صفحات مرتبط

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار 40,960 (0%) 0 40,950 40,990 ۲۷ آبان
حواله دلار آمریکا شرکتی 41,110 (0%) 0 41,085 41,110 ۲۷ آبان
دلار / پاساژ افشار 40,960 (0%) 0 40,930 41,020 ۲۷ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار سنا / فروش   40,820 (0%) 0 40,803 40,920 ۲۷ آبان
دلار 35,233 (0%) 0 35,233 35,233 ۲۷ آبان
دلار / سبزه میدان 40,960 (0%) 0 40,960 40,960 ۲۵ آبان

دلار آزاد

 • نرخ فعلی : 40,960
 • بالاترین قیمت روز : 40,990
 • پایین ترین قیمت روز : 40,950
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ آبان
 • نرخ روز گذشته : 40,960
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
40,960 ریال 15:54:55
40,970 ریال 15:31:34
40,960 ریال 14:56:39
40,970 ریال 14:52:41
40,960 ریال 14:48:36
40,970 ریال 14:00:07
40,980 ریال 13:44:12
40,990 ریال 13:37:54
40,970 ریال 13:07:12
40,980 ریال 13:07:03
40,970 ریال 13:06:57
40,980 ریال 12:53:40
40,960 ریال 12:13:29
40,950 ریال 11:48:28
40,960 ریال 11:27:59

دلار حواله

 • نرخ فعلی : 41,110
 • بالاترین قیمت روز : 41,110
 • پایین ترین قیمت روز : 41,085
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ آبان
 • نرخ روز گذشته : 41,110
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
41,110 ریال 13:10:09
41,095 ریال 12:50:08
41,085 ریال 12:25:07

دلار سنا

 • نرخ فعلی : 40,820
 • بالاترین قیمت روز : 40,920
 • پایین ترین قیمت روز : 40,803
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ آبان
 • نرخ روز گذشته : 40,820
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
40,820 ریال 18:01:05
40,819 ریال 17:01:05
40,816 ریال 16:01:05
40,812 ریال 15:01:04
40,807 ریال 14:01:07
40,803 ریال 13:01:04
40,815 ریال 12:37:05
40,862 ریال 11:04:04
40,920 ریال 9:12:04

دلار سبزه میدان

 • نرخ فعلی : 40,960
 • بالاترین قیمت روز : 40,960
 • پایین ترین قیمت روز : 40,960
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ آبان
 • نرخ روز گذشته : 40,960
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

دلار آزاد

منظور از این نرخ که از آن به عنوان نرخ دلار آزاد یاد می شود قیمت دلار در معاملات نقدی و رایج روزانه است. معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال را با هم تبادل می نمایند.

دلار حواله

حواله نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری خود، به یکی از بانک‌های همکار(کارگزار) خود در خارج از کشور، حواله‌ ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن پرداخت کند.

دلار سنا

منظور نرخ های محاسبه و اعلامی در سامانه سنا است. این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سامانه سنا زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد.

دلار مبادله ای

منظور نرخ های اعلام شده مرکز مبادلات ارزی است که روزانه یک نوبت اعلام و عموما به عنوان نرخ دولتی یا رسمی ارز تلقی می گردد. مرکز مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و به منظور ساماندهی عرضه و تقاضای ارزها در شبکه بین بانکی کشور ایجاد شده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار آزاد

