Bonds

Major 10Y Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.25 0.01 0.00% 0.00% -0.05% 0.41% May/26
UK 1.01 0.03 -0.03% -0.13% 0.01% -0.44% May/26
Japan 0.04 0.01 -0.01% 0.00% 0.02% 0.14% May/26
Germany 0.33 0.03 -0.03% -0.09% 0.00% 0.16% May/26
France 0.76 0.00 0.00% -0.05% -0.01% 0.28% May/26
Italy 2.10 0.00 0.00% -0.03% -0.16% 0.74% May/26
Australia 2.41 0.01 -0.01% -0.09% -0.21% 0.15% May/26
Canada 1.45 0.00 0.00% -0.03% -0.13% 0.09% May/26
India 6.65 0.13 0.13% 0.07% 0.00% -0.47% May/26
Brazil 10.91 0.01 -0.01% -0.63% 0.51% -2.22% May/26
Greece 5.97 0.08 -0.08% -1.86% -1.04% -5.35% May/26
Portugal 3.14 0.81 0.81% 0.77% 0.42% 0.54% May/26
Spain 1.54 0.04 -0.04% -0.09% -0.06% -0.03% May/26
Mexico 7.32 0.01 -0.01% 0.12% 0.09% 1.12% May/26
Netherlands 0.54 0.03 -0.03% -0.09% -0.02% 0.15% May/26
Switzerland -0.14 0.08 -0.08% -0.08% 0.11% 0.14% May/26
New Zealand 2.80 0.03 -0.03% -0.36% -0.31% -0.27% May/26

United States Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.25 0.01 0.00% 0.00% -0.05% 0.41% May/26
US 1M 0.73 0.01 0.01% 0.03% 0.03% 0.50% May/26
US 3M 0.94 0.00 0.00% 0.03% 0.13% 0.62% May/26
US 6M 1.07 0.01 -0.01% 0.04% 0.09% 0.60% May/26
US 52W 1.16 0.00 -0.02% 0.05% 0.08% 0.49% May/26
US 2Y 1.30 0.00 -0.01% 0.01% 0.04% 0.41% May/26
US 3Y 1.46 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.42% May/26
US 5Y 1.79 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.43% May/26
US 7Y 2.06 0.00 0.01% 0.00% -0.04% 0.41% May/26
US 20Y Bond 2.40 0.04 0.04% 0.93% 2.79% 2.75% May/24
US 30Y 2.92 0.01 -0.01% 0.01% -0.05% 0.28% May/26

United Kingdom Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.01 0.03 -0.03% -0.13% 0.01% -0.44% May/26
UK 1M 0.12 0.02 -0.02% -0.01% -0.02% -0.25% May/26
UK 3M 0.18 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% May/26
UK 6M 0.20 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% May/26
UK 52W 0.10 0.01 -0.01% -0.02% 0.05% -0.34% May/26
UK 2Y 0.09 0.01 0.01% 0.01% -0.05% -0.25% May/26
UK 3Y 0.15 0.02 -0.02% -0.05% -0.03% -0.51% May/26
UK 5Y 0.46 0.02 -0.02% -0.06% -0.04% -0.47% May/26
UK 7Y 0.68 0.03 -0.03% -0.07% -0.06% -0.54% May/26
UK 20Y 1.56 0.02 -0.02% -0.08% -0.07% -0.57% May/26
UK 30Y 1.67 0.01 0.01% 0.02% 0.01% -0.35% May/25

Japan Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan 0.04 0.01 -0.01% 0.00% 0.02% 0.14% May/26
Japan 1M -0.10 0.02 -0.02% -0.02% -0.02% 0.06% May/26
Japan 3M -0.13 0.03 -0.03% 0.00% 0.01% 0.14% May/26
Japan 6M -0.13 0.02 -0.02% -0.02% 0.00% 0.19% May/26
Japan 52W -0.16 0.00 0.00% 0.00% 0.03% 0.10% May/26
Japan 2Y -0.16 0.01 -0.01% -0.01% 0.03% 0.07% May/26
Japan 3Y -0.14 0.01 -0.01% -0.01% 0.03% 0.09% May/26
Japan 5Y -0.12 0.01 -0.01% -0.01% 0.02% 0.11% May/26
Japan 7Y -0.07 0.01 -0.01% -0.01% 0.03% 0.16% May/26
Japan 20Y 0.56 0.02 -0.02% 0.00% -0.01% 0.31% May/26
Japan 30Y 0.80 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% 0.49% May/26

