صفحات مرتبط

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار آزاد 37,560 (0.32%) 120 37,450 37,580 ۱۳:۰۰
دلار حواله 38085 (0.25%) 95 38020 38100 ۱۲:۳۶
دلار پاساژ افشار 37,510 (0%) 0 37,510 37,550 ۱۳:۰۶
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار سنا 37,463 (0.01%) 4 37,463 37,503 ۱۳:۰۱
دلار مبادله ای 32,492 (0%) 1 32,492 32,492 ۹:۰۱
دلار سبزه میدان 37,510 (0%) 0 37,510 37,550 ۱۲:۱۷

دلار آزاد

 • نرخ فعلی : 37,560
 • بالاترین قیمت روز : 37,580
 • پایین ترین قیمت روز : 37,450
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 60
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.13%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3,745
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۰۰
 • نرخ روز گذشته : 37,440
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 120
جدول نرخ های امروز زمان
37,560 ریال 13:00:26
37,570 ریال 12:19:24
37,580 ریال 11:45:24
37,530 ریال 11:33:29
37,510 ریال 11:02:23
37,450 ریال 10:01:27

دلار حواله

 • نرخ فعلی : 38085
 • بالاترین قیمت روز : 38100
 • پایین ترین قیمت روز : 38020
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 55
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 38,020
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 37,990
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 95
جدول نرخ های امروز زمان
38,085 ریال 12:36:23
38,100 ریال 11:58:22
38,085 ریال 11:53:24
38,030 ریال 11:30:30
38,020 ریال 11:13:23

دلار سنا

 • نرخ فعلی : 37,463
 • بالاترین قیمت روز : 37,503
 • پایین ترین قیمت روز : 37,463
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 37,503
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 37,459
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4
جدول نرخ های امروز زمان
37,463 ریال 13:01:28
37,465 ریال 12:07:26
37,490 ریال 11:07:24
37,503 ریال 10:01:27

دلار سبزه میدان

 • نرخ فعلی : 37,510
 • بالاترین قیمت روز : 37,550
 • پایین ترین قیمت روز : 37,510
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 40
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3,753
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 37,510
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
37,510 ریال 12:17:12
37,550 ریال 11:27:11
37,530 ریال 11:24:12

دلار آزاد

منظور از این نرخ که از آن به عنوان نرخ دلار آزاد یاد می شود قیمت دلار در معاملات نقدی و رایج روزانه است. معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال را با هم تبادل می نمایند.

دلار حواله

حواله نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری خود، به یکی از بانک‌های همکار(کارگزار) خود در خارج از کشور، حواله‌ ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن پرداخت کند.

دلار سنا

منظور نرخ های محاسبه و اعلامی در سامانه سنا است. این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سامانه سنا زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد.

دلار مبادله ای

منظور نرخ های اعلام شده مرکز مبادلات ارزی است که روزانه یک نوبت اعلام و عموما به عنوان نرخ دولتی یا رسمی ارز تلقی می گردد. مرکز مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و به منظور ساماندهی عرضه و تقاضای ارزها در شبکه بین بانکی کشور ایجاد شده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار آزاد

