شاخص یاب

آندورا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید ناخالص داخلی 3.01 3.15 3.15 3.15 3.07 3.15
تولید ناخالص داخلی سرانه 43942.90 44830 44830 44830 44830 45260
نرخ مالیات بر فروش 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5