کالایاب

Commodities

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 55.2033 0.37 -0.66% 1.35% -2.76% -18.62% 2019-08-22
برنت 60.0121 0.36 -0.60% 3.06% -5.98% -19.69% 2019-08-22
گاز طبیعی 2.1705 0.00 0.02% -2.76% -5.63% -26.77% 2019-08-22
بنزین 1.6762 0.02 -1.15% 2.43% -9.90% -18.60% 2019-08-22
سوخت گرمایشی 1.8412 0.01 -0.75% 1.68% -4.19% -15.36% 2019-08-22
اتانول 1.3419 0.01 -0.60% 5.83% -10.54% 3.70% 2019-08-22
نفتا 449.70 0.83 0.18% 0.42% -10.70% -29.47% 2019-08-21
پروپان 0.39 0.00 -0.10% -1.71% -20.58% -59.50% 2019-08-21
اورانیوم 25.3000 0.10 0.40% 0.00% 0.20% -4.17% 2019-08-21

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,500.09 1.25 -0.08% -1.50% 5.86% 26.60% 2019-08-22
نقره 17.0887 0.01 0.06% -1.02% 4.23% 18.11% 2019-08-22
پلاتین 855.00 2.25 0.26% 1.97% 0.12% 10.32% 2019-08-22

کشاورزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 863.0322 2.00 0.23% 0.59% -2.56% 2.50% 2019-08-22
گندم 465.0268 2.00 0.43% -0.85% -4.56% -10.91% 2019-08-22
پنبه 58.93 0.94 -1.57% -1.22% -6.89% -27.90% 2019-08-22
برنج 10.8933 0.02 -0.15% -3.77% -9.00% 0.86% 2019-08-22
پنیر 1.8250 0.01 -0.27% -0.38% 0.77% 17.06% 2019-08-22
روغن نخل 2,374.00 26.00 1.11% 0.34% -1.94% 8.75% 2019-08-22
شیر 17.57 0.04 -0.23% -0.40% 0.98% 17.13% 2019-08-22
لاستیک 165.00 2.90 -1.73% -8.89% -28.01% 1.10% 2019-08-22
آب پرتقال 97.40 0.50 -0.51% -0.20% -4.04% -37.56% 2019-08-22
قهوه 93.25 0.40 0.43% -1.37% -8.85% -4.06% 2019-08-22
چوب 361.00 8.10 -2.19% 1.92% 8.51% -18.62% 2019-08-22
جو دو سر 266.1136 5.39 -1.98% -3.14% 0.04% 1.09% 2019-08-22
پشم 1,497.00 16.00 -1.06% -4.28% -14.65% -27.86% 2019-08-21
چای 2.75 0.00 0.00% 0.00% 9.13% -15.12% 2019-08-21
كاكائو 2,159.00 32.00 -1.46% 1.17% -12.77% -8.09% 2019-08-22
کلزا 454.10 1.00 0.22% 0.64% 1.47% -8.56% 2019-08-22
شکر 11.51 0.12 1.05% -1.03% -3.92% 13.74% 2019-08-22
ذرت 362.4306 0.50 -0.14% 0.47% -14.82% 4.52% 2019-08-22

دامداری قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 104.8957 2.15 2.09% 4.69% -3.81% -2.83% 2019-08-22
خوک بدون چربی 62.8472 0.55 -0.87% -3.31% -27.07% 22.81% 2019-08-22
گوشت گاو 10.60 0.01 -0.09% 0.19% 0.66% 10.53% 2019-08-21
مرغ 4.60 0.00 0.00% -1.08% -1.50% 18.86% 2019-08-21
فیدر گاو 136.8066 0.78 -0.56% 0.76% -3.79% -8.20% 2019-08-22

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.5433 0.04 -1.48% -1.78% -5.59% -4.12% 2019-08-22
فولاد 3,752.00 3.00 0.08% -0.37% -7.63% -15.06% 2019-08-22
قیر طبیعی 3,422.00 18.00 -0.52% 2.21% -0.98% 8.02% 2019-08-22
روی 2,289.00 63.00 2.83% 1.46% -5.30% -7.27% 2019-08-21
نیکل 15,878.50 0.00 0.00% -0.22% 11.38% 18.12% 2019-08-21
مولیبدن 28.00 0.00 0.00% 0.00% 2.75% -4.27% 2019-08-21
سنگ آهن 87.00 5.00 -5.43% -5.43% -27.20% 29.85% 2019-08-21
زغال سنگ 67.00 0.20 -0.30% -2.19% -10.96% -37.00% 2019-08-22
پالادیوم 1,488.00 16.60 1.13% 3.01% -2.55% 62.49% 2019-08-22
کبالت 32,600 0.00 0.00% 6.89% 16.43% -49.26% 2019-08-21
سرب 2,057.50 0.00 0.00% -0.93% 2.75% 3.29% 2019-08-21
آلومینیوم 1,779.00 3.00 -0.17% 0.23% -2.04% -14.27% 2019-08-21
قلع 16,200.00 275.00 -1.67% -5.40% -9.50% -15.18% 2019-08-21
لیتیم 95.33 0.05 -0.05% 0.24% -9.05% -21.31% 2019-08-21
سودا خاکستر 1,676.67 0.00 0.00% 0.00% 2.03% -7.95% 2019-08-22
نئودیمیم 395,500.00 4,000.00 1.02% 2.06% -1.74% -2.94% 2019-08-21
آهن 62٪ آهن 92.0100 2.01 -2.14% -3.87% -23.33% 35.93% 2019-08-21
رودیوم 3,955.00 25.00 0.64% 4.63% 12.04% 66.18% 2019-08-21
منگنز 37.00 0.00 0.00% -1.33% 1.37% -10.84% 2019-08-21

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 2,061.00 2.00 0.10% 10.57% -5.93% 18.79% 2019-08-21
صفحه اول LME 2,748.70 0.00 0.00% -1.53% -3.23% -6.11% 2019-08-21
صفحه اول CRB 180.04 0.28 0.15% 0.70% -4.24% -8.05% 2019-08-22
S & P GSCI 2,367.28 0.00 0.00% -1.37% -3.69% -12.35% 2019-08-21