اتریش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.5 0.4 0.4 0.9 0.3
نرخ بیکاری 7.70 7.2 7.4 9.2 8 7.7
نرخ تورم 1.80 2.2 2.4 2.5 2 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 15.80 -220 -480 -640 -680 -510
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.40 74.4 74.4 74.4 69.9 65.1
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.17
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
بازار سهام 3405.35
3287 3176 3068 2964 2582
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.74
0.86 1.02 1.22 1.45 2.91
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
0.5 0.4 0.4 0.9 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
2.4 2.4 2.5 2.3 2.2
تولید ناخالص داخلی 386.43
392 397 424 448 464
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 84946.36
81615 83253 87070 80395 91121
تولید ناخالص ملی 369.22
358 358 378 361 396
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20977.50
19297 19865 21502 16960 22502
تولید ناخالص داخلی سرانه 47703.91
48010 48010 48010 48100 48190
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44143.70
44088 43998 43909 43949 43805
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 7.70
7.2 7.4 9.2 8 7.7
افراد شاغل 3705.40
3699 3658 3687 3689 3683
افراد بیکار 308859.00
282912 340740 354798 318751 329300
نرخ بیکاری بلند مدت 1.80
1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
نرخ بیکاری جوانان 10.10
9.78 9.71 9.6 9.56 9.61
هزینه های کار 113.30
118 114 114 115 117
پست های خالی شغلی 71013.00
56715 60341 62368 56266 61175
دستمزد 2646.00
2750 2750 2750 2800 2850
دستمزد در تولید 134.30
137 139 140 142 150
جمعیت 8.77
8.81 8.81 8.81 8.85 8.88
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630.00
1759 1759 1759 1759 1784
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3580.00
3737 3737 3737 3767 3767
بهره وری 109.50
107 107 107 107 107
نرخ مشارکت نیروی کار 61.40
61.42 61.59 61.44 61.57 61.5
هزینه زندگی خانواده 1660.00
1750 1750 1750 1800 1800
هزینه زندگی انفرادی 1010.00
1010 1010 1010 1010 1010
قسمت مدت زمان اشتغال 1171.80
1167 1171 1170 1169 1160
استخدام تمام وقت 3042.90
3046 3059 3047 3057 3052
تغییر اشتغال 0.50
0.42 0.36 0.3 0.27 0.25
نرخ اشتغال 72.70
72.55 72.55 72.55 72.55 72.55
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.80
2.2 2.4 2.5 2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.09 0.22 0.5 0.14 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.30
105 106 108 107 112
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.70
105 106 107 107 112
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113.53
113 113 113 113 113
قیمت تولید 101.30
101 101 102 102 106
تغییر قیمت تولید کننده 1.30
1 0.9 0.8 1 2.5
تورم مواد غذایی 2.10
1.72 1.89 1.83 1.84 1.84
CPI مسکن آب و برق 104.00
104 104 104 104 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.00
103 104 105 104 109
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.33 -0.33 -0.33 -0.08 0.42
عرضه پول M1 236654.00
235192 235506 237437 236655 238128
عرضه پول M2 330833.00
332142 332497 334129 333581 334895
عرضه پول M3 333398.00
334569 334591 335847 335169 336101
ذخایر ارزی 20618.00
20450 20307 20098 19884 18114
ترازنامه بانک 824655.86
815787 801663 787539 783927 727538
وام به بخش خصوصی 747956.00
758663 761799 762939 763612 763976
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163.00
162 161 160 160 158
ترازنامه بانک مرکزی 148419.00
148708 144558 140258 139320 144061
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 15.80
