شاخص یاب

بلژیک

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2019-01
بازار سهام 3483 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.69 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-09
نرخ بیکاری 5.6 2018-11
نرخ تورم 2.34 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.24 2018-12
نرخ بهره 0 2018-12
موازنه تجاری 520 2018-11
حساب جاری -588 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت -1 2017-12
اطمینان کسب و کار -0.9 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -5 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2018-11
جواز ساختمان 2002 2018-09
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-09
تولید ناخالص داخلی 493 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 109678 2018-09
تولید ناخالص ملی 114017 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25526 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 46079 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42659 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 816 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4593 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15597 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13329 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18392 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.6 2018-11
افراد شاغل 4069 2018-09
افراد بیکار 304216 2018-11
نرخ مشارکت نیروی کار 67.9 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.1 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 15.7 2018-09
هزینه های کار 112 2018-09
پست های خالی شغلی 149180 2018-09
حداقل دستمزد 1563 2018-12
رشد دستمزد 3.1 2018-09
جمعیت 11.41 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.38 2018-09
نرخ اشتغال 65 2018-09
استخدام تمام وقت 3502 2018-06
هزینه زندگی خانواده 1580 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1090 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1141 2018-06
بهره وری 100 2017-06
دستمزد 3445 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3050 2018-12
دستمزد در تولید 94 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.34 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.24 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2018-12
اندازه اصل تورم 1.4 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2018-09
قیمت تولید 120 2018-11
قیمت صادرات 123 2018-10
قیمت واردات 127 2018-10
تورم مواد غذایی 1.47 2018-12
CPI مسکن آب و برق 111 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 6.3 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2018-12
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2018-12
عرضه پول M0 40419 2018-11
عرضه پول M1 215900 2018-11
عرضه پول M2 539100 2018-11
عرضه پول M3 563800 2018-11
ترازنامه بانک 1042845 2018-09
ذخایر ارزی 23027 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 186179 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 261 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 520 2018-11
حساب جاری -588 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-12
صادرات 32594 2018-11
واردات 32074 2018-11
رابطه مبادله 96.33 2018-10
گردش سرمایه 409 2018-09
حواله 1887 2018-09
ذخایر طلا 227 2018-12
بدهی خارجی 1119846 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5832 2018-06
شاخص تروریسم 4.66 2016-12
فروش اسلحه 12 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت -1 2017-12
ارزش بودجه دولت -4468 2017-12
هزینه های دولت 25275 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.2 2017-12
درآمدهای دولت 224454 2017-12
بدهی های دولت 541053 2018-09
هزینه های مالی 228976 2017-12
درخواست پناهندگی 1810 2018-07
ارزیابی اعتبار 88.19
مخارج نظامی 4290 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 45.57 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -0.9 2018-12
تولید صنعتی 1 2018-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 2018-10
تولید صنعتی 4.2 2018-10
استفاده از ظرفیت 81.1 2018-12
ورشکستگی 890 2018-11
ثبت خودرو 23197 2018-12
سرعت اینترنت 16276 2017-03
آدرس های IP 4372220 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1327 2018-09
شاخص رقابتی 76.61 2018-12
رتبه رقابتی 21 2018-12
سود شرکت سهامی 32107 2016-12
شاخص فساد مالی 75 2017-12
رتبه فساد مالی 16 2017-12
آسانی کسب و کار 45 2018-12
تولید الکتریسیته 5896 2018-11
استخراج معدن -0.3 2018-10
تولید فولاد 695 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -5 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.6 2018-11
هزینه های مصرف کننده 55361 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 90637 2018-09
پس انداز های شخصی 11.7 2018-06
نرخ وام بانکی 1.59 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 8002307 2018-11
قیمت گازوئیل 1.52 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.7 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 105 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 2002 2018-09
میزان ساخت و ساز -1.7 2018-10
شاخص مسکن 111 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 72.7 2017-12