شاخص یاب

آلبانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 108.83 109 110 110 111 113