کالایاب
صفحات مرتبط

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
دلار 140,460 (0%) 0 139,340 140,500 ۲ خرداد
دلار دولتی 42,000 (0%) 0 42,000 42,001 ۱۳ دی
دلار هرات 140,500 (0.36%) 500 139,600 140,800 ۲۱:۵۹:۰۳
دلار سلیمانیه
دلار استانبول
دلار دوبی
دلار تفلیس
دلار سنا / خرید 141,096 (0%) 0 141,096 141,096 ۲ خرداد
دلار سنا / فروش   140,519 (0%) 0 140,519 140,519 ۲ خرداد
دلار نقدی / سبزه
دلار نقدی / افشار
عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین بیشترین زمان
دلار مشهد
دلار شیراز
دلار مریوان
دلار بانه
دلار پیرانشهر
حواله دلار از ترکیه
حواله دلار از افغانستان
حواله دلار از گرجستان
دلار فردایی / سبزه
دلار فردایی / افشار

دلار

 • نرخ فعلی : 140,460
 • بالاترین قیمت روز : 140,500
 • پایین ترین قیمت روز : 139,340
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 140,460
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

دلار سلیمانیه

 • نرخ فعلی : 141,400
 • بالاترین قیمت روز : 143,500
 • پایین ترین قیمت روز : 141,400
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 141,400
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

دلار هرات

 • نرخ فعلی : 140,500
 • بالاترین قیمت روز : 140,800
 • پایین ترین قیمت روز : 139,600
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 400
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 139,600
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۵۹:۰۳
 • نرخ روز گذشته : 140,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.36%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 500
جدول نرخ های امروز زمان
140,500 ریال 21:59:03
140,600 ریال 21:28:33
140,500 ریال 21:27:04
140,600 ریال 21:23:05
140,500 ریال 21:17:54
140,400 ریال 21:08:10
140,500 ریال 21:01:28
140,300 ریال 21:01:11
140,500 ریال 20:50:50
140,300 ریال 20:49:04
140,500 ریال 20:48:05
140,300 ریال 20:45:05
140,400 ریال 20:39:53
140,300 ریال 20:37:27
140,400 ریال 20:34:10
140,500 ریال 20:33:09
140,400 ریال 20:30:32
140,500 ریال 20:27:17
140,400 ریال 20:26:40
140,500 ریال 20:26:03
140,400 ریال 20:25:45
140,800 ریال 20:23:19
140,600 ریال 20:22:25
140,700 ریال 20:20:06
140,500 ریال 20:19:40
140,600 ریال 20:18:45
140,500 ریال 20:15:06
140,600 ریال 20:12:23
140,500 ریال 20:11:09
140,600 ریال 20:10:32
140,500 ریال 20:09:19
140,600 ریال 20:06:55
140,500 ریال 20:04:11
140,300 ریال 20:03:51
140,500 ریال 19:58:22
140,400 ریال 19:53:29
140,500 ریال 19:53:10
140,300 ریال 19:25:33
140,200 ریال 19:13:41
140,100 ریال 19:13:23
140,200 ریال 19:12:28
140,000 ریال 18:42:04
140,100 ریال 18:04:23
140,000 ریال 17:54:03
140,100 ریال 17:16:43
140,000 ریال 17:13:17
140,200 ریال 17:12:36
139,900 ریال 17:11:56
140,000 ریال 17:06:46
140,200 ریال 16:55:04
140,000 ریال 16:33:03
140,100 ریال 16:31:48
140,000 ریال 16:31:04
140,100 ریال 16:27:23
140,000 ریال 16:25:07
140,100 ریال 16:22:54
140,200 ریال 16:21:21
140,100 ریال 16:16:03
140,200 ریال 16:15:43
140,100 ریال 16:15:23
140,200 ریال 16:13:27
140,000 ریال 16:13:09
139,900 ریال 16:12:30
139,800 ریال 16:07:03
139,900 ریال 16:00:08
139,700 ریال 15:59:49
139,900 ریال 15:50:44
139,700 ریال 15:50:26
139,900 ریال 15:47:19
139,800 ریال 15:33:36
139,700 ریال 15:26:51
139,800 ریال 15:24:44
139,700 ریال 15:20:42
139,900 ریال 15:20:05
139,800 ریال 15:11:48
139,900 ریال 15:11:29
139,800 ریال 15:08:42
140,000 ریال 15:08:23
139,800 ریال 14:48:03
139,600 ریال 07:39:13

دلار سنا / خرید

 • نرخ فعلی : 141,096
 • بالاترین قیمت روز : 141,096
 • پایین ترین قیمت روز : 141,096
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 141,096
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

دلار آزاد

منظور از این نرخ که از آن به عنوان نرخ دلار آزاد یاد می شود قیمت دلار در معاملات نقدی و رایج روزانه است. معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال را با هم تبادل می نمایند.

دلار حواله

حواله نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری خود، به یکی از بانک‌های همکار(کارگزار) خود در خارج از کشور، حواله‌ ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن پرداخت کند.

دلار سنا

منظور نرخ های محاسبه و اعلامی در سامانه سنا است. این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سامانه سنا زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد.

دلار مبادله ای

منظور نرخ های اعلام شده مرکز مبادلات ارزی است که روزانه یک نوبت اعلام و عموما به عنوان نرخ دولتی یا رسمی ارز تلقی می گردد. مرکز مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و به منظور ساماندهی عرضه و تقاضای ارزها در شبکه بین بانکی کشور ایجاد شده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار آزاد

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 144,433 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,973 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 144,419 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 3,959 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 136,964 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 3,496 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 124,454 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 16,006 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 12.86%