شاخص یاب

اتریش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.6 0.5 0.7 0.6 0.3
نرخ بیکاری 7.00 7 7.4 7 7.3 7.7
نرخ تورم 2.20 2.4 2.5 2 2.2 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری -146.20 -609 -696 -535 -820 -736
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.40 75.1 75.1 72.3 72.3 70.2
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.18
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
بازار سهام 3366.88
3273 3235 3197 3160 3014
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.67
0.66 0.71 0.75 0.8 1.02
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70
0.6 0.5 0.7 0.6 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30
2.8 2.6 1.8 2.1 1.8
تولید ناخالص داخلی 416.60
424 424 448 448 464
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 82542.37
83468 87401 82667 84276 90665
تولید ناخالص ملی 369.22
358 379 376 361 393
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19940.17
19901 21603 17662 20359 22409
تولید ناخالص داخلی سرانه 49129.23
49800 49800 50600 50600 51500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45436.69
45649 46058 43949 43949 46773
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.00
7 7.4 7 7.3 7.7
افراد شاغل 3827.90
3809 3706 3691 3751 3734
افراد بیکار 288186.00
305658 347478 327798 306276 322814
نرخ بیکاری بلند مدت 1.70
1.69 1.67 1.7 1.68 1.69
نرخ بیکاری جوانان 9.40
9.48 9.7 9.59 9.62 9.62
هزینه های کار 118.70
114 115 115 120 118
پست های خالی شغلی 79354.00
77274 70262 70452 74132 72884
دستمزد 2646.00
2750 2750 2800 2709 2850
دستمزد در تولید 135.80
139 140 142 137 150
جمعیت 8.82
8.82 8.82 8.85 8.85 8.88
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630.00
1759 1759 1759 1794 1784
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3580.00
3737 3737 3737 3822 3767
بهره وری 105.80
107 111 105 107 111
نرخ مشارکت نیروی کار 60.80
61.78 61.41 60.91 61.27 61.37
هزینه زندگی خانواده 1660.00
1750 1750 1800 1851 1800
هزینه زندگی انفرادی 1010.00
1088 1082 1086 1090 1104
قسمت مدت زمان اشتغال 1184.60
1175 1186 1192 1191 1203
استخدام تمام وقت 2991.20
3075 3043 3005 3033 3039
تغییر اشتغال 0.50
0.39 0.33 0.29 0.26 0.24
نرخ اشتغال 72.00
73.3 72.94 72.36 72.87 73.01
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.20
2.4 2.5 2 2.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.3 0.7 -0.1 0.1 0.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.80
106 108 107 108 112
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.90
106 107 107 107 112
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115.23
115 116 116 116 119
قیمت تولید 102.80
103 109 104 105 118
تغییر قیمت تولید کننده 3.40
3.1 3.4 3.1 2.8 0.9
تورم مواد غذایی 1.20
2 2.3 1.8 1.9 1.9
CPI مسکن آب و برق 105.00
105 105 106 106 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.90
104 105 104 107 109
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
عرضه پول M1 242799.00
243756 245488 244575 245922 246056
عرضه پول M2 335881.00
336727 338601 337920 339251 339512
عرضه پول M3 338749.00
339691 341363 340617 341780 341855
ذخایر ارزی 19742.00
19621 19507 19496 19487 19486
ترازنامه بانک 824655.86
801663 787539 783927 780315 727538
وام به بخش خصوصی 752444.00
753482 752618 752187 752025 751867
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163.00
161 160 160 159 158
ترازنامه بانک مرکزی 148746.00
148517 148708 148685 148684 148687
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -146.20
-609 -696 -535 -820 -736
