برزیل

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2017-12
نرخ بیکاری 12.2 2018-01
نرخ تورم 2.84 2018-02
نرخ بهره 6.5 2018-03
موازنه تجاری 4907 2018-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.27 2018-03
بازار سهام 84977 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.49 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 1796 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 291839 BRL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 1670121 BRL - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 268026 BRL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10826 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14024 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13160 BRL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15334 BRL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29938 BRL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2569 BRL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39713 BRL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 179154 BRL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8343 BRL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6541 BRL - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.2 % 2018-01
افراد شاغل 91.7 میلیون 2018-01
افراد بیکار 12.69 میلیون 2018-01
نرخ مشارکت نیروی کار 61.7 % 2018-01
هزینه های کار 127 نقاط شاخص 2018-01
دستمزد 2169 BRL / ماه 2018-01
حداقل دستمزد 954 BRL / ماه 2018-02
جمعیت 208 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 54.2 % 2018-01
هزینه زندگی خانواده 2380 BRL / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1450 BRL / ماه 2017-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 77.82 هزار 2018-01
بهره وری 127 نقاط شاخص 2018-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4280 BRL / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 2191 BRL / ماه 2018-01
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1310 BRL / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.84 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 4946 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 3.2 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3.8 % 2017-12
قیمت تولید 699 نقاط شاخص 2018-02
قیمت صادرات 130 نقاط شاخص 2018-01
قیمت واردات 116 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی -1.37 % 2018-02
CPI مسکن آب و برق 8339 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4792 نقاط شاخص 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده -2 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-03
نسبت ذخیره نقدی 45 % 2018-02
عرضه پول M0 264517 BRL - میلیون 2018-02
عرضه پول M1 326540 BRL - میلیون 2018-02
عرضه پول M2 2447670 BRL - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 5813808 BRL - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 5920109 BRL - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 377035 USD - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 698000 BRL - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 12.4 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 3175996667 BRL هزار 2017-12
میزان رشد وام -0.8 % 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4907 USD - میلیون 2018-02
صادرات 17315 USD - میلیون 2018-02
واردات 12408 USD - میلیون 2018-02
حساب جاری -4310 USD - میلیون 2018-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.48 % 2017-12
بدهی خارجی 671783 USD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 112 نقاط شاخص 2018-01
گردش سرمایه -3632 USD - میلیون 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6466 USD - میلیون 2018-01
حواله 222 USD - میلیون 2018-01
ذخایر طلا 67.29 تن 2017-12
تولید نفت خام 2612 BBL/D/1K 2017-12
شاخص تروریسم 1.57 2016-12
ورود توریست 6578 هزار 2016-12
فروش اسلحه 45 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 % 2017-12
بودجه دولت -7.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 18626 BRL - میلیون 2018-01
هزینه های دولت 105357 BRL - میلیون 2018-01
درآمدهای دولت 155619 BRL - میلیون 2018-01
ارزیابی اعتبار 34.34
بدهی های دولت 4904275 BRL - میلیون 2018-01
مخارج نظامی 22839 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 59 نقاط شاخص 2018-03
شاخص PMI تولید 53.2 2018-02
شاخص PMI خدمات 52.7 نقاط شاخص 2018-02
پی ام آی مرکب 53.1 INDEX 2018-02
تولید صنعتی 5.7 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.4 % 2018-01
تولید صنعتی 6.7 % 2018-01
استفاده از ظرفیت 78.1 % 2018-01
تغییرات موجودی انبار -28869 BRL - میلیون 2017-12
تولید خودرو 213480 واحد 2018-02
ثبت خودرو 157 هزار 2018-02
مجموع فروش خودرو 129739 2018-02
شاخص اقتصادی مقدم -0.56 % 2018-01
تمایلات کسب و کار کوچک 55.9 2018-02
سرعت اینترنت 6819 KBps 2017-03
آدرس های IP 26855780 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.14 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 80 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 125 2017-12
استخراج معدن 0 % 2018-01
تولید فولاد 2866 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.2 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 1089471 BRL - میلیون 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1657751 BRL - میلیون 2018-01
اعتبار بخش خصوصی 2848336 BRL - میلیون 2018-01
نرخ وام بانکی 55.83 % 2018-01
قیمت گازوئیل 1.29 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 21.6 در صد 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 129 نقاط شاخص 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 24.74 celsius 2013-08