بلاروس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 0.90 1.2 1 1 1 1.1
نرخ تورم 5.30 5 4.8 4.6 4.5 3.8
نرخ بهره 11.00 10 9.5 9 8.5 5.5
موازنه تجاری -332.10 -282 -286 -286 -286 -286
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.60 28.6 28 28 28 27.5
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.99 1.92 1.9 1.88 1.86 1.65
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 1 1.2 1.5 1.7 2.2
تولید ناخالص داخلی 47.43 67.85 36.9 34.2 31.5 76.47
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18927.00 19400 17842 18897 20347 19631
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4504.70 5946 4144 4711 4582 5608
تولید ناخالص داخلی سرانه 6218.74 6210 6430 6430 6430 6600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16742.26 16777 16644 16625 16606 18542
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6585.00 28621 9517 5993 9539 18091
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13285.00 15259 12709 13304 13038 13300
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9050.00 8856 8379 8663 8361 8109
تولید ناخالص داخلی از خدمات 124384.00 123848 115235 121881 114286 110822
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 14555.00 14443 14403 14288 14184 13197
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 0.90 1.2 1 1 1 1.1
افراد شاغل 4347.10 4348 4350 4351 4353 4365
افراد بیکار 28.50 25.01 24.48 24.98 25.92 35.35
دستمزد 831.30 835 835 835 834 827
رشد دستمزد 13.43 15.98 18.26 20.2 21.82 28.03
حداقل دستمزد 265.00 265 282 282 282 325
جمعیت 9.50 9.52 9.54 9.54 9.55 9.64
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
هزینه زندگی خانواده 650.00 650 650 650 650 650
هزینه زندگی انفرادی 465.00 465 465 465 465 465
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 581.00 559 561 562 563 547
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 386.00 371 371 371 371 367
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 5.30 5 4.8 4.6 4.5 3.8
قیمت مصرف کننده اصلی 100.40 101 101 101 101 101
قیمت تولید 100.70 101 100 100 102 100
تغییر قیمت تولید کننده 10.10 9.2 8.5 7.9 6.2 3.6
نرخ تورم (ماهانه) 1.20 1.92 3.09 3.91 4.51 5.97
تورم مواد غذایی 5.50 5.76 7.28 9 10.34 11.44
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 11.00 10 9.5 9 8.5 5.5
عرضه پول M0 2223.32 2317 2338 2344 2343 2294
عرضه پول M1 6017.33 6264 6238 6223 6212 6121
عرضه پول M2 12178.89 12718 12746 12740 12719 12454
عرضه پول M3 36922.91 37365 37394 37369 37335 37008
ذخایر ارزی 7395.30 7420 7288 7112 6935 5722
نرخ بهره سپرده 8.00 8.85 9.85 10.78 11.61 15.91
نرخ وام 13.00 14.16 15.69 17.19 18.61 28.18
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4.24 4.48 4.7 4.92 6.44
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -332.10 -282 -286 -286 -286 -286
صادرات 2413.90 2380 2346 2314 2284 2095
واردات 2746.00 2669 2645 2631 2616 2499
حساب جاری 227.20 -443 -659 -498 -434 -733
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -3.4 -3.2 -3.2 -3.2 -2.7
بدهی خارجی 38975.40 40220 40644 40912 41075 40273
گردش سرمایه 405.10 114 -591 -524 -616 -720
ذخایر طلا 43.21 43.47 42.8 42.67 42.66 41.53
حواله 113.70 116 112 113 110 101
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 812.20 293 491 222 276 306
تولید نفت خام 32.00 30.86 30.87 30.98 31.06 31.76
شاخص تروریسم 1.36 0.66 0.58 0.5 0.42 0.71
ورود توریست 217398.00 261600 248800 236000 223200 163500
فروش اسلحه 81.00 50.32 67.63 84.95 102 120
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.60 28.6 28 28 28 27.5
بودجه دولت 1.50 1.1 0.8 0.8 0.8 1.6
ارزش بودجه دولت -141060.00 -97354 -49061 -11927 12459 37669
هزینه های دولت 2753.00 2770 2775 2764 2751 2765
درآمدهای دولت 2192549.00 2307805 2386743 2439271 2472881 2481674
بدهی های دولت 41404013.00 41906325 41896558 41781306 41647797 40439517
هزینه های مالی 2333609.00 2212561 2190107 2180067 2168793 2052681
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.80 30.06 30.31 30.57 30.82 33.12
مخارج نظامی 663.50 625 621 618 614 558
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 6.30 5.83 5.15 4.51 3.98 2.14
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.40 -0.16 0.11 0.39 0.48 0.55
تولید صنعتی 6.60 6.29 5.98 5.7 5.45 4.3
تغییرات موجودی انبار -110.80 264 116 -176 595 361
سرعت اینترنت 9757.12 9734 9572 9444 9188 5612
آدرس های IP 1236913.00 1234189 1224443 1214063 1201448 1065211
شاخص اقتصادی مقدم 2.00 2.19 2.3 2.31 2.3 2.22
شاخص فساد مالی 40.00 41 41 42 42 38
رتبه فساد مالی 79.00 68 65 63 61 59
آسانی کسب و کار 38.00 49 49 49 49 57
استخراج معدن 3.20 3.79 4.13 4.25 4.26 4.21
تولید فولاد 225.00 204 202 199 197 179
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 10259.80 10174 10173 10172 10172 10172
تسهیلات اعتباری خریدار 2558.40 2890 3122 3266 3332 2291
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.00 0.62 1.42 1.07 1.08 1.08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.90 7.04 7.41 7.56 7.64 7.86
قیمت گازوئیل 0.64 0.63 0.62 0.62 0.62 0.62
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00 19 19 19 19 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 15 15 15 15 17
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 19
نرخ تامین اجتماعی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00 1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
درجه حرارت 1.00 2.4 5.55 10.92 7.92 4.73
بارش 41.00 51.76 51.76 51.76 51.76 51.76