صادرات 13175.00
12369 11189 13674 11918 11689
واردات 13321.00
12978 11885 14209 12738 12425
حساب جاری 5293.00
1476 1220 4150 965 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90
3.2 3.2 3.4 3.4 3.6
بدهی خارجی 566186.00
552861 546572 546218 543594 513398
گردش سرمایه 6911.00
3192 2536 3515 2294 2104
حواله 57.00
57.01 76.32 57.02 76.31 76.26
ورود توریست 5300.04
4000 4200 4300 3800 3900
ذخایر طلا 280.00
280 280 280 280 280
شاخص تروریسم 1.52
0.92 0.81 0.83 0.86 1.99
فروش اسلحه 22.00
23.22 22.29 21.43 20.58 19.21
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4293.00
196 258 -44.8 87.36 78.97
تولید نفت خام 14.00
13.88 13.91 13.89 13.89 13.89
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.40
75.1 75.1 72.3 72.3 70.2
بودجه دولت -0.70
-0.4 -0.4 0.2 -1.44 0.5
ارزش بودجه دولت -984.00
265 804 1098 971 660
هزینه های دولت 15983.27
16276 17381 16160 16319 18030
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.10
49.36 48.85 49.16 49.48 50.46
درآمدهای دولت 5086.00
8037 10527 11597 11813 11696
هزینه های مالی 6069.00
7772 9629 10499 10842 11036
مخارج نظامی 2881.09
2831 2823 2820 2817 2848
بدهی های دولت 290331.00
293649 291852 293680 295508 306966
درخواست پناهندگی 985.00
1218 1220 1219 1220 1219
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص PMI تولید 56.40
56.6 56 55.4 55.1 53.4
تولید صنعتی 5.00
5.5 4 3.1 3.6 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.50
0.14 0.23 0.24 0.24 0.24
تولید صنعتی 4.80
5.55 5.52 5.49 5.48 5.47
استفاده از ظرفیت 88.70
88.2 87.47 86.69 85.97 85.33
میزان سفارشات جدید 128.50
124 124 123 123 123
ثبت خودرو 43731.00
33174 33401 38438 36712 36265
سرعت اینترنت 14100.00
14361 14591 14438 14426 14654
آدرس های IP 2593521.00
2711288 2717211 2712659 2719430 2722684
تولید فولاد 353.52
460 534 560 571 579
استخراج معدن -6.20
-1.09 0.05 0.2 0.2 0.2
تغییرات موجودی انبار 1083.50
680 535 514 507 469
شاخص رقابتی 5.25
5.22 5.22 5.24 5.24 5.24
رتبه رقابتی 18.00
19 19 18 18 18
اطمینان کسب و کار 8.40
8.2 6.5 2.1 1.5 1
آسانی کسب و کار 22.00
28 30 29 29 22
تولید الکتریسیته 5053.00
5771 5692 5694 5677 5673
شاخص فساد مالی 75.00
75 75 75 75 76
رتبه فساد مالی 16.00
16 16 16 16 16
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.10
7 5 3 2 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60
1.7 -0.3 1.2 -1.5 0.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.00
1.5 0.3 1.1 0.7 0.5
هزینه های مصرف کننده 40819.20
40814 41395 41272 41676 42940
پس انداز های شخصی 7.53
7.87 13.87 14.05 13.14 13.75
تسهیلات اعتباری خریدار 162891.00
163436 164247 165007 165737 171703
نرخ وام بانکی 1.71
1.71 1.71 1.71 1.71 2.46
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 49.10
48.66 48.51 48.45 48.39 48.18
بدهی خانوار به درآمد 84.28
83.78 83.64 83.57 83.5 83.71
قیمت گازوئیل 1.53
1.56 1.47 1.39 1.31 1.04
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 7.70
6.88 6.78 6.77 6.78 6.78
شاخص مسکن 117.50
119 119 119 120 120
نرخ مالکیت مسکن 55.00
56.75 56.92 56.97 57.02 55.47
جواز ساختمان 16204.00
20566 18966 17599 19375 20904
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00
55 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.60
39.6 39.6 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48
21.51 21.51 21.49 21.48 21.53
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12
18.13 18.13 18.12 18.11 18.1
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 18.83
126 86.48 68.2 97.53 100
درجه حرارت 1.39
14.55 1.68 -1.83 10.76 6.38