صفحات مرتبط

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار آزاد 37,760 (0%) 0 37,760 37,850 ۳۱ تیر
دلار حواله 38120 (0%) 0 38120 38250 ۳۱ تیر
دلار پاساژ افشار 37,690 (0%) 0 37,680 37,750 ۳۱ تیر
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار سنا 37,665 (0.08%) 31 37,665 37,665 ۹:۰۱
دلار مبادله ای 32,670 (0%) 0 32,670 32,670 ۳۱ تیر
دلار سبزه میدان 37,680 (0%) 0 37,680 37,740 ۳۱ تیر

دلار آزاد

 • نرخ فعلی : 37,760
 • بالاترین قیمت روز : 37,850
 • پایین ترین قیمت روز : 37,760
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۱ تیر
 • نرخ روز گذشته : 37,760
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
37,760 ریال 16:06:33
37,760 ریال 16:05:52
37,790 ریال 14:06:31
37,800 ریال 13:41:45
37,810 ریال 13:09:27
37,800 ریال 13:08:25
37,820 ریال 13:08:14
37,840 ریال 12:06:37
37,850 ریال 11:45:39
37,850 ریال 11:45:05

دلار حواله

 • نرخ فعلی : 38120
 • بالاترین قیمت روز : 38250
 • پایین ترین قیمت روز : 38120
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۱ تیر
 • نرخ روز گذشته : 38,120
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
38,120 ریال 15:32:32
38,150 ریال 13:57:33
38,160 ریال 13:35:39
38,180 ریال 12:54:27
38,230 ریال 12:10:39
38,250 ریال 11:49:49
38,200 ریال 10:37:25
38,215 ریال 10:00:34

دلار سنا

 • نرخ فعلی : 37,665
 • بالاترین قیمت روز : 37,665
 • پایین ترین قیمت روز : 37,665
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 37,665
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۹:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 37,696
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 31
جدول نرخ های امروز زمان
37,665 ریال 9:01:21

دلار سبزه میدان

 • نرخ فعلی : 37,680
 • بالاترین قیمت روز : 37,740
 • پایین ترین قیمت روز : 37,680
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۱ تیر
 • نرخ روز گذشته : 37,680
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
37,680 ریال 16:11:12
37,700 ریال 16:07:12
37,690 ریال 16:04:12
37,680 ریال 14:57:12
37,690 ریال 14:39:12
37,680 ریال 14:08:12
37,690 ریال 14:05:12
37,700 ریال 14:00:13
37,710 ریال 13:52:11
37,720 ریال 13:12:11
37,730 ریال 12:15:12
37,740 ریال 11:38:11

دلار آزاد

منظور از این نرخ که از آن به عنوان نرخ دلار آزاد یاد می شود قیمت دلار در معاملات نقدی و رایج روزانه است. معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال را با هم تبادل می نمایند.

دلار حواله

حواله نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری خود، به یکی از بانک‌های همکار(کارگزار) خود در خارج از کشور، حواله‌ ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن پرداخت کند.

دلار سنا

منظور نرخ های محاسبه و اعلامی در سامانه سنا است. این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سامانه سنا زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد.

دلار مبادله ای

منظور نرخ های اعلام شده مرکز مبادلات ارزی است که روزانه یک نوبت اعلام و عموما به عنوان نرخ دولتی یا رسمی ارز تلقی می گردد. مرکز مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و به منظور ساماندهی عرضه و تقاضای ارزها در شبکه بین بانکی کشور ایجاد شده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار آزاد

