برزیل

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 -0.2 -0.3 -0.2 0.2 1.5
نرخ بیکاری 11.80 12 11.8 11.8 11.7 7.2
نرخ تورم 8.48 8.6 8.5 8.4 8.2 3.2
نرخ بهره 14.00 14 14 13.75 13.75 10
موازنه تجاری 3803.00 5700 5500 5500 5500 3000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.23 68 70 70 70 75
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 3.16 3.24 3.27 3.31 3.34 3.85
بازار سهام 63581.00 58900 58300 57700 57100 47600
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.06 11.63 11.74 11.86 11.97 13.81
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 -0.2 -0.3 -0.2 0.2 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.80 -2.1 -1.9 -1.7 -0.2 2.1
تولید ناخالص داخلی 1774.72 1750 1700 1700 1700 2230
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 285391.93 284200 277000 280000 287000 299000
تولید ناخالص ملی 1506742.22 1480000 1450000 1490000 1500000 1600000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 256741.09 265000 270000 272000 270000 306000
تولید ناخالص داخلی سرانه 11159.25 10550 10050 10050 10050 11730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14454.94 14400 14500 14500 14500 18800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19178.46 13146 18087 15077 14148 18500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16625.91 17303 16754 16684 17104 18200
تولید ناخالص داخلی از ساخت 28543.73 28459 26564 28249 30047 33500
تولید ناخالص داخلی از معادن 2374.28 2470 2470 2470 2428 2860
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39642.80 38715 38487 39343 39396 40400
تولید ناخالص داخلی از خدمات 172179.63 172987 166161 167672 169053 209000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7884.02 7767 7126 7488 7460 9140
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6267.06 6276 6239 6273 6254 6240
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 11.80 12 11.8 11.8 11.7 7.2
افراد شاغل 90.14 90 90 90 90 92
افراد بیکار 12.02 12 12 12 12 9
نرخ مشارکت نیروی کار 61.40 61.7 61.7 61.8 61.8 62.8
هزینه های کار 129.23 129 129 129 129 119
دستمزد 2011.00 2005 2012 1985 2037 2500
حداقل دستمزد 880.00 880 988 988 988 1280
جمعیت 204.45 206 206 206 206 212
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4100.00 3850 3850 3850 3850 4500
دستمزد در تولید 2029.00 2045 2028 1995 2054 2560
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1200.00 1130 1130 1130 1130 1250
بهره وری 129.23 128 130 132 135 162
آمار اشتغال غیر کشاورزی -33.95 -50 -40 -40 -10 20
زندگی خانواده دستمزد 2950.00 2986 2976 2979 2978 2978
زندگی فردی دستمزد 1730.00 1738 1735 1736 1736 1736
تغییر اشتغال -3.60 -4 -2 1 1.5 1
نرخ اشتغال 54.20 54.2 54.2 54.2 54.3 56
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 8.48 8.6 8.5 8.4 8.2 3.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.08 0.23 0.2 0.2 0.2 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 4740.53 4800 4890 4950 5010 6400
اندازه اصل تورم 7.10 7.3 7.2 7.1 7.1 5.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 7.97 6.89 6.96 7.03 7.1 7.09
قیمت تولید 703.65 720 750 800 820 1050
قیمت صادرات 119.33 119 120 120 119 145
قیمت واردات 110.90 118 120 124 126 145
تورم مواد غذایی 13.33 13 12.9 12.7 12.5 6
تغییر قیمت تولید کننده 13.24 12.9 12.8 12.7 12.4 4.8
CPI حمل و نقل 4424.58 4590 4610 4800 4850 5900
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 14.00 14 14 13.75 13.75 10
نسبت ذخیره نقدی 45.00 45 45 45 45 45
عرضه پول M0 247035.95 244786 250950 256731 262224 327183
