صفحات مرتبط

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار آزاد 37,430 (0.13%) 50 37,430 37,470 ۱۳:۳۹
دلار حواله 37780 (0.05%) 20 37755 37780 ۱۴:۳۹
دلار پاساژ افشار 37,370 (0%) 0 37,360 37,380 ۱۴:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار سنا 37,315 (0.19%) 70 37,305 37,439 ۱۷:۰۱
دلار مبادله ای 32,442 (0.01%) 2 32,442 32,442 ۹:۰۱
دلار سبزه میدان 37,370 (0.05%) 20 37,370 37,370 ۱۱:۵۶

دلار آزاد

 • نرخ فعلی : 37,430
 • بالاترین قیمت روز : 37,470
 • پایین ترین قیمت روز : 37,430
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 40
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3,747
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 37,480
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 50
جدول نرخ های امروز زمان
37,430 ریال 13:39:16
37,470 ریال 12:42:26
37,460 ریال 12:02:17
37,440 ریال 12:01:17
37,460 ریال 11:49:17
37,450 ریال 11:02:19
37,460 ریال 10:56:22
37,470 ریال 10:00:38

دلار حواله

 • نرخ فعلی : 37780
 • بالاترین قیمت روز : 37780
 • پایین ترین قیمت روز : 37755
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 15
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 37,770
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 37,760
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 20
جدول نرخ های امروز زمان
37,780 ریال 14:39:15
37,765 ریال 11:57:16
37,755 ریال 11:54:19
37,765 ریال 11:14:29
37,770 ریال 10:20:23

دلار سنا

 • نرخ فعلی : 37,315
 • بالاترین قیمت روز : 37,439
 • پایین ترین قیمت روز : 37,305
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 113
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 37,439
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 37,385
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 70
جدول نرخ های امروز زمان
37,315 ریال 17:01:29
37,314 ریال 15:01:32
37,313 ریال 14:01:31
37,305 ریال 13:01:25
37,319 ریال 12:01:25
37,432 ریال 11:01:30
37,337 ریال 10:01:38
37,439 ریال 9:01:15

دلار سبزه میدان

 • نرخ فعلی : 37,370
 • بالاترین قیمت روز : 37,370
 • پایین ترین قیمت روز : 37,370
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 3,737
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۵۶
 • نرخ روز گذشته : 37,390
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 20
جدول نرخ های امروز زمان
37,370 ریال 11:56:15

دلار آزاد

منظور از این نرخ که از آن به عنوان نرخ دلار آزاد یاد می شود قیمت دلار در معاملات نقدی و رایج روزانه است. معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال را با هم تبادل می نمایند.

دلار حواله

حواله نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری خود، به یکی از بانک‌های همکار(کارگزار) خود در خارج از کشور، حواله‌ ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن پرداخت کند.

دلار سنا

منظور نرخ های محاسبه و اعلامی در سامانه سنا است. این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سامانه سنا زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد.

دلار مبادله ای

منظور نرخ های اعلام شده مرکز مبادلات ارزی است که روزانه یک نوبت اعلام و عموما به عنوان نرخ دولتی یا رسمی ارز تلقی می گردد. مرکز مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و به منظور ساماندهی عرضه و تقاضای ارزها در شبکه بین بانکی کشور ایجاد شده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار آزاد

