برزیل

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.2 0.3 0.4 0.4 1.5
نرخ بیکاری 12.80 12.8 12.7 12.8 12.6 10.6
نرخ تورم 2.46 2.7 3 3.5 3.9 5
نرخ بهره 8.25 8.25 7.5 7.5 7.5 6.5
موازنه تجاری 5599.00 5500 4800 5000 4500 3000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.49 70 70 72 72 75
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 3.16 3.14 3.11 3.07 3.04 2.69
بازار سهام 74443.48 62700 62100 61400 60800 53800
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.78 10.58 10.69 10.79 10.9 12.05
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.2 0.3 0.4 0.4 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 0.2 0.5 0.6 0.8 1.9
تولید ناخالص داخلی 1796.19 1820 1820 1970 1970 2400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 288139.83 287000 285600 280900 287000 299000
تولید ناخالص ملی 1616034.08 1680000 1750000 1800000 1850000 2000000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 253869.44 263000 266000 268000 271000 306000
تولید ناخالص داخلی سرانه 10826.30 10050 10050 11200 11200 11730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14023.70 14500 14500 16000 16000 18800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22012.33 17698 13000 24500 18545 15500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15458.89 15559 16836 16663 16843 19200
تولید ناخالص داخلی از ساخت 28065.11 29664 27736 26365 28009 33500
تولید ناخالص داخلی از معادن 2514.54 2490 2480 2250 2370 2860
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39294.72 39410 38921 38551 38949 37500
تولید ناخالص داخلی از خدمات 173377.31 180000 180000 170000 173000 175000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7809.32 7878 7676 7607 7800 9140
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6303.01 6240 6390 6520 6650 6660
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 12.80 12.8 12.7 12.8 12.6 10.6
افراد شاغل 90.68 90 91 91.2 91.1 92
افراد بیکار 13.33 13.25 13.5 12.9 12.9 9
نرخ مشارکت نیروی کار 61.70 61.8 61.8 61.9 61.9 62.8
هزینه های کار 135.94 130 120 122 122 139
دستمزد 2106.00 2037 2050 2058 2025 2500
حداقل دستمزد 937.00 937 937 1090 1090 1280
جمعیت 206.08 207 207 208 208 212
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4100.00 4250 4250 4290 4290 4600
دستمزد در تولید 2074.00 2054 2060 2075 2078 2560
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1200.00 1250 1250 1280 1290 1350
هزینه زندگی خانواده 2187.00 2258 2259 2259 2259 2259
هزینه زندگی انفرادی 1608.90 1675 1676 1677 1677 1677
آمار اشتغال غیر کشاورزی 35.46 -10 19 25 58 20
بهره وری 135.94 135 138 135 135 162
تغییر اشتغال -3.60 1.5 1.8 -3.5 3 1
نرخ اشتغال 53.80 54.3 54.4 54.5 54.4 56
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 2.46 2.7 3 3.5 3.9 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.19 0.2 0.3 2.71 3.43 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 4853.07 4847 4852 4900 4960 5360
اندازه اصل تورم 3.91 5.1 5 5.2 5.1 5.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 8.30 7.85 8.17 8.08 8 8.19
قیمت تولید 672.76 660 640 650 660 950
قیمت صادرات 123.71 121 120 121 121 125
قیمت واردات 114.91 112 113 115 115 145
تورم مواد غذایی -2.01 2.3 2.4 3 3.24 6
تغییر قیمت تولید کننده -0.80 -1.2 0.7 1.1 1.5 4.8
CPI Housing Utilities 8220.58 8286 8410 8487 8533 8538
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4565.23 4606 4667 4693 4702 5200
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 8.25 8.25 7.5 7.5 7.5 6.5
نسبت ذخیره نقدی 45.00 45 45 45 45 45
