استرالیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-03
نرخ بیکاری 5.6 2017-07
نرخ تورم 1.9 2017-06
نرخ بهره 1.5 2017-08
موازنه تجاری 856 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 0.79 2017-08
بازار سهام 5737 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.67 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 1205 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 423935 AUD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص ملی 421097 AUD - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 103231 AUD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 55671 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44414 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10369 AUD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32130 AUD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24033 AUD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 29319 AUD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23388 AUD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10965 AUD - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.6 % 2017-07
افراد شاغل 12201 هزار 2017-07
افراد بیکار 731 هزار 2017-07
استخدام تمام وقت -20300 افراد 2017-07
قسمت مدت زمان اشتغال 48242 افراد 2017-07
تغییر اشتغال 27900 افراد 2017-07
نرخ مشارکت نیروی کار 65.1 % 2017-07
نرخ بیکاری جوانان 12.9 % 2017-07
هزینه های کار 99.3 نقاط شاخص 2017-03
بهره وری 102 نقاط شاخص 2017-03
پست های خالی شغلی 189 هزار 2017-06
آگهی های کار 177879 2017-07
دستمزد 1179 AUD / هفته 2017-06
حداقل دستمزد 695 AUD / هفته 2017-07
رشد دستمزد 1.9 % 2017-06
دستمزد در تولید 1254 AUD / هفته 2017-06
جمعیت 24.13 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2017-06
سن بازنشستگی مردان 65.5 2017-06
نرخ اشتغال 61.46 % 2017-06
هزینه زندگی خانواده 2582 AUD/Month 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 2260 AUD/Month 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5350 AUD/Month 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2017-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2017-06
قیمت مصرف کننده اصلی 112 نقاط شاخص 2017-06
اندازه اصل تورم 1.8 % 2017-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 % 2017-06
قیمت صادرات 90.5 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 104 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 1.9 % 2017-06
CPI Housing Utilities 117 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2017-06
Inflation Expectations 4.2 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 1.97 % 2017-07
عرضه پول M0 104 AUD - میلیارد 2017-06
عرضه پول M1 352 AUD - میلیارد 2017-06
عرضه پول M3 2038 AUD - میلیارد 2017-06
ترازنامه بانک 4187 AUD - میلیارد 2017-06
ترازنامه بانک مرکزی 168905 AUD - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 74660 AUD - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 894 AUD - میلیارد 2017-06
نرخ بهره سپرده 2.1 % 2016-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 223 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 856 AUD - میلیون 2017-06
صادرات 31779 AUD - میلیون 2017-06
واردات 30923 AUD - میلیون 2017-06
حساب جاری -3108 AUD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 % 2016-12
بدهی خارجی 1886770 AUD - میلیون 2017-03
رابطه مبادله 110 نقاط شاخص 2017-03
گردش سرمایه 3693 AUD - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 64825 AUD - میلیون 2016-12
ورود توریست 605100 2017-06
ذخایر طلا 79.85 تن 2017-03
تولید نفت خام 271 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 2.74 2015-12
فروش اسلحه 127 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 % 2016-12
بودجه دولت -2.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 6165 AUD - میلیون 2017-05
هزینه های دولت 78644 AUD - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 43640 AUD - میلیون 2017-05
هزینه های مالی 37475 AUD - میلیون 2017-05
درخواست پناهندگی 1519 افراد 2016-04
ارزیابی اعتبار 97.44
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36 % 2014-12
مخارج نظامی 24371 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 12 2017-07
شاخص PMI تولید 56 2017-07
شاخص PMI خدمات 56.4 نقاط شاخص 2017-07
تولید صنعتی -0.7 % 2017-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.39 % 2017-03
تولید صنعتی -2.3 % 2017-03
استفاده از ظرفیت 81.93 % 2017-07
میزان سفارشات جدید 39 2017-06
تغییرات موجودی انبار 2069 AUD - میلیون 2017-03
ورشکستگی 792 بانک اطلاعات شرکتها 2017-05
سود شرکت سهامی 82628 AUD - میلیون 2017-03
تولید خودرو 11193 واحد 2017-07
ثبت خودرو 13815 هزار 2016-12
مجموع فروش خودرو 99911 2017-07
شاخص اقتصادی مقدم 0.12 % 2017-07
تمایلات کسب و کار کوچک -2.81 2017-06
موجودی انبارهای تجاری 1.2 % 2017-03
شاخص رقابتی 5.19 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 22 2017-12
شاخص فساد مالی 79 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 13 2016-12
آسانی کسب و کار 15 2016-12
استخراج معدن 0.9 % 2017-03
Private Investment 0.3 % 2017-03
تولید فولاد 449 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.5 2017-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.3 % 2017-05
هزینه های مصرف کننده 241640 AUD - میلیون 2017-03
درآمد قابل تصرف شخص 289308 AUD - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 4.7 % 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2627 AUD - میلیارد 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 0.6 % 2017-06
نرخ وام بانکی 8.65 % 2017-07
قیمت گازوئیل 0.96 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 123 % of GDP 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 10.9 % 2017-06
فروش خانه جدید 6934 2017-06
شاخص مسکن 2.2 % 2017-03
میزان ساخت و ساز -0.7 % 2017-03
پی ام آی ساخت و ساز 60.5 نقاط شاخص 2017-07
نرخ مالکیت مسکن 67 % 2011-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 % 2016-12