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات دلار پاساژ افشار

دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 13:59:13   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 13:59:13   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 13:59:13   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3737 13:52:04   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3737 13:52:04   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3737 13:52:04   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3738 13:40:48   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3738 13:40:48   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3738 13:40:48   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 13:34:33   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 13:34:33   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 13:34:33   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 13:26:47   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 13:26:47   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 13:26:47   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 13:15:56   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 13:15:56   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 13:15:56   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3737 13:08:44   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3737 13:08:44   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3737 13:08:44   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3737 13:08:44   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 12:59:55   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 12:59:55   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 12:59:55   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 12:59:55   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3736 12:51:36   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3736 12:51:36   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3736 12:51:36   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3736 12:51:36   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3737 12:51:33   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3737 12:51:33   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3737 12:51:33   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3737 12:51:33   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3738 12:40:51   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3738 12:40:51   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3738 12:40:51   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3738 12:40:51   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3736 12:35:20   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 12:26:18   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3736 12:26:02   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3737 12:19:28   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3737 12:18:32   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3738 12:06:07   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3736 12:00:39   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3735 11:52:49   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3736 11:47:14   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3737 11:37:56   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3737 11:37:56   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3736 11:32:06   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3738 11:29:39   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3737 11:25:23   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3737 11:25:09   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3737 16:53:17   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3737 16:53:17   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3737 16:53:17   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3737 16:53:17   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3737 16:53:17   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 16:50:52   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 16:50:52   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 16:50:52   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 16:50:52   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 16:50:52   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 16:47:29   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 16:47:29   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 16:47:29   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 16:47:29   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 16:47:29   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3738 16:41:03   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3738 16:41:03   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3738 16:41:03   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3738 16:41:03   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 16:37:32   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 16:37:32   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 16:37:32   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 16:37:32   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3739 16:34:15   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3739 16:34:15   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3739 16:34:15   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3739 16:34:15   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3739 16:31:44   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3739 16:31:44   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3739 16:31:44   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3739 16:31:44   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3739 16:31:37   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3739 16:31:37   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3739 16:31:37   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3739 16:31:37   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3738 16:29:49   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3738 16:29:49   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3738 16:29:49   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3738 16:29:49   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3738 16:28:33   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3738 16:28:33   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3738 16:28:33   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3738 16:28:33   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3739 16:28:30   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3739 16:28:30   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3739 16:28:30   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3739 16:28:30   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3737 16:17:23   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 16:10:45   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 16:03:51   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3736 15:54:42   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3736 15:45:51   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3737 15:41:13   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3736 15:41:08   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3737 15:33:12   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3736 15:31:44   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3737 15:22:56   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 15:17:57   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3737 15:09:06   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3736 15:02:17   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3737 14:55:15   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3737 14:55:06   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3736 14:46:45   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 14:43:45   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3737 14:39:26   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 40 تا 3738 14:37:04   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3738 14:34:58   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 14:31:19   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 14:31:13   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3737 14:24:38   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 14:19:14   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 14:15:08   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3739 14:12:10   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3738 14:07:48   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3739 14:00:54   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3739 13:57:03   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3739 13:51:37   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3739 13:49:12   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3740 13:46:01   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 13:39:50   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3739 13:34:12   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3738 13:31:21   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3739 13:27:20   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3737 13:23:40   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3738 13:21:47   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 13:19:01   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3738 13:16:04   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3739 13:12:45   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3737 13:08:37   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3738 13:04:54   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3737 13:00:52   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 12:58:54   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 12:57:37   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3736 12:56:34   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 12:55:59   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 12:55:20   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 12:55:16   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3738 12:50:51   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 12:45:57   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 12:43:10   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3736 12:39:14   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3736 12:38:52   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3737 12:36:56   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3737 12:36:52   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 12:34:54   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 12:34:48   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3736 12:33:19   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3736 12:32:34   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3738 12:29:52   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3737 12:29:48   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 12:26:07   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3738 11:51:31   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3738 11:47:25   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3739 11:47:14   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3739 11:41:09   1396/3/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 11:39:21   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3739 11:33:22   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3739 11:33:22   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3740 11:30:22   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3740 11:30:22   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3740 11:30:16   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3740 11:30:16   1396/3/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 16:38:29   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 16:38:29   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 16:38:29   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 16:38:29   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 16:38:29   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 16:38:29   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 16:29:07   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 16:29:07   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 16:29:07   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 16:29:07   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 16:29:07   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 16:29:07   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 16:22:16   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 16:22:16   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 16:22:16   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 16:22:16   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 16:22:16   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 16:22:16   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 16:22:10   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 16:22:10   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 16:22:10   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 16:22:10   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 16:22:10   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 16:22:10   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 15:17:37   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 15:17:37   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 15:17:37   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 15:17:37   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 15:17:37   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 15:17:37   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 15:17:33   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 15:17:33   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 15:17:33   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 15:17:33   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 15:17:33   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 15:17:33   1396/3/2
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3739 14:56:56   1396/3/2
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3739 14:56:56   1396/3/2
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3739 14:56:56   1396/3/2
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3739 14:56:56   1396/3/2
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3739 14:56:56   1396/3/2
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3739 14:56:56   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 14:49:55   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 14:49:55   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 14:49:55   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 14:49:55   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 14:49:55   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 14:49:55   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3740 14:45:14   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3740 14:45:14   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3740 14:45:14   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3740 14:45:14   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3740 14:45:14   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3740 14:45:14   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3742 14:43:20   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3742 14:43:20   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3742 14:43:20   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3742 14:43:20   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3742 14:43:20   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3742 14:43:20   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3742 14:43:13   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3742 14:43:13   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3742 14:43:13   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3742 14:43:13   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3742 14:43:13   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3742 14:43:13   1396/3/2
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3739 14:36:12   1396/3/2
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3739 14:36:12   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3739 14:33:15   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3739 14:33:15   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3739 14:33:10   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3739 14:33:10   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 14:28:54   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 14:28:54   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 14:19:34   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3742 14:16:11   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3741 14:13:18   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3741 14:09:35   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 14:03:50   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 14:01:10   1396/3/2