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات دلار پاساژ افشار

دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3750 13:09:54   1396/4/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3750 13:08:32   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 13:05:09   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3752 13:01:29   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3752 12:53:55   1396/4/3
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3751 12:49:26   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 12:45:42   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3752 12:41:55   1396/4/3
دلارافشار نقدی خرید 30 تا 3751 12:39:21   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 12:37:02   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3752 12:35:18   1396/4/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3750 12:29:58   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 12:25:57   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 30 تا 3752 12:20:02   1396/4/3
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3751 12:17:46   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 12:14:00   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3753 12:11:41   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3754 12:10:21   1396/4/3
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3753 12:08:11   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3754 12:02:24   1396/4/3
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3753 11:58:39   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3753 11:55:08   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3753 11:53:44   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3755 11:50:53   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3754 11:45:39   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3755 11:42:30   1396/4/3
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3754 11:40:05   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3754 11:36:04   1396/4/3
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3753 11:33:27   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3754 11:30:50   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3755 11:26:50   1396/4/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 14:02:55   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 14:02:55   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 14:02:55   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 14:02:55   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 14:02:55   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 14:02:55   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 14:02:55   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 14:02:55   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 14:02:55   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:57:47   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:57:47   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:57:47   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:57:47   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:57:47   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:57:47   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:57:47   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:57:47   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:57:47   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3752 13:57:43   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3752 13:57:43   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3752 13:57:43   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3752 13:57:43   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3752 13:57:43   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3752 13:57:43   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3752 13:57:43   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3752 13:57:43   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3752 13:57:43   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3751 13:41:48   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3751 13:41:48   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3751 13:41:48   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3751 13:41:48   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3751 13:41:48   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3751 13:41:48   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3751 13:41:48   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3751 13:41:48   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3751 13:41:48   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3752 13:36:45   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3752 13:36:45   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3752 13:36:45   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3752 13:36:45   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3752 13:36:45   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3752 13:36:45   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3752 13:36:45   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3752 13:36:45   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3752 13:36:45   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 13:34:36   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 13:34:36   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 13:34:36   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 13:34:36   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 13:34:36   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 13:34:36   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 13:34:36   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 13:34:36   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 13:34:36   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3750 13:22:28   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3750 13:22:28   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3750 13:22:28   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3750 13:22:28   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3750 13:22:28   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3750 13:22:28   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3750 13:22:28   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3750 13:22:28   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3750 13:22:28   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 13:15:33   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 13:15:33   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 13:15:33   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 13:15:33   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 13:15:33   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 13:15:33   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 13:15:33   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 13:15:33   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 13:15:33   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3751 13:07:19   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3751 13:07:19   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3751 13:07:19   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3751 13:07:19   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3751 13:07:19   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3751 13:07:19   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3751 13:07:19   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3751 13:07:19   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3751 13:07:19   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:02:57   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:02:57   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:02:57   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:02:57   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:02:57   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:02:57   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:02:57   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:02:57   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:02:57   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3751 13:01:40   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3751 13:01:40   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3751 13:01:40   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3751 13:01:40   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3751 13:01:40   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3751 13:01:40   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3751 13:01:40   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3751 13:01:40   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3751 13:01:40   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3751 12:58:29   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3752 12:55:21   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3752 12:53:21   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3750 12:51:52   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3751 12:50:17   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3751 12:49:40   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3749 12:48:30   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3750 12:47:52   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3748 12:44:02   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3749 12:41:54   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3747 12:39:32   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3747 12:39:24   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3748 12:38:07   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3748 12:38:04   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3746 12:35:32   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3746 12:35:28   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3747 12:32:57   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3747 12:32:55   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3745 12:31:05   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3745 12:31:01   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3746 12:27:30   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3746 12:27:24   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3745 12:26:59   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3745 12:26:57   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3745 12:21:05   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3745 12:21:02   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3744 12:17:53   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3744 12:17:49   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 12:15:35   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 12:15:33   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3745 12:14:38   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3745 12:14:33   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 12:09:44   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 12:09:42   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3745 12:07:44   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3745 12:07:41   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3744 12:06:19   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3744 12:06:16   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3744 12:03:18   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3744 12:03:15   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3743 12:00:52   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3743 12:00:48   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3744 11:55:54   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3744 11:55:49   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3743 11:53:53   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3743 11:53:49   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 11:51:46   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 11:51:43   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3745 11:47:44   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3745 11:47:40   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3743 11:45:05   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3743 11:45:00   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3743 11:42:05   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3743 11:42:02   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3743 11:37:03   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3743 11:37:00   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3743 11:32:48   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3743 11:32:46   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3741 11:31:28   1396/4/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3741 11:31:25   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3742 11:26:48   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3742 11:26:46   1396/4/1
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3744 16:58:33   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3744 16:58:33   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3744 16:58:33   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3744 16:53:46   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3744 16:53:46   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3744 16:53:46   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3743 16:44:52   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3743 16:44:52   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3743 16:44:52   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 16:38:09   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 16:38:09   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 16:38:09   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3741 16:32:57   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3741 16:32:57   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3741 16:32:57   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3741 16:29:22   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3741 16:29:22   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3741 16:29:22   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3742 16:21:39   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3742 16:21:39   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3742 16:21:39   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3740 16:14:26   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3740 16:14:26   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3740 16:14:26   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3742 16:05:39   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3742 16:05:39   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3742 16:05:39   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3742 16:02:21   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3742 16:02:21   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3742 16:02:21   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3740 15:55:34   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3740 15:55:34   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3740 15:55:34   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3741 15:52:22   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3740 15:46:49   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 15:42:53   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3739 15:38:44   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 15:35:06   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3740 15:32:56   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 15:26:16   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 15:23:06   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3739 15:19:33   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3740 15:12:45   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3739 15:09:04   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 15:03:57   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3739 15:00:09   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3740 14:53:23   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3738 14:49:03   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 14:44:35   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3739 14:40:59   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3740 14:36:57   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3737 14:28:57   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3738 14:21:37   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3737 14:21:33   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3736 14:13:15   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3735 14:08:55   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3735 14:08:42   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3737 