Bonds

Major 10Y Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.9752 0.03 -0.03% -0.13% -0.05% 0.72% May/24
UK 1.40 0.04 -0.04% -0.20% -0.17% 0.42% May/24
Japan 0.0490 0.00 0.00% -0.01% -0.01% 0.00% May/24
Germany 0.47 0.03 -0.03% -0.16% -0.16% 0.11% May/24
France 0.76 0.05 -0.05% -0.12% -0.10% -0.04% May/24
Greece 4.26 0.11 -0.11% -0.48% 0.03% -1.78% May/24
Netherlands 0.64 0.03 -0.03% -0.14% -0.14% 0.06% May/24
Spain 1.39 0.05 -0.05% -0.02% 0.09% -0.19% May/24
Portugal 1.90 0.04 -0.04% 0.11% 0.19% -1.30% May/24
Switzerland 0.05 0.04 -0.04% -0.07% -0.08% 0.19% May/23
Brazil 10.69 0.07 0.07% 0.64% 0.92% -0.21% May/23
New Zealand 2.77 0.02 -0.02% -0.09% -0.15% -0.07% May/24
Australia 2.81 0.04 -0.04% -0.10% -0.07% 0.36% May/24
India 7.87 0.02 0.02% -0.01% 0.13% 1.08% May/24
Italy 2.40 0.01 -0.01% 0.29% 0.62% 0.28% May/24
Mexico 7.71 0.02 -0.02% -0.07% 0.14% 0.38% May/24
Canada 2.41 0.04 -0.04% -0.11% 0.04% 0.95% May/24

United States Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.9752 0.03 -0.03% -0.13% -0.05% 0.72% May/24
US 1M 1.75 0.10 0.10% 0.10% 0.08% 1.03% May/23
US 3M 1.92 0.02 -0.02% 0.00% 0.09% 0.99% May/23
US 6M 2.08 0.01 -0.01% 0.01% 0.06% 1.01% May/24
US 52W 2.26 0.02 -0.02% -0.02% 0.02% 1.10% May/24
US 2Y 2.51 0.02 -0.02% -0.06% 0.02% 1.21% May/24
US 3Y 2.67 0.06 -0.06% -0.09% 0.03% 1.21% May/23
US 5Y 2.81 0.01 -0.01% -0.12% -0.03% 1.03% May/24
US 7Y 2.95 0.07 -0.07% -0.10% 0.01% 0.89% May/23
US 20Y 3.20 0.06 -0.06% -0.06% 0.04% 0.29% May/23
US 30Y 3.17 0.04 -0.04% -0.04% 0.03% 0.25% May/23

United Kingdom Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.40 0.04 -0.04% -0.20% -0.17% 0.42% May/24
UK 1M 0.39 0.00 0.00% -0.01% -0.09% 0.26% May/23
UK 3M 0.43 0.00 0.00% -0.04% -0.08% 0.26% May/23
UK 6M 0.53 0.00 0.00% -0.02% -0.06% 0.33% May/23
UK 52W 0.64 0.04 -0.04% -0.08% -0.14% 0.53% May/23
UK 3Y 0.82 0.07 -0.07% -0.07% -0.09% 0.66% May/23
UK 5Y 1.13 0.07 -0.07% -0.08% -0.07% 0.65% May/23
UK 7Y 1.26 0.08 -0.08% -0.08% -0.08% 0.55% May/23
UK 20Y 1.87 0.06 -0.06% -0.05% -0.07% 0.29% May/23
UK 30Y 1.87 0.06 -0.06% -0.05% -0.07% 0.21% May/23

Japan Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan 0.0490 0.00 0.00% -0.01% -0.01% 0.00% May/24
Japan 1M -0.09 0.00 0.00% -0.01% 0.02% -0.01% May/23
Japan 3M -0.12 0.01 -0.01% -0.02% 0.03% -0.02% May/23
Japan 6M -0.11 0.00 0.00% -0.01% 0.02% -0.01% May/23
Japan 52W -0.14 0.01 -0.01% -0.01% -0.01% 0.02% May/23
Japan 2Y -0.14 0.01 -0.01% -0.01% -0.01% 0.02% May/23
Japan 3Y -0.12 0.00 0.00% -0.01% -0.02% 0.01% May/23
Japan 5Y -0.11 0.01 -0.01% -0.01% -0.02% 0.01% May/23
Japan 7Y -0.0450 0.01 -0.01% -0.01% -0.02% 0.01% May/23
Japan 20Y 0.53 0.01 -0.01% -0.01% -0.01% -0.05% May/23
Japan 30Y 0.76 0.00 0.00% 0.01% 0.02% -0.06% May/23

