صفحات مرتبط

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار آزاد 38,920 (0%) 0 38,920 38,950 ۲۸ شهریور
دلار حواله 39190 (0%) 0 39190 39260 ۲۸ شهریور
دلار پاساژ افشار 38,920 (0%) 0 38,900 38,970 ۲۸ شهریور
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار سنا 38,972 (0%) 0 38,937 39,082 ۲۸ شهریور
دلار مبادله ای 33,515 (0%) 0 33,515 33,515 ۲۸ شهریور
دلار سبزه میدان 38,920 (0%) 0 38,920 38,960 ۲۸ شهریور

دلار آزاد

 • نرخ فعلی : 38,920
 • بالاترین قیمت روز : 38,950
 • پایین ترین قیمت روز : 38,920
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 38,920
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
38,920 ریال 17:12:23
38,930 ریال 14:17:20
38,940 ریال 13:16:21
38,950 ریال 12:51:23
38,950 ریال 12:50:54

دلار حواله

 • نرخ فعلی : 39190
 • بالاترین قیمت روز : 39260
 • پایین ترین قیمت روز : 39190
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 39,190
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
39,190 ریال 14:28:21
39,210 ریال 13:30:28
39,240 ریال 12:13:23
39,250 ریال 11:49:24
39,260 ریال 11:42:22

دلار سنا

 • نرخ فعلی : 38,972
 • بالاترین قیمت روز : 39,082
 • پایین ترین قیمت روز : 38,937
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 38,972
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
38,972 ریال 17:00:40
38,970 ریال 16:00:40
38,974 ریال 15:00:36
38,976 ریال 14:00:34
38,987 ریال 13:00:34
39,034 ریال 12:00:35
39,082 ریال 10:59:47
39,050 ریال 10:00:32
38,937 ریال 9:00:20

دلار سبزه میدان

 • نرخ فعلی : 38,920
 • بالاترین قیمت روز : 38,960
 • پایین ترین قیمت روز : 38,920
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 38,920
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
38,920 ریال 13:23:14
38,930 ریال 13:21:15
38,940 ریال 12:39:13
38,950 ریال 11:49:13
38,960 ریال 11:31:14

دلار آزاد

منظور از این نرخ که از آن به عنوان نرخ دلار آزاد یاد می شود قیمت دلار در معاملات نقدی و رایج روزانه است. معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال را با هم تبادل می نمایند.

دلار حواله

حواله نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری خود، به یکی از بانک‌های همکار(کارگزار) خود در خارج از کشور، حواله‌ ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن پرداخت کند.

دلار سنا

منظور نرخ های محاسبه و اعلامی در سامانه سنا است. این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سامانه سنا زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد.

دلار مبادله ای

منظور نرخ های اعلام شده مرکز مبادلات ارزی است که روزانه یک نوبت اعلام و عموما به عنوان نرخ دولتی یا رسمی ارز تلقی می گردد. مرکز مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و به منظور ساماندهی عرضه و تقاضای ارزها در شبکه بین بانکی کشور ایجاد شده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار آزاد

