شاخص یاب

استرالیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-03
نرخ بیکاری 5.4 2018-06
نرخ تورم 1.9 2018-03
نرخ بهره 1.5 2018-07
موازنه تجاری 827 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 0.74 2018-07
بازار سهام 6286 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.62 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 1323 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 437246 AUD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 440282 AUD - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 108617 AUD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 55926 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44649 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10243 AUD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32447 AUD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25955 AUD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 26142 AUD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24022 AUD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10448 AUD - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.4 % 2018-06
افراد شاغل 12574 هزار 2018-06
افراد بیکار 714 هزار 2018-06
استخدام تمام وقت 41200 افراد 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 9668 افراد 2018-06
تغییر اشتغال 50900 افراد 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 11.3 % 2018-06
هزینه های کار 101 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 101 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 234 هزار 2018-06
آگهی های کار 175660 2018-06
دستمزد 1192 AUD / هفته 2017-12
حداقل دستمزد 719 AUD / هفته 2018-07
رشد دستمزد 2.1 % 2018-03
دستمزد در تولید 1309 AUD / هفته 2017-12
جمعیت 24.7 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
نرخ اشتغال 62.1 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 3420 AUD / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 2420 AUD / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6110 AUD / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2440 AUD / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2018-03
قیمت مصرف کننده اصلی 114 نقاط شاخص 2018-03
اندازه اصل تورم 1.9 % 2018-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 109 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 % 2018-03
قیمت صادرات 94.7 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 106 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 0.5 % 2018-03
CPI مسکن آب و برق 121 نقاط شاخص 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-03
انتظارات تورم 3.9 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 2.18 % 2018-06
عرضه پول M0 108 AUD - میلیارد 2018-05
عرضه پول M1 356 AUD - میلیارد 2018-05
عرضه پول M3 2070 AUD - میلیارد 2018-05
ترازنامه بانک 4224 AUD - میلیارد 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 173209 AUD - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 75790 AUD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 915 AUD - میلیارد 2018-05
نرخ بهره سپرده 1.9 % 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 827 AUD - میلیون 2018-05
صادرات 35562 AUD - میلیون 2018-05
واردات 34735 AUD - میلیون 2018-05
حساب جاری -10469 AUD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 % 2017-12
بدهی خارجی 2005834 AUD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 89.1 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه 7339 AUD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 60499 AUD - میلیون 2017-12
ورود توریست 609300 2018-05
ذخایر طلا 72.8 تن 2018-06
تولید نفت خام 292 BBL/D/1K 2018-03
شاخص تروریسم 3.09 2016-12
فروش اسلحه 97 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 % 2017-12
بودجه دولت -1.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 10417 AUD - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 84615 AUD - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 49256 AUD - میلیون 2018-05
هزینه های مالی 38839 AUD - میلیون 2018-05
درخواست پناهندگی 2042 افراد 2018-04
ارزیابی اعتبار 97.44
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 % 2015-12
مخارج نظامی 26102 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 6 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 57.4 2018-06
شاخص PMI خدمات 63 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 1.7 % 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 % 2017-12
تولید صنعتی 2.4 % 2017-12
استفاده از ظرفیت 82.39 % 2018-06
میزان سفارشات جدید 49 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات موجودی انبار 1222 AUD - میلیون 2018-03
ورشکستگی 619 بانک اطلاعات شرکتها 2018-04
سود شرکت سهامی 86499 AUD - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 14079 هزار 2017-12
مجموع فروش خودرو 130300 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.01 % 2018-06
تمایلات کسب و کار کوچک 7.92 2018-03
سرعت اینترنت 11063 KBps 2017-03
آدرس های IP 9859878 IP 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 0.7 % 2018-03
شاخص رقابتی 5.19 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 21 2018-12
پی ام آی مرکب 52.9 نقاط شاخص 2018-06
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 13 2017-12
آسانی کسب و کار 14 2017-12
استخراج معدن 1.1 % 2017-12
سرمایه گذاری خصوصی 0.4 % 2018-03
تولید فولاد 518 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.8 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 256004 AUD - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 297957 AUD - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 2.1 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2730 AUD - میلیارد 2018-05
اعتبار بخش خصوصی 0.2 % 2018-05
نرخ وام بانکی 8.65 % 2018-06
قیمت گازوئیل 1.11 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 122 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان -3.2 % 2018-05
فروش خانه جدید 4958 2018-05
شاخص مسکن -0.7 % 2018-03
میزان ساخت و ساز 0.2 % 2018-03
پی ام آی ساخت و ساز 50.6 نقاط شاخص 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 65 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 52.6 mm 2015-12
درجه حرارت 28.06 celsius 2015-12