کانادا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2017-12
نرخ بیکاری 5.8 2018-04
نرخ تورم 2.2 2018-04
نرخ بهره 1.25 2018-04
موازنه تجاری -4140 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.3 2018-05
بازار سهام 16076 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.35 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2017-12
رشد GDP سالانه 1.7 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 1530 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1869857 CAD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 2153084 CAD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 408291 CAD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 50232 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43088 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27771 CAD - میلیون 2018-02
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 127127 CAD - میلیون 2018-02
تولید ناخالص داخلی از ساخت 185063 CAD - میلیون 2018-02
تولید ناخالص داخلی از معادن 151249 CAD - میلیون 2018-02
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109811 CAD - میلیون 2018-02
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1237615 CAD - میلیون 2018-02
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 80011 CAD - میلیون 2018-02
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 39670 CAD - میلیون 2018-02
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.8 % 2018-04
افراد شاغل 18604 هزار 2018-04
افراد بیکار 1155 هزار 2018-04
استخدام تمام وقت 28.8 هزار 2018-04
قسمت مدت زمان اشتغال -30 هزار 2018-04
تغییر اشتغال -1.1 هزار 2018-04
نرخ مشارکت نیروی کار 65.4 % 2018-04
نرخ بیکاری جوانان 11.1 % 2018-04
هزینه های کار 117 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 110 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد 24.98 CAD / ساعت 2018-02
حداقل دستمزد 14 CAD / ساعت 2018-12
دستمزد در تولید 25.13 CAD / ساعت 2018-02
جمعیت 36.96 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال ADP 30.2 هزار 2018-04
نرخ اشتغال 61.6 % 2018-04
پست های خالی شغلی 469795 2017-12
هزینه زندگی خانواده 2690 CAD / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1970 CAD / ماه 2017-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16492 هزار 2018-02
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 131 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 1.5 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 117 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 2.3 % 2018-03
قیمت صادرات 123 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 132 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 1.8 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 140 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 140 نقاط شاخص 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.25 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی 1.75 % 2018-05
عرضه پول M0 89896 CAD - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 974424 CAD - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 1596479 CAD - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 2377425 CAD - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 5535444 CAD - میلیون 2018-02
ترازنامه بانک مرکزی 109327 CAD - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 82221 USD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 385061 CAD - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 0.1 % 2016-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 6148 CAD - میلیون 2018-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 267 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -4140 CAD - میلیون 2018-03
صادرات 47584 CAD - میلیون 2018-03
واردات 51724 CAD - میلیون 2018-03
حساب جاری -16346 CAD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 % 2017-12
بدهی خارجی 632 CAD - میلیارد 2017-12
رابطه مبادله 93.3 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه 0 CAD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8333 CAD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 0 تن 2017-12
تولید نفت خام 3981 BBL/D/1K 2018-02
شاخص تروریسم 2.96 2016-12
ورود توریست 1879690 2018-03
فروش اسلحه 87 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.6 % 2017-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -10630 CAD - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 361512 CAD - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 26700 CAD - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 34900 CAD - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 3979 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 98.74
مخارج نظامی 19837 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 71.5 نقاط شاخص 2018-04
شاخص PMI تولید 55.5 2018-04
تولید صنعتی 4.46 % 2018-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.36 % 2018-02
تولید صنعتی 4.85 % 2018-02
استفاده از ظرفیت 86 % 2017-12
میزان سفارشات جدید 58478108 CAD - تو 2018-03
تغییرات موجودی انبار 13807 CAD - میلیون 2017-12
ورشکستگی 255 بانک اطلاعات شرکتها 2018-02
سود شرکت سهامی 78757 CAD - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 189971 2018-03
شاخص اقتصادی مقدم 0.4 % 2018-02
سرعت اینترنت 16206 KBps 2017-03
آدرس های IP 15582991 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 14 2018-12
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 18 2017-12
استخراج معدن 4.33 % 2018-02
تولید فولاد 1190 هزار تن 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.94 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 % 2018-03
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -0.2 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 1074862 CAD - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 1232676 CAD - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 4.2 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 603056 CAD - میلیون 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 4198933 CAD - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 3.45 % 2018-05
قیمت گازوئیل 1.06 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 100 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 173 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 8399967 هزار هزار دلار 2018-03
خانه های مسکونی نوساز 214 هزار 2018-04
شاخص مسکن 103 نقاط شاخص 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 66.5 % 2014-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 13.81 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.58 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 32.85 mm 2015-12
درجه حرارت -18.18 celsius 2015-12