آرژانتین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2017-12
نرخ بیکاری 7.2 2017-12
نرخ تورم 25.4 2018-02
نرخ بهره 27.25 2018-03
موازنه تجاری -903 2018-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 20.2 2018-03
بازار سهام 32157 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 546 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 723427 ARS - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 161782 ARS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10148 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18479 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 33918 ARS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22594 ARS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 128029 ARS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 21688 ARS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33309 ARS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 99198 ARS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 58414 ARS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12063 ARS - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.2 % 2017-12
افراد شاغل 11892 هزار 2017-12
افراد بیکار 926 هزار 2017-12
نرخ اشتغال 42.4 % 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 46.4 % 2017-12
دستمزد 26163 ARS / ماه 2017-11
حداقل دستمزد 9500 ARS / ماه 2018-03
دستمزد در تولید 2782 نقاط شاخص 2016-09
جمعیت 43.59 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 11300 ARS / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 7620 ARS / ماه 2017-12
رشد دستمزد 0.74 در صد 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20000 ARS / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9910 ARS / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 25.4 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 2.4 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130 نقاط شاخص 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1596 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 950 نقاط شاخص 2015-10
قیمت صادرات 155 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 114 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 163 نقاط شاخص 2018-02
انتظارات تورم 20 در صد 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 21.7 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 27.25 % 2018-03
نرخ بهره بین بانکی 26.99 % 2018-02
عرضه پول M0 1002919 ARS - میلیون 2018-02
عرضه پول M1 1166098 ARS - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 1642844 ARS - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 2577241 ARS - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 24.3 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 3462390 USD - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 56324 USD - میلیون 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -903 USD - میلیون 2018-02
صادرات 4294 USD - میلیون 2018-02
واردات 5197 USD - میلیون 2018-02
حساب جاری -8738 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 % 2016-12
بدهی خارجی 216351 USD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 136 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه -8412 USD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 109 USD - میلیون 2018-01
حواله 1078 USD - میلیون 2013-12
ورود توریست 259900 2017-12
ذخایر طلا 56.12 تن 2017-12
تولید نفت خام 486 BBL/D/1K 2017-12
شاخص تروریسم 0.81 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.2 % 2016-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -20228 ARS - میلیون 2018-02
هزینه های دولت 102478 ARS - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 200410 ARS - میلیون 2018-02
هزینه های مالی 220638 ARS - میلیون 2018-02
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 6164 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 2.6 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2015-10
استفاده از ظرفیت 61.6 % 2018-01
تغییرات موجودی انبار 41711 ARS - میلیون 2017-12
تولید خودرو 39085 واحد 2018-02
ثبت خودرو 73.73 هزار 2018-02
شاخص اقتصادی مقدم 0.3 % 2018-02
سرعت اینترنت 6268 KBps 2017-03
آدرس های IP 8203135 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.95 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 92 2018-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 85 2017-12
آسانی کسب و کار 117 2017-12
تولید فولاد 344 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.8 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.9 % 2015-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 21 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 502190 ARS - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.21 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 6.5 در صد 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 540 SQ. متر THO 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 44 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 77.43 mm 2015-12
درجه حرارت 20.31 celsius 2015-12