برزیل

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2017-09
نرخ بیکاری 12 2017-11
نرخ تورم 2.95 2017-12
نرخ بهره 7 2017-12
موازنه تجاری 4998 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.49 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.22 2018-01
بازار سهام 81000 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.92 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 1796 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 295645 BRL - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 1609209 BRL - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 263924 BRL - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 10826 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14024 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 18335 BRL - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15514 BRL - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 31491 BRL - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 2644 BRL - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39977 BRL - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 177648 BRL - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8427 BRL - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6435 BRL - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12 % 2017-11
افراد شاغل 91.95 میلیون 2017-11
افراد بیکار 12.57 میلیون 2017-11
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 % 2017-11
هزینه های کار 122 نقاط شاخص 2017-11
دستمزد 2142 BRL / ماه 2017-11
حداقل دستمزد 937 BRL / ماه 2017-12
جمعیت 206 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2016-12
سن بازنشستگی مردان 65 2016-12
نرخ اشتغال 54.4 % 2017-11
هزینه زندگی خانواده 2380 BRL / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1450 BRL / ماه 2017-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی -12.29 هزار 2017-11
بهره وری 122 نقاط شاخص 2017-11
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4280 BRL / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 2113 BRL / ماه 2017-11
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1310 BRL / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.95 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.44 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 4916 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 3.83 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 8.3 % 2016-12
قیمت تولید 694 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 127 نقاط شاخص 2017-11
قیمت واردات 115 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی -1.87 % 2017-12
CPI مسکن آب و برق 8392 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4705 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده -2.5 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 % 2017-12
نسبت ذخیره نقدی 45 % 2017-12
عرضه پول M0 296755 BRL - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 363026 BRL - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 2442263 BRL - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 5742712 BRL - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 5859155 BRL - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 373972 USD - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 717988 BRL - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 12.4 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 3164861703 BRL هزار 2017-11
میزان رشد وام 0.4 % 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4998 USD - میلیون 2017-12
صادرات 17595 USD - میلیون 2017-12
واردات 12598 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -2388 USD - میلیون 2017-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 % 2016-12
بدهی خارجی 683699 USD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 110 نقاط شاخص 2017-11
گردش سرمایه -1805 USD - میلیون 2017-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5020 USD - میلیون 2017-11
حواله 194 USD - میلیون 2017-11
ذخایر طلا 67.29 تن 2017-12
تولید نفت خام 2550 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 1.57 2016-12
ورود توریست 6578 هزار 2016-12
فروش اسلحه 109 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.49 % 2016-12
بودجه دولت -8.9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -30038 BRL - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 105371 BRL - میلیون 2017-11
درآمدهای دولت 115089 BRL - میلیون 2017-11
ارزیابی اعتبار 34.34
بدهی های دولت 4852557 BRL - میلیون 2017-11
مخارج نظامی 22839 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 58.3 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 52.4 2017-12
شاخص PMI خدمات 47.4 نقاط شاخص 2017-12
پی ام آی مرکب 48.8 INDEX 2017-12
تولید صنعتی 4.7 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 % 2017-11
تولید صنعتی 5.2 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 78.3 % 2017-11
تغییرات موجودی انبار 1437 BRL - میلیون 2017-09
تولید خودرو 213707 واحد 2017-12
ثبت خودرو 213 هزار 2017-12
مجموع فروش خودرو 171988 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.49 % 2017-11
تمایلات کسب و کار کوچک 55.5 2017-12
سرعت اینترنت 6819 KBps 2017-03
آدرس های IP 26855780 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.14 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 80 2018-12
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 79 2016-12
آسانی کسب و کار 125 2017-12
استخراج معدن 1.5 % 2017-11
تولید فولاد 3030 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.9 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 1048827 BRL - میلیون 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1640317 BRL - میلیون 2017-11
اعتبار بخش خصوصی 2841767 BRL - میلیون 2017-11
نرخ وام بانکی 58.12 % 2017-11
قیمت گازوئیل 1.24 USD / لیتر 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 129 نقاط شاخص 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2016-12