14:03:41   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3736 14:03:34   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3736 13:53:05   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3736 13:51:31   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3735 13:46:37   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3735 13:43:29   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3736 13:39:53   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 13:37:18   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 13:35:55   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 13:35:52   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3737 13:32:50   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3737 13:31:44   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3737 13:31:40   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3738 13:24:40   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3737 13:18:29   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 13:16:21   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3737 13:12:25   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3737 13:12:13   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3738 13:07:37   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 13:07:33   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 12:58:57   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 12:56:33   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3737 12:54:20   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3736 12:49:34   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 12:48:05   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3736 12:47:47   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3737 12:34:28   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3737 12:26:59   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3737 12:26:56   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3736 12:23:38   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3736 12:23:07   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3736 12:23:04   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3736 12:20:19   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3737 12:20:12   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3738 12:12:16   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3739 12:07:07   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3738 12:05:12   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3740 12:01:02   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3739 11:58:49   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3739 11:54:50   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3739 11:54:38   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3738 11:51:32   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3738 11:51:29   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3738 11:50:53   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3739 11:49:53   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3739 11:49:37   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3739 11:42:54   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3739 11:42:50   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3740 11:38:26   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3740 11:38:24   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 11:34:33   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 11:34:30   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3739 11:30:32   1396/3/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3739 11:30:30   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3740 11:26:33   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3740 11:26:30   1396/3/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3744 16:53:43   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3744 16:53:43   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3744 16:53:43   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3744 16:44:32   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3744 16:44:32   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3744 16:44:32   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 16:36:30   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 16:36:30   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 16:36:30   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3745 16:36:20   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3745 16:36:20   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3745 16:36:20   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3745 16:31:46   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3745 16:31:46   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3745 16:31:46   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3744 16:23:15   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3744 16:23:15   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3744 16:23:15   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3745 16:06:15   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3745 16:06:15   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3745 16:06:15   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3744 16:02:30   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3744 16:02:30   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3744 16:02:30   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3745 15:56:19   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3745 15:56:19   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3745 15:56:19   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3745 15:56:19   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 15:50:01   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 15:50:01   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 15:50:01   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 15:50:01   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3744 15:43:39   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3744 15:43:39   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3744 15:43:39   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3744 15:43:39   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3743 15:43:35   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 15:23:36   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3745 15:18:19   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3744 15:14:01   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 15:02:36   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3745 15:02:11   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3745 14:50:49   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3744 14:44:43   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3744 14:37:47   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3744 14:34:20   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3745 14:28:51   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3745 14:22:44   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3745 14:14:32   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3746 14:08:32   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3745 14:03:18   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3745 14:03:14   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3745 13:56:38   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3746 13:55:37   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3745 13:50:42   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3746 13:48:43   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3746 13:43:54   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3746 13:38:39   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3747 13:30:27   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3745 13:30:23   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3745 13:22:59   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3745 13:18:21   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3745 13:10:05   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3746 13:01:18   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3746 12:55:10   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3745 12:53:25   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3745 12:46:47   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 12:39:55   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3744 12:31:50   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3745 12:30:33   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3745 12:19:41   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3745 12:19:41   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3745 12:19:36   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3745 12:12:24   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3745 12:12:24   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3747 12:06:10   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3746 12:03:44   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3746 12:03:37   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3748 11:56:39   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3748 11:54:42   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3749 11:51:24   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3750 11:43:37   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3750 11:37:44   1396/3/30
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3751 11:32:35   1396/3/30
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3748 17:00:41   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3748 17:00:41   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3748 17:00:41   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3748 17:00:41   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3748 17:00:41   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3748 17:00:37   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3748 17:00:37   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3748 17:00:37   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3748 17:00:37   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3748 17:00:37   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3747 16:57:57   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3747 16:57:57   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3747 16:57:57   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3747 16:57:57   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3747 16:57:57   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3747 16:57:53   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3747 16:57:53   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3747 16:57:53   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3747 16:57:53   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3747 16:57:53   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3747 16:52:41   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3747 16:52:41   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3747 16:52:41   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3747 16:52:41   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3747 16:52:41   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3747 16:52:36   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3747 16:52:36   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3747 16:52:36   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3747 16:52:36   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3747 16:52:36   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3746 16:49:39   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3746 16:49:39   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3746 16:49:39   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3746 16:49:39   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3746 16:49:39   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3746 16:49:35   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3746 16:49:35   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3746 16:49:35   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3746 16:49:35   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3746 16:49:35   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3747 16:45:24   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3747 16:45:24   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3747 16:45:24   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3747 16:45:24   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3747 16:45:24   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3746 16:40:41   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3746 16:40:41   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3746 16:40:41   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3746 16:40:41   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3745 16:32:50   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3745 16:32:50   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3745 16:32:50   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3745 16:32:50   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3746 16:30:50   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3744 16:25:53   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3745 16:22:13   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3745 16:22:10   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3745 16:15:25   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3745 16:13:02   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3744 16:09:12   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3746 16:09:09   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3745 16:01:37   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3745 16:01:29   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3745 15:54:36   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3745 15:54:32   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3745 15:50:49   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3744 15:43:34   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3744 15:40:04   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3745 15:39:58   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3744 15:26:09   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3743 15:22:36   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3745 15:10:20   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 15:07:40   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3743 15:01:21   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3744 15:01:17   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3743 14:56:05   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 14:52:22   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3744 14:42:26   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3745 14:38:18   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3745 14:34:02   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3745 14:30:37   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3745 14:27:47   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3747 14:26:02   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3748 14:22:45   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3746 14:19:51   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3746 14:17:51   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3747 14:12:25   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3747 14:01:56   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3746 13:57:57   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3748 13:47:45   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3749 13:45:40   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3751 13:41:14   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3750 13:39:08   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3750 13:37:06   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3751 13:35:34   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3750 13:30:37   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3750 13:25:32   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3750 13:23:07   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3750 13:17:24   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:13:08   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:08:13   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:04:42   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3753 13:00:43   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3755 12:56:38   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3754 12:55:53   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3753 12:55:48   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3752 12:46:57   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3754 12:42:36   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3757 12:37:42   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3755 12:32:05   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3756 12:25:23   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3756 12:20:54   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3755 12:11:07   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3755 12:07:36   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3756 12:03:56   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3755 11:59:13   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3751 11:56:04   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3750 11:53:20   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 11:48:28   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3748 11:48:03   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3749 11:47:58   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3747 11:40:41   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3746 11:37:28   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3745 11:31:28   1396/3/29