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3740 13:57:49   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 13:53:53   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 13:49:28   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3742 13:47:22   1396/3/2
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3740 13:42:57   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 13:41:34   1396/3/2
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3740 13:40:48   1396/3/2
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3740 13:40:48   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3741 13:36:52   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 13:35:25   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 13:33:58   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 13:33:54   1396/3/2
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3740 13:25:09   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3741 13:21:24   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3740 13:16:59   1396/3/2
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3739 13:14:28   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3740 13:10:41   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3741 13:06:52   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3741 13:03:57   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3741 13:02:09   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3741 13:02:05   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3740 12:40:24   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3740 12:40:13   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 12:37:27   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 12:26:30   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3741 12:18:16   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3741 12:18:16   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3742 12:13:30   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3742 12:13:30   1396/3/2
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3741 12:11:45   1396/3/2
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3741 12:11:45   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 12:06:32   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 12:06:32   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 11:58:29   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 11:58:29   1396/3/2
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3740 11:53:49   1396/3/2
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3740 11:53:49   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3739 11:48:59   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3739 11:48:59   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3742 11:35:39   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3742 11:35:39   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3743 11:31:09   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3743 11:31:09   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3742 11:28:08   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3742 11:28:08   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3742 11:28:04   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3742 11:28:04   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3736 17:02:42   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3736 17:02:42   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3736 17:02:42   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3736 17:02:42   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3736 17:02:42   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3736 16:55:15   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3736 16:55:15   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3736 16:55:15   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3736 16:55:15   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3736 16:55:15   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3734 16:43:34   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3734 16:43:34   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3734 16:43:34   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3734 16:43:34   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3734 16:43:34   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3734 16:38:00   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3734 16:38:00   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3734 16:38:00   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3734 16:38:00   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3734 16:38:00   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3735 16:35:43   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3735 16:35:43   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3735 16:35:43   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3735 16:35:43   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3735 16:35:43   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3735 16:35:41   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3735 16:35:41   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3735 16:35:41   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3735 16:35:41   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3735 16:35:41   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3734 16:19:19   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3734 16:19:19   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3734 16:19:19   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3734 16:19:19   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3734 16:19:19   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3733 16:19:16   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3733 16:19:16   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3733 16:19:16   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3733 16:19:16   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3732 16:13:10   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3732 16:13:10   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3732 16:13:10   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3732 16:13:10   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3730 16:05:20   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3730 16:05:20   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3730 16:05:20   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3730 16:05:20   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3729 15:54:49   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3729 15:54:49   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3729 15:54:49   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3729 15:54:49   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3730 15:54:45   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3731 15:48:04   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3729 15:47:59   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3730 15:42:46   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3730 15:42:42   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3731 15:33:53   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3732 15:26:00   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3729 15:25:47   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3733 15:14:17   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3732 15:03:07   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3733 15:01:44   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3732 14:54:09   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3733 14:54:02   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3731 14:39:26   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3733 14:28:18   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3734 14:25:37   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3733 14:17:05   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3734 14:11:06   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3734 14:11:01   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3736 13:54:04   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3736 13:50:03   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3737 13:43:01   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3737 13:39:53   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3736 13:39:48   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3736 13:33:44   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3735 13:30:16   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3735 13:29:24   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3736 13:22:00   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3734 13:21:56   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3735 13:17:37   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3736 13:17:29   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3736 13:12:33   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3735 13:08:23   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3736 13:04:03   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3736 13:03:58   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3737 12:49:30   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3736 12:45:53   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3736 12:40:08   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 12:37:50   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 12:33:40   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3739 12:27:46   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3737 12:26:41   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3737 12:22:16   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3736 12:18:01   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 12:12:19   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3736 12:11:53   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3737 12:05:41   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3737 11:58:07   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3736 11:54:30   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3736 11:49:53   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3736 11:43:47   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3735 11:40:30   1396/3/1
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3735 11:40:28   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3736 11:35:34   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3736 11:31:58   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3734 11:25:52   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3734 11:25:48   1396/3/1
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3738 16:54:48   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3738 16:54:48   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3738 16:54:48   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3738 16:54:48   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3739 16:54:43   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3739 16:54:43   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3739 16:54:43   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3739 16:54:43   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3739 16:54:42   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3739 16:54:42   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3739 16:54:42   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3739 16:54:42   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 16:34:13   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 16:34:13   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 16:34:13   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 16:34:13   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3740 16:28:00   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3740 16:28:00   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3740 16:28:00   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3740 16:28:00   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3739 16:20:34   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3739 16:20:34   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3739 16:20:34   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3739 16:20:34   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3739 16:20:22   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3739 16:20:22   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3739 16:20:22   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3739 16:20:22   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 16:15:34   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 16:15:34   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 16:15:34   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 16:15:34   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3739 16:11:23   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3739 16:11:23   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3739 16:11:23   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3739 16:11:23   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3738 16:02:47   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3738 16:02:47   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3738 16:02:47   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3738 16:02:47   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 16:02:43   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 16:02:43   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 16:02:43   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 16:02:43   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3739 15:57:44   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3738 15:47:47   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3739 15:47:43   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3739 15:37:53   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 15:34:21   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3740 15:29:20   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3740 15:22:32   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3740 15:22:29   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 15:15:47   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 15:11:43   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3740 15:11:38   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3740 15:02:00   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3738 15:01:57   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 14:50:57   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3737 14:44:45   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3739 14:39:57   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 14:31:30   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 14:28:18   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3735 14:24:39   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3736 14:24:35   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3735 14:14:16   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3735 14:04:59   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3737 13:57:33   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 13:57:29   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3736 13:43:09   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3736 13:43:09   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 13:43:06   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 13:35:03   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 13:35:03   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 13:34:58   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3739 13:24:28   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3739 13:24:28   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 13:17:27   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 13:17:27   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3741 13:17:23   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3741 13:17:23   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3743 13:07:10   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3743 13:07:10   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3743 13:04:50   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3743 13:04:50   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3745 12:58:45   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3745 12:58:45   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 12:50:30   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 12:50:30   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3740 12:42:47   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3740 12:42:47   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3740 12:36:21   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3740 12:36:21   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3739 12:28:56   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3739 12:28:56   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 12:28:52   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 12:28:52   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 12:28:49   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 12:23:42   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 12:18:34   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3741 12:13:12   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3742 12:07:05   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3741 12:07:02   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 12:00:41   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 11:55:56   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3736 11:55:51   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3739 11:50:57   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3738 11:50:52   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3740 11:45:28   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3740 11:45:22   1396/2/31