Germany Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Germany 0.33 0.03 -0.03% -0.09% 0.00% 0.16% May/26
Germany 1M -0.89 0.01 -0.01% -0.04% -0.04% -0.34% May/26
Germany 3M -0.91 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -0.36% May/26
Germany 6M -0.72 0.00 0.00% -0.01% 0.07% -0.15% May/26
Germany 52W -0.72 0.01 0.01% -0.02% 0.02% -0.18% May/26
Germany 2Y -0.69 0.01 -0.01% 0.00% 0.06% -0.17% May/26
Germany 3Y -0.66 0.02 -0.02% -0.03% 0.02% -0.16% May/26
Germany 5Y -0.39 0.02 -0.02% -0.04% 0.01% -0.01% May/26
Germany 7Y -0.10 0.03 -0.03% -0.04% 0.03% 0.11% May/26
Germany 30Y 1.16 0.04 -0.04% -0.04% 0.08% 0.30% May/26

France Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
France 0.76 0.00 0.00% -0.05% -0.01% 0.28% May/26
France 1M -0.56 0.00 0.00% 0.02% 0.00% -0.08% May/26
France 3M -0.59 0.00 0.00% -0.01% 0.01% -0.10% May/26
France 6M -0.59 0.00 0.00% 0.02% -0.05% -0.10% May/26
France 52W -0.55 0.01 -0.01% -0.02% -0.01% -0.06% May/26
France 2Y -0.56 0.03 -0.03% -0.06% -0.02% -0.12% May/26
France 3Y -0.47 0.01 -0.01% -0.04% -0.02% -0.07% May/26
France 5Y -0.16 0.02 -0.02% -0.04% -0.08% 0.03% May/26
France 7Y 0.16 0.04 -0.04% -0.06% -0.11% 0.14% May/26
France 20Y 1.46 0.03 -0.03% -0.04% -0.02% 0.23% May/26
France 30Y 1.83 0.05 -0.05% 0.04% 0.04% 0.40% May/26

Italy Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Italy 2.10 0.00 0.00% -0.03% -0.16% 0.74% May/26
Italy 1M -0.43 0.01 -0.01% -0.01% 0.13% -0.12% May/26
Italy 3M -0.39 0.00 0.00% 0.01% -0.03% -0.11% May/26
Italy 6M -0.33 0.00 0.00% 0.01% -0.01% -0.06% May/26
Italy 52W -0.32 0.02 0.02% 0.02% -0.05% -0.18% May/26
Italy 2Y -0.13 0.01 -0.01% 0.00% -0.12% -0.07% May/26
Italy 3Y 0.12 0.00 0.00% 0.01% -0.16% 0.12% May/26
Italy 5Y 0.84 0.01 -0.01% 0.00% -0.20% 0.40% May/26
Italy 7Y 1.51 0.01 -0.01% 0.00% -0.18% 0.68% May/26
Italy 20Y 2.72 0.00 0.00% -0.06% -0.15% 0.58% May/26
Italy 30Y 3.18 0.00 0.00% -0.06% -0.14% 0.63% May/26

Russia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Russia 7.62 0.05 0.05% 0.12% -0.12% -1.26% May/26
Russia 1M 9.19 0.01 -0.01% -0.06% -0.38% -2.24% May/26
Russia 3M 8.97 0.05 -0.05% -0.12% -0.51% -2.45% May/26
Russia 6M 8.84 0.05 -0.05% -0.13% -0.55% -2.67% May/26
Russia 52W 8.56 0.09 0.09% 0.12% 0.25% -1.05% May/26
Russia 2Y 8.20 0.01 -0.01% 0.06% 0.06% -1.23% May/26
Russia 3Y 8.22 0.03 0.03% 0.03% 0.06% -1.16% May/26
Russia 5Y 7.91 0.05 -0.05% 0.14% 0.01% -1.23% May/26
Russia 7Y 7.85 0.01 0.01% 0.11% -0.06% -1.18% May/26
Russia 20Y 8.05 0.03 -0.03% -0.12% -0.08% -1.04% May/26
Russia 30Y 6.56 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% May/23

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia 2.41 0.01 -0.01% -0.09% -0.21% 0.15% May/26
Australia 1M 1.07 0.01 -0.01% 0.07% 0.72% 0.72% May/24
Australia 3M 1.51 10.27 -10.27% -10.27% -10.27% -10.27% May/23
Australia 6M 1.47 0.03 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% May/19
Australia 52W 1.58 0.02 -0.02% -0.04% -0.06% -0.11% May/26
Australia 2Y 1.58 0.01 -0.01% -0.06% -0.11% -0.07% May/26
Australia 3Y 1.67 0.02 -0.02% -0.08% -0.17% 0.06% May/26
Australia 5Y 1.95 0.02 -0.02% -0.10% -0.21% 0.13% May/26
Australia 7Y 2.20 0.03 -0.03% -0.09% -0.20% 0.17% May/26
Australia 20Y 3.07 0.03 -0.03% -0.09% -0.19% 0.15% May/26
Australia 30Y 3.40 0.03 -0.03% -0.08% -0.19% 0.15% May/26
New Zealand 2.80 0.03 -0.03% -0.36% -0.31% -0.27% May/26

