شاخص یاب

بلاروس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 0.40 0.4 0.5 0.4 0.5 1.1
نرخ تورم 4.90 5.5 5.1 5 5.2 4.8
نرخ بهره 10.00 10 9.5 9 9 8.5
موازنه تجاری 3.00 -340 -220 -230 -55 -300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.60 28.2 27.8 27.8 27.8 27.5
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 2.10
2.14 2.16 2.17 2.19 2.25
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90
3 2.7 3.2 2.4 2.2
تولید ناخالص داخلی 54.44
57 60 60 60 65
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19699.00
20969 18887 20329 20172 22009
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4868.90
7344 4301 5025 4986 7708
تولید ناخالص داخلی سرانه 6375.82
6430 6570 6570 6570 6600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17167.97
17250 17900 17900 17900 18500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 807.90
2480 833 834 827 2603
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1653.70
1691 1225 1707 1693 1774
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 995.50
880 1124 1027 1019 923
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14242.90
13604 13486 14699 14585 14278
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1835.70
1630 1729 1894 1880 1711
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 0.40
0.4 0.5 0.4 0.5 1.1
افراد شاغل 4330.10
4327 4324 4321 4319 4308
افراد بیکار 15.60
13.32 12.97 13.08 13.13 13.13
دستمزد 963.60
1050 870 1066 1092 1160
حداقل دستمزد 305.00
305 326 310 317 341
رشد دستمزد 16.90
15.82 15.38 15.07 14.93 14.69
جمعیت 9.49
9.49 9.47 9.47 9.47 9.45
سن بازنشستگی زنان 56.00
56 56.5 56 56 57
سن بازنشستگی مردان 61.00
61 61.5 61 61 62
هزینه زندگی خانواده 515.00
508 670 508 508 670
هزینه زندگی انفرادی 265.00
260 260 260 260 260
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 589.00
595 595 602 607 610
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 395.00
397 397 368 368 410
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 4.90
5.5 5.1 5 5.2 4.8
قیمت مصرف کننده اصلی 100.50
100 100 100 100 100
قیمت تولید 100.60
106 105 105 106 115
تغییر قیمت تولید کننده 7.10
5.8 4.6 4.4 4.5 3.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.5 0.3 0.44 0.6 0.6
تورم مواد غذایی 4.40
4.5 4.9 4.6 4.7 4
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 10.00
10 9.5 9 9 8.5
عرضه پول M0 2793.45
2819 2809 2807 2807 2807
عرضه پول M1 7241.15
7463 7280 7354 7244 7336
عرضه پول M2 14816.36
15167 14979 14913 14892 14898
عرضه پول M3 40819.98
41328 42136 42897 43618 48984
ذخایر ارزی 7107.60
7089 7114 7112 7111 7111
نرخ بهره سپرده 8.00
8 7.5 7 7 6.5
نرخ وام 11.50
11.5 11 10.5 10.5 10
نسبت ذخیره نقدی 4.00
4 4 4 4 4
ترازنامه بانک 64121444.00
63327783 63127368 62998222 62915001 62767086
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 3.00
-340 -220 -230 -55 -300
صادرات 2882.10
2840 3120 3050 2955 4050
واردات 2879.10
3180 3340 3280 3010 4350
حساب جاری 458.50
-282 -672 183 210 -117
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70
-2.7 -4 -4 -4 -2.5
بدهی خارجی 39259.20
39027 39050 39085 39124 39358
گردش سرمایه 388.10
255 -374 67.38 267 155
ذخایر طلا 46.70
47.27 47.57 47.7 47.84 49.36
حواله 113.90
110 110 111 111 111
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -298.40
374 797 248 155 370
تولید نفت خام 31.00
31.03 31 31.03 31.01 31.02
شاخص تروریسم 0.04
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
ورود توریست 282694.00
230300 231500 232700 233900 175900
فروش اسلحه 23.00
134 123 112 101 146
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.60
28.2 27.8 27.8 27.8 27.5
بودجه دولت 2.90
0.8 1.2 1.2 1.2 1.6
ارزش بودجه دولت -141121.00
101713 -18244 121884 52665 276101
هزینه های دولت 2702.30
2770 2769 2789 2767 2908
درآمدهای دولت 2584083.00
2724971 2658946 2794101 2724495 2948211
بدهی های دولت 44573823.00
45240078 46116073 46739612 47224145 48724307
هزینه های مالی 2725204.00
2699553 2677189 2672217 2671829 2672110
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.80
28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
مخارج نظامی 563.50
564 566 568 569 556
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 6.40
7.1 6.3 6.2 6.1 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.20
0 0.16 0.28 0.33 0.37
تولید صنعتی 6.50
6.34 6.2 6.15 6.13 6.12
تغییرات موجودی انبار 124.40
-13.7 106 141 993 -50.35
سرعت اینترنت 9757.12
10823 10835 10976 11021 11393
آدرس های IP 1236913.00
1241055 1245125 1246837 1248194 1258334
شاخص اقتصادی مقدم 3.50
3.3 2.8 2.6 2.5 2.6
آسانی کسب و کار 37.00
44 40 39 37 48
شاخص فساد مالی 44.00
44 44 44 44 44
رتبه فساد مالی 68.00
68 68 68 68 68
استخراج معدن 3.70
3.3 2.9 3.1 3 3.7
تولید فولاد 215.00
203 203 203 203 203
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 11354.20
11053 10704 11718 11627 11601
تسهیلات اعتباری خریدار 4019.70
4401 4740 5040 5304 6638
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.20
1.1 1.22 1.1 1.12 1.11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.70
7.76 7.56 7.48 7.46 7.44
قیمت گازوئیل 0.69
0.68 0.67 0.65 0.64 0.6
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00
18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00
13 13 13 13 13
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 1.70
0.65 -4.66 10.15 7.93 5.98
بارش 41.48
45.39 34.96 52.65 52.65 53.26