شاخص یاب

کامبوج

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 4047.00
4095 4140 4186 4233 4424
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90
6.9 6.9 7 7.2 6.7
تولید ناخالص داخلی 22.16
23.1 23.1 23.8 23.8 25
تولید ناخالص داخلی سرانه 1135.20
1194 1194 1255 1255 1285
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3645.10
3739 3786 4029 4029 4127
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 49191.00
49174 52585 52634 52733 59924
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12454.80
13314 13314 13327 13352 15172
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 0.30
0.37 0.6 0.4 0.4 0.7
افراد شاغل 8352.00
8398 8444 8466 8489 8435
جمعیت 16.00
16.17 16.23 16.29 16.35 16.93
هزینه زندگی خانواده 1265200.00
1265200 1265200 1300000 1265200 1300000
هزینه زندگی انفرادی 626400.00
626400 626400 626400 626400 626400
حداقل دستمزد 170.00
170 170 180 187 210
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1722200.00
1822200 1822200 1822200 1722200 1922200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 437300.00
437300 437300 447300 437300 447300
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.30
3.3 3.8 4.2 4 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 172.58
177 178 180 179 190
تورم مواد غذایی 2.21
2.25 2.33 2.44 2.35 2.37
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.26
1.6 1.6 1.25 1.25 2
نرخ بهره سپرده 1.53
1.87 1.87 1.52 1.52 2.27
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -481.70
626 700 400 -660 2200
صادرات 4127.60
5227 5300 5000 3941 6800
واردات 4609.40
4602 4600 4600 4600 4600
حساب جاری -466.00
-975 -1353 -1125 -1277 -1272
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.10
-7.7 -6.9 -5.3 -5.3 -3.6
ورود توریست 572075.00
609000 602200 604400 604300 604100
ذخایر طلا 12.40
12.42 12.42 12.42 12.42 12.41
شاخص تروریسم 0.04
0.05 0.05 0.04 0.03 0.01
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.90
36.5 36.5 37 37 38
بودجه دولت -0.90
-1.36 -1.2 -1.89 -2.17 -1.5
مخارج نظامی 446.21
444 457 465 474 529
هزینه های دولت 2990.30
3197 3197 3200 3206 3643
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 5430.40
6467 6658 6832 7008 8612
آدرس های IP 86457.00
85983 85969 85991 85976 85981
شاخص رقابتی 3.93
3.93 3.93 3.93 3.93 3.93
رتبه رقابتی 94.00
91 91 94 95 97
آسانی کسب و کار 135.00
137 138 138 138 137
شاخص فساد مالی 21.00
20 19 20 20 21
رتبه فساد مالی 161.00
164 168 166 165 156
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درآمد قابل تصرف شخص 1608.00
1525 1567 1557 1548 1410
قیمت گازوئیل 1.01
0.96 0.9 0.85 0.81 0.45
هزینه های مصرف کننده 37991.00
40612 40612 40650 40726 46280
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 30.78
294 127 25.97 158 157
درجه حرارت 27.60
26.97 25.34 26.33 27.29 27.32