Commodities

Energy Price Day Weekly Monthly Yearly Date
Crude Oil 70.6618 1.15 -1.60% -1.16% 3.84% 44.50% May/24
Brent 78.6352 1.02 -1.28% -0.84% 6.26% 52.81% May/24
Natural gas 2.9439 0.02 0.82% 2.97% 5.67% -7.54% May/24
Gasoline 2.2353 0.03 -1.13% -0.35% 6.97% 38.90% May/24
Heating oil 2.2630 0.02 -1.03% -0.78% 5.94% 45.91% May/24
Ethanol 1.4979 0.01 -0.40% 2.88% 1.76% -0.01% May/24
Naphtha 673.35 0.52 0.08% 0.64% 11.38% 53.64% May/23
Propane 0.92 0.00 0.05% -0.49% 13.47% 43.23% May/23
Uranium 22.9000 0.00 0.00% 5.05% 9.05% 14.50% May/23

Metals Price Day Weekly Monthly Yearly Date
Gold 1,304.32 12.85 0.99% 1.11% -1.41% 3.90% May/24
Silver 16.6987 0.27 1.61% 1.65% 1.08% -2.46% May/24
Platinum 911.20 11.96 1.33% 2.55% 0.63% -3.72% May/24
Palladium 975.20 1.77 -0.18% -0.29% -0.24% 26.49% May/24
Manganese 39.50 0.00 0.00% 0.00% -3.66% 19.70% May/23
Neodymium 412,500.00 0.00 0.00% 0.00% -5.17% 11.94% May/23
Rhodium 2,240.00 40.00 1.82% 6.67% 5.66% 140.86% May/23

Agricultural Price Day Weekly Monthly Yearly Date
Soybeans 1,035.8638 3.39 -0.33% 4.11% 0.81% 10.26% May/24
Wheat 531.4539 0.45 0.09% 6.82% 9.30% 23.38% May/24
Cotton 87.46 0.50 0.58% 2.86% 3.19% 13.35% May/24
Rice 11.5430 0.38 -3.16% -7.66% -11.91% 5.73% May/24
Cheese 1.6370 0.00 -0.06% -0.18% 3.80% 6.16% May/24
Palm Oil 2,474.00 12.00 0.49% 2.23% 3.47% -13.98% May/24
Milk 15.19 0.05 -0.33% -0.26% 4.54% -2.69% May/24
Rubber 182.00 1.50 -0.82% 2.42% 0.66% -37.24% May/24
Orange Juice 168.40 0.60 -0.36% -0.91% 14.17% 23.87% May/24
Coffee 120.55 1.20 1.01% 5.88% 3.17% -6.77% May/24
Lumber 589.30 10.00 1.73% -7.78% 5.95% 66.94% May/24
Wool 1,962.00 19.00 0.98% 3.75% 7.51% 31.24% May/23
Tea 2.50 0.00 0.00% -5.66% -18.83% -28.16% May/23
Cocoa 2,603.00 15.00 -0.57% -1.36% -8.86% 38.68% May/24
Canola 538.70 3.50 0.65% 1.15% -0.06% 3.52% May/24
Sugar 12.38 0.03 0.24% 7.09% 14.00% -20.95% May/24
Oat 243.9494 7.00 -2.78% 1.22% 9.52% 0.81% May/24
Corn 404.4245 4.75 -1.16% 2.32% 4.64% 9.53% May/24

Livestock Price Day Weekly Monthly Yearly Date
Live Cattle 104.6180 1.03 -0.97% 1.52% -14.19% -15.58% May/24
Lean Hogs 75.0574 0.38 0.50% -1.85% 9.49% -7.28% May/24
Beef 9.50 0.00 0.00% -1.55% -0.52% -3.06% May/23
Poultry 3.38 0.05 -1.46% -3.43% 10.82% -6.89% May/23
Feeder Cattle 143.6349 8.55 6.34% 7.92% 2.71% 0.08% May/24

Industrial Price Day Weekly Monthly Yearly Date
Copper 3.0942 0.03 0.90% 0.56% -1.21% 19.37% May/24
Bitumen 3,046.00 8.00 -0.26% 4.53% 12.15% 22.23% May/24
Steel 4,029.00 13.00 0.32% -1.49% 3.39% 9.19% May/24
Coal 103.13 2.11 2.09% -1.86% 9.91% 38.52% May/24
Cobalt 92,250 250.00 -0.27% 1.65% 0.82% 66.97% May/23
Lead 2,469.00 1.00 0.04% 5.87% 6.88% 19.55% May/23
Aluminum 2,262.00 10.00 -0.44% -2.45% -1.09% 15.82% May/23
Tin 20,655.00 170.00 -0.82% -1.65% -2.47% 0.64% May/23
Zinc 3,024.50 48.00 -1.55% -0.20% -5.36% 16.07% May/23
Nickel 14,592.00 130.00 -0.88% 1.66% 2.71% 62.12% May/23
Molybdenum 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 44.93% May/23
Iron Ore 65.00 0.50 -0.76% -6.47% -5.80% 7.44% May/23
Iron Ore 62% fe 66.35 0.16 -0.24% -1.41% 1.69% 7.89% May/23
Lithium 131.24 0.52 -0.39% 0.37% 1.97% 18.42% May/23
Soda Ash 2,064.29 0.00 0.00% 0.35% 6.09% 27.88% May/22

Index Price Day Weekly Monthly Yearly Date
CRB Index 211.06 0.19 0.09% 1.48% 2.97% 15.45% May/23
LME Index 3,362.40 0.00 0.00% 0.98% -0.08% 20.71% May/23
S&P GSCI 2,860.07 0.00 0.00% 1.54% 4.75% 27.53% May/23
Baltic Dry 1,109.00 53.00 -4.56% -20.96% -16.62% 20.81% May/24

print '';