استرالیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8
نرخ بیکاری 5.50 5.5 5.4 5.6 5.6 5.6
نرخ تورم 1.90 1.9 2 2.1 2.2 2.2
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.75 3
موازنه تجاری 989.00 1100 1200 300 600 -500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10 42.8 42.62 42.45 42.27 36.5
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 0.78 0.76 0.75 0.75 0.74 0.65
بازار سهام 5904.84 5650 5600 5540 5480 4850
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.80 2.85 2.88 2.9 2.93 3.24
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2.4 2.5 2.5 2.4 2.9
تولید ناخالص داخلی 1204.62 1410 1600 1600 1600 1720
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 427948.00 432225 434087 435700 437126 443469
تولید ناخالص ملی 419432.00 419353 419028 418773 418508 416136
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 105837.00 106503 106543 106593 106539 105665
تولید ناخالص داخلی سرانه 55670.90 56000 57220 57220 57220 59160
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44414.00 44870 45100 45100 45100 46000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11183.00 11088 11035 10985 10936 10520
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32676.00 32779 32814 32803 32787 32477
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24542.00 24586 24555 24541 24529 24443
تولید ناخالص داخلی از معادن 29573.00 29743 29775 29785 29784 29624
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23317.00 23291 23288 23283 23276 23225
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10723.00 10789 10750 10765 10764 10737
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 5.50 5.5 5.4 5.6 5.6 5.6
افراد شاغل 12290.20 12349 12379 12393 12400 12388
افراد بیکار 711.46 707 704 702 699 683
قسمت مدت زمان اشتغال 13693.00 6372 6437 6445 6445 6900
استخدام تمام وقت 6100.00 9865 8040 7431 7183 7039
تغییر اشتغال 19800.00 18600 15742 14372 13817 15600
نرخ مشارکت نیروی کار 65.20 65.18 65.16 65.14 65.13 64.99
نرخ بیکاری جوانان 12.60 12.58 12.61 12.64 12.67 12.87
بهره وری 102.20 102 102 102 102 102
هزینه های کار 99.80 99.1 99.06 98.76 98.72 97.62
پست های خالی شغلی 201.30 215 225 231 233 223
آگهی های کار 180700.00 182327 181409 178977 175715 149466
دستمزد 1179.00 1190 1195 1200 1204 1228
دستمزد در تولید 1254.10 1244 1238 1235 1233 1223
رشد دستمزد 1.90 1.9 2.12 2 2.27 3.3
حداقل دستمزد 694.90 695 695 705 705 760
جمعیت 24.13 24.26 24.3 24.33 24.37 24.66
سن بازنشستگی زنان 65.50 65.5 65.5 65.5 65.5 66
سن بازنشستگی مردان 65.50 65.5 65.5 65.5 65.5 66
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5350.00 5537 5538 5538 5538 5538
هزینه زندگی خانواده 2582.40 2586 2587 2586 2586 2586
هزینه زندگی انفرادی 2260.43 2231 2230 2231 2230 2231
نرخ اشتغال 61.24 61.28 61.22 61.18 61.13 60.81
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.90 1.9 2 2.1 2.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.7 0.6 0.5 0.4 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.70 111 111 112 112 112
قیمت مصرف کننده اصلی 112.23 113 114 114 115 118
اندازه اصل تورم 1.80 1.9 1.9 2.1 2 2.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.44 104 104 103 103 102
قیمت تولید 107.80 108 109 109 109 108
تغییر قیمت تولید کننده 1.70 1.8 1.6 1.9 2.2 1.9
قیمت صادرات 90.50 80.59 81.23 83.04 83.94 80.3
قیمت واردات 103.80 103 103 103 103 101
تورم مواد غذایی 1.90 2 1.8 1.8 1.9 3
انتظارات تورم 4.30 4.13 4.27 4.33 4.36 4.4
CPI مسکن آب و برق 117.20 118 118 119 119 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.30 101 101 100 100 100
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.75 3
نرخ بهره بین بانکی 2.05 2 2 2 2.39 4
عرضه پول M0 105.83 106 106 106 105 104
عرضه پول M1 357.66 360 361 361 361 359
عرضه پول M3 2043.16 2061 2071 2079 2085 2096
ترازنامه بانک 4187.32 4210 4237 4246 4251 4231
ترازنامه بانک مرکزی 159438.00 159589 157399 155271 153206 137028
ذخایر ارزی 74871.00 73893 72976 72080 71204 64153
وام به بخش خصوصی 898.29 908 912 915 916 913
