بلاروس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 0.50 1 1 1 1 1.1
نرخ تورم 4.90 4.8 4.6 4.5 4.2 3.8
نرخ بهره 10.50 11 11 10 10 10
موازنه تجاری -112.70 100 -193 -264 -194 -208
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.80 28 28 28 28.2 27.5
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.95
2.03 2.07 2.11 2.15 2.31
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80
3.2 3.4 3.2 3 2.2
تولید ناخالص داخلی 47.43
70.25 70.25 70.25 70.25 76.47
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20582.80
17788 18930 20564 19576 19772
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5046.80
4173 4688 5017 5917 5686
تولید ناخالص داخلی سرانه 6218.74
6430 6430 6430 6430 6600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16742.26
17107 17107 17107 17107 18542
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4398.50
647 777 4228 1947 1948
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1551.10
1307 1353 1385 1455 1280
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 778.70
776 805 774 789 727
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12306.30
12785 13232 12842 13100 11879
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1557.40
1566 1558 1548 1537 1402
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 0.50
1 1 1 1 1.1
افراد شاغل 4340.80
4340 4340 4342 4343 4360
افراد بیکار 23.30
24.02 24.98 26.1 27.27 39.01
دستمزد 859.00
820 870 880 1050 1160
رشد دستمزد 19.19
20.7 21.06 22.18 23.34 28.81
حداقل دستمزد 305.00
305 305 305 305 341
جمعیت 9.51
9.54 9.54 9.54 9.54 9.6
سن بازنشستگی زنان 56.00
56 56 56 56 57
سن بازنشستگی مردان 61.00
61 61 61 61 62
هزینه زندگی خانواده 650.00
650 650 650 650 670
هزینه زندگی انفرادی 465.00
465 465 465 465 465
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 581.00
595 595 595 595 620
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 386.00
397 397 397 397 410
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 4.90
4.8 4.6 4.5 4.2 3.8
قیمت مصرف کننده اصلی 100.20
100 100 100 100 100
قیمت تولید 100.60
100 100 100 100 100
تغییر قیمت تولید کننده 8.40
9.8 7.9 6.2 4.8 3.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.90
0.82 1.1 1.23 1.31 1.46
تورم مواد غذایی 3.90
4.08 4.54 4.88 5.14 5.85
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 10.50
11 11 10 10 10
عرضه پول M0 2276.67
2283 2104 1862 1620 1852
عرضه پول M1 6462.99
6864 6189 5723 5578 5751
عرضه پول M2 13528.49
14190 13657 12864 12136 11959
عرضه پول M3 38951.99
39213 37342 35364 34158 35640
ذخایر ارزی 7093.40
6303 5724 5886 6400 6382
نرخ بهره سپرده 8.00
8 8 6 6 2
نرخ وام 11.75
12 12 10 10 6
نسبت ذخیره نقدی 4.00
4.07 4.29 4.5 4.71 6.55
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -112.70
100 -193 -264 -194 -208
صادرات 2452.20
2507 2508 2489 2485 2485
واردات 2564.90
2407 2701 2753 2665 2693
حساب جاری -637.20
57.9 -339 -112 -242 -195
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60
-3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2.7
بدهی خارجی 39932.70
39227 38964 38867 38830 38809
گردش سرمایه -492.10
149 -189 -10.8 -105 -72.55
ذخایر طلا 46.49
45.02 44.56 44.83 44.93 43.8
حواله 127.50
127 132 126 128 113
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 114.70
484 187 225 304 299
تولید نفت خام 32.00
32 32 32 32 32
شاخص تروریسم 0.04
0 0 0 0 1.11
ورود توریست 217398.00
261600 261600 261600 261600 163500
فروش اسلحه 23.00
23 23 23 23 23
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.80
28 28 28 28.2 27.5
بودجه دولت 2.90
0.8 0.8 0.8 0.8 1.6
ارزش بودجه دولت 1229638.00
-345611 -277798 -210086 -151370 41381
هزینه های دولت 2736.40
2773 2768 2776 2761 2762
درآمدهای دولت 3381589.00
3004200 2982393 2966654 2954504 2860371
بدهی های دولت 40556037.00
40127580 39744548 39567709 39419321 37750391
هزینه های مالی 2151951.00
2768324 2630833 2577360 2558911 2393239
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.80
32.58 32.58 32.58 32.58 33.56
مخارج نظامی 663.50
587 587 587 587 539
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 10.90
9.38 7.23 6.51 6.6 6.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.40
3.34 0.73 -1.19 4.27 0.89
تولید صنعتی 13.10
10.8 7.76 7.29 7.71 7.78
تغییرات موجودی انبار 1050.00
47.3 -239 890 311 431
سرعت اینترنت 9757.12
9572 9444 9188 8905 5612
آدرس های IP 1236913.00
1224443 1214063 1201448 1186914 1014950
شاخص اقتصادی مقدم 5.60
5.75 6.09 4.79 3.2 2.84
شاخص فساد مالی 44.00
44 44 44 44 44
رتبه فساد مالی 68.00
68 68 68 68 68
آسانی کسب و کار 38.00
55 55 55 55 59
استخراج معدن 1.90
4.26 3.04 2.95 2.83 2.8
تولید فولاد 230.00
226 222 219 215 186
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 10986.70
9522 10314 10868 10166 10266
تسهیلات اعتباری خریدار 3110.50
3323 3627 3838 3970 2615
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -20.80
2.93 -0.15 0.78 1.14 1.05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.50
9.44 9.39 9.15 8.93 8.19
قیمت گازوئیل 0.64
0.66 0.64 0.66 0.65 0.65
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00
18 18 18 18 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00
13 13 13 13 17
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 19
نرخ تامین اجتماعی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00
1 1 1 1 1
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 1.70
-4.65 11.7 15.73 0.65 5.98
بارش 41.48
34.89 57.52 70.61 45.39 53.26