بوسنی و هرزگوین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-12
نرخ بیکاری 37.41 2018-02
نرخ تورم 1 2018-04
نرخ بهره 3.96 2018-03
موازنه تجاری -676680 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.68 2018-05
بازار سهام 604 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 16.56 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7138554 BAM هزار 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5222232 بم THO 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5306 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11179 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 225216 BAM هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 299346 BAM هزار 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 941377 BAM هزار 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 37.41 % 2018-02
افراد بیکار 472957 2018-02
دستمزد 1351 BAM / ماه 2018-03
دستمزد در تولید 960 BAM / ماه 2018-03
جمعیت 3.5 میلیون 2017-12
افراد شاغل 791397 2018-02
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 101 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 1.1 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.96 % 2018-03
عرضه پول M0 4343 BAM - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 10723 BAM - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 22381 BAM - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 11658 BAM - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 10885 BAM - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 1.21 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 10659 BAM - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 8410 BAM - میلیون 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -676680 BAM هزار 2018-03
صادرات 944634 BAM هزار 2018-03
واردات 1621314 BAM هزار 2018-03
حساب جاری -549 BAM - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 % 2016-12
بدهی خارجی 8146046 بم THO 2017-12
گردش سرمایه -316 BAM - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 3 تن 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 234 BAM - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 2.03 2016-12
ورود توریست 64382 2018-02
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26 % 2017-12
بودجه دولت 1.2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1095 BAM - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 6287564 بم THO 2016-12
درآمدهای دولت 12767 BAM - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 11672 BAM - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 % 2016-12
مخارج نظامی 159 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.2 % 2018-03
تولید صنعتی -1.2 % 2018-03
سرعت اینترنت 8562 KBps 2017-03
آدرس های IP 497687 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.87 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 103 2018-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 86 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 % 2018-03
استخراج معدن -17.8 % 2018-03
تولید فولاد 70 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.4 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 23793192 بم THO 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8662 BAM - میلیون 2018-02
قیمت گازوئیل 1.33 USD / لیتر 2018-04
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 989 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 42 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 22.81 celsius 2013-08