بحرین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.8 2017-12
نرخ بیکاری 4 2016-12
نرخ تورم 2.6 2018-04
نرخ بهره 2 2018-04
موازنه تجاری -263 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.38 2018-05
بازار سهام 1263 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.8 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 31.86 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3073 BHD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3043 BHD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 22436 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44456 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 23.94 BHD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 224 BHD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 456 BDT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 543 BHD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 402 BHD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1800 BHD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 220 BHD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42.5 BHD - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2016-12
افراد شاغل 649765 2017-12
جمعیت 1.5 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 نقاط شاخص 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 نقاط شاخص 2016-12
CPI مسکن آب و برق 119 نقاط شاخص 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 135 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 0.7 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی 3.2 % 2018-05
عرضه پول M0 553 BHD - میلیون 2018-04
عرضه پول M2 10582 BHD - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 1 % 2015-12
ترازنامه بانک 189065 USD - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 2664 BHD - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 777 BHD - میلیون 2018-04
میزان رشد وام 8.9 % 2018-04
وام به بخش خصوصی 4748 BHD - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 3329 BHD - میلیون 2018-04
عرضه پول M3 12429 BHD - میلیون 2018-03
نرخ بهره معکوس 1.75 % 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -263 BHD - میلیون 2017-12
صادرات 5781 BHD - میلیون 2017-12
واردات 6045 BHD - میلیون 2017-12
حساب جاری -522 BHD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 % 2017-12
ذخایر طلا 4.7 تن 2018-03
گردش سرمایه 363 BHD - میلیون 2017-12
تولید نفت خام 40 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 195 BHD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 3.67 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.6 % 2017-12
بودجه دولت -13.2 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 1833 BHD - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 10587 BHD - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 60
هزینه های مالی 3682 BHD - میلیون 2016-12
ارزش بودجه دولت -1505 BHD - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 2178 BHD - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 1384 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 197 BHD - میلیون 2016-12
ثبت خودرو 471 صدها نفر 2016-12
سرعت اینترنت 7923 KBps 2017-03
آدرس های IP 87840 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.54 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 44 2018-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 133 2017-12
آسانی کسب و کار 66 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 4799 BHD - میلیون 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 3901 BHD - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 5.22 % 2018-02
قیمت گازوئیل 0.37 USD / لیتر 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 19 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 29.46 mm 2015-12
درجه حرارت 18.37 celsius 2015-12