شاخص یاب

استرالیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-06
نرخ بیکاری 5.3 2018-08
نرخ تورم 2.1 2018-06
نرخ بهره 1.5 2018-09
موازنه تجاری 1551 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.73 2018-09
بازار سهام 6195 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.72 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1323 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 441942 AUD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 442164 AUD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110021 AUD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 55926 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44649 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10402 AUD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33503 AUD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25521 AUD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 26745 AUD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24245 AUD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10636 AUD - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.3 % 2018-08
افراد شاغل 12631 هزار 2018-08
افراد بیکار 709 هزار 2018-08
استخدام تمام وقت 33700 افراد 2018-08
قسمت مدت زمان اشتغال 10250 افراد 2018-08
تغییر اشتغال 44000 افراد 2018-08
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 % 2018-08
نرخ بیکاری جوانان 11.7 % 2018-08
هزینه های کار 101 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 102 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 234 هزار 2018-06
آگهی های کار 177241 2018-08
دستمزد 1207 AUD / هفته 2018-06
حداقل دستمزد 719 AUD / هفته 2018-07
رشد دستمزد 2.1 % 2018-06
دستمزد در تولید 1304 AUD / هفته 2018-06
جمعیت 24.7 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
نرخ اشتغال 62.1 % 2018-07
هزینه زندگی خانواده 3420 AUD / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 2420 AUD / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6110 AUD / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2440 AUD / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 114 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 1.9 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 109 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 % 2018-06
قیمت صادرات 96.5 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 110 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 0.3 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 121 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-06
انتظارات تورم 4 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 2.26 % 2018-08
عرضه پول M0 109 AUD - میلیارد 2018-07
عرضه پول M1 353 AUD - میلیارد 2018-07
عرضه پول M3 2075 AUD - میلیارد 2018-07
ترازنامه بانک 4268 AUD - میلیارد 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 172822 AUD - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 70975 AUD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 927 AUD - میلیارد 2018-07
نرخ بهره سپرده 1.9 % 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1551 AUD - میلیون 2018-07
صادرات 36070 AUD - میلیون 2018-07
واردات 34519 AUD - میلیون 2018-07
حساب جاری -13472 AUD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 % 2017-12
بدهی خارجی 2045588 AUD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 87.7 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 12538 AUD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 60499 AUD - میلیون 2017-12
ورود توریست 774400 2018-07
ذخایر طلا 72.8 تن 2018-06
تولید نفت خام 272 BBL/D/1K 2018-05
شاخص تروریسم 3.09 2016-12
فروش اسلحه 97 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 % 2017-12
بودجه دولت -1.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 10417 AUD - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 85568 AUD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 49256 AUD - میلیون 2018-05
هزینه های مالی 38839 AUD - میلیون 2018-05
درخواست پناهندگی 2042 افراد 2018-04
ارزیابی اعتبار 97.44
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 % 2015-12
مخارج نظامی 26102 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 4 نقاط شاخص 2018-08
شاخص PMI تولید 56.7 2018-08
شاخص PMI خدمات 52.2 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی 4.4 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.2 % 2018-03
تولید صنعتی 6.5 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 82.27 % 2018-08
میزان سفارشات جدید 31 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات موجودی انبار 1160 AUD - میلیون 2018-06
ورشکستگی 764 بانک اطلاعات شرکتها 2018-07
سود شرکت سهامی 88467 AUD - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 14079 هزار 2017-12
مجموع فروش خودرو 85551 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم 0.1 % 2018-08
تمایلات کسب و کار کوچک 1.54 2018-06
سرعت اینترنت 11063 KBps 2017-03
آدرس های IP 9859878 IP 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 0.6 % 2018-06
شاخص رقابتی 5.19 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 21 2018-12
پی ام آی مرکب 52 نقاط شاخص 2018-08
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 13 2017-12
آسانی کسب و کار 14 2017-12
استخراج معدن 4.4 % 2018-03
سرمایه گذاری خصوصی -2.5 % 2018-06
تولید فولاد 516 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.2 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 258440 AUD - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 298813 AUD - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 1 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2751 AUD - میلیارد 2018-07
اعتبار بخش خصوصی 0.4 % 2018-07
نرخ وام بانکی 8.65 % 2018-08
قیمت گازوئیل 1.07 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 122 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان -5.2 % 2018-07
فروش خانه جدید 5065 2018-06
شاخص مسکن -0.7 % 2018-06
میزان ساخت و ساز 1.6 % 2018-06
پی ام آی ساخت و ساز 51.8 نقاط شاخص 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 65 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 52.6 mm 2015-12
درجه حرارت 28.06 celsius 2015-12