شاخص یاب

بوسنی و هرزگوین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5
نرخ بیکاری 35.89 37 36 36 35.8 30
نرخ تورم 1.70 1.6 1.7 1.8 1.9 2
نرخ بهره 3.72 4.25 4.5 4.5 5 5.5
موازنه تجاری -594088.12 -626975 -629049 -629317 -629302 -629291
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.00 30 29.6 29.6 29.6 29.2
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بازار سهام 625.84
625 618 610 603 574
پول 1.74
1.71 1.72 1.73 1.74 1.79
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10
0.6 0.5 0.4 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40
2.5 3.7 3.2 3 2.7
تولید ناخالص داخلی 18.17
18.3 18.5 18.5 18.5 18.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7499850.00
7277198 6847628 7739845 7724846 7660524
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5487096.00
5624273 5690119 5662683 5651709 5920532
تولید ناخالص داخلی سرانه 5561.29
5800 6410 6410 6410 6900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11713.89
12500 13000 13000 13000 13200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 469177.00
230846 216808 484191 483252 243006
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 305668.00
306830 282865 315449 314838 322992
تولید ناخالص داخلی از ساخت 913596.00
964911 832621 942831 941004 1015738
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 35.89
37 36 36 35.8 30
افراد بیکار 448570.00
434558 430917 425617 422928 412115
دستمزد 1382.00
1345 1340 1411 1421 1380
دستمزد در تولید 1000.00
990 970 997 997 1015
جمعیت 3.50
3.4 3.39 3.38 3.37 3.35
افراد شاغل 801293.00
795282 796573 797142 796927 796877
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.70
1.6 1.7 1.8 1.9 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.40
101 103 103 102 105
تغییر قیمت تولید کننده 4.20
4.4 3.8 3.9 4.1 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.1 0.2 0.3 0.2 0.1
تورم مواد غذایی 0.10
1.1 1 0.9 1.2 1.8
CPI مسکن آب و برق 102.70
105 105 101 102 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.30
101 107 111 111 105
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 3.72
4.25 4.5 4.5 5 5.5
عرضه پول M0 4717.25
4758 4807 4858 4909 5366
عرضه پول M1 11993.22
12365 12720 13071 13417 16349
عرضه پول M2 23840.00
24292 24731 25168 25601 29391
عرضه پول M3 11846.78
11967 12081 12195 12307 13259
ذخایر ارزی 11561.72
11784 11998 12209 12418 14193
نرخ بهره سپرده 1.21
1.74 1.99 1.99 2.49 2.99
وام به بخش خصوصی 8520.30
8597 8638 8674 8707 8881
ترازنامه بانک مرکزی 11452.40
11743 11945 12145 12343 14038
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -594088.12
-626975 -629049 -629317 -629302 -629291
صادرات 951615.34
963512 963376 963378 963378 963378
واردات 1545703.46
1588169 1592426 1592695 1592680 1592669
حساب جاری -344.80
-354 -352 -338 -335 -342
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80
-6 -6.5 -6.5 -6.5 -5.5
بدهی خارجی 8281855.58
8252028 8238770 8218583 8204202 8106270
گردش سرمایه -71.33
-206 -192 -231 -225 -234
ذخایر طلا 3.00
2.99 2.99 2.99 2.99 2.99
شاخص تروریسم 2.03
2.03 2.03 2.03 2.03 2.03
ورود توریست 185648.00
97900 95500 137100 137000 120000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 197.30
600 214 281 174 370
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.00
30 29.6 29.6 29.6 29.2
بودجه دولت 2.60
1.7 1.4 1.4 1.4 1.2
ارزش بودجه دولت 1676.00
1860 1798 1860 1923 2439
هزینه های دولت 6366143.00
6525297 6601690 6569860 6557127 6869017
درآمدهای دولت 13479.30
13915 14009 14102 14196 14886
هزینه های مالی 11913.44
12180 12211 12242 12273 12447
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.40
40.4 40.4 40.4 40.4 40.4
مخارج نظامی 158.72
164 165 167 168 195
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 1.00
3.8 3.5 3.4 3.3 2.9
تولید صنعتی 0.50
-2.14 -1.57 -1.68 -1.58 -1.61
سرعت اینترنت 8562.09
9933 9970 9796 10088 11471
آدرس های IP 497687.00
554252 561436 567873 573828 615974
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.40
0.29 0.23 0.26 0.26 0.26
تولید فولاد 75.00
52.34 57.5 56.39 56.6 56.57
استخراج معدن 1.00
2.19 2.46 2.5 2.5 2.49
آسانی کسب و کار 89.00
96 88 84 80 80
شاخص رقابتی 54.16
54.66 54.66 54.66 54.66 57.16
رتبه رقابتی 91.00
91 91 91 91 91
شاخص فساد مالی 38.00
38 38 38 38 38
رتبه فساد مالی 91.00
91 91 91 91 91
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.40
0.81 1.03 0.82 0.65 0.76
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.40
4.5 4.1 3.6 2.9 2.5
هزینه های مصرف کننده 24519561.00
25132550 25426785 25304187 25255148 26456407
قیمت گازوئیل 1.34
1.19 1.13 1.06 0.99 0.84
تسهیلات اعتباری خریدار 9106.60
9308 9446 9575 9696 10468
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 359.00
955 787 399 673 873
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00
10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 42.00
42 42 42 42 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.00
11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31.00
31 31 31 31 31
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 22.81
6.18 2.22 15.31 13.17 10.67