کانادا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2017-06
نرخ بیکاری 6.2 2017-09
نرخ تورم 1.4 2017-08
نرخ بهره 1 2017-09
موازنه تجاری -3413 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.3 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.25 2017-10
بازار سهام 15803 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.03 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 % 2017-06
رشد GDP سالانه 4.5 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 1530 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1849280 CAD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 2091832 CAD - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 389603 CAD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 50232 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43088 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27021 CAD - میلیون 2017-07
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 120861 CAD - میلیون 2017-07
تولید ناخالص داخلی از ساخت 181425 CAD - میلیون 2017-07
تولید ناخالص داخلی از معادن 149108 CAD - میلیون 2017-07
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109185 CAD - میلیون 2017-07
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1224274 CAD - میلیون 2017-07
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 78670 CAD - میلیون 2017-07
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 39208 CAD - میلیون 2017-07
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.2 % 2017-09
افراد شاغل 18454 هزار 2017-09
افراد بیکار 1214 هزار 2017-09
استخدام تمام وقت 112 هزار 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال -102 هزار 2017-09
تغییر اشتغال 10 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 65.6 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 10.3 % 2017-09
هزینه های کار 115 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 109 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد 24.02 CAD / ساعت 2017-07
حداقل دستمزد 11.4 CAD / ساعت 2017-01
دستمزد در تولید 25.69 CAD / ساعت 2017-07
جمعیت 36.44 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 61.6 % 2017-09
پست های خالی شغلی 387505 2017-03
هزینه زندگی خانواده 1778 CAD / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1515 CAD / ماه 2016-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16277 هزار 2017-07
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 130 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 0.9 % 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 112 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 % 2017-08
قیمت صادرات 116 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 128 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 0.9 % 2017-08
CPI مسکن آب و برق 138 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132 نقاط شاخص 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 1.43 % 2017-10
عرضه پول M0 88188 CAD - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 943426 CAD - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 1551794 CAD - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 2287313 CAD - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک 5210714 CAD - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک مرکزی 109016 CAD - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 84339 USD - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 362445 CAD - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده 0.1 % 2016-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 9850 CAD - میلیون 2017-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 267 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3413 CAD - میلیون 2017-08
صادرات 43630 CAD - میلیون 2017-08
واردات 47043 CAD - میلیون 2017-08
حساب جاری -16319 CAD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 % 2016-12
بدهی خارجی 616 CAD - میلیارد 2016-12
رابطه مبادله 90.4 نقاط شاخص 2017-08
گردش سرمایه 0 CAD - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 223 CAD - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 0 تن 2017-03
تولید نفت خام 3729 BBL/D/1K 2017-06
شاخص تروریسم 2.52 2015-12
ورود توریست 4531101 2017-07
فروش اسلحه 127 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.3 % 2016-12
بودجه دولت 0.1 % of GDP 2015-12
ارزش بودجه دولت -193 CAD - میلیون 2017-07
هزینه های دولت 353717 CAD - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 26058 CAD - میلیون 2017-07
هزینه های مالی 24306 CAD - میلیون 2017-07
درخواست پناهندگی 2409 افراد 2016-12
ارزیابی اعتبار 98.74
مخارج نظامی 15505 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 59.6 2017-09
شاخص PMI تولید 55 2017-09
تولید صنعتی 5.23 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.47 % 2017-07
تولید صنعتی 3.73 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 85 % 2017-06
میزان سفارشات جدید 51052397 CAD - تو 2017-07
تغییرات موجودی انبار 11072 CAD - میلیون 2017-06
ورشکستگی 197 بانک اطلاعات شرکتها 2017-07
سود شرکت سهامی 76318 CAD - میلیون 2017-06
ثبت خودرو 187257 2017-08
شاخص اقتصادی مقدم 0 % 2017-07
شاخص رقابتی 5.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 14 2018-12
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 9 2016-12
آسانی کسب و کار 22 2016-12
استخراج معدن 13.2 % 2017-07
تولید فولاد 1125 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 55 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 % 2017-07
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 0.2 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.8 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 1061240 CAD - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 1213848 CAD - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 4.6 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 591781 CAD - میلیون 2017-08
اعتبار بخش خصوصی 4055138 CAD - میلیون 2017-08
نرخ وام بانکی 3.2 % 2017-10
قیمت گازوئیل 0.91 USD / لیتر 2017-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 100 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 170 % 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 7542953 هزار هزار دلار 2017-08
خانه های مسکونی نوساز 217 هزار 2017-09
شاخص مسکن 103 نقاط شاخص 2017-08
نرخ مالکیت مسکن 66.5 % 2014-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 14.41 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.83 % 2016-12