کامبوج

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 4010 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 18.05 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1078 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3463 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45969 KHR - میلیارد 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.3 % 2016-12
افراد شاغل 8352 هزار 2015-12
جمعیت 15.76 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 1265200 KHR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 626400 KHR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 170 USD / ماه 2018-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1722200 KHR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 437300 KHR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.25 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 171 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 1.98 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.49 % 2017-12
نرخ بهره سپرده 1.4 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -314 KHR - میلیارد 2017-10
صادرات 3675 KHR - میلیارد 2017-10
واردات 3989 KHR - میلیارد 2017-10
حساب جاری -466 KRH - میلیارد 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.3 % 2016-12
ورود توریست 417039 2017-10
ذخایر طلا 12.44 تن 2017-12
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.96 % 2016-12
بودجه دولت -1.4 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 30
مخارج نظامی 361 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 5430 KBps 2017-03
آدرس های IP 86457 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.93 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 94 2018-12
شاخص فساد مالی 21 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 156 2016-12
آسانی کسب و کار 135 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
درآمد قابل تصرف شخص 1608 KHR هزار 2015-12
قیمت گازوئیل 0.99 USD / لیتر 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 30.78 mm 2015-12
درجه حرارت 27.6 celsius 2015-12