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات دلار پاساژ افشار

دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4096 16:00:45   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4096 16:00:45   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4095 15:58:37   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4095 15:58:37   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4096 15:54:43   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4096 15:54:43   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4095 15:50:30   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4095 15:50:30   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4097 15:46:49   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4097 15:46:49   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4096 15:42:57   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4096 15:42:57   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4097 15:38:52   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4097 15:38:52   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4096 15:34:49   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4096 15:34:49   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4097 15:31:16   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4095 15:26:43   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4096 15:20:34   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4095 15:16:28   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4096 15:12:50   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4095 15:09:06   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4096 15:05:37   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4095 15:00:47   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4096 14:56:32   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4098 14:52:27   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4096 14:48:29   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4097 14:43:45   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4096 14:38:09   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4097 14:33:04   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4096 14:27:29   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4097 14:23:09   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4096 14:17:49   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4097 14:07:38   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4098 13:59:50   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4097 13:56:17   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4100 13:43:57   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4102 13:37:35   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4099 13:32:35   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4098 13:29:02   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4098 13:25:20   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4097 13:20:13   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4097 13:15:30   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4096 13:11:26   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4097 13:06:47   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4097 13:00:44   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4100 12:58:20   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4099 12:53:29   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4097 12:49:00   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4096 12:40:42   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4094 12:32:38   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4094 12:28:47   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4095 12:25:14   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4094 12:18:50   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4095 12:13:19   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4094 12:09:51   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4092 12:05:31   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4093 11:58:41   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4094 11:53:31   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4094 11:48:20   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4092 11:44:44   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4095 11:40:14   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4094 11:37:50   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4095 11:33:26   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4093 11:31:45   1396/8/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4095 11:27:40   1396/8/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4103 13:55:46   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4103 13:55:46   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4103 13:55:46   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4103 13:55:46   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4104 13:50:38   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4104 13:50:38   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4104 13:50:38   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4104 13:50:38   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4104 13:44:52   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4104 13:44:52   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4104 13:44:52   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4104 13:44:52   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4105 13:38:36   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4105 13:38:36   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4105 13:38:36   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4105 13:38:36   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4105 13:34:06   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4105 13:34:06   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4105 13:34:06   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4105 13:34:06   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4104 13:27:59   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4104 13:27:59   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4104 13:27:59   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4104 13:27:59   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4105 13:24:39   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4105 13:24:39   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4105 13:24:39   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4105 13:24:39   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4104 13:16:34   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4104 13:16:34   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4104 13:16:34   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4104 13:16:34   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4106 13:12:24   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4106 13:08:08   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4102 13:02:53   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4101 12:56:45   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4102 12:50:29   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4102 12:43:52   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4102 12:38:42   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4102 12:33:36   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4104 12:27:23   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4104 12:23:02   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4103 12:18:07   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4104 12:13:47   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4104 12:09:33   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4101 12:04:49   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4103 12:03:35   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4103 11:58:59   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4101 11:53:02   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4100 11:48:10   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4097 11:43:07   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4099 11:37:46   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4100 11:32:53   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4099 11:30:29   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4095 11:26:35   1396/8/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4096 11:23:16   1396/8/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4098 16:59:37   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4098 16:59:37   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4100 16:53:52   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4100 16:53:52   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4099 16:49:02   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4099 16:49:02   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4100 16:43:09   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4100 16:43:09   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4101 16:37:28   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4101 16:37:28   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4102 16:32:58   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4102 16:32:58   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4101 16:28:08   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4101 16:28:08   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4102 16:24:34   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4102 16:24:34   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4103 16:18:31   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4102 16:13:39   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4103 16:09:08   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4103 16:02:58   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4103 15:58:43   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4102 15:58:36   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4101 15:54:31   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4100 15:48:53   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4101 15:45:01   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4102 15:40:54   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4103 15:35:45   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4103 15:30:26   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4102 15:24:53   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4103 15:19:04   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4102 15:15:32   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4104 15:04:56   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4105 15:04:27   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4105 15:01:14   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4103 14:58:29   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4104 14:54:49   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4103 14:52:17   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4104 14:50:16   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4103 14:50:11   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4102 14:47:51   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4103 14:46:47   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4101 14:40:40   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4102 14:38:16   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4103 14:36:38   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4104 14:32:24   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4103 14:30:45   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4102 14:27:10   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4102 14:24:13   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4101 14:21:58   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4099 14:17:54   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4101 14:15:21   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4100 14:10:29   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4102 14:03:49   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4101 14:02:55   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4104 13:59:19   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4104 13:54:33   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4103 13:50:17   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4105 13:44:02   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4104 13:43:19   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4105 13:33:00   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4105 13:25:40   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4105 13:22:32   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4105 13:17:30   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4104 13:13:11   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4103 13:08:40   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4104 13:08:36   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4103 13:08:24   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4104 12:59:31   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4107 12:53:54   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4105 12:48:54   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4107 12:46:30   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4104 12:39:47   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4101 12:28:37   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4102 12:22:53   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4100 12:17:43   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4100 12:13:00   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4101 12:09:20   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4098 12:04:10   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4096 11:58:13   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4097 11:54:27   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4096 11:50:48   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4096 11:48:57   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4095 11:46:31   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4095 11:42:55   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4097 11:39:31   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4099 11:32:55   1396/8/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4098 11:28:51   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4100 11:24:35   1396/8/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4120 17:00:14   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4120 17:00:14   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4120 16:56:39   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4120 16:56:39   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4119 16:52:40   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4119 16:52:40   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4121 16:48:27   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4121 16:48:27   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4119 16:43:05   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4119 16:43:05   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4120 16:38:49   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4120 16:38:49   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4121 16:34:37   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4121 16:34:37   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4122 16:31:48   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4122 16:31:48   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4122 16:30:25   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4121 16:25:42   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4120 16:24:09   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4120 16:22:42   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4121 16:16:26   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4120 16:12:46   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4121 16:09:24   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4122 16:08:14   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4120 16:05:30   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4121 16:04:14   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4120 16:02:26   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4121 16:02:20   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4121 16:01:52   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4121 16:00:15   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4122 15:57:38   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4121 15:54:50   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4122 15:54:38   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4120 15:52:17   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4122 15:48:37   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4123 15:45:47   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4121 15:42:38   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4122 15:40:45   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4119 15:37:07   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4119 15:35:57   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4119 15:30:35   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4120 15:28:42   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4119 15:26:56   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4120 15:24:03   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4119 15:22:15   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4120 15:20:17   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4118 15:18:12   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4119 15:16:04   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4116 15:13:37   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4117 15:11:02   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4116 15:07:44   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4117 15:07:27   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4117 15:05:49   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4117 15:05:44   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4115 15:02:47   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4115 15:02:42   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4116 14:59:08   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4116 14:59:03   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4113 14:55:01   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4113 14:54:55   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4112 14:52:41   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4112 14:52:35   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4108 14:50:21   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4108 14:50:20   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4110 14:48:12   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4110 14:48:09   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4109 14:45:52   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4109 14:45:46   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4110 14:44:20   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4108 14:42:59   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4108 14:42:55   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4109 14:40:29   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4109 14:40:27   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4112 14:37:45   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4112 14:37:41   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4114 14:35:49   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4114 14:35:44   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4113 14:34:33   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4113 14:34:28   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4114 14:31:32   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4114 14:31:29   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4116 14:28:56   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4116 14:28:52   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4115 14:26:59   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4115 14:26:55   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4116 14:23:49   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4116 14:23:44   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4117 14:22:02   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4117 14:21:59   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4118 14:21:22   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4118 14:21:17   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4116 14:17:58   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4116 14:17:53   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4118 14:17:49   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4118 14:17:46   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4119 14:04:57   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4119 14:04:52   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4121 14:00:53   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4121 14:00:50   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4119 14:00:35   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4119 14:00:31   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4120 13:57:08   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4120 13:57:04   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4121 13:54:46   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4121 13:54:41   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4119 13:52:25   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4119 13:52:12   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4120 13:49:50   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4120 13:49:47   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4121 13:46:06   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4121 13:46:01   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4122 13:43:35   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4122 13:43:34   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4124 13:37:47   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4124 13:37:45   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4123 13:36:13   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4123 13:36:09   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4124 13:33:04   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4124 13:28:27   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4121 13:25:50   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4121 13:25:45   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4121 13:22:10   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4122 13:18:19   