شاخص یاب

کامبوج

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.3 2017-12
نرخ تورم 2.96 2018-06
نرخ بهره 1.4 2018-08
موازنه تجاری -1954 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 4034 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 22.16 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1135 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3645 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 49191 KHR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9401 KHR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4394 KHR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11253 KHR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 720 KHR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 523 KHR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19457 KHR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3249 KHR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 328 KHR - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13214 KHR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.3 % 2017-12
افراد شاغل 8352 هزار 2015-12
جمعیت 16 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1259600 KHR / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 761200 KHR / ماه 2018-12
حداقل دستمزد 170 USD / ماه 2018-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2007200 KHR / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 517300 KHR / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.96 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 126 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 3.2 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.4 % 2018-08
نرخ بهره سپرده 1.53 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1954 KHR - میلیارد 2018-05
صادرات 4025 KHR - میلیارد 2018-05
واردات 5979 KHR - میلیارد 2018-05
حساب جاری -2360 KRH - میلیارد 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.1 % 2017-12
ورود توریست 419171 2018-05
ذخایر طلا 12.4 تن 2018-09
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 % 2017-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 3186 KHR - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 446 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 5430 KBps 2017-03
آدرس های IP 86457 IP 2017-03
شاخص رقابتی 50.19 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 110 2018-12
شاخص فساد مالی 21 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 161 2017-12
آسانی کسب و کار 138 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
درآمد قابل تصرف شخص 1608 KHR هزار 2015-12
هزینه های مصرف کننده 37562 KHR - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.04 USD / لیتر 2018-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 30.78 mm 2015-12
درجه حرارت 27.6 celsius 2015-12