کانادا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2017-03
نرخ بیکاری 6.3 2017-07
نرخ تورم 1.2 2017-07
نرخ بهره 0.75 2017-07
موازنه تجاری -3602 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.3 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.26 2017-08
بازار سهام 14976 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.9 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2017-03
رشد GDP سالانه 3.7 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 1530 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1829325 CAD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص ملی 2077044 CAD - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 387311 CAD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 50232 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43088 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 28342 CAD - میلیون 2017-05
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 118690 CAD - میلیون 2017-05
تولید ناخالص داخلی از ساخت 179916 CAD - میلیون 2017-05
تولید ناخالص داخلی از معادن 151064 CAD - میلیون 2017-05
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 108581 CAD - میلیون 2017-05
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1218705 CAD - میلیون 2017-05
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 78126 CAD - میلیون 2017-05
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 38182 CAD - میلیون 2017-05
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.3 % 2017-07
افراد شاغل 18422 هزار 2017-07
افراد بیکار 1247 هزار 2017-07
استخدام تمام وقت 35.1 هزار 2017-07
قسمت مدت زمان اشتغال -24.3 هزار 2017-07
تغییر اشتغال 10.9 هزار 2017-07
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 % 2017-07
نرخ بیکاری جوانان 11.1 % 2017-07
هزینه های کار 115 نقاط شاخص 2017-03
بهره وری 110 نقاط شاخص 2017-03
دستمزد 24.31 CAD / ساعت 2017-05
حداقل دستمزد 11.4 CAD / ساعت 2017-01
دستمزد در تولید 25.19 CAD / ساعت 2017-05
جمعیت 36.44 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 61.6 % 2017-07
پست های خالی شغلی 387505 2017-03
هزینه زندگی خانواده 1778 CAD/Month 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1515 CAD/Month 2016-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16150 هزار 2017-05
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 130 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 0.9 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 % 2017-06
قیمت صادرات 120 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 134 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 0.6 % 2017-07
CPI Housing Utilities 138 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 نقاط شاخص 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.75 % 2017-07
نرخ بهره بین بانکی 1.3 % 2017-08
عرضه پول M0 87470 CAD - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 944780 CAD - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 1557431 CAD - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 2301947 CAD - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 5276025 CAD - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک مرکزی 111005 CAD - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 84948 USD - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 359716 CAD - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 0.1 % 2016-12
سرمایه گذاری سهام خارجی -923 CAD - میلیون 2017-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 267 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3602 CAD - میلیون 2017-06
صادرات 46513 CAD - میلیون 2017-06
واردات 50114 CAD - میلیون 2017-06
حساب جاری -14053 CAD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 % 2016-12
بدهی خارجی 616 CAD - میلیارد 2016-12
رابطه مبادله 89.4 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه -51 CAD - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8678 CAD - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 0 تن 2017-03
تولید نفت خام 3443 BBL/D/1K 2017-04
شاخص تروریسم 2.52 2015-12
ورود توریست 3696985 2017-06
فروش اسلحه 127 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.3 % 2016-12
بودجه دولت 0.1 % of GDP 2015-12
ارزش بودجه دولت 377 CAD - میلیون 2017-05
هزینه های دولت 350974 CAD - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 25138 CAD - میلیون 2017-05
هزینه های مالی 22699 CAD - میلیون 2017-05
درخواست پناهندگی 2409 افراد 2016-12
ارزیابی اعتبار 98.74
مخارج نظامی 15505 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 60 2017-07
شاخص PMI تولید 55.5 2017-07
تولید صنعتی 8.95 % 2017-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.49 % 2017-05
تولید صنعتی 5.16 % 2017-05
استفاده از ظرفیت 83.3 % 2017-03
میزان سفارشات جدید 52059885 CAD THO 2017-06
تغییرات موجودی انبار 12324 CAD - میلیون 2017-03
ورشکستگی 284 بانک اطلاعات شرکتها 2017-05
سود شرکت سهامی 73337 CAD - میلیون 2017-03
ثبت خودرو 207008 2017-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.6 % 2017-05
شاخص رقابتی 5.27 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 15 2017-12
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 9 2016-12
آسانی کسب و کار 22 2016-12
استخراج معدن 25.74 % 2017-05
تولید فولاد 970 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.61 2017-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2017-06
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.7 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.3 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 1048084 CAD - میلیون 2017-03
درآمد قابل تصرف شخص 1190580 CAD - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 4.3 % 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 585804 CAD - میلیون 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 4005748 CAD - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 2.95 % 2017-08
قیمت گازوئیل 0.88 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 101 % of GDP 2016-12
بدهی خانوار به درآمد 169 % 2017-03
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 8062025 CAD Thousand 2017-06
خانه های مسکونی نوساز 222 هزار 2017-07
شاخص مسکن 102 نقاط شاخص 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 66.5 % 2014-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 14.41 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.83 % 2016-12