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4120 13:15:58   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4121 13:12:19   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4122 13:07:40   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4123 13:02:40   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4124 13:02:33   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4122 13:02:29   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4124 12:56:31   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4126 12:53:53   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4127 12:50:39   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4131 12:19:32   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4132 12:12:24   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4133 12:11:39   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4134 12:07:42   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4135 12:02:38   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4133 12:00:03   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4134 11:58:29   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4132 11:56:31   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4132 11:54:49   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4130 11:51:27   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4130 11:49:28   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4129 11:46:18   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4130 11:44:15   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4128 11:42:04   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4128 11:40:04   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4126 11:36:34   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4127 11:32:53   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4128 11:32:47   1396/8/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4127 11:29:27   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4128 11:24:39   1396/8/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4132 16:52:53   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4132 16:52:53   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4130 16:49:24   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4130 16:49:24   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4133 16:43:13   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4133 16:43:13   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4135 16:39:18   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4135 16:39:18   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4132 16:34:11   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4132 16:34:11   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4132 16:31:59   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4132 16:31:59   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4127 16:22:48   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4127 16:22:48   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4132 16:17:29   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4132 16:17:29   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4135 16:14:58   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4130 16:13:54   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4130 16:08:24   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4125 15:56:02   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4123 15:53:21   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4122 15:46:50   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4120 15:42:06   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4121 15:34:53   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4121 15:30:42   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4120 15:28:00   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4119 15:18:07   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4120 15:14:14   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4118 15:08:54   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4120 15:04:09   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4122 14:57:36   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4121 14:53:48   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4122 14:48:26   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4121 14:45:37   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4121 14:38:08   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4121 14:34:38   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4123 14:30:50   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4124 14:24:49   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4124 14:19:21   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4123 14:14:03   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4121 14:09:44   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4121 14:02:48   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4120 14:00:01   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4123 13:51:58   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4121 13:51:53   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4122 13:42:47   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4123 13:38:41   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4118 13:32:47   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4120 13:28:43   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4118 13:24:43   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4119 13:20:58   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4117 13:14:30   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4115 13:11:07   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4114 13:05:27   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4115 13:02:30   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4115 12:59:01   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4115 12:57:04   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4114 12:53:20   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4113 12:47:59   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4112 12:42:46   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4113 12:38:16   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4112 12:33:38   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 5 تا 4112 12:33:33   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4112 12:27:49   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4116 12:22:39   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4115 12:18:29   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4114 12:14:03   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4112 12:09:13   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4115 12:08:48   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4112 12:01:11   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4111 11:56:46   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4108 11:53:48   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4109 11:50:35   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4107 11:45:40   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4110 11:39:52   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4108 11:34:21   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4109 11:32:16   1396/8/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4108 11:29:37   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4109 11:25:54   1396/8/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4096 16:59:08   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4096 16:59:08   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4096 16:59:08   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4096 16:54:04   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4096 16:54:04   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4096 16:54:04   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4096 16:46:46   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4096 16:46:46   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4096 16:46:46   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4095 16:44:54   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4095 16:44:54   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4095 16:44:54   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4095 16:39:40   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4095 16:39:40   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4095 16:39:40   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4094 16:33:41   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4094 16:33:41   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4094 16:33:41   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4095 16:26:44   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4095 16:26:44   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4095 16:26:44   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4094 16:16:58   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4094 16:16:58   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4094 16:16:58   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4093 16:16:48   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4093 16:06:18   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4094 16:06:16   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4095 15:57:38   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4093 15:50:39   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4094 15:43:11   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4094 15:35:51   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4094 15:30:18   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4094 15:26:45   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4095 15:19:13   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4094 15:15:23   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4092 15:12:07   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4095 15:02:11   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4094 14:57:58   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4093 14:53:09   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4094 14:48:39   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4093 14:43:52   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4092 14:37:54   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4091 14:33:28   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4091 14:28:07   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4090 14:23:26   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4090 14:16:12   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4092 14:11:13   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4091 14:03:36   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4091 13:57:41   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4091 13:53:40   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4092 13:48:48   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4092 13:44:04   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4093 13:42:31   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4093 13:37:57   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4094 13:31:40   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4092 13:27:17   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4092 13:23:26   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4092 13:19:39   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4092 13:13:43   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4093 13:09:19   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4092 13:03:37   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4093 12:57:38   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4092 12:53:30   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4092 12:49:51   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4092 12:43:31   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4091 12:43:27   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4092 12:38:23   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4092 12:33:49   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4092 12:29:38   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4092 12:23:03   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4091 12:18:43   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4090 12:13:48   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4090 12:08:27   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4090 12:02:39   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4091 11:58:27   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4090 11:52:38   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4090 11:48:24   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4090 11:47:10   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4092 11:43:39   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4091 11:38:05   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4090 11:34:05   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4091 11:32:00   1396/8/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4088 11:26:59   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4086 11:23:35   1396/8/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4082 17:01:06   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4082 17:01:06   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4084 16:54:32   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4084 16:54:32   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4085 16:44:14   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4085 16:44:14   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4084 16:39:42   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4084 16:39:42   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4084 16:35:27   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4084 16:35:27   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4086 16:30:42   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4086 16:30:42   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4087 16:24:28   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4087 16:24:28   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4085 16:18:18   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4085 16:18:18   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4085 16:13:43   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4086 16:10:27   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4086 16:05:15   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4087 15:59:30   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4087 15:55:25   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4088 15:48:18   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4087 15:43:02   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4086 15:37:48   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4085 15:31:56   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4084 15:26:56   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4082 15:22:06   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4082 15:16:46   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4080 15:08:06   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4080 15:05:16   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4080 14:59:24   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4082 14:56:36   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4080 14:54:19   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4080 14:47:48   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4079 14:43:19   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4078 14:37:57   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4079 14:33:37   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4079 14:27:22   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4078 14:23:02   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4078 14:17:25   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4079 14:08:41   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4079 14:04:55   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4079 13:59:40   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4078 13:52:33   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4078 13:47:46   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4080 13:43:03   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4080 13:37:53   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4080 13:32:08   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4080 13:29:34   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4081 13:29:28   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4080 13:23:32   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4078 13:18:40   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4080 13:14:02   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4081 13:10:41   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4082 13:08:26   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4081 13:02:58   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4080 12:57:53   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4079 12:52:03   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4077 12:50:07   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4078 12:47:21   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4079 12:43:30   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4078 12:39:05   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4078 12:35:06   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4078 12:29:47   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4076 12:26:30   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4076 12:22:51   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4074 12:20:27   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4076 12:18:00   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4075 12:13:46   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4072 12:10:05   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4073 12:06:29   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4071 12:01:54   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4073 11:58:14   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4072 11:53:32   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4074 11:49:06   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4074 11:43:03   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4075 11:41:01   1396/8/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4073 11:37:01   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4075 11:35:04   1396/8/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4072 16:57:56   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4072 16:57:56   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4072 16:57:56   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4072 16:57:56   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4072 16:57:56   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4072 16:57:56   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4071 16:52:02   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4071 16:52:02   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4071 16:52:02   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4071 16:52:02   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4071 16:52:02   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4071 16:52:02   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4071 16:44:14   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4071 16:44:14   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4071 16:44:14   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4071 16:44:14   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4071 16:44:14   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4071 16:44:14   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4072 16:35:28   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4072 16:35:28   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4072 16:35:28   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4072 16:35:28   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4072 16:35:28   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4072 16:35:28   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4072 16:28:33   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4072 16:28:33   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4072 16:28:33   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4072 16:28:33   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4072 16:28:33   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4072 16:28:33   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4072 16:23:09   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4072 16:23:09   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4072 16:23:09   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4072 16:23:09   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4072 16:23:09   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4072 16:23:09   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4071 16:17:55   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4071 16:17:55   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4071 16:17:55   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4071 16:17:55   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4071 16:17:55   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4071 16:17:55   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4072 16:13:36   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4072 16:13:36   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4072 16:13:36   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4072 16:13:36   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4072 16:13:36   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4072 16:13:36   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4072 16:08:39   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4071 16:04:26   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4069 15:58:20   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4069 15:51:36   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4067 15:42:44   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4066 15:33:29   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4068 15:29:21   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4067 15:23:45   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4068 15:19:37   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4070 15:14:15   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4070 15:09:18   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4069 15:03:45   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4069 14:59:49   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4071 14:52:32   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4071 14:46:13   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4070 14:46:05   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4071 14:38:17   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4070 14:33:46   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4072 14:27:55   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4073 14:23:02   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4072 14:19:43   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4073 14:14:54   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4073 14:11:13   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4074 14:08:18   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4074 14:03:29   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4073 13:57:57   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4074 13:53:32   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4072 13:47:28   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4073 13:45:39   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4072 13:40:04   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4073 13:35:59   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4074 13:32:57   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4074 13:27:42   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4073 13:21:31   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4075 13:16:25   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4074 13:09:36   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4073 13:04:01   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4073 12:59:32   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4075 12:59:28   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4074 12:53:44   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4074 12:48:21   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4075 12:43:32   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4072 12:40:20   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4072 12:32:50   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4071 12:30:00   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4072 12:19:06   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4070 12:13:46   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4072 12:09:20   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4071 12:03:10   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4070 11:53:21   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4070 11:47:24   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4069 11:42:45   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4070 11:40:10   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4068 11:36:36   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4069 11:31:28   1396/8/17
