شاخص یاب

کانادا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-03
نرخ بیکاری 6 2018-06
نرخ تورم 2.5 2018-06
نرخ بهره 1.5 2018-07
موازنه تجاری -2771 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.31 2018-07
بازار سهام 16435 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.18 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2018-03
رشد GDP سالانه 1.3 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 1653 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1877388 CAD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 2168064 CAD - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 412546 CAD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 51316 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44018 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27706 CAD - میلیون 2018-04
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 126443 CAD - میلیون 2018-04
تولید ناخالص داخلی از ساخت 184518 CAD - میلیون 2018-04
تولید ناخالص داخلی از معادن 155077 CAD - میلیون 2018-04
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109792 CAD - میلیون 2018-04
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1239165 CAD - میلیون 2018-04
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 80294 CAD - میلیون 2018-04
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 40555 CAD - میلیون 2018-04
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6 % 2018-06
افراد شاغل 18628 هزار 2018-06
افراد بیکار 1195 هزار 2018-06
استخدام تمام وقت 9.1 هزار 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 22.7 هزار 2018-06
تغییر اشتغال 31.8 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 65.5 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 11.7 % 2018-06
هزینه های کار 117 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 109 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 24.93 CAD / ساعت 2018-04
حداقل دستمزد 14 CAD / ساعت 2018-12
دستمزد در تولید 25.2 CAD / ساعت 2018-04
جمعیت 36.96 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال ADP -10.5 هزار 2018-06
نرخ اشتغال 61.5 % 2018-06
پست های خالی شغلی 469795 2017-12
هزینه زندگی خانواده 2690 CAD / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1970 CAD / ماه 2017-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16540 هزار 2018-04
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.5 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 131 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 1.3 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 118 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 % 2018-05
قیمت صادرات 125 نقاط شاخص 2018-05
قیمت واردات 134 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 1.4 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 140 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 140 نقاط شاخص 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 1.92 % 2018-07
عرضه پول M0 90538 CAD - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 975476 CAD - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 1597414 CAD - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 2317123 CAD - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 5603434 CAD - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 110853 CAD - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 81765 USD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 400366 CAD - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 0.1 % 2016-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 2180 CAD - میلیون 2018-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 267 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2771 CAD - میلیون 2018-05
صادرات 48344 CAD - میلیون 2018-05
واردات 51115 CAD - میلیون 2018-05
حساب جاری -19496 CAD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 % 2017-12
بدهی خارجی 632 CAD - میلیارد 2017-12
رابطه مبادله 93.1 نقاط شاخص 2018-05
گردش سرمایه -51 CAD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17792 CAD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 0 تن 2017-12
تولید نفت خام 3980 BBL/D/1K 2018-03
شاخص تروریسم 2.96 2016-12
ورود توریست 1883642 2018-04
فروش اسلحه 87 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.6 % 2017-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -10630 CAD - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 364860 CAD - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 26700 CAD - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 34900 CAD - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 5187 افراد 2018-04
ارزیابی اعتبار 98.74
مخارج نظامی 19837 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 63.1 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 57.1 2018-06
تولید صنعتی 5.01 % 2018-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.43 % 2018-04
تولید صنعتی 3.5 % 2018-04
استفاده از ظرفیت 86.1 % 2018-03
میزان سفارشات جدید 60233514 CAD - تو 2018-05
تغییرات موجودی انبار 15288 CAD - میلیون 2018-03
ورشکستگی 239 بانک اطلاعات شرکتها 2018-04
سود شرکت سهامی 78757 CAD - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 220264 2018-05
شاخص اقتصادی مقدم 0.1 % 2018-04
سرعت اینترنت 16206 KBps 2017-03
آدرس های IP 15582991 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 14 2018-12
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 18 2017-12
استخراج معدن 7.03 % 2018-04
تولید فولاد 1145 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 54.21 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2 % 2018-05
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 1.4 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.6 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 1077010 CAD - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 1242592 CAD - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 4.4 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 608673 CAD - میلیون 2018-05
اعتبار بخش خصوصی 4222270 CAD - میلیون 2018-05
نرخ وام بانکی 3.7 % 2018-07
قیمت گازوئیل 1.02 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 100 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 170 % 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 8200000 هزار هزار دلار 2018-05
خانه های مسکونی نوساز 248 هزار 2018-06
شاخص مسکن 103 نقاط شاخص 2018-05
نرخ مالکیت مسکن 66.5 % 2014-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 13.81 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.58 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 32.85 mm 2015-12
درجه حرارت -18.18 celsius 2015-12