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3746 11:26:45   1396/3/29
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3740 17:01:30   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3740 17:01:30   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3740 17:01:30   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3741 17:01:25   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3741 17:01:25   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3741 17:01:25   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 16:47:53   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 16:47:53   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 16:47:53   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 16:37:32   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 16:37:32   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 16:37:32   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3741 16:26:27   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3741 16:26:27   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3741 16:26:27   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3740 16:21:47   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3740 16:21:47   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3740 16:21:47   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3740 16:10:37   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3740 16:10:37   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3740 16:10:37   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3739 16:02:44   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3739 16:02:44   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3739 16:02:44   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 15:56:01   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 15:56:01   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 15:56:01   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3742 15:51:14   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3742 15:51:14   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3742 15:51:14   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3740 15:49:30   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3740 15:49:30   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3740 15:49:30   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3742 15:42:45   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3742 15:38:42   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3743 15:34:50   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3743 15:28:40   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3743 15:20:20   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3744 15:14:57   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3743 15:11:23   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3742 14:56:41   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3741 14:52:41   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3742 14:45:07   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3740 14:39:03   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3741 14:32:13   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3740 14:27:35   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 14:18:33   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3740 14:14:37   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 14:10:16   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3739 14:03:25   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 14:03:20   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3740 13:55:01   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3739 13:54:56   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3740 13:46:50   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 13:42:26   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 13:38:28   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3739 13:35:16   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 13:32:21   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3740 13:31:08   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3739 13:31:00   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 13:23:37   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 13:17:22   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3743 13:13:45   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3743 13:08:17   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3743 13:01:32   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3742 12:53:42   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 12:48:51   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3740 12:40:19   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3738 12:35:46   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3736 12:30:32   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3736 12:30:32   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 12:26:45   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 12:26:45   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3735 12:22:44   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3736 12:20:51   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3735 12:16:55   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3736 12:15:44   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3734 12:12:43   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3733 12:08:27   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3735 12:06:11   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3734 12:00:58   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3734 11:56:21   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3733 11:51:45   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3732 11:48:02   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3734 11:46:16   1396/3/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3733 11:41:34   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3734 11:39:06   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3732 11:37:15   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3733 11:28:32   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3735 11:26:29   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3735 11:26:21   1396/3/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3734 16:56:45   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3734 16:56:45   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3734 16:56:45   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3732 16:48:16   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3732 16:48:16   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3732 16:48:16   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3733 16:41:58   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3733 16:41:58   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3733 16:41:58   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3735 16:34:40   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3735 16:34:40   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3735 16:34:40   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3734 16:28:31   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3734 16:28:31   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3734 16:28:31   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3734 16:17:28   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3734 16:17:28   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3734 16:17:28   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3733 16:08:07   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3733 16:08:07   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3733 16:08:07   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3733 16:01:30   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3733 16:01:30   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3733 16:01:30   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3734 15:53:31   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3734 15:53:31   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3734 15:53:31   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3732 15:53:25   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3732 15:53:25   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3732 15:53:25   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3735 15:46:13   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3735 15:46:13   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3735 15:46:13   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3732 15:41:59   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3730 15:34:17   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3731 15:29:17   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3731 15:22:16   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3730 15:15:33   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3730 15:07:36   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3729 15:06:29   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3728 14:58:42   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3727 14:57:48   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3729 14:57:39   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3728 14:46:33   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3729 14:43:53   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3730 14:37:24   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3729 14:29:25   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3728 14:29:20   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3728 14:24:00   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3727 14:18:26   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3728 14:14:19   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3727 14:08:01   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3728 14:00:48   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3727 13:56:39   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3725 13:52:01   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3726 13:44:28   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3726 13:41:16   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3725 13:38:24   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3725 13:33:35   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3726 13:28:27   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3726 13:28:27   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3724 13:28:25   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3724 13:28:20   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 13:18:21   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:18:16   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3725 13:10:58   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3723 13:08:05   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3723 13:01:52   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3724 12:57:16   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 12:52:25   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 12:49:27   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 12:44:55   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 12:39:02   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 30 تا 3724 12:37:14   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 12:34:44   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 45 تا 3724 12:30:40   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 12:26:44   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3725 12:22:53   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3724 12:20:54   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3725 12:16:44   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 30 تا 3724 12:14:56   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 12:11:43   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 30 تا 3725 12:08:46   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3724 12:06:46   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 12:05:00   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3725 12:03:39   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 25 تا 3724 12:00:50   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 11:56:15   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3723 11:53:10   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 11:50:25   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 25 تا 3724 11:46:45   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 11:45:00   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 55 تا 3724 11:41:22   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3725 11:39:39   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 11:35:08   1396/3/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3723 11:31:05   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 11:27:02   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 11:22:46   1396/3/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:59:43   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:59:43   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:59:43   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:59:43   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:59:43   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:59:43   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:59:43   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:59:43   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:59:43   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:59:43   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:54:45   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:54:45   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:54:45   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:54:45   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:54:45   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:54:45   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:54:45   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:54:45   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:54:45   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:54:45   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 13:48:29   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 13:48:29   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 13:48:29   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 13:48:29   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 13:48:29   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 13:48:29   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 13:48:29   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 13:48:29   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 13:48:29   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 13:48:29   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 25 تا 3725 13:44:44   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 25 تا 3725 13:44:44   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 25 تا 3725 13:44:44   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 25 تا 3725 13:44:44   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 25 تا 3725 13:44:44   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 25 تا 3725 13:44:44   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 25 تا 3725 13:44:44   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 25 تا 3725 13:44:44   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 25 تا 3725 13:44:44   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 25 تا 3725 13:44:44   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3724 13:40:56   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3724 13:40:56   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3724 13:40:56   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3724 13:40:56   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3724 13:40:56   