بلژیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-09
نرخ بیکاری 7.1 2017-09
نرخ تورم 2 2017-10
نرخ بهره 0 2017-10
موازنه تجاری 3901 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-11
بازار سهام 3954 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.57 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 466 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 104418 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 111306 EUR - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24929 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 45308 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41946 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 712 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5650 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15779 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13769 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18351 EUR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.1 % 2017-09
افراد شاغل 3993 هزار 2017-06
افراد بیکار 350247 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 67.5 % 2017-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3.9 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 22.7 % 2017-09
هزینه های کار 109 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 130137 2017-06
حداقل دستمزد 1532 EUR / ماه 2017-06
رشد دستمزد 1.8 % 2017-03
جمعیت 11.37 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
تغییر اشتغال 0.2 % 2017-06
نرخ اشتغال 62.8 % 2017-06
استخدام تمام وقت 3459 هزار 2017-03
هزینه زندگی خانواده 1490 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1030 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1061 هزار 2017-03
بهره وری 100 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد 3445 EUR / ماه 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120 EUR / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 103 نقاط شاخص 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.29 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2017-10
اندازه اصل تورم 1.5 % 2017-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 110 نقاط شاخص 2017-09
قیمت صادرات 117 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 110 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 1.35 % 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 6.36 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-11
عرضه پول M0 38451 EUR - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 196400 EUR - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 510200 EUR - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 538500 EUR - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک 1046265 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 21645 EUR - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک مرکزی 166652 EUR - میلیون 2017-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 264 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3901 EUR - میلیون 2017-09
صادرات 32940 EUR - میلیون 2017-09
واردات 29039 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری -897 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 % 2016-12
رابطه مبادله 106 نقاط شاخص 2017-08
گردش سرمایه -3832 EUR - میلیون 2017-06
حواله 1389 EUR - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 227 تن 2017-06
بدهی خارجی 1162794 EUR - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3074 EUR - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 1.25 2015-12
فروش اسلحه 13 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 106 % 2016-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -11053 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 24308 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.3 % 2016-12
درآمدهای دولت 214063 EUR - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 530655 EUR - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 225116 EUR - میلیون 2016-12
درخواست پناهندگی 1315 افراد 2017-09
ارزیابی اعتبار 88.19
مخارج نظامی 4028 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0.5 2017-10
تولید صنعتی 4.4 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 % 2017-08
تولید صنعتی 4.9 % 2017-08
استفاده از ظرفیت 82.2 % 2017-12
ورشکستگی 987 بانک اطلاعات شرکتها 2017-09
ثبت خودرو 43500 ماشین 2017-10
سرعت اینترنت 16276 KBps 2017-03
آدرس های IP 4372220 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار -348 EUR - میلیون 2017-06
شاخص رقابتی 5.23 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 20 2018-12
سود شرکت سهامی 24520 EUR - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 15 2016-12
آسانی کسب و کار 52 2017-12
تولید الکتریسیته 6695 گیگاوات ساعت 2017-10
استخراج معدن -4.7 % 2017-08
تولید فولاد 650 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 4 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 53765 EUR - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 88692 EUR - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 10.9 % 2017-03
نرخ وام بانکی 1.67 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 8191567 EUR هزار 2017-10
قیمت گازوئیل 1.64 USD / لیتر 2017-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.2 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 103 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 1604 2017-07
میزان ساخت و ساز -0.4 % 2017-08
شاخص مسکن 105 نقاط شاخص 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 71.3 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 45.22 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.15 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 52 mm 2015-12
درجه حرارت 8 celsius 2015-12