آرژانتین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-06
نرخ بیکاری 8.7 2017-06
نرخ تورم 23.1 2017-08
نرخ بهره 26.25 2017-09
موازنه تجاری -798 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 17.29 2017-09
بازار سهام 24994 امتیاز 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 546 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 781780 ARS - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 152705 ARS - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10148 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18479 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 106365 ARS - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21231 ARS - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 120538 ARS - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 20827 ARS - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33053 ARS - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 95447 ARS - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 61496 ARS - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12268 ARS - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.7 % 2017-06
افراد شاغل 11395 هزار 2017-06
افراد بیکار 1088 هزار 2017-06
نرخ اشتغال 41.5 % 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 45.4 % 2017-06
دستمزد 31225 ARS / ماه 2016-12
حداقل دستمزد 8860 ARS / ماه 2017-09
دستمزد در تولید 2782 نقاط شاخص 2016-09
جمعیت 43.59 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 9308 ARS / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 7055 ARS / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16400 ARS / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 7100 ARS / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 23.1 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 نقاط شاخص 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1319 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 950 نقاط شاخص 2015-10
قیمت صادرات 152 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 119 نقاط شاخص 2017-06
CPI Housing Utilities 127 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 11.53 % 2015-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 26.25 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 26.06 % 2017-08
عرضه پول M0 838398 ARS - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 1008172 ARS - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 1403796 ARS - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 2179342 ARS - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 24.3 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 2720399 USD - میلیون 2017-05
ذخایر ارزی 42596 USD - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -798 USD - میلیون 2017-07
صادرات 5241 USD - میلیون 2017-07
واردات 6039 USD - میلیون 2017-07
حساب جاری -6871 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 % 2016-12
بدهی خارجی 204509 USD - میلیون 2017-03
رابطه مبادله 127 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه -6454 USD - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 788 USD - میلیون 2016-06
حواله 1078 USD - میلیون 2013-12
ورود توریست 1483988 2015-12
ذخایر طلا 59.78 تن 2017-06
تولید نفت خام 485 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 0.5 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.2 % 2016-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -24651 ARS - میلیون 2017-08
هزینه های دولت 98366 ARS - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 202582 ARS - میلیون 2017-08
هزینه های مالی 227232 ARS - میلیون 2017-08
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 6164 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 5.9 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2015-10
استفاده از ظرفیت 65.1 % 2017-07
تغییرات موجودی انبار 11604 ARS - میلیون 2017-06
تولید خودرو 45262 واحد 2017-08
ثبت خودرو 76.7 هزار 2017-08
شاخص اقتصادی مقدم 2.1 % 2017-08
شاخص رقابتی 3.81 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 104 2017-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 95 2016-12
آسانی کسب و کار 116 2016-12
تولید فولاد 417 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 51 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -44.76 % 2016-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.7 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 579170 ARS - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.19 USD / لیتر 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 683 SQ. متر THO 2017-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 44 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 % 2016-12