اتریش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
نرخ بیکاری 7.70 8 10 8.8 7.7 9.2
نرخ تورم 2.10 2 2.2 2.4 2.5 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0.25 0.25 0.5
موازنه تجاری -43.00 -243 -286 -306 -326 -394
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.60 84 84 83.6 83.6 82.5
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.19 1.19 1.18 1.16 1.15 1.02
بازار سهام 3305.97 3120 3080 3050 3020 2680
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.63 0.66 0.66 0.67 0.68 0.75
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2.6 2.6 2.5 2.4 2.2
تولید ناخالص داخلی 386.43 396 402 396 389 464
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 79501.99 80618 82911 78814 80331 83240
تولید ناخالص ملی 349.49 3811 3814 4621 5428 12926
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 18943.83 18118 18207 18197 18198 18198
تولید ناخالص داخلی سرانه 47703.91 47867 47878 47913 47948 48195
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44143.70 43998 43909 43927 43946 43949
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 7.70 8 10 8.8 7.7 9.2
افراد شاغل 3740.10 3725 3617 3600 3668 3646
افراد بیکار 311492.00 327346 373296 355824 328370 348751
نرخ بیکاری بلند مدت 1.90 1.93 1.87 1.93 1.87 1.91
نرخ بیکاری جوانان 9.70 10.48 10 10.13 10.12 10.11
هزینه های کار 115.80 113 116 113 116 116
پست های خالی شغلی 61868.00 58977 52987 54540 57390 56085
دستمزد 2598.50 2629 2641 2651 2661 2798
دستمزد در تولید 132.20 132 133 133 133 133
جمعیت 8.77 8.77 8.77 8.81 8.81 8.88
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
تغییر اشتغال 0.40 0.28 0.24 0.22 0.21 0.22
نرخ اشتغال 71.00 72.71 71.98 71.23 71.92 72.03
استخدام تمام وقت 2940.30 3040 2998 2955 2990 2994
نرخ مشارکت نیروی کار 60.50 61.89 61.1 60.58 61.23 61.11
قسمت مدت زمان اشتغال 1170.50 1177 1185 1190 1193 1214
بهره وری 104.20 105 109 105 105 109
هزینه زندگی خانواده 1318.50 1350 1350 1350 1350 1350
هزینه زندگی انفرادی 1037.30 1051 1052 1053 1053 1053
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1690.00 1692 1692 1692 1692 1692
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3510.00 3429 3425 3422 3420 3416
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 2.10 2 2.2 2.4 2.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.26 0.8 0.11 0.13 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.50 102 103 102 102 102
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.60 104 105 107 109 122
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112.78 113 113 114 114 116
قیمت تولید 99.50 104 106 108 108 118
تغییر قیمت تولید کننده 1.30 4.4 3.6 3.2 3.2 2.5
تورم مواد غذایی 2.50 1.9 2.01 2.02 1.99 2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.80 99.78 99.17 99.05 99.21 99.36
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0.25 0.25 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.31 -0.29 -0.22 -0.15 0.53
عرضه پول M1 214917.00 215019 217468 216620 218196 218340
عرضه پول M2 316177.00 315187 315932 314984 315780 315661
عرضه پول M3 319218.00 318217 318901 318021 318772 318685
ذخایر ارزی 17632.00 17317 16807 16649 16574 16204
ترازنامه بانک 824655.86 801663 787539 783927 780315 734552
وام به بخش خصوصی 751828.00 750710 744405 744897 742342 742462
ترازنامه بانک مرکزی 138635.00 138175 138184 137694 137216 132572
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 165.64 167 167 167 166 166
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -43.00 -243 -286 -306 -326 -394
صادرات 11832.00 12080 11895 11943 11911 11679
واردات 11876.00 12159 12050 12052 12029 11821
حساب جاری 4282.00 818 741 3842 952 1046
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 3 3 3.2 3.2 3.6
بدهی خارجی 590180.00 588421 580824 580298 581182 563578
گردش سرمایه 1399.00 2499 -442 1407 514 948
حواله 57.00 57.01 77.29 57.02 77.28 77.23
ورود توریست 5178.50 3300 3100 2700 2900 2700
ذخایر طلا 279.99 280 280 280 280 280
تولید نفت خام 17.00 16.21 16.02 15.96 15.95 15.95
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2775.00 -1578 -549 -1290 -1088 -1066
شاخص تروریسم 0.18 1.08 0.96 0.89 0.83 1.4
فروش اسلحه 14.00 30.81 30.75 31.14 31.53 33.17
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.60 84 84 83.6 83.6 82.5
بودجه دولت -1.60 -1.61 -1.5 -1.65 -1.65 -0.4
ارزش بودجه دولت -6602.00 -5368 -5340 -5409 -5385 -5495
هزینه های دولت 15590.35 15678 16747 15973 15703 16533
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.10 51.49 51.73 51.54 51.36 51.83
درآمدهای دولت 39839.00 49018 57862 63693 67464 74441
هزینه های مالی 46441.00 58091 74204 88855 102165 183381
درخواست پناهندگی 1990.00 1753 1745 1748 1746 1747
مخارج نظامی 2828.90 2800 2840 2830 2819 2805
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص PMI تولید 61.10 61.4 54.2 62.24 62.39 52.9
تولید صنعتی 4.50 4.56 4.56 4.57 4.57 4.57
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19
تولید صنعتی 3.90 3.81 3.85 3.87 3.89 3.89
استفاده از ظرفیت 86.90 86.84 86.84 86.52 86.04 84.78
میزان سفارشات جدید 131.40 132 127 130 126 126
ثبت خودرو 35505.00 32262 32577 37318 35791 35351
تغییرات موجودی انبار 190.20 388 281 338 338 327
شاخص رقابتی 5.22 5.14 5.14 5.16 5.16 5.15
رتبه رقابتی 19.00 21 21 19 19 18
اطمینان کسب و کار 4.00 5.88 -7.9 6.03 6.04 -3.7
آسانی کسب و کار 19.00 11 11 14 17 31
تولید الکتریسیته 5701.00 5660 5629 5643 5638 5640
شاخص فساد مالی 75.00 74 73 73 73 74
رتبه فساد مالی 17.00 19 20 20 21 19
تولید فولاد 677.51 674 665 662 660 658
استخراج معدن 11.70 3.85 1.96 1.65 1.63 1.63
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.00 5 4 6 7 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.00 0.13 1.1 0.03 0.04 0.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.30 1.9 1 1.76 1.76 0.7
هزینه های مصرف کننده 39572.90 39596 39608 39615 39618 39621
پس انداز های شخصی 13.90 12.66 16.13 14.26 12.29 14.81
تسهیلات اعتباری خریدار 158543.00 159000 159737 160427 161089 166407
نرخ وام بانکی 1.68 1.69 1.78 1.89 2.01 2.87
قیمت گازوئیل 1.28 1.28 1.27 1.27 1.27 1.27
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51.10 51.73 51.93 51.9 51.96 52.13
بدهی خانوار به درآمد 86.44 86.1 86.4 86.24 86.07 86.39
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز 6.10 3.65 3.17 3.15 3.14 3.14
شاخص مسکن 111.54 112 112 112 112 113
جواز ساختمان 16655.00 16130 15254 16687 17550 16263
نرخ مالکیت مسکن 55.00 55.93 56.61 56.71 56.81 56.04
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 53.75 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.60 39.7 39.66 39.68 39.69 39.81
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48 21.59 21.54 21.55 21.57 21.68
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.13 18.15 18.16 18.17 18.26