بحرین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2017-09
نرخ بیکاری 4 2016-12
نرخ تورم 2.8 2018-01
نرخ بهره 1.75 2018-02
موازنه تجاری -302 2016-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.38 2018-03
بازار سهام 1352 امتیاز 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 31.86 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3148 BHD - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3043 BHD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 22436 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44456 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34.95 BHD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 219 BHD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 451 BDT - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 631 BHD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 399 BHD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1748 BHD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 232 BHD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 45.1 BHD - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2016-12
افراد شاغل 649765 2017-12
جمعیت 1.42 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130 نقاط شاخص 2018-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 نقاط شاخص 2016-12
CPI مسکن آب و برق 114 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 4.5 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.6 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 % 2018-02
نرخ بهره بین بانکی 3 % 2018-03
عرضه پول M0 542 BHD - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 10578 BHD - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 1 % 2015-12
ذخایر ارزی 1057 BHD - میلیون 2017-11
میزان رشد وام 1.98 % 2017-11
وام به بخش خصوصی 4604 BHD - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 3360 BHD - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 12522 BHD - میلیون 2017-11
نرخ بهره معکوس 1.5 % 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -302 BHD - میلیون 2016-12
صادرات 4807 BHD - میلیون 2016-12
واردات 5109 BHD - میلیون 2016-12
حساب جاری -561 BHD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.7 % 2016-12
ذخایر طلا 4.67 تن 2017-12
گردش سرمایه 583 BHD - میلیون 2016-12
تولید نفت خام 41 BBL/D/1K 2017-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 106 BHD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 3.67 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.6 % 2017-12
بودجه دولت -13.2 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 1833 BHD - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 10512 BHD - میلیون 2017-09
ارزیابی اعتبار 60
هزینه های مالی 3682 BHD - میلیون 2016-12
ارزش بودجه دولت -1505 BHD - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 2178 BHD - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 1386 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 197 BHD - میلیون 2016-12
ثبت خودرو 471 صدها نفر 2016-12
سرعت اینترنت 7923 KBps 2017-03
آدرس های IP 87840 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.54 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 44 2018-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 133 2017-12
آسانی کسب و کار 66 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 4799 BHD - میلیون 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 3735 BHD - میلیون 2017-11
نرخ وام بانکی 5.02 % 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 19 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 29.46 mm 2015-12
درجه حرارت 18.37 celsius 2015-12