بحرین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2017-09
نرخ بیکاری 4 2016-12
نرخ تورم 2.9 2017-11
نرخ بهره 1.75 2017-12
موازنه تجاری -302 2016-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.1 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.38 2018-01
بازار سهام 1324 امتیاز 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 31.86 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3148 BHD - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3043 BHD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 22436 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44456 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34.95 BHD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 215 BHD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 442 BDT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 613 BHD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 396 BHD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1748 BHD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 227 BHD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 42.8 BHD - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2016-12
افراد شاغل 652977 2017-06
جمعیت 1.42 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.9 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130 نقاط شاخص 2017-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 نقاط شاخص 2016-12
CPI مسکن آب و برق 119 نقاط شاخص 2017-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 4.5 % 2017-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 2.78 % 2018-01
عرضه پول M0 542 BHD - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 10578 BHD - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 1 % 2015-12
ذخایر ارزی 1057 BHD - میلیون 2017-11
میزان رشد وام 1.98 % 2017-11
وام به بخش خصوصی 4604 BHD - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 3360 BHD - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 12522 BHD - میلیون 2017-11
نرخ بهره معکوس 1.25 % 2017-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -302 BHD - میلیون 2016-12
صادرات 4807 BHD - میلیون 2016-12
واردات 5109 BHD - میلیون 2016-12
حساب جاری -561 BHD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.7 % 2016-12
ذخایر طلا 4.67 تن 2017-12
گردش سرمایه 583 BHD - میلیون 2016-12
تولید نفت خام 41 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 106 BHD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 3.67 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.1 % 2016-12
بودجه دولت -17.7 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 1833 BHD - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 8956 BHD - میلیون 2017-03
ارزیابی اعتبار 60
هزینه های مالی 3682 BHD - میلیون 2016-12
ارزش بودجه دولت -1505 BHD - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 2178 BHD - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 1386 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 197 BHD - میلیون 2016-12
ثبت خودرو 480 صدها نفر 2015-12
سرعت اینترنت 7923 KBps 2017-03
آدرس های IP 87840 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.54 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 44 2018-12
شاخص فساد مالی 43 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 70 2016-12
آسانی کسب و کار 66 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 4799 BHD - میلیون 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 3735 BHD - میلیون 2017-11
نرخ وام بانکی 5.02 % 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 15 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 29 mm 2015-12
درجه حرارت 18 celsius 2015-12