بنگلادش

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 2016-12
نرخ تورم 5.83 2017-12
نرخ بهره 6.75 2017-11
موازنه تجاری -130 2017-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 82.76 2018-01
بازار سهام 6122 امتیاز 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.11 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 221 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8831 BDT - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص ملی 9351 BDT - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2829687 BDT - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1030 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3319 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9923 BDT - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6173 BDT - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 17600 BDT - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1489 BDT - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3197 BDT - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 118665 BDT - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9636 BDT - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 224585 BDT - میلیون 2016-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2016-12
افراد شاغل 60 میلیون 2016-06
دستمزد 7388 BDT / ماه 2013-12
جمعیت 160 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 11800 BDT / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 7360 BDT / ماه 2017-12
سن بازنشستگی مردان 59 2017-12
سن بازنشستگی زنان 59 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8900 BDT / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4650 BDT / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.83 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 245 نقاط شاخص 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 196 % 2015-12
قیمت صادرات 182 نقاط شاخص 2015-12
قیمت واردات 212 نقاط شاخص 2015-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 218 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 7.13 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.07 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 % 2017-11
نرخ بهره بین بانکی 3.82 % 2017-11
عرضه پول M0 1391 BDT - میلیارد 2017-10
عرضه پول M1 2267445 BDT - میلیون 2017-10
عرضه پول M2 10332 BDT - میلیارد 2017-10
عرضه پول M3 12353084 BDT - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 32910 USD - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 7638 BDT - میلیارد 2017-10
نرخ بهره سپرده 6.2 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -130 BDT - میلیارد 2017-10
صادرات 222 BDT - میلیارد 2017-10
واردات 353 BDT - میلیارد 2017-10
حساب جاری -82 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 % 2016-12
رابطه مبادله 86.05 نقاط شاخص 2015-12
گردش سرمایه 0.3 BDT - میلیارد 2017-05
حواله 854 USD - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 13.97 تن 2017-12
تولید نفت خام 4 BBL/D/1K 2017-03
بدهی خارجی 25.96 USD - میلیارد 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2004 USD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 6.18 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.2 % 2016-12
بودجه دولت -4.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -82137 BDT - میلیارد 2016-12
هزینه های دولت 478173 BDT - میلیارد 2016-12
درآمدهای دولت 182427 BDT - میلیارد 2016-12
هزینه های مالی 264564 BDT - میلیارد 2016-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 3003 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 12.7 % 2017-03
سرعت اینترنت 4176 KBps 2017-03
آدرس های IP 188139 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.91 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 99 2018-12
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 145 2016-12
آسانی کسب و کار 177 2017-12
تولید الکتریسیته 4788 گیگاوات ساعت 2017-04
استخراج معدن 0.4 % 2017-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 5692703 BDT - میلیون 2016-12
درآمد قابل تصرف شخص 58442 BDT امکانات 2016-12
پس انداز های شخصی 4328 BDT - میلیارد 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 7543 BDT - میلیارد 2017-07
تسهیلات اعتباری خریدار 9229 BDT - میلیارد 2017-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 5.94 mm 2015-12
درجه حرارت 18.44 celsius 2015-12