شاخص یاب

بوسنی و هرزگوین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-03
نرخ بیکاری 35.73 2018-06
نرخ تورم 1.8 2018-07
نرخ بهره 3.69 2018-07
موازنه تجاری -672484 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.67 2018-09
بازار سهام 647 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 18.17 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6603306 BAM هزار 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5222232 بم THO 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5561 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11714 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 209072 BAM هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 272772 BAM هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 802913 BAM هزار 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 35.73 % 2018-06
افراد بیکار 448071 2018-06
دستمزد 1356 BAM / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 991 BAM / ماه 2018-06
جمعیت 3.5 میلیون 2017-12
افراد شاغل 806031 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2018-07
CPI مسکن آب و برق 101 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 0.6 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 % 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.69 % 2018-07
عرضه پول M0 4621 BAM - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 11604 BAM - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 23376 BAM - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 11772 BAM - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 11193 BAM - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 1.21 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 11130 BAM - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 8566 BAM - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -672484 BAM هزار 2018-07
صادرات 1026417 BAM هزار 2018-07
واردات 1698901 BAM هزار 2018-07
حساب جاری -377 BAM - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 % 2017-12
بدهی خارجی 8344436 بم THO 2018-03
گردش سرمایه -331 BAM - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 3 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 70.1 BAM - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 2.03 2016-12
ورود توریست 150265 2018-05
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26 % 2017-12
بودجه دولت 2.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 1676 BAM - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 6366143 بم THO 2017-12
درآمدهای دولت 13479 BAM - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 11913 BAM - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.4 % 2017-12
مخارج نظامی 159 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.3 % 2018-07
تولید صنعتی 0.9 % 2018-07
سرعت اینترنت 8562 KBps 2017-03
آدرس های IP 497687 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.87 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 103 2018-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 86 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6 % 2018-07
استخراج معدن 7.4 % 2018-07
تولید فولاد 68.95 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.8 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 24519561 بم THO 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8994 BAM - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.38 USD / لیتر 2018-08
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 359 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 42 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 22.81 celsius 2013-08