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4069 11:29:17   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4071 11:25:41   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4072 11:22:17   1396/8/17
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4069 16:59:04   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4069 16:59:04   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4069 16:49:29   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4069 16:49:29   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4068 16:42:11   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4068 16:42:11   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4069 16:40:06   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4069 16:40:06   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4070 16:32:09   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4070 16:32:09   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4070 16:24:11   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4070 16:24:11   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4069 16:18:57   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4069 16:18:57   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4070 16:13:30   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4070 16:13:30   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4069 16:09:23   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4068 16:04:49   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4067 15:58:43   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4068 15:53:47   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4066 15:47:05   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4067 15:43:49   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4067 15:39:20   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4068 15:33:27   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4068 15:28:08   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4067 15:23:11   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4067 15:16:04   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4066 15:15:59   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4067 15:08:53   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4068 15:05:25   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4070 14:59:25   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4069 14:54:26   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4071 14:49:29   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4071 14:46:03   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4071 14:39:34   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4072 14:34:20   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4073 14:30:34   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4073 14:23:00   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4074 14:21:05   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4074 14:16:39   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4074 14:13:45   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4073 14:08:22   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4073 14:08:17   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4073 13:55:57   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4075 13:48:57   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4075 13:42:08   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4075 13:38:42   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4076 13:30:53   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4074 13:25:02   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4075 13:22:02   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4075 13:18:31   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4075 13:16:39   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4073 13:10:51   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4073 13:08:12   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4074 13:04:50   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4074 12:55:37   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4074 12:51:29   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4076 12:47:23   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4075 12:42:47   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4074 12:38:42   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4074 12:35:24   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4074 12:33:23   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4073 12:30:05   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4073 12:25:45   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4074 12:22:18   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4074 12:18:19   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4073 12:13:55   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4074 12:10:25   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4073 12:04:54   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4074 11:59:49   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4076 11:56:04   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4077 11:51:47   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4078 11:49:01   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4077 11:45:30   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4077 11:40:31   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4076 11:35:41   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4076 11:31:05   1396/8/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4073 11:26:59   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4074 11:26:54   1396/8/16
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4073 17:01:15   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4073 17:01:15   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4072 16:59:03   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4072 16:59:03   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4073 16:57:20   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4073 16:57:20   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4072 16:55:00   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4072 16:55:00   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4073 16:53:07   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4073 16:53:07   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4073 16:50:46   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4073 16:50:46   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4074 16:48:35   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4074 16:48:35   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4073 16:46:39   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4073 16:46:39   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4074 16:44:28   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4075 16:42:06   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4074 16:40:08   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4075 16:38:01   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4073 16:36:17   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4075 16:34:04   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4076 16:30:24   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4074 16:27:13   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4076 16:25:34   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4075 16:22:33   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4076 16:21:53   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4075 16:17:46   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4076 16:15:41   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4077 16:13:47   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4075 16:09:54   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4075 16:07:18   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4073 16:05:47   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4074 16:01:34   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4074 15:58:02   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4073 15:53:48   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4074 15:52:28   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4072 15:52:21   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4074 15:46:08   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4073 15:40:30   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4072 15:39:13   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4073 15:36:53   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4071 15:34:11   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4072 15:32:44   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4071 15:30:50   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4072 15:27:01   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4070 15:24:46   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4071 15:22:17   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4070 15:19:19   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4072 15:16:53   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4070 15:14:20   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4071 15:11:46   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4070 15:09:47   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4072 15:07:17   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4071 15:04:55   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4072 15:02:10   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4073 15:00:32   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4072 15:00:28   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4073 14:55:32   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4072 14:53:53   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4073 14:52:03   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4074 14:50:17   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4073 14:47:03   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4073 14:45:12   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4073 14:41:02   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4073 14:40:15   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4072 14:37:24   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4073 14:34:50   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4071 14:32:53   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4071 14:29:21   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4070 14:27:26   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4070 14:27:10   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4072 14:24:59   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4073 14:22:22   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4074 14:20:26   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4073 14:17:45   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4074 14:15:47   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4073 14:13:34   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4074 14:10:53   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4075 14:08:59   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4074 14:06:21   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4075 14:05:18   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4075 14:04:26   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4074 14:02:01   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4075 13:59:47   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4073 13:57:39   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4074 13:56:08   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4076 13:52:55   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4074 13:50:12   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4076 13:47:43   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4077 13:42:03   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4075 13:41:11   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4076 13:37:40   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4075 13:34:17   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4077 13:31:30   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4078 13:28:25   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4077 13:23:35   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4078 13:20:30   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4079 13:19:13   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4078 13:19:09   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4077 13:14:27   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4076 13:13:39   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4076 13:09:31   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4076 13:06:56   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4072 13:04:27   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4072 12:57:16   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4073 12:55:59   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4072 12:53:04   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4073 12:49:16   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4074 12:46:48   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4072 12:45:01   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4070 12:43:38   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4073 12:43:31   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4071 12:43:14   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4071 12:43:14   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4071 12:38:00   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4070 12:37:18   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4070 12:35:23   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4070 12:30:58   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4069 12:29:33   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4070 12:27:04   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4069 12:24:39   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4070 12:20:28   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4071 12:19:08   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4072 12:15:26   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4073 12:13:10   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4074 12:10:41   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4073 12:09:04   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4074 12:04:53   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4073 12:04:21   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4074 12:00:16   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4072 11:59:53   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4073 11:56:10   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4072 11:54:17   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4073 11:51:26   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4072 11:47:14   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4072 11:43:18   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4073 11:41:01   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4071 11:37:24   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4071 11:37:19   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4070 11:31:39   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4071 11:27:56   1396/8/15
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4068 11:27:16   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4070 11:23:38   1396/8/15
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4065 17:00:18   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4065 17:00:18   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4064 16:57:47   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4064 16:57:47   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4065 16:55:55   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4065 16:55:55   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4064 16:55:23   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4064 16:55:23   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4065 16:52:05   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4065 16:52:05   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4064 16:49:51   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4064 16:49:51   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4065 16:47:26   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4065 16:47:26   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4064 16:45:41   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4064 16:45:41   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4065 16:42:53   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4064 16:41:03   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4065 16:38:19   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4064 16:35:19   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4065 16:32:13   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4064 16:29:35   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4065 16:27:43   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4064 16:26:20   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4065 16:19:25   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4063 16:17:27   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4064 16:13:49   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4065 16:11:40   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4064 16:09:54   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4065 16:04:43   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4066 16:00:49   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4065 15:59:01   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4066 15:56:48   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 5 تا 4065 15:54:43   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4066 15:54:36   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4065 15:50:03   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4065 15:45:56   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4065 15:43:26   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4064 15:39:28   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4065 15:37:24   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4066 15:34:58   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4066 15:31:46   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4066 15:30:05   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4065 15:27:10   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4066 15:23:36   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4065 15:21:52   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4066 15:20:07   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4067 15:18:40   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4065 15:17:30   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4066 15:13:28   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4067 15:10:59   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4066 15:08:23   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4067 15:07:55   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4068 15:04:15   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4067 15:02:15   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4068 15:00:34   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4069 14:56:20   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4068 14:54:07   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4069 14:51:47   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4067 14:48:56   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4069 14:46:52   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4066 14:44:25   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4067 14:40:41   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4068 14:38:53   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4067 14:35:04   1396/8/14
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4068 14:32:56   1396/8/14
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4067 14:29:35   1396/8/14

