صفحات مرتبط

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار آزاد 38,200 (0%) 0 38,190 38,200 ۲۶ مرداد
دلار حواله 38530 (0%) 0 38530 38530 ۲۶ مرداد
دلار پاساژ افشار 38,160 (0%) 0 38,140 38,170 ۲۶ مرداد
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار سنا 38,179 (0%) 0 38,160 38,217 ۲۶ مرداد
دلار مبادله ای 32,931 (0%) 0 32,931 32,931 ۲۶ مرداد
دلار سبزه میدان 38,130 (0%) 0 38,130 38,140 ۲۶ مرداد

دلار آزاد

 • نرخ فعلی : 38,200
 • بالاترین قیمت روز : 38,200
 • پایین ترین قیمت روز : 38,190
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۶ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 38,200
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
38,200 ریال 13:21:29
38,190 ریال 12:51:25

دلار حواله

 • نرخ فعلی : 38530
 • بالاترین قیمت روز : 38530
 • پایین ترین قیمت روز : 38530
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۶ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 38,530
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
38,530 ریال 12:16:25

دلار سنا

 • نرخ فعلی : 38,179
 • بالاترین قیمت روز : 38,217
 • پایین ترین قیمت روز : 38,160
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۶ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 38,179
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
38,179 ریال 18:00:42
38,180 ریال 16:00:43
38,182 ریال 14:00:39
38,175 ریال 13:00:38
38,217 ریال 12:00:37
38,173 ریال 11:01:01
38,160 ریال 10:00:28
38,166 ریال 9:00:24

دلار سبزه میدان

 • نرخ فعلی : 38,130
 • بالاترین قیمت روز : 38,140
 • پایین ترین قیمت روز : 38,130
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۶ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 38,130
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
38,130 ریال 11:29:14
38,140 ریال 11:26:13

دلار آزاد

منظور از این نرخ که از آن به عنوان نرخ دلار آزاد یاد می شود قیمت دلار در معاملات نقدی و رایج روزانه است. معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال را با هم تبادل می نمایند.

دلار حواله

حواله نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری خود، به یکی از بانک‌های همکار(کارگزار) خود در خارج از کشور، حواله‌ ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن پرداخت کند.

دلار سنا

منظور نرخ های محاسبه و اعلامی در سامانه سنا است. این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سامانه سنا زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد.

دلار مبادله ای

منظور نرخ های اعلام شده مرکز مبادلات ارزی است که روزانه یک نوبت اعلام و عموما به عنوان نرخ دولتی یا رسمی ارز تلقی می گردد. مرکز مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و به منظور ساماندهی عرضه و تقاضای ارزها در شبکه بین بانکی کشور ایجاد شده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار آزاد

