شاخص یاب

بحرین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-06
نرخ بیکاری 4 2016-12
نرخ تورم 0.8 2018-09
نرخ بهره 2.5 2018-10
موازنه تجاری -263 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.38 2018-11
بازار سهام 1309 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 35.31 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3225 BHD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3043 BHD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 22112 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43291 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8.87 BHD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 230 BHD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 466 BDT - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 592 BHD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 442 BHD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1857 BHD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 229 BHD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 44.5 BHD - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2016-12
افراد شاغل 650047 2018-06
جمعیت 1.5 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 نقاط شاخص 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 نقاط شاخص 2016-12
CPI مسکن آب و برق 119 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 136 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 0.7 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 3.68 % 2018-11
عرضه پول M0 524 BHD - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 10703 BHD - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 1 % 2015-12
ترازنامه بانک 192692 USD - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 2362 BHD - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 559 BHD - میلیون 2018-09
میزان رشد وام 10.1 % 2018-09
وام به بخش خصوصی 4943 BHD - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 3374 BHD - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 12415 BHD - میلیون 2018-09
نرخ بهره معکوس 2 % 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -263 BHD - میلیون 2017-12
صادرات 5781 BHD - میلیون 2017-12
واردات 6045 BHD - میلیون 2017-12
حساب جاری -522 BHD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 % 2017-12
ذخایر طلا 4.7 تن 2018-09
گردش سرمایه 363 BHD - میلیون 2017-12
تولید نفت خام 40 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 195 BHD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 3.67 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.6 % 2017-12
بودجه دولت -13.2 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 1833 BHD - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 11501 BHD - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 60
هزینه های مالی 3682 BHD - میلیون 2016-12
ارزش بودجه دولت -1505 BHD - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 2178 BHD - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 1384 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 197 BHD - میلیون 2016-12
ثبت خودرو 428 صدها نفر 2017-12
سرعت اینترنت 7923 KBps 2017-03
آدرس های IP 87840 IP 2017-03
شاخص رقابتی 63.63 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 50 2018-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 133 2017-12
آسانی کسب و کار 62 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 4799 BHD - میلیون 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 4058 BHD - میلیون 2018-09
نرخ وام بانکی 5.29 % 2018-06
قیمت گازوئیل 0.37 USD / لیتر 2018-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 19 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 29.46 mm 2015-12
درجه حرارت 18.37 celsius 2015-12