Germany Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Germany 0.47 0.03 -0.03% -0.16% -0.16% 0.11% May/24
Germany 1M -0.53 0.16 0.16% 0.15% 0.23% 0.35% May/14
Germany 3M -0.61 0.01 0.01% -0.01% 0.07% 0.29% May/23
Germany 6M -0.58 0.03 0.03% 0.03% 0.08% 0.14% May/23
Germany 52W -0.63 0.00 0.00% 0.00% 0.03% 0.09% May/23
Germany 2Y -0.62 0.03 -0.03% -0.08% -0.08% 0.05% May/23
Germany 3Y -0.49 0.04 -0.04% -0.10% -0.10% 0.15% May/23
Germany 5Y -0.13 0.05 -0.05% -0.14% -0.13% 0.24% May/23
Germany 7Y 0.1330 0.06 -0.06% -0.13% -0.12% 0.20% May/23
Germany 30Y 1.22 0.04 -0.04% -0.09% -0.07% 0.03% May/23

France Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
France 1M -0.58 0.03 -0.03% -0.02% -0.03% -0.02% May/23
France 52W -0.58 0.03 -0.03% -0.04% -0.04% -0.04% May/23
France 20Y 1.38 0.01 -0.01% 0.00% 0.03% -0.12% May/23
France 2Y -0.50 0.02 -0.02% -0.05% -0.06% 0.04% May/23
France 30Y 1.74 0.01 0.01% 0.03% 0.07% -0.14% May/23
France 3M -0.59 0.00 0.00% -0.03% -0.02% 0.00% May/23
France 3Y -0.37 0.04 -0.04% -0.08% -0.06% 0.09% May/23
France 5Y -0.03 0.04 -0.04% -0.11% -0.09% 0.11% May/23
France 6M -0.57 0.00 0.00% -0.03% -0.02% 0.02% May/23
France 7Y 0.36 0.03 -0.03% -0.07% -0.05% 0.17% May/23
France 0.76 0.05 -0.05% -0.12% -0.10% -0.04% May/24

Italy Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Italy 1M -0.36 0.01 0.01% 0.07% 0.20% 0.07% May/23
Italy 52W -0.18 0.03 0.03% 0.13% 0.21% 0.16% May/23
Italy 20Y 3.18 0.06 0.06% 0.42% 0.59% 0.45% May/23
Italy 2Y 0.29 0.10 0.10% 0.36% 0.44% 0.40% May/23
Italy 30Y 3.42 0.04 0.04% 0.35% 0.55% 0.24% May/23
Italy 3M -0.41 0.01 -0.01% -0.01% 0.07% -0.02% May/23
Italy 3Y 0.4930 0.09 0.09% 0.39% 0.49% 0.37% May/23
Italy 5Y 1.21 0.09 0.09% 0.43% 0.56% 0.37% May/23
Italy 6M -0.25 0.04 0.04% 0.13% 0.17% 0.08% May/23
Italy 7Y 1.88 0.07 0.07% 0.45% 0.59% 0.36% May/23
Italy 2.40 0.01 -0.01% 0.29% 0.62% 0.28% May/24

Russia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Russia 7.32 0.02 -0.02% -0.04% -0.02% -0.25% May/23
Russia 1M 7.05 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -2.15% May/23
Russia 52W 6.54 0.00 0.00% -0.01% 0.05% -1.93% May/23
Russia 20Y 7.60 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% -0.48% May/23
Russia 2Y 6.77 0.05 -0.05% 0.09% -0.02% -1.44% May/23
Russia 3M 7.06 0.00 0.00% 0.01% 0.00% -1.96% May/23
Russia 3Y 6.95 0.02 -0.02% 0.05% 0.02% -1.24% May/23
Russia 5Y 6.86 0.01 -0.01% -0.06% -0.07% -1.10% May/23
Russia 6M 7.05 0.00 0.00% 0.04% 0.00% -1.84% May/23
Russia 7Y 7.10 0.01 -0.01% -0.08% 0.01% -0.74% May/23

