شاخص یاب

اتریش

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-03
نرخ بیکاری 6.8 2018-06
نرخ تورم 2 2018-06
نرخ بهره 0 2018-06
موازنه تجاری -324 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-07
بازار سهام 3309 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.59 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 417 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 81205 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 369 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17350 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 49129 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45437 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.8 % 2018-06
افراد شاغل 3767 هزار 2018-06
افراد بیکار 274667 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 10.2 % 2018-05
هزینه های کار 113 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 79114 2018-06
دستمزد 2646 EUR / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 136 نقاط شاخص 2018-06
جمعیت 8.82 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2018-03
نرخ اشتغال 72 % 2018-03
استخدام تمام وقت 2991 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.8 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1660 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1010 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1185 هزار 2018-03
بهره وری 104 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3580 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 2.4 % 2018-05
تورم مواد غذایی 2 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-06
عرضه پول M1 238552 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 331233 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 334265 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 824656 EUR - میلیون 2015-12
ذخایر ارزی 19743 EUR - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 762468 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 148610 EUR - میلیون 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -324 EUR - میلیون 2018-04
صادرات 12192 EUR - میلیون 2018-04
واردات 12516 EUR - میلیون 2018-04
حساب جاری 5293 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2017-12
بدهی خارجی 566186 EUR - میلیون 2018-03
گردش سرمایه 6911 EUR - میلیون 2018-03
حواله 57 EUR - میلیون 2018-03
ورود توریست 3248 هزار 2018-05
ذخایر طلا 280 تن 2018-06
تولید نفت خام 13 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4293 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 1.52 2016-12
فروش اسلحه 22 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.4 % 2017-12
بودجه دولت -0.7 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 1886 EUR - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 15875 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 8619 EUR - میلیون 2018-05
هزینه های مالی 6733 EUR - میلیون 2018-05
درخواست پناهندگی 1110 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 95.88
بدهی های دولت 290331 EUR - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 2881 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 56.6 2018-06
تولید صنعتی 5.9 % 2018-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1 % 2018-04
تولید صنعتی 5.9 % 2018-04
استفاده از ظرفیت 88.7 % 2018-06
میزان سفارشات جدید 121 نقاط شاخص 2018-04
ثبت خودرو 49136 2018-06
سرعت اینترنت 14100 KBps 2017-03
آدرس های IP 2593521 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 9.5 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات موجودی انبار 1084 EUR - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 5.25 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 18 2018-12
شاخص فساد مالی 75 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 16 2017-12
آسانی کسب و کار 22 2017-12
تولید الکتریسیته 6338 گیگاوات ساعت 2018-05
استخراج معدن -8.1 % 2018-04
تولید فولاد 709 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.2 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.2 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 40543 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 7.53 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 162364 EUR - میلیون 2018-05
نرخ وام بانکی 1.74 % 2018-05
قیمت گازوئیل 1.52 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 49.1 % 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 84.28 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 7.8 % 2018-04
شاخص مسکن 118 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 16204 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 55 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.6 % 2017-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 18.83 mm 2015-12
درجه حرارت 1.39 celsius 2015-12