Canada Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Canada 1.45 0.00 0.00% -0.03% -0.13% 0.09% May/26
Canada 1M 0.47 0.00 0.00% 0.04% -0.06% 0.01% May/26
Canada 3M 0.52 0.01 0.01% 0.01% -0.01% -0.01% May/26
Canada 6M 0.55 0.02 -0.02% 0.01% -0.01% -0.01% May/26
Canada 52W 0.64 0.01 -0.01% 0.03% -0.01% 0.04% May/26
Canada 2Y 0.71 0.01 -0.01% 0.04% -0.02% 0.06% May/26
Canada 3Y 0.77 0.01 -0.01% 0.03% -0.04% 0.08% May/26
Canada 5Y 0.97 0.01 -0.01% 0.02% -0.07% 0.18% May/26
Canada 7Y 1.16 0.02 -0.02% -0.02% -0.12% 0.14% May/26
Canada 20Y 2.01 0.02 -0.02% -0.02% -0.11% 0.04% May/26
Canada 30Y 2.07 0.02 -0.02% -0.03% -0.11% 0.09% May/26

China Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
China 3.67 0.04 0.04% 0.03% 0.24% 0.69% May/26
China 3M 0.91 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% May/19
China 6M 1.05 0.02 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% May/22
China 52W 3.49 0.01 -0.01% 0.07% 0.36% 1.15% May/26
China 2Y 3.65 0.03 -0.03% -0.02% 0.44% 1.07% May/26
China 3Y 3.67 0.04 -0.04% -0.03% 0.42% 1.07% May/26
China 5Y 3.68 0.01 -0.01% -0.01% 0.35% 0.91% May/26
China 7Y 3.74 0.02 -0.02% -0.03% 0.26% 0.74% May/26
China 20Y 4.02 0.01 -0.01% 0.09% 0.12% 0.56% May/26
China 30Y 4.04 0.01 -0.01% 0.00% 0.12% 0.48% May/26

India Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
India 6.65 0.13 0.13% 0.07% 0.00% -0.47% May/26
India 1M 1.04 0.00 0.00% 0.03% 0.10% 0.40% May/11
India 3M 6.24 0.01 -0.01% -0.06% 0.01% -0.60% May/26
India 6M 6.39 0.01 0.01% -0.02% 0.09% -0.55% May/26
India 52W 6.45 0.02 0.02% -0.04% -0.11% -0.58% May/26
India 2Y 6.53 0.00 0.00% -0.06% -0.13% -0.60% May/26
India 3Y 6.63 0.04 -0.04% -0.06% -0.14% -0.60% May/26
India 5Y 6.93 0.02 -0.02% -0.08% -0.10% -0.50% May/26
India 7Y 6.91 0.03 -0.03% -0.11% -0.14% -0.71% May/26
India 20Y 2.12 0.02 -0.02% 0.67% 0.67% 0.67% May/25
India 30Y 7.36 0.00 0.00% -0.06% -0.20% -0.50% May/26

Brazil Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Brazil 10.91 0.01 -0.01% -0.63% 0.51% -2.22% May/26
Brazil 1M 2.28 0.03 0.03% 0.03% 2.44% 2.37% May/23
Brazil 3M 10.40 0.07 -0.07% -0.26% -0.27% -3.74% May/26
Brazil 6M 9.72 0.21 -0.21% -0.33% -0.20% -4.30% May/26
Brazil 52W 9.24 0.17 -0.17% -0.45% -0.12% -4.22% May/26
Brazil 2Y 9.50 0.36 -0.36% -0.97% -0.05% -3.56% May/26
Brazil 3Y 9.70 0.22 -0.22% -0.86% 0.03% -3.26% May/26
Brazil 5Y 10.41 0.13 -0.13% -0.69% 0.38% -2.52% May/26
Brazil 7Y 1.08 0.01 0.01% -1.16% -0.83% -0.83% May/25
Brazil 20Y 0.92 0.02 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% May/18
Brazil 30Y 2.13 0.01 0.01% -0.14% 1.36% 1.36% May/22

South Africa Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Africa 8.51 0.12 -0.12% -0.15% -0.19% -0.78% May/26
South Africa 1M 0.81 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% May/19
South Africa 3M 6.40 0.40 -0.40% -0.10% 6.14% -0.75% May/26
South Africa 6M 1.31 0.00 0.00% 0.03% 1.54% 1.54% May/24
South Africa 52W 2.13 0.02 -0.02% -0.02% -0.90% -8.46% May/19
South Africa 2Y 7.36 0.01 0.01% -0.08% -0.12% -0.66% May/26
South Africa 3Y 7.43 0.01 0.01% -0.05% 7.74% -1.01% May/26
South Africa 5Y 7.55 0.02 0.02% -0.07% 8.11% -1.20% May/26
South Africa 7Y 9.27 0.03 -0.03% -0.17% -0.45% -0.72% May/11
South Africa 20Y 9.31 0.01 -0.01% -0.14% -0.13% -0.54% May/26
South Africa 30Y 9.58 0.01 -0.01% -0.13% 7.96% -0.44% May/26