معاملات دلار سبزه میدان

دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4099 11:48:47   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4099 11:48:47   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4099 11:48:47   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4099 11:48:47   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4099 11:48:47   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4099 11:48:47   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4099 11:48:47   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4099 11:48:05   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4099 11:48:05   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4099 11:48:05   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4099 11:48:05   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4099 11:48:05   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4099 11:48:05   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4099 11:48:05   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098.5 11:47:26   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098.5 11:47:26   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098.5 11:47:26   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098.5 11:47:26   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098.5 11:47:26   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098.5 11:47:26   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098.5 11:47:26   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098 11:47:12   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098 11:47:12   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098 11:47:12   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098 11:47:12   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098 11:47:12   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098 11:47:12   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098 11:47:12   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098 11:46:23   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098 11:46:23   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098 11:46:23   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098 11:46:23   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098 11:46:23   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098 11:46:23   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098 11:46:23   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098 11:46:12   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098 11:46:12   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098 11:46:12   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098 11:46:12   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098 11:46:12   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098 11:46:12   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098 11:46:12   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4097 11:45:34   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4097 11:45:34   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4097 11:45:34   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4097 11:45:34   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4097 11:45:34   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4097 11:45:34   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4097 11:45:34   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4096 11:41:54   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4096 11:41:54   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4096 11:41:54   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4096 11:41:54   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4096 11:41:54   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4096 11:41:54   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4096 11:41:54   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4096 11:40:41   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4095 11:22:48   1396/8/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4096 11:22:45   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4095 11:22:11   1396/8/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4094.5 11:21:45   1396/8/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4101 17:18:37   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4101 17:18:37   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4101 17:14:00   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4101 17:14:00   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 15:52:26   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 15:52:26   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 15:52:24   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 15:52:24   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 15:51:41   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 15:51:41   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 15:51:39   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 15:51:39   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 15:51:24   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 15:51:24   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 15:51:23   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 15:51:23   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4098.5 15:50:05   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4098.5 15:50:00   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 15:49:57   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 4099 15:48:31   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 15:48:28   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 15:48:26   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099.5 15:48:23   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099.5 15:48:07   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099.5 15:47:55   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099.5 15:47:52   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4100 15:47:49   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4100 15:46:50   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4100 15:46:48   1396/8/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4099 15:46:37   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4100 15:46:35   1396/8/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4099 15:46:33   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4100 15:46:27   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4100 15:46:12   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4100 15:46:10   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4100.5 15:01:44   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4101 15:01:41   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4102.5 14:33:06   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4105 13:32:50   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4105 13:32:40   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 4105 13:32:34   1396/8/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4100 12:25:11   1396/8/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4099 12:24:56   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 12:23:54   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 12:23:20   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099.5 12:22:58   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4100 12:22:46   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4100 12:22:18   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4100 12:21:33   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4100 12:21:17   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4101 12:21:09   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4098 11:45:34   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4098 11:45:12   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4097 11:39:19   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4098 11:38:20   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4097 11:33:26   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 4097 11:33:04   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4098 11:18:00   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4098 11:16:59   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 11:16:56   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 11:16:28   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 11:15:59   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 11:15:24   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 11:15:02   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 11:14:58   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4099 11:14:40   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4100 11:14:33   1396/8/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4123 13:31:31   1396/8/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4123 13:31:31   1396/8/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4123 13:31:31   1396/8/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4122 13:24:45   1396/8/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4122 13:24:45   1396/8/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4122 13:24:45   1396/8/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4121 13:24:16   1396/8/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4121 13:24:16   1396/8/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4121 13:24:16   1396/8/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4123 12:40:26   1396/8/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4123 12:40:26   1396/8/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4123 12:40:26   1396/8/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4123.5 12:39:17   1396/8/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4123.5 12:39:17   1396/8/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4123.5 12:39:17   1396/8/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4123 12:38:43   1396/8/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4123 12:38:43   1396/8/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4123 12:38:43   1396/8/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4140 17:39:53   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4140 17:39:53   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4140 17:39:53   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4140 17:39:53   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4140 17:39:53   1396/8/22
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4140 17:30:16   1396/8/22
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4140 17:30:16   1396/8/22
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4140 17:30:16   1396/8/22
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4140 17:30:16   1396/8/22
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4140 17:30:16   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4140 17:30:08   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4140 17:30:08   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4138.5 17:26:12   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4138.5 17:26:12   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4138.5 17:26:03   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4138.5 17:26:03   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4137.5 17:26:00   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4137.5 17:26:00   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4138.5 17:25:21   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4138.5 17:25:21   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4139 17:24:21   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4139 17:24:21   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4139 17:23:39   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4139 17:23:35   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4139.5 17:22:07   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4139.5 17:22:02   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4140 17:21:57   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4140 17:21:31   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4140 17:20:29   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4140 17:19:40   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4140 17:19:33   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4140.5 17:19:31   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4140.5 17:19:04   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4141 17:19:00   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4141.5 17:18:52   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4136 16:48:17   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 300 تا 4135 16:48:00   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4128 16:10:09   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4120 15:25:12   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4121 14:59:39   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4124 14:34:45   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4124 14:28:34   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4123.5 14:21:20   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4123.5 14:21:20   1396/8/22
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4124 14:20:32   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4124 14:20:28   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4123.5 14:19:20   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4123 14:19:07   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4123.5 14:18:57   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4123 14:18:49   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4123 14:18:42   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4123 14:18:26   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4122.5 14:18:09   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4122.5 14:17:49   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4122 14:17:25   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4123 14:17:18   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4123.5 14:16:51   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4123.5 14:15:04   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4121 13:57:14   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4122.5 13:46:26   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4122.5 13:41:55   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4123 13:37:59   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4121 13:34:37   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4121 13:32:31   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4121 13:32:16   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4121.5 13:31:59   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4118 13:13:17   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4119 13:12:55   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4119.5 13:12:47   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4114 12:16:17   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4113.5 12:15:18   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4113.5 12:14:47   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4113.5 12:14:32   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4113.5 12:14:19   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4113 12:14:13   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4113 12:14:08   1396/8/22