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات دلار پاساژ افشار

دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3816 13:59:45   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3816 13:59:45   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3816 13:59:45   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3816 13:59:45   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3816 13:59:45   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3817 13:50:40   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3817 13:50:40   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3817 13:50:40   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3817 13:50:40   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3817 13:50:40   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3816 13:44:40   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3816 13:44:40   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3816 13:44:40   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3816 13:44:40   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3816 13:44:40   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 13:41:53   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 13:41:53   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 13:41:53   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 13:41:53   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 13:41:53   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3817 13:38:02   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3817 13:38:02   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3817 13:38:02   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3817 13:38:02   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3817 13:38:02   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3816 13:32:39   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3816 13:32:39   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3816 13:32:39   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3816 13:32:39   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3816 13:32:39   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3817 13:31:28   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3817 13:31:28   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3817 13:31:28   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3817 13:31:28   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3817 13:31:28   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3816 13:26:02   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3816 13:26:02   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3816 13:26:02   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3816 13:26:02   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3816 13:26:02   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3816 13:17:01   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3816 13:17:01   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3816 13:17:01   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3816 13:17:01   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3816 13:17:01   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3817 13:13:06   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3817 13:13:06   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3817 13:13:06   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3817 13:13:06   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3817 13:13:06   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3817 13:08:41   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3817 13:08:41   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3817 13:08:41   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3817 13:08:41   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3817 13:08:41   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3816 13:04:24   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3817 13:00:34   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3816 12:57:12   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3817 12:52:56   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3815 12:51:04   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3816 12:46:52   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3815 12:44:45   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 12:41:38   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3815 12:37:59   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3815 12:35:14   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3814 12:32:50   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3815 12:28:54   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 12:25:28   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3814 12:23:05   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3815 12:18:45   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3813 12:16:49   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3814 12:12:44   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 12:10:58   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3814 12:08:52   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3815 12:04:45   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3814 12:00:36   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3815 11:59:16   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3814 11:56:01   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 11:52:59   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3814 11:51:09   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3815 11:46:40   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3814 11:44:54   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3814 11:43:33   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3815 11:38:54   1396/5/26
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3813 11:36:37   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3815 11:34:35   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3814 11:33:58   1396/5/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3815 16:58:40   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3815 16:58:40   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3815 16:58:40   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3815 16:58:40   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3815 16:58:40   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3815 16:58:40   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3816 16:51:19   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3816 16:51:19   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3816 16:51:19   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3816 16:51:19   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3816 16:51:19   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3816 16:51:19   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 16:45:00   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 16:45:00   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 16:45:00   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 16:45:00   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 16:45:00   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 16:45:00   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3815 16:39:07   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3815 16:39:07   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3815 16:39:07   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3815 16:39:07   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3815 16:39:07   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3815 16:39:07   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 16:31:25   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 16:31:25   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 16:31:25   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 16:31:25   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 16:31:25   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 16:31:25   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3817 16:25:25   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3817 16:25:25   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3817 16:25:25   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3817 16:25:25   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3817 16:25:25   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3817 16:25:25   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3816 16:18:57   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3816 16:18:57   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3816 16:18:57   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3816 16:18:57   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3816 16:18:57   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3816 16:18:57   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3816 16:11:30   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3816 16:11:30   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3816 16:11:30   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3816 16:11:30   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3816 16:11:30   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3816 16:11:30   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3815 16:04:23   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3815 16:04:23   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3815 16:04:23   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3815 16:04:23   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3815 16:04:23   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3815 16:04:23   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 15:59:24   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 15:59:24   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 15:59:24   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 15:59:24   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 15:59:24   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 15:59:24   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3815 15:54:01   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3815 15:54:01   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3815 15:54:01   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3815 15:54:01   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3815 15:54:01   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3815 15:54:01   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3816 15:51:28   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3816 15:42:14   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3815 15:38:21   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3816 15:35:36   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3815 15:32:39   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3815 15:27:42   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3816 15:23:13   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3814 15:20:22   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3815 15:14:49   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 15:12:31   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3814 15:03:53   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3815 14:58:57   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3815 14:55:55   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 14:54:22   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3816 14:43:37   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3815 14:39:32   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3816 14:32:13   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3815 14:28:10   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3816 14:23:44   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3816 14:18:38   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3815 14:14:59   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 14:11:05   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3816 14:06:49   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3815 14:02:37   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3816 14:00:02   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3815 13:59:34   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3816 13:53:50   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3815 13:51:48   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3816 13:51:43   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3815 13:45:39   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3816 13:43:58   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3815 13:42:12   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3815 13:31:48   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3815 13:19:45   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 13:16:59   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3817 13:12:14   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3816 13:10:15   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3815 13:08:06   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 13:05:50   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3817 12:57:54   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3816 12:54:46   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3817 12:53:08   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3816 12:50:49   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3816 12:47:17   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3817 12:38:06   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3817 12:34:22   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3817 12:29:08   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3818 12:27:02   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3818 12:24:01   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3817 12:21:58   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3817 12:16:33   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3816 12:12:02   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3817 12:10:16   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3817 12:06:03   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3817 12:05:23   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3818 12:01:14   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3816 11:56:33   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3817 11:53:23   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3817 11:50:02   1396/5/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3816 11:48:37   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3817 11:45:17   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3816 11:38:53   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 11:30:49   1396/5/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3815 16:58:35   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3815 16:58:35   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3815 16:58:35   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3815 16:58:35   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3815 16:58:35   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3816 16:51:10   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3816 16:51:10   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3816 16:51:10   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3816 16:51:10   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3816 16:51:10   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3815 16:44:59   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3815 16:44:59   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3815 16:44:59   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3815 16:44:59   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3815 16:44:59   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3816 16:38:37   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3816 16:38:37   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3816 16:38:37   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3816 16:38:37   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3816 16:38:37   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3816 16:31:25   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3816 16:31:25   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3816 16:31:25   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3816 16:31:25   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3816 16:31:25   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3815 16:24:30   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3815 16:24:30   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3815 16:24:30   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3815 