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات دلار پاساژ افشار

دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3769 16:56:45   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3769 16:56:45   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3768 16:52:14   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3768 16:52:14   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3768 16:52:08   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3768 16:52:08   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3769 16:49:13   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3769 16:49:13   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3769 16:37:04   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3769 16:37:04   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3768 16:29:16   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3768 16:29:16   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3769 16:22:49   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3769 16:22:49   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3769 16:12:47   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3769 16:12:47   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3768 16:05:21   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3768 16:05:21   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3767 15:56:04   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3767 15:56:04   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3767 15:56:04   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3768 15:56:02   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3768 15:56:02   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3768 15:56:02   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3769 15:43:18   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3768 15:39:14   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3768 15:35:31   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3769 15:31:34   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3769 15:26:56   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3770 15:19:31   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3768 15:17:46   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3769 15:10:51   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3767 15:09:06   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3768 15:03:47   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3769 14:59:37   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3768 14:54:40   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3769 14:51:01   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3769 14:47:04   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3768 14:45:52   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3768 14:43:23   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3770 14:35:37   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3771 14:30:40   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3769 14:23:45   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3770 14:18:30   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3769 14:13:33   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3769 14:09:25   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3770 14:06:02   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3769 14:02:25   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3770 14:02:21   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3771 13:50:52   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3772 13:48:11   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3772 13:45:18   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3771 13:41:17   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3772 13:35:06   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3773 13:31:30   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3772 13:28:04   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3773 13:19:54   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3772 13:11:53   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3773 13:03:37   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3772 12:57:49   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3771 12:54:16   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3772 12:46:46   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3772 12:46:42   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3773 12:40:31   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 12:29:49   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3773 12:26:00   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 12:24:38   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3773 12:17:07   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 12:15:05   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 12:07:45   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3773 12:04:15   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 12:00:05   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3774 11:55:30   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3774 11:53:47   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 11:48:41   1396/4/31
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3773 11:47:42   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3775 11:41:02   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 11:36:08   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3775 11:31:39   1396/4/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:58:55   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:58:55   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:58:55   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:58:55   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:58:55   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:58:55   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:58:55   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:58:55   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:58:55   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:58:55   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:58:55   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:58:55   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:58:55   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:58:55   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:54:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:54:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:54:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:54:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:54:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:54:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:54:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:54:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:54:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:54:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:54:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:54:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:54:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 15:51:35   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 15:51:35   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 15:51:35   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 15:51:35   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 15:51:35   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 15:51:35   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 15:51:35   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 15:51:35   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 15:51:35   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 15:51:35   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 15:51:35   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 15:51:35   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 15:51:35   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 15:46:51   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 15:46:51   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 15:46:51   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 15:46:51   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 15:46:51   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 15:46:51   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 15:46:51   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 15:46:51   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 15:46:51   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 15:46:51   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 15:46:51   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 15:46:51   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 15:46:51   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:42:40   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:42:40   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:42:40   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:42:40   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:42:40   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:42:40   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:42:40   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:42:40   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:42:40   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:42:40   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:42:40   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:42:40   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:42:40   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:39:23   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:39:23   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:39:23   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:39:23   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:39:23   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:39:23   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:39:23   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:39:23   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:39:23   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:39:23   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:39:23   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:39:23   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 15:39:23   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3773 15:35:07   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3773 15:35:07   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3773 15:35:07   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3773 15:35:07   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3773 15:35:07   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3773 15:35:07   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3773 15:35:07   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3773 15:35:07   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3773 15:35:07   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3773 15:35:07   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3773 15:35:07   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3773 15:35:07   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3773 15:35:07   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 15:30:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 15:30:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 15:30:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 15:30:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 15:30:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 15:30:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 15:30:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 15:30:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 15:30:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 15:30:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 15:30:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 15:30:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 15:30:47   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:26:50   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:26:50   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:26:50   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:26:50   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:26:50   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:26:50   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:26:50   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:26:50   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:26:50   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:26:50   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:26:50   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:26:50   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:26:50   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3773 15:23:28   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3773 15:23:28   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3773 15:23:28   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3773 15:23:28   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3773 15:23:28   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3773 15:23:28   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3773 15:23:28   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3773 15:23:28   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3773 15:23:28   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3773 15:23:28   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3773 15:23:28   