کامبوج

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 4046 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 18.05 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1078 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3463 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45969 KHR - میلیارد 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.3 % 2017-12
افراد شاغل 8352 هزار 2015-12
جمعیت 15.76 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 1265200 KHR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 626400 KHR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 170 USD / ماه 2018-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1722200 KHR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 437300 KHR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.01 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 172 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 1.52 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.46 % 2018-02
نرخ بهره سپرده 1.53 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 262 KHR - میلیارد 2018-01
صادرات 4837 KHR - میلیارد 2018-01
واردات 4575 KHR - میلیارد 2018-01
حساب جاری -466 KRH - میلیارد 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.3 % 2016-12
ورود توریست 596241 2018-01
ذخایر طلا 12.4 تن 2018-03
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.9 % 2017-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
مخارج نظامی 446 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 5430 KBps 2017-03
آدرس های IP 86457 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.93 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 94 2018-12
شاخص فساد مالی 21 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 161 2017-12
آسانی کسب و کار 135 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
درآمد قابل تصرف شخص 1608 KHR هزار 2015-12
قیمت گازوئیل 0.99 USD / لیتر 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 30.78 mm 2015-12
درجه حرارت 27.6 celsius 2015-12