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3724 13:40:56   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3724 13:40:56   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3724 13:40:56   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3724 13:40:56   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3724 13:40:56   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:37:34   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:37:34   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:37:34   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:37:34   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:37:34   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:37:34   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:37:34   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:37:34   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:37:34   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:37:34   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:33:00   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:33:00   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:33:00   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:33:00   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:33:00   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:33:00   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:33:00   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:33:00   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:33:00   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:33:00   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 13:29:23   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 13:29:23   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 13:29:23   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 13:29:23   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 13:29:23   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 13:29:23   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 13:29:23   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 13:29:23   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 13:29:23   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 13:29:23   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:29:18   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:29:18   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:29:18   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:29:18   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:29:18   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:29:18   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:29:18   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:29:18   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:29:18   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:29:18   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:25:03   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:25:03   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:25:03   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:25:03   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:25:03   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:25:03   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:25:03   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:25:03   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:25:03   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 13:25:03   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3723 13:20:51   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3723 13:20:51   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3723 13:20:51   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3723 13:20:51   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3723 13:20:51   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3723 13:20:51   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3723 13:20:51   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3723 13:20:51   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3723 13:20:51   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3723 13:20:51   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3724 13:15:03   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 13:13:12   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 13:06:29   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3723 12:58:45   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3722 12:52:03   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3723 12:47:02   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3722 12:43:32   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3723 12:38:57   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3722 12:36:52   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 12:35:49   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3722 12:32:38   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3723 12:29:13   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3722 12:22:32   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3722 12:20:23   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3723 12:15:25   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 12:10:02   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3722 12:07:35   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3722 12:02:46   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3721 11:58:47   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 40 تا 3722 11:57:20   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3722 11:51:32   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3722 11:47:33   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3723 11:45:31   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3722 11:41:32   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 15 تا 3723 11:36:34   1396/3/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3722 11:33:50   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3722 11:29:50   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 11:26:46   1396/3/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3723 16:59:04   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3723 16:59:04   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3723 16:59:04   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3723 16:59:04   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3723 16:59:04   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3723 16:59:04   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3723 16:54:21   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3723 16:54:21   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3723 16:54:21   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3723 16:54:21   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3723 16:54:21   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3723 16:54:21   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3724 16:44:26   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3724 16:44:26   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3724 16:44:26   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3724 16:44:26   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3724 16:44:26   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3724 16:44:26   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3722 16:35:35   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3722 16:35:35   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3722 16:35:35   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3722 16:35:35   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3722 16:35:35   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3722 16:35:35   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3723 16:27:25   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3723 16:27:25   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3723 16:27:25   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3723 16:27:25   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3723 16:27:25   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3723 16:27:25   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3722 16:20:59   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3722 16:20:59   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3722 16:20:59   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3722 16:20:59   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3722 16:20:59   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3722 16:20:59   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 16:15:18   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 16:15:18   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 16:15:18   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 16:15:18   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 16:15:18   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 16:15:18   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 16:06:51   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 16:06:51   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 16:06:51   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 16:06:51   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 16:06:51   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 16:06:51   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 15:58:50   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 15:58:50   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 15:58:50   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 15:58:50   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 15:58:50   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 15:58:50   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3723 15:53:22   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3723 15:53:22   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3723 15:53:22   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3723 15:53:22   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3723 15:53:22   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3723 15:53:22   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 15:46:59   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 15:46:59   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 15:46:59   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 15:46:59   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 15:46:59   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 15:46:59   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3723 15:41:21   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 15:38:28   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3723 15:33:11   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 15:24:53   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 15:21:32   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3724 15:17:15   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3723 15:16:04   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 15:09:04   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 15:09:02   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 15:06:15   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3723 15:06:11   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 14:56:57   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 14:54:11   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 14:54:08   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3724 14:46:54   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 14:46:44   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 14:36:35   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 14:24:56   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 14:21:28   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3723 14:21:22   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3723 14:10:00   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3723 14:09:56   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3722 14:00:17   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3723 13:56:59   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3723 13:56:54   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3722 13:56:10   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3722 13:56:01   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3722 13:51:03   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3722 13:51:00   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 13:50:57   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 13:50:56   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3723 13:45:28   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3723 13:45:25   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3722 13:41:31   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3722 13:36:01   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 13:35:55   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 13:26:55   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3723 13:21:47   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 13:15:07   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3723 13:07:34   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3723 13:07:32   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3724 13:03:03   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 12:58:52   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 12:58:50   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3725 12:56:19   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3725 12:56:14   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3725 12:50:14   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3724 12:45:51   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 12:41:52   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 12:41:45   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3723 12:33:13   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 12:25:48   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3724 12:24:12   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3723 12:18:30   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3724 12:12:05   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3722 12:08:35   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3723 12:05:45   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3722 12:02:25   1396/3/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3722 11:56:01   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3722 11:47:35   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 11:38:00   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3725 11:37:09   1396/3/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 16:57:00   1396/3/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 16:57:00   1396/3/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 16:57:00   1396/3/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 16:57:00   1396/3/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 16:57:00   1396/3/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3724 16:49:28   1396/3/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3724 16:49:28   1396/3/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3724 16:49:28   1396/3/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3724 16:49:28   1396/3/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3724 16:49:28   1396/3/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3723 16:40:42   1396/3/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3723 16:40:42   1396/3/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3723 16:40:42   1396/3/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3723 16:40:42   1396/3/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3723 16:40:42   1396/3/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 16:32:44   1396/3/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 16:32:44   1396/3/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 16:32:44   1396/3/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 16:32:44   1396/3/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3724 16:32:44   1396/3/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 16:24:25   1396/3/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 16:24:25   1396/3/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 16:24:25   1396/3/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 16:24:25   1396/3/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3723 16:24:25   1396/3/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3722 16:16:38   1396/3/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3722 16:16:38   1396/3/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3722 16:16:38   1396/3/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3722 16:16:38   1396/3/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3722 16:16:38   1396/3/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3722 16:08:49   1396/3/23