عرضه پول M0 252160.31 255263 254275 253949 253726 251686
عرضه پول M1 309505.43 314246 313601 313590 313595 313591
عرضه پول M2 2397357.61 2426776 2459590 2470257 2487875 2508202
عرضه پول M3 5557672.08 5640085 5767837 5893589 6018794 7252489
ذخایر ارزی 381843.00 382717 384393 384736 384499 549000
ترازنامه بانک 5715530.53 5800000 5800000 5700000 5650000 6100000
وام به بخش خصوصی 764910.00 756954 745909 735534 725781 655336
نرخ بهره سپرده 12.40 9 8.5 8.5 8.5 8
میزان رشد وام -0.60 0.2 0.7 0.2 0.4 1.5
ترازنامه بانک مرکزی 3053913469.00 3101505914 3145204480 3186318896 3225621825 3529183241
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 5599.00 5500 4800 5000 4500 3000
صادرات 19475.00 19000 18500 19100 18700 25000
واردات 13876.00 13500 13700 14100 14200 22000
حساب جاری -3403.80 1200 1100 1200 1500 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 -1.4 -1.4 -1.5 -1.5 -1.7
بدهی خارجی 666944.32 683573 671428 675098 677432 734000
رابطه مبادله 107.66 94 91 109 109 100
گردش سرمایه -2993.20 215 -136 -466 -379 1030
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4093.30 5510 5842 5894 5902 7000
حواله 178.80 181 187 190 192 191
ذخایر طلا 67.29 67.31 67.31 67.31 67.31 67.31
تولید نفت خام 2550.00 2598 2600 2600 2600 2600
شاخص تروریسم 1.74 1.19 1.01 0.91 0.81 1.52
ورود توریست 6578.00 6500 6600 6575 6550 6200
فروش اسلحه 109.00 65.46 66.9 68.5 70.11 87.83
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.49 70 70 72 72 75
بودجه دولت -8.90 -8.5 -8.5 -9 -9 -7
ارزش بودجه دولت -44620.00 -42818 -45252 -46321 -46954 -110000
هزینه های دولت 109282.24 105680 104689 103691 102576 92440
درآمدهای دولت 104206.25 107762 107731 107090 107339 107142
مخارج نظامی 22839.30 22841 22347 22394 22440 23071
بدهی های دولت 4722126.38 4806612 4936359 5063533 5188294 6312759
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 55.70 51.7 52.5 53 53.1 51
شاخص PMI خدمات 49.00 52 52 51.8 51.3 52.7
شاخص PMI تولید 50.90 52.1 52.7 52.4 52.1 52.8
پی ام آی مرکب 49.60 51 50.9 50.5 50.1 53.6
تولید صنعتی 2.50 1.5 0.1 0.7 1.1 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80 0.3 0.2 0.5 0.6 1.1
تولید صنعتی -0.10 0.6 1 1.1 2.5 1.8
استفاده از ظرفیت 77.40 77.5 78 78 78 79
تغییرات موجودی انبار -10014.39 36000 15000 19000 28000 21000
مجموع فروش خودرو 180888.00 152866 155003 156267 156259 176000
تولید خودرو 260349.00 184000 186000 191000 191000 190000
ثبت خودرو 217.00 205 202 199 196 179
شاخص اقتصادی مقدم 0.41 0.3 0.4 -0.1 0.1 0.2
تمایلات کسب و کار کوچک 50.00 48.9 49 50.2 50.3 51
تولید فولاد 2955.00 2788 2812 2800 2797 2798
استخراج معدن 4.50 -0.5 -1.1 3.57 3.46 1.5
شاخص رقابتی 4.06 4.06 4.06 4.13 4.13 4.18
رتبه رقابتی 81.00 81 81 79 79 77
آسانی کسب و کار 123.00 116 115 115 115 112
شاخص فساد مالی 40.00 39 40 42 42 45
رتبه فساد مالی 79.00 76 75 74 74 72
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 101.60 101 101 102 102 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.3 0.3 0.4 0.4 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.10 0.2 0.5 0.7 0.3 2.1
هزینه های مصرف کننده 1023279.04 1090000 1110000 1130000 1140000 1300000
تسهیلات اعتباری خریدار 1598341.00 1616738 1644143 1671306 1698220 1954116
اعتبار بخش خصوصی 2835348.00 2832493 3120000 2815692 2808753 3690000
نرخ وام بانکی 63.77 62.1 60.87 60.16 59.78 55.43
قیمت گازوئیل 1.20 1.06 1.05 1.05 1.04 1
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالکیت مسکن 73.49 73.49 73.49 73.49 73.49 73.49
شاخص مسکن 129.80 129 129 128 128 125
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11