Indonesia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Indonesia 6.94 0.01 -0.01% -0.17% -0.11% -0.89% May/26
Indonesia 1M 5.40 0.00 0.00% 0.33% -0.30% -0.28% May/26
Indonesia 3M 5.53 0.00 0.00% 0.53% 0.21% -0.29% May/26
Indonesia 6M 5.68 0.00 0.00% -0.07% 0.06% -0.24% May/26
Indonesia 52W 6.39 0.07 0.07% 0.06% 0.23% -0.52% May/26
Indonesia 2Y 7.61 0.01 -0.01% -0.17% -0.14% -0.45% May/24
Indonesia 3Y 6.67 0.00 0.00% -0.14% -0.05% -0.79% May/26
Indonesia 5Y 6.70 0.01 -0.01% -0.10% 0.03% -0.84% May/26
Indonesia 20Y 7.61 0.00 0.00% -0.23% -0.10% -0.44% May/26
Indonesia 30Y 7.96 0.01 -0.01% -0.05% -0.02% -0.43% May/26

South Korea Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Korea 2.24 0.06 -0.06% -0.05% 0.09% 0.43% May/26
South Korea 1M 6.56 0.00 0.00% 4.77% 5.51% 5.58% May/24
South Korea 3M 0.88 0.02 -0.02% -7.31% -7.53% -7.27% May/11
South Korea 6M 11.04 0.35 -0.35% 10.02% 0.36% 2.27% May/24
South Korea 52W 1.50 0.02 -0.02% 0.02% 0.00% 0.00% May/26
South Korea 2Y 1.63 0.00 0.00% 0.01% 0.00% 0.14% May/26
South Korea 3Y 1.68 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% 0.21% May/26
South Korea 5Y 1.89 0.02 -0.02% 0.01% 0.03% 0.33% May/26
South Korea 7Y 1.31 0.03 0.03% -0.91% 0.54% 0.54% May/23
South Korea 20Y 2.37 0.03 -0.03% -0.01% 0.04% 0.49% May/26
South Korea 30Y 2.40 0.03 -0.03% 0.00% 0.03% 0.50% May/26

Greece Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Greece 5.97 0.08 -0.08% -1.86% -1.04% -5.35% May/26
Greece 1M 2.16 0.13 -0.13% -0.17% -0.31% -1.44% May/26
Greece 3M 2.41 0.02 -0.02% 0.08% -0.06% -0.77% May/26
Greece 6M 2.39 0.01 -0.01% 0.04% -0.08% -0.63% May/26
Greece 52W 1.11 0.02 0.02% -0.75% -0.75% -0.75% May/22
Greece 2Y 5.75 0.16 -0.16% 0.15% -0.94% -1.55% May/26
Greece 3Y 6.81 0.20 -0.20% -0.65% -1.19% -2.22% Jan/25
Greece 5Y 11.78 0.24 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% May/22
Greece 7Y 1.17 0.04 0.04% -1.06% -5.46% -5.46% May/24
Greece 20Y 6.60 0.08 -0.08% 0.14% -0.25% -0.78% May/26
Greece 30Y 1.57 0.04 0.04% 0.06% -0.06% -0.21% May/09

Portugal Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Portugal 3.14 0.81 0.81% 0.77% 0.42% 0.54% May/26
Portugal 3M -0.31 0.02 -0.02% -0.03% -0.05% -0.34% May/26
Portugal 6M -0.21 0.00 0.00% -0.02% -0.09% -0.26% May/26
Portugal 52W -0.19 0.00 0.00% -0.03% -0.15% -0.26% May/26
Portugal 2Y 0.26 0.08 -0.08% -0.05% -0.10% -0.31% May/26
Portugal 3Y 0.53 0.03 -0.03% 0.01% -0.14% -0.52% May/26
Portugal 5Y 1.51 0.08 -0.08% -0.09% -0.44% -0.29% May/26
Portugal 7Y 2.33 0.04 -0.04% -0.04% -0.40% -0.28% May/26
Portugal 20Y 3.75 0.04 -0.04% 0.01% -0.26% -0.13% May/26
Portugal 30Y 3.97 0.04 -0.04% 0.02% -0.28% -0.11% May/26

