شاخص یاب

برزیل

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 3.75 2019-01
بازار سهام 96293 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.16 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2018-09
نرخ بیکاری 11.6 2018-11
نرخ تورم 3.75 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.15 2018-12
نرخ بهره 6.5 2018-12
نسبت ذخیره نقدی 21 2018-12
موازنه تجاری 6639 2018-12
حساب جاری -795 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.48 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 2017-12
بودجه دولت -7.8 2017-12
اطمینان کسب و کار 63.8 2018-12
شاخص PMI تولید 52.6 2018-12
شاخص PMI خدمات 51.9 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 114 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.9 2018-11
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2018-09
تولید ناخالص داخلی 2056 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 299801 2018-09
تولید ناخالص ملی 1683526 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 289188 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 10889 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14103 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 18536 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14112 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 32190 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 2699 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 40058 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 180835 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8824 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6412 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.6 2018-11
افراد شاغل 93.19 2018-11
افراد بیکار 12.21 2018-11
نرخ مشارکت نیروی کار 61.8 2018-11
هزینه های کار 106 2018-11
دستمزد 2238 2018-11
حداقل دستمزد 998 2019-01
جمعیت 208 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 54.7 2018-11
هزینه زندگی خانواده 2360 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1390 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 58.66 2018-11
بهره وری 106 2018-11
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4730 2018-12
دستمزد در تولید 2250 2018-10
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1440 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.75 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.15 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5101 2018-12
اندازه اصل تورم 3.2 2018-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3.8 2017-12
قیمت تولید 754 2018-12
قیمت صادرات 129 2018-11
قیمت واردات 121 2018-11
تورم مواد غذایی 4.04 2018-12
CPI مسکن آب و برق 8788 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4903 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 10.8 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 2018-12
نسبت ذخیره نقدی 21 2018-12
عرضه پول M0 308562 2018-12
عرضه پول M1 406865 2018-12
عرضه پول M2 2765641 2018-11
عرضه پول M3 6152551 2018-11
ترازنامه بانک 6156144 2018-06
ذخایر ارزی 374715 2018-12
وام به بخش خصوصی 652069 2018-11
نرخ بهره سپرده 8.51 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 3439095642 2018-10
میزان رشد وام 1.1 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 6639 2018-12
حساب جاری -795 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.48 2017-12
صادرات 19556 2018-12
واردات 12917 2018-12
بدهی خارجی 657912 2018-12
رابطه مبادله 107 2018-11
گردش سرمایه -9.8 2018-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10274 2018-11
حواله 207 2018-09
ذخایر طلا 67.3 2018-12
تولید نفت خام 2522 2018-08
شاخص تروریسم 1.57 2016-12
ورود توریست 6589 2017-12
فروش اسلحه 45 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 2017-12
بودجه دولت -7.8 2017-12
ارزش بودجه دولت -50631 2018-11
هزینه های دولت 115583 2018-11
درآمدهای دولت 119420 2018-11
ارزیابی اعتبار 34.34
بدهی های دولت 5284133 2018-11
مخارج نظامی 25751 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 63.8 2018-12
شاخص PMI تولید 52.6 2018-12
شاخص PMI خدمات 51.9 2018-12
پی ام آی مرکب 52.4 2018-12
تولید صنعتی -0.9 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 2018-11
تولید صنعتی -1.5 2018-11
استفاده از ظرفیت 77.1 2018-10
تغییرات موجودی انبار -7098 2018-09
تولید خودرو 177700 2018-12
ثبت خودرو 235 2018-12
مجموع فروش خودرو 189411 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.29 2018-11
تمایلات کسب و کار کوچک 63.1 2018-12
سرعت اینترنت 6819 2017-03
آدرس های IP 26855780 2017-03
شاخص رقابتی 59.51 2018-12
رتبه رقابتی 72 2018-12
شاخص فساد مالی 37 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 109 2018-12
استخراج معدن 3.3 2018-11
تولید فولاد 2844 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 114 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.9 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.4 2018-11
هزینه های مصرف کننده 1105841 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1771391 2018-11
اعتبار بخش خصوصی 2979605 2018-11
نرخ وام بانکی 51.57 2018-11
قیمت گازوئیل 1.12 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 26.7 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 129 2018-12