بلاروس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 0.50 1 1 1 1 1.1
نرخ تورم 4.60 4.8 4.6 4.5 4.2 3.8
نرخ بهره 11.00 11 11 9 9 5
موازنه تجاری -452.10 -349 -323 -309 -300 -286
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.70 28 28 28 28.2 27.5
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.98
2.03 2.07 2.11 2.15 2.31
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80
3.2 3.4 3.2 3 2.2
تولید ناخالص داخلی 47.43
45.3 42.45 70.25 70.25 76.47
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20582.80
18930 20564 19576 18015 19725
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5046.80
4688 5017 5917 4621 5747
تولید ناخالص داخلی سرانه 6218.74
6430 6430 6430 6430 6600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16742.26
16904 16784 17107 17107 18542
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4398.50
777 4228 1947 623 1952
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1551.10
1353 1385 1455 1363 1314
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 778.70
805 774 789 769 744
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12306.30
13232 12842 13100 12739 12258
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1557.40
1558 1548 1537 1525 1443
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 0.50
1 1 1 1 1.1
افراد شاغل 4349.40
4351 4353 4354 4356 4365
افراد بیکار 24.70
23.49 24.41 25.52 26.68 34.14
دستمزد 836.90
834 834 833 832 827
رشد دستمزد 16.62
19.83 21.67 23.11 24.27 28.99
حداقل دستمزد 305.00
305 305 305 305 341
جمعیت 9.50
9.54 9.54 9.52 9.54 9.64
سن بازنشستگی زنان 55.00
55 55 55 55 55
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
هزینه زندگی خانواده 650.00
650 650 650 650 650
هزینه زندگی انفرادی 465.00
465 465 465 465 465
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 581.00
561 562 563 561 547
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 386.00
371 371 371 370 367
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 4.60
4.8 4.6 4.5 4.2 3.8
قیمت مصرف کننده اصلی 99.60
100 101 101 101 101
قیمت تولید 100.50
100 100 101 100 100
تغییر قیمت تولید کننده 11.20
9.8 7.9 6.2 4.8 3.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.85 1.12 1.26 1.35 1.5
تورم مواد غذایی 4.20
5.11 6.94 8.72 10.06 11.05
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 11.00
11 11 9 9 5
عرضه پول M0 2346.55
2370 2381 2383 2381 2318
عرضه پول M1 7302.93
7352 7312 7283 7264 7126
عرضه پول M2 14070.15
14750 15054 15180 15221 15004
عرضه پول M3 39848.54
40673 40850 40860 40831 40509
ذخایر ارزی 7315.30
7150 6972 6802 6641 5648
نرخ بهره سپرده 8.00
8 8 6 6 2
نرخ وام 12.00
12 12 10 10 6
نسبت ذخیره نقدی 4.00
4.45 4.66 4.86 5.06 6.19
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -452.10
-349 -323 -309 -300 -286
صادرات 2631.90
2580 2536 2492 2451 2211
واردات 3084.00
2934 2901 2877 2855 2702
حساب جاری 92.60
-496 -431 -549 -659 -731
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60
-3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2.7
بدهی خارجی 39557.00
40696 40837 40899 40898 39977
گردش سرمایه 365.90
-425 -505 -537 -370 -685
ذخایر طلا 46.49
45.02 44.56 44.83 44.93 43.8
حواله 143.40
136 131 132 129 121
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 51.00
197 274 307 368 304
تولید نفت خام 32.00
32.23 32.33 32.43 32.53 33.2
شاخص تروریسم 0.04
0.27 0.13 0 0 0.44
ورود توریست 217398.00
229125 239950 250775 261600 163500
فروش اسلحه 81.00
94.08 72.2 50.32 67.63 120
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.70
28 28 28 28.2 27.5
بودجه دولت 1.50
0.8 0.8 0.8 0.8 1.6
ارزش بودجه دولت 30647.00
-47587 -22111 -2374 11992 40755
هزینه های دولت 2736.40
2768 2776 2761 2751 2760
درآمدهای دولت 2411931.00
2439445 2476716 2502364 2519201 2523643
بدهی های دولت 42265549.00
42495825 42366632 42232295 42097570 41169363
هزینه های مالی 2381284.00
2303429 2290012 2275930 2262405 2173451
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.80
29.37 29.71 30.06 30.31 33.12
مخارج نظامی 663.50
665 645 625 621 558
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 6.10
5.42 4.76 4.2 3.74 2.02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.20
1.12 0.7 0.69 0.63 0.61
تولید صنعتی 7.00
6.7 6.37 6.07 5.81 4.38
تغییرات موجودی انبار 1050.00
-239 890 311 122 423
سرعت اینترنت 9757.12
9572 9444 9188 8905 5612
آدرس های IP 1236913.00
1214063 1201448 1186914 1171834 1065211
شاخص اقتصادی مقدم 2.20
2.45 2.42 2.39 2.36 2.26
شاخص فساد مالی 40.00
37 39 41 41 38
رتبه فساد مالی 79.00
91 83 75 68 59
آسانی کسب و کار 38.00
49 49 49 51 57
استخراج معدن 3.60
4.04 4.24 4.26 4.24 4.2
تولید فولاد 225.00
220 216 213 210 190
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 10986.70
10314 10868 10166 9663 10246
تسهیلات اعتباری خریدار 2858.60
3570 3732 3817 3831 2782
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.90
1.21 0.89 1.08 1.04 1.04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.30
8.15 8.19 8.17 8.13 7.99
قیمت گازوئیل 0.64
0.66 0.66 0.65 0.65 0.65
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00
19 19 19 19 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00
15 15 15 15 17
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 19
نرخ تامین اجتماعی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 1.70
-4.65 11.7 15.73 0.65 5.98
بارش 41.48
34.89 57.52 70.61 45.39 53.26