معاملات دلار سبزه میدان

دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3752 13:12:17   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3752 13:12:01   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3751 13:11:31   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3752 13:04:38   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3751.5 13:03:18   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3751 13:02:45   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3751 13:02:33   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3750.5 13:00:57   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3750.5 12:59:28   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3750 12:51:53   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3750 12:51:28   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3750.5 12:29:49   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3750 12:24:19   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3750 12:23:19   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3751.5 12:16:30   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3751.5 12:16:21   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3751 12:16:18   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3751 12:16:03   1396/4/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 12:16:00   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3751 12:15:44   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3751 12:15:04   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3751 12:14:32   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3751.5 12:11:16   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3753 12:07:41   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3753 12:06:24   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3753 12:03:59   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3753 12:03:52   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3752.5 12:03:43   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3752 12:03:28   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3752 12:00:35   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3752 12:00:19   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3752 12:00:06   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3753.5 11:27:55   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3753 11:27:16   1396/4/3
دلارسبزه نقدی فروش 20 تا 3755 11:26:23   1396/4/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3753.5 11:23:16   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3753.5 11:15:29   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3753 11:15:12   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3753 11:10:14   1396/4/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3752 11:08:31   1396/4/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:31:03   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:31:03   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:31:03   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:31:03   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:31:03   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:31:03   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:31:03   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:31:03   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:31:03   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:31:03   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:29   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:29   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:29   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:29   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:29   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:29   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:29   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:29   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:29   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:29   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:16   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:16   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:16   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:16   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:16   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:16   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:16   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:16   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:16   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:16   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:05   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:05   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:05   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:05   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:05   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:05   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:05   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:05   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751.5 13:30:05   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3752 13:30:02   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3752 13:30:02   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3752 13:30:02   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3752 13:30:02   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3752 13:30:02   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3752 13:30:02   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3752 13:30:02   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3752 13:30:02   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3752 13:30:02   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3752 13:25:38   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3752 13:25:38   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3752 13:25:38   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3752 13:25:38   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3752 13:25:38   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3752 13:25:38   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3752 13:25:38   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3752 13:25:38   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3752 13:25:38   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3750 12:51:59   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3750 12:51:59   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3750 12:51:59   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3750 12:51:59   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3750 12:51:59   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3750 12:51:59   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3750 12:51:59   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3750 12:51:59   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3750 12:51:59   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744.5 12:26:25   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744.5 12:26:25   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744.5 12:26:25   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744.5 12:26:25   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744.5 12:26:25   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744.5 12:26:25   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744.5 12:26:25   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744.5 12:26:25   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744.5 12:26:25   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744.2 12:21:18   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744.2 12:21:18   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744.2 12:21:18   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744.2 12:21:18   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744.2 12:21:18   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744.2 12:21:18   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744.2 12:21:18   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744.2 12:21:18   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744.2 12:21:18   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:21:06   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:21:06   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:21:06   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:21:06   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:21:06   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:21:06   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:21:06   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:21:06   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:21:06   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:21:04   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:21:04   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:21:04   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:21:04   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:21:04   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:21:04   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:21:04   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:21:04   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:21:04   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745.5 12:21:03   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 12:19:17   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 12:18:43   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3743.5 12:13:40   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 20 تا 3744 12:05:50   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3742.5 11:31:09   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3742.5 11:31:09   1396/4/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3742 11:29:59   1396/4/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743.5 16:40:25   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743.5 16:40:25   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743.5 16:40:25   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743.5 16:40:25   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:54:44   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:54:44   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:54:44   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:54:44   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:53:59   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:53:59   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:53:59   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:53:59   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:53:36   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:53:36   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:53:36   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:53:36   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741.5 15:53:26   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741.5 15:53:26   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741.5 15:53:26   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741.5 15:53:26   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 14:29:32   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 14:29:32   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 14:29:32   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 14:29:32   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 14:29:32   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 14:29:28   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 14:29:28   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 14:29:28   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 14:29:28   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 14:29:28   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 14:29:24   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 14:29:24   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 14:29:24   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 14:29:24   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 14:29:24   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737 14:25:33   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737 14:25:33   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737 14:25:33   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737 14:25:33   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737 14:25:29   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737 14:25:29   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737 14:25:29   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737 14:25:29   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737 14:25:05   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737 14:25:05   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737 14:25:05   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737 14:25:05   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737 14:24:59   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737 14:24:59   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737 14:24:12   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737 14:23:57   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3736 14:20:31   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3736 14:17:29   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3736 14:17:13   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3736 14:16:05   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3735.5 14:14:26   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3735.5 14:13:45   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3735 14:13:42   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3735.5 13:55:36   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3735 13:55:33   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3734.5 13:53:56   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3735 13:48:11   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3735 13:47:36   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3734 13:46:16   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3736.5 12:55:46   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3736.5 12:55:25   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3736.5 12:11:34   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3736.5 12:11:34   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3736.5 12:10:59   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3736.5 12:10:59   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3737 12:10:21   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3737 12:10:21   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737 12:08:29   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737 12:08:29   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737 12:07:55   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737 12:07:55   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:07:38   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:07:38   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:07:18   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:07:18   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:07:01   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:07:01   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:06:29   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:06:29   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:04:30   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:03:54   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:03:05   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:01:53   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:01:37   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 12:01:12   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738.5 12:00:56   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738.5 12:00:43   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738.5 12:00:37   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738.5 12:00:28   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 11:57:16   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 11:55:37   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 11:55:11   1396/3/31
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3737.5 11:50:33   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 11:50:28   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 11:50:22   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 11:50:10   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737 11:49:03   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 11:48:52   1396/3/31
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3738 11:48:49   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 11:48:39   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738.5 11:48:28   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738.5 11:48:23   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 11:47:16   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 11:47:01   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 11:46:49   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 11:46:20   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 11:45:19   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738.5 11:43:56   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738.5 11:43:29   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738.5 11:41:35   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738.5 11:41:20   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738.5 11:41:00   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738.5 11:40:23   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739.5 11:40:02   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3739.5 11:39:27   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739.5 11:39:12   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739.5 11:37:49   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739.5 11:37:18   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739.5 11:36:39   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 11:36:18   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 11:36:10   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738.5 11:30:29   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 11:26:14   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 11:26:05   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739.5 11:25:58   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 11:24:47   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737.5 11:24:41   1396/3/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737 11:17:47   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 11:05:39   1396/3/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743 14:44:25   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743 14:44:25   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743 14:44:25   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743 14:44:25   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743.5 14:41:09   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743.5 14:41:09   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743.5 14:41:09   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743.5 14:41:09   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 14:09:11   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 14:09:11   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 14:09:11   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 14:09:11   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745.5 14:08:54   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745.5 14:08:54   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745.5 14:08:54   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745.5 14:08:54   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 300 تا 3746 14:04:03   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 300 تا 3746 14:04:03   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 300 تا 3746 14:04:03   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 300 تا 3746 14:04:03   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 14:03:45   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 14:03:45   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 14:03:45   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 14:03:45   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 14:03:41   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 14:03:41   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 14:03:41   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 14:03:41   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 14:03:22   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 14:03:22   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 14:03:22   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 14:03:22   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 14:03:13   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 14:03:13   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 14:03:13   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 14:03:13   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 14:03:07   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 14:03:07   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 14:03:07   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 14:03:07   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 13:54:10   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 13:54:10   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 13:54:10   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 13:54:10   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745.5 13:54:02   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745.5 13:53:47   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 13:53:09   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746.5 13:50:16   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746.5 13:50:07   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746.5 13:49:56   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746.5 13:49:52   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746.5 13:49:23   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746.5 13:49:13   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746.5 13:46:10   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746.5 13:45:17   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 13:42:19   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 13:42:02   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 13:39:32   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746.5 13:39:30   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746.5 13:38:56   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3746 13:38:50   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746.5 13:38:21   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746.5 13:38:08   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746.5 13:37:55   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3747 13:37:41   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3747 13:37:34   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3747 13:36:21   1396/3/30