Europe Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.01 0.03 -0.03% -0.13% 0.01% -0.44% May/26
UK 1M 0.12 0.02 -0.02% -0.01% -0.02% -0.25% May/26
UK 3M 0.18 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% May/26
UK 6M 0.20 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% May/26
UK 52W 0.10 0.01 -0.01% -0.02% 0.05% -0.34% May/26
UK 2Y 0.09 0.01 0.01% 0.01% -0.05% -0.25% May/26
UK 3Y 0.15 0.02 -0.02% -0.05% -0.03% -0.51% May/26
UK 5Y 0.46 0.02 -0.02% -0.06% -0.04% -0.47% May/26
UK 7Y 0.68 0.03 -0.03% -0.07% -0.06% -0.54% May/26
UK 20Y 1.56 0.02 -0.02% -0.08% -0.07% -0.57% May/26
UK 30Y 1.67 0.01 0.01% 0.02% 0.01% -0.35% May/25
Germany 0.33 0.03 -0.03% -0.09% 0.00% 0.16% May/26
Germany 1M -0.89 0.01 -0.01% -0.04% -0.04% -0.34% May/26
Germany 3M -0.91 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -0.36% May/26
Germany 6M -0.72 0.00 0.00% -0.01% 0.07% -0.15% May/26
Germany 52W -0.72 0.01 0.01% -0.02% 0.02% -0.18% May/26
Germany 2Y -0.69 0.01 -0.01% 0.00% 0.06% -0.17% May/26
Germany 3Y -0.66 0.02 -0.02% -0.03% 0.02% -0.16% May/26
Germany 5Y -0.39 0.02 -0.02% -0.04% 0.01% -0.01% May/26
Germany 7Y -0.10 0.03 -0.03% -0.04% 0.03% 0.11% May/26
Germany 30Y 1.16 0.04 -0.04% -0.04% 0.08% 0.30% May/26
France 0.76 0.00 0.00% -0.05% -0.01% 0.28% May/26
France 1M -0.56 0.00 0.00% 0.02% 0.00% -0.08% May/26
France 3M -0.59 0.00 0.00% -0.01% 0.01% -0.10% May/26
France 6M -0.59 0.00 0.00% 0.02% -0.05% -0.10% May/26
France 52W -0.55 0.01 -0.01% -0.02% -0.01% -0.06% May/26
France 2Y -0.56 0.03 -0.03% -0.06% -0.02% -0.12% May/26
France 3Y -0.47 0.01 -0.01% -0.04% -0.02% -0.07% May/26
France 5Y -0.16 0.02 -0.02% -0.04% -0.08% 0.03% May/26
France 7Y 0.16 0.04 -0.04% -0.06% -0.11% 0.14% May/26
France 20Y 1.46 0.03 -0.03% -0.04% -0.02% 0.23% May/26
France 30Y 1.83 0.05 -0.05% 0.04% 0.04% 0.40% May/26
Italy 2.10 0.00 0.00% -0.03% -0.16% 0.74% May/26
Italy 1M -0.43 0.01 -0.01% -0.01% 0.13% -0.12% May/26
Italy 3M -0.39 0.00 0.00% 0.01% -0.03% -0.11% May/26
Italy 52W -0.32 0.02 0.02% 0.02% -0.05% -0.18% May/26
Italy 2Y -0.13 0.01 -0.01% 0.00% -0.12% -0.07% May/26
Italy 3Y 0.12 0.00 0.00% 0.01% -0.16% 0.12% May/26
Italy 5Y 0.84 0.01 -0.01% 0.00% -0.20% 0.40% May/26
Italy 7Y 1.51 0.01 -0.01% 0.00% -0.18% 0.68% May/26
Italy 20Y 2.72 0.00 0.00% -0.06% -0.15% 0.58% May/26
Italy 30Y 3.18 0.00 0.00% -0.06% -0.14% 0.63% May/26
Russia 7.62 0.05 0.05% 0.12% -0.12% -1.26% May/26
Russia 1M 9.19 0.01 -0.01% -0.06% -0.38% -2.24% May/26
Russia 3M 8.97 0.05 -0.05% -0.12% -0.51% -2.45% May/26
Russia 6M 8.84 0.05 -0.05% -0.13% -0.55% -2.67% May/26
Russia 52W 8.56 0.09 0.09% 0.12% 0.25% -1.05% May/26
Russia 2Y 8.20 0.01 -0.01% 0.06% 0.06% -1.23% May/26
Russia 3Y 8.22 0.03 0.03% 0.03% 0.06% -1.16% May/26
Russia 5Y 7.91 0.05 -0.05% 0.14% 0.01% -1.23% May/26
Russia 7Y 7.85 0.01 0.01% 0.11% -0.06% -1.18% May/26
Russia 20Y 8.05 0.03 -0.03% -0.12% -0.08% -1.04% May/26
Greece 5.97 0.08 -0.08% -1.86% -1.04% -5.35% May/26
Greece 1M 2.16 0.13 -0.13% -0.17% -0.31% -1.44% May/26
Greece 3M 2.41 0.02 -0.02% 0.08% -0.06% -0.77% May/26
Greece 6M 2.39 0.01 -0.01% 0.04% -0.08% -0.63% May/26
Greece 2Y 5.75 0.16 -0.16% 0.15% -0.94% -1.55% May/26
Greece 20Y 6.60 0.08 -0.08% 0.14% -0.25% -0.78% May/26
Portugal 3.14 0.81 0.81% 0.77% 0.42% 0.54% May/26
Portugal 3M -0.31 0.02 -0.02% -0.03% -0.05% -0.34% May/26
Portugal 6M -0.21 0.00 0.00% -0.02% -0.09% -0.26% May/26
Portugal 52W -0.19 0.00 0.00% -0.03% -0.15% -0.26% May/26
Portugal 2Y 0.26 0.08 -0.08% -0.05% -0.10% -0.31% May/26
Portugal 3Y 0.53 0.03 -0.03% 0.01% -0.14% -0.52% May/26
Portugal 5Y 1.51 0.08 -0.08% -0.09% -0.44% -0.29% May/26
Portugal 7Y 2.33 0.04 -0.04% -0.04% -0.40% -0.28% May/26
Portugal 20Y 3.75 0.04 -0.04% 0.01% -0.26% -0.13% May/26
Portugal 30Y 3.97 0.04 -0.04% 0.02% -0.28% -0.11% May/26
Spain 1.54 0.04 -0.04% -0.09% -0.06% -0.03% May/26
Netherlands 0.54 0.03 -0.03% -0.09% -0.02% 0.15% May/26
Turkey 10.35 0.03 -0.03% -0.05% -0.13% 0.30% May/26
Switzerland -0.14 0.08 -0.08% -0.08% 0.11% 0.14% May/26
Sweden 0.51 0.07 -0.07% -0.06% -0.05% -0.28% May/26
Poland 3.20 0.06 -0.06% -0.02% -0.10% 0.23% May/26
Belgium 0.69 0.13 -0.13% -0.11% -0.11% 0.13% May/26
Norway 1.54 0.07 -0.07% -0.07% -0.05% 0.12% May/26
Austria 0.51 0.07 -0.07% 0.20% 0.25% 0.30% May/26
Denmark 0.66 0.04 -0.04% 0.40% 0.49% 0.37% May/26
Finland 0.39 0.11 -0.11% 0.11% 0.20% 0.05% May/26
Ireland 0.79 0.11 -0.11% 0.16% 0.24% 0.06% May/26
Czech Republic 0.76 0.06 -0.06% 0.27% 0.38% 0.27% May/26
Romania 3.71 0.01 -0.01% 0.56% 0.67% 0.16% May/26
Hungary 3.10 0.06 -0.06% 0.00% 0.05% -0.25% May/26
Slovakia 0.27 0.09 -0.09% 0.09% 0.14% 0.26% May/26
Slovenia 0.95 0.03 -0.03% 0.16% 0.32% 0.33% May/26
Croatia 3.03 0.00 0.00% -0.08% -0.15% -0.64% May/26
Bulgaria 1.95 0.00 0.00% -0.05% -0.10% -0.65% May/26
Lithuania 0.75 0.00 0.00% 0.30% 0.35% 0.35% May/26
Latvia 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% May/26
Iceland 4.75 0.15 -0.15% -0.46% -0.48% -1.61% May/26
Euro Area EFSF -0.44 0.02 -0.02% -0.06% -0.04% -0.28% May/26

America Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.25 0.01 0.00% 0.00% -0.05% 0.41% May/26
US 1M 0.73 0.01 0.01% 0.03% 0.03% 0.50% May/26
US 3M 0.94 0.00 0.00% 0.03% 0.13% 0.62% May/26
US 6M 1.07 0.01 -0.01% 0.04% 0.09% 0.60% May/26
US 52W 1.16 0.00 -0.02% 0.05% 0.08% 0.49% May/26
US 2Y 1.30 0.00 -0.01% 0.01% 0.04% 0.41% May/26
US 3Y 1.46 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.42% May/26
US 5Y 1.79 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.43% May/26
US 7Y 2.06 0.00 0.01% 0.00% -0.04% 0.41% May/26
US 20Y Bond 2.40 0.04 0.04% 0.93% 2.79% 2.75% May/24
US 30Y 2.92 0.01 -0.01% 0.01% -0.05% 0.28% May/26
Canada 1.45 0.00 0.00% -0.03% -0.13% 0.09% May/26
Canada 1M 0.47 0.00 0.00% 0.04% -0.06% 0.01% May/26
Canada 3M 0.52 0.01 0.01% 0.01% -0.01% -0.01% May/26
Canada 6M 0.55 0.02 -0.02% 0.01% -0.01% -0.01% May/26
Canada 52W 0.64 0.01 -0.01% 0.03% -0.01% 0.04% May/26
Canada 2Y 0.71 0.01 -0.01% 0.04% -0.02% 0.06% May/26
Canada 3Y 0.77 0.01 -0.01% 0.03% -0.04% 0.08% May/26
Canada 5Y 0.97 0.01 -0.01% 0.02% -0.07% 0.18% May/26
Canada 7Y 1.16 0.02 -0.02% -0.02% -0.12% 0.14% May/26
Canada 20Y 2.01 0.02 -0.02% -0.02% -0.11% 0.04% May/26
Canada 30Y 2.07 0.02 -0.02% -0.03% -0.11% 0.09% May/26
Argentina 3.12 0.06 0.06% -0.17% 0.75% -1.50% May/26
Argentina 1M 2.27 0.02 -0.02% -9.46% -9.46% -9.46% May/24
Argentina 3M 7.55 0.07 0.07% 0.97% 7.71% 7.65% May/24
Argentina 52W 15.69 2.77 -2.77% -6.56% -6.93% -2.87% Jul/24
Argentina 3Y 3.66 0.65 0.65% 0.67% 1.63% 3.09% May/26
Argentina 20Y 4.29 0.02 0.02% 0.03% 0.11% -1.25% May/26
Argentina 30Y 5.02 0.00 0.00% 0.07% 0.29% -0.34% May/26
Brazil 10.91 0.01 -0.01% -0.63% 0.51% -2.22% May/26
Brazil 3M 10.40 0.07 -0.07% -0.26% -0.27% -3.74% May/26
Brazil 6M 9.72 0.21 -0.21% -0.33% -0.20% -4.30% May/26
Brazil 52W 9.24 0.17 -0.17% -0.45% -0.12% -4.22% May/26
Brazil 2Y 9.50 0.36 -0.36% -0.97% -0.05% -3.56% May/26
Brazil 3Y 9.70 0.22 -0.22% -0.86% 0.03% -3.26% May/26
Brazil 5Y 10.41 0.13 -0.13% -0.69% 0.38% -2.52% May/26
Mexico 7.32 0.01 -0.01% 0.12% 0.09% 1.12% May/26
venezuela 10.43 0.00 0.00% -0.14% -0.15% -0.15% May/26
Colombia 6.31 0.06 -0.06% -1.11% -0.77% -1.65% May/26
Chile 4.16 0.14 0.14% -0.13% -0.01% -0.40% May/26
Peru 9y 5.51 0.02 0.02% -0.18% -0.21% -0.59% May/26

