آرژانتین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2017-09
نرخ بیکاری 8.3 2017-09
نرخ تورم 25 2017-12
نرخ بهره 28 2018-01
موازنه تجاری -1541 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 18.66 2018-01
بازار سهام 33492 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 546 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 719778 ARS - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 156046 ARS - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 10148 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18479 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 33783 ARS - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23041 ARS - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 123834 ARS - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 21644 ARS - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 32943 ARS - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 96857 ARS - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 58634 ARS - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12581 ARS - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.3 % 2017-09
افراد شاغل 11694 هزار 2017-09
افراد بیکار 1058 هزار 2017-09
نرخ اشتغال 42.4 % 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 46.3 % 2017-09
دستمزد 34251 ARS / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 9500 ARS / ماه 2018-01
دستمزد در تولید 2782 نقاط شاخص 2016-09
جمعیت 43.59 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 11300 ARS / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 7620 ARS / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20000 ARS / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9910 ARS / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 25 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 3.1 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 نقاط شاخص 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1463 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 950 نقاط شاخص 2015-10
قیمت صادرات 149 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 116 نقاط شاخص 2017-09
CPI مسکن آب و برق 156 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 16.8 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 28 % 2018-01
نرخ بهره بین بانکی 27.93 % 2017-11
عرضه پول M0 1001113 ARS - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 1053546 ARS - میلیون 2017-10
عرضه پول M2 1455404 ARS - میلیون 2017-10
عرضه پول M3 2252143 ARS - میلیون 2017-10
نرخ بهره سپرده 24.3 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 3049711 USD - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 49506 USD - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1541 USD - میلیون 2017-11
صادرات 4610 USD - میلیون 2017-11
واردات 6151 USD - میلیون 2017-11
حساب جاری -8683 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 % 2016-12
بدهی خارجی 216351 USD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 128 نقاط شاخص 2017-09
گردش سرمایه -8412 USD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 189 USD - میلیون 2017-11
حواله 1078 USD - میلیون 2013-12
ورود توریست 244500 2017-11
ذخایر طلا 56.12 تن 2017-12
تولید نفت خام 485 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 0.81 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.2 % 2016-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -29662 ARS - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 100412 ARS - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 209578 ARS - میلیون 2017-11
هزینه های مالی 239240 ARS - میلیون 2017-11
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 6164 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.5 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2015-10
استفاده از ظرفیت 69.2 % 2017-11
تغییرات موجودی انبار 11604 ARS - میلیون 2017-06
تولید خودرو 33280 واحد 2017-12
ثبت خودرو 90.31 هزار 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم -0.6 % 2017-12
سرعت اینترنت 6268 KBps 2017-03
آدرس های IP 8203135 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.95 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 92 2018-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 95 2016-12
آسانی کسب و کار 117 2017-12
تولید فولاد 434 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.2 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.9 % 2015-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 20.6 % 2017-10
هزینه های مصرف کننده 523604 ARS - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 1.22 USD / لیتر 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 596 SQ. متر THO 2017-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 44 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 77.43 mm 2015-12
درجه حرارت 20.31 celsius 2015-12