16:24:30   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3815 16:24:30   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 16:16:50   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 16:16:50   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 16:16:50   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 16:16:50   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 16:16:50   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3814 16:11:56   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3814 16:11:56   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3814 16:11:56   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3814 16:11:56   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3814 16:11:56   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3815 16:05:18   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3815 16:05:18   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3815 16:05:18   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3815 16:05:18   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3815 16:05:18   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3814 15:58:58   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3814 15:58:58   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3814 15:58:58   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3814 15:58:58   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3814 15:58:58   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 15:54:59   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 15:54:59   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 15:54:59   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 15:54:59   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3815 15:54:59   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3815 15:54:03   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3814 15:51:25   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3813 15:43:49   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3813 15:43:44   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3814 15:39:28   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3813 15:32:28   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3814 15:27:21   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3813 15:23:17   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3814 15:20:02   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3813 15:12:51   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3814 15:08:51   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3812 15:04:51   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3813 15:01:00   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3812 14:58:35   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3814 14:53:21   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3813 14:49:23   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3813 14:46:37   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3813 14:45:03   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3814 14:44:29   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3812 14:37:23   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3813 14:33:18   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3814 14:28:21   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3813 14:25:18   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3814 14:20:41   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3813 14:18:13   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3813 14:12:43   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3812 14:08:14   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3812 14:06:21   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3811 13:59:44   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3812 13:57:43   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3811 13:53:31   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3812 13:48:25   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3811 13:44:42   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3812 13:42:59   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3812 13:41:02   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3813 13:37:12   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3812 13:35:47   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3812 13:33:06   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3812 13:29:17   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3813 13:26:39   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3813 13:19:43   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3810 13:15:09   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3811 13:12:42   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3812 13:11:15   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3811 13:08:54   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3813 13:06:29   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3814 12:59:07   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3813 12:52:35   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3814 12:51:00   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3813 12:42:25   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3812 12:33:07   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3811 12:29:53   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 12:25:04   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 12:21:07   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3809 12:16:09   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 12:13:48   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3809 12:13:42   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3810 12:08:04   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3808 12:07:37   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 12:01:17   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3807 11:55:25   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 11:53:51   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 11:50:20   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3807 11:47:45   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3808 11:44:14   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3807 11:42:04   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 11:39:50   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 11:38:18   1396/5/24
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 11:36:10   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 11:32:24   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 11:27:43   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3809 11:26:02   1396/5/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3809 17:00:57   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3809 17:00:57   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3809 17:00:57   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3809 17:00:57   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3809 17:00:57   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 16:50:31   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 16:50:31   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 16:50:31   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 16:50:31   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 16:50:31   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 16:44:56   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 16:44:56   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 16:44:56   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 16:44:56   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 16:44:56   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 16:39:13   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 16:39:13   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 16:39:13   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 16:39:13   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 16:39:13   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 16:31:16   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 16:31:16   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 16:31:16   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 16:31:16   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 16:31:16   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 16:25:14   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 16:25:14   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 16:25:14   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 16:25:14   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 16:25:14   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 16:19:14   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 16:19:14   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 16:19:14   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 16:19:14   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 16:19:14   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 16:13:15   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 16:13:15   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 16:13:15   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 16:13:15   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 16:13:15   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 16:04:47   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 16:04:47   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 16:04:47   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 16:04:47   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 16:04:47   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 15:58:47   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 15:58:47   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 15:58:47   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 15:58:47   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 15:58:47   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 15:54:13   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 15:54:13   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 15:54:13   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 15:54:13   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 15:54:13   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 15:50:38   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 15:46:28   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 15:42:55   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 15:40:16   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3808 15:35:56   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3809 15:31:14   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 15:30:29   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 15:24:29   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 15:24:23   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3808 15:17:43   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 15:11:17   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 15:05:51   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 14:57:32   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3809 14:51:30   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3808 14:46:46   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 14:36:10   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3808 14:31:25   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3808 14:24:43   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 14:19:25   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3809 14:12:28   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3808 14:04:30   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 13:59:49   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 13:59:43   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:48:14   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 13:38:32   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:33:54   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:33:51   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3809 13:26:03   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3809 13:26:00   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3807 13:12:50   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 200 تا 3807 13:12:48   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3807 13:12:46   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 13:11:10   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 13:09:49   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 13:06:52   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3807 13:06:49   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3807 12:54:55   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 12:47:44   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3807 12:40:30   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 12:34:33   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 12:34:30   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 12:24:52   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 12:14:52   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3809 12:07:37   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3809 12:02:29   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 12:02:15   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3808 11:40:03   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 11:37:42   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 11:34:02   1396/5/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 11:27:59   1396/5/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3809 16:47:10   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3809 16:47:10   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3809 16:47:10   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 16:39:33   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 16:39:33   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 16:39:33   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 16:39:31   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 16:39:31   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 16:39:31   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3809 16:31:15   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3809 16:31:15   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3809 16:31:15   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3809 16:26:52   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3809 16:26:52   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3809 16:26:52   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 16:23:18   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 16:23:18   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 16:23:18   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 16:23:15   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 16:23:15   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 16:23:15   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3809 16:15:47   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3809 16:15:47   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3809 16:15:47   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3809 16:15:43   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3809 16:15:43   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3810 16:09:06   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3810 16:09:06   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3810 16:09:05   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3810 16:09:05   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3811 16:01:30   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3811 16:01:28   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3809 15:56:57   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3809 15:56:53   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 15:53:06   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 15:53:04   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 15:48:34   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 15:48:32   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3809 15:45:50   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3809 15:45:46   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3809 15:41:04   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3809 15:40:58   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 15:37:11   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 15:37:07   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 15:32:51   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 15:32:47   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 15:30:56   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 