برزیل

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.80 -0.2 -0.3 -0.2 0.2 1.5
نرخ بیکاری 11.80 12 11.8 11.8 11.7 7.2
نرخ تورم 7.87 7.5 7.3 7.3 7.2 3.2
نرخ بهره 13.75 13.75 13.5 13.5 13.25 10
موازنه تجاری 4757.00 5700 5500 5500 5500 3000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.23 68 70 70 70 75
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 3.38 3.45 3.49 3.52 3.56 4.1
بازار سهام 60676.57 59500 58900 58300 57700 48100
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.77 12.04 12.16 12.28 12.4 14.3
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.80 -0.2 -0.3 -0.2 0.2 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.90 -2.1 -1.9 -1.7 -0.2 2.1
تولید ناخالص داخلی 1774.72 1750 1700 1700 1700 2230
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 290134.77 284200 277000 280000 287000 299000
تولید ناخالص ملی 1506742.22 1480000 1450000 1490000 1500000 1600000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 260490.16 255000 260000 262000 260000 306000
تولید ناخالص داخلی سرانه 11159.25 10550 10050 10050 10050 11730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14454.94 14400 14500 14500 14500 18800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16436.16 12374 17386 15960 13351 18500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16801.28 16769 16473 16404 16581 18200
تولید ناخالص داخلی از ساخت 30071.50 27966 26369 28114 29706 33500
تولید ناخالص داخلی از معادن 2552.90 2470 2470 2470 2522 2860
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39836.72 39542 39268 39754 39843 40400
تولید ناخالص داخلی از خدمات 175640.73 176540 169568 170890 172685 209000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8037.42 7972 7358 7689 7723 9140
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6213.34 6227 6207 6252 6215 6240
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 11.80 12 11.8 11.8 11.7 7.2
افراد شاغل 89.88 90 90 90 90 92
افراد بیکار 12.04 12 12 12 12 9
نرخ مشارکت نیروی کار 61.20 61.7 61.7 61.8 61.8 62.8
هزینه های کار 139.55 141 142 135 130 139
دستمزد 2025.00 2005 2012 1985 2037 2500
حداقل دستمزد 880.00 880 988 988 988 1280
جمعیت 204.45 206 206 206 207 212
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4100.00 3850 3850 3850 3850 4500
دستمزد در تولید 2038.00 2045 2028 1995 2054 2560
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1200.00 1130 1130 1130 1130 1250
زندگی خانواده دستمزد 2950.00 2986 2976 2979 2978 2978
زندگی فردی دستمزد 1730.00 1738 1735 1736 1736 1736
آمار اشتغال غیر کشاورزی -74.75 -50 -40 -40 -10 20
بهره وری 139.55 128 130 132 135 162
تغییر اشتغال -3.60 -4 -2 1 1.5 1
نرخ اشتغال 54.00 54.2 54.2 54.2 54.3 56
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 7.87 7.5 7.3 7.3 7.2 3.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.26 0.23 0.2 0.2 0.2 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 4752.86 4800 4890 4950 5010 6400
اندازه اصل تورم 6.85 6.9 6.7 6.3 6.1 5.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 7.97 6.89 6.96 7.03 7.1 7.09
قیمت تولید 703.94 720 750 800 820 1050
قیمت صادرات 119.87 119 120 120 119 145
قیمت واردات 110.80 118 120 124 126 145
تورم مواد غذایی 12.41 13 12.9 12.7 12.5 6
تغییر قیمت تولید کننده 8.43 12.9 12.8 12.7 12.4 4.8
CPI حمل و نقل 4457.76 4590 4610 4800 4850 5900
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 13.75 13.75 13.5 13.5 13.25 10
نسبت ذخیره نقدی 45.00 45 45 45 45 45
عرضه پول M0 247845.55 251405 255627 259743 263786 316818
