آنگولا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2015-12
نرخ بیکاری 26 2014-12
نرخ تورم 27.29 2017-07
نرخ بهره 16 2017-08
موازنه تجاری 4284 2016-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 165 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2015-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.3 % 2016-09
تولید ناخالص داخلی 89.63 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3607 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6025 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 749 AOA - میلیارد 2012-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 914 AOA - میلیارد 2012-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 726 AOA - میلیارد 2012-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 26 % 2014-12
حداقل دستمزد 15003 AOA/monthly 2017-12
جمعیت 27.5 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 134776 AOA/Month 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 63546 AOA/Month 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 173000 AOA/Month 2016-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 59600 AOA/Month 2016-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 27.29 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 1.69 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 183 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 30.1 % 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 155 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 156 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 27.39 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 16 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 20.15 % 2017-06
عرضه پول M0 1565378 AOA - میلیون 2017-04
نرخ بهره سپرده 5.54 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 5426 AOA - میلیارد 2017-05
ذخایر ارزی 2991 AOA - میلیارد 2017-05
نرخ وام 20 % 2017-07
وام به بانک 294028 میلیون - AOA 2017-05
وام به بخش خصوصی 3203051 میلیون - AOA 2017-05
عرضه پول M1 3608191 AOA - میلیون 2017-05
عرضه پول M2 6296708 AOA - میلیون 2017-05
عرضه پول M3 6300027 AOA - میلیون 2017-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4284 USD - میلیون 2016-09
صادرات 7052 USD - میلیون 2016-09
واردات 2769 USD - میلیون 2016-09
حساب جاری -10273 USD - میلیون 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.4 % 2016-12
گردش سرمایه 6927 USD - میلیون 2015-12
تولید نفت خام 1662 BBL/D/1K 2017-06
بدهی خارجی 36279 USD - میلیون 2015-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16176 USD - میلیون 2015-12
ذخایر طلا 19.13 تن 2017-01
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38 % 2016-12
بودجه دولت -4.2 % of GDP 2015-12
درآمدهای دولت 3514 AOA - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 4296 AOA - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 41.25
ارزش بودجه دولت -781 AOA - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 4682 AOA - میلیون 2014-12
مخارج نظامی 3232 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -24 2017-03
تولید صنعتی 9.7 % 2016-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 11.1 % 2016-06
تولید صنعتی 5.3 % 2016-06
شاخص رقابتی 3.03 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 140 2015-12
شاخص فساد مالی 18 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 164 2016-12
آسانی کسب و کار 182 2016-12
استخراج معدن 10.1 % 2016-06
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 15.66 % 2017-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 11 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2016-12