شاخص یاب

برزیل

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-06
نرخ بیکاری 11.9 2018-09
نرخ تورم 4.56 2018-10
نرخ بهره 6.5 2018-10
موازنه تجاری 6121 2018-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.74 2018-11
بازار سهام 88515 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.15 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 2056 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 292743 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 1672450 BRL - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 271382 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10889 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14103 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22303 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14811 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29064 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2544 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39970 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 176003 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8124 BRL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6707 BRL - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.9 % 2018-09
افراد شاغل 92.62 میلیون 2018-09
افراد بیکار 12.49 میلیون 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.7 % 2018-09
هزینه های کار 99.29 نقاط شاخص 2018-09
دستمزد 2222 BRL / ماه 2018-09
حداقل دستمزد 954 BRL / ماه 2018-11
جمعیت 208 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 54.4 % 2018-09
هزینه زندگی خانواده 2360 BRL / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1390 BRL / ماه 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 137 هزار 2018-09
بهره وری 99.29 نقاط شاخص 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4730 BRL / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 2257 BRL / ماه 2018-08
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1440 BRL / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.56 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.45 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5104 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 3.55 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3.8 % 2017-12
قیمت تولید 774 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 130 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 122 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 3.33 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 8864 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4966 نقاط شاخص 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 13.7 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-10
نسبت ذخیره نقدی 25 % 2018-10
عرضه پول M0 286976 BRL - میلیون 2018-10
عرضه پول M1 359887 BRL - میلیون 2018-10
عرضه پول M2 2743366 BRL - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 6085368 BRL - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 6156144 BRL - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 380290 USD - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 666439 BRL - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 8.51 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 3470929272 BRL هزار 2018-09
میزان رشد وام 0.4 % 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 6121 USD - میلیون 2018-10
صادرات 22226 USD - میلیون 2018-10
واردات 16105 USD - میلیون 2018-10
حساب جاری 31.8 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.48 % 2017-12
بدهی خارجی 652275 USD - میلیون 2018-09
رابطه مبادله 107 نقاط شاخص 2018-09
گردش سرمایه 677 USD - میلیون 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7829 USD - میلیون 2018-09
حواله 207 USD - میلیون 2018-09
ذخایر طلا 67.3 تن 2018-09
تولید نفت خام 2575 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 1.57 2016-12
ورود توریست 6589 هزار 2017-12
فروش اسلحه 45 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.04 % 2017-12
بودجه دولت -7.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -39173 BRL - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 119639 BRL - میلیون 2018-09
درآمدهای دولت 110660 BRL - میلیون 2018-09
ارزیابی اعتبار 34.34
بدهی های دولت 5246734 BRL - میلیون 2018-09
مخارج نظامی 25751 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 53.7 نقاط شاخص 2018-10
شاخص PMI تولید 51.1 2018-10
شاخص PMI خدمات 50.5 نقاط شاخص 2018-10
پی ام آی مرکب 50.5 INDEX 2018-10
تولید صنعتی -2 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.8 % 2018-09
تولید صنعتی -2.3 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 77.8 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 8926 BRL - میلیون 2018-06
تولید خودرو 263262 واحد 2018-10
ثبت خودرو 255 هزار 2018-10
مجموع فروش خودرو 173193 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم -0.09 % 2018-09
تمایلات کسب و کار کوچک 52.1 2018-10
سرعت اینترنت 6819 KBps 2017-03
آدرس های IP 26855780 IP 2017-03
شاخص رقابتی 59.51 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 72 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 109 2018-12
استخراج معدن 0.3 % 2018-09
تولید فولاد 3032 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.3 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 1063421 BRL - میلیون 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1728103 BRL - میلیون 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 2946966 BRL - میلیون 2018-09
نرخ وام بانکی 52.17 % 2018-09
قیمت گازوئیل 1.27 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 24.6 % of GDP 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 129 نقاط شاخص 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 24.74 celsius 2013-08