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4112.5 12:12:59   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4112.5 12:12:55   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4112 12:12:23   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4111.5 12:12:11   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4111.5 12:11:44   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4113 12:10:48   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4113 12:09:40   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4113.5 12:09:32   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4114 12:09:28   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4114.5 12:07:08   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4114.5 12:06:48   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4114 12:06:35   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4114 12:03:54   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4113.5 12:03:28   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4113 12:03:19   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4112 12:02:13   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4111.5 12:00:51   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4111.5 11:55:13   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4111.5 11:55:01   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4111 11:52:21   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4110.5 11:52:09   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4110 11:52:00   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4109 11:51:56   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4109 11:51:05   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4109 11:50:42   1396/8/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4108 11:50:21   1396/8/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4098 17:21:31   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4098 17:21:31   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4098 17:21:31   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4098 17:19:14   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4098 17:19:14   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4098 17:19:14   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4096.5 16:52:16   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4096.5 16:52:16   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4096.5 16:52:16   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4092.5 15:58:06   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4092.5 15:58:06   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4092.5 15:58:06   1396/8/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4091 14:44:06   1396/8/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4091 14:44:06   1396/8/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4091 14:44:06   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4091 14:29:39   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4091 14:29:39   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4091 14:29:39   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4091 14:29:39   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4091 14:29:39   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4091 14:29:39   1396/8/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4090 14:26:29   1396/8/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4090 14:26:29   1396/8/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4090 14:26:29   1396/8/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4089 14:20:57   1396/8/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4089 14:20:49   1396/8/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4089 14:20:45   1396/8/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4088.5 14:20:34   1396/8/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4098.5 14:20:15   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4089.5 14:15:49   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4089.5 14:14:25   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4090 14:13:49   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4091.5 13:57:09   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 4091 13:55:16   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4091.5 13:48:22   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4092 12:58:42   1396/8/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4091.5 12:56:01   1396/8/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4091 12:55:58   1396/8/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4090.5 12:29:02   1396/8/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4090.5 12:28:20   1396/8/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4090 12:26:46   1396/8/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4090 12:25:22   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4090.5 12:00:19   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4091 12:00:04   1396/8/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4082 17:12:53   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4082 17:12:53   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4081 17:12:50   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4081 17:12:50   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4081.5 16:53:01   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4081.5 16:53:01   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4082 16:52:55   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4082 16:52:55   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4082 16:52:50   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4082 16:52:50   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4083 16:52:34   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4083 16:52:34   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4079 14:39:08   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4079 14:39:08   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4081.5 13:26:21   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4081.5 13:26:21   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4081.5 13:26:21   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4080 13:26:18   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4080 13:26:18   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4081 12:59:13   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4081 12:59:13   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4081 12:58:48   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4081 12:58:48   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4081 12:58:24   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4081 12:58:24   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4081 12:57:08   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4081 12:57:08   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4081 12:56:57   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4081 12:56:57   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4080.5 12:56:28   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4080 12:56:03   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4080 12:55:47   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4079 12:55:34   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4079 12:55:01   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4078.5 12:54:51   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4078.5 12:54:46   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4079 12:50:20   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4079 12:49:53   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4079 12:49:41   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4079 12:49:32   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4078 12:47:22   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4078 12:42:02   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4078 12:41:50   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4078 12:41:43   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4078 12:41:33   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4077 12:41:32   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4078 12:41:17   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4079 12:41:01   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4079 12:40:54   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 4077.5 12:36:44   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 4077.5 12:36:04   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 4077.5 12:35:37   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4078 12:31:35   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4077 12:31:30   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 4078 12:28:24   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 4078 12:27:30   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 4081 12:24:19   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4076 12:16:55   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 4075 12:15:09   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 4075 12:14:53   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4074 12:14:48   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4074 11:48:39   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4074.5 11:48:37   1396/8/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4075 11:48:29   1396/8/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 15:30:45   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 15:30:45   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 15:30:45   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 15:30:45   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 15:30:45   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 15:30:45   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 15:30:45   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 15:30:41   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 15:30:41   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 15:30:41   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 15:30:41   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 15:30:41   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 15:30:41   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 15:30:41   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073 14:16:36   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073 14:16:36   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073 14:16:36   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073 14:16:36   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073 14:16:36   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073 14:16:36   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073 14:16:36   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073.5 14:16:13   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073.5 14:16:13   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073.5 14:16:13   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073.5 14:16:13   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073.5 14:16:13   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073.5 14:16:13   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073.5 14:16:13   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073.5 14:15:24   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073.5 14:15:24   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073.5 14:15:24   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073.5 14:15:24   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073.5 14:15:24   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073.5 14:15:24   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073.5 14:15:24   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072.5 14:12:19   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072.5 14:12:19   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072.5 14:12:19   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072.5 14:12:19   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072.5 14:12:19   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072.5 14:12:19   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072.5 14:12:19   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072.5 14:11:40   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072.5 14:11:40   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072.5 14:11:40   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072.5 14:11:40   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072.5 14:11:40   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072.5 14:11:40   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072.5 14:11:40   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4073 13:53:43   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4073 13:53:43   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4073 13:53:43   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4073 13:53:43   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4073 13:53:43   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4073 13:53:43   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4073 13:53:43   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4073 13:52:35   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4073 13:52:19   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4073 13:51:55   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072.5 13:50:37   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072.5 13:50:27   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072.5 13:49:33   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4073 13:48:35   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072.5 13:48:00   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072 13:47:15   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072 13:47:06   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072 13:46:33   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072 13:46:10   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072 13:44:55   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4073 13:32:55   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4073 13:32:26   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4073 13:32:15   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4073 13:30:24   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4073 13:29:14   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4073 13:24:59   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4073.5 13:17:56   1396/8/17
دلارسبزه نقدی معامله 200 تا 4073.5 13:17:53   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4073 13:17:41   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073.5 13:17:39   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4073 13:17:32   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073.5 13:17:18   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4074 13:13:31   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4074.5 13:12:21   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4074.5 13:11:56   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4074 13:11:53   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4074.5 13:11:51   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4074 13:11:39   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4074 13:11:33   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 4074 13:11:15   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4074 13:11:10   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 4074 13:10:48   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 4074 13:10:15   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4073.5 13:07:25   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 4073 13:07:07   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072.5 12:44:46   1396/8/17
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4072.5 12:44:24   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 4072.5 12:44:11   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072 12:20:22   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072 12:18:44   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072 12:18:29   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4072 12:18:24   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4071.5 12:17:56   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4071 12:17:41   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4071 12:17:23   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4071 12:17:07   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4071 12:16:51   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4070.5 12:16:15   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 4070 12:15:56   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4070 12:15:48   1396/8/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4070 12:15:29   1396/8/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4070 12:05:23   1396/8/17
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4069 17:19:18   1396/8/16
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4069 17:19:18   1396/8/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4069 17:19:16   1396/8/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4069 17:19:16   1396/8/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4067 16:21:04   1396/8/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4067 16:21:04   1396/8/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 16:14:45   1396/8/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 16:14:45   1396/8/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 16:13:59   1396/8/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 16:13:59   1396/8/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 16:11:03   1396/8/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 16:11:03   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 4068 15:57:53   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 4068 15:57:53   1396/8/16
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4067.5 15:48:04   1396/8/16
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4067.5 15:48:04   1396/8/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4067 15:47:14   1396/8/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4067 15:43:37   1396/8/16
