برزیل

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2017-06
نرخ بیکاری 12.6 2017-08
نرخ تورم 2.54 2017-09
نرخ بهره 8.25 2017-09
موازنه تجاری 5178 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.49 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 3.19 2017-10
بازار سهام 76391 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.64 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 1796 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 288140 BRL - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 1616034 BRL - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 253869 BRL - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10826 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14024 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22012 BRL - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15459 BRL - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 28065 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2515 BRL - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39295 BRL - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 173377 BRL - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7809 BRL - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6303 BRL - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.6 % 2017-08
افراد شاغل 91.06 میلیون 2017-08
افراد بیکار 13.11 میلیون 2017-08
نرخ مشارکت نیروی کار 61.8 % 2017-08
هزینه های کار 129 نقاط شاخص 2017-08
دستمزد 2105 BRL / ماه 2017-08
حداقل دستمزد 937 BRL / ماه 2017-09
جمعیت 206 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2016-12
سن بازنشستگی مردان 65 2016-12
تغییر اشتغال -3.6 % 2016-02
نرخ اشتغال 54 % 2017-08
هزینه زندگی خانواده 2187 BRL / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1609 BRL / ماه 2016-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 34.39 هزار 2017-09
بهره وری 129 نقاط شاخص 2017-08
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4100 BRL / ماه 2016-06
دستمزد در تولید 2104 BRL / ماه 2017-08
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1200 BRL / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.54 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.16 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 4861 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 3.84 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 8.3 % 2016-12
قیمت تولید 679 نقاط شاخص 2017-09
قیمت صادرات 122 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 113 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی -2.14 % 2017-09
CPI مسکن آب و برق 8211 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4601 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده -3.5 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8.25 % 2017-09
نسبت ذخیره نقدی 45 % 2017-09
عرضه پول M0 262770 BRL - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 314100 BRL - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 2415489 BRL - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 5648501 BRL - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک 5783250 BRL - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 381244 USD - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 738345 BRL - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده 12.4 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 3111206070 BRL هزار 2017-08
میزان رشد وام -0.1 % 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5178 USD - میلیون 2017-09
صادرات 18666 USD - میلیون 2017-09
واردات 13488 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری -302 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 % 2016-12
بدهی خارجی 666944 USD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 108 نقاط شاخص 2017-08
گردش سرمایه 344 USD - میلیون 2017-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5138 USD - میلیون 2017-08
حواله 202 USD - میلیون 2017-08
ذخایر طلا 67.29 تن 2017-06
تولید نفت خام 2550 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 1.74 2015-12
ورود توریست 6578 هزار 2016-12
فروش اسلحه 109 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.49 % 2016-12
بودجه دولت -8.9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -45541 BRL - میلیون 2017-08
هزینه های دولت 101634 BRL - میلیون 2017-08
درآمدهای دولت 105595 BRL - میلیون 2017-09
ارزیابی اعتبار 34.34
بدهی های دولت 4768883 BRL - میلیون 2017-08
مخارج نظامی 22839 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 55.7 2017-09
شاخص PMI تولید 50.9 2017-09
شاخص PMI خدمات 50.7 نقاط شاخص 2017-09
پی ام آی مرکب 51.1 INDEX 2017-09
تولید صنعتی 4 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.8 % 2017-08
تولید صنعتی 4.2 % 2017-08
استفاده از ظرفیت 77.8 % 2017-08
تغییرات موجودی انبار -10014 BRL - میلیون 2017-06
تولید خودرو 236944 واحد 2017-09
ثبت خودرو 199 هزار 2017-09
مجموع فروش خودرو 168016 2017-09
شاخص اقتصادی مقدم -0.38 % 2017-08
تمایلات کسب و کار کوچک 53.4 2017-09
شاخص رقابتی 4.14 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 80 2018-12
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 79 2016-12
آسانی کسب و کار 123 2016-12
استخراج معدن 2.6 % 2017-08
تولید فولاد 2955 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.5 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.6 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 1023279 BRL - میلیون 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1609812 BRL - میلیون 2017-08
اعتبار بخش خصوصی 2824847 BRL - میلیون 2017-08
نرخ وام بانکی 62.28 % 2017-08
قیمت گازوئیل 1.23 USD / لیتر 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 129 نقاط شاخص 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.5 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 39.8 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.8 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2016-12