اتریش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
نرخ بیکاری 9.40 8.4 7.2 7.4 9.8 9.2
نرخ تورم 2.30 2.4 2.5 2.4 2.5 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -392.40 -434 -425 -425 -420 -403
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.60 83.6 83.6 83.6 83.6 82.5
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.23
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 3611.23
3280 3250 3220 3180 2850
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.67
0.65 0.66 0.67 0.45 0.74
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20
2.5 2.4 2.4 2.5 2.2
تولید ناخالص داخلی 386.43
389 381 372 424 464
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 82346.75
80488 81551 82297 80770 81541
تولید ناخالص ملی 353.30
6493 6495 6497 7886 21712
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19688.24
18890 19485 20173 17504 19940
تولید ناخالص داخلی سرانه 47703.91
48010 48010 48010 48010 48190
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44143.70
43983 44029 44075 44034 43607
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 9.40
8.4 7.2 7.4 9.8 9.2
افراد شاغل 3682.70
3656 3644 3632 3620 3544
افراد بیکار 378741.00
281364 272232 261221 251450 221828
نرخ بیکاری بلند مدت 1.80
1.65 1.63 1.6 1.58 1.49
نرخ بیکاری جوانان 10.30
9.94 9.94 9.8 9.7 9.08
هزینه های کار 111.20
114 112 113 110 113
پست های خالی شغلی 54818.00
51783 48257 45227 42709 33231
دستمزد 2598.50
2613 2623 2634 2640 2704
دستمزد در تولید 132.30
132 132 132 132 132
جمعیت 8.77
8.81 8.81 8.81 8.81 8.88
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630.00
1794 1812 1830 1812 1784
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3580.00
3830 3869 3908 3865 3826
بهره وری 106.10
105 105 108 106 107
نرخ مشارکت نیروی کار 61.10
60.67 61 61.35 61.08 60.95
هزینه زندگی خانواده 1660.00
1856 1847 1839 1845 1867
هزینه زندگی انفرادی 1010.00
1095 1088 1082 1086 1103
قسمت مدت زمان اشتغال 1177.40
1183 1183 1183 1182 1175
استخدام تمام وقت 3010.60
3002 3024 3002 2985 3001
تغییر اشتغال 0.40
0.25 0.24 0.23 0.23 0.24
نرخ اشتغال 72.20
71.28 71.96 72.24 71.68 71.56
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.30
2.4 2.5 2.4 2.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.26 0.16 0.5 0.5 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.30
105 104 104 104 104
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.90
107 109 112 112 122
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113.20
113 113 113 113 113
قیمت تولید 101.00
108 108 109 109 118
تغییر قیمت تولید کننده 2.10
2.5 3.2 3 2.8 2.5
تورم مواد غذایی 3.20
2.92 2.89 2.84 2.81 2.64
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.30
99.56 99.44 99.56 99.67 99.67
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.28 -0.21 -0.14 -0.07 0.47
عرضه پول M1 219038.00
220893 220724 220532 220334 218938
عرضه پول M2 317795.00
318422 318073 317747 317433 315300
عرضه پول M3 320223.00
320607 320294 320008 319732 317839
ذخایر ارزی 17990.00
17874 17761 17655 17555 16930
ترازنامه بانک 824655.86
798408 787566 776723 766481 647066
وام به بخش خصوصی 747014.00
743118 742805 742418 742019 739263
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163.00
162 161 160 159 152
ترازنامه بانک مرکزی 143711.00
144048 143667 143222 142775 139294
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -392.40
-434 -425 -425 -420 -403
صادرات 12633.00
11902 11930 11799 11782 11615
واردات 13026.00
12373 12403 12331 12307 12150