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4066.5 15:42:27   1396/8/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 15:41:59   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072 13:44:56   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072 13:11:54   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072 13:11:25   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073 13:11:23   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073 13:04:45   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073 13:04:34   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073 12:54:53   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073.5 12:52:10   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4074 12:52:07   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4074 12:50:53   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4074 12:50:26   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4074.5 12:50:22   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4075 12:50:20   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4075.5 12:47:18   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4075.5 12:46:40   1396/8/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4075 12:34:09   1396/8/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4075 12:33:11   1396/8/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4075 12:30:49   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072.5 12:18:24   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072.5 12:17:55   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073.5 12:17:20   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4074 12:15:34   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4075 12:15:03   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4075 12:14:10   1396/8/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4071 15:20:22   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4071 15:20:22   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4071 15:20:22   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072 15:06:26   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072 15:06:26   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072 15:06:26   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072 15:03:56   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072 15:03:56   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072 15:03:56   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072 14:35:31   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072 14:35:31   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072 14:35:31   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4071 14:28:59   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4071 14:28:59   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4071 14:28:59   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4071.5 14:28:35   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4071.5 14:28:35   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4071.5 14:28:35   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072 14:24:44   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072 14:24:44   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072 14:24:44   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4068.5 12:13:46   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4068.5 12:13:46   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4068.5 12:13:46   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4068.5 12:13:46   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4069 12:13:40   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4070 12:13:30   1396/8/15
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4070 12:13:26   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4071 12:13:17   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4074.5 11:08:02   1396/8/15
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4074.5 11:08:02   1396/8/15
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064.5 16:51:14   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064.5 16:51:14   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064.5 16:51:14   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064 16:50:30   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064 16:50:30   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064 16:50:30   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4066 15:23:09   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4066 15:23:09   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4066 15:22:54   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4066 15:22:54   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4069 14:58:28   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4069 14:58:28   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4069 14:58:28   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4067 14:16:03   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4067 14:16:03   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4067 14:16:03   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4068 14:15:12   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4068 14:15:12   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4068 14:15:12   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4068 14:12:40   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4068 14:12:40   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4068.5 14:12:23   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4069 14:12:20   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4069 14:12:16   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4069.5 14:11:34   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4070 14:11:33   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4070 14:11:15   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066.5 13:47:51   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4066 13:47:28   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4065 13:46:37   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4065 13:45:57   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064 13:45:43   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4063 13:45:17   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4063 13:44:59   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4061 13:39:37   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4057.5 13:27:27   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4056 13:26:15   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4054 13:19:36   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4054.5 13:18:31   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 4055 13:18:30   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055 13:15:41   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4054 13:15:11   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4054 13:15:07   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4054 13:15:01   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 4053.5 13:03:34   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 4054 13:03:27   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4056 12:36:22   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4058 12:36:19   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4056 12:19:49   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4056 12:19:04   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055 12:16:37   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055 12:16:22   1396/8/14
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4051 11:31:27   1396/8/14
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4052.5 15:14:38   1396/8/13
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4052.5 15:14:38   1396/8/13
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4052.5 15:12:37   1396/8/13
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4052.5 15:12:37   1396/8/13
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4053 15:11:52   1396/8/13
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4053 15:11:52   1396/8/13
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4052 15:10:23   1396/8/13
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4052 15:10:23   1396/8/13
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4052 15:10:16   1396/8/13
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4052 15:10:16   1396/8/13
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4053 14:46:43   1396/8/13
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4053 14:46:43   1396/8/13
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4053 14:46:16   1396/8/13
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4053 14:46:16   1396/8/13
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4053 14:41:36   1396/8/13
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4053 14:41:36   1396/8/13
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4052 14:30:39   1396/8/13
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4051 14:29:03   1396/8/13
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055 11:36:07   1396/8/13
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055 11:36:07   1396/8/13
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4056 13:29:25   1396/8/11
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4056 13:29:25   1396/8/11
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4056 13:29:25   1396/8/11
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4056 13:29:25   1396/8/11
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4056 13:29:25   1396/8/11
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4056 13:29:25   1396/8/11
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4050 11:25:51   1396/8/11
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4050 11:25:51   1396/8/11
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4050 11:25:51   1396/8/11
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4050 11:25:51   1396/8/11
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4050 11:25:51   1396/8/11
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4050 11:25:51   1396/8/11
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4050 11:25:24   1396/8/11
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4050 11:25:24   1396/8/11
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4050 11:25:24   1396/8/11
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4050 11:25:24   1396/8/11
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4050 11:25:24   1396/8/11
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4050 11:25:24   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4051 11:24:39   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4051 11:24:39   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4051 11:24:39   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4051 11:24:39   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4051 11:24:39   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4051 11:24:39   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4051 11:24:26   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4051 11:24:26   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4051 11:24:26   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4051 11:24:26   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4051 11:24:26   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4051 11:24:26   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4051 11:24:20   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4051 11:24:20   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4051 11:24:20   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4051 11:24:20   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4051 11:24:20   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4051 11:24:20   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4052 11:24:16   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4052 11:24:16   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4052 11:24:16   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4052 11:24:16   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4052 11:24:16   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4052 11:24:16   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4052 11:23:52   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4052 11:23:52   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4052 11:23:52   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4052 11:23:52   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4052 11:23:52   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 4052 11:23:32   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4057 11:18:57   1396/8/11
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4059 15:25:15   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4059 15:25:15   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061 14:38:27   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061 14:38:27   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061 14:38:27   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4060 14:28:52   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4060 14:28:52   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4060 14:28:52   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4060 14:28:41   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4060 14:28:41   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4060 14:28:41   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4060.5 14:28:18   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4060.5 14:28:18   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4060.5 14:28:18   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061 14:25:58   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061 14:25:58   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061 14:25:58   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4062 14:25:53   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4062 14:25:53   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4062 14:25:53   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4059 13:04:07   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4059 13:04:07   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4059 13:04:07   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4060 13:00:46   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061 12:59:59   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061 12:59:41   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061 12:59:18   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061.5 12:58:04   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061.5 12:57:53   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061.5 12:57:14   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061.5 12:56:29   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061.5 12:56:23   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4063 12:38:07   1396/8/10
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4057 12:17:05   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4057 12:11:44   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4057 12:11:35   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4057 12:11:31   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 4057 12:11:14   1396/8/10
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4056 12:09:39   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4057 12:08:58   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4057 12:08:35   1396/8/10
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055 12:08:31   1396/8/10
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4056 12:08:27   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4056.5 12:07:40   1396/8/10
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4056 12:07:36   1396/8/10
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055.5 12:07:32   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4057 12:06:18   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4057 12:05:29   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4057 12:05:25   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 4058 12:04:53   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4058 12:04:46   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 4059 12:04:36   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4057 12:03:09   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4059 12:01:04   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4060 12:00:49   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4060 11:59:06   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4060 11:55:49   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061 11:54:29   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061 11:53:30   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061 11:53:25   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4062 11:53:04   1396/8/10
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4060 11:46:55   1396/8/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4051 17:33:02   1396/8/9
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4051 17:33:02   1396/8/9
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4052 17:12:11   1396/8/9
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4052 17:12:11   1396/8/9
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4057 16:33:01   1396/8/9
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4057 16:33:01   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4057 14:37:59   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4057 14:37:59   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4057 14:37:59   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4058 14:32:06   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4058 14:32:06   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4058 14:32:06   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4058 14:32:04   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4058 14:32:04   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4058 14:32:04   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 4057 14:29:21   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 4057 14:29:21   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 4057 14:29:21   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 4057 14:29:14   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 4057 14:29:14   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 4057 14:29:14   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4056 14:26:48   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4056 14:26:44   1396/8/9
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4058.5 12:56:54   1396/8/9
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4058.5 12:56:54   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4057.5 12:52:08   1396/8/9
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4059 12:37:34   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4056 12:34:35   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055.5 12:32:41   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055.5 12:32:35   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055.5 12:32:07   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055 12:32:00   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055 12:31:35   1396/8/9