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3773 15:23:28   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3773 15:23:28   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3774 15:18:46   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3774 15:18:46   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3774 15:18:46   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3774 15:18:46   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3774 15:18:46   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3774 15:18:46   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3774 15:18:46   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3774 15:18:46   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3774 15:18:46   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3774 15:18:46   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3774 15:18:46   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3774 15:18:46   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3774 15:18:46   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3775 15:15:18   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3774 15:11:14   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 15:07:34   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 15:02:58   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 14:58:42   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 14:55:05   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3775 14:51:06   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3774 14:46:54   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 14:42:00   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3773 14:39:36   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 14:34:25   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 14:31:35   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3773 14:27:13   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 14:23:34   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 14:18:37   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3775 14:14:52   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3773 14:10:57   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 14:07:44   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 14:02:44   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 14:00:18   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 13:56:20   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3774 13:54:11   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 13:52:31   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3775 13:50:14   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3774 13:49:11   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3776 13:41:26   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3776 13:36:52   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3775 13:34:54   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3776 13:33:44   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3774 13:30:31   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 13:25:46   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 13:22:02   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3774 13:20:35   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3775 13:19:46   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3774 13:16:02   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 13:13:45   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3774 13:11:40   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 13:11:35   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 13:07:20   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 13:03:51   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3774 12:58:23   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3775 12:53:45   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 12:50:26   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3776 12:48:31   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3775 12:45:26   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 12:42:46   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3776 12:39:59   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 12:37:43   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3776 12:31:07   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 12:27:11   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3776 12:21:05   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3775 12:18:29   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3776 12:17:16   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3774 12:15:29   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 12:09:24   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 12:06:49   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3775 12:02:44   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3774 11:58:16   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3775 11:55:00   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3774 11:49:40   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 11:47:54   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3773 11:44:13   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 11:39:58   1396/4/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3773 11:38:24   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3773 11:35:37   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 11:28:45   1396/4/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 17:00:45   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 17:00:45   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 17:00:45   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 17:00:45   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 16:55:55   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 16:55:55   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 16:55:55   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3774 16:55:55   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3774 16:45:50   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3774 16:45:50   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3774 16:45:50   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3774 16:45:50   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3773 16:41:40   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3773 16:41:40   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3773 16:41:40   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3773 16:41:40   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 16:30:21   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 16:30:21   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 16:30:21   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 16:30:21   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 16:16:55   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 16:16:55   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 16:16:55   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3774 16:16:55   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 16:09:06   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 16:09:06   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 16:09:06   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 16:09:06   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 16:00:40   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 16:00:40   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 16:00:40   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 16:00:40   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 15:55:25   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 15:55:25   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 15:55:25   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 15:55:25   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3775 15:48:45   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3775 15:48:45   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3775 15:48:45   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3775 15:48:45   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3774 15:44:35   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3774 15:44:35   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3774 15:44:35   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3774 15:44:35   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 15:41:00   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3774 15:30:51   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3775 15:26:47   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3774 15:22:43   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3775 15:18:50   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 15:15:01   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3776 15:12:17   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3776 15:10:05   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3776 15:04:26   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3777 15:01:37   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3776 14:56:24   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3776 14:51:55   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3776 14:51:27   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3775 14:45:53   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3776 14:40:41   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3775 14:36:40   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3776 14:34:43   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3776 14:29:21   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3774 14:24:51   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3775 14:17:29   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 14:12:23   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3776 14:09:39   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3775 14:02:43   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3776 14:00:21   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 13:57:18   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3776 13:55:39   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3775 13:53:48   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3776 13:51:30   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3774 13:48:55   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3774 13:48:52   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3776 13:47:01   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3775 13:44:55   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 13:41:50   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3776 13:39:38   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3775 13:37:31   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3777 13:30:58   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3776 13:29:26   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3776 13:23:11   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3775 13:20:43   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3776 13:19:09   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3775 13:17:50   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3776 13:13:56   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3775 13:12:32   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 13:12:05   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3775 13:05:57   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3776 13:04:26   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 12:59:00   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3776 12:53:08   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3775 12:50:07   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3776 12:45:18   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3775 12:41:57   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3776 12:38:55   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3775 12:37:02   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 12:29:46   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3776 12:26:38   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3775 12:23:16   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3776 12:19:27   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3777 12:16:38   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3776 12:14:03   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 12:10:51   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3777 12:09:50   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3775 12:06:51   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 12:05:04   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3776 12:00:42   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 11:59:06   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3775 11:54:57   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 11:52:55   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3775 11:48:43   1396/4/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3774 11:43:02   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 11:42:24   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3776 11:40:37   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3777 11:34:05   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3776 11:29:53   1396/4/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3778 16:57:21   1396/4/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3777 16:49:03   1396/4/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3778 16:41:00   1396/4/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3776 16:33:05   1396/4/26