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات دلار پاساژ افشار

دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3892 16:58:28   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3892 16:58:28   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3892 16:58:28   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3892 16:58:28   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3892 16:50:56   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3892 16:50:56   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3892 16:50:56   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3892 16:50:56   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3890 16:38:52   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3890 16:38:52   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3890 16:38:52   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3890 16:38:52   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3891 16:33:36   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3891 16:33:36   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3891 16:33:36   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3891 16:33:36   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3891 16:26:20   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3891 16:26:20   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3891 16:26:20   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3891 16:26:20   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3890 16:19:33   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3890 16:19:33   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3890 16:19:33   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3890 16:19:33   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3890 16:13:09   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3890 16:13:09   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3890 16:13:09   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3890 16:13:09   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3889 15:55:50   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3889 15:55:50   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3889 15:55:50   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3889 15:55:50   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3889 15:55:50   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3890 15:47:34   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3890 15:47:34   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3890 15:47:34   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3890 15:47:34   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3890 15:47:34   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3890 15:38:45   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3890 15:38:45   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3890 15:38:45   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3890 15:38:45   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3890 15:38:45   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3890 15:31:24   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3890 15:31:24   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3890 15:31:24   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3890 15:31:24   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3890 15:31:24   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3892 15:25:29   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3893 15:18:26   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3892 15:12:22   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3893 15:07:45   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3893 15:01:15   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3892 14:51:43   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3892 14:44:14   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3893 14:41:21   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3892 14:35:21   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3893 14:30:25   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3892 14:18:58   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3892 14:18:58   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3891 14:18:54   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3892 14:11:54   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3893 14:11:49   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3890 14:03:28   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3890 13:57:37   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3890 13:57:37   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3892 13:57:22   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3892 13:52:44   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3891 13:49:03   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3892 13:45:55   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3893 13:40:34   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3893 13:38:41   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3894 13:34:57   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3893 13:34:52   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3893 13:26:38   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3894 13:26:32   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3893 13:23:51   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3893 13:18:49   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3895 13:09:36   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3894 13:02:30   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3895 12:58:05   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3894 12:49:05   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3895 12:47:36   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3895 12:39:48   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3895 12:35:45   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3896 12:27:59   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3896 12:18:43   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3896 12:18:43   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3897 12:15:13   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3897 12:15:13   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3895 12:06:01   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3895 12:06:01   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3895 11:57:14   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3895 11:57:14   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3895 11:51:26   1396/6/28
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3895 11:51:26   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3896 11:40:52   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3896 11:40:52   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3896 11:33:49   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3896 11:33:49   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3897 11:27:41   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3897 11:27:41   1396/6/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3898 17:04:20   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3898 17:04:20   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3898 17:04:20   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3898 17:04:20   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3898 17:04:20   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3898 17:04:20   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3899 16:39:51   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3899 16:39:51   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3899 16:39:51   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3899 16:39:51   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3899 16:39:51   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3899 16:39:51   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3899 16:36:34   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3899 16:36:34   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3899 16:36:34   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3899 16:36:34   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3899 16:36:34   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3899 16:36:34   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3898 16:29:00   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3898 16:29:00   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3898 16:29:00   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3898 16:29:00   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3898 16:29:00   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3898 16:29:00   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3899 16:20:43   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3899 16:20:43   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3899 16:20:43   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3899 16:20:43   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3899 16:20:43   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3899 16:20:43   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3898 16:14:35   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3898 16:14:35   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3898 16:14:35   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3898 16:14:35   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3898 16:14:35   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3899 16:09:49   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3899 16:09:49   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3899 16:09:49   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3899 16:09:49   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3899 16:09:49   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3898 16:01:11   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3898 16:01:11   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3898 16:01:11   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3898 16:01:11   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3898 16:01:11   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3899 15:57:17   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3899 15:57:17   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3899 15:57:17   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3899 15:57:17   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3899 15:57:17   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3898 15:52:44   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3898 15:52:44   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3898 15:52:44   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3898 15:52:44   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3898 15:52:44   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3899 15:48:40   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3899 15:48:40   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3899 15:48:40   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3899 15:48:40   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3899 15:48:40   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3899 15:40:50   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3898 15:38:26   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3898 15:28:51   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3898 15:21:16   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3899 15:16:31   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3898 15:12:51   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3899 15:09:06   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3898 15:05:20   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3899 15:00:25   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3899 14:56:39   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3898 14:52:21   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3898 14:48:40   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3899 14:45:36   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3898 14:40:45   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3898 14:36:38   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3900 14:32:57   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3899 14:30:06   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3900 14:24:57   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3898 14:21:14   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3899 14:19:41   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3898 14:13:47   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3898 14:10:10   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3899 14:05:06   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3898 14:01:14   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3898 13:58:49   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3897 13:58:04   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3898 13:50:31   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3899 13:46:48   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3898 13:43:05   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3898 13:41:18   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3899 13:41:08   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3898 13:37:22   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3899 13:32:30   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3898 13:29:45   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3899 13:26:30   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3898 13:21:46   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3898 13:20:56   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3898 13:20:22   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3898 13:14:58   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3897 13:11:41   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3898 13:10:07   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3897 13:06:26   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3897 13:03:56   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3898 13:03:49   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3898 12:56:53   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3897 12:56:41   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3898 12:50:46   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3897 12:49:09   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3897 12:45:27   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3898 12:42:44   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3897 12:40:54   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3898 12:34:27   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3899 12:33:07   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3897 12:29:53   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3899 12:25:57   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3898 12:23:26   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3899 12:20:53   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3898 12:20:44   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3899 12:15:47   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3898 12:11:38   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3898 12:05:57   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3899 12:03:46   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3899 12:01:05   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3900 11:56:57   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3899 11:53:12   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 5 تا 3899 11:52:50   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3900 11:50:35   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3901 11:47:07   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3899 11:44:34   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3900 11:41:36   1396/6/27