حساب جاری 1575.00
1507 1478 1110 3078 1225
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70
3.2 3.2 3.2 3.2 3.6
بدهی خارجی 580585.00
568554 567603 566235 564986 559629
گردش سرمایه 5258.00
2503 1189 762 1297 866
حواله 76.00
76.32 56.22 76.26 56.24 76.29
ورود توریست 1984.60
0 0 0 0 0
ذخایر طلا 279.99
280 281 282 282 288
شاخص تروریسم 1.52
1.03 0.92 0.81 0.83 1.33
فروش اسلحه 14.00
35.99 36.19 36.39 36.95 39.31
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3946.00
2015 1836 1810 1845 1829
تولید نفت خام 14.00
14.25 14.51 14.77 15 16.33
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.60
83.6 83.6 83.6 83.6 82.5
بودجه دولت -1.60
-1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.4
ارزش بودجه دولت -5083.00
-3171 -2245 -1659 -1288 -678
هزینه های دولت 16062.98
15820 15964 16587 16027 16301
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.10
51.72 51.68 51.64 51.72 52.36
درآمدهای دولت 67515.00
87560 90327 90675 89334 64385
هزینه های مالی 72598.00
95282 97836 97785 95888 65130
مخارج نظامی 2828.90
2828 2872 2916 2960 3015
درخواست پناهندگی 1885.00
3536 3697 3733 3727 3703
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص PMI تولید 64.30
63.18 62.67 53.8 53.8 52.9
تولید صنعتی 4.40
3.29 3.1 2.97 2.89 2.73
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50
0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
تولید صنعتی 5.40
4.55 4.38 4.24 4.14 3.85
استفاده از ظرفیت 88.00
87.58 87 86.34 85.75 85.01
میزان سفارشات جدید 129.80
118 116 115 114 111
ثبت خودرو 32707.00
30696 32279 32830 32263 32313
سرعت اینترنت 14100.00
13940 13898 13744 13628 12758
آدرس های IP 2593521.00
2449415 2381173 2337882 2277695 2133849
تولید فولاد 657.54
649 640 631 624 580
استخراج معدن 2.20
1.63 1.66 1.67 1.67 1.67
تغییرات موجودی انبار 504.00
444 358 358 332 313
شاخص رقابتی 5.25
5.19 5.19 5.19 5.19 5.1
رتبه رقابتی 18.00
16.35 16.35 16.35 16.35 20.36
اطمینان کسب و کار 13.20
13.36 10.63 7.04 -5.5 -3.7
آسانی کسب و کار 22.00
25 26 28 28 32
تولید الکتریسیته 5858.00
5691 5659 5656 5655 5654
شاخص فساد مالی 75.00
76 75 75 75 76
رتبه فساد مالی 17.00
15 16 16 16 16
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 12.00
6 7 8 9 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.70
-0.12 0.01 0.04 0.9 0.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.80
0.6 0.61 0.63 0.7 0.7
هزینه های مصرف کننده 40181.40
39926 39793 39654 39518 38581
پس انداز های شخصی 7.53
14.74 14.49 9.76 16.23 15.62
تسهیلات اعتباری خریدار 160079.00
160015 159870 159722 159573 158547
نرخ وام بانکی 1.65
1.7 1.8 1.91 2.03 2.72
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 49.70
49.08 49.02 48.98 48.94 48.72
بدهی خانوار به درآمد 84.28
85.47 84.71 83.94 83.18 82.06
قیمت گازوئیل 1.40
1.4 1.39 1.39 1.38 1.36
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 5.90
3.89 3.67 3.54 3.45 3.32
شاخص مسکن 114.24
109 108 107 105 100
نرخ مالکیت مسکن 55.00
56.14 56.56 56.98 57.04 56.19
جواز ساختمان 20240.00
18871 16685 15563 16580 16005
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
26 26 26 26 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00
50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.60
40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48
21.69 21.63 21.58 21.6 21.81
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12
18.1 18.12 18.14 18.15 18.18
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 18.00
96.1 96.1 96.1 96.1 96.1
درجه حرارت 1.00
10.37 8.22 3.21 5.31 4.22