معاملات دلار سبزه میدان

دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3768.5 16:12:48   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3768.5 16:12:48   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3768.5 16:10:30   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3768.5 16:10:30   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3768.5 16:10:27   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3768.5 16:10:27   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3770 16:05:57   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3770 16:05:57   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3768.5 16:05:53   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3768.5 16:05:53   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3768.5 16:03:56   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3768.5 16:03:56   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3768.5 16:03:38   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3768.5 16:03:38   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3768.5 16:03:24   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3768.5 16:03:24   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3769 16:02:25   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3769 16:02:25   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3768 16:00:36   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3768 16:00:36   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3768 16:00:36   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3768 15:59:37   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3768 15:59:37   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3768 15:59:37   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3768 15:55:17   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3768 15:55:08   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3768 15:54:58   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3768.5 14:55:49   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3769 14:41:05   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3769 14:40:42   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3769 14:39:33   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3769 14:38:59   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3769 14:38:05   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3768.5 14:06:52   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3768.5 14:06:52   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3769 14:06:43   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3769 14:06:43   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3769 14:04:54   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3769 14:04:54   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3769 14:04:41   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3769 14:04:41   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3769.5 14:04:05   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3769.5 14:04:05   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3770 14:03:21   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3770 14:01:19   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3770 14:01:14   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3770 13:59:10   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3770 13:58:56   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3771 13:51:19   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3771 13:51:16   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3772.5 13:10:56   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3772 13:09:24   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 13:07:01   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3772 13:03:07   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 12:22:46   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 12:22:46   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 12:20:03   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 12:20:03   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 12:18:09   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 12:18:09   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773.5 12:15:45   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773.5 12:15:45   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773.5 12:14:24   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773.5 12:14:24   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3772 11:58:39   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3772 11:58:39   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 11:37:35   1396/4/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 11:37:35   1396/4/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 15:32:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 15:32:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 15:32:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 15:32:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 15:32:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 15:32:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 15:32:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 15:32:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 15:32:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 15:32:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 15:32:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 15:32:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 15:32:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 15:32:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 15:32:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:59:08   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:59:08   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:59:08   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:59:08   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:59:08   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:59:08   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:59:08   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:59:08   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:59:08   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:59:08   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:59:08   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:59:08   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:59:08   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:59:08   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:59:08   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:58:52   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:58:52   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:58:52   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:58:52   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:58:52   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:58:52   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:58:52   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:58:52   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:58:52   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:58:52   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:58:52   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:58:52   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:58:52   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:58:52   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772.5 14:58:52   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:58:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:58:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:58:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:58:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:58:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:58:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:58:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:58:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:58:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:58:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:58:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:58:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:58:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:58:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:58:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 14:16:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 14:16:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 14:16:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 14:16:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 14:16:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 14:16:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 14:16:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 14:16:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 14:16:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 14:16:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 14:16:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 14:16:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 14:16:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 14:16:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:07:35   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:07:35   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:07:35   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:07:35   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:07:35   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:07:35   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:07:35   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:07:35   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:07:35   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:07:35   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:07:35   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:07:35   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:07:35   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:07:35   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:51   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:51   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:51   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:51   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:51   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:51   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:51   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:51   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:51   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:51   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:51   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:51   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:51   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:51   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:37   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:37   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:37   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:37   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:37   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:37   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:37   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:37   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:37   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:37   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:37   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:37   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:37   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3772 14:06:37   1396/4/28
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3772 14:06:32   1396/4/28
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3772 14:06:32   1396/4/28
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3772 14:06:32   1396/4/28
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3772 14:06:32   1396/4/28