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3899 11:36:35   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3900 11:33:03   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3902 11:27:20   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3902 11:25:44   1396/6/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3900 16:50:51   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3900 16:50:51   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3900 16:50:51   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3897 16:30:57   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3897 16:30:57   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3897 16:30:57   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3898 16:30:53   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3898 16:30:53   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3898 16:30:53   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3897 16:17:21   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3897 16:17:21   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3897 16:17:21   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3896 15:59:39   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3896 15:59:39   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3896 15:59:39   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3897 15:44:14   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3897 15:44:14   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3897 15:44:14   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3897 15:44:14   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3897 15:27:31   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3897 15:27:31   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3897 15:27:31   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3897 15:27:31   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3897 15:23:24   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3897 15:23:24   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3897 15:23:24   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3897 15:23:24   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3898 15:17:58   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3898 15:17:58   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3898 15:17:58   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3898 15:17:58   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3897 15:10:44   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3897 15:10:44   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3897 15:10:44   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3899 14:57:52   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3899 14:57:52   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3899 14:57:52   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3899 14:57:52   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3900 14:50:09   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3900 14:50:09   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3899 14:40:14   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3899 14:40:14   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3900 14:27:25   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3900 14:27:25   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3900 14:27:14   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3900 14:27:14   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3900 14:13:43   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3900 14:13:43   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3904 13:10:30   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3904 13:10:30   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3904 13:01:35   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3904 13:01:35   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3903 13:01:33   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3903 13:01:33   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3903 12:54:28   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3903 12:54:28   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3903 12:43:21   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3903 12:43:21   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3904 12:40:07   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3904 12:40:07   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3904 12:33:31   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3904 12:33:31   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3903 12:26:07   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3903 12:26:07   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3903 12:21:48   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3903 12:21:48   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3904 12:21:45   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3904 12:21:45   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3903 12:15:16   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3903 12:15:16   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3904 12:05:36   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3904 12:05:36   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3903 11:55:30   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3902 11:42:32   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3902 11:42:32   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3901 11:37:51   1396/6/26
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3901 11:37:51   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3901 11:28:53   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3901 11:28:53   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3902 11:24:50   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3902 11:24:50   1396/6/26
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3907 16:55:55   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3907 16:55:55   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3907 16:55:55   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3907 16:55:55   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3909 16:48:33   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3909 16:48:33   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3909 16:48:33   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3909 16:48:33   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3909 16:43:48   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3909 16:43:48   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3909 16:43:48   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3909 16:43:48   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3908 16:29:16   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3908 16:29:16   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3908 16:29:16   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3908 16:29:16   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3908 16:19:26   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3908 16:19:26   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3908 16:19:26   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3908 16:19:26   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3908 16:11:08   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3908 16:11:08   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3908 16:11:08   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3908 16:11:08   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3909 16:00:38   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3909 16:00:38   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3909 16:00:38   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3909 16:00:38   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3908 15:47:21   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3908 15:47:21   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3908 15:47:21   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3908 15:47:21   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3907 15:47:19   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3907 15:47:19   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3907 15:47:19   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3909 15:35:37   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3909 15:35:37   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3909 15:35:37   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3909 15:25:47   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3909 15:25:47   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3909 15:25:47   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3908 15:13:37   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3908 15:13:37   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3909 15:07:53   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3910 14:57:09   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3910 14:57:09   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3911 14:51:18   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3911 14:51:18   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3910 14:39:57   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3910 14:39:57   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3911 14:32:43   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3911 14:32:43   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3911 14:26:07   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3911 14:26:07   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3910 14:17:22   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3910 14:17:22   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3910 14:09:48   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3910 14:09:48   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3908 13:45:48   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3908 13:45:48   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3909 13:45:35   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3909 13:45:35   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 13:32:20   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 13:32:20   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3911 13:22:58   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3911 13:22:58   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3911 13:22:54   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3911 13:22:54   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3910 13:14:36   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3910 13:14:36   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3910 13:07:27   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3910 13:07:27   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3909 13:07:08   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3909 13:07:08   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3911 12:55:31   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3911 12:55:31   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3911 12:47:40   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3911 12:47:40   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3910 12:47:24   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3910 12:47:24   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3910 12:41:57   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3910 12:41:57   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3910 12:38:36   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3910 12:38:36   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3909 12:37:23   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3909 12:30:43   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3908 12:25:36   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3908 12:25:36   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3907 12:20:01   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3905 12:13:31   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3905 12:07:38   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3905 12:07:38   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3905 12:02:49   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3906 11:54:59   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3908 11:46:35   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3908 11:46:35   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3906 11:39:13   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3906 11:39:13   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3908 11:31:11   1396/6/25
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3908 11:31:11   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3908 11:25:38   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3908 11:25:38   1396/6/25