نرخ بهره سپرده 2.10 3.27 2.59 2.69 2.78 3.97
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 223.38 224 223 222 222 214
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 989.00 1100 1200 300 600 -500
صادرات 32229.00 31800 31500 30800 31200 34500
واردات 31240.00 30700 30300 30500 30600 35000
حساب جاری -9562.00 -1000 -9125 -8965 -8962 -22900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -2.3 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3
بدهی خارجی 1900341.00 1888468 1883843 1880612 1876931 1846085
رابطه مبادله 103.60 95.73 94.94 95 95.17 92.77
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 64825.00 42233 43662 45091 46520 45958
گردش سرمایه 3798.00 5817 5455 5408 5695 6560
ورود توریست 702800.00 673100 660400 648700 637700 554400
ذخایر طلا 79.85 79.84 79.84 79.84 79.84 79.84
تولید نفت خام 271.00 307 318 328 337 395
شاخص تروریسم 2.74 2.03 1.74 1.45 1.16 1.27
فروش اسلحه 127.00 91.44 83.97 76.5 69.03 67.64
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10 42.8 42.62 42.45 42.27 36.5
بودجه دولت -2.40 -2.2 -1.4 -1.4 -1.4 -0.3
ارزش بودجه دولت -9692.00 -3372 -2080 -1379 -1003 -634
هزینه های دولت 80079.00 80613 80919 81011 81183 81357
درآمدهای دولت 32786.00 33858 33385 32647 31793 24904
هزینه های مالی 42478.00 38615 37837 37083 36356 30840
مخارج نظامی 24370.60 23656 23514 23372 23230 22931
درخواست پناهندگی 1308.00 1187 1137 1092 1053 855
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.00 35.63 35.5 35.37 35.25 34.63
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 7.00 8 6 9 10 6
شاخص PMI تولید 54.20 54 53 53.4 53 52
شاخص PMI خدمات 52.10 52.5 53 52.8 52 52.2
تولید صنعتی 0.70 2.47 3.03 3.14 2.94 2.32
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80 0.49 0.55 0.49 0.51 0.55
تولید صنعتی -0.40 0.2 0.2 -0.5 -0.6 1
استفاده از ظرفیت 81.92 81.71 81.62 81.56 81.49 81.16
میزان سفارشات جدید 38.00 24.01 21.31 17.77 17.71 14.98
تغییرات موجودی انبار -419.00 219 366 391 413 421
ورشکستگی 741.00 729 712 701 693 665
سود شرکت سهامی 78688.00 64900 74632 74926 75042 59900
مجموع فروش خودرو 98882.00 99095 98908 98709 98517 101000
تولید خودرو 10499.00 10700 14861 16156 17161 12700
ثبت خودرو 14078.61 14060 14186 14250 14313 14758
شاخص اقتصادی مقدم 0.10 0.2 0 0.1 0.2 0.1
تمایلات کسب و کار کوچک -2.81 -1.48 -1.6 -1.14 1.27 0.67
سرمایه گذاری خصوصی 0.80 1.01 1.19 1.24 1.29 1.43
تولید فولاد 461.27 485 499 511 521 563
استخراج معدن 2.90 0.7 1.2 1.1 0.9 4
شاخص رقابتی 5.19 5.19 5.21 5.21 5.21 5.25
رتبه رقابتی 21.00 22 23 23 22 25
موجودی انبارهای تجاری -0.40 0.6 0.39 0.41 0.5 0.4
شاخص فساد مالی 79.00 80 80 81 81 83
رتبه فساد مالی 13.00 12 12 11 11 8
آسانی کسب و کار 15.00 14 16 16 16 17
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 101.35 97 96.8 97.4 98 104
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 0.56 0.49 0.48 0.48 0.48
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.80 4.6 3 3.52 3.8 3.6
هزینه های مصرف کننده 243348.00 246122 247353 248476 249480 255192
درآمد قابل تصرف شخص 292337.00 294408 295576 296312 297380 300709
پس انداز های شخصی 4.60 4.82 4.9 4.99 5.06 5.68
تسهیلات اعتباری خریدار 2650.14 2694 2724 2751 2776 2919
اعتبار بخش خصوصی 0.50 0.6 0.65 0.69 0.72 0.83
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 122.00 120 120 120 119 118
نرخ وام بانکی 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 11
قیمت گازوئیل 0.98 0.9 0.96 0.96 0.95 0.93
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
جواز ساختمان 0.40 4.5 -6.2 5.1 -2.2 2
فروش خانه جدید 7285.00 6000 5900 6000 5800 6550
شاخص مسکن 1.90 1.5 1.26 1.6 1.7 2.1
نرخ مالکیت مسکن 67.00 66.73 66.69 66.65 66.61 67.82
میزان ساخت و ساز 9.30 0.8 0.7 0.7 0.94 0.2
پی ام آی ساخت و ساز 54.70 52 51.5 51 50.7 50
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 27.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45.2 45.25 45.29 45.34 45.66
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.50 9.46 9.49 9.51 9.53 9.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00 1.73 1.7 1.67 1.63 2.5