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3736 11:38:45   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3733 11:36:49   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3733 11:33:08   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3732 11:26:49   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3734 11:24:53   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3734 11:24:47   1396/2/31
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3745 14:32:38   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3745 14:32:38   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3745 14:32:26   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3745 14:32:26   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3746 14:30:14   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3746 14:30:14   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3746 14:30:04   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3746 14:30:04   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 14:28:56   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3744 14:28:56   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3746 13:50:21   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3746 13:50:21   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3750 13:48:53   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3750 13:48:53   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3748 13:35:03   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3748 13:35:03   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3750 13:33:06   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3750 13:30:48   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3753 13:16:36   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3753 13:16:36   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3754 13:14:11   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3752 13:13:02   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3755 13:10:28   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3753 13:07:11   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3754 13:05:21   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 13:02:28   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 12:59:21   1396/2/30
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3753 12:49:10   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3755 12:42:02   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3754.5 12:40:51   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3755 12:40:47   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3758 12:31:23   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3757 12:28:13   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3757 12:28:06   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3757 12:21:43   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3756 12:17:57   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3759 12:11:51   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3760 12:04:23   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3760 12:02:46   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3762 11:59:14   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3760 11:54:45   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3764 11:50:37   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3762 11:47:30   1396/2/30
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3760 11:43:50   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3761 11:40:52   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3762 11:36:54   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3764 11:34:49   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3764 11:32:42   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3765 11:26:22   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3768 11:23:16   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3768 11:23:09   1396/2/30
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3781 14:00:50   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3781 14:00:50   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3781 14:00:50   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3781 14:00:50   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3781 14:00:50   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3781 14:00:50   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3781 14:00:50   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3781 14:00:50   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3781 14:00:50   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3781 14:00:50   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3781 13:56:08   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3781 13:56:08   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3781 13:56:08   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3781 13:56:08   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3781 13:56:08   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3781 13:56:08   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3781 13:56:08   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3781 13:56:08   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3781 13:56:08   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3781 13:56:08   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3782 13:46:01   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3782 13:46:01   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3782 13:46:01   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3782 13:46:01   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3782 13:46:01   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3782 13:46:01   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3782 13:46:01   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3782 13:46:01   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3782 13:46:01   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3782 13:46:01   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3782 13:37:12   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3782 13:37:12   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3782 13:37:12   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3782 13:37:12   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3782 13:37:12   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3782 13:37:12   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3782 13:37:12   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3782 13:37:12   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3782 13:37:12   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3782 13:37:12   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3784 13:29:04   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3784 13:29:04   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3784 13:29:04   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3784 13:29:04   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3784 13:29:04   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3784 13:29:04   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3784 13:29:04   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3784 13:29:04   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3784 13:29:04   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3784 13:29:04   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3783 13:10:47   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3783 13:10:47   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3783 13:10:47   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3783 13:10:47   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3783 13:10:47   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3783 13:10:47   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3783 13:10:47   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3783 13:10:47   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3783 13:10:47   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3783 13:10:47   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3784 13:05:38   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3784 13:05:38   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3784 13:05:38   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3784 13:05:38   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3784 13:05:38   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3784 13:05:38   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3784 13:05:38   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3784 13:05:38   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3784 13:05:38   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3784 13:05:38   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3784 13:05:32   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3784 13:05:32   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3784 13:05:32   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3784 13:05:32   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3784 13:05:32   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3784 13:05:32   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3784 13:05:32   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3784 13:05:32   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3784 13:05:32   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3784 13:05:32   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3783 12:59:26   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3783 12:59:26   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3783 12:59:26   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3783 12:59:26   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3783 12:59:26   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3783 12:59:26   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3783 12:59:26   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3783 12:59:26   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3783 12:59:26   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3783 12:59:26   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3785 12:53:54   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3785 12:53:54   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3785 12:53:54   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3785 12:53:54   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3785 12:53:54   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3785 12:53:54   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3785 12:53:54   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3785 12:53:54   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3785 12:53:54   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3785 12:53:54   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3789 12:45:05   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3789 12:45:05   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3789 12:45:05   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3789 12:45:05   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3789 12:45:05   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3789 12:45:05   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3789 12:45:05   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3789 12:45:05   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3789 12:45:05   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3789 12:45:05   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3789 12:45:05   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3790 12:40:42   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3790 12:40:42   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3790 12:38:02   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3790 12:38:02   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3791 12:33:45   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3791 12:26:48   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3791 12:26:48   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3791 12:22:34   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3790 12:16:04   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3792 12:07:55   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3790 12:05:14   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3791 12:02:05   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3789 11:56:41   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3789 11:56:34   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3789 11:49:56   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3790 11:45:20   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3790 11:40:21   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3792 11:35:28   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3791 11:27:52   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3791 11:27:52   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3792 11:24:48   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3794 11:24:17   1396/2/28
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3791 11:24:16   1396/2/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3798 16:57:32   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3798 16:57:32   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3798 16:57:32   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3798 16:57:32   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3798 16:57:32   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3796 16:47:29   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3796 16:47:29   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3796 16:47:29   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3796 16:47:29   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3796 16:47:29   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3795 16:34:58   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3795 16:34:58   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3795 16:34:58   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3795 16:34:58   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3795 16:34:58   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3795 16:34:56   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3795 16:34:56   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3795 16:34:56   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3795 16:34:56   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3795 16:34:56   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3797 16:29:52   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3797 16:29:52   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3797 16:29:52   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3797 16:29:52   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3797 16:29:52   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3797 16:29:47   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3797 16:29:47   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3797 16:29:47   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3797 16:29:47   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3797 16:29:47   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3800 16:28:09   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3800 16:28:09   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3800 16:28:09   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3800 16:28:09   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3800 16:28:09   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3800 16:28:01   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3800 16:28:01   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3800 16:28:01   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3800 16:28:01   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3800 16:28:01   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3796 16:19:25   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3796 16:19:25   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3796 16:19:25   