شاخص یاب

برزیل

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-06
نرخ بیکاری 12.3 2018-07
نرخ تورم 4.19 2018-08
نرخ بهره 6.5 2018-09
موازنه تجاری 3775 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 4.05 2018-09
بازار سهام 79444 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.7 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 2056 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 292743 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 1672450 BRL - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 271382 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10889 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14103 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22303 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14811 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29064 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2544 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39970 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 176003 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8124 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6707 BRL - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.3 % 2018-07
افراد شاغل 91.66 میلیون 2018-07
افراد بیکار 12.87 میلیون 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 61.4 % 2018-06
هزینه های کار 105 نقاط شاخص 2018-07
دستمزد 2205 BRL / ماه 2018-07
حداقل دستمزد 954 BRL / ماه 2018-09
جمعیت 208 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 53.9 % 2018-07
هزینه زندگی خانواده 2380 BRL / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1450 BRL / ماه 2017-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 100 هزار 2018-08
بهره وری 105 نقاط شاخص 2018-07
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4280 BRL / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 2229 BRL / ماه 2018-07
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1310 BRL / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.19 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.09 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5057 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 3.6 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3.8 % 2017-12
قیمت تولید 753 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 135 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 121 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 2.2 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 8819 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4839 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 11.2 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-09
نسبت ذخیره نقدی 25 % 2018-08
عرضه پول M0 277677 BRL - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 361191 BRL - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 2589686 BRL - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 5856776 BRL - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 6156144 BRL - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 381393 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 674196 BRL - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 8.51 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 3409301938 BRL هزار 2018-06
میزان رشد وام -0.2 % 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3775 USD - میلیون 2018-08
صادرات 22552 USD - میلیون 2018-08
واردات 18777 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری -4433 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.48 % 2017-12
بدهی خارجی 660146 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 112 نقاط شاخص 2018-07
گردش سرمایه -3098 USD - میلیون 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3898 USD - میلیون 2018-07
حواله 211 USD - میلیون 2018-07
ذخایر طلا 67.3 تن 2018-06
تولید نفت خام 2607 BBL/D/1K 2018-05
شاخص تروریسم 1.57 2016-12
ورود توریست 6589 هزار 2017-12
فروش اسلحه 45 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 % 2017-12
بودجه دولت -7.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -29162 BRL - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 113948 BRL - میلیون 2018-07
درآمدهای دولت 109751 BRL - میلیون 2018-08
ارزیابی اعتبار 34.34
بدهی های دولت 5186540 BRL - میلیون 2018-07
مخارج نظامی 25751 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 52.8 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 51.1 2018-08
شاخص PMI خدمات 46.8 نقاط شاخص 2018-08
پی ام آی مرکب 47.8 INDEX 2018-08
تولید صنعتی 4 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 % 2018-07
تولید صنعتی 4 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 77.3 % 2018-07
تغییرات موجودی انبار 8926 BRL - میلیون 2018-06
تولید خودرو 291425 واحد 2018-08
ثبت خودرو 249 هزار 2018-08
مجموع فروش خودرو 203926 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 0.57 % 2018-07
تمایلات کسب و کار کوچک 50.8 2018-09
سرعت اینترنت 6819 KBps 2017-03
آدرس های IP 26855780 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.14 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 80 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 125 2017-12
استخراج معدن 3.8 % 2018-07
تولید فولاد 3022 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 1063421 BRL - میلیون 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1702729 BRL - میلیون 2018-07
اعتبار بخش خصوصی 2904230 BRL - میلیون 2018-07
نرخ وام بانکی 52.03 % 2018-07
قیمت گازوئیل 1.1 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 24.7 در صد 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 129 نقاط شاخص 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 24.74 celsius 2013-08