آرژانتین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-06
نرخ بیکاری 8.7 2017-06
نرخ تورم 22.9 2017-10
نرخ بهره 28.75 2017-11
موازنه تجاری -765 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 17.46 2017-11
بازار سهام 27128 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 546 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 781780 ARS - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 152705 ARS - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10148 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18479 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 106365 ARS - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21231 ARS - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 120538 ARS - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 20827 ARS - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33053 ARS - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 95447 ARS - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 61496 ARS - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12268 ARS - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.7 % 2017-06
افراد شاغل 11395 هزار 2017-06
افراد بیکار 1088 هزار 2017-06
نرخ اشتغال 41.5 % 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 45.4 % 2017-06
دستمزد 34251 ARS / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 8860 ARS / ماه 2017-11
دستمزد در تولید 2782 نقاط شاخص 2016-09
جمعیت 43.59 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 11300 ARS / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 7620 ARS / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20000 ARS / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9910 ARS / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 22.9 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 1.5 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 نقاط شاخص 2017-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1319 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 950 نقاط شاخص 2015-10
قیمت صادرات 149 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 116 نقاط شاخص 2017-09
CPI مسکن آب و برق 130 نقاط شاخص 2017-10
تغییر قیمت تولید کننده 15.4 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 28.75 % 2017-11
نرخ بهره بین بانکی 25.99 % 2017-10
عرضه پول M0 881242 ARS - میلیون 2017-10
عرضه پول M1 1042820 ARS - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 1443260 ARS - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 2218520 ARS - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 24.3 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 3016438 USD - میلیون 2017-10
ذخایر ارزی 44721 USD - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -765 USD - میلیون 2017-09
صادرات 5198 USD - میلیون 2017-09
واردات 5963 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری -5954 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 % 2016-12
بدهی خارجی 204818 USD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 128 نقاط شاخص 2017-09
گردش سرمایه -6372 USD - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 788 USD - میلیون 2016-06
حواله 1078 USD - میلیون 2013-12
ورود توریست 1483988 2015-12
ذخایر طلا 59.78 تن 2017-06
تولید نفت خام 485 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 0.5 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.2 % 2016-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -31353 ARS - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 98366 ARS - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 198936 ARS - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 230290 ARS - میلیون 2017-09
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 6164 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 2.3 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2015-10
استفاده از ظرفیت 66.34 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 11604 ARS - میلیون 2017-06
تولید خودرو 43854 واحد 2017-10
ثبت خودرو 74.42 هزار 2017-10
شاخص اقتصادی مقدم 0.6 % 2017-09
سرعت اینترنت 6268 KBps 2017-03
آدرس های IP 8203135 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.95 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 92 2018-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 95 2016-12
آسانی کسب و کار 117 2017-12
تولید فولاد 413 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.1 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.9 % 2015-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 24.8 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 579170 ARS - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.23 USD / لیتر 2017-10
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 603 SQ. متر THO 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 44 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 77 mm 2015-12
درجه حرارت 20 celsius 2015-12