عرضه پول M1 306435.54 301242 304205 307142 310059 347859
عرضه پول M2 2280468.19 2330734 2375341 2422781 2472280 3240201
عرضه پول M3 5066134.90 5257662 5415315 5577586 5744631 8425927
ذخایر ارزی 370417.00 373047 374557 375248 375672 549000
ترازنامه بانک 5822292.85 5500000 5000000 5500000 5700000 8500000
وام به بخش خصوصی 828454.00 899000 899000 899000 808353 770791
نرخ بهره سپرده 12.62 10 10 9.7 9 8
میزان رشد وام 0.00 -0.1 0.1 0.3 0.2 1.5
ترازنامه بانک مرکزی 2849746463.00 2905237483 2935132635 2961410332 2985489275 3156714571
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 3803.00 5700 5500 5500 5500 3000
صادرات 15790.00 17800 18000 18500 19000 25000
واردات 11987.00 12100 12500 13000 13500 22000
حساب جاری -579.00 -2600 -2900 -1900 -1000 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.32 -3 -3.1 -3.1 -31 -2.6
بدهی خارجی 331418.28 350000 355000 352000 350000 434000
رابطه مبادله 107.62 101 102 104 94 100
گردش سرمایه -3535.00 -3452 -3613 -3692 -3731 1030
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7208.00 4631 4899 4878 4881 7000
حواله 1909.90 2537 2647 2756 2866 3501
ذخایر طلا 67.20 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2
تولید نفت خام 2406.00 2422 2422 2422 2422 2422
شاخص تروریسم 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 1.37
فروش اسلحه 41.00 24.87 34.72 44.56 44.67 45.29
ورود توریست 5813.00 5828 5828 5828 5828 5807
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.23 68 70 70 70 75
بودجه دولت -10.30 -11 -11.5 -11.5 -11.5 -7
ارزش بودجه دولت -62940.00 -120000 -69000 -36000 -77000 -110000
هزینه های دولت 95329.10 99261 99189 99132 99121 99118
درآمدهای دولت 91808.00 97958 97473 98215 98291 99037
مخارج نظامی 31953.60 32146 31957 31768 31734 31900
بدهی های دولت 4272828.76 4449720 4583939 4714970 4842747 6246252
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 52.30 54.1 55.1 55.7 56 51
شاخص PMI خدمات 45.30 46 47.5 48 49 52.7
شاخص PMI تولید 46.00 46.4 47 49 50.1 52.8
پی ام آی مرکب 46.10 46.5 48 49 50 53.6
تولید صنعتی -5.20 -5.9 -3 1 1.5 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.80 -0.5 -0.1 0.2 0.3 1.1
تولید صنعتی -6.10 -4.2 -2 0.2 0.6 1.8
استفاده از ظرفیت 77.10 76.6 77.2 77.3 77.5 79
تغییرات موجودی انبار -8409.96 -1140 -1100 1110 3600 21000
مجموع فروش خودرو 130856.00 160000 160000 160000 139205 176000
تولید خودرو 170815.00 175000 182000 185000 184000 190000
ثبت خودرو 160.00 170 172 172 172 172
شاخص اقتصادی مقدم -0.91 -0.2 -0.1 0.2 0.3 0.2
تمایلات کسب و کار کوچک 50.50 30.8 30.8 30.8 50.84 43
تولید فولاد 2768.00 2744 2740 2735 2736 2736
استخراج معدن -9.88 -3.9 -2 -1 -0.5 1.5
شاخص رقابتی 4.06 4.08 4.08 4.08 4.05 4.18
رتبه رقابتی 81.00 75 75 75 75 71
آسانی کسب و کار 116.00 116 116 116 116 112
شاخص فساد مالی 38.00 38 38 38 38 45
رتبه فساد مالی 76.00 76 76 76 76 72
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.10 103 104 103 102 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 -1.5 -0.1 0.2 0.3 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.50 -2.5 -1.5 -0.2 0.2 2.1
هزینه های مصرف کننده 959970.75 950000 945000 950000 960000 1200000
تسهیلات اعتباری خریدار 1539647.00 1582634 1614503 1646086 1677386 2059587
اعتبار بخش خصوصی 2859857.00 3000000 3000000 3000000 2801419 3690000
نرخ وام بانکی 71.85 68.64 68.64 68.64 73.03 55.43
قیمت گازوئیل 1.12 1.13 1.12 1.1 1 0.9
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالکیت مسکن 73.49 73.49 73.49 73.49 73.49 73.49
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11