شاخص یاب

کانادا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-06
نرخ بیکاری 5.8 2018-10
نرخ تورم 2.2 2018-09
نرخ بهره 1.75 2018-10
موازنه تجاری -416 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.32 2018-11
بازار سهام 15132 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.46 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 % 2018-06
رشد GDP سالانه 2.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1653 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1891153 CAD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 2195332 CAD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 412095 CAD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 51316 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44018 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27682 CAD - میلیون 2018-08
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 125947 CAD - میلیون 2018-08
تولید ناخالص داخلی از ساخت 185315 CAD - میلیون 2018-08
تولید ناخالص داخلی از معادن 159727 CAD - میلیون 2018-08
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 110825 CAD - میلیون 2018-08
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1251704 CAD - میلیون 2018-08
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 80919 CAD - میلیون 2018-08
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 40061 CAD - میلیون 2018-08
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.8 % 2018-10
افراد شاغل 18705 هزار 2018-10
افراد بیکار 1142 هزار 2018-10
استخدام تمام وقت 33.9 هزار 2018-10
قسمت مدت زمان اشتغال -22.6 هزار 2018-10
تغییر اشتغال 11.2 هزار 2018-10
نرخ مشارکت نیروی کار 65.2 % 2018-10
نرخ بیکاری جوانان 11 % 2018-10
هزینه های کار 117 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 110 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 24.87 CAD / ساعت 2018-08
حداقل دستمزد 14 CAD / ساعت 2018-12
دستمزد در تولید 25.06 CAD / ساعت 2018-08
جمعیت 36.96 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال ADP 28.8 هزار 2018-09
نرخ اشتغال 61.5 % 2018-10
پست های خالی شغلی 547300 2018-06
هزینه زندگی خانواده 2580 CAD / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 CAD / ماه 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16632 هزار 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 132 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 1.5 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 118 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 119 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 6.2 % 2018-09
قیمت صادرات 128 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 137 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 1.8 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 142 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 138 نقاط شاخص 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 2.21 % 2018-11
عرضه پول M0 94210 CAD - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 992223 CAD - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 1632627 CAD - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 2366746 CAD - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 5652859 CAD - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 114911 CAD - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 82088 USD - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 414713 CAD - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 0.1 % 2017-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 2817 CAD - میلیون 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 267 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -416 CAD - میلیون 2018-09
صادرات 50375 CAD - میلیون 2018-09
واردات 50791 CAD - میلیون 2018-09
حساب جاری -15880 CAD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 % 2017-12
بدهی خارجی 2534415 CAD - میلیارد 2018-06
رابطه مبادله 94 نقاط شاخص 2018-09
گردش سرمایه 0 CAD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11674 CAD - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 0 تن 2018-06
تولید نفت خام 3783 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 2.96 2016-12
ورود توریست 4317732 2018-08
فروش اسلحه 87 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.6 % 2017-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1875 CAD - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 366209 CAD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 25127 CAD - میلیون 2018-08
هزینه های مالی 24980 CAD - میلیون 2018-08
درخواست پناهندگی 5187 افراد 2018-04
ارزیابی اعتبار 98.74
بدهی های دولت 671 CAD - میلیارد 2018-12
مخارج نظامی 19837 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 61.8 نقاط شاخص 2018-10
شاخص PMI تولید 53.9 2018-10
تولید صنعتی 3.04 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.65 % 2018-07
تولید صنعتی 2.82 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 85.5 % 2018-06
میزان سفارشات جدید 59291805 CAD - تو 2018-08
تغییرات موجودی انبار 14112 CAD - میلیون 2018-06
ورشکستگی 209 بانک اطلاعات شرکتها 2018-08
سود شرکت سهامی 76692 CAD - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 185214 واحد 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 0.1 % 2018-08
سرعت اینترنت 16206 KBps 2017-03
آدرس های IP 15582991 IP 2017-03
شاخص رقابتی 79.92 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 12 2018-12
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 22 2018-12
استخراج معدن 4.47 % 2018-07
تولید فولاد 1120 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.25 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 % 2018-08
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -0.4 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.6 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 1083677 CAD - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 1248172 CAD - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 3.4 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 622367 CAD - میلیون 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 4294167 CAD - میلیون 2018-09
نرخ وام بانکی 3.95 % 2018-11
قیمت گازوئیل 0.94 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 99.4 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 171 % 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 8055824 هزار هزار دلار 2018-09
خانه های مسکونی نوساز 206 هزار واحد 2018-10
شاخص مسکن 103 نقاط شاخص 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 66.5 % 2014-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 13.81 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.58 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 32.85 mm 2015-12
درجه حرارت -18.18 celsius 2015-12