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3746 13:30:29   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746.5 13:30:00   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746.5 13:29:56   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746.5 13:29:14   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3747 13:28:34   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3747 13:28:17   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3747 13:27:42   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3746.5 13:27:37   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3746.5 13:27:12   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3746 13:26:48   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3745.5 13:26:33   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3745.5 13:26:24   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 13:05:03   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745.5 13:04:38   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745.5 13:04:03   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745.5 13:03:52   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745.5 13:03:02   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 13:02:47   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 13:02:43   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 13:00:02   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 12:59:28   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745.5 12:53:31   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745.5 12:52:57   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745.5 12:52:41   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745.5 12:49:20   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745.5 12:49:10   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 12:49:07   1396/3/30
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3745 12:44:35   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:44:33   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:43:10   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 12:42:38   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 12:42:14   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744.5 12:42:12   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744.5 12:42:07   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 12:42:02   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744.5 12:41:52   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 12:41:35   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 12:41:27   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744.5 12:39:57   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744.5 12:39:52   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744.5 12:38:42   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744.5 12:38:05   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744.5 12:37:56   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 12:37:22   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 12:36:50   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 12:34:10   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 12:33:18   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 12:32:56   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 12:32:48   1396/3/30
دلارسبزه نقدی معامله 50 تا 3744 12:29:50   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 12:29:40   1396/3/30
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3744 12:29:38   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744 12:29:33   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:23:54   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 12:23:46   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 12:20:22   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 12:20:06   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 12:20:01   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3743 12:19:25   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 12:00:28   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 12:00:22   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746.5 11:57:51   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746.5 11:57:36   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3747 11:57:34   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3748 11:55:51   1396/3/30
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3748 11:54:59   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3748 11:54:57   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3748.5 11:54:55   1396/3/30
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3748.5 11:54:28   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3747.5 11:50:17   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3747.5 11:50:02   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3747.5 11:49:58   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3747.5 11:49:49   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3747.5 11:49:21   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3747.5 11:48:55   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3747.5 11:48:37   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3747.5 11:48:21   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3747.5 11:47:51   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3747.5 11:47:35   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3747.5 11:47:04   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3747.5 11:46:54   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3748.5 11:42:46   1396/3/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3748 11:39:10   1396/3/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3749.5 17:12:07   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3749.5 17:12:07   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3749.5 17:12:07   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3749.5 17:12:07   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3749 17:11:42   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3749 17:11:42   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3749 17:11:42   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3749 17:11:42   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 17:08:40   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 17:08:40   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 17:08:40   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 17:08:40   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3747 13:53:39   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3747 13:53:39   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3747 13:53:39   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3747 13:53:39   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3747 13:53:39   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3747 13:53:39   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3747 13:49:05   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3747 13:49:05   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3747 13:49:05   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3747 13:49:05   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3747 13:49:05   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3747 13:49:05   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3747.5 13:48:13   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3747.5 13:48:13   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3747.5 13:48:13   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3747.5 13:48:13   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3747.5 13:48:13   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3747.5 13:48:13   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3748 13:47:56   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3748 13:47:56   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3748 13:47:56   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3748 13:47:56   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3748 13:47:56   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3748 13:47:56   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 300 تا 3748 13:47:21   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 300 تا 3748 13:47:21   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 300 تا 3748 13:47:21   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 300 تا 3748 13:47:21   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 300 تا 3748 13:47:21   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 300 تا 3748 13:47:21   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 13:45:58   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 13:45:58   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 13:45:58   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 13:45:58   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 13:45:58   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 13:45:58   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 13:45:49   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 13:45:49   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 13:45:49   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 13:45:49   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 13:45:49   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 13:45:49   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 13:45:18   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 13:45:18   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 13:45:18   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 13:45:18   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 13:45:18   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 13:45:18   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 13:44:58   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3748 13:44:58   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3748 13:44:38   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3748 13:44:38   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3748 13:44:27   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3748 13:44:27   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3748 13:43:14   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3748.5 13:42:44   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3749 13:42:41   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3749 13:42:12   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3749 13:42:05   1396/3/29
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3749 13:42:03   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3749 13:41:56   1396/3/29
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3749 13:41:54   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3749 13:41:52   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3750 13:41:49   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3752 12:49:28   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3753 12:42:01   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3753.5 12:41:22   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3754 12:25:45   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3753.5 12:25:36   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3753.5 12:25:22   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3754 12:09:57   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3754 12:09:57   1396/3/29
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3754 12:09:56   1396/3/29
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3754 12:09:56   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3754 12:09:00   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3754 12:09:00   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3754 12:08:38   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3754 12:08:38   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3753.5 12:08:13   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3753.5 12:08:13   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3753.5 12:08:00   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3753.5 12:07:48   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3753 12:07:43   1396/3/29
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3753 12:07:37   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3753 12:07:23   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3754 12:05:39   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3754 12:05:18   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3754 12:04:55   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3754 12:04:43   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3753 12:00:46   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3752 12:00:32   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3751.5 11:59:29   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3749 11:51:22   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3750 11:50:01   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 1 خط 3749 11:46:08   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744 11:26:04   1396/3/29
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744 11:24:25   1396/3/29
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740.5 16:46:50   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740.5 16:46:50   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740.5 16:46:50   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 16:33:39   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 16:33:39   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 16:33:39   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 16:33:39   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 16:32:53   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 16:32:53   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 16:32:53   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 16:32:53   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 1 خط 3739.5 14:41:32   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 1 خط 3739.5 14:41:32   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 1 خط 3739.5 14:41:32   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 1 خط 3739.5 14:41:32   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 1 خط 3739.5 14:41:32   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 1 خط 3739 14:38:37   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 1 خط 3739 14:38:37   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 1 خط 3739 14:38:37   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 1 خط 3739 14:38:37   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 1 خط 3739 14:38:37   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 1 خط 3739 14:38:28   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 1 خط 3739 14:38:28   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 1 خط 3739 14:38:28   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 1 خط 3739 14:38:28   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 1 خط 3739 14:38:28   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 14:33:32   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 14:33:32   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 14:33:32   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 14:33:32   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 14:33:29   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 14:33:29   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 14:33:29   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 14:33:29   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3740 14:04:51   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3740 14:04:51   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3740 14:04:51   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3740 14:04:51   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3740 14:04:51   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3742 13:55:27   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3742 13:55:27   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3742 13:55:27   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3742 13:55:27   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3742 13:55:27   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 13:47:57   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 13:47:57   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 13:47:57   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 13:47:57   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 13:47:57   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 13:47:47   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 13:47:47   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 13:47:01   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 13:47:01   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 13:46:41   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 13:46:41   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3742 13:42:34   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 13:35:47   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 13:30:09   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3742 13:30:06   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3742 13:27:27   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 13:24:10   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3742 13:16:44   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743 13:16:33   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743 13:09:53   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743 13:09:01   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743 13:08:42   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743.5 13:08:26   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744 13:07:50   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743.5 13:05:13   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744 13:04:40   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3733 12:01:59   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3733 12:01:59   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3733 12:01:53   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3733 12:01:53   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3733 12:01:44   1396/3/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3733 12:01:44   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3733 11:50:18   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3733 11:50:18   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3734 11:49:16   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3734 11:49:16   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733.5 11:47:07   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733.5 11:47:07   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 11:44:21   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 11:44:21   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 11:43:02   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 11:43:02   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3734 11:41:28   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3734 11:41:28   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3734 11:41:21   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3734 11:41:21   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3734 11:39:57   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3734 11:39:57   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3734 11:39:35   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3734 11:39:12   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3734.5 11:39:02   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3735 11:26:36   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 11:15:55   1396/3/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3729 14:10:33   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3729 14:10:33   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3729 14:10:33   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3729 14:10:33   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3729 14:10:33   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3730 14:09:56   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3730 14:09:56   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3730 14:09:56   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3730 14:09:56   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3730 14:09:56   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 13:06:25   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 13:06:25   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 13:06:25   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 13:06:25   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 13:06:25   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 13:06:25   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 13:05:56   