استرالیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2017-12
نرخ بیکاری 5.6 2018-04
نرخ تورم 1.9 2018-03
نرخ بهره 1.5 2018-05
موازنه تجاری 1527 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.75 2018-05
بازار سهام 6087 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.87 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 1205 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 432685 AUD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 432308 AUD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 107702 AUD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 55671 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44414 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10893 AUD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32280 AUD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25233 AUD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 25384 AUD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23682 AUD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10429 AUD - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.6 % 2018-04
افراد شاغل 12501 هزار 2018-04
افراد بیکار 741 هزار 2018-04
استخدام تمام وقت 32700 افراد 2018-04
قسمت مدت زمان اشتغال -10017 افراد 2018-04
تغییر اشتغال 22600 افراد 2018-04
نرخ مشارکت نیروی کار 65.6 % 2018-04
نرخ بیکاری جوانان 12.6 % 2018-04
هزینه های کار 101 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 100 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 221 هزار 2018-03
آگهی های کار 176418 2018-04
دستمزد 1192 AUD / هفته 2017-12
حداقل دستمزد 695 AUD / هفته 2017-07
رشد دستمزد 2.1 % 2018-03
دستمزد در تولید 1309 AUD / هفته 2017-12
جمعیت 24.7 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
نرخ اشتغال 61.9 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 3420 AUD / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 2420 AUD / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6110 AUD / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2440 AUD / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2018-03
قیمت مصرف کننده اصلی 114 نقاط شاخص 2018-03
اندازه اصل تورم 1.9 % 2018-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 109 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 % 2018-03
قیمت صادرات 94.7 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 106 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 0.5 % 2018-03
CPI مسکن آب و برق 121 نقاط شاخص 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-03
انتظارات تورم 3.7 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 2.21 % 2018-04
عرضه پول M0 108 AUD - میلیارد 2018-03
عرضه پول M1 356 AUD - میلیارد 2018-03
عرضه پول M3 2068 AUD - میلیارد 2018-03
ترازنامه بانک 4224 AUD - میلیارد 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 190425 AUD - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 72752 AUD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 912 AUD - میلیارد 2018-03
نرخ بهره سپرده 1.9 % 2018-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1527 AUD - میلیون 2018-03
صادرات 34840 AUD - میلیون 2018-03
واردات 33314 AUD - میلیون 2018-03
حساب جاری -14024 AUD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 % 2017-12
بدهی خارجی 1941517 AUD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 89.1 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه 13577 AUD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 60499 AUD - میلیون 2017-12
ورود توریست 872400 2018-03
ذخایر طلا 72.8 تن 2018-03
تولید نفت خام 240 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 3.09 2016-12
فروش اسلحه 97 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 % 2017-12
بودجه دولت -1.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -2049 AUD - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 83164 AUD - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 36003 AUD - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 38052 AUD - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 3281 افراد 2017-09
ارزیابی اعتبار 97.44
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 % 2015-12
مخارج نظامی 26102 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 10 نقاط شاخص 2018-04
شاخص PMI تولید 58.3 2018-04
شاخص PMI خدمات 55.2 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی 1.7 % 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 % 2017-12
تولید صنعتی 2.4 % 2017-12
استفاده از ظرفیت 82.45 % 2018-04
میزان سفارشات جدید 31 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات موجودی انبار 14 AUD - میلیون 2017-12
ورشکستگی 645 بانک اطلاعات شرکتها 2018-02
سود شرکت سهامی 81045 AUD - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 14079 هزار 2017-12
مجموع فروش خودرو 82930 2018-04
شاخص اقتصادی مقدم -0.23 % 2018-03
تمایلات کسب و کار کوچک 7.92 2018-03
سرعت اینترنت 11063 KBps 2017-03
آدرس های IP 9859878 IP 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 0.2 % 2017-12
شاخص رقابتی 5.19 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 21 2018-12
پی ام آی مرکب 55.3 نقاط شاخص 2018-04
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 13 2017-12
آسانی کسب و کار 14 2017-12
استخراج معدن 1.1 % 2017-12
سرمایه گذاری خصوصی -0.2 % 2017-12
تولید فولاد 482 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.6 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 254902 AUD - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 296667 AUD - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 2.7 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 2719 AUD - میلیارد 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 0.5 % 2018-03
نرخ وام بانکی 8.65 % 2018-04
قیمت گازوئیل 1.11 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 121 % of GDP 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 2.6 % 2018-03
فروش خانه جدید 5418 2018-03
شاخص مسکن 1 % 2017-12
میزان ساخت و ساز -19.4 % 2017-12
پی ام آی ساخت و ساز 55.37 نقاط شاخص 2018-04
نرخ مالکیت مسکن 65 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 52.6 mm 2015-12
درجه حرارت 28.06 celsius 2015-12