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3796 16:19:25   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3796 16:19:25   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3796 16:19:17   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3796 16:19:17   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3796 16:19:17   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3796 16:19:17   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3796 16:19:17   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3794 16:16:00   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3794 16:16:00   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3794 16:16:00   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3794 16:16:00   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3794 16:16:00   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3794 16:15:54   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3790 16:11:14   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3790 16:11:08   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3785 16:00:50   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3785 16:00:44   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3786 15:55:16   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3786 15:55:10   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3784 15:37:42   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3784 15:37:38   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3783 15:32:47   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3783 15:32:43   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3782 15:29:45   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3782 15:29:39   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3783 15:24:55   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3783 15:24:50   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3784 15:23:54   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3784 15:09:13   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3784 15:09:06   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3781 15:03:20   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3782 14:56:53   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3781 14:54:20   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3782 14:49:37   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3781 14:47:40   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3782 14:41:09   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3782 14:39:26   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3783 14:33:02   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3783 14:27:29   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3783 14:27:18   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3781 14:16:46   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3782 14:06:50   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3782 14:06:45   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3783 13:56:12   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3784 13:29:42   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3784 13:29:42   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3782 13:20:08   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3782 13:20:08   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3783 13:16:10   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3783 13:16:10   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3782 13:11:49   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3782 13:11:49   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3784 13:06:32   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3784 13:06:32   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3785 13:02:18   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3785 13:02:18   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3785 12:52:42   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3785 12:52:42   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3782 12:51:25   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3782 12:51:25   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3784 12:46:38   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3784 12:46:38   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3785 12:39:03   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3785 12:39:03   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3785 12:22:52   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3785 12:22:52   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3782 12:21:30   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3782 12:21:30   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3782 12:21:29   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3781 12:07:56   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3781 12:07:56   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3785 12:01:53   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3785 12:01:53   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3785 12:01:47   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3785 12:01:47   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3785 11:56:47   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3785 11:56:47   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3782 11:48:49   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3782 11:48:49   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3790 11:41:09   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3790 11:41:09   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3789 11:38:31   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3789 11:38:31   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3789 11:33:33   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3789 11:33:33   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3790 11:33:28   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3790 11:31:52   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3786 11:28:54   1396/2/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3786 11:28:54   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3782 11:23:37   1396/2/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3784 17:00:39   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3784 17:00:39   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3784 17:00:39   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3784 17:00:39   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3784 17:00:39   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3778 16:50:47   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3778 16:50:47   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3778 16:50:47   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3778 16:50:47   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3778 16:50:47   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 16:41:08   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 16:41:08   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 16:41:08   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 16:41:08   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3775 16:41:08   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3775 16:36:29   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3775 16:36:29   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3775 16:36:29   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3775 16:36:29   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3775 16:36:29   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3772 16:28:10   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3772 16:28:10   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3772 16:28:10   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3772 16:28:10   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3772 16:28:10   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3770 16:05:39   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3770 16:05:39   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3770 16:05:39   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3770 16:05:39   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3770 16:05:39   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3771 16:00:25   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3771 16:00:25   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3771 16:00:25   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3771 16:00:25   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3771 16:00:25   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3771 15:57:17   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3771 15:57:17   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3771 15:57:17   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3771 15:57:17   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3771 15:57:17   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3770 15:52:52   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3770 15:52:52   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3770 15:52:52   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3770 15:52:52   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3770 15:52:52   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3772 15:49:27   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3772 15:49:27   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3772 15:49:27   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3772 15:49:27   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3772 15:49:27   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3772 15:46:42   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3772 15:46:42   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3772 15:46:42   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3772 15:46:42   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3772 15:46:42   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3768 15:37:30   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3765 15:34:18   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3766 15:29:30   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3767 15:24:43   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3764 15:17:08   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3765 15:13:17   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3765 15:05:03   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3767 14:58:48   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3772 14:51:14   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3773 14:47:56   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3771 14:42:42   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3772 14:40:07   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3775 14:26:51   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3775 14:26:51   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3775 14:20:37   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3775 14:20:37   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3770 14:16:24   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3770 14:16:24   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3770 14:11:00   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3770 14:11:00   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3769 14:07:56   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3769 14:07:56   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3768 14:00:02   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3768 14:00:02   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3769 13:57:48   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3769 13:57:48   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3767 13:56:25   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3767 13:56:25   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3768 13:53:47   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3768 13:53:47   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3767 13:51:45   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3768 13:50:45   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3767 13:46:01   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3765 13:42:48   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3767 13:40:36   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3764 13:39:13   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3765 13:36:42   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3764 13:32:45   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3766 13:30:50   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3765 13:29:19   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3763 13:25:13   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3764 13:23:42   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3761 13:17:39   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3762 13:13:08   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3760 13:12:04   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3762 13:09:01   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3760 13:07:15   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3761 13:05:30   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3761 12:57:25   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3760 12:54:01   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3761 12:48:48   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3759 12:46:48   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3761 12:43:47   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3760 12:40:45   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3761 12:36:46   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3759 12:33:21   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3760 12:29:00   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3757 12:25:40   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3759 12:23:17   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3757 12:21:32   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3758 12:17:34   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3757 12:12:51   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3756 12:10:19   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3758 12:08:44   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3756 11:59:18   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3754 11:50:09   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3755 11:44:37   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3752 11:42:47   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3755 11:37:52   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3756 11:33:28   1396/2/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3754 11:29:55   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3754 11:24:58   1396/2/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3758 16:57:21   1396/2/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3758 16:57:21   1396/2/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3758 16:57:21   1396/2/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3758 16:57:21   1396/2/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3758 16:57:21   1396/2/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3758 16:53:17   1396/2/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3758 16:53:17   1396/2/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3758 16:53:17   1396/2/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3758 16:53:17   1396/2/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3758 16:53:17   1396/2/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3757 16:44:53   1396/2/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3757 16:44:53   1396/2/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3757 16:44:53   1396/2/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3757 16:44:53   1396/2/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3757 16:44:53   1396/2/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3758 16:40:30   1396/2/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3758 16:40:30   1396/2/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3758 16:40:30   1396/2/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3758 16:40:30   1396/2/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3758 16:40:30   1396/2/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3758 16:37:44   1396/2/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3758 16:37:44   1396/2/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3758 16:37:44   1396/2/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3758 16:37:44   1396/2/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3758 16:37:44   1396/2/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3757 16:33:10   1396/2/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3757 16:33:10   1396/2/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3757 16:33:10   1396/2/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3757 16:33:10   1396/2/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3757 16:33:10   1396/2/25

