اتریش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3
نرخ بیکاری 7.90 10 8.8 7.7 7.9 9.2
نرخ تورم 2.20 2.3 2.4 2.5 2.4 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -719.90 -482 -390 -394 -403 -399
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.60 84 83.6 83.6 83.6 82.5
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.17 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
بازار سهام 3320.41 3320 3280 3250 3220 2850
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.50 0.65 0.65 0.66 0.67 0.74
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 2.6 2.5 2.4 2.4 2.2
تولید ناخالص داخلی 386.43 402 389 381 372 464
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 80590.70 81812 79531 80401 79712 80485
تولید ناخالص ملی 353.30 6497 7886 9274 10663 21712
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20405.44 20350 18105 20018 19497 19926
تولید ناخالص داخلی سرانه 47703.91 47870 48010 48010 48010 48190
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44143.70 44075 44034 43994 43953 43607
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 7.90 10 8.8 7.7 7.9 9.2
افراد شاغل 3705.30 3671 3661 3648 3636 3536
افراد بیکار 315722.00 321266 294392 275047 266116 220506
نرخ بیکاری بلند مدت 1.90 1.77 1.74 1.7 1.67 1.52
نرخ بیکاری جوانان 9.60 9.25 9.2 9.14 9.06 8.65
هزینه های کار 111.20 112 110 114 111 113
پست های خالی شغلی 59202.00 55043 50608 47124 44251 32947
دستمزد 2598.50 2634 2640 2647 2654 2704
دستمزد در تولید 132.20 132 132 132 132 132
جمعیت 8.77 8.77 8.81 8.81 8.81 8.88
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630.00 1759 1794 1812 1830 1784
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3580.00 3752 3830 3869 3908 3826
بهره وری 104.20 108 105 105 104 106
نرخ مشارکت نیروی کار 60.50 61.12 60.68 61.04 61.38 60.96
هزینه زندگی خانواده 1660.00 1874 1856 1847 1839 1867
هزینه زندگی انفرادی 1010.00 1108 1095 1088 1082 1103
قسمت مدت زمان اشتغال 1170.50 1174 1173 1173 1173 1164
استخدام تمام وقت 2940.30 3003 2969 2987 3013 3001
تغییر اشتغال 0.40 0.28 0.24 0.22 0.21 0.23
نرخ اشتغال 72.20 71.7 71.28 71.96 72.24 71.56
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.20 2.3 2.4 2.5 2.4 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.8 0.25 0.22 0.2 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.10 104 104 104 104 104
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.70 105 107 109 104 122
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113.23 113 113 113 113 113
قیمت تولید 100.10 106 108 108 100 118
تغییر قیمت تولید کننده 1.80 1.9 2.5 3.2 3 2.5
تورم مواد غذایی 3.20 2.74 2.87 2.77 2.75 2.57
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.10 100 99.65 99.36 99.43 99.6
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.31 -0.26 -0.2 -0.13 0.48
عرضه پول M1 218260.00 219501 219806 219791 219659 217885
عرضه پول M2 318282.00 319156 319448 319442 319282 316624
عرضه پول M3 320375.00 320681 320651 320479 320245 317791
ذخایر ارزی 18187.00 17735 17605 17500 17404 16754
ترازنامه بانک 824655.86 776723 766481 756240 745998 647066
وام به بخش خصوصی 739379.00 734185 732135 731083 730414 726684
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 165.64 166 165 165 164 159
ترازنامه بانک مرکزی 140817.00 140994 140624 140167 139708 135695
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -719.90 -482 -390 -394 -403 -399
