برزیل

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2017-12
نرخ بیکاری 13.1 2018-03
نرخ تورم 2.76 2018-04
نرخ بهره 6.5 2018-05
موازنه تجاری 6140 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.65 2018-05
بازار سهام 80122 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.85 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 1796 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 291839 BRL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 1670121 BRL - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 268026 BRL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10826 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14024 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13160 BRL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15334 BRL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29938 BRL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2569 BRL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39713 BRL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 179154 BRL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8343 BRL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6541 BRL - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.1 % 2018-03
افراد شاغل 90.58 میلیون 2018-03
افراد بیکار 13.69 میلیون 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61.6 % 2018-03
هزینه های کار 136 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 2169 BRL / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 954 BRL / ماه 2018-04
جمعیت 208 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 53.6 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 2380 BRL / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1450 BRL / ماه 2017-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 56.15 هزار 2018-03
بهره وری 136 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4280 BRL / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 2199 BRL / ماه 2018-02
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1310 BRL / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.76 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.22 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 4962 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 2.96 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3.8 % 2017-12
قیمت تولید 713 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 133 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 119 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی -2.11 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 8369 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4780 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده -0.5 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-05
نسبت ذخیره نقدی 25 % 2018-04
عرضه پول M0 263343 BRL - میلیون 2018-04
عرضه پول M1 333044 BRL - میلیون 2018-04
عرضه پول M2 2492743 BRL - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 5917453 BRL - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 5920109 BRL - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 379979 USD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 685049 BRL - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 12.4 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 3175974117 BRL هزار 2018-03
میزان رشد وام 0.6 % 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 6140 USD - میلیون 2018-04
صادرات 19932 USD - میلیون 2018-04
واردات 13790 USD - میلیون 2018-04
حساب جاری 620 USD - میلیون 2018-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.48 % 2017-12
بدهی خارجی 673910 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 111 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه 1248 USD - میلیون 2018-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2618 USD - میلیون 2018-04
حواله 195 USD - میلیون 2018-02
ذخایر طلا 67.3 تن 2018-03
تولید نفت خام 2615 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 1.57 2016-12
ورود توریست 6578 هزار 2016-12
فروش اسلحه 45 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 % 2017-12
بودجه دولت -7.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -57631 BRL - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 114104 BRL - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 105659 BRL - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 34.34
بدهی های دولت 4984708 BRL - میلیون 2018-03
مخارج نظامی 25751 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 55.5 نقاط شاخص 2018-05
شاخص PMI تولید 52.3 2018-04
شاخص PMI خدمات 50 نقاط شاخص 2018-04
پی ام آی مرکب 50.6 INDEX 2018-04
تولید صنعتی 1.3 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 % 2018-03
تولید صنعتی 1.6 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 78.2 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار -28869 BRL - میلیون 2017-12
تولید خودرو 266111 واحد 2018-04
ثبت خودرو 217 هزار 2018-04
مجموع فروش خودرو 178699 2018-04
شاخص اقتصادی مقدم -0.74 % 2018-03
تمایلات کسب و کار کوچک 53.6 2018-04
سرعت اینترنت 6819 KBps 2017-03
آدرس های IP 26855780 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.14 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 80 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 125 2017-12
استخراج معدن -1.3 % 2018-03
تولید فولاد 3065 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.5 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 1089471 BRL - میلیون 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1669077 BRL - میلیون 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 2863905 BRL - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 57.21 % 2018-03
قیمت گازوئیل 1.21 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 21.6 در صد 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 129 نقاط شاخص 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 24.74 celsius 2013-08