15:30:52   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 15:24:51   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 15:24:49   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 15:21:41   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 15:21:38   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3807 15:16:45   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3807 15:16:42   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 15:12:02   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 15:12:00   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3807 15:08:55   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3807 15:08:53   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 15:04:48   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 15:04:46   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3807 15:01:03   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3807 15:00:54   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3807 14:56:24   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3808 14:56:16   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3807 14:46:20   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3807 14:39:52   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 14:31:36   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3807 14:21:21   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 14:14:54   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 14:02:22   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 13:53:32   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 13:44:27   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 13:38:43   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 13:33:19   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 13:27:43   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 13:25:42   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 13:22:11   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 13:22:07   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 13:16:13   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 13:00:54   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 12:53:31   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 12:50:39   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3808 12:46:07   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3809 12:46:03   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3808 12:42:19   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 12:37:15   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 12:31:42   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 12:27:14   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 12:22:09   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3809 12:15:21   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 12:08:47   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 12:02:04   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3810 11:59:01   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3809 11:56:05   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 11:53:09   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 11:52:50   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 11:36:58   1396/5/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3811 11:30:51   1396/5/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3811 16:56:15   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3811 16:56:15   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3811 16:56:15   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3811 16:56:15   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3812 16:56:07   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3812 16:56:07   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3812 16:56:07   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3812 16:56:07   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3811 16:48:28   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3811 16:48:28   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3811 16:48:28   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3811 16:48:28   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3810 16:40:31   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3810 16:40:31   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3810 16:40:31   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3810 16:40:31   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3811 16:40:28   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3811 16:40:28   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3811 16:40:28   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3811 16:40:28   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3810 16:26:09   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3810 16:26:09   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3810 16:26:09   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3810 16:26:09   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3810 16:13:57   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3810 16:13:57   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3810 16:13:57   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3810 16:13:57   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3809 16:06:45   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3809 16:06:45   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3809 16:06:45   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3809 16:06:45   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 16:00:48   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 16:00:48   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 16:00:48   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 16:00:48   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3810 15:48:29   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3810 15:48:29   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3810 15:48:29   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3810 15:48:29   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 15:48:19   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 15:48:19   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 15:48:19   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 15:48:19   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 15:40:45   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 15:36:44   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 15:27:28   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3810 15:23:20   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3809 15:17:00   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3809 15:08:38   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3809 14:59:05   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3808 14:51:30   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 14:51:27   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 14:39:09   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3808 14:33:58   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 14:23:02   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 14:14:24   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 14:01:29   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 13:58:02   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3809 13:56:28   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3808 13:49:34   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3810 13:43:33   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3810 13:43:33   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:36:06   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:36:06   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3808 13:35:17   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3808 13:35:17   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 13:27:27   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 13:27:27   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:23:32   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:23:32   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 13:22:09   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 13:18:12   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3809 13:15:26   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3808 13:12:28   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 13:11:15   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 13:09:51   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 13:05:53   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3808 13:04:27   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3808 12:59:56   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 12:56:25   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 12:55:20   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3808 12:52:37   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3809 12:50:51   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3808 12:46:02   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 12:43:48   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 12:39:40   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3808 12:37:42   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3809 12:36:11   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 12:35:15   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 12:32:47   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 12:32:06   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 12:29:04   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3808 12:26:32   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3810 12:24:54   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3809 12:20:22   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 12:18:35   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 12:18:33   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 12:11:43   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3809 12:09:51   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3810 12:04:29   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3811 12:02:48   1396/5/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3809 11:58:08   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 11:55:46   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 11:48:58   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3811 11:42:42   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3811 11:42:38   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 11:29:46   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 11:29:44   1396/5/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3810 13:59:13   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3810 13:59:13   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3810 13:59:13   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3810 13:59:13   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3810 13:59:13   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3810 13:59:13   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3810 13:59:13   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3810 13:59:13   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3810 13:59:13   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3810 13:59:13   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3810 13:59:13   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3810 13:59:13   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3810 13:59:13   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3811 13:56:10   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3811 13:56:10   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3811 13:56:10   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3811 13:56:10   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3811 13:56:10   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3811 13:56:10   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3811 13:56:10   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3811 13:56:10   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3811 13:56:10   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3811 13:56:10   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3811 13:56:10   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3811 13:56:10   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3811 13:56:10   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 13:51:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 13:51:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 13:51:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 13:51:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 13:51:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 13:51:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 13:51:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 13:51:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 13:51:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 13:51:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 13:51:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 13:51:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3810 13:51:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 13:45:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 13:45:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 13:45:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 13:45:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 13:45:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 13:45:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 13:45:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 13:45:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 13:45:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 13:45:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 13:45:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 13:45:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3808 13:45:47   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 13:41:40   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 13:41:40   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 13:41:40   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 13:41:40   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 13:41:40   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 13:41:40   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 13:41:40   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 13:41:40   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 13:41:40   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 13:41:40   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 13:41:40   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 13:41:40   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3809 13:41:40   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 13:35:52   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 13:35:52   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 13:35:52   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 13:35:52   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 13:35:52   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 13:35:52   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 13:35:52   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 13:35:52   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 13:35:52   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 13:35:52   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 13:35:52   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 13:35:52   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3809 13:35:52   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 13:30:39   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 13:30:39   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 13:30:39   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 13:30:39   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 13:30:39   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 13:30:39   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 13:30:39   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 13:30:39   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 13:30:39   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 13:30:39   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 13:30:39   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 13:30:39   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3808 13:30:39   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:27:17   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:27:17   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:27:17   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:27:17   