معاملات دلار سبزه میدان

دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:15:53   1396/3/4
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:15:53   1396/3/4
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:15:53   1396/3/4
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:15:53   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737.5 12:09:47   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737.5 12:09:47   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737.5 12:09:47   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737.5 12:09:47   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737.5 12:07:51   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737.5 12:07:51   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737.5 12:07:51   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737.5 12:07:51   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737.5 12:07:31   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737.5 12:07:31   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737.5 12:07:31   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737.5 12:07:31   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737.5 12:07:13   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737.5 12:07:13   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737.5 12:07:13   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737.5 12:07:13   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3737.5 12:07:04   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3737.5 12:07:04   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3737.5 12:07:04   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3737.5 12:07:04   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3736.5 11:55:37   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3736.5 11:55:37   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3736.5 11:55:37   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3736.5 11:55:37   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3736.5 11:55:37   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3736.5 11:55:21   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3736.5 11:55:21   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3736.5 11:55:21   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3736.5 11:55:21   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3736.5 11:55:21   1396/3/4
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737 11:55:14   1396/3/4
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737 11:55:14   1396/3/4
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737 11:55:14   1396/3/4
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737 11:55:14   1396/3/4
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737 11:55:14   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:55:26   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:55:26   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:55:26   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:55:26   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:55:26   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:55:26   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:55:26   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:55:26   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:55:26   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:55:26   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:55:16   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:55:16   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:55:16   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:55:16   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:55:16   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:55:16   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:55:16   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:55:16   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:55:16   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:55:16   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3739.5 13:12:42   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3739.5 13:12:42   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3739.5 13:12:42   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3739.5 13:12:42   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3739.5 13:12:42   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3739.5 13:12:42   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3739.5 13:12:42   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3739.5 13:12:24   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3739.5 13:12:24   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3739.5 13:12:24   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3739.5 13:12:24   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3739.5 13:12:24   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3739.5 13:12:24   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3739.5 13:12:24   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739 13:12:09   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739 13:12:09   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739 13:12:09   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739 13:12:09   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739 13:12:09   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739 13:12:09   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739 13:12:09   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3739 13:11:12   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3739 13:11:12   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3739 13:11:12   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3739 13:11:12   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3739 13:11:12   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3739 13:11:12   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3739 13:11:12   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3739 13:10:23   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3739 13:10:23   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3739 13:10:23   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3739 13:10:23   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3739 13:10:23   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3739 13:10:23   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3739 13:10:23   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3739 13:10:17   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3739 13:10:17   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3739 13:10:17   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3739 13:10:17   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3739 13:10:17   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3739 13:10:17   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3739 13:10:17   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:10:12   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:10:12   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:10:12   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:10:12   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:10:12   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:10:12   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:10:12   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739.5 13:03:54   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739.5 13:03:54   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739.5 13:03:54   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739.5 13:03:54   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739.5 13:03:54   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739.5 13:03:54   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739.5 13:03:54   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:03:49   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:03:49   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:03:49   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:03:49   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:03:49   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:03:49   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:03:49   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739.5 13:02:30   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 13:01:21   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 13:00:55   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 13:00:45   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3738.5 12:59:27   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3738 12:59:04   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 12:58:17   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3736 12:18:23   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3736.5 12:18:08   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3736.5 12:17:59   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3736.5 12:17:47   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737 12:17:10   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737 12:16:17   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737 12:16:11   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737 12:15:59   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3739 12:06:33   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 11:59:05   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 11:57:45   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 11:57:28   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 11:57:00   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 11:56:57   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738.5 11:55:06   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 11:54:58   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3739 11:54:12   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3738 11:50:13   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3738 11:49:45   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3739 11:49:05   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3739.5 11:48:38   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739 11:47:28   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 11:46:34   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 11:45:12   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 11:34:25   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 11:32:54   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 11:29:03   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3739 11:28:37   1396/3/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739 11:28:33   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3739 11:23:37   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3739 11:23:17   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3739.5 11:22:27   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 11:22:12   1396/3/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:56   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:56   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:56   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:56   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:56   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:56   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:35   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:35   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:35   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:35   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:35   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:35   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:20   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:20   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:20   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:20   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:20   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 16:44:01   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 16:44:01   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 16:44:01   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 16:44:01   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 16:44:01   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:25:26   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:25:26   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:25:26   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:25:26   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:25:26   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 16:25:22   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 16:25:22   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 16:25:22   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 16:25:22   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 16:25:22   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 16:24:22   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 16:24:22   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 16:24:22   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 16:24:22   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 16:24:22   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:08:57   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:08:57   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:08:57   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:08:57   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:08:57   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:08:57   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:02:33   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:02:33   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:02:33   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:02:33   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:02:33   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:02:33   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:01:51   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:01:51   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:01:51   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:01:51   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:01:51   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 15:01:51   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 14:37:20   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 14:37:20   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 14:37:20   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 14:37:20   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 14:37:20   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 14:37:20   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 13:54:15   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 13:54:15   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 13:53:30   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 13:53:30   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743.5 13:50:22   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743.5 13:50:22   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 13:13:33   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 13:13:33   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 13:13:33   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3741.5 12:58:06   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3741.5 12:58:06   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3741.5 12:58:06   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3741 12:57:51   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3741 12:57:51   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3741 12:57:51   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3741 12:57:46   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3741 12:57:46   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3741 12:57:46   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3741 12:57:20   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3741 12:57:20   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3741 12:57:11   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3741 12:57:11   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3741 12:57:04   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3741 12:57:04   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740.5 12:57:02   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740.5 12:57:02   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 12:56:51   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 12:55:50   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 12:55:32   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 12:55:18   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740.5 12:51:08   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 12:50:00   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739.5 12:49:38   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739.5 12:49:24   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739 12:48:59   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739 12:48:40   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739 12:48:10   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 12:48:03   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 12:46:27   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 12:46:23   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 12:46:05   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 12:44:31   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3741 12:23:09   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3741 12:22:56   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 12:21:33   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3741 12:21:28   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3742.5 12:20:23   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3743 12:20:14   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3743 12:15:24   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3743.5 12:12:40   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3743.5 12:12:04   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3743 12:11:45   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3743 12:10:57   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3743 12:10:40   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3743 12:10:28   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3743 12:10:13   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3742.5 12:09:51   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3742.5 11:55:23   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3742 11:55:13   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3742 11:53:54   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3742 11:51:35   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3742 11:50:32   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3742 11:50:21   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3742 11:50:03   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3742 11:49:47   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3742 11:49:44   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3741.5 11:49:30   1396/3/2
دلارسبزه نقدی معامله 200 تا 3741.5 11:48:55   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3741.5 11:48:47   1396/3/2