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia 52W 1.86 0.01 -0.01% -0.04% -0.15% 0.27% May/23
Australia 20Y 3.16 0.03 -0.03% 0.02% -0.08% 0.06% May/23
Australia 2Y 2.03 0.00 0.00% -0.01% -0.11% 0.44% May/23
Australia 30Y 3.34 0.02 -0.02% 0.01% -0.09% -0.08% May/23
Australia 3Y 2.19 0.01 -0.01% -0.01% -0.09% 0.51% May/23
Australia 5Y 2.44 0.01 -0.01% 0.00% -0.08% 0.46% May/23
Australia 7Y 2.66 0.02 -0.02% 0.01% -0.06% 0.44% May/23
New Zealand 2.77 0.02 -0.02% -0.09% -0.15% -0.07% May/24
Australia 2.81 0.04 -0.04% -0.10% -0.07% 0.36% May/24

Canada Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Canada 1M 1.14 0.00 0.00% 0.01% -0.02% 0.67% May/23
Canada 52W 1.73 0.02 -0.02% -0.03% 0.09% 1.09% May/23
Canada 20Y 2.47 0.05 -0.05% -0.05% 0.04% 0.44% May/23
Canada 2Y 2.03 0.03 -0.03% -0.01% 0.11% 1.31% May/23
Canada 30Y 2.45 0.05 -0.05% -0.06% 0.00% 0.36% May/23
Canada 3M 1.25 0.00 0.00% -0.01% 0.06% 0.74% May/23
Canada 3Y 2.16 0.04 -0.04% -0.02% 0.14% 1.37% May/23
Canada 5Y 2.27 0.04 -0.04% -0.04% 0.09% 1.30% May/23
Canada 6M 1.44 0.00 0.00% 0.00% 0.11% 0.88% May/23
Canada 7Y 2.38 0.07 -0.07% -0.05% 0.12% 1.20% May/23
Canada 2.41 0.04 -0.04% -0.11% 0.04% 0.95% May/24

China Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
China 3.70 0.00 0.00% -0.03% 0.09% 0.03% May/23
China 52W 3.06 0.01 0.01% 0.11% 0.07% -0.44% May/23
China 20Y 4.02 0.01 -0.01% -0.02% 0.14% -0.01% May/23
China 2Y 3.17 0.02 -0.02% 0.04% -0.06% -0.52% May/23
China 30Y 4.15 0.01 -0.01% -0.02% 0.10% 0.10% May/23
China 3Y 3.29 0.01 0.01% 0.05% 0.25% -0.42% May/23
China 5Y 3.26 0.02 -0.02% 0.15% 0.04% -0.43% May/23
China 7Y 3.68 0.00 0.00% 0.00% 0.15% -0.08% May/23

India Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
India 52W 6.99 0.07 0.07% 0.10% 0.29% 0.59% May/23
India 2Y 7.54 0.06 0.06% 0.01% 0.31% 1.01% May/23
India 30Y 8.11 0.05 0.05% 0.10% 0.02% 0.78% May/23
India 3M 6.32 0.00 0.00% 0.03% 0.18% 0.07% May/23
India 3Y 7.68 0.04 0.04% -0.02% 0.20% 1.04% May/23
India 5Y 7.82 0.04 0.04% -0.09% 0.11% 0.87% May/23
India 6M 6.72 0.06 0.06% 0.25% 0.34% 0.34% May/23
India 7Y 8.05 0.01 -0.01% -0.01% 0.23% 1.11% May/23
India 7.87 0.02 0.02% -0.01% 0.13% 1.08% May/24

Brazil Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Brazil 52W 6.73 0.01 0.01% 0.22% 0.45% -2.67% May/23
Brazil 2Y 7.71 0.09 -0.09% 0.10% 0.54% -2.15% May/23
Brazil 3M 6.43 0.00 0.00% 0.21% 0.29% -4.04% May/23
Brazil 3Y 9.03 0.08 -0.08% 0.23% 0.74% -0.89% May/23
Brazil 5Y 9.72 0.08 -0.08% 0.39% 0.70% -0.82% May/23
Brazil 6M 6.44 0.02 0.02% 0.22% 0.31% -3.49% May/23
Brazil 10.69 0.07 0.07% 0.64% 0.92% -0.21% May/23

South Africa Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Africa 8.52 0.03 -0.13% 0.03% 0.37% 0.02% May/23
South Africa 20Y 9.32 0.03 -0.03% 0.01% 0.36% 0.01% May/23
South Africa 2Y 7.30 0.03 -0.03% -0.06% 0.23% -0.06% May/23
South Africa 30Y 9.43 0.02 -0.02% 0.01% 0.37% -0.16% May/23
South Africa 3M 6.95 0.00 0.00% 0.65% 0.05% 0.15% May/23
South Africa 3Y 7.54 0.03 -0.03% -0.05% 0.25% 0.12% May/23
South Africa 5Y 7.90 0.03 -0.03% -0.01% 0.25% 0.37% May/23

