بوسنی و هرزگوین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2017-09
نرخ بیکاری 38.81 2017-10
نرخ تورم 1.2 2017-11
نرخ بهره 4.18 2017-11
موازنه تجاری -621609 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.9 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.59 2018-01
بازار سهام 584 امتیاز 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 16.56 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7937236 BAM هزار 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5222232 بم THO 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5306 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11179 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 857226 BAM هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 306746 BAM هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 915697 BAM هزار 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 38.81 % 2017-10
افراد بیکار 478191 2017-10
دستمزد 1332 BAM / ماه 2017-11
دستمزد در تولید 967 BAM / ماه 2017-11
جمعیت 3.83 میلیون 2015-12
افراد شاغل 754020 2017-10
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2017-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 1.8 % 2017-11
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 3.5 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.18 % 2017-11
عرضه پول M0 4262 BAM - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 10380 BAM - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 21867 BAM - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 11487 BAM - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 10331 BAM - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 1.6 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 10285791 BAM هزار 2017-09
وام به بخش خصوصی 8122 BAM - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -621609 BAM هزار 2017-11
صادرات 994513 BAM هزار 2017-11
واردات 1616123 BAM هزار 2017-11
حساب جاری -253 BAM - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 % 2016-12
بدهی خارجی 8341965 بم THO 2017-09
گردش سرمایه 17.89 BAM - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 2.99 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 122 BAM - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 2.03 2016-12
ورود توریست 160932 2017-08
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.9 % 2016-12
بودجه دولت 1.2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1095 BAM - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 6287564 بم THO 2016-12
درآمدهای دولت 12767 BAM - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 11672 BAM - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 % 2016-12
مخارج نظامی 166 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.9 % 2017-11
تولید صنعتی 7.9 % 2017-11
سرعت اینترنت 8562 KBps 2017-03
آدرس های IP 497687 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.87 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 103 2018-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 83 2016-12
آسانی کسب و کار 86 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1 % 2017-11
استخراج معدن 10 % 2017-11
تولید فولاد 45 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.4 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 23793192 بم THO 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8522 BAM - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 1.3 USD / لیتر 2017-11
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 640 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 41.5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 22.81 celsius 2013-08