آنگولا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 26.00 26.95 26.67 26.4 26.62 25
نرخ تورم 23.67 23 22 20 20 18
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 14
موازنه تجاری 4962.29 7757 8295 8796 9260 11907
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 57 57 57 57 50
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 202.22
188 193 197 202 223
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.30
1.8 1.7 2.5 2.2 4.7
تولید ناخالص داخلی 89.63
85.87 83.85 81.82 79.8 40.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 3606.60
3604 3558 3513 3467 3126
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6024.70
6120 6070 6021 5972 5829
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1375.00
1443 1477 1512 1558 1858
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1811.00
1807 1772 1737 1690 794
تولید ناخالص داخلی از ساخت 740.00
744 740 737 733 404
تولید ناخالص داخلی از معادن 3260.00
3162 3024 2887 2867 3066
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1571.00
1795 1786 1776 1767 1294
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2176.00
2246 2316 2386 2455 3427
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 626.00
650 632 614 601 274
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71.00
67 66.43 65.86 66.36 50.73
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 26.00
26.95 26.67 26.4 26.62 25
حداقل دستمزد 15003.00
15003 15003 15003 15003 17000
جمعیت 27.50
29.42 30.25 31.07 31.29 34.63
هزینه زندگی خانواده 139400.00
139400 139400 139400 139400 139400
هزینه زندگی انفرادی 56700.00
56700 56700 56700 56700 56700
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 227500.00
194856 195681 196505 195805 193450
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 75300.00
53225 46669 40112 47959 43501
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 23.67
23 22 20 20 18
نرخ تورم (ماهانه) 1.04
1.22 1.21 1.2 1.19 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 204.79
212 218 223 226 234
تورم مواد غذایی 22.00
18.4 16.2 10.5 9.8 7.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 167.68
171 173 173 173 170
قیمت تولید 167.51
172 176 177 178 142
تغییر قیمت تولید کننده 15.47
12.2 10.5 8.9 8.5 7.4
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 18.00
18 18 18 18 14
نرخ بهره بین بانکی 18.92
19.23 18.92 18.64 18.39 8.62
عرضه پول M0 1599755.00
1568901 1562570 1556855 1551694 1527159
نرخ بهره سپرده 5.54
9.7 10.11 10.51 10.92 21.36
نرخ وام 20.00
19.71 19.32 18.91 18.51 11
وام به بانک 363979.00
338829 335904 334733 333769 329899
وام به بخش خصوصی 3224420.00
3204018 3181277 3158767 3137679 3017990
عرضه پول M1 3624914.82
3573315 3555572 3538164 3521084 3410204
عرضه پول M2 6387930.09
6320111 6294267 6268086 6242039 6069074
عرضه پول M3 6391939.38
6194000 6177000 6164000 6251000 6517000
ذخایر ارزی 2363.68
2458 2623 2814 2968 2986
ترازنامه بانک مرکزی 5373.41
5223 5128 5045 4970 4567
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 4962.29
7757 8295 8796 9260 11907
صادرات 8119.72
13182 14024 14801 15518 19198
واردات 3157.43
5586 6189 6778 7316 9347
حساب جاری -3071.00
-2125 117 2360 4602 -873
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.40
-2 -2 -3.92 -2 2
گردش سرمایه 6029.20
5127 3500 1873 246 -2587
تولید نفت خام 1548.00
1549 1547 1545 1543 1518
ذخایر طلا 19.13
18.39 18.33 18.29 18.28 18.3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13424.93
14672 14327 13983 13990 13296
بدهی خارجی 43368.50
44038 45986 47934 48036 53753
شاخص تروریسم 0.15
0.81 0.96 1.11 1.26 0.1
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00
57 57 57 57 50
بودجه دولت -5.50
1.51 1.42 -5.18 -5.18 5.47
درآمدهای دولت 3514.50
2627 2644 2662 2594 2141
هزینه های مالی 4295.70
3749 3651 3553 3455 1589
مخارج نظامی 3232.20
3945 3921 3897 3926 3443
هزینه های دولت 3309.85
4933 5044 5032 4913 3820
ارزش بودجه دولت -781.20
-267 -266 -265 -172 185
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار -17.00
-8.95 -4.95 -1.22 1.85 6.04
تولید صنعتی -4.60
5.1 4.97 4.15 3.38 3.18
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40
2.61 1.59 1.49 1.98 2.33
تولید صنعتی 9.60
15.38 13.67 10.81 10.03 9.51
سرعت اینترنت 3718.95
3454 3405 3380 3365 3208
آدرس های IP 156892.00
152331 150420 148429 146557 133631
استخراج معدن -6.60
6.26 5.84 3.87 1.69 2.09
آسانی کسب و کار 175.00
179 178 176 175 175
شاخص فساد مالی 18.00
19 20 21 21 20
رتبه فساد مالی 164.00
163 162 162 161 151
شاخص رقابتی 3.03
3.03 3.02 3.01 3.01 3.01
رتبه رقابتی 140.00
140 140 140 140 140
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ وام بانکی 15.46
15.96 16.12 16.19 16.21 16.23
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
32 32 33 33 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00
17 17 17 17 16
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.00
11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.00
8 8 8 8 8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 193.26
156 42.18 7.93 123 84.06
درجه حرارت 23.52
22.84 20.82 20.67 23.14 22.36