شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
دلار 114,970 (0%) 0 114,880 115,050 ۲۳ آبان
دلار سنا / خرید 112,853 (0%) 0 112,853 112,853 ۲۳ آبان
دلار هرات 118,300 (0%) 0 118,100 118,700 ۲۴ آبان
دلار استانبول
دلار دوبی
حواله دلار از ترکیه
حواله دلار از افغانستان
حواله دلار از گرجستان
دلار نقدی / سبزه
دلار نقدی / افشار
عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین بیشترین زمان
دلار دولتی 42,000 (0%) 0 42,000 42,001 ۱۳ دی
دلار سنا / فروش   113,925 (0%) 0 113,925 113,925 ۲۳ آبان
دلار سلیمانیه 118,800 (0%) 0 118,500 119,100 ۲۳ آبان
دلار مشهد
دلار شیراز
دلار مریوان
دلار بانه
دلار تفلیس
دلار فردایی / سبزه
دلار فردایی / افشار

دلار

 • نرخ فعلی : 114,970
 • بالاترین قیمت روز : 115,050
 • پایین ترین قیمت روز : 114,880
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳ آبان
 • نرخ روز گذشته : 114,970
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

دلار سلیمانیه

 • نرخ فعلی : 118,800
 • بالاترین قیمت روز : 119,100
 • پایین ترین قیمت روز : 118,500
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳ آبان
 • نرخ روز گذشته : 118,800
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

دلار هرات

 • نرخ فعلی : 118,300
 • بالاترین قیمت روز : 118,700
 • پایین ترین قیمت روز : 118,100
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ آبان
 • نرخ روز گذشته : 118,300
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

دلار سنا / خرید

 • نرخ فعلی : 112,853
 • بالاترین قیمت روز : 112,853
 • پایین ترین قیمت روز : 112,853
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳ آبان
 • نرخ روز گذشته : 112,853
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

دلار آزاد

منظور از این نرخ که از آن به عنوان نرخ دلار آزاد یاد می شود قیمت دلار در معاملات نقدی و رایج روزانه است. معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال را با هم تبادل می نمایند.

دلار حواله

حواله نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری خود، به یکی از بانک‌های همکار(کارگزار) خود در خارج از کشور، حواله‌ ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن پرداخت کند.

دلار سنا

منظور نرخ های محاسبه و اعلامی در سامانه سنا است. این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سامانه سنا زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد.

دلار مبادله ای

منظور نرخ های اعلام شده مرکز مبادلات ارزی است که روزانه یک نوبت اعلام و عموما به عنوان نرخ دولتی یا رسمی ارز تلقی می گردد. مرکز مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و به منظور ساماندهی عرضه و تقاضای ارزها در شبکه بین بانکی کشور ایجاد شده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 113,556 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,414 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 113,026 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1,944 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 113,829 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1,141 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 120,323 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 5,353 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 4.66%