عرضه پول M1 306850.56 309133 311816 314489 317157 352438
عرضه پول M2 2294049.97 2313942 2356091 2401881 2450059 3198278
عرضه پول M3 5148735.91 5236904 5392267 5552193 5716825 8356381
ذخایر ارزی 367528.00 366738 365656 364861 364563 549000
ترازنامه بانک 5822292.85 5500000 5000000 5500000 5700000 8500000
وام به بخش خصوصی 814898.00 899000 899000 899000 781658 707878
نرخ بهره سپرده 12.62 10 10 9.7 9 8
میزان رشد وام -0.50 -0.1 0.1 0.3 0.2 1.5
ترازنامه بانک مرکزی 2905575626.00 2942279130 2989045982 3029808477 3068284073 3384106840
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 4757.00 5700 5500 5500 5500 3000
صادرات 16220.00 17800 18000 18500 19000 25000
واردات 11463.00 12100 12500 13000 13500 22000
حساب جاری -3339.00 -2600 -2900 -1900 -1000 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.32 -3 -3.1 -3.1 -31 -2.6
بدهی خارجی 335067.25 350000 355000 352000 350000 434000
رابطه مبادله 108.21 101 102 104 94 100
گردش سرمایه -3182.10 -2615 -2943 -3101 -3176 1030
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8400.00 5461 5836 5744 5749 7000
حواله 169.20 181 188 188 188 187
ذخایر طلا 67.20 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2
تولید نفت خام 2264.00 2312 2312 2312 2312 2312
شاخص تروریسم 1.74 2.21 2.21 2.21 0.71 1.52
ورود توریست 5813.00 5828 5828 5828 5828 5807
فروش اسلحه 41.00 24.87 34.72 44.56 44.67 45.29
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.23 68 70 70 70 75
بودجه دولت -10.30 -11 -11.5 -11.5 -11.5 -7
ارزش بودجه دولت 3384.00 -120000 -69000 -36000 -77000 -110000
هزینه های دولت 91186.15 99307 98651 98322 98349 98349
درآمدهای دولت 148699.00 97515 94582 104081 103782 111303
مخارج نظامی 31953.60 32146 31957 31768 31734 31900
بدهی های دولت 4329703.13 4467408 4609188 4747162 4882010 6380021
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 51.70 50.5 51 51.1 52 51
شاخص PMI خدمات 44.40 46 47.5 48 49 52.7
شاخص PMI تولید 46.20 46.4 47 49 50.1 52.8
پی ام آی مرکب 45.30 46.5 48 49 50 53.6
تولید صنعتی -7.30 -5.9 -3 1 1.5 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.10 -0.5 -0.1 0.2 0.3 1.1
تولید صنعتی -7.02 -4.2 -2 0.2 0.6 1.8
استفاده از ظرفیت 76.90 76.6 77.2 77.3 77.5 79
تغییرات موجودی انبار -513.56 -1140 -1100 1110 3600 21000
مجموع فروش خودرو 132231.00 160000 160000 160000 136362 176000
تولید خودرو 213323.00 175000 182000 185000 184000 190000
ثبت خودرو 178.00 172 172 172 172 172
شاخص اقتصادی مقدم 0.15 -0.2 -0.1 0.2 0.3 0.2
تمایلات کسب و کار کوچک 48.70 30.8 30.8 30.8 47.36 43
استخراج معدن -8.61 -3.9 -2 -1 -0.5 1.5
تولید فولاد 2720.00 2679 2684 2669 2669 2671
شاخص رقابتی 4.06 4.08 4.08 4.08 4.05 4.18
رتبه رقابتی 81.00 75 75 75 75 71
آسانی کسب و کار 123.00 116 116 116 118 112
شاخص فساد مالی 38.00 38 38 38 41.19 45
رتبه فساد مالی 76.00 76 76 76 70.72 72
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.20 103 102 102 102 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.00 -1.5 -0.1 0.2 0.3 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.90 -2.5 -1.5 -0.2 0.2 2.1
هزینه های مصرف کننده 1009563.63 950000 945000 950000 960000 1200000
تسهیلات اعتباری خریدار 1538959.00 1559165 1589253 1619075 1648626 2009255
اعتبار بخش خصوصی 2843632.00 3000000 3000000 3000000 2784718 3690000
نرخ وام بانکی 73.67 68.64 68.64 68.64 75.2 55.43
قیمت گازوئیل 1.08 1.13 1.12 1.1 1 0.9
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالکیت مسکن 73.49 73.49 73.49 73.49 73.49 73.49
شاخص مسکن 129.84 130 131 131 131 134
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11