بنگلادش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 4.10 4.3 4.5 4.5 3.9 4.8
نرخ تورم 6.04 6.4 5.8 5.5 5.6 4.8
نرخ بهره 6.75 6.75 6.75 6.5 6.5 6.5
موازنه تجاری -86.30 -90 -62 -70 -74.85 -100
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.20 28 27 27 28.2 25.5
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 81.30 80.46 79.64 78.83 78.02 69.08
بازار سهام 6322.51 6140 6080 6020 5950 5270
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.11 7.2 6.9 6.9 6.9 6.8
تولید ناخالص داخلی 221.42 245 267 267 264 305
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8830.54 9431 10082 10082 8708 11489
تولید ناخالص ملی 9350.98 9940 10576 10576 8641 11906
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2829687.00 3084359 3346529 3346529 2647903 3874448
تولید ناخالص داخلی سرانه 1029.60 1083 1097 1110 1123 1241
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3319.40 3510 3556 3601 3647 4042
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9922.80 10094 10326 10326 10182 10807
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6172.90 6728 7321 7321 7105 8634
تولید ناخالص داخلی از ساخت 17600.10 19448 21393 21393 20428 26085
تولید ناخالص داخلی از معادن 1489.30 1638 1786 1786 1656 2141
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3197.10 3549 3921 3921 4396 4672
تولید ناخالص داخلی از خدمات 118665.00 126000 133000 133000 131101 160000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9636.10 10311 11012 11012 10555 12572
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 224585.00 240000 266000 266000 242756 309000
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 4.10 4.3 4.5 4.5 3.9 4.8
افراد شاغل 60.00 67 69 69 58.36 74
دستمزد 7388.40 8900 9300 9300 8409 10300
جمعیت 159.90 162 162 163 163 167
هزینه زندگی خانواده 11800.00 16800 16900 17000 11800 17400
هزینه زندگی انفرادی 7360.00 9200 9300 9400 7360 10000
سن بازنشستگی مردان 59.00 59 59 59 59 61
سن بازنشستگی زنان 59.00 59 59 59 59 61
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8900.00 8900 8900 8900 8900 8900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4650.00 4650 4650 4650 4650 4650
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 6.04 6.4 5.8 5.5 5.6 4.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 245.86 250 251 252 252 251
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 195.86 191 203 203 158 231
قیمت صادرات 182.34 203 212 212 173 235
قیمت واردات 211.90 204 203 210 199 231
نرخ تورم (ماهانه) 1.85 0.7 0.6 0.4 0.4 0.3
تورم مواد غذایی 7.87 4.1 4.5 5.2 7.67 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 216.59 215 215 218 217 244
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 6.75 6.75 6.75 6.5 6.5 6.5
نرخ بهره بین بانکی 3.87 3.6 3.5 3.6 7.7 4
عرضه پول M0 1591.99 1317 1400 1437 1580 1917
عرضه پول M1 2434033.00 2093685 2469446 2472565 2471964 2353520
عرضه پول M2 10311.52 10714 10950 11138 11283 11654
عرضه پول M3 12353084.00 13531076 14054125 14519155 14927287 16779459
ذخایر ارزی 32910.00 35156 34810 36432 32349 49000
وام به بخش خصوصی 7425.08 7758 7966 8149 8308 9010
نرخ بهره سپرده 6.20 5.8 5.5 5.5 6.14 6
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -86.30 -90 -62 -70 -74.85 -100
صادرات 240.22 210 228 240 230 270
واردات 326.54 300 290 310 314 370
حساب جاری -82.00 -600 1200 760 411 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 1.5 1.8 1.8 0.79 0.9
رابطه مبادله 86.05 90 92 92 88.41 93
گردش سرمایه 0.30 5.6 3.8 3.1 23.21 10.5
حواله 853.73 1150 1300 1400 1400 1600
ذخایر طلا 13.97 13.63 13.78 13.78 13.14 11.91
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2003.53 2300 2500 2500 1837 3200
تولید نفت خام 4.00 3.96 4 4 3.92 3.83
بدهی خارجی 25.96 28 31 31 26.66 37
شاخص تروریسم 6.18 6.35 6.8 6.8 5.86 4.49
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.20 28 27 27 28.2 25.5
بودجه دولت -4.70 -4.5 -4.3 -4.3 -3.91 -4
ارزش بودجه دولت -82137.00 -92000 -100000 -100000 -88731 -140000
هزینه های دولت 478173.00 523599 574389 574389 444126 674309
درآمدهای دولت 182427.00 200000 230000 230000 198564 260000
هزینه های مالی 264564.00 280000 310000 310000 289087 370000
مخارج نظامی 3002.80 3054 3082 3111 3140 3347
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 12.70 4.7 7.2 5.6 10.64 5.5
سرعت اینترنت 4176.25 4316 4330 4300 4233 3401
آدرس های IP 188139.00 184206 182696 181227 179791 167954
شاخص فساد مالی 26.00 25 24 24 24 22
رتبه فساد مالی 145.00 139 136 136 139 131
شاخص رقابتی 3.91 3.9 4 4 3.8 4.2
رتبه رقابتی 99.00 105 103 103 106 100
اطمینان کسب و کار 9.96 12 11 12 9.92 14
آسانی کسب و کار 177.00 170 165 165 173 157
تولید الکتریسیته 4788.00 4200 5200 5700 3771 5500
استخراج معدن 0.40 1.8 2.2 5.8 3.88 0.9
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 5692703.00 6005802 6348132 6348132 5467582 6978832
درآمد قابل تصرف شخص 58442.00 60310 60707 61103 61500 66127
پس انداز های شخصی 4328.30 5083 5209 5335 5461 6774
اعتبار بخش خصوصی 7542.80 7974 8176 8361 8527 9365
تسهیلات اعتباری خریدار 9107.86 9625 9918 10161 10359 11017
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 26 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 29 30 30 28 25
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 5.00 179 214 198 181 195
درجه حرارت 18.00 25.01 25 24.56 24.77 24.77