شاخص یاب

الجزایر

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.1 2018-04
نرخ تورم 2.86 2018-09
نرخ بهره 3.75 2018-10
موازنه تجاری -390 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 119 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 170 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14584200000 DZD هزار 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7691099 DZD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4825 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13914 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2282 DZD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2117 DZD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3176 DZD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5154 DZD - میلیارد 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.1 % 2018-04
افراد بیکار 1440 هزار 2017-12
استخدام تمام وقت 7424 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 41.8 % 2017-12
جمعیت 41.8 میلیون 2017-12
افراد شاغل 10858 هزار 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد در تولید 40935 DZD / ماه 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 26.4 % 2018-04
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.86 % 2018-09
قیمت تولید 1365 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 293 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 0.32 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 215 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 160 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 210 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 1369 نقاط شاخص 2012-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.04 % 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 1.8 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.75 % 2018-10
نرخ بهره سپرده 1.75 % 2018-08
ذخایر ارزی 97300 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -390 USD - میلیون 2018-03
صادرات 3301 USD - میلیون 2018-03
واردات 3691 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -4.58 USD - میلیارد 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.9 % 2017-12
ذخایر طلا 174 تن 2018-09
تولید نفت خام 1072 BBL/D/1K 2018-09
بدهی خارجی 4021 USD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.27 USD - میلیارد 2017-09
رابطه مبادله 5.3 نقاط شاخص 2012-12
شاخص تروریسم 3.97 2016-12
درآمد گردشگری 207 USD - میلیون 2017-12
ورود توریست 2102 هزار 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.7 % 2017-12
بودجه دولت -6.4 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 529165 DZD - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 9684 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -0.7 % 2018-03
تولید صنعتی -3.2 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 1308100 DZD - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 2112 KBps 2017-03
آدرس های IP 2024533 IP 2017-03
شاخص رقابتی 53.75 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 92 2018-12
شاخص فساد مالی 33 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 112 2017-12
آسانی کسب و کار 157 2018-12
استخراج معدن -17.4 در صد 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 8037200 DZD - میلیون 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 26 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 0.34 mm 2015-12
درجه حرارت 13.35 celsius 2015-12