اتریش

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-09
نرخ بیکاری 7.9 2017-10
نرخ تورم 2.2 2017-10
نرخ بهره 0 2017-10
موازنه تجاری -720 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-11
بازار سهام 3315 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.52 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 386 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 80591 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 353 EUR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20405 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 47704 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44144 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.9 % 2017-10
افراد شاغل 3705 هزار 2017-09
افراد بیکار 315722 2017-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 9.6 % 2017-09
هزینه های کار 116 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 59202 2017-10
دستمزد 2598 EUR / ماه 2015-12
دستمزد در تولید 132 نقاط شاخص 2017-09
جمعیت 8.77 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-06
نرخ اشتغال 72.2 % 2017-06
استخدام تمام وقت 2940 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.5 % 2017-03
هزینه زندگی خانواده 1660 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1010 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1170 هزار 2017-03
بهره وری 104 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3580 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2017-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 100 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 1.8 % 2017-09
تورم مواد غذایی 3.2 % 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-11
عرضه پول M1 218260 EUR - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 318282 EUR - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 320375 EUR - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک 824656 EUR - میلیون 2015-12
ذخایر ارزی 18016 EUR - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 739379 EUR - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک مرکزی 140817 EUR - میلیون 2017-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 166 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -720 EUR - میلیون 2017-08
صادرات 10729 EUR - میلیون 2017-08
واردات 11449 EUR - میلیون 2017-08
حساب جاری -232 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 % 2016-12
بدهی خارجی 590180 EUR - میلیون 2017-03
گردش سرمایه 5258 EUR - میلیون 2017-06
حواله 57 EUR - میلیون 2017-03
ورود توریست 3765 هزار 2017-09
ذخایر طلا 280 تن 2017-06
تولید نفت خام 13 BBL/D/1K 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -375 EUR - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0.18 2015-12
فروش اسلحه 14 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.6 % 2016-12
بودجه دولت -1.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -6620 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 15590 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.1 % 2016-12
درآمدهای دولت 53916 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 60536 EUR - میلیون 2017-09
درخواست پناهندگی 1820 افراد 2017-09
ارزیابی اعتبار 95.88
مخارج نظامی 2829 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 59.4 2017-10
تولید صنعتی 4 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 % 2017-08
تولید صنعتی 5.6 % 2017-08
استفاده از ظرفیت 88 % 2017-12
میزان سفارشات جدید 117 نقاط شاخص 2017-08
ثبت خودرو 34830 ماشین 2017-10
سرعت اینترنت 14100 KBps 2017-03
آدرس های IP 2593521 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 8.6 2017-10
تغییرات موجودی انبار 865 EUR - میلیون 2017-06
شاخص رقابتی 5.25 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 18 2018-12
شاخص فساد مالی 75 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 17 2016-12
آسانی کسب و کار 22 2017-12
تولید الکتریسیته 6174 گیگاوات ساعت 2017-08
استخراج معدن 9.7 % 2017-08
تولید فولاد 638 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 9 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.7 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 39684 EUR - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 14.79 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 159477 EUR - میلیون 2017-09
نرخ وام بانکی 1.69 % 2017-09
قیمت گازوئیل 1.36 USD / لیتر 2017-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51.1 % 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 84.28 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 2.1 % 2017-08
شاخص مسکن 114 نقاط شاخص 2017-06
جواز ساختمان 16655 2017-03
نرخ مالکیت مسکن 55 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 39.6 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 18 mm 2015-12
درجه حرارت 1 celsius 2015-12