-220 -480 -640 -680 -510
صادرات 11777.00
12120 12340 11150 13440 12050
واردات 11761.00
12340 12820 11790 14120 12560
حساب جاری 2288.00
1522 1476 1220 4150 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90
3.2 3.2 3.2 3.4 3.6
بدهی خارجی 558261.00
552917 544817 537393 533665 489141
گردش سرمایه 2238.00
3517 3762 3675 3706 3698
حواله 76.00
69.66 69.66 69.66 69.66 69.66
ورود توریست 4066.00
2800 3400 3200 3500 3100
ذخایر طلا 280.00
280 280 280 280 280
شاخص تروریسم 1.52
1.03 0.92 0.81 0.83 1.99
فروش اسلحه 22.00
22 22 22 22 22
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4947.00
-477 -277 -734 -436 -467
تولید نفت خام 14.00
13.92 13.96 13.94 13.95 13.94
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.40
74.4 74.4 74.4 69.9 65.1
بودجه دولت -0.70
-0.4 -0.4 -0.4 0.2 0.5
ارزش بودجه دولت -2012.00
60732 19697 21873 24176 22945
هزینه های دولت 17328.92
15913 16131 17762 16015 18589
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.10
51.82 51.8 51.78 51.84 52.48
درآمدهای دولت 5253.00
51427 24791 32671 39079 33936
هزینه های مالی 7265.00
-9305 5094 13837 14903 10991
مخارج نظامی 2881.09
2871 2902 2932 2933 2958
درخواست پناهندگی 1015.00
1252 1241 1247 1244 1245
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص PMI تولید 58.00
56.5 55.6 56 55.4 53.4
تولید صنعتی 3.90
4.26 4.27 4.28 4.28 4.28
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.60
0.16 0.23 0.23 0.23 0.23
تولید صنعتی 4.40
4.99 4.9 4.84 4.81 4.78
استفاده از ظرفیت 88.70
88.32 88.04 87.87 87.77 87.62
میزان سفارشات جدید 113.70
118 115 114 113 111
ثبت خودرو 45939.00
36405 37988 37799 37378 37363
سرعت اینترنت 14100.00
13940 13898 13744 13628 12281
آدرس های IP 2593521.00
2449415 2381173 2337882 2277695 2188239
تولید فولاد 713.10
629 622 615 608 558
استخراج معدن -17.30
-4.5 -0.49 0.05 0.03 0
تغییرات موجودی انبار 1083.50
917 738 850 779 807
شاخص رقابتی 5.25
5.23 5.23 5.23 5.23 5.23
رتبه رقابتی 18.00
16 16 16 20 19
اطمینان کسب و کار 11.50
9.29 5.79 -5.5 -0.01 -3.7
آسانی کسب و کار 22.00
25 26 28 28 30
تولید الکتریسیته 5555.00
5768 5664 5673 5671 5669
شاخص فساد مالی 75.00
75 75 75 75 75
رتبه فساد مالی 16.00
16 16 16 16 16
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 13.00
7 8 9 6.02 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30
-0.18 0.03 0.9 -0.01 0.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.10
0.82 2.39 0.7 0.33 0.7
هزینه های مصرف کننده 40338.80
40495 40714 41347 40799 43271
پس انداز های شخصی 7.53
10.65 10.65 10.65 10.65 10.65
تسهیلات اعتباری خریدار 160438.00
161425 162085 162720 163330 168644
نرخ وام بانکی 1.67
1.67 1.67 1.67 1.92 2.42
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 49.50
49.6 49.6 49.6 49.6 49.6
بدهی خانوار به درآمد 84.28
84.04 83.82 83.6 83.49 81.96
قیمت گازوئیل 1.53
1.36 1.29 1.21 1.14 0.8
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز 7.60
4.1 3.77 3.65 3.55 3.41
شاخص مسکن 116.51
114 114 114 114 114
نرخ مالکیت مسکن 55.00
55.24 55.93 56.61 56.71 55.38
جواز ساختمان 17904.00
18943 19714 17263 16828 17652
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00
55 55 55 53 51
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.60
39.6 39.6 39.6 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48
21.57 21.57 21.57 21.54 21.7
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12
18.12 18.12 18.12 18.11 18.06
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 18.83
111 126 86.48 68.2 100
درجه حرارت 1.39
10.58 14.55 1.68 -1.83 6.38