شاخص یاب

برزیل

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-03
نرخ بیکاری 12.7 2018-05
نرخ تورم 4.39 2018-06
نرخ بهره 6.5 2018-06
موازنه تجاری 5882 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.77 2018-07
بازار سهام 78571 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.95 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 2056 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 288865 BRL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 1617026 BRL - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 263155 BRL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10889 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14103 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24333 BRL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15022 BRL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27913 BRL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2427 BRL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39374 BRL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 172296 BRL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7953 BRL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6707 BRL - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.7 % 2018-05
افراد شاغل 90.89 میلیون 2018-05
افراد بیکار 13.24 میلیون 2018-05
نرخ مشارکت نیروی کار 61.6 % 2018-03
هزینه های کار 106 نقاط شاخص 2018-05
دستمزد 2187 BRL / ماه 2018-05
حداقل دستمزد 954 BRL / ماه 2018-07
جمعیت 208 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 53.6 % 2018-05
هزینه زندگی خانواده 2380 BRL / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1450 BRL / ماه 2017-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی -0.66 هزار 2018-06
بهره وری 106 نقاط شاخص 2018-05
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4280 BRL / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 2199 BRL / ماه 2018-02
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1310 BRL / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.39 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.26 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5044 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 3.26 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3.8 % 2017-12
قیمت تولید 742 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 131 نقاط شاخص 2018-05
قیمت واردات 122 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 1.05 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 8648 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4875 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 6.4 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-06
نسبت ذخیره نقدی 25 % 2018-06
عرضه پول M0 269828 BRL - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 334401 BRL - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 2529760 BRL - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 5964814 BRL - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 5920109 BRL - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 379500 USD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 680499 BRL - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 8.51 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 3367787519 BRL هزار 2018-05
میزان رشد وام 0.5 % 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5882 USD - میلیون 2018-06
صادرات 20202 USD - میلیون 2018-06
واردات 14320 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری 729 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.48 % 2017-12
بدهی خارجی 673910 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 107 نقاط شاخص 2018-05
گردش سرمایه 1192 USD - میلیون 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2978 USD - میلیون 2018-05
حواله 241 USD - میلیون 2018-05
ذخایر طلا 67.3 تن 2018-06
تولید نفت خام 2557 BBL/D/1K 2018-03
شاخص تروریسم 1.57 2016-12
ورود توریست 6578 هزار 2016-12
فروش اسلحه 45 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 % 2017-12
بودجه دولت -7.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -47900 BRL - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 102283 BRL - میلیون 2018-05
درآمدهای دولت 106190 BRL - میلیون 2018-05
ارزیابی اعتبار 34.34
بدهی های دولت 5133268 BRL - میلیون 2018-05
مخارج نظامی 25751 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 50.2 نقاط شاخص 2018-07
شاخص PMI تولید 49.8 2018-06
شاخص PMI خدمات 47 نقاط شاخص 2018-06
پی ام آی مرکب 47 INDEX 2018-06
تولید صنعتی -6.6 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -10.9 % 2018-05
تولید صنعتی -7.8 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 75.9 % 2018-05
تغییرات موجودی انبار 24312 BRL - میلیون 2018-03
تولید خودرو 256305 واحد 2018-06
ثبت خودرو 202 هزار 2018-06
مجموع فروش خودرو 163517 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم -3.34 % 2018-05
تمایلات کسب و کار کوچک 48.9 2018-07
سرعت اینترنت 6819 KBps 2017-03
آدرس های IP 26855780 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.14 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 80 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 125 2017-12
استخراج معدن 1.9 % 2018-05
تولید فولاد 2678 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.3 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 1046311 BRL - میلیون 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 1687096 BRL - میلیون 2018-05
اعتبار بخش خصوصی 2886644 BRL - میلیون 2018-05
نرخ وام بانکی 53.79 % 2018-05
قیمت گازوئیل 1.15 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 24.7 در صد 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 129 نقاط شاخص 2018-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 24.74 celsius 2013-08