شاخص یاب

بوسنی و هرزگوین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-03
نرخ بیکاری 36.54 2018-04
نرخ تورم 1.3 2018-05
نرخ بهره 3.93 2018-04
موازنه تجاری -679821 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.67 2018-07
بازار سهام 634 امتیاز 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 18.17 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6603306 BAM هزار 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5222232 بم THO 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5561 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11714 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 209072 BAM هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 272772 BAM هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 802913 BAM هزار 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 36.54 % 2018-04
افراد بیکار 458355 2018-04
دستمزد 1341 BAM / ماه 2018-04
دستمزد در تولید 966 BAM / ماه 2018-04
جمعیت 3.5 میلیون 2017-12
افراد شاغل 795987 2018-04
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 % 2018-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-05
CPI مسکن آب و برق 100 نقاط شاخص 2018-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 0.9 % 2018-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 3.8 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.93 % 2018-04
عرضه پول M0 4452 BAM - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 11104 BAM - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 22827 BAM - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 11724 BAM - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 10979 BAM - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 1.21 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 11010 BAM - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 8498 BAM - میلیون 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -679821 BAM هزار 2018-05
صادرات 1017783 BAM هزار 2018-05
واردات 1697604 BAM هزار 2018-05
حساب جاری -377 BAM - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 % 2017-12
بدهی خارجی 8344436 بم THO 2018-03
گردش سرمایه -316 BAM - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 3 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 234 BAM - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 2.03 2016-12
ورود توریست 87248 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26 % 2017-12
بودجه دولت 1.2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1095 BAM - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 6366143 بم THO 2017-12
درآمدهای دولت 12767 BAM - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 11672 BAM - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 % 2016-12
مخارج نظامی 159 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 5.9 % 2018-05
تولید صنعتی 1.7 % 2018-05
سرعت اینترنت 8562 KBps 2017-03
آدرس های IP 497687 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.87 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 103 2018-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 86 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 % 2018-05
استخراج معدن 6.9 % 2018-05
تولید فولاد 40 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.1 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 24519561 بم THO 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8832 BAM - میلیون 2018-04
قیمت گازوئیل 1.37 USD / لیتر 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 814 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 42 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 22.81 celsius 2013-08