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3772 14:06:32   1396/4/28
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3772 14:06:32   1396/4/28
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3772 14:06:32   1396/4/28
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3772 14:06:32   1396/4/28
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3772 14:06:32   1396/4/28
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3772 14:06:32   1396/4/28
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3772 14:06:32   1396/4/28
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3772 14:06:32   1396/4/28
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3772 14:06:32   1396/4/28
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3772 14:06:32   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:04:03   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:04:03   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:04:03   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:04:03   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:04:03   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:04:03   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:04:03   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:04:03   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:04:03   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:04:03   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:04:03   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:04:03   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:04:03   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:04:03   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:03:30   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:03:30   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:03:30   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:03:30   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:03:30   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:03:30   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:03:30   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:03:30   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:03:30   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:03:30   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:03:30   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:03:30   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:03:30   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:03:30   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:03:25   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:03:16   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:02:56   1396/4/28
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3773 14:02:55   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773 14:02:52   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773.5 14:02:08   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3773.5 14:01:58   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 14:01:51   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 14:01:28   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 14:01:24   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 14:00:31   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 14:00:26   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774 14:00:22   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:57:52   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:57:29   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:56:45   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:56:01   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:55:52   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:54:31   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775.5 13:41:02   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3776 13:40:57   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775.5 13:40:55   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775.5 13:40:11   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3776 13:40:06   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775.5 13:39:58   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775.5 13:39:10   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775.5 13:39:02   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775.5 13:38:48   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3776 13:38:45   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775.5 13:38:35   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775.5 13:38:22   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775.5 13:38:11   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775.5 13:38:02   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775.5 13:37:50   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775.5 13:37:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775.5 13:37:21   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775.5 13:37:14   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775.5 13:37:04   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775.5 13:36:58   1396/4/28
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3775.5 13:36:50   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775.5 13:36:45   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775 13:36:36   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775 13:35:56   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775 13:35:46   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775 13:35:29   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775 13:35:20   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3775 13:34:38   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3775 13:34:30   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3775 13:34:21   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3775 13:34:02   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3775 13:33:42   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775 13:33:30   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3775 13:33:19   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775 13:32:28   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3775 13:32:20   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3775 13:32:11   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3774.5 13:32:04   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 13:31:08   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 13:30:25   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 13:29:54   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 13:29:37   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 13:28:45   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3774.5 13:28:39   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3774.5 13:28:23   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 13:28:17   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3774.5 13:28:09   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 13:27:40   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3774 13:27:12   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 13:26:11   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 13:26:02   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 13:25:40   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3774 13:25:11   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3774 13:24:13   1396/4/28
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3774 13:24:10   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3774 13:23:01   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 13:22:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 13:22:29   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 13:22:24   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 13:22:01   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 13:21:48   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3774 13:21:32   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3774 13:21:03   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3774 13:20:55   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3774 13:20:42   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3774 13:20:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3774 13:20:18   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 13:20:00   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3774 13:19:54   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3774 13:19:40   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 13:19:24   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 13:19:06   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 13:18:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 13:17:54   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 13:17:21   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:17:19   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3774 13:17:10   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 13:16:24   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 13:16:19   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3775 13:16:05   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 13:15:40   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 13:15:20   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 13:15:12   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 13:15:07   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773.5 13:14:51   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773.5 13:14:46   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 50 تا 3774 13:14:29   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3773.7 13:14:03   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3773.5 13:13:57   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773.5 13:06:39   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3773.5 13:06:19   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773.5 13:06:10   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773.5 13:05:45   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773.5 13:05:41   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773.5 13:04:43   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3773.5 13:04:26   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 12:36:23   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 12:36:02   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3775 12:27:55   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775 12:27:52   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775 12:23:32   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775 12:23:09   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775 12:22:40   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775 12:21:19   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775 12:20:47   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775 12:19:37   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775 12:19:31   1396/4/28
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3775 12:17:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775 12:17:30   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 12:17:26   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:17:10   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:16:56   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:16:27   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:15:54   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:15:44   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:15:11   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:14:59   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:14:50   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:14:43   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:14:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:14:25   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:12:37   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 12:10:18   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 12:10:00   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 12:09:50   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 12:09:41   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 12:09:19   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 12:09:00   1396/4/28
