شاخص یاب

کامبوج

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 4049 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 22.16 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1135 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3645 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 49191 KHR - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12455 KHR - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.3 % 2017-12
افراد شاغل 8352 هزار 2015-12
جمعیت 16 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1265200 KHR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 626400 KHR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 170 USD / ماه 2018-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1722200 KHR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 437300 KHR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.96 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 3.24 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.4 % 2018-07
نرخ بهره سپرده 1.53 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1954 KHR - میلیارد 2018-05
صادرات 4025 KHR - میلیارد 2018-05
واردات 5979 KHR - میلیارد 2018-05
حساب جاری -2360 KRH - میلیارد 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.1 % 2017-12
ورود توریست 419171 2018-05
ذخایر طلا 12.4 تن 2018-06
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 % 2017-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 2990 KHR - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 446 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 5430 KBps 2017-03
آدرس های IP 86457 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.93 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 94 2018-12
شاخص فساد مالی 21 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 161 2017-12
آسانی کسب و کار 135 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
درآمد قابل تصرف شخص 1608 KHR هزار 2015-12
هزینه های مصرف کننده 37991 KHR - میلیون 2016-12
قیمت گازوئیل 0.99 USD / لیتر 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 30.78 mm 2015-12
درجه حرارت 27.6 celsius 2015-12