شاخص یاب

آنگولا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 20 2017-12
نرخ تورم 18.04 2018-10
نرخ بهره 16.5 2018-10
موازنه تجاری 6516 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 310 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 124 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3485 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5820 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1375 AOA - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1811 AOA - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 740 AOA - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3260 AOA - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1571 AOA - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2176 AOA - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 626 AOA - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71 AOA - میلیارد 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 20 % 2017-12
حداقل دستمزد 16503 AOA / ماه 2018-12
جمعیت 29.78 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 149400 AOA / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 61900 AOA / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 211500 AOA / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 47400 AOA / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 18.04 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 1.39 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 226 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 12.6 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 242 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 180 نقاط شاخص 2018-09
قیمت تولید 191 نقاط شاخص 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 16.55 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 16.5 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 17.23 % 2018-10
عرضه پول M0 1599755 AOA - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 6.33 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7883 AOA - میلیارد 2018-09
ذخایر ارزی 3576 AOA - میلیارد 2018-10
نرخ وام 20 % 2018-10
وام به بانک 562618 میلیون - AOA 2018-09
وام به بخش خصوصی 3515353 میلیون - AOA 2018-09
عرضه پول M1 3868839 AOA - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 7691451 AOA - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 7696888 AOA - میلیون 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 6516 USD - میلیون 2018-06
صادرات 10701 USD - میلیون 2018-06
واردات 4185 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری -943 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 % 2017-12
گردش سرمایه -5472 USD - میلیون 2017-12
تولید نفت خام 1457 BBL/D/1K 2018-10
بدهی خارجی 43739 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8559 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 19.13 تن 2017-01
شاخص تروریسم 0.15 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.1 % 2017-12
بودجه دولت -4.9 % of GDP 2017-12
درآمدهای دولت 3514 AOA - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 4296 AOA - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 41.25
ارزش بودجه دولت -781 AOA - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 3310 AOA - میلیون 2015-12
مخارج نظامی 2372 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -14 نقاط شاخص 2018-03
تولید صنعتی -2.6 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.4 % 2018-03
تولید صنعتی 17.1 % 2018-03
سرعت اینترنت 3719 KBps 2017-03
آدرس های IP 156892 IP 2017-03
شاخص رقابتی 37.06 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 137 2018-12
شاخص فساد مالی 19 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 167 2017-12
آسانی کسب و کار 173 2018-12
استخراج معدن -5.5 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 21.02 % 2018-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 193 mm 2015-12
درجه حرارت 23.52 celsius 2015-12