Indonesia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Indonesia 7.60 0.10 0.10% 0.52% 0.74% 0.66% May/23
Indonesia 1M 5.33 0.03 -0.03% 0.60% 0.95% -0.08% May/23
Indonesia 52W 6.71 0.05 0.05% 0.16% 0.96% 0.32% May/23
Indonesia 20Y 8.03 0.00 0.00% 0.38% 0.61% 0.42% May/23
Indonesia 30Y 7.96 0.00 0.00% 0.25% 0.41% 0.00% May/23
Indonesia 3M 5.25 0.20 -0.20% 0.28% 0.65% -0.28% May/23
Indonesia 3Y 6.95 0.03 0.03% 0.24% 0.97% 0.28% May/23
Indonesia 5Y 7.08 0.04 0.04% 0.26% 0.79% 0.38% May/23
Indonesia 6M 5.55 0.10 -0.10% -0.10% 0.60% -0.13% May/23

South Korea Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Korea 2.76 0.01 -0.01% -0.06% 0.03% 0.49% May/23
South Korea 52W 1.89 0.01 0.01% -0.10% -0.03% 0.37% May/23
South Korea 20Y 2.76 0.01 -0.01% -0.02% 0.01% 0.37% May/23
South Korea 2Y 2.16 0.01 -0.01% -0.07% -0.01% 0.53% May/23
South Korea 30Y 2.74 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% 0.31% May/23
South Korea 3Y 2.24 0.01 -0.01% -0.07% 0.01% 0.56% May/23
South Korea 5Y 2.52 0.01 -0.01% -0.06% 0.03% 0.62% May/23

Greece Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Greece 1M 1.03 0.07 0.07% 0.05% -0.10% -1.26% May/23
Greece 20Y 5.00 0.01 0.01% 0.17% 0.30% -1.67% May/23
Greece 2Y 1.44 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -4.41% May/23
Greece 3M 1.03 0.01 0.01% 0.01% -0.12% -1.40% May/23
Greece 6M 1.03 0.00 0.00% 0.00% -0.10% -1.37% May/23
Greece 4.26 0.11 -0.11% -0.48% 0.03% -1.78% May/24

Portugal Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Portugal 6M -1.42 0.00 0.00% -1.07% -1.07% -1.22% Mar/15
Portugal 52W -0.26 0.00 0.00% 0.11% 0.12% -0.07% May/23
Portugal 20Y 2.67 0.02 -0.02% 0.22% 0.28% -1.12% May/23
Portugal 2Y 0.01 0.07 0.07% 0.16% 0.14% -0.29% May/23
Portugal 30Y 2.96 0.02 -0.02% 0.22% 0.29% -1.05% May/23
Portugal 3M -0.37 0.03 -0.03% 0.02% 0.05% -0.08% May/23
Portugal 3Y 0.1040 0.00 0.00% 0.10% 0.15% -0.45% May/23
Portugal 5Y 0.74 0.01 -0.01% 0.14% 0.16% -0.85% May/23
Portugal 7Y 1.37 0.01 -0.01% 0.17% 0.20% -1.00% May/23
Portugal 1.90 0.04 -0.04% 0.11% 0.19% -1.30% May/24

