شاخص یاب

آرژانتین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-03
نرخ بیکاری 9.1 2018-03
نرخ تورم 29.5 2018-06
نرخ بهره 40 2018-07
موازنه تجاری -1285 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 27.62 2018-07
بازار سهام 27412 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 638 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 708474 ARS - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 154687 ARS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10398 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18934 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 36742 ARS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23375 ARS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 113617 ARS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 21084 ARS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33080 ARS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 93813 ARS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 58307 ARS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12852 ARS - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.1 % 2018-03
افراد شاغل 11749 هزار 2018-03
افراد بیکار 1183 هزار 2018-03
نرخ اشتغال 42.4 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 46.7 % 2018-03
دستمزد 26163 ARS / ماه 2017-11
حداقل دستمزد 10000 ARS / ماه 2018-07
دستمزد در تولید 2782 نقاط شاخص 2016-09
جمعیت 44.05 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 11300 ARS / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 7620 ARS / ماه 2017-12
رشد دستمزد 3.51 در صد 2018-04
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20000 ARS / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9910 ARS / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 29.5 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 3.7 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 145 نقاط شاخص 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1690 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 950 نقاط شاخص 2015-10
قیمت صادرات 160 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 119 نقاط شاخص 2018-03
CPI مسکن آب و برق 181 نقاط شاخص 2018-06
انتظارات تورم 25 در صد 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 32.4 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 40 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 38.44 % 2018-05
عرضه پول M0 1043632 ARS - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 1253656 ARS - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 1724924 ARS - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 2786772 ARS - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 21.55 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 3436752 USD - میلیون 2018-04
ذخایر ارزی 44682 USD - میلیون 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1285 USD - میلیون 2018-05
صادرات 5162 USD - میلیون 2018-05
واردات 6447 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری -9623 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 % 2017-12
بدهی خارجی 253741 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 134 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه -10060 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 193 USD - میلیون 2018-05
ورود توریست 215268 2018-03
ذخایر طلا 61.7 تن 2018-06
تولید نفت خام 487 BBL/D/1K 2018-03
شاخص تروریسم 0.81 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.1 % 2017-12
بودجه دولت -3.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -7818 ARS - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 92276 ARS - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 253783 ARS - میلیون 2018-05
هزینه های مالی 261601 ARS - میلیون 2018-05
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 5165 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1.2 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2015-10
استفاده از ظرفیت 65.1 % 2018-05
تغییرات موجودی انبار -4761 ARS - میلیون 2018-03
تولید خودرو 39420 واحد 2018-06
ثبت خودرو 55.36 هزار 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.4 % 2018-06
سرعت اینترنت 6268 KBps 2017-03
آدرس های IP 8203135 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.95 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 92 2018-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 85 2017-12
آسانی کسب و کار 117 2017-12
تولید فولاد 438 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 36 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.9 % 2015-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 31.8 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 549155 ARS - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 0.98 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 7 در صد 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 626 SQ. متر THO 2018-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 44 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 77.43 mm 2015-12
درجه حرارت 20.31 celsius 2015-12