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:27:17   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:27:17   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:27:17   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:27:17   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:27:17   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:27:17   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:27:17   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:27:17   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:27:17   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 13:19:49   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 13:19:49   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 13:19:49   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 13:19:49   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 13:19:49   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 13:19:49   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 13:19:49   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 13:19:49   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 13:19:49   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 13:19:49   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 13:19:49   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 13:19:49   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3810 13:19:49   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3809 13:19:43   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3809 13:19:43   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3809 13:19:43   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3809 13:19:43   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3809 13:19:43   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3809 13:19:43   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3809 13:19:43   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3809 13:19:43   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3809 13:19:43   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3809 13:19:43   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3809 13:19:43   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3809 13:19:43   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3809 13:19:43   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:13:00   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:13:00   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:13:00   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:13:00   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:13:00   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:13:00   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:13:00   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:13:00   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:13:00   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:13:00   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:13:00   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:13:00   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3809 13:13:00   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3808 13:12:54   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3808 12:58:42   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 12:52:17   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3807 12:49:45   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3807 12:38:19   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3806 12:37:07   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3806 12:31:55   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3807 12:26:43   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 12:25:06   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 12:19:19   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3807 12:16:50   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3807 12:14:12   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3806 12:07:24   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 11:58:43   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3807 11:55:24   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 11:48:45   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3806 11:46:00   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3806 11:42:16   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3807 11:38:26   1396/5/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3806 11:33:10   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3806 11:24:33   1396/5/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 17:04:23   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 17:04:23   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 17:04:23   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 17:04:23   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 17:04:23   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 17:04:21   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 17:04:21   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 17:04:21   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 17:04:21   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 17:04:21   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 16:37:44   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 16:37:44   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 16:37:44   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 16:37:44   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 16:37:44   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 16:37:42   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 16:37:42   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 16:37:42   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 16:37:42   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 16:37:42   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3807 16:35:22   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3807 16:35:22   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3807 16:35:22   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3807 16:35:22   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3807 16:35:22   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3807 16:35:20   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3807 16:35:20   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3807 16:35:20   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3807 16:35:20   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3807 16:35:20   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3807 16:17:21   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3807 16:17:21   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3807 16:17:21   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3807 16:17:21   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3807 16:17:21   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3807 16:17:19   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3807 16:17:19   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3807 16:17:19   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3807 16:17:19   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3807 16:17:19   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3806 16:05:15   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3806 16:05:15   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3806 16:05:15   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3806 16:05:15   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3806 16:05:15   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3806 16:05:13   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3806 16:05:13   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3806 16:05:13   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3806 16:05:13   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3806 16:05:13   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3806 15:59:02   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3806 15:59:02   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3806 15:59:02   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3806 15:59:02   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3806 15:59:02   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3806 15:59:00   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3807 15:50:42   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3807 15:50:40   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3806 15:42:26   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3806 15:42:24   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 15:39:16   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 15:39:14   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3806 15:28:27   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3806 15:28:25   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3807 15:24:38   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3807 15:24:35   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3806 15:20:42   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3806 15:20:39   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3807 15:16:31   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3807 15:16:28   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3806 15:12:51   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3806 15:12:44   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 15:08:49   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 15:08:47   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3807 15:04:37   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3807 15:04:33   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3806 15:00:37   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3806 15:00:34   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 14:52:41   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 14:52:38   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3806 14:44:30   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3806 14:44:27   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3807 14:40:57   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3807 14:40:54   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3806 14:32:34   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3806 14:32:32   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3807 14:26:44   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3807 14:26:42   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3807 14:21:53   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3807 14:21:51   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 14:15:55   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 14:15:52   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 14:10:45   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 14:10:42   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3806 14:06:19   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3806 14:06:18   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3807 14:03:00   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3807 14:02:55   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 13:59:35   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 13:59:33   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3806 13:56:05   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3806 13:56:01   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3807 13:53:58   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3807 13:53:57   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3806 13:50:08   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3806 13:50:07   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 13:48:07   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 13:48:04   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3807 13:45:41   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3807 13:45:39   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 13:44:48   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 13:44:46   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3807 13:41:32   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3807 13:41:30   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 13:36:42   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 13:36:38   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3807 13:34:47   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3807 13:34:44   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 13:30:30   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 13:30:25   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3807 13:28:39   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3807 13:28:37   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 13:26:39   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 13:26:38   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3808 13:24:40   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3808 13:24:38   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 13:20:45   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 13:20:42   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3807 13:18:13   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3807 13:18:11   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 13:16:47   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 13:16:40   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3807 13:15:15   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3807 13:15:09   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3808 13:10:53   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3808 13:10:48   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3807 13:08:24   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3807 13:08:21   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 13:04:44   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 13:04:40   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 13:02:31   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 13:02:29   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3807 13:00:17   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3807 13:00:14   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3807 12:57:03   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3807 12:56:57   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3806 12:54:52   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3806 12:54:51   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3807 12:52:56   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3807 12:52:52   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 12:48:30   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 12:48:27   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3807 12:46:55   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3807 12:46:53   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3806 12:46:48   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3806 12:46:46   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 12:42:44   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 12:42:42   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 12:38:36   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 12:38:35   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3807 12:37:37   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3807 12:37:33   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 12:32:27   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3808 12:32:27   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 12:25:16   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 12:25:15   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 12:21:43   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3808 12:21:41   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3807 12:18:27   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3807 12:18:25   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 12:15:32   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 12:15:30   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 12:12:39   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3808 12:12:36   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3807 12:08:28   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3807 12:08:25   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3808 12:04:59   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3808 12:04:57   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3806 12:02:35   1396/5/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3806 12:02:34   1396/5/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3807 12:00:40   1396/5/18