Europe Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.40 0.04 -0.04% -0.20% -0.17% 0.42% May/24
UK 1M 0.39 0.00 0.00% -0.01% -0.09% 0.26% May/23
UK 3M 0.43 0.00 0.00% -0.04% -0.08% 0.26% May/23
UK 6M 0.53 0.00 0.00% -0.02% -0.06% 0.33% May/23
UK 52W 0.64 0.04 -0.04% -0.08% -0.14% 0.53% May/23
UK 3Y 0.82 0.07 -0.07% -0.07% -0.09% 0.66% May/23
UK 5Y 1.13 0.07 -0.07% -0.08% -0.07% 0.65% May/23
UK 7Y 1.26 0.08 -0.08% -0.08% -0.08% 0.55% May/23
UK 20Y 1.87 0.06 -0.06% -0.05% -0.07% 0.29% May/23
UK 30Y 1.87 0.06 -0.06% -0.05% -0.07% 0.21% May/23
Germany 0.47 0.03 -0.03% -0.16% -0.16% 0.11% May/24
Germany 1M -0.53 0.16 0.16% 0.15% 0.23% 0.35% May/14
Germany 3M -0.61 0.01 0.01% -0.01% 0.07% 0.29% May/23
Germany 6M -0.58 0.03 0.03% 0.03% 0.08% 0.14% May/23
Germany 52W -0.63 0.00 0.00% 0.00% 0.03% 0.09% May/23
Germany 2Y -0.62 0.03 -0.03% -0.08% -0.08% 0.05% May/23
Germany 3Y -0.49 0.04 -0.04% -0.10% -0.10% 0.15% May/23
Germany 5Y -0.13 0.05 -0.05% -0.14% -0.13% 0.24% May/23
Germany 7Y 0.1330 0.06 -0.06% -0.13% -0.12% 0.20% May/23
Germany 30Y 1.22 0.04 -0.04% -0.09% -0.07% 0.03% May/23
Sweden 0.66 0.00 0.00% -0.05% -0.09% 0.18% May/23
Portugal 52W -0.26 0.00 0.00% 0.11% 0.12% -0.07% May/23
Portugal 20Y 2.67 0.02 -0.02% 0.22% 0.28% -1.12% May/23
Portugal 2Y 0.01 0.07 0.07% 0.16% 0.14% -0.29% May/23
Portugal 30Y 2.96 0.02 -0.02% 0.22% 0.29% -1.05% May/23
Portugal 3M -0.37 0.03 -0.03% 0.02% 0.05% -0.08% May/23
Portugal 3Y 0.1040 0.00 0.00% 0.10% 0.15% -0.45% May/23
Portugal 5Y 0.74 0.01 -0.01% 0.14% 0.16% -0.85% May/23
Portugal 7Y 1.37 0.01 -0.01% 0.17% 0.20% -1.00% May/23
Switzerland 0.05 0.04 -0.04% -0.07% -0.08% 0.19% May/23
Iceland 5.31 0.00 0.00% -0.01% -0.08% 0.56% May/23
Latvia 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% May/23
Lithuania 1.20 0.00 0.00% 0.05% 0.10% 0.45% May/23
Poland 3.23 0.02 -0.02% -0.06% 0.14% -0.03% May/23
Romania 4.91 0.00 0.00% 0.10% 0.36% 1.23% May/23
Russia 7.32 0.02 -0.02% -0.04% -0.02% -0.25% May/23
Russia 1M 7.05 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -2.15% May/23
Russia 52W 6.54 0.00 0.00% -0.01% 0.05% -1.93% May/23
Russia 20Y 7.60 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% -0.48% May/23
Russia 2Y 6.77 0.05 -0.05% 0.09% -0.02% -1.44% May/23
Russia 3M 7.06 0.00 0.00% 0.01% 0.00% -1.96% May/23
Russia 3Y 6.95 0.02 -0.02% 0.05% 0.02% -1.24% May/23
Russia 5Y 6.86 0.01 -0.01% -0.06% -0.07% -1.10% May/23
Russia 6M 7.05 0.00 0.00% 0.04% 0.00% -1.84% May/23
Russia 7Y 7.10 0.01 -0.01% -0.08% 0.01% -0.74% May/23
Slovakia 0.78 0.04 -0.04% -0.05% -0.04% -0.21% May/23
Slovenia 1.13 0.01 0.01% 0.09% -0.03% 0.18% May/23
Turkey 14.27 0.17 -0.17% 0.01% 1.97% 3.95% May/23
Denmark 0.55 0.05 -0.05% -0.12% -0.09% -0.12% May/23
Finland 0.67 0.04 0.04% -0.03% -0.03% 0.24% May/23
France 1M -0.58 0.03 -0.03% -0.02% -0.03% -0.02% May/23
France 52W -0.58 0.03 -0.03% -0.04% -0.04% -0.04% May/23
France 20Y 1.38 0.01 -0.01% 0.00% 0.03% -0.12% May/23
France 2Y -0.50 0.02 -0.02% -0.05% -0.06% 0.04% May/23
France 30Y 1.74 0.01 0.01% 0.03% 0.07% -0.14% May/23
France 3M -0.59 0.00 0.00% -0.03% -0.02% 0.00% May/23
France 3Y -0.37 0.04 -0.04% -0.08% -0.06% 0.09% May/23
France 5Y -0.03 0.04 -0.04% -0.11% -0.09% 0.11% May/23
France 6M -0.57 0.00 0.00% -0.03% -0.02% 0.02% May/23
France 7Y 0.36 0.03 -0.03% -0.07% -0.05% 0.17% May/23
Greece 1M 1.03 0.07 0.07% 0.05% -0.10% -1.26% May/23
Greece 20Y 5.00 0.01 0.01% 0.17% 0.30% -1.67% May/23
Greece 2Y 1.44 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -4.41% May/23
Greece 3M 1.03 0.01 0.01% 0.01% -0.12% -1.40% May/23
Greece 6M 1.03 0.00 0.00% 0.00% -0.10% -1.37% May/23
Hungary 3.29 0.04 0.11% 0.24% 0.67% 0.15% May/23
Ireland 1.02 0.02 -0.02% -0.02% 0.00% 0.17% May/23
Norway 1.91 0.01 -0.01% -0.01% 0.06% 0.43% May/23
Bulgaria 1.25 0.00 0.00% 0.00% 0.02% -0.70% May/23
Croatia 2.19 0.00 0.00% 0.00% -0.05% -0.84% May/23
Czech Republic 1.87 0.06 0.06% 0.15% 0.25% 1.02% May/23
Euro Area EFSF -0.43 0.01 -0.01% -0.04% 0.00% 0.00% May/23
Austria 0.78 0.00 0.00% -0.05% -0.02% 0.21% May/23
Belgium 0.86 0.02 -0.02% -0.03% -0.02% 0.14% May/23
Italy 1M -0.36 0.01 0.01% 0.07% 0.20% 0.07% May/23
Italy 52W -0.18 0.03 0.03% 0.13% 0.21% 0.16% May/23
Italy 20Y 3.18 0.06 0.06% 0.42% 0.59% 0.45% May/23
Italy 2Y 0.29 0.10 0.10% 0.36% 0.44% 0.40% May/23
Italy 30Y 3.42 0.04 0.04% 0.35% 0.55% 0.24% May/23
Italy 3M -0.41 0.01 -0.01% -0.01% 0.07% -0.02% May/23
Italy 3Y 0.4930 0.09 0.09% 0.39% 0.49% 0.37% May/23
Italy 5Y 1.21 0.09 0.09% 0.43% 0.56% 0.37% May/23
Italy 7Y 1.88 0.07 0.07% 0.45% 0.59% 0.36% May/23
France 0.76 0.05 -0.05% -0.12% -0.10% -0.04% May/24
Greece 4.26 0.11 -0.11% -0.48% 0.03% -1.78% May/24
Netherlands 0.64 0.03 -0.03% -0.14% -0.14% 0.06% May/24
Spain 1.39 0.05 -0.05% -0.02% 0.09% -0.19% May/24
Portugal 1.90 0.04 -0.04% 0.11% 0.19% -1.30% May/24
Portugal 6M -1.42 0.00 0.00% -1.07% -1.07% -1.22% Mar/15
Italy 2.40 0.01 -0.01% 0.29% 0.62% 0.28% May/24
Netherlands 3 Month Bill Yield -0.62 0.01 0.02% 0.02% 0.01% 0.05% May/23
Netherlands 6 Month Bill Yield -0.59 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.01% May/23
Spain 6 Month Bill Yield -0.38 0.01 -0.01% 0.03% 0.09% 0.03% May/24
Spain 52 Week Bill Yield -0.34 0.00 0.00% 0.02% 0.08% 0.10% May/23
Spain 3 Month Letras Yield -0.42 0.06 0.01% 0.14% 0.19% -0.06% May/23
Spain 3 Year Bonos Yield -0.04 0.01 -0.01% 0.05% 0.08% 0.06% May/23
Spain 5 Year Bonos Yield 0.34 0.01 -0.01% 0.04% 0.07% -0.01% May/23

America Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.9752 0.03 -0.03% -0.13% -0.05% 0.72% May/24
US 1M 1.75 0.10 0.10% 0.10% 0.08% 1.03% May/23
US 3M 1.92 0.02 -0.02% 0.00% 0.09% 0.99% May/23
US 6M 2.08 0.01 -0.01% 0.01% 0.06% 1.01% May/24
US 52W 2.26 0.02 -0.02% -0.02% 0.02% 1.10% May/24
US 2Y 2.51 0.02 -0.02% -0.06% 0.02% 1.21% May/24
US 3Y 2.67 0.06 -0.06% -0.09% 0.03% 1.21% May/23
US 5Y 2.81 0.01 -0.01% -0.12% -0.03% 1.03% May/24
US 7Y 2.95 0.07 -0.07% -0.10% 0.01% 0.89% May/23
US 20Y 3.20 0.06 -0.06% -0.06% 0.04% 0.29% May/23
US 30Y 3.17 0.04 -0.04% -0.04% 0.03% 0.25% May/23
Canada 2.41 0.04 -0.04% -0.11% 0.04% 0.95% May/24
Venezuela 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% May/23
Brazil 10.69 0.07 0.07% 0.64% 0.92% -0.21% May/23
Mexico 7.71 0.02 -0.02% -0.07% 0.14% 0.38% May/24
Chile 4.56 0.01 -0.01% 0.08% 0.19% 0.51% May/23
Colombia 6.64 0.03 0.03% 0.02% 0.16% 0.27% May/23
Canada 1M 1.14 0.00 0.00% 0.01% -0.02% 0.67% May/23
Canada 52W 1.73 0.02 -0.02% -0.03% 0.09% 1.09% May/23
Canada 20Y 2.47 0.05 -0.05% -0.05% 0.04% 0.44% May/23
Canada 2Y 2.03 0.03 -0.03% -0.01% 0.11% 1.31% May/23
Canada 30Y 2.45 0.05 -0.05% -0.06% 0.00% 0.36% May/23
Canada 3M 1.25 0.00 0.00% -0.01% 0.06% 0.74% May/23
Canada 3Y 2.16 0.04 -0.04% -0.02% 0.14% 1.37% May/23
Canada 5Y 2.27 0.04 -0.04% -0.04% 0.09% 1.30% May/23
Canada 6M 1.44 0.00 0.00% 0.00% 0.11% 0.88% May/23
Canada 7Y 2.38 0.07 -0.07% -0.05% 0.12% 1.20% May/23
Brazil 52W 6.73 0.01 0.01% 0.22% 0.45% -2.67% May/23
Brazil 2Y 7.71 0.09 -0.09% 0.10% 0.54% -2.15% May/23
Brazil 3M 6.43 0.00 0.00% 0.21% 0.29% -4.04% May/23
Brazil 3Y 9.03 0.08 -0.08% 0.23% 0.74% -0.89% May/23
Brazil 5Y 9.72 0.08 -0.08% 0.39% 0.70% -0.82% May/23
Brazil 6M 6.44 0.02 0.02% 0.22% 0.31% -3.49% May/23
Peru 9y 5.40 0.01 0.06% 0.33% 0.60% -0.17% May/23

