بنگلادش

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 2016-12
نرخ تورم 5.83 2017-12
نرخ بهره 6.75 2018-02
موازنه تجاری -143 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 82.9 2018-03
بازار سهام 5581 امتیاز 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.3 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 221 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8831 BDT - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص ملی 9351 BDT - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2829687 BDT - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1030 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3319 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10117 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6695 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19776 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1633 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3362 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127417 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10246 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 138196 BDT - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2016-12
افراد شاغل 60 میلیون 2016-06
دستمزد 12897 BDT / ماه 2016-12
جمعیت 160 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 11800 BDT / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 7360 BDT / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 5300 BDT / ماه 2017-12
سن بازنشستگی مردان 59 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8900 BDT / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4650 BDT / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.83 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 245 نقاط شاخص 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 208 % 2017-12
قیمت صادرات 182 نقاط شاخص 2015-12
قیمت واردات 212 نقاط شاخص 2015-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 218 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 7.13 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.07 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 % 2018-02
نرخ بهره بین بانکی 3.9 % 2018-01
عرضه پول M0 1407 BDT - میلیارد 2017-12
عرضه پول M1 2337897 BDT - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 10560 BDT - میلیارد 2017-12
عرضه پول M3 12353084 BDT - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 33227 USD - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 7949 BDT - میلیارد 2017-12
نرخ بهره سپرده 6.2 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -143 BDT - میلیارد 2017-12
صادرات 202 BDT - میلیارد 2017-12
واردات 344 BDT - میلیارد 2017-12
حساب جاری -1791 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 % 2017-12
رابطه مبادله 86.05 نقاط شاخص 2015-12
گردش سرمایه 0.3 BDT - میلیارد 2017-05
حواله 1167 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 13.97 تن 2017-12
تولید نفت خام 3 BBL/D/1K 2017-12
بدهی خارجی 25.96 USD - میلیارد 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2004 USD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 6.18 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.1 % 2017-12
بودجه دولت -4.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -106845 BDT - میلیارد 2017-12
هزینه های دولت 478173 BDT - میلیارد 2016-12
درآمدهای دولت 182427 BDT - میلیارد 2016-12
هزینه های مالی 317174 BDT - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 3003 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 8.3 % 2017-09
سرعت اینترنت 4176 KBps 2017-03
آدرس های IP 188139 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.91 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 99 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 143 2017-12
آسانی کسب و کار 177 2017-12
تولید الکتریسیته 4397 گیگاوات ساعت 2017-11
استخراج معدن 0.4 % 2017-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 5692703 BDT - میلیون 2016-12
درآمد قابل تصرف شخص 58442 BDT امکانات 2016-12
پس انداز های شخصی 5005 BDT - میلیارد 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 8199 BDT - میلیارد 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9520 BDT - میلیارد 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 5.94 mm 2015-12
درجه حرارت 18.44 celsius 2015-12