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3740 11:46:53   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 11:46:13   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 11:46:06   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 11:44:58   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 11:44:40   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741.5 11:43:52   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3742 11:43:43   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3742 11:42:59   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3742 11:42:50   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3742 11:42:10   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3742 11:41:14   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3742 11:35:33   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3742 11:35:27   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3742.5 11:33:51   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3743 11:32:24   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743 11:27:26   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3743 11:26:10   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744 11:25:47   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744 11:24:22   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744 11:23:32   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744 11:23:22   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744 11:23:16   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744 11:22:24   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744 11:22:17   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744.5 11:20:26   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744.5 11:20:03   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 11:17:56   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 11:17:34   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 11:17:16   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 11:16:53   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 11:16:51   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 11:16:24   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 11:16:15   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 11:16:04   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3744 11:15:58   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744 11:12:47   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3744 11:12:29   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 11:12:26   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745.5 11:12:24   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 400 تا 3747 11:09:55   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3747.5 11:09:36   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3748 11:08:05   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3748 11:07:44   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3746.5 11:07:14   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3748 11:07:09   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3746 11:06:30   1396/3/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739 17:51:55   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739 17:51:55   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739 17:51:55   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 16:10:48   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 16:10:48   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 16:10:48   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 16:10:48   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 16:10:30   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 16:10:30   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 16:10:30   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 16:10:30   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 16:08:59   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 16:08:59   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 16:08:59   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 16:08:59   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 16:08:56   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 16:08:56   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 16:08:56   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 16:08:56   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3734 16:08:45   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3734 16:08:45   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3734 16:08:45   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3734 16:08:45   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3730.5 15:50:57   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3730.5 15:50:57   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3730.5 15:50:57   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3730.5 15:50:57   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3730 15:50:49   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3730 15:50:49   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3730 15:50:49   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3730 15:50:49   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3730 15:50:08   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3730 15:50:08   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3730 15:50:08   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3730 15:50:08   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3729 15:50:06   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3729 15:50:06   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3729 15:50:06   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3729 15:50:06   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3731 15:16:07   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3731 15:16:07   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3731 15:16:07   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3731 15:16:07   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3731 15:15:15   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3731 15:15:15   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3731 15:12:43   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3731 15:12:03   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3730 15:10:38   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3732 15:10:22   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733.5 14:31:28   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 14:27:47   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733 14:27:43   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733.5 14:27:39   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733.5 14:27:27   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3733.5 14:26:42   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3735 14:26:40   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3734 14:26:33   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3735.5 14:20:36   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 14:07:59   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3737 13:51:24   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3736.5 13:49:29   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 13:48:10   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 13:46:16   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 13:46:11   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 13:44:46   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 13:44:43   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 13:44:40   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3738 13:43:45   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 13:43:39   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3738 13:42:29   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 300 تا 3738 13:40:10   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 13:39:50   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 13:39:43   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3738 13:39:38   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 13:38:01   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 13:36:34   1396/3/1
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3738 13:35:52   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 13:35:49   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3737 13:35:27   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3737 13:35:12   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737 13:34:42   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737 13:34:39   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3736.5 13:30:33   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3735 13:27:12   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3735 13:27:07   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3735 13:22:47   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3735 13:22:40   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3735 13:22:33   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3735 13:22:24   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3735 13:22:07   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3735 13:21:49   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3735 13:21:11   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3735 13:21:06   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3735 13:20:05   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 1 خط 3736 13:09:25   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3735.5 13:06:44   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3735 13:06:40   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3735 13:05:01   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3735 12:56:15   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3735.5 12:55:17   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3736 12:55:13   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 12:52:25   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737 12:51:02   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737 12:44:51   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737 12:44:47   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 12:42:04   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 12:35:13   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738.5 12:34:52   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 12:33:31   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739 12:26:17   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 12:25:33   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3735 11:47:12   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3735 11:47:12   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3736 11:47:10   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3735 11:47:02   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3735 11:46:53   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3736.5 11:39:24   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3736.5 11:35:34   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3736.5 11:34:59   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3736.5 11:33:54   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3736.5 11:33:44   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3736 11:33:41   1396/3/1
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3735 11:31:07   1396/3/1
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 16:07:19   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 16:07:19   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 16:07:19   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 16:07:19   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3743 15:11:58   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3743 15:11:58   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3743 15:11:58   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3743 15:11:58   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3743 15:11:58   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3747 15:01:18   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3747 15:01:18   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3747 15:01:18   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3747 15:01:18   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3747 15:01:18   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3746 15:01:09   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3746 15:01:09   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3746 15:01:09   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3746 15:01:09   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3746 15:01:09   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3745 14:58:43   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3745 14:58:43   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3745 14:58:43   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3745 14:58:43   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3745 14:58:43   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3742 14:48:01   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3742 14:48:01   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3742 14:48:01   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3742 14:48:01   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3742 14:48:01   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 14:47:54   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 14:47:54   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 14:47:54   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 14:47:54   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 14:47:54   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 14:40:35   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 14:40:35   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 14:40:35   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 14:40:35   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3740 14:40:35   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3740 14:39:55   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3740 14:39:55   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3740 14:39:55   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3740 14:39:55   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3740 14:39:55   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739 14:38:36   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739 14:38:36   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739 14:38:36   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739 14:38:36   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3739 14:38:36   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 14:36:00   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 14:36:00   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 14:36:00   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 14:36:00   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 14:36:00   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 14:32:13   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 14:32:13   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 13:58:14   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 13:58:14   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 13:58:11   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 13:49:58   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 13:49:58   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 13:49:54   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 13:41:38   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 13:41:38   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 13:39:34   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 13:39:34   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 13:37:00   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 13:37:00   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 13:36:56   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 13:36:56   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 13:34:29   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 13:34:29   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 13:34:27   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741 13:34:27   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3741.5 13:34:20   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743 13:30:00   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743 13:25:09   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743 13:22:05   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743 13:22:02   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 13:21:41   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 13:21:25   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745.5 13:21:09   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745.5 13:20:52   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 13:20:08   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3744 12:03:18   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3744 12:03:18   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3742.5 12:01:54   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3742.5 12:01:54   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3740 12:01:42   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3740 12:01:42   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 11:40:33   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3738 11:40:33   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3737 11:39:57   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3737 11:39:57   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3737 11:39:48   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3737 11:39:48   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3737 11:39:30   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3737 11:39:30   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3736.5 11:39:27   1396/2/31
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3736.5 11:39:27   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3731.5 11:25:53   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3731.5 11:25:53   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3731.5 11:25:53   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3732 11:25:37   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3732 11:25:37   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3732 11:25:37   1396/2/31
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3736 21:55:13   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3736 21:55:13   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3736 21:55:13   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3736.5 21:55:12   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3736.5 21:55:12   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3736.5 21:55:12   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3736.5 21:55:12   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737 21:55:11   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737 21:55:11   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737 21:55:09   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3736.5 21:54:52   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737 21:54:50   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737 21:54:49   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 21:54:47   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 21:54:45   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3739 21:54:43   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3743 21:54:26   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 21:54:22   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3745 21:54:21   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3746 21:54:21   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3750 13:35:00   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3749 13:34:19   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3749.5 13:26:26   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3749.5 13:26:01   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3749.5 13:17:50   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3849.5 13:17:35   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3750 13:17:21   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3750.5 13:16:23   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751 13:00:41   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751 13:00:37   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751 13:00:25   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751 12:59:40   1396/2/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3750 12:59:32   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751 12:55:51   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751 12:55:46   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751 12:55:17   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751 12:54:25   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751 12:54:13   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751 12:53:55   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3751 12:53:51   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3752.5 12:53:49   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3754 12:52:10   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3755 12:41:39   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3754 12:41:37   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3754 12:41:30   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3754 12:41:19   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3755 12:41:11   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3755 12:40:58   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3755 12:40:49   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3757 12:20:33   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3757 12:14:41   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3757 12:14:25   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3757.5 12:09:06   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3757.5 12:09:03   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3758 12:08:31   1396/2/30
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3758 12:08:24   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3758 12:07:40   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3758.5 12:07:35   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3759 11:55:58   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3760 11:52:31   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3760 11:51:59   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3760 11:51:51   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3761 11:51:20   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3761 11:50:28   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3761.5 11:49:32   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3761.5 11:49:23   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3762.5 11:46:58   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3762.5 11:46:54   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3763 11:46:30   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3763 11:46:27   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3763 11:46:20   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3763 11:46:14   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3763 11:44:10   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3763 11:44:06   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3761 11:34:03   1396/2/30
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3761 11:34:00   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3761 11:33:51   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3761.5 11:33:50   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3761.5 11:32:32   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3761 11:32:32   1396/2/30
