 3.32 2018-10
استفاده از ظرفیت 82.6 2018-09
میزان سفارشات جدید 57640833 2018-11
تغییرات موجودی انبار 6608 2018-09
ورشکستگی 240 2018-10
سود شرکت سهامی 85053 2018-09
ثبت خودرو 149239 2018-11
شاخص اقتصادی مقدم 0.3 2018-10
سرعت اینترنت 16206 2017-03
آدرس های IP 15582991 2017-03
شاخص رقابتی 79.92 2018-12
رتبه رقابتی 12 2018-12
شاخص فساد مالی 82 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 22 2018-12
استخراج معدن 4.96 2018-10
تولید فولاد 1125 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 54.17 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.9 2018-11
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -0.6 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.5 2018-11
هزینه های مصرف کننده 1161382 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 1230932 2018-09
پس انداز های شخصی 0.8 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 619956 2018-11
اعتبار بخش خصوصی 4316036 2018-11
نرخ وام بانکی 3.95 2019-01
قیمت گازوئیل 0.8 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 100 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 176 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 8293949 2018-11
خانه های مسکونی نوساز 213 2018-12
شاخص مسکن 103 2018-11
نرخ مالکیت مسکن 66.5 2014-12