صفحات مرتبط

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار آزاد 37,640 (0.27%) 100 37,330 37,640 ۱۴:۴۶
دلار حواله 38250 (0%) 0 38110 38310 ۲۵ اسفند
دلار پاساژ افشار 37,140 (0%) 0 37,140 37,140 ۲ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار سنا 37,660 (0.62%) 233 37,399 37,664 ۱۸:۰۱
دلار مبادله ای 32,416 (0.01%) 2 32,416 32,416 ۹:۰۱
دلار سبزه میدان 37,770 (0%) 0 37,770 37,770 ۲ فروردین

دلار آزاد

 • نرخ فعلی : 37,640
 • بالاترین قیمت روز : 37,640
 • پایین ترین قیمت روز : 37,330
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 310
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3,757
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۴۶
 • نرخ روز گذشته : 37,540
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.27%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 100
جدول نرخ های امروز زمان
37,640 ریال 14:46:28
37,330 ریال 14:45:57
37,640 ریال 13:42:24
37,620 ریال 12:24:19
37,610 ریال 12:11:20
37,590 ریال 11:34:23
37,570 ریال 11:13:19
37,640 ریال 11:11:50
37,570 ریال 10:00:23

دلار حواله

 • نرخ فعلی : 38250
 • بالاترین قیمت روز : 38310
 • پایین ترین قیمت روز : 38110
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 38,250
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

دلار سنا

 • نرخ فعلی : 37,660
 • بالاترین قیمت روز : 37,664
 • پایین ترین قیمت روز : 37,399
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 152
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.57%
 • نرخ بازگشایی بازار : 37,600
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 37,427
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.62%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 233
جدول نرخ های امروز زمان
37,660 ریال 18:01:25
37,664 ریال 17:01:33
37,645 ریال 16:01:29
37,637 ریال 15:01:25
37,510 ریال 14:01:24
37,399 ریال 13:01:25
37,425 ریال 12:01:22
37,468 ریال 11:01:23
37,448 ریال 10:01:21
37,600 ریال 9:01:16

دلار مبادله ای

 • نرخ فعلی : 32,416
 • بالاترین قیمت روز : 32,416
 • پایین ترین قیمت روز : 32,416
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 32,416
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۹:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 32,418
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2
جدول نرخ های امروز زمان
32,416 ریال 9:01:15

دلار آزاد

منظور از این نرخ که از آن به عنوان نرخ دلار آزاد یاد می شود قیمت دلار در معاملات نقدی و رایج روزانه است. معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال را با هم تبادل می نمایند.

دلار حواله

حواله نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری خود، به یکی از بانک‌های همکار(کارگزار) خود در خارج از کشور، حواله‌ ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن پرداخت کند.

دلار سنا

منظور نرخ های محاسبه و اعلامی در سامانه سنا است. این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سامانه سنا زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد.

دلار مبادله ای

منظور نرخ های اعلام شده مرکز مبادلات ارزی است که روزانه یک نوبت اعلام و عموما به عنوان نرخ دولتی یا رسمی ارز تلقی می گردد. مرکز مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و به منظور ساماندهی عرضه و تقاضای ارزها در شبکه بین بانکی کشور ایجاد شده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار آزاد

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35,909 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,731 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 37,610 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 30 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 38,309 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 669 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 37,758 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 118 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 0.31%