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3760 11:32:04   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3762 11:32:04   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3762 11:32:03   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3763 11:30:49   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3763.5 11:30:42   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3764 11:29:34   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3764 11:28:39   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3764 11:28:20   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3764.5 11:27:58   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3765 11:27:31   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3765 11:27:02   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3765 11:26:52   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3765 11:26:18   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3765.5 11:25:56   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3765.5 11:25:22   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3766 11:25:17   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3766 11:25:09   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 20 تا 3768 11:22:40   1396/2/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3785 13:15:38   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3785 13:15:38   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3785 13:15:38   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3785 13:15:38   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3785 13:15:38   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3785 13:15:38   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3785 13:15:38   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3785 13:15:38   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3785 13:15:38   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3785 13:15:38   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3794 11:22:45   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3794 11:22:45   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3794 11:22:45   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3794 11:22:45   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3794 11:22:45   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3794 11:22:45   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3794 11:22:45   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3794 11:22:45   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3794 11:22:45   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3794 11:22:45   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3794 11:22:45   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3794 11:22:45   1396/2/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3788 11:11:34   1396/2/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3788 11:11:34   1396/2/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3788 11:11:34   1396/2/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3788 11:11:34   1396/2/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3788 11:11:34   1396/2/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3788 11:11:34   1396/2/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3788 11:11:34   1396/2/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3788 11:11:34   1396/2/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3788 11:11:34   1396/2/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3788 11:11:34   1396/2/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3788 11:11:34   1396/2/28
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3788 11:11:34   1396/2/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3784.5 15:21:40   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3784.5 15:21:40   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3784.5 15:21:40   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3784.5 15:21:40   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3784.5 15:21:40   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3784.5 15:21:40   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3784.5 15:21:40   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3784.5 15:21:40   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3784.5 15:21:40   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3784.5 15:21:40   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3784.5 15:21:40   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3784.5 15:21:40   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3784.5 15:21:40   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3784.5 15:21:40   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3784.5 15:21:40   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3784.5 15:21:40   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3784.5 15:21:40   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 15:00:41   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 15:00:41   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 15:00:41   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 15:00:41   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 15:00:41   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 15:00:41   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 15:00:41   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 15:00:41   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 15:00:41   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 15:00:41   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 15:00:41   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 15:00:41   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 15:00:41   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 15:00:41   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 15:00:41   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 15:00:41   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 15:00:41   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:15   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:15   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:15   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:15   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:15   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:15   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:15   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:15   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:15   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:15   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:15   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:15   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:15   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:15   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:15   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:15   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:15   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:15   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:01   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:01   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:01   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:01   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:01   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:01   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:01   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:01   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:01   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:01   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:01   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:01   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:01   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:01   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:01   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:01   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 14:59:01   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:37   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:37   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:37   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:37   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:37   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:37   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:37   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:37   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:37   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:37   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:37   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:37   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:37   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:37   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:37   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:37   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:37   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:37   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:25   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:25   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:25   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:25   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:25   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:25   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:25   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:25   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:25   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:25   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:25   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:25   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:25   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:25   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:25   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:25   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:25   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:56:25   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:55   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:55   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:55   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:55   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:55   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:55   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:55   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:55   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:55   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:55   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:55   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:55   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:55   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:55   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:55   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:55   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:55   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:55   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:44   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:44   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:44   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:44   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:44   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:44   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:44   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:44   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:44   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:44   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:44   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:44   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:44   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:44   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:44   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:44   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3783 14:55:44   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 14:51:11   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 14:51:11   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 14:51:11   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 14:51:11   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 14:51:11   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 14:51:11   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 14:51:11   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 14:51:11   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 14:50:33   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 14:50:33   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 14:50:33   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 14:50:33   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 14:50:33   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 14:50:33   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 14:50:20   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 14:50:20   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 14:50:20   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 14:50:20   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 14:50:20   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 14:50:20   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781 14:49:58   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781 14:49:53   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3785 14:02:24   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3785 14:02:06   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3785 13:45:56   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3785 13:45:56   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3785 13:45:51   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3785 13:45:51   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3784 13:44:05   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3784 13:44:05   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 13:36:26   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3783 13:36:26   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 1 خط 3782 12:59:34   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 1 خط 3782 12:59:34   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3785 12:46:56   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3785 12:46:56   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3785 12:46:44   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3785 12:46:44   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3782 12:16:05   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3782 12:16:05   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3782 12:16:05   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 12:15:56   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 12:15:56   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781.5 12:15:56   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781 12:15:38   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781 12:15:38   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781 12:13:41   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3781 12:13:41   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3780 12:12:54   1396/2/27
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3780 12:12:54   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3780 11:45:43   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3780 11:45:43   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3782 11:45:13   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3782 11:45:13   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3782 11:44:57   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3782 11:44:57   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3782 11:44:31   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3782 11:44:31   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3785 11:41:56   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3785 11:41:56   1396/2/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:38:24   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:38:24   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:38:24   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:38:24   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:38:24   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:38:24   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:37:56   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:37:56   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:37:56   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:37:56   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:37:56   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:36:42   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:36:42   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:36:42   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:36:42   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:36:42   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:24:25   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:24:25   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:24:25   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:24:25   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:24:25   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:24:11   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:24:11   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:24:11   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:24:11   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3780 17:24:11   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3783 17:05:22   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3783 17:05:22   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3783 17:05:22   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3783 17:05:22   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3783 17:05:22   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3783 17:05:18   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3783 17:05:18   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3783 17:05:18   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3783 17:05:18   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 50 تا 3783 17:05:18   1396/2/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3766 15:10:49   1396/2/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3766 15:10:49   1396/2/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3766 15:10:49   1396/2/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3766 15:10:49   1396/2/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3766 15:10:49   1396/2/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3766 15:10:49   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 60 تا 3768 15:05:42   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 60 تا 3768 15:05:42   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 60 تا 3768 15:05:42   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 60 تا 3768 15:05:42   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 60 تا 3768 15:05:42   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 60 تا 3768 15:05:42   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 60 تا 3768 15:05:32   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 60 تا 3768 15:05:32   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 60 تا 3768 15:05:32   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 60 تا 3768 15:05:32   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 60 تا 3768 15:05:32   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 60 تا 3768 15:05:32   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 60 تا 3768 15:05:26   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 60 تا 3768 15:05:26   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 60 تا 3768 15:05:26   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 60 تا 3768 15:05:26   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 60 تا 3768 15:05:26   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 60 تا 3768 15:05:26   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 60 تا 3770 15:05:21   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 60 تا 3770 15:05:21   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3771.5 15:00:36   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3771.5 15:00:36   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3772 14:58:46   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3772 14:58:46   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3772 14:57:37   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3772 14:57:37   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3772 14:57:32   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3772 14:57:32   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3772 14:56:33   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3772 14:56:33   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3772 14:56:09   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3772 14:56:09   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3773 14:55:18   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3773 14:55:04   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3773.5 14:46:04   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3773.5 14:45:53   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3773.5 14:45:47   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3774.5 14:45:38   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3774.5 14:45:31   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3775 14:45:14   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3776.5 14:44:37   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3777 14:44:31   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3777 14:44:10   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3777 14:43:34   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3777 14:40:25   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3778 14:40:23   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3775 14:37:07   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3776 14:34:55   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3776 14:34:41   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3776 14:34:29   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3776 14:34:13   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3776 14:33:47   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3776 14:33:40   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3776 14:33:32   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3776 14:33:22   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3776 14:32:47   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3776 14:32:24   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3776 14:32:06   1396/2/26
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3776 14:31:50   1396/2/26
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1205300 20:32:33   1396/3/4
آخرین لفظ فروش 100 1205700 20:34:22   1396/3/4
آخرین معامله 100 1205500 20:33:43   1396/3/4

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,394 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,036 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 37,584 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 154 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 37,593 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 163 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 38,215 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 785 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.1%