آنگولا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 26 2014-12
نرخ تورم 23.67 2017-12
نرخ بهره 18 2017-12
موازنه تجاری 4962 2017-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 203 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.3 % 2016-09
تولید ناخالص داخلی 89.63 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3607 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6025 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1375 AOA - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1811 AOA - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 740 AOA - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3260 AOA - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1571 AOA - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2176 AOA - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 626 AOA - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71 AOA - میلیارد 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 26 % 2014-12
حداقل دستمزد 15003 AOA / ماهانه 2017-12
جمعیت 27.5 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 139400 AOA / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 56700 AOA / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 227500 AOA / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 75300 AOA / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 23.67 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.04 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 202 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 22 % 2017-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 166 نقاط شاخص 2017-11
قیمت تولید 168 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 15.47 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 18 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 18.58 % 2017-11
عرضه پول M0 1599755 AOA - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 5.54 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 5373 AOA - میلیارد 2017-11
ذخایر ارزی 2364 AOA - میلیارد 2017-11
نرخ وام 20 % 2017-12
وام به بانک 363979 میلیون - AOA 2017-11
وام به بخش خصوصی 3224420 میلیون - AOA 2017-11
عرضه پول M1 3624915 AOA - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 6387930 AOA - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 6391939 AOA - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4962 USD - میلیون 2017-03
صادرات 8120 USD - میلیون 2017-03
واردات 3157 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری -3071 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.4 % 2016-12
گردش سرمایه 6029 USD - میلیون 2016-12
تولید نفت خام 1607 BBL/D/1K 2017-11
بدهی خارجی 43368 USD - میلیون 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13425 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 19.13 تن 2017-01
شاخص تروریسم 0.15 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38 % 2016-12
بودجه دولت -5.5 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 3514 AOA - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 4296 AOA - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 41.25
ارزش بودجه دولت -781 AOA - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 3310 AOA - میلیون 2015-12
مخارج نظامی 3232 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -17 نقاط شاخص 2017-09
تولید صنعتی -4.6 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 % 2017-06
تولید صنعتی 9.6 % 2017-06
سرعت اینترنت 3719 KBps 2017-03
آدرس های IP 156892 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.03 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 140 2015-12
شاخص فساد مالی 18 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 164 2016-12
آسانی کسب و کار 175 2017-12
استخراج معدن -6.6 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 15.46 % 2017-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 11 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 193 mm 2015-12
درجه حرارت 23.52 celsius 2015-12