معاملات دلار سبزه میدان

دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:09:51   1396/5/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:09:51   1396/5/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:09:51   1396/5/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:09:51   1396/5/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:09:51   1396/5/26
دلارسبزه نقدی خرید 50 تا 3814 12:22:50   1396/5/26
دلارسبزه نقدی خرید 50 تا 3814 12:22:50   1396/5/26
دلارسبزه نقدی خرید 50 تا 3814 12:22:50   1396/5/26
دلارسبزه نقدی خرید 50 تا 3814 12:22:50   1396/5/26
دلارسبزه نقدی خرید 50 تا 3814 12:22:50   1396/5/26
دلارسبزه نقدی خرید 50 تا 3814 12:22:50   1396/5/26
دلارسبزه نقدی خرید 50 تا 3814 11:55:31   1396/5/26
دلارسبزه نقدی خرید 50 تا 3814 11:55:31   1396/5/26
دلارسبزه نقدی خرید 50 تا 3814 11:55:31   1396/5/26
دلارسبزه نقدی خرید 50 تا 3814 11:55:31   1396/5/26
دلارسبزه نقدی خرید 50 تا 3814 11:55:31   1396/5/26
دلارسبزه نقدی خرید 50 تا 3814 11:55:31   1396/5/26
دلارسبزه نقدی خرید 50 تا 3814 11:55:31   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:49:14   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:49:14   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:49:14   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:49:14   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:49:14   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:49:14   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:49:14   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:48:35   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:48:35   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:48:35   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:48:35   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:48:35   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:48:35   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:48:35   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:47:13   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:47:13   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:47:13   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:47:13   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:47:13   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:47:13   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:47:13   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:42:59   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:42:59   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:42:59   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:42:59   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:42:59   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:42:59   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:42:59   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:29:37   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:29:37   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:29:37   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:29:37   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:29:37   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:29:37   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:29:37   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:29:26   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:29:26   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:29:26   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:29:26   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:29:26   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:29:26   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:29:26   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:28:20   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:28:20   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:28:20   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:28:20   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:28:20   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:28:20   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:28:20   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:28:16   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:28:16   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:28:16   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:28:16   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:28:16   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:28:16   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813.5 11:28:16   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3814 11:25:29   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3814 11:25:29   1396/5/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3815.5 16:56:10   1396/5/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3815.5 16:56:10   1396/5/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3815.5 16:56:10   1396/5/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3815.5 16:56:10   1396/5/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3815.5 16:56:10   1396/5/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3815.5 16:56:10   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815 16:54:43   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815 16:54:43   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815 16:54:43   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815 16:54:43   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815 16:54:43   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815 16:54:43   1396/5/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3816.5 14:43:55   1396/5/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3816.5 14:43:55   1396/5/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3816.5 14:43:55   1396/5/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3816.5 14:43:55   1396/5/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3816.5 14:43:55   1396/5/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3816.5 14:43:55   1396/5/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3816.5 14:43:55   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 14:40:43   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 14:40:43   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 14:40:43   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 14:40:43   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 14:40:43   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 14:40:43   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 14:40:43   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 14:39:39   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 14:39:39   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 14:39:39   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 14:39:39   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 14:39:39   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 14:39:39   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 14:39:39   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 14:39:03   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 14:39:03   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 14:39:03   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 14:39:03   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 14:39:03   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 14:39:03   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 14:38:35   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 14:38:35   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 14:38:35   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 14:38:35   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 14:38:35   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 14:38:35   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:50:32   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:50:32   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:50:32   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:50:32   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:50:32   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:50:32   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:50:32   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:49:14   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:49:14   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:49:14   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:49:14   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:49:14   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:49:14   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:49:14   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:48:30   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:48:30   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:48:30   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:48:30   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:48:30   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:48:30   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:48:30   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3815.5 13:48:09   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3815.5 13:48:09   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3815.5 13:48:09   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3815.5 13:48:09   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3815.5 13:48:09   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3815.5 13:48:09   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3815.5 13:48:09   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:47:49   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:47:49   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3815.5 13:46:59   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3815.5 13:46:59   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3815.5 13:46:53   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815 13:41:23   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815 13:40:59   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815 13:40:34   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:38:27   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:37:57   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:36:56   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 13:35:51   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:35:38   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815.5 13:35:13   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815 13:34:57   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815 13:34:43   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815 13:34:25   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815 13:32:08   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3815 13:31:51   1396/5/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3818 12:57:44   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816.5 12:51:40   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3817 12:24:57   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3817 12:23:48   1396/5/25
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3817 12:23:46   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3817 12:23:34   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3816.5 12:23:08   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3817 12:21:00   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3816.5 12:18:40   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3816.5 12:18:26   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3817 12:14:17   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3817 12:13:44   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3817 12:12:12   1396/5/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3816 12:11:24   1396/5/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3815.5 11:54:10   1396/5/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3815.5 11:54:02   1396/5/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3815.5 11:51:25   1396/5/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3815.5 11:36:56   1396/5/25
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3814.5 17:06:46   1396/5/24
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3814.5 17:06:46   1396/5/24
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3814.5 17:06:46   1396/5/24
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3814.5 17:06:46   1396/5/24
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3814.5 17:06:46   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3814 15:35:23   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3814 15:35:23   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3814 15:35:23   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3814 15:35:23   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3814 15:35:23   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3814 15:35:23   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813 14:18:11   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813 14:18:11   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813 14:18:11   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813 14:18:11   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813 14:18:11   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813 14:18:11   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812.5 13:14:47   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812.5 13:14:47   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812.5 13:14:47   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812.5 13:14:47   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812.5 13:14:47   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812.5 13:14:47   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812.5 13:13:57   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812.5 13:13:57   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812.5 13:13:57   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812.5 13:13:57   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812.5 13:13:57   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812.5 13:13:57   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3814 13:11:35   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3814 13:11:35   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3814 13:11:35   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3814 13:11:35   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3814 13:11:35   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3814 13:11:35   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:41:33   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:41:33   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:41:33   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:41:33   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:41:33   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:41:33   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:41:33   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:41:26   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:41:26   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:41:26   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:41:26   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:41:26   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:41:26   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3812 12:40:16   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3812 12:40:16   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3812 12:40:16   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3812 12:40:16   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3812 12:40:16   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3812 12:40:16   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:37:39   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:37:39   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:37:39   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:37:39   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:37:39   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:37:39   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:37:39   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:37:37   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:37:37   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:37:37   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:37:37   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:37:37   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3812 12:37:37   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813 12:37:36   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3813 12:37:36   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 12:20:24   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 12:20:24   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 12:19:16   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 12:19:16   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 12:17:59   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 12:17:23   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 12:16:53   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 12:16:22   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 12:16:16   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 12:16:00   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 12:15:53   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 12:14:45   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 12:14:16   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 12:14:01   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 12:13:53   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 12:13:37   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 12:13:32   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 12:13:27   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 12:13:12   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 12:13:02   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 12:12:18   1396/5/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3807.5 11:58:37   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 11:57:11   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 11:57:03   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3808 11:56:50   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 11:56:13   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 11:44:08   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 11:43:31   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 11:39:18   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3808 11:39:11   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808.5 11:29:07   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808.5 11:29:02   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808.5 11:28:09   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808.5 11:27:49   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808.5 11:27:34   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:26:06   1396/5/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:25:45   1396/5/24
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3808.8 15:09:00   1396/5/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3808.8 15:09:00   1396/5/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3808.8 15:09:00   1396/5/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3808.8 15:09:00   1396/5/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3808.8 15:09:00   1396/5/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3808.8 15:09:00   1396/5/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3808.5 15:07:59   1396/5/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3808.5 15:07:59   1396/5/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3808.5 15:07:59   1396/5/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3808.5 15:07:59   1396/5/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3808.5 15:07:59   1396/5/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3808.5 15:07:59   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 14:36:43   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 14:36:43   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 14:36:43   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 14:36:43   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 14:36:43   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 14:36:43   1396/5/23
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3808 14:22:48   1396/5/23
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3808 14:22:48   1396/5/23
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3808 14:22:48   1396/5/23
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3808 14:22:48   1396/5/23
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3808 14:22:48   1396/5/23
