شاخص یاب

بوسنی و هرزگوین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-06
نرخ بیکاری 35.89 2018-08
نرخ تورم 1.7 2018-09
نرخ بهره 3.72 2018-09
موازنه تجاری -594088 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.72 2018-11
بازار سهام 628 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 18.17 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7499850 BAM هزار 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5487096 بم THO 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5561 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11714 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 469177 BAM هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 305668 BAM هزار 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 913596 BAM هزار 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 35.89 % 2018-08
افراد بیکار 448570 2018-08
دستمزد 1351 BAM / ماه 2018-09
دستمزد در تولید 978 BAM / ماه 2018-09
جمعیت 3.5 میلیون 2017-12
افراد شاغل 801293 2018-08
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 0.1 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 4.2 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.72 % 2018-09
عرضه پول M0 4717 BAM - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 11993 BAM - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 23840 BAM - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 11847 BAM - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 11562 BAM - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 1.21 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 11452 BAM - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 8520 BAM - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -594088 BAM هزار 2018-09
صادرات 951615 BAM هزار 2018-09
واردات 1545703 BAM هزار 2018-09
حساب جاری -345 BAM - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 % 2017-12
بدهی خارجی 8281856 بم THO 2018-06
گردش سرمایه -71.33 BAM - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 3 تن 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 197 BAM - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 2.03 2016-12
ورود توریست 185648 2018-08
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26 % 2017-12
بودجه دولت 2.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 1676 BAM - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 6366143 بم THO 2017-12
درآمدهای دولت 13479 BAM - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 11913 BAM - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.4 % 2017-12
مخارج نظامی 159 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1 % 2018-09
تولید صنعتی 0.5 % 2018-09
سرعت اینترنت 8562 KBps 2017-03
آدرس های IP 497687 IP 2017-03
شاخص رقابتی 54.16 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 91 2018-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 89 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.4 % 2018-09
استخراج معدن 1 % 2018-09
تولید فولاد 75 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.4 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.4 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 24519561 بم THO 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9107 BAM - میلیون 2018-08
قیمت گازوئیل 1.34 USD / لیتر 2018-10
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 359 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 42 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 22.81 celsius 2013-08