شاخص یاب

استرالیا

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 0.72 2019-01
بازار سهام 5880 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.31 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-09
نرخ بیکاری 5.1 2018-11
نرخ تورم 1.9 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2018-09
نرخ بهره 1.5 2018-12
موازنه تجاری 1925 2018-11
حساب جاری -10688 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2017-12
بودجه دولت -1.9 2017-12
اطمینان کسب و کار 3 2018-11
شاخص PMI تولید 49.5 2018-12
شاخص PMI خدمات 52.1 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.6 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2018-11
جواز ساختمان -9.1 2018-11
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1323 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 460827 2018-09
تولید ناخالص ملی 447653 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 111181 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 55926 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44649 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11101 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35037 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26179 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 35800 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23769 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11189 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2018-11
افراد شاغل 12694 2018-11
افراد بیکار 683 2018-11
استخدام تمام وقت -6400 2018-11
قسمت مدت زمان اشتغال 43422 2018-11
تغییر اشتغال 37011 2018-11
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 2018-11
نرخ بیکاری جوانان 11.5 2018-11
هزینه های کار 102 2018-09
بهره وری 101 2018-09
پست های خالی شغلی 243 2018-12
آگهی های کار 175428 2018-12
دستمزد 1207 2018-06
حداقل دستمزد 719 2018-07
رشد دستمزد 2.3 2018-09
دستمزد در تولید 1304 2018-06
جمعیت 24.7 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
نرخ اشتغال 62.3 2018-11
هزینه زندگی خانواده 2790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1770 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 115 2018-09
اندازه اصل تورم 1.8 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2018-09
قیمت تولید 110 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.1 2018-09
قیمت صادرات 100 2018-09
قیمت واردات 112 2018-09
تورم مواد غذایی 1.6 2018-09
CPI مسکن آب و برق 121 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2018-09
انتظارات تورم 3.5 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 2.16 2018-12
عرضه پول M0 112 2018-11
عرضه پول M1 355 2018-11
عرضه پول M3 2099 2018-11
ترازنامه بانک 4278 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 167617 2019-01
ذخایر ارزی 76331 2018-12
وام به بخش خصوصی 953 2018-11
نرخ بهره سپرده 1.85 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 206 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1925 2018-11
حساب جاری -10688 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2017-12
صادرات 38445 2018-11
واردات 36520 2018-11
بدهی خارجی 2031327 2018-09
رابطه مبادله 89.3 2018-09
گردش سرمایه 11116 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 60499 2017-12
ورود توریست 754000 2018-10
ذخایر طلا 68.7 2018-12
تولید نفت خام 281 2018-08
شاخص تروریسم 3.09 2016-12
فروش اسلحه 97 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2017-12
بودجه دولت -1.9 2017-12
ارزش بودجه دولت 6068 2018-11
هزینه های دولت 87057 2018-09
درآمدهای دولت 43889 2018-11
هزینه های مالی 37820 2018-11
درخواست پناهندگی 2042 2018-04
ارزیابی اعتبار 97.44
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 2015-12
مخارج نظامی 26102 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3 2018-11
شاخص PMI تولید 49.5 2018-12
شاخص PMI خدمات 52.1 2018-12
تولید صنعتی 2.8 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.8 2018-09
تولید صنعتی -0.7 2018-09
استفاده از ظرفیت 82.15 2018-11
میزان سفارشات جدید 34 2018-12
تغییرات موجودی انبار 47 2018-09
ورشکستگی 705 2018-11
سود شرکت سهامی 90221 2018-09
ثبت خودرو 14079 2017-12
مجموع فروش خودرو 93860 2018-11
شاخص اقتصادی مقدم -0.1 2018-11
تمایلات کسب و کار کوچک -4.01 2018-09
سرعت اینترنت 11063 2017-03
آدرس های IP 9859878 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 0 2018-09
شاخص رقابتی 78.85 2018-12
رتبه رقابتی 14 2018-12
پی ام آی مرکب 52.4 2018-12
شاخص فساد مالی 77 2017-12
رتبه فساد مالی 13 2017-12
آسانی کسب و کار 18 2018-12
استخراج معدن 6.1 2018-09
سرمایه گذاری خصوصی -0.5 2018-09
تولید فولاد 420 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.6 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.6 2018-11
هزینه های مصرف کننده 260656 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 303619 2018-09
پس انداز های شخصی 2.4 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 2799 2018-11
اعتبار بخش خصوصی 0.3 2018-11
نرخ وام بانکی 8.65 2018-12
قیمت گازوئیل 0.89 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 121 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان -9.1 2018-11
فروش خانه جدید 4954 2018-11
شاخص مسکن -1.5 2018-09
میزان ساخت و ساز -2.8 2018-09
پی ام آی ساخت و ساز 42.6 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 65 2016-12