Asia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan 0.0490 0.00 0.00% -0.01% -0.01% 0.00% May/24
Japan 1M -0.09 0.00 0.00% -0.01% 0.02% -0.01% May/23
Japan 3M -0.12 0.01 -0.01% -0.02% 0.03% -0.02% May/23
Japan 6M -0.11 0.00 0.00% -0.01% 0.02% -0.01% May/23
Japan 52W -0.14 0.01 -0.01% -0.01% -0.01% 0.02% May/23
Japan 2Y -0.14 0.01 -0.01% -0.01% -0.01% 0.02% May/23
Japan 3Y -0.12 0.00 0.00% -0.01% -0.02% 0.01% May/23
Japan 5Y -0.11 0.01 -0.01% -0.01% -0.02% 0.01% May/23
Japan 7Y -0.0450 0.01 -0.01% -0.01% -0.02% 0.01% May/23
Japan 20Y 0.53 0.01 -0.01% -0.01% -0.01% -0.05% May/23
Japan 30Y 0.76 0.00 0.00% 0.01% 0.02% -0.06% May/23
India 7.87 0.02 0.02% -0.01% 0.13% 1.08% May/24
South Korea 2.76 0.01 -0.01% -0.06% 0.03% 0.49% May/23
South Korea 52W 1.89 0.01 0.01% -0.10% -0.03% 0.37% May/23
South Korea 20Y 2.76 0.01 -0.01% -0.02% 0.01% 0.37% May/23
South Korea 2Y 2.16 0.01 -0.01% -0.07% -0.01% 0.53% May/23
South Korea 30Y 2.74 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% 0.31% May/23
South Korea 3Y 2.24 0.01 -0.01% -0.07% 0.01% 0.56% May/23
South Korea 5Y 2.52 0.01 -0.01% -0.06% 0.03% 0.62% May/23
Thailand 2.73 0.03 0.04% 0.11% 0.25% 0.04% May/23
Singapore 2.63 0.04 -0.04% -0.01% 0.08% 0.52% May/23
Malaysia 4.21 0.00 0.00% 0.06% 0.08% 0.34% May/23
Philippine 6.30 0.03 -0.03% 0.26% -0.29% 1.31% May/23
Pakistan 8.50 0.00 0.00% 0.00% -0.50% 0.53% May/23
Qatar 4.60 0.05 -0.05% -0.05% 0.34% 1.47% May/23
Taiwan 1.02 0.01 -0.01% 0.01% -0.02% -0.05% May/23
Vietnam 4.56 0.00 0.00% 0.02% 0.17% -1.17% May/23
China 3.70 0.00 0.00% -0.03% 0.09% 0.03% May/23
China 52W 3.06 0.01 0.01% 0.11% 0.07% -0.44% May/23
China 20Y 4.02 0.01 -0.01% -0.02% 0.14% -0.01% May/23
China 2Y 3.17 0.02 -0.02% 0.04% -0.06% -0.52% May/23
China 30Y 4.15 0.01 -0.01% -0.02% 0.10% 0.10% May/23
China 3Y 3.29 0.01 0.01% 0.05% 0.25% -0.42% May/23
China 5Y 3.26 0.02 -0.02% 0.15% 0.04% -0.43% May/23
China 7Y 3.68 0.00 0.00% 0.00% 0.15% -0.08% May/23
Hong Kong 2.30 0.06 -0.06% 0.08% 0.09% 0.94% May/23
Indonesia 7.60 0.10 0.10% 0.52% 0.74% 0.66% May/23
Indonesia 1M 5.33 0.03 -0.03% 0.60% 0.95% -0.08% May/23
Indonesia 52W 6.71 0.05 0.05% 0.16% 0.96% 0.32% May/23
Indonesia 20Y 8.03 0.00 0.00% 0.38% 0.61% 0.42% May/23
Indonesia 30Y 7.96 0.00 0.00% 0.25% 0.41% 0.00% May/23
Indonesia 3M 5.25 0.20 -0.20% 0.28% 0.65% -0.28% May/23
Indonesia 3Y 6.95 0.03 0.03% 0.24% 0.97% 0.28% May/23
Indonesia 5Y 7.08 0.04 0.04% 0.26% 0.79% 0.38% May/23
Indonesia 6M 5.55 0.10 -0.10% -0.10% 0.60% -0.13% May/23
India 52W 6.99 0.07 0.07% 0.10% 0.29% 0.59% May/23
India 2Y 7.54 0.06 0.06% 0.01% 0.31% 1.01% May/23
India 30Y 8.11 0.05 0.05% 0.10% 0.02% 0.78% May/23
India 3M 6.32 0.00 0.00% 0.03% 0.18% 0.07% May/23
India 3Y 7.68 0.04 0.04% -0.02% 0.20% 1.04% May/23
India 5Y 7.82 0.04 0.04% -0.09% 0.11% 0.87% May/23
India 6M 6.72 0.06 0.06% 0.25% 0.34% 0.34% May/23
India 7Y 8.05 0.01 -0.01% -0.01% 0.23% 1.11% May/23
1.93 0.02 -0.02% -0.03% 0.06% -0.19% May/23