صادرات 10729.00 11151 11359 11346 11285 11080
واردات 11449.00 11689 11748 11743 11712 11520
حساب جاری -232.00 920 3368 287 739 993
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 3 3.2 3.2 3.2 3.6
بدهی خارجی 590180.00 584241 583384 581862 581159 574507
گردش سرمایه 5258.00 87.45 1595 2503 1189 866
حواله 57.00 77.22 57.01 77.26 57.05 77.21
ورود توریست 3764.80 3000 3000 2800 2800 2700
ذخایر طلا 279.99 281 282 282 283 290
شاخص تروریسم 0.18 0.96 0.89 0.83 0.77 1.4
فروش اسلحه 14.00 36.39 36.95 37.51 38.07 39.31
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -375.00 1877 1603 1716 1810 1805
تولید نفت خام 13.00 14.12 14.51 14.84 15.13 16.76
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.60 84 83.6 83.6 83.6 82.5
بودجه دولت -1.60 -1.4 -1.2 -1.2 -1.2 -0.4
ارزش بودجه دولت -6620.00 -3628 -2129 -1376 -994 -601
هزینه های دولت 15590.35 16403 15805 15724 15506 15864
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.10 51.64 51.72 51.8 51.88 52.36
درآمدهای دولت 53916.00 63950 68558 69774 68893 41904
هزینه های مالی 60536.00 72049 77805 79660 78900 44339
مخارج نظامی 2828.90 2960 2965 2970 2975 3015
درخواست پناهندگی 1820.00 2356 3098 3546 3728 3744
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص PMI تولید 59.40 54.2 57.88 57.16 56.55 52.9
تولید صنعتی 4.00 3.67 3.3 3.09 2.95 2.69
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21
تولید صنعتی 5.60 5.61 5.21 4.89 4.65 3.89
استفاده از ظرفیت 88.00 86.96 87.93 87.58 87 85.01
میزان سفارشات جدید 116.70 118 115 114 113 110
ثبت خودرو 34830.00 31780 30940 32721 32720 32303
سرعت اینترنت 14100.00 14174 13961 13940 13898 12758
آدرس های IP 2593521.00 2541318 2522737 2449415 2381173 2133849
تولید فولاد 637.99 645 632 624 615 558
استخراج معدن 9.70 2.45 1.75 1.67 1.68 1.69
تغییرات موجودی انبار 864.70 696 492 422 399 318
شاخص رقابتی 5.25 5.19 5.19 5.19 5.19 5.1
رتبه رقابتی 18.00 16 16 16 16 20
اطمینان کسب و کار 8.60 -7.9 5.99 3.45 1.05 -3.7
آسانی کسب و کار 22.00 22 25 26 28 32
تولید الکتریسیته 6332.00 5674 5653 5653 5647 5647
شاخص فساد مالی 75.00 75 75 75 75 76
رتبه فساد مالی 17.00 16 16 16 16 16
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.00 4 6 7 8 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 1.1 0.06 0.04 0.04 0.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.70 1 0.82 0.81 0.8 0.7
هزینه های مصرف کننده 39684.30 39439 39305 39170 39038 38052
پس انداز های شخصی 14.79 16.46 14.32 14.57 13.63 15.36
تسهیلات اعتباری خریدار 159477.00 159644 159549 159406 159256 157914
نرخ وام بانکی 1.69 1.7 1.78 1.88 1.99 2.77
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51.10 50.98 50.93 50.88 50.84 50.45
بدهی خانوار به درآمد 84.28 83.18 83.08 82.98 82.88 82.06
قیمت گازوئیل 1.36 1.37 1.37 1.36 1.36 1.33
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز 2.10 3.26 3.3 3.26 3.26 3.24
شاخص مسکن 114.24 112 111 109 108 100
نرخ مالکیت مسکن 55.00 56.98 57.04 57.11 57.18 56.19
جواز ساختمان 16655.00 15116 16390 17208 16094 15664
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 26 26 26 26 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.60 39.68 39.7 39.72 39.74 39.86
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48 21.58 21.6 21.62 21.65 21.81
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.14 18.15 18.15 18.16 18.18
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 18.00 96.12 96.1 96.1 96.1 96.1
درجه حرارت 1.00 2.58 4.74 10.37 8.22 4.22