بوسنی و هرزگوین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-06
نرخ بیکاری 39.4 2017-08
نرخ تورم 1.5 2017-09
نرخ بهره 4.24 2017-07
موازنه تجاری -598920 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.9 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.66 2017-11
بازار سهام 620 امتیاز 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 16.56 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7150166 BAM هزار 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5222232 بم THO 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5306 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11179 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 434508 BAM هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 285470 BAM هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 906051 BAM هزار 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 128493 BAM هزار 2016-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 589843 BAM هزار 2016-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 788360 BAM هزار 2016-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 217369 BAM هزار 2016-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 70250 BAM هزار 2016-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 39.4 % 2017-08
افراد بیکار 485088 2017-08
دستمزد 1334 BAM / ماه 2017-08
دستمزد در تولید 963 BAM / ماه 2017-08
جمعیت 3.83 میلیون 2015-12
افراد شاغل 746178 2017-08
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 2.1 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.24 % 2017-07
عرضه پول M0 4334 BAM - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 10260 BAM - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 21618 BAM - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 11357 BAM - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 10200 BAM - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 1.6 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 10285791 BAM هزار 2017-09
وام به بخش خصوصی 8122 BAM - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -598920 BAM هزار 2017-08
صادرات 945372 BAM هزار 2017-08
واردات 1533762 BAM هزار 2017-09
حساب جاری -473 BAM - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 % 2016-12
بدهی خارجی 8386847 بم THO 2017-06
گردش سرمایه -200 BAM - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 2.99 تن 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 536 BAM - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 2.68 2015-12
ورود توریست 160932 2017-08
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.9 % 2016-12
بودجه دولت 1.2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1095 BAM - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 6287564 بم THO 2016-12
درآمدهای دولت 12767 BAM - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 11672 BAM - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 % 2016-12
مخارج نظامی 166 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.8 % 2017-09
تولید صنعتی 8.9 % 2017-09
سرعت اینترنت 8562 KBps 2017-03
آدرس های IP 497687 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.87 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 103 2018-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 83 2016-12
آسانی کسب و کار 86 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 % 2017-09
استخراج معدن 2.4 % 2017-09
تولید فولاد 67.58 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.6 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.8 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 23793192 بم THO 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8522 BAM - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 1.28 USD / لیتر 2017-10
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 520 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 41.5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31 % 2016-12