بوسنی و هرزگوین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2017-09
نرخ بیکاری 38.68 2017-12
نرخ تورم 1.2 2017-12
نرخ بهره 3.88 2017-12
موازنه تجاری -558428 2018-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.9 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.58 2018-03
بازار سهام 638 امتیاز 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 16.56 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7937236 BAM هزار 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5222232 بم THO 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5306 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11179 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 857226 BAM هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 306746 BAM هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 915697 BAM هزار 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 38.68 % 2017-12
افراد بیکار 475084 2017-12
دستمزد 1351 BAM / ماه 2018-01
دستمزد در تولید 985 BAM / ماه 2018-01
جمعیت 3.5 میلیون 2017-12
افراد شاغل 753202 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 1.5 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.88 % 2017-12
عرضه پول M0 4319 BAM - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 10556 BAM - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 22099 BAM - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 11544 BAM - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 10557 BAM - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 1.6 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 10587 BAM - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 8280 BAM - میلیون 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -558428 BAM هزار 2018-02
صادرات 961635 BAM هزار 2018-02
واردات 1520063 BAM هزار 2018-02
حساب جاری -253 BAM - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 % 2016-12
بدهی خارجی 8146046 بم THO 2017-12
گردش سرمایه 17.89 BAM - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 2.99 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 234 BAM - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 2.03 2016-12
ورود توریست 63769 2018-01
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.9 % 2016-12
بودجه دولت 1.2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1095 BAM - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 6287564 بم THO 2016-12
درآمدهای دولت 12767 BAM - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 11672 BAM - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 % 2016-12
مخارج نظامی 166 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -0.6 % 2017-12
تولید صنعتی 1 % 2017-12
سرعت اینترنت 8562 KBps 2017-03
آدرس های IP 497687 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.87 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 103 2018-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 86 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.3 % 2017-12
استخراج معدن 0.6 % 2017-12
تولید فولاد 73.44 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 % 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.9 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 23793192 بم THO 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8638 BAM - میلیون 2018-01
قیمت گازوئیل 1.35 USD / لیتر 2018-02
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 989 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 42 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 22.81 celsius 2013-08