آرژانتین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2017-12
نرخ بیکاری 7.2 2017-12
نرخ تورم 25.6 2018-04
نرخ بهره 40 2018-05
موازنه تجاری -938 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 24.58 2018-05
بازار سهام 29574 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 546 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 723427 ARS - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 161782 ARS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10148 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18479 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 33918 ARS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22594 ARS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 128029 ARS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 21688 ARS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33309 ARS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 99198 ARS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 58414 ARS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12063 ARS - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.2 % 2017-12
افراد شاغل 11892 هزار 2017-12
افراد بیکار 926 هزار 2017-12
نرخ اشتغال 43 % 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 46.4 % 2017-12
دستمزد 26163 ARS / ماه 2017-11
حداقل دستمزد 9500 ARS / ماه 2018-05
دستمزد در تولید 2782 نقاط شاخص 2016-09
جمعیت 44.05 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 11300 ARS / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 7620 ARS / ماه 2017-12
رشد دستمزد 0.8 در صد 2018-02
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20000 ARS / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9910 ARS / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 25.6 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 2.7 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137 نقاط شاخص 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1596 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 950 نقاط شاخص 2015-10
قیمت صادرات 160 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 119 نقاط شاخص 2018-03
CPI مسکن آب و برق 177 نقاط شاخص 2018-04
انتظارات تورم 25 در صد 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 32.4 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 40 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 26.84 % 2018-04
عرضه پول M0 999359 ARS - میلیون 2018-04
عرضه پول M1 1173746 ARS - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 1665098 ARS - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 2732341 ARS - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 24.3 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 3467657 USD - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 50771 USD - میلیون 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -938 USD - میلیون 2018-04
صادرات 5164 USD - میلیون 2018-04
واردات 6102 USD - میلیون 2018-04
حساب جاری -8738 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 % 2017-12
بدهی خارجی 232952 USD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 134 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه -8336 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 136 USD - میلیون 2018-02
ورود توریست 196000 2018-02
ذخایر طلا 61.7 تن 2018-03
تولید نفت خام 480 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 0.81 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.2 % 2016-12
بودجه دولت -3.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -10342 ARS - میلیون 2018-04
هزینه های دولت 102478 ARS - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 237579 ARS - میلیون 2018-04
هزینه های مالی 247922 ARS - میلیون 2018-04
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 5165 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.2 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2015-10
استفاده از ظرفیت 66.79 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 41711 ARS - میلیون 2017-12
تولید خودرو 45802 واحد 2018-04
ثبت خودرو 72.75 هزار 2018-04
شاخص اقتصادی مقدم 1.4 % 2018-04
سرعت اینترنت 6268 KBps 2017-03
آدرس های IP 8203135 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.95 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 92 2018-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 85 2017-12
آسانی کسب و کار 117 2017-12
تولید فولاد 474 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 36.1 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.9 % 2015-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 35.5 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 502190 ARS - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.23 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 6.5 در صد 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 666 SQ. متر THO 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 44 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 77.43 mm 2015-12
درجه حرارت 20.31 celsius 2015-12