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 13:05:56   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 13:05:56   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 13:05:56   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 13:05:56   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 13:05:56   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 13:04:29   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 13:04:29   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 13:04:29   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 13:04:29   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 13:04:29   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 13:04:29   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 13:03:52   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 13:03:52   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 13:03:52   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 13:03:52   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 13:03:52   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 13:03:52   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 13:03:25   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 13:03:25   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 13:03:25   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 13:03:25   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 13:03:25   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 13:03:25   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724 12:58:59   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724 12:58:59   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724 12:58:59   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724 12:58:59   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724 12:58:59   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724 12:58:59   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3723.5 12:47:10   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3723.5 12:47:10   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3723.5 12:47:10   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3723.5 12:47:10   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3723.5 12:47:10   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3723.5 12:47:10   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724 12:46:52   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724 12:46:52   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724 12:46:52   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724 12:46:52   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724 12:46:52   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724 12:46:52   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724 12:37:33   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724 12:37:33   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724 12:37:33   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724 12:37:33   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724 12:37:33   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724 12:37:33   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 300 تا 3725 12:04:29   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 300 تا 3725 12:04:29   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 300 تا 3725 12:04:29   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3725 12:03:58   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3725 12:03:58   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3725 12:03:58   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 300 تا 3724.5 12:01:27   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 300 تا 3724.5 12:01:27   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 300 تا 3725 11:56:48   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 300 تا 3725 11:56:48   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3725 11:56:37   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3725 11:56:37   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 300 تا 3724.8 11:56:24   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 300 تا 3724.8 11:56:24   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3724.5 11:41:10   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3724.5 11:41:10   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3724 11:39:01   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3724 11:39:01   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 11:36:42   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 11:36:42   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3724 11:28:50   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3724 11:28:50   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3723.5 11:26:34   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3723.5 11:26:34   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3723.5 11:25:45   1396/3/27
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3723.5 11:24:49   1396/3/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 12:26:35   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 12:26:35   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 12:26:35   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 12:26:35   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 12:26:35   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 12:26:35   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 12:26:35   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 12:26:35   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 12:26:35   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 12:26:35   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724.5 12:26:35   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722 12:08:46   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722 12:08:46   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722 12:08:46   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722 12:08:46   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722 12:08:46   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722 12:08:46   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722 12:08:46   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722 12:08:46   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722 12:08:46   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722 12:08:46   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722 12:08:46   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:08:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:07:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:07:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:07:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:07:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:07:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:07:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:07:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:07:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:07:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:07:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:07:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:06:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:06:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:06:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:06:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:06:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:06:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:06:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:06:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:06:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:06:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:06:32   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:05:51   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:05:51   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:05:51   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:05:51   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:05:51   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:05:51   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:05:51   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:05:51   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:05:51   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:05:51   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:05:51   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 12:04:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 12:04:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 12:04:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 12:04:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 12:04:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 12:04:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 12:04:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 12:04:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 12:04:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 12:04:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 12:04:24   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3721 12:04:20   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3721 12:04:20   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3721 12:04:20   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3721 12:04:20   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3721 12:04:20   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3721 12:04:20   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3721 12:04:20   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3721 12:04:20   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3721 12:04:20   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3721 12:04:20   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3721 12:04:20   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 40 تا 3722 11:56:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 40 تا 3722 11:56:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 40 تا 3722 11:56:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 40 تا 3722 11:56:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 40 تا 3722 11:56:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 40 تا 3722 11:56:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 40 تا 3722 11:56:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 40 تا 3722 11:56:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 40 تا 3722 11:56:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 40 تا 3722 11:56:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 40 تا 3722 11:56:30   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 11:37:52   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 11:37:52   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 11:37:52   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 11:37:52   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 11:37:52   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 11:37:52   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 11:37:52   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 11:37:52   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 11:37:52   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 11:37:52   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 11:37:52   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 11:35:29   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 11:34:52   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3720.5 11:34:42   1396/3/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3720 11:34:37   1396/3/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724 14:27:58   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724 14:27:58   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724 14:27:58   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724 14:27:58   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724 14:27:58   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724 14:27:58   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722.5 14:17:23   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722.5 14:17:23   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722.5 14:17:23   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722.5 14:17:23   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722.5 14:17:23   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722.5 14:17:23   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722.5 14:14:44   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722.5 14:14:44   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722.5 14:14:44   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722.5 14:14:44   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722.5 14:14:44   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722.5 14:14:44   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3722 13:55:41   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3722 13:55:41   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3722 13:55:41   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3722 13:55:41   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3722 13:55:41   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3722 13:55:41   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723 13:46:12   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723 13:46:12   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723 13:46:12   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723 13:46:12   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723 13:46:12   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723 13:46:12   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 13:05:41   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 13:05:41   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 13:05:41   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 13:05:41   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 13:05:41   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 13:05:41   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 13:05:41   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 13:05:31   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 13:05:31   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 13:05:31   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 13:05:31   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 13:05:31   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 13:05:31   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3723 13:02:55   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3723 13:02:55   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3723 13:02:55   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3723 13:02:55   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3723 13:02:55   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3723 13:02:55   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722 13:00:35   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722 13:00:35   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722 13:00:35   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722 13:00:35   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722 13:00:35   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722 13:00:35   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723 12:54:24   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723 12:54:24   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723 12:54:24   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723 12:54:24   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723 12:54:24   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723 12:54:24   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 12:54:00   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 12:54:00   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 12:54:00   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 12:54:00   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 12:54:00   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 12:54:00   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 12:53:39   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 12:52:22   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 12:52:06   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 12:51:38   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 12:51:28   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 12:51:13   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 12:50:15   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 12:49:03   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 12:48:55   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 12:48:38   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723 12:24:18   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723 12:08:41   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723 12:07:50   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721.5 12:03:51   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 12:03:43   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3721.5 11:58:24   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3721.5 11:58:12   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3722 11:57:52   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 11:56:09   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 11:56:01   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 11:55:51   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3722 11:54:59   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3721 11:52:53   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3721 11:46:35   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3721.5 11:46:18   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3721.5 11:46:06   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3722 11:38:52   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3723 11:36:50   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3722 11:36:35   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3723 11:36:27   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3723.5 11:36:09   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 11:35:43   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3723.5 11:35:35   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 11:24:30   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3724.5 11:22:54   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3725 11:20:59   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3725 11:20:54   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3725.5 11:19:29   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3725.5 11:18:54   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3725.5 11:18:43   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3725.5 11:14:10   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3725.5 11:13:40   1396/3/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3726 11:13:31   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3725 11:08:28   1396/3/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3720.5 16:06:21   1396/3/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3720.5 16:06:21   1396/3/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3720.5 16:06:21   1396/3/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3720.5 16:06:21   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3722 14:09:42   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3722 14:09:42   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3722 14:09:42   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3722 14:09:42   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3722 14:09:42   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724 13:26:00   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724 13:26:00   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724 13:26:00   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724 13:26:00   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724 13:26:00   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3724 13:26:00   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3724.5 13:24:36   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3724.5 13:24:36   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3724.5 13:24:36   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3724.5 13:24:36   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3724.5 13:24:36   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3724.5 13:24:36   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3725 13:24:24   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3725 13:24:24   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3725 13:24:24   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3725 13:24:24   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3725 13:24:24   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3725 13:24:24   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 300 تا 3725 13:24:01   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 300 تا 3725 13:24:01   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 300 تا 3725 13:24:01   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 300 تا 3725 13:24:01   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 300 تا 3725 13:24:01   1396/3/23
دلارسبزه نقدی فروش 300 تا 3725 13:24:01   1396/3/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3725 13:19:03   1396/3/23
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 500 1213200 13:09:35   1396/4/3
آخرین لفظ فروش 200 1212700 13:10:38   1396/4/3
آخرین معامله 500 1213200 13:09:48   1396/4/3

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,552 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,008 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 37,374 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 186 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 37,509 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 37,972 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 412 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.1%