Asia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan 0.04 0.01 -0.01% 0.00% 0.02% 0.14% May/26
Japan 1M -0.10 0.02 -0.02% -0.02% -0.02% 0.06% May/26
Japan 3M -0.13 0.03 -0.03% 0.00% 0.01% 0.14% May/26
Japan 6M -0.13 0.02 -0.02% -0.02% 0.00% 0.19% May/26
Japan 52W -0.16 0.00 0.00% 0.00% 0.03% 0.10% May/26
Japan 2Y -0.16 0.01 -0.01% -0.01% 0.03% 0.07% May/26
Japan 3Y -0.14 0.01 -0.01% -0.01% 0.03% 0.09% May/26
Japan 5Y -0.12 0.01 -0.01% -0.01% 0.02% 0.11% May/26
Japan 7Y -0.07 0.01 -0.01% -0.01% 0.03% 0.16% May/26
Japan 20Y 0.56 0.02 -0.02% 0.00% -0.01% 0.31% May/26
Japan 30Y 0.80 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% 0.49% May/26
China 3.67 0.04 0.04% 0.03% 0.24% 0.69% May/26
China 52W 3.49 0.01 -0.01% 0.07% 0.36% 1.15% May/26
China 2Y 3.65 0.03 -0.03% -0.02% 0.44% 1.07% May/26
China 3Y 3.67 0.04 -0.04% -0.03% 0.42% 1.07% May/26
China 5Y 3.68 0.01 -0.01% -0.01% 0.35% 0.91% May/26
China 7Y 3.74 0.02 -0.02% -0.03% 0.26% 0.74% May/26
China 20Y 4.02 0.01 -0.01% 0.09% 0.12% 0.56% May/26
China 30Y 4.04 0.01 -0.01% 0.00% 0.12% 0.48% May/26
India 6.65 0.13 0.13% 0.07% 0.00% -0.47% May/26
India 3M 6.24 0.01 -0.01% -0.06% 0.01% -0.60% May/26
India 6M 6.39 0.01 0.01% -0.02% 0.09% -0.55% May/26
India 52W 6.45 0.02 0.02% -0.04% -0.11% -0.58% May/26
India 2Y 6.53 0.00 0.00% -0.06% -0.13% -0.60% May/26
India 3Y 6.63 0.04 -0.04% -0.06% -0.14% -0.60% May/26
India 5Y 6.93 0.02 -0.02% -0.08% -0.10% -0.50% May/26
India 7Y 6.91 0.03 -0.03% -0.11% -0.14% -0.71% May/26
India 30Y 7.36 0.00 0.00% -0.06% -0.20% -0.50% May/26
Indonesia 6.94 0.01 -0.01% -0.17% -0.11% -0.89% May/26
Indonesia 1M 5.40 0.00 0.00% 0.33% -0.30% -0.28% May/26
Indonesia 3M 5.53 0.00 0.00% 0.53% 0.21% -0.29% May/26
Indonesia 6M 5.68 0.00 0.00% -0.07% 0.06% -0.24% May/26
Indonesia 52W 6.39 0.07 0.07% 0.06% 0.23% -0.52% May/26
Indonesia 3Y 6.67 0.00 0.00% -0.14% -0.05% -0.79% May/26
Indonesia 5Y 6.70 0.01 -0.01% -0.10% 0.03% -0.84% May/26
Indonesia 20Y 7.61 0.00 0.00% -0.23% -0.10% -0.44% May/26
Indonesia 30Y 7.96 0.01 -0.01% -0.05% -0.02% -0.43% May/26
South Korea 2.24 0.06 -0.06% -0.05% 0.09% 0.43% May/26
South Korea 52W 1.50 0.02 -0.02% 0.02% 0.00% 0.00% May/26
South Korea 2Y 1.63 0.00 0.00% 0.01% 0.00% 0.14% May/26
South Korea 3Y 1.68 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% 0.21% May/26
South Korea 5Y 1.89 0.02 -0.02% 0.01% 0.03% 0.33% May/26
South Korea 20Y 2.37 0.03 -0.03% -0.01% 0.04% 0.49% May/26
South Korea 30Y 2.40 0.03 -0.03% 0.00% 0.03% 0.50% May/26
Taiwan 1.04 0.02 -0.02% -0.04% -0.01% 0.19% May/26
Thailand 2.65 0.08 -0.08% 0.47% 0.39% 0.57% May/26
Malaysia 3.88 0.06 -0.06% 0.25% 0.31% 0.01% May/26
Singapore 2.07 0.06 -0.06% 0.14% 0.20% 0.06% May/26
2.09 0.05 -0.05% 0.28% 0.27% 0.41% May/26
Hong Kong 1.30 0.11 -0.11% 0.25% 0.25% 0.14% May/26
Philippine 4.99 0.16 -0.16% 1.00% 1.14% 1.34% May/26
Pakistan 8.15 0.05 -0.05% 0.12% 0.12% 0.12% May/26
Qatar 3.14 0.01 0.01% % % % May/19
Vietnam 5.69 0.09 -0.09% -0.28% -0.30% -1.22% May/26

