استرالیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-06
نرخ بیکاری 5.5 2017-09
نرخ تورم 1.9 2017-06
نرخ بهره 1.5 2017-10
موازنه تجاری 989 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 0.78 2017-10
بازار سهام 5907 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.78 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 1205 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 427948 AUD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 419432 AUD - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 105837 AUD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 55671 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44414 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11183 AUD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32676 AUD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24542 AUD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 29573 AUD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23317 AUD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10723 AUD - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.5 % 2017-09
افراد شاغل 12290 هزار 2017-09
افراد بیکار 711 هزار 2017-09
استخدام تمام وقت 6100 افراد 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 13693 افراد 2017-09
تغییر اشتغال 19800 افراد 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 65.2 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 12.6 % 2017-09
هزینه های کار 99.8 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 102 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 201 هزار 2017-09
آگهی های کار 180700 2017-09
دستمزد 1179 AUD / هفته 2017-06
حداقل دستمزد 695 AUD / هفته 2017-07
رشد دستمزد 1.9 % 2017-06
دستمزد در تولید 1254 AUD / هفته 2017-06
جمعیت 24.13 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2017-06
سن بازنشستگی مردان 65.5 2017-06
نرخ اشتغال 61.24 % 2017-08
هزینه زندگی خانواده 2582 AUD / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 2260 AUD / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5350 AUD / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2017-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2017-06
قیمت مصرف کننده اصلی 112 نقاط شاخص 2017-06
اندازه اصل تورم 1.8 % 2017-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 % 2017-06
قیمت صادرات 90.5 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 104 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 1.9 % 2017-06
CPI مسکن آب و برق 117 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2017-06
انتظارات تورم 4.3 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی 2.05 % 2017-09
عرضه پول M0 106 AUD - میلیارد 2017-08
عرضه پول M1 358 AUD - میلیارد 2017-08
عرضه پول M3 2043 AUD - میلیارد 2017-08
ترازنامه بانک 4187 AUD - میلیارد 2017-06
ترازنامه بانک مرکزی 159438 AUD - میلیون 2017-10
ذخایر ارزی 74871 AUD - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 898 AUD - میلیارد 2017-08
نرخ بهره سپرده 2.1 % 2016-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 223 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 989 AUD - میلیون 2017-08
صادرات 32229 AUD - میلیون 2017-08
واردات 31240 AUD - میلیون 2017-08
حساب جاری -9562 AUD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 % 2016-12
بدهی خارجی 1900341 AUD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 104 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه 3798 AUD - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 64825 AUD - میلیون 2016-12
ورود توریست 702800 2017-08
ذخایر طلا 79.85 تن 2017-06
تولید نفت خام 271 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 2.74 2015-12
فروش اسلحه 127 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 % 2016-12
بودجه دولت -2.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -9692 AUD - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 80079 AUD - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 32786 AUD - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 42478 AUD - میلیون 2017-06
درخواست پناهندگی 1308 افراد 2017-05
ارزیابی اعتبار 97.44
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36 % 2014-12
مخارج نظامی 24371 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 7 2017-09
شاخص PMI تولید 54.2 2017-09
شاخص PMI خدمات 52.1 نقاط شاخص 2017-09
تولید صنعتی 0.7 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 % 2017-06
تولید صنعتی -0.4 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 81.92 % 2017-09
میزان سفارشات جدید 38 2017-09
تغییرات موجودی انبار -419 AUD - میلیون 2017-06
ورشکستگی 741 بانک اطلاعات شرکتها 2017-08
سود شرکت سهامی 78688 AUD - میلیون 2017-06
تولید خودرو 10499 واحد 2017-09
ثبت خودرو 14079 هزار 2017-12
مجموع فروش خودرو 98882 2017-09
شاخص اقتصادی مقدم 0.1 % 2017-09
تمایلات کسب و کار کوچک -2.81 2017-06
موجودی انبارهای تجاری -0.4 % 2017-06
شاخص رقابتی 5.19 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 21 2018-12
شاخص فساد مالی 79 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 13 2016-12
آسانی کسب و کار 15 2016-12
استخراج معدن 2.9 % 2017-06
سرمایه گذاری خصوصی 0.8 % 2017-06
تولید فولاد 461 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.8 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 243348 AUD - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 292337 AUD - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 4.6 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2650 AUD - میلیارد 2017-08
اعتبار بخش خصوصی 0.5 % 2017-08
نرخ وام بانکی 8.65 % 2017-09
قیمت گازوئیل 0.98 USD / لیتر 2017-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 122 % of GDP 2017-03
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 0.4 % 2017-08
فروش خانه جدید 7285 2017-08
شاخص مسکن 1.9 % 2017-06
میزان ساخت و ساز 9.3 % 2017-06
پی ام آی ساخت و ساز 54.7 نقاط شاخص 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 67 % 2011-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 % 2016-12