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3774.5 12:08:57   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 12:08:24   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 12:08:13   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:07:49   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:07:21   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:06:58   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:06:43   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:06:24   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:06:08   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:05:27   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:05:04   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:04:35   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3774 12:04:26   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 12:01:21   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 12:00:53   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 12:00:08   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 11:59:44   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 11:58:08   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 11:57:59   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 50 تا 3774.5 11:55:05   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 11:54:50   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773.5 11:54:04   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773.5 11:50:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773.5 11:50:15   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773.5 11:49:36   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773.5 11:49:26   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773.5 11:49:16   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773.5 11:49:11   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773.5 11:48:52   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773.5 11:48:34   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773.5 11:48:28   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773 11:48:09   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773 11:47:54   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773 11:47:51   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3772.5 11:46:30   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3772.5 11:46:12   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3772.5 11:45:37   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3772.5 11:44:07   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3772.5 11:43:35   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3772.5 11:42:35   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3772.5 11:42:18   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3772.5 11:41:23   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3772.5 11:36:18   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3772.5 11:35:30   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3772.5 11:33:38   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3772.5 11:33:17   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3772.5 11:33:12   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3772.5 11:31:46   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773 11:27:21   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3772.5 11:25:05   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3772.5 11:23:04   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3772.5 11:22:39   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3772.5 11:21:38   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3772.5 11:21:17   1396/4/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3772 11:21:03   1396/4/28
دلارسبزه نقدی فروش 10 تا 3775 15:48:27   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 10 تا 3775 15:48:27   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 10 تا 3775 15:48:27   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 10 تا 3775 15:48:27   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3776 15:12:41   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3776 15:12:41   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3776 15:12:41   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3776 15:12:41   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:46:57   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:46:57   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:46:57   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:46:57   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:46:57   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:46:48   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:46:48   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:46:48   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:46:48   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:46:48   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:44:37   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:44:37   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:44:37   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:44:37   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:44:37   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 400 تا 3774.5 13:44:27   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 400 تا 3774.5 13:44:27   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 400 تا 3774.5 13:44:27   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 400 تا 3774.5 13:44:27   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 400 تا 3774.5 13:44:27   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 400 تا 3774.5 13:44:22   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 400 تا 3774.5 13:44:22   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 400 تا 3774.5 13:44:22   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 400 تا 3774.5 13:44:22   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 400 تا 3774.5 13:44:22   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:38:05   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:38:05   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:38:05   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:38:05   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:38:05   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:38:00   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:38:00   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:38:00   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:38:00   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:38:00   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:36:59   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:36:59   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:36:59   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:36:59   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:36:59   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:36:55   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:36:55   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:36:55   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:36:55   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:36:55   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:35:12   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:33:51   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:33:16   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:33:04   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 13:20:24   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3776 13:03:42   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3775 12:57:58   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3775.5 12:40:06   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3775.5 12:33:19   1396/4/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3775 12:29:10   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3775.5 12:28:20   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3775.5 12:28:12   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3775.5 12:28:07   1396/4/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 12:20:24   1396/4/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774.5 12:20:16   1396/4/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 12:20:09   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3775 12:18:25   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 12:13:10   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 12:12:43   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 12:12:10   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 12:12:06   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 12:11:32   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 12:11:04   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 12:10:23   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 12:00:02   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3774.5 11:58:38   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3774.5 11:58:01   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3774.5 11:57:49   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3774.5 11:57:35   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3774.5 11:57:29   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3774.5 11:57:20   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 11:56:38   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 11:56:30   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 11:55:45   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 11:54:11   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 11:53:41   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 11:53:41   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 11:53:40   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 11:53:40   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 11:53:40   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 11:50:28   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 11:47:35   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3774.5 11:47:09   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3774.5 11:46:23   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3775 11:44:26   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3775 11:42:50   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3775 11:42:26   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3775 11:40:05   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3775 11:39:34   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3775 11:35:11   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3775 11:34:57   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3775 11:34:31   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 20 تا 3777 11:33:14   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3775 11:32:55   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3775 11:32:20   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3775 11:31:05   1396/4/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3775 11:29:13   1396/4/27
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1200700 00:11:31   1396/5/1
آخرین لفظ فروش 100 1200900 00:25:57   1396/5/1
آخرین معامله 100 1200900 00:08:23   1396/5/1

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,749 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,011 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 37,785 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 37,578 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 182 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 37,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 46 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 0.12%