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia 2.41 0.01 -0.01% -0.09% -0.21% 0.15% May/26
Australia 1M 1.07 0.01 -0.01% 0.07% 0.72% 0.72% May/24
Australia 3M 1.51 10.27 -10.27% -10.27% -10.27% -10.27% May/23
Australia 6M 1.47 0.03 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% May/19
Australia 52W 1.58 0.02 -0.02% -0.04% -0.06% -0.11% May/26
Australia 2Y 1.58 0.01 -0.01% -0.06% -0.11% -0.07% May/26
Australia 3Y 1.67 0.02 -0.02% -0.08% -0.17% 0.06% May/26
Australia 5Y 1.95 0.02 -0.02% -0.10% -0.21% 0.13% May/26
Australia 7Y 2.20 0.03 -0.03% -0.09% -0.20% 0.17% May/26
Australia 20Y 3.07 0.03 -0.03% -0.09% -0.19% 0.15% May/26
Australia 30Y 3.40 0.03 -0.03% -0.08% -0.19% 0.15% May/26
New Zealand 2.80 0.03 -0.03% -0.36% -0.31% -0.27% May/26

Africa Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Africa 8.51 0.12 -0.12% -0.15% -0.19% -0.78% May/26
South Africa 1M 0.81 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% May/19
South Africa 3M 6.40 0.40 -0.40% -0.10% 6.14% -0.75% May/26
South Africa 6M 1.31 0.00 0.00% 0.03% 1.54% 1.54% May/24
South Africa 52W 2.13 0.02 -0.02% -0.02% -0.90% -8.46% May/19
South Africa 2Y 7.36 0.01 0.01% -0.08% -0.12% -0.66% May/26
South Africa 3Y 7.43 0.01 0.01% -0.05% 7.74% -1.01% May/26
South Africa 5Y 7.55 0.02 0.02% -0.07% 8.11% -1.20% May/26
South Africa 7Y 9.27 0.03 -0.03% -0.17% -0.45% -0.72% May/11
South Africa 20Y 9.31 0.01 -0.01% -0.14% -0.13% -0.54% May/26
South Africa 30Y 9.58 0.01 -0.01% -0.13% 7.96% -0.44% May/26
Nigeria 16.16 0.03 0.03% 0.03% 0.26% 1.96% May/26
Kenya 13.20 0.24 -0.24% -0.30% -0.30% -1.36% May/26