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4057 12:26:35   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4053 12:01:58   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 4053 12:01:48   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 4053 12:01:44   1396/8/9
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4054 12:01:08   1396/8/9
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4054.5 12:00:59   1396/8/9
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4055.5 12:00:50   1396/8/9
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4055 12:00:44   1396/8/9
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4055 12:00:18   1396/8/9
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4056 12:00:05   1396/8/9
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4056 11:53:19   1396/8/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064.5 15:58:30   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064.5 15:58:30   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064.5 15:58:30   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064 15:56:41   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064 15:56:41   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064 15:56:41   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064 15:54:56   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064 15:54:56   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064 15:54:56   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064 15:54:48   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064 15:54:48   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064 15:54:48   1396/8/8
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4064 15:53:55   1396/8/8
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4064 15:53:55   1396/8/8
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4064 15:53:55   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4065 15:27:19   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4065 15:27:19   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4065 15:27:19   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4065 15:23:42   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4065 15:23:42   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4065 15:23:42   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4065 15:22:55   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4065 15:22:55   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4065 15:22:55   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4065 15:22:48   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4065 15:21:31   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4065 15:21:07   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4059 14:56:02   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4057 14:33:33   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4055 14:00:21   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4055 14:00:18   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4055 13:58:04   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4055 13:58:02   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4055 13:55:38   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4058 13:50:33   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4059 13:49:23   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4060 13:47:57   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061 13:47:44   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061 13:45:25   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061 13:44:50   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061 13:41:42   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061 13:41:35   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061 13:41:28   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061 13:39:49   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4061 13:39:07   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4057 12:46:36   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4058 12:46:18   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4062 12:34:15   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4063 12:32:35   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4063.5 12:18:12   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4064 12:17:57   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4064.5 12:16:47   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4064.5 12:16:32   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4065 12:16:29   1396/8/8
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4064 12:15:29   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4064 12:15:21   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4065 12:15:17   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4065 12:15:12   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4065 12:14:51   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4065 12:14:34   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4065 12:14:22   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4066 12:14:08   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4066 12:13:36   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4066 12:13:25   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4066.5 12:13:20   1396/8/8
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4066.5 12:12:24   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4066.5 12:12:21   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4067 12:12:03   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4068 12:11:52   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4070 12:11:38   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4070 12:04:22   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4069 12:03:06   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4068 12:02:54   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4068.5 11:59:16   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4068.5 11:59:11   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4069 11:58:53   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4069 11:58:45   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4069 11:58:36   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4069 11:58:21   1396/8/8
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4069.5 11:57:50   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4069 11:57:03   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4069 11:56:58   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4071 11:53:39   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4069 11:39:26   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072 11:39:10   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072 11:39:03   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4074 11:33:08   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072.5 11:20:55   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 4073.5 11:19:16   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 4074 11:19:13   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 4074 11:18:45   1396/8/8
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4074 11:15:18   1396/8/8
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4068 17:42:54   1396/8/7
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4070 15:12:31   1396/8/7
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4070 15:12:31   1396/8/7
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4070 15:07:47   1396/8/7
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4070 15:07:47   1396/8/7
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4070 15:06:48   1396/8/7
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4070 15:06:48   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4070 13:38:39   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4070 13:38:39   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4075 13:25:58   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4075 13:25:58   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4077 13:24:10   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4077 13:24:10   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4077 13:22:04   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4077 13:22:04   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4075 13:12:16   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4075 13:12:16   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4075 13:11:55   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4075 13:11:51   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4076 13:09:42   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4076 13:09:07   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4076 13:09:00   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4076 13:08:55   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4076 13:07:38   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4076 13:07:18   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4076 13:07:11   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4076 13:06:22   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4076 13:06:20   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4077 13:05:24   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4077 13:05:22   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4078 13:05:20   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4079 13:05:16   1396/8/7
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064 12:26:45   1396/8/7
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064 12:26:35   1396/8/7
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4065 12:24:46   1396/8/7
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4064 12:24:44   1396/8/7
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4063.5 12:24:41   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4064 12:11:44   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4065 12:03:13   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4065 12:03:08   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4065 11:35:45   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4065 11:35:18   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4066 11:35:15   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4066 11:34:49   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4066 11:34:31   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4067 11:34:29   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4067 11:33:58   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4067 11:32:09   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4068 11:31:41   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4069 11:30:28   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4069 11:29:47   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4070 11:29:28   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4070 11:29:04   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4070 11:28:14   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4070 11:27:59   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4070 11:26:49   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4070 11:25:40   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4071 11:25:38   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4071.5 11:23:12   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072 11:23:06   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4072 11:22:56   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4073 11:22:53   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4074 11:21:00   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4074 11:20:48   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4074 11:19:42   1396/8/7
دلارسبزه نقدی فروش 80 تا 4059.5 17:37:18   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 80 تا 4059.5 17:37:18   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 80 تا 4060 17:32:47   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 80 تا 4060 17:32:47   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055 16:01:20   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055 16:01:20   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055 16:01:20   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055 16:00:03   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055 16:00:03   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055 16:00:03   1396/8/6
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4055 15:59:02   1396/8/6
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4055 15:59:02   1396/8/6
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 4055 15:59:02   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055 15:58:20   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055 15:58:20   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055 15:58:20   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055 15:58:06   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055 15:58:06   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055 15:58:06   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4054.5 15:58:04   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4054.5 15:58:04   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4054.5 15:58:04   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4054 15:35:39   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4056 15:35:12   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4054 15:34:22   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4056 15:33:44   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4056 15:31:56   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4055 15:31:24   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4054 15:31:10   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4052 15:27:32   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4052 15:27:23   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4052 15:27:14   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4051 15:26:56   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4045.5 14:35:49   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 4046.5 14:19:59   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4046.5 14:19:49   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4046 14:17:11   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4047 14:16:32   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4047 14:15:09   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4045 14:11:43   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4045.5 14:09:11   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4046 14:04:45   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4046 14:04:08   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4046 14:03:20   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4046 14:03:03   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4046.5 14:02:29   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4046 14:02:13   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4045.5 14:02:03   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4046.5 14:01:55   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4046.5 14:01:48   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4046.5 14:00:41   1396/8/6
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 4045.5 14:00:39   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4046.5 14:00:35   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4045 13:56:01   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4045 13:55:52   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4045.5 13:55:31   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4046 13:55:27   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4046 13:55:15   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4042 12:31:30   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4042.5 12:27:59   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4042 12:23:49   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4042 12:23:17   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4042 12:22:37   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4042 12:05:26   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4042 12:03:54   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4042 12:03:43   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4042.5 12:03:41   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 4043.5 11:57:02   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4043.5 11:55:08   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4043.5 11:54:56   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4043 11:54:29   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4043.5 11:54:24   1396/8/6
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4044 11:54:13   1396/8/6
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1415300 20:48:56   1396/8/28
آخرین لفظ فروش 300 1416000 19:07:15   1396/8/28
آخرین معامله 100 1415400 20:17:36   1396/8/28

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,919 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,041 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 40,647 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 313 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 39,648 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1,312 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 3.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 38,677 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2,283 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 5.9%