شاخص یاب

بلاروس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 0.40 1 1 1 0.5 1.1
نرخ تورم 5.00 5.3 5.5 5.1 5 4.8
نرخ بهره 10.00 10 10 9.5 9 8.5
موازنه تجاری -206.40 -310 -620 40 60 -560
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.30 28 28.2 27.8 27.8 27.5
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 2.08
2.09 2.1 2.11 2.13 2.19
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90
3.2 3 2.3 2.6 2.2
تولید ناخالص داخلی 54.44
70 70 73 73 76
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18390.40
21241 20969 18813 18869 21966
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4188.00
5208 7344 4284 4297 7693
تولید ناخالص داخلی سرانه 6375.82
6430 6430 6570 6570 6600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17167.97
17250 17250 17900 17900 18500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 807.90
4532 2480 830 829 2598
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1653.70
1559 1691 1221 1697 1771
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 995.50
904 880 1119 1021 921
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14242.90
12863 13604 13434 14613 14251
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1835.70
1610 1630 1722 1883 1707
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 0.40
1 1 1 0.5 1.1
افراد شاغل 4332.70
4329 4325 4322 4319 4305
افراد بیکار 17.20
14.79 13.97 14.14 14.25 14.25
دستمزد 973.80
880 1050 870 1082 1160
حداقل دستمزد 305.00
305 305 326 310 341
رشد دستمزد 17.70
16.98 16.58 16.25 16.04 15.81
جمعیت 9.49
9.49 9.49 9.47 9.47 9.45
سن بازنشستگی زنان 56.00
56 56 56.5 56 57
سن بازنشستگی مردان 61.00
61 61 61.5 61 62
هزینه زندگی خانواده 650.00
650 650 670 650 670
هزینه زندگی انفرادی 465.00
465 465 465 465 465
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 581.00
595 595 595 558 610
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 386.00
397 397 397 390 410
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 5.00
5.3 5.5 5.1 5 4.8
قیمت مصرف کننده اصلی 100.30
100 100 100 100 100
قیمت تولید 100.40
107 106 105 105 115
تغییر قیمت تولید کننده 6.30
6.2 5.8 4.6 4.4 3.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.16 0.24 0.26 0.26 0.26
تورم مواد غذایی 4.30
4 4.5 1.49 4.45 3.98
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 10.00
10 10 9.5 9 8.5
عرضه پول M0 2699.06
2770 2794 2798 2798 2797
عرضه پول M1 7255.29
7445 7566 7443 7553 7546
عرضه پول M2 14737.24
15364 15510 15544 15548 15540
عرضه پول M3 39071.27
39339 39723 40072 40386 42411
ذخایر ارزی 7246.40
7307 7363 7368 7368 7368
نرخ بهره سپرده 8.00
8 8 7.5 7 6.5
نرخ وام 11.50
11.5 11.5 11 10.5 10
نسبت ذخیره نقدی 4.00
4 4 4 4 4
ترازنامه بانک 64121444.00
62980983 62761439 62640617 62574125 62492954
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -206.40
-310 -620 40 60 -560
صادرات 2746.80
2810 3120 3240 3340 4050
واردات 2953.20
3120 3740 3200 3280 4610
حساب جاری 458.50
-435 -732 -1037 -716 -742
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70
-3.2 -3.2 -2.9 -2.9 -2.7
بدهی خارجی 39259.20
39802 39906 40014 40125 40991
گردش سرمایه 388.10
-193 -326 -689 -591 -474
ذخایر طلا 46.50
47.3 47.75 47.92 48.03 50.09
حواله 119.10
119 122 121 122 122
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1410.90
236 424 874 580 482
تولید نفت خام 31.00
31.05 31.09 31.05 31.08 31.07
شاخص تروریسم 0.04
0.15 0 0 0 0.97
ورود توریست 282694.00
243125 230300 231500 232700 175900
فروش اسلحه 23.00
115 134 123 112 146
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.30
28 28.2 27.8 27.8 27.5
بودجه دولت 2.90
0.8 0.8 1.4 1.44 1.6
ارزش بودجه دولت 670029.00
8732 232108 91943 255348 429709
هزینه های دولت 2696.20
2824 2770 2758 2766 2902
درآمدهای دولت 3501666.00
2629345 2805907 2745875 2906595 3080825
بدهی های دولت 42148701.00
42029196 42003399 41996310 41998481 41998462
هزینه های مالی 2831637.00
2620613 2669335 2653933 2651248 2651116
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.80
32.69 33.4 34.29 35.19 42.55
مخارج نظامی 563.50
570 564 566 568 556
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 7.10
7.2 7.1 6.3 6.2 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.70
-1.69 0.51 0.46 0.57 0.56
تولید صنعتی 7.40
7.99 7.85 7.8 7.77 7.76
تغییرات موجودی انبار 51.80
227 237 235 236 236
سرعت اینترنت 9757.12
10628 10823 10835 10976 11393
آدرس های IP 1236913.00
1238583 1241055 1245125 1246837 1258334
شاخص اقتصادی مقدم 3.70
3.8 3.3 2.8 2.6 2.6
آسانی کسب و کار 38.00
46 48 47 46 61
شاخص فساد مالی 44.00
45 46 46 46 41
رتبه فساد مالی 68.00
63 65 64 64 70
استخراج معدن 3.00
3.5 3.3 2.9 3.1 3.7
تولید فولاد 225.00
214 203 201 202 202
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 10423.00
11338 11053 10663 10694 11578
تسهیلات اعتباری خریدار 3733.70
3910 4148 4343 4503 5142
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.20
1.28 0.95 1.05 1.04 1.02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.70
7.86 7.29 7.05 6.96 6.91
قیمت گازوئیل 0.70
0.71 0.67 0.64 0.6 0.47
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00
18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00
13 13 13 13 13
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 1.70
15.73 0.65 -4.66 10.15 5.98
بارش 41.48
70.61 45.39 34.96 52.65 53.26