بلاروس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 0.50 1 1 1 1 1.1
نرخ تورم 5.00 4.6 4.5 4.2 4.3 3.8
نرخ بهره 10.50 10 10 10 10 10
موازنه تجاری -238.90 60 -310 -620 40 -560
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.70 28 28 28.2 27.8 27.5
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 2.00
2 2.03 2.07 2.1 2.26
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30
3.4 3.2 3 2.3 2.2
تولید ناخالص داخلی 47.43
47.9 45.55 70.25 73.65 76.47
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20358.50
19571 21241 20969 20827 21966
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7130.10
4658 5208 7344 7294 7693
تولید ناخالص داخلی سرانه 6218.74
6430 6430 6430 6570 6600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16742.26
16904 16784 17107 17909 18542
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2407.90
721 4532 2480 2463 2598
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1641.40
1447 1559 1691 1679 1771
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 854.00
897 904 880 874 921
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13207.50
12878 12863 13604 13511 14251
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1582.50
1585 1610 1630 1619 1707
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 0.50
1 1 1 1 1.1
افراد شاغل 4346.60
4338 4335 4332 4329 4316
افراد بیکار 23.40
26.91 27.21 27.11 27.06 27.06
دستمزد 921.00
870 880 1050 870 1160
حداقل دستمزد 305.00
305 305 305 326 341
رشد دستمزد 18.69
26.56 17.43 12.59 11.74 20.17
جمعیت 9.51
9.54 9.5 9.5 9.5 9.5
سن بازنشستگی زنان 56.00
56 56 56 56.5 57
سن بازنشستگی مردان 61.00
61 61 61 61.5 62
هزینه زندگی خانواده 650.00
650 650 650 670 670
هزینه زندگی انفرادی 465.00
465 465 465 465 465
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 581.00
595 595 595 610 610
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 386.00
397 397 397 397 410
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 5.00
4.6 4.5 4.2 4.3 3.8
قیمت مصرف کننده اصلی 100.20
100 100 100 100 100
قیمت تولید 100.80
108 107 106 105 114
تغییر قیمت تولید کننده 7.00
7.9 6.2 5.8 4.4 3.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
1.1 1.24 1.32 1.38 1.47
تورم مواد غذایی 4.20
4.2 4 4.5 4.71 3.98
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 10.50
10 10 10 10 10
عرضه پول M0 2502.10
2577 2632 2639 2638 2638
عرضه پول M1 6683.94
6753 6655 6757 6652 6751
عرضه پول M2 13596.18
14147 14201 14207 14205 14213
عرضه پول M3 38379.67
39043 39451 39905 40298 43043
ذخایر ارزی 7038.10
6936 6787 6634 6487 5330
نرخ بهره سپرده 8.00
7 7 7 7 7
نرخ وام 11.75
11 11 11 11 11
نسبت ذخیره نقدی 4.00
4 4 4 4 4
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -238.90
60 -310 -620 40 -560
صادرات 2811.00
2950 2810 3120 3240 4050
واردات 3049.90
2890 3120 3740 3200 4610
حساب جاری -637.20
-538 -458 -615 -729 -781
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70
-3.2 -3.2 -3.2 -2.9 -2.7
بدهی خارجی 39932.70
39489 39488 39488 39488 39488
گردش سرمایه -492.10
-616 -282 -376 -790 -563
ذخایر طلا 46.50
46.16 47.04 47.56 47.74 49.68
حواله 130.20
125 120 121 118 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 293.00
155 152 152 152 152
تولید نفت خام 32.00
32 32 32 32 32
شاخص تروریسم 0.04
0.27 0.13 0 0 1.11
ورود توریست 282694.00
255950 243125 230300 231500 175900
فروش اسلحه 23.00
23 23 23 23 23
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.70
28 28 28.2 27.8 27.5
بودجه دولت 2.90
0.8 0.8 0.8 2.9 1.6
ارزش بودجه دولت 88927.00
438819 309062 397977 293517 382775
هزینه های دولت 2689.60
2847 2824 2770 2751 2902
درآمدهای دولت 2693577.00
2956185 2838495 2934626 2826576 2917459
بدهی های دولت 41334494.00
41490733 41653835 41553463 41620270 41593553
هزینه های مالی 2604650.00
2517366 2529434 2525019 2533058 2534684
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.80
31.97 32.69 33.4 34.29 42.55
مخارج نظامی 563.50
665 645 625 621 539
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 8.80
9.33 9.29 9.29 9.3 9.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.00
-0.03 2.06 1.35 1.28 1.18
تولید صنعتی 10.20
10.51 10.52 10.54 10.55 10.56
تغییرات موجودی انبار 18.90
226 240 237 238 238
سرعت اینترنت 9757.12
9444 9188 8905 8587 3892
آدرس های IP 1236913.00
1214063 1201448 1186914 1171834 1014950
شاخص اقتصادی مقدم 4.80
4.7 4.67 4.66 4.66 4.66
آسانی کسب و کار 38.00
49 49 49 51 59
شاخص فساد مالی 44.00
44 45 46 45 38
رتبه فساد مالی 68.00
63 61 59 59 65
استخراج معدن 2.80
3.72 4.11 4.26 4.28 4.22
تولید فولاد 110.00
167 184 188 188 188
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 10731.00
10609 11338 11053 10978 11578
تسهیلات اعتباری خریدار 3268.20
3610 3852 4039 4188 4737
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -14.30
-0.15 0.78 1.14 1.06 1.05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.50
8.34 5.94 3.48 1.92 3.74
قیمت گازوئیل 0.68
0.62 0.59 0.55 0.52 0.36
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00
18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00
13 13 13 13 13
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 19
نرخ تامین اجتماعی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 1.70
11.7 15.73 0.65 -4.66 5.98
بارش 41.48
57.52 70.61 45.39 34.96 53.26