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3808 14:22:48   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 14:22:38   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 14:22:38   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 14:22:38   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 14:22:38   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 14:22:38   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 14:22:38   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 14:22:24   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 14:22:24   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 14:22:24   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 14:22:24   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 14:22:24   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 14:22:24   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:52:08   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:52:08   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:52:08   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:52:08   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:52:08   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:52:08   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:52:06   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:52:06   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:52:06   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:52:06   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:52:06   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:52:06   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:51:14   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:51:14   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:51:14   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:51:14   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:51:14   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:51:14   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:51:12   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:51:12   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:51:12   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:51:12   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:51:12   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:51:12   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:50:13   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:50:13   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:50:13   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:50:13   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:50:13   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:50:13   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:49:19   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:49:17   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:35:22   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:30:30   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:23:45   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:22:32   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:22:14   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:21:30   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:21:04   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:20:58   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:59:02   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:58:35   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:58:33   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:48:34   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:46:06   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 12:43:05   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 12:42:40   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 12:12:53   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:00:56   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:00:26   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808.5 11:54:25   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808.5 11:53:28   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808.5 11:52:42   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:50:11   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3809.5 11:49:22   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3809.5 11:39:44   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809.5 11:36:18   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809.5 11:35:27   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809.5 11:35:01   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809.5 11:34:44   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809.5 11:34:31   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809.5 11:33:09   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 11:32:52   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 11:32:00   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 11:31:37   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3809.5 11:27:25   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3810 11:27:17   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:21:17   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:21:03   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3809 11:20:08   1396/5/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3808 11:19:53   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808.5 11:17:23   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808.5 11:15:52   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808.5 11:15:17   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:15:14   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:15:09   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:14:45   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:14:12   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:13:47   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:13:24   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:12:31   1396/5/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:12:17   1396/5/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3808 15:39:11   1396/5/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3808 15:39:11   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 14:40:56   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 14:40:56   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 14:40:56   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 14:40:22   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 14:40:22   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 14:40:22   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.7 14:40:04   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.7 14:40:04   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.7 14:40:04   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.7 14:39:59   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.7 14:39:59   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.7 14:39:59   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:39:23   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:39:23   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:39:23   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:39:12   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:39:12   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:39:12   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:36:08   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:36:08   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:36:08   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:29:52   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:29:52   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:29:52   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 14:29:50   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 14:29:50   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 14:29:50   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 14:29:42   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 14:29:42   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 14:29:42   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 14:28:54   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 14:28:33   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809.5 12:24:35   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809.5 12:24:35   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809.5 12:24:30   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809.5 12:24:30   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 12:13:58   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 12:13:58   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809.5 12:07:42   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809.5 12:07:42   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809.5 12:02:45   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809.5 12:02:45   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809.5 11:57:13   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809.5 11:57:13   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:44:33   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:44:33   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:44:33   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:39:10   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:39:10   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:39:10   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:39:03   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:39:03   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:39:03   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3809 11:37:47   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3809 11:37:47   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3809 11:37:47   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:37:26   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:37:26   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:37:26   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 11:37:09   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809.5 11:37:07   1396/5/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809.5 11:35:44   1396/5/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809 11:22:03   1396/5/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809 11:21:58   1396/5/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3811 17:31:12   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3811 17:31:12   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3811 17:31:12   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3811 17:01:31   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3811 17:01:31   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3811 17:01:31   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3811 17:00:38   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3811 17:00:38   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3811 17:00:38   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810.7 17:00:37   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810.7 17:00:37   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810.7 17:00:37   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810.5 16:59:38   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810.5 16:59:38   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810.5 16:59:38   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 50 تا 3811 16:56:48   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 50 تا 3811 16:56:48   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 50 تا 3811 16:56:48   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810.3 16:56:35   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810.3 16:56:35   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810.3 16:56:35   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810 16:55:30   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810 16:55:30   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810 16:55:30   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809.5 15:15:59   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809.5 15:15:59   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809.5 15:15:59   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809.5 15:15:59   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810 15:13:16   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810 15:13:16   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810 15:13:16   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810 15:13:16   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810 15:13:07   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810 15:13:07   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810 15:13:07   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810 15:13:07   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810 15:13:00   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810 15:13:00   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809.5 15:12:51   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809.5 15:12:11   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809 15:07:30   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3808 14:06:34   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3808 14:06:34   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 13:57:57   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809 13:57:57   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3809.5 13:55:55   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3809.5 13:55:55   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809 13:55:52   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809 13:55:52   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809 13:55:03   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809.5 13:54:43   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809 13:54:40   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809 13:53:45   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809 13:45:13   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809 13:45:13   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809.5 13:44:29   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3809.5 13:44:29   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809 13:44:27   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809 13:44:27   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3808.5 13:44:13   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809 12:51:51   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809 12:51:51   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808.5 12:06:29   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808.5 12:06:29   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3810 11:48:25   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3810 11:48:25   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3810 11:48:25   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 11:44:34   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 11:44:34   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 11:44:34   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809.5 11:44:32   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809.5 11:44:32   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3809.5 11:44:32   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 11:43:06   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 11:43:06   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 11:43:06   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810.5 11:41:11   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810.5 11:41:11   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810.5 11:41:11   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810 11:41:06   1396/5/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3810 11:41:06   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 11:37:22   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810 11:37:22   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810.5 11:35:00   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3810.5 11:35:00   1396/5/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 12:35:08   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 12:35:08   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 12:35:08   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 12:35:08   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 12:35:08   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 12:35:08   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 12:35:08   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 12:35:08   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 12:35:08   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 12:35:08   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 12:35:08   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 12:35:08   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 12:35:08   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 12:35:08   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 12:35:08   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 12:35:08   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:28:46   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:28:46   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:28:46   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:28:46   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:28:46   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:28:46   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:28:46   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:28:46   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:28:46   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:28:46   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:28:46   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:28:46   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:28:46   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:28:46   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:28:46   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:06:30   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:06:30   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:06:30   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:06:30   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:06:30   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:06:30   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:06:30   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:06:30   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:06:30   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:06:30   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:06:30   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:06:30   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:06:30   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:06:30   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:05:26   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:05:26   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:05:26   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:05:26   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:05:26   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:05:26   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:05:26   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:05:26   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:05:26   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:05:26   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:05:26   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:05:26   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:05:26   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 12:05:26   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:05:01   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:05:01   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:05:01   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:05:01   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:05:01   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:05:01   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:05:01   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:05:01   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:05:01   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:05:01   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:05:01   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:05:01   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:05:01   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:05:01   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:07   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:07   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:07   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:07   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:07   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:07   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:07   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:07   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:07   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:07   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:07   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:07   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:07   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:07   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:04   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:04   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:04   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:04   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:04   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:04   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:04   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:04   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:04   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:04   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:04   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:04   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:04   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:02:04   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:56:39   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:56:39   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:56:39   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:56:39   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:56:39   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:56:39   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:56:39   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:56:39   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:56:39   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:56:39   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:56:39   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:56:39   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:56:39   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:56:39   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:53:38   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:53:38   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:53:38   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:53:38   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:53:38   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:53:38   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:53:38   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:53:38   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:53:38   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:53:38   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:53:38   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:53:38   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:53:38   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:53:38   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:49   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:49   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:49   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:49   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:49   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:49   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:49   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:49   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:49   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:49   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:49   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:49   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:49   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:49   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:22   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:22   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:22   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:22   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:22   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:22   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:22   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:22   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:22   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:22   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:22   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:22   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:22   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:50:22   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3807 11:50:17   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:41:27   1396/5/19
