استرالیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-09
نرخ بیکاری 5.5 2018-01
نرخ تورم 1.9 2017-12
نرخ بهره 1.5 2018-02
موازنه تجاری -1358 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.78 2018-02
بازار سهام 5976 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.84 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 1205 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 430724 AUD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 431914 AUD - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 108233 AUD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 55671 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44414 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11238 AUD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31936 AUD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25437 AUD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 25732 AUD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23403 AUD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10518 AUD - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.5 % 2018-01
افراد شاغل 12454 هزار 2018-01
افراد بیکار 724 هزار 2018-01
استخدام تمام وقت -49800 افراد 2018-01
قسمت مدت زمان اشتغال 65900 افراد 2018-01
تغییر اشتغال 16000 افراد 2018-01
نرخ مشارکت نیروی کار 65.6 % 2018-01
نرخ بیکاری جوانان 12.3 % 2018-01
هزینه های کار 100 نقاط شاخص 2017-09
بهره وری 101 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 211 هزار 2017-12
آگهی های کار 177961 2018-01
دستمزد 1179 AUD / هفته 2017-06
حداقل دستمزد 695 AUD / هفته 2017-07
رشد دستمزد 2.1 % 2017-12
دستمزد در تولید 1254 AUD / هفته 2017-06
جمعیت 24.13 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2017-06
سن بازنشستگی مردان 65.5 2017-06
نرخ اشتغال 62 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 3420 AUD / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 2420 AUD / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6110 AUD / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2440 AUD / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 113 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 1.8 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 109 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 % 2017-12
قیمت صادرات 90.3 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 104 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی -0.2 % 2017-12
CPI مسکن آب و برق 120 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2017-12
انتظارات تورم 3.6 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-02
نرخ بهره بین بانکی 2 % 2018-01
عرضه پول M0 110 AUD - میلیارد 2017-12
عرضه پول M1 356 AUD - میلیارد 2017-12
عرضه پول M3 2047 AUD - میلیارد 2017-12
ترازنامه بانک 4132 AUD - میلیارد 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 160931 AUD - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 65342 AUD - میلیون 2018-01
وام به بخش خصوصی 908 AUD - میلیارد 2017-12
نرخ بهره سپرده 2 % 2017-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 223 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1358 AUD - میلیون 2017-12
صادرات 32465 AUD - میلیون 2017-12
واردات 33823 AUD - میلیون 2017-12
حساب جاری -9125 AUD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 % 2016-12
بدهی خارجی 1898196 AUD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 115 نقاط شاخص 2017-09
گردش سرمایه 14066 AUD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 64825 AUD - میلیون 2016-12
ورود توریست 776900 2017-11
ذخایر طلا 79.85 تن 2017-12
تولید نفت خام 277 BBL/D/1K 2017-07
شاخص تروریسم 3.09 2016-12
فروش اسلحه 127 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 % 2016-12
بودجه دولت -2.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -1006 AUD - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 81684 AUD - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 37215 AUD - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 38221 AUD - میلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 1640 افراد 2017-09
ارزیابی اعتبار 97.44
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36 % 2014-12
مخارج نظامی 24371 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 12 نقاط شاخص 2018-01
شاخص PMI تولید 58.7 2018-01
شاخص PMI خدمات 54.9 نقاط شاخص 2018-01
تولید صنعتی 3.6 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 % 2017-09
تولید صنعتی 2.4 % 2017-09
استفاده از ظرفیت 82.67 % 2018-01
میزان سفارشات جدید 33 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات موجودی انبار 506 AUD - میلیون 2017-09
ورشکستگی 534 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
سود شرکت سهامی 79233 AUD - میلیون 2017-09
تولید خودرو 1 واحد 2017-11
ثبت خودرو 14079 هزار 2017-12
مجموع فروش خودرو 103743 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم -0.25 % 2018-01
تمایلات کسب و کار کوچک 3.36 2017-12
سرعت اینترنت 11063 KBps 2017-03
آدرس های IP 9859878 IP 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 0.2 % 2017-09
شاخص رقابتی 5.19 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 21 2018-12
پی ام آی مرکب 54.2 نقاط شاخص 2018-01
شاخص فساد مالی 79 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 13 2016-12
آسانی کسب و کار 14 2017-12
استخراج معدن 5.9 % 2017-09
سرمایه گذاری خصوصی 1 % 2017-09
تولید فولاد 472 هزار تن 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 % 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 250770 AUD - میلیون 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 291915 AUD - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 3.2 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 2685 AUD - میلیارد 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 0.3 % 2017-12
نرخ وام بانکی 8.65 % 2018-01
قیمت گازوئیل 1.13 USD / لیتر 2018-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 122 % of GDP 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان -20 % 2017-12
فروش خانه جدید 6841 2017-09
شاخص مسکن -0.2 % 2017-09
میزان ساخت و ساز -19.4 % 2017-12
پی ام آی ساخت و ساز 54.3 نقاط شاخص 2018-01
نرخ مالکیت مسکن 67 % 2011-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 52.6 mm 2015-12
درجه حرارت 28.06 celsius 2015-12