شاخص یاب

بوتسوانا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 7878.63 7819 7786 7754 7721 7656
پول 10.50 10.79 10.87 10.95 11.02 11.18