شاخص یاب

استرالیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-06
نرخ بیکاری 5 2018-10
نرخ تورم 1.9 2018-09
نرخ بهره 1.5 2018-11
موازنه تجاری 3017 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.73 2018-11
بازار سهام 5731 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.68 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1323 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 441942 AUD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 442164 AUD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110021 AUD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 55926 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44649 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10402 AUD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33503 AUD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25521 AUD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 26745 AUD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24245 AUD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10636 AUD - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 % 2018-10
افراد شاغل 12672 هزار 2018-10
افراد بیکار 672 هزار 2018-10
استخدام تمام وقت 42300 افراد 2018-10
قسمت مدت زمان اشتغال -9461 افراد 2018-10
تغییر اشتغال 32800 افراد 2018-10
نرخ مشارکت نیروی کار 65.6 % 2018-10
نرخ بیکاری جوانان 11.3 % 2018-10
هزینه های کار 101 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 102 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 241 هزار 2018-09
آگهی های کار 175905 2018-10
دستمزد 1207 AUD / هفته 2018-06
حداقل دستمزد 719 AUD / هفته 2018-07
رشد دستمزد 2.3 % 2018-09
دستمزد در تولید 1304 AUD / هفته 2018-06
جمعیت 24.7 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
نرخ اشتغال 62.2 % 2018-09
هزینه زندگی خانواده 2790 AUD / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1770 AUD / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120 AUD / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710 AUD / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 115 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 1.8 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 110 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.1 % 2018-09
قیمت صادرات 100 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 112 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 1.6 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 121 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-09
انتظارات تورم 3.6 % 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-11
نرخ بهره بین بانکی 2.49 % 2018-10
عرضه پول M0 110 AUD - میلیارد 2018-09
عرضه پول M1 357 AUD - میلیارد 2018-09
عرضه پول M3 2093 AUD - میلیارد 2018-09
ترازنامه بانک 4278 AUD - میلیارد 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 164881 AUD - میلیون 2018-11
ذخایر ارزی 64038 AUD - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 944 AUD - میلیارد 2018-09
نرخ بهره سپرده 1.9 % 2018-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 206 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3017 AUD - میلیون 2018-09
صادرات 37496 AUD - میلیون 2018-09
واردات 34479 AUD - میلیون 2018-09
حساب جاری -13472 AUD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 % 2017-12
بدهی خارجی 2045588 AUD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 89.3 نقاط شاخص 2018-09
گردش سرمایه 12538 AUD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 60499 AUD - میلیون 2017-12
ورود توریست 741700 2018-08
ذخایر طلا 68.7 تن 2018-09
تولید نفت خام 285 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 3.09 2016-12
فروش اسلحه 97 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 % 2017-12
بودجه دولت -1.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -5446 AUD - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 85568 AUD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 31157 AUD - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 36603 AUD - میلیون 2018-09
درخواست پناهندگی 2042 افراد 2018-04
ارزیابی اعتبار 97.44
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 % 2015-12
مخارج نظامی 26102 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 4 نقاط شاخص 2018-10
شاخص PMI تولید 58.3 2018-10
شاخص PMI خدمات 51.1 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی 3.5 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 % 2018-06
تولید صنعتی 1.9 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 81.84 % 2018-10
میزان سفارشات جدید 31 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات موجودی انبار 1160 AUD - میلیون 2018-06
ورشکستگی 635 بانک اطلاعات شرکتها 2018-09
سود شرکت سهامی 88467 AUD - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 14079 هزار 2017-12
مجموع فروش خودرو 90718 2018-10
شاخص اقتصادی مقدم -0.07 % 2018-09
تمایلات کسب و کار کوچک -4.01 2018-09
سرعت اینترنت 11063 KBps 2017-03
آدرس های IP 9859878 IP 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 0.6 % 2018-06
شاخص رقابتی 78.85 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 14 2018-12
پی ام آی مرکب 52 نقاط شاخص 2018-10
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 13 2017-12
آسانی کسب و کار 18 2018-12
استخراج معدن 4.5 % 2018-06
سرمایه گذاری خصوصی -2.5 % 2018-06
تولید فولاد 434 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.5 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 258440 AUD - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 298813 AUD - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 1 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2783 AUD - میلیارد 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 0.4 % 2018-09
نرخ وام بانکی 8.65 % 2018-10
قیمت گازوئیل 1.14 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 122 % of GDP 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 3.3 % 2018-09
فروش خانه جدید 4821 2018-09
شاخص مسکن -0.7 % 2018-06
میزان ساخت و ساز 1.6 % 2018-06
پی ام آی ساخت و ساز 46.4 نقاط شاخص 2018-10
نرخ مالکیت مسکن 65 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 52.6 mm 2015-12
درجه حرارت 28.06 celsius 2015-12