دلارسبزه نقدی معامله 200 تا 3806 11:40:54   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806 11:36:39   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:32:57   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 11:32:55   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3806.5 11:29:27   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:29:12   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3806.5 11:29:05   1396/5/19
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3806.5 11:28:35   1396/5/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3807 16:17:08   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3807 16:17:08   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3807 16:17:08   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3807 16:17:08   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3807 16:17:08   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 16:16:46   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 16:16:46   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 16:16:46   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 16:16:46   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806.5 16:16:46   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 16:01:24   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 16:01:24   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 16:01:24   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 16:01:24   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 16:01:24   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 15:55:22   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 15:55:22   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 15:55:22   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 15:55:22   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 15:55:22   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 15:54:25   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 15:54:25   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 15:54:25   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 15:54:25   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 15:54:25   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 15:51:52   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 15:51:52   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 15:51:52   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 15:51:52   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 15:51:52   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 15:47:56   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 15:47:56   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 15:47:56   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 15:47:56   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 15:47:56   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3805.5 15:47:54   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3805.5 15:47:54   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3805.5 15:47:54   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3805.5 15:47:54   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3805.5 15:47:54   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3805.5 15:22:41   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3805.5 15:22:41   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3805.5 15:22:41   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3805.5 15:22:41   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3805.5 15:22:41   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3805 15:22:38   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3805 15:22:38   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3805 15:22:38   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3805 15:22:38   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3805 15:22:38   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 13:50:10   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 13:50:10   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 13:50:10   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 13:50:10   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 13:50:10   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 13:50:10   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 13:47:50   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 13:47:50   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:02:42   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:02:42   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:22:32   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:22:32   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:22:32   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:21:25   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:21:25   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:21:25   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:21:07   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:21:07   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:21:07   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:20:53   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:20:53   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:20:53   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:20:48   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:20:48   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:20:48   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:20:42   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:20:42   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:20:42   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:07:05   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:07:05   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:07:05   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:06:47   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:06:47   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:06:47   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:53:14   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:53:14   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:52:43   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 11:52:43   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3807 11:51:22   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3807 11:51:18   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3806 11:41:06   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806 11:40:56   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806 11:40:20   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806 11:40:07   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806 11:39:54   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806 11:38:17   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3806 11:37:45   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806 11:37:32   1396/5/18
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806 11:37:28   1396/5/18
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 17:11:39   1396/5/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 17:11:39   1396/5/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 17:11:39   1396/5/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 17:11:39   1396/5/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 17:11:39   1396/5/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 17:09:29   1396/5/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 17:09:29   1396/5/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 17:09:29   1396/5/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 17:09:29   1396/5/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 17:09:29   1396/5/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 17:09:20   1396/5/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 17:09:20   1396/5/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 17:09:20   1396/5/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 17:09:20   1396/5/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3806 17:09:20   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3805 15:30:31   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3805 15:30:31   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3805 15:30:31   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3805 15:30:31   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3805 15:30:31   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3805 15:30:31   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:39:06   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:39:06   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:39:06   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:39:06   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:39:06   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:39:06   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:24:52   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:24:52   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:24:52   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:24:52   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:24:52   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 14:24:52   1396/5/17
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3807.5 13:56:57   1396/5/17
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3807.5 13:56:57   1396/5/17
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3807.5 13:56:57   1396/5/17
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3807.5 13:56:57   1396/5/17
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3807.5 13:56:57   1396/5/17
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3807.5 13:56:57   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:56:55   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:56:55   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:56:55   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:56:55   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:56:55   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:56:55   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:56:12   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:56:12   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:56:12   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:56:12   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:56:12   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:56:12   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:55:45   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:55:45   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:55:45   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:55:45   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:55:45   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:55:45   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:55:13   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:55:13   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:55:13   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:55:13   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:55:13   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:55:13   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:54:06   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:54:06   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:47:04   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:47:04   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:38:23   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:38:23   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:37:02   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:37:02   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:35:49   1396/5/17
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3807.5 13:34:55   1396/5/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3807 13:32:03   1396/5/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3807 13:31:48   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 13:30:47   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:30:45   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:29:13   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:28:50   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:28:32   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 13:25:33   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 13:13:08   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3807 13:12:24   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3807 13:12:14   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3807 13:12:10   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3807 13:11:40   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 13:11:35   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 13:11:13   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:10:42   1396/5/17
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3807 13:10:39   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:09:11   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:09:06   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:08:59   1396/5/17
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3807 13:08:50   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 13:08:41   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3807.5 13:06:53   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:06:45   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 13:05:33   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:04:17   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:03:55   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:02:36   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:01:02   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 13:00:47   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 13:00:45   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:52:47   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 12:49:58   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 12:49:48   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 12:49:03   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 12:42:54   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806.5 12:42:50   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:42:48   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:42:30   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:42:23   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 12:42:16   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:18:46   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807 12:18:33   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805.5 12:08:26   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3805.5 12:08:10   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3805.5 12:08:00   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3805.5 12:07:48   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3805.5 12:07:48   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3804.5 12:00:26   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3804.5 11:59:12   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3804.5 11:58:42   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3804.5 11:58:19   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3804.5 11:58:09   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3804.5 11:57:53   1396/5/17
دلارسبزه نقدی معامله 100 تا 3804.5 11:57:08   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805 11:57:04   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805.5 11:55:07   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805 11:40:53   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805 11:40:49   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3805 11:38:30   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3805 11:34:59   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805 11:34:31   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805 11:34:09   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805 11:34:02   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805 11:33:09   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805 11:33:06   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3805.5 11:33:03   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805.5 11:32:36   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805.5 11:32:13   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805.5 11:31:50   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805.5 11:31:35   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805.5 11:31:25   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805.5 11:31:16   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805.5 11:31:12   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805.5 11:30:52   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805.5 11:30:00   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805.5 11:29:55   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805.5 11:29:34   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805.5 11:29:08   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805.5 11:29:03   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805.5 11:28:18   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805.5 11:26:49   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805.5 11:26:22   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805.5 11:26:07   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805.5 11:26:04   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805.5 11:25:52   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806 11:25:35   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3806 11:25:07   1396/5/17
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3804.5 17:39:02   1396/5/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3804.5 17:39:02   1396/5/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3804.5 17:39:02   1396/5/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805 17:36:19   1396/5/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805 17:36:19   1396/5/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3805 17:36:19   1396/5/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 16:49:46   1396/5/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 16:49:46   1396/5/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 16:49:46   1396/5/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3808 16:49:46   1396/5/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 16:44:28   1396/5/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3807.5 16:44:28   1396/5/16
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1212600 00:01:32   1396/5/27
آخرین لفظ فروش 200 1213000 23:59:05   1396/5/26
آخرین معامله 100 1212800 22:53:29   1396/5/26

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,954 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,246 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 38,036 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 164 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 37,711 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 489 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 37,672 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 528 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.4%