شاخص یاب

بوسنی و هرزگوین

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.72 2019-01
بازار سهام 655 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2018-06
نرخ بیکاری 34.99 2018-10
نرخ تورم 1.8 2018-11
نرخ بهره 3.52 2018-11
موازنه تجاری -571843 2018-11
حساب جاری -313 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26 2017-12
بودجه دولت 2.6 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2018-10
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2018-06
تولید ناخالص داخلی 18.17 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7499850 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5487096 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5561 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11714 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 469177 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 305668 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 913596 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 34.99 2018-10
افراد بیکار 437783 2018-10
دستمزد 1379 2018-10
دستمزد در تولید 1006 2018-10
جمعیت 3.5 2017-12
افراد شاغل 813205 2018-10
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2018-11
CPI مسکن آب و برق 109 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2018-11
تورم مواد غذایی -0.2 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.52 2018-11
عرضه پول M0 4670 2018-11
عرضه پول M1 11946 2018-11
عرضه پول M2 23869 2018-11
عرضه پول M3 11923 2018-11
ذخایر ارزی 11563 2018-11
نرخ بهره سپرده 1.21 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 11591 2018-09
وام به بخش خصوصی 8537 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -571843 2018-11
حساب جاری -313 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2017-12
صادرات 998087 2018-11
واردات 1569930 2018-11
بدهی خارجی 8566099 2018-09
گردش سرمایه -71.33 2018-06
ذخایر طلا 3 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 247 2018-09
شاخص تروریسم 2.03 2016-12
ورود توریست 138932 2018-10
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26 2017-12
بودجه دولت 2.6 2017-12
ارزش بودجه دولت 1676 2017-12
هزینه های دولت 6366143 2017-12
درآمدهای دولت 13479 2017-12
هزینه های مالی 11913 2017-12
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.4 2017-12
مخارج نظامی 159 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 42 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1.6 2018-11
تولید صنعتی -1.7 2018-10
سرعت اینترنت 8562 2017-03
آدرس های IP 497687 2017-03
شاخص رقابتی 54.16 2018-12
رتبه رقابتی 91 2018-12
شاخص فساد مالی 38 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 89 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.9 2018-11
استخراج معدن 10.9 2018-10
تولید فولاد 78.58 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2018-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.2 2018-11
هزینه های مصرف کننده 24519561 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9154 2018-09
قیمت گازوئیل 1.35 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 364 2018-09