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia 52W 1.86 0.01 -0.01% -0.04% -0.15% 0.27% May/23
Australia 20Y 3.16 0.03 -0.03% 0.02% -0.08% 0.06% May/23
Australia 2Y 2.03 0.00 0.00% -0.01% -0.11% 0.44% May/23
Australia 30Y 3.34 0.02 -0.02% 0.01% -0.09% -0.08% May/23
Australia 3Y 2.19 0.01 -0.01% -0.01% -0.09% 0.51% May/23
Australia 5Y 2.44 0.01 -0.01% 0.00% -0.08% 0.46% May/23
Australia 7Y 2.66 0.02 -0.02% 0.01% -0.06% 0.44% May/23
New Zealand 2.77 0.02 -0.02% -0.09% -0.15% -0.07% May/24
Australia 2.81 0.04 -0.04% -0.10% -0.07% 0.36% May/24

Africa Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Africa 8.52 0.03 -0.13% 0.03% 0.37% 0.02% May/23
South Africa 20Y 9.32 0.03 -0.03% 0.01% 0.36% 0.01% May/23
South Africa 2Y 7.30 0.03 -0.03% -0.06% 0.23% -0.06% May/23
South Africa 30Y 9.43 0.02 -0.02% 0.01% 0.37% -0.16% May/23
South Africa 3M 6.95 0.00 0.00% 0.65% 0.05% 0.15% May/23
South Africa 3Y 7.54 0.03 -0.03% -0.05% 0.25% 0.12% May/23
South Africa 5Y 7.90 0.03 -0.03% -0.01% 0.25% 0.37% May/23
Kenya 13.30 0.00 0.30% 0.15% 0.15% -0.14% May/23
Nigeria 13.40 0.08 -0.08% 0.07% 0.48% -2.77% May/23

print '';