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3915 13:53:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3915 13:53:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3915 13:53:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3915 13:53:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3915 13:53:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3915 13:53:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3915 13:53:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3915 13:53:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3915 13:53:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3915 13:53:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3915 13:53:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:53:27   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:53:27   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:53:27   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:53:27   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:53:27   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:53:27   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:53:27   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:53:27   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:53:27   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:53:27   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:53:27   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:44:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:44:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:44:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:44:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:44:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:44:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:44:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:44:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:44:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:44:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:44:35   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:44:05   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:44:05   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:44:05   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:44:05   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:44:05   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:44:05   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:44:05   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:44:05   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:44:05   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:44:05   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:44:05   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:23:32   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:23:32   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:23:32   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:23:32   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:23:32   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:23:32   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:23:32   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:23:32   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:23:32   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:23:32   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 13:23:32   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:19:06   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:19:06   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:19:06   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:19:06   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:19:06   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:19:06   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:19:06   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:19:06   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:19:06   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:19:06   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 13:19:06   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:12:47   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:12:47   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:12:47   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:12:47   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:12:47   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:12:47   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:12:47   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:12:47   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:12:47   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:12:47   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:12:47   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3913 12:59:39   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3913 12:59:39   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3913 12:59:39   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3913 12:59:39   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3913 12:59:39   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3913 12:59:39   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3913 12:59:39   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3913 12:59:39   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3913 12:59:39   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3913 12:59:39   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3913 12:59:39   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 12:58:33   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 12:58:33   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 12:58:33   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 12:58:33   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 12:58:33   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 12:58:33   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 12:58:33   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 12:58:33   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 12:58:33   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 12:58:33   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 12:58:33   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3914 12:52:46   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3914 12:52:46   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3914 12:52:46   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3914 12:52:46   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3914 12:52:46   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3914 12:52:46   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3914 12:52:46   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3914 12:52:46   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3914 12:52:46   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3914 12:52:46   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3914 12:52:46   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 12:47:08   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 12:47:08   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 12:47:08   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 12:47:08   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 12:47:08   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 12:47:08   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 12:47:08   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 12:47:08   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 12:47:08   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 12:47:08   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 12:47:08   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3912 12:37:27   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3911 12:31:24   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3910 12:24:51   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3911 12:21:39   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3908 12:13:55   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3908 12:08:17   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3909 11:57:44   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3909 11:57:44   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3908 11:55:10   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3908 11:55:10   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3910 11:51:26   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3910 11:51:26   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3908 11:47:19   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3908 11:47:19   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3910 11:38:46   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3910 11:38:46   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3909 11:35:19   1396/6/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3909 11:28:49   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3909 11:24:32   1396/6/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3916 17:00:30   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3916 17:00:30   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3916 17:00:30   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3916 17:00:30   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3916 17:00:30   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3916 16:55:00   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3916 16:55:00   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3916 16:55:00   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3916 16:55:00   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3916 16:55:00   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3915 16:48:10   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3915 16:48:10   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3915 16:48:10   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3915 16:48:10   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3915 16:48:10   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3916 16:41:35   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3916 16:41:35   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3916 16:41:35   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3916 16:41:35   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3916 16:41:35   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3913 16:35:28   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3913 16:35:28   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3913 16:35:28   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3913 16:35:28   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3913 16:35:28   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3914 16:27:36   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3914 16:27:36   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3914 16:27:36   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3914 16:27:36   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3914 16:27:36   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3912 16:17:37   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3912 16:17:37   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3912 16:17:37   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3912 16:17:37   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3912 16:17:37   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3911 16:09:18   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3911 16:09:18   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3911 16:09:18   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3911 16:09:18   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3911 16:09:18   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3912 16:09:13   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3912 16:09:13   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3912 16:09:13   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3912 16:09:13   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3912 16:09:13   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 15:58:41   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 15:58:41   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 15:58:41   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 15:58:41   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 15:58:41   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3912 15:47:56   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3912 15:47:56   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3912 15:47:56   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3912 15:47:56   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3912 15:47:56   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3912 15:41:11   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3913 15:28:54   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3913 15:21:19   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3913 15:12:17   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3912 15:04:23   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3914 14:53:50   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3914 14:46:14   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3912 14:39:20   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3911 14:30:03   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3911 14:30:03   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3911 14:29:58   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3911 14:21:57   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3910 14:14:47   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3910 14:14:47   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3910 14:05:16   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3910 14:05:16   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3912 13:53:47   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3912 13:53:47   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3912 13:47:54   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3912 13:47:54   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3913 13:42:10   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3913 13:42:10   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3915 13:31:42   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3915 13:31:42   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3914 13:26:10   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3914 13:26:10   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:20:37   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 13:20:37   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3916 13:11:36   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3916 13:11:36   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3917 12:58:46   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3917 12:58:46   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3918 12:52:21   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3918 12:52:21   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3919 12:47:33   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3919 12:47:33   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3918 12:40:03   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3918 12:40:03   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3920 12:35:59   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3920 12:35:59   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3922 12:23:43   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3922 12:23:43   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3919 12:12:47   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3919 12:12:47   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3920 12:05:22   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3920 12:05:22   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3921 11:59:57   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3921 11:59:57   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3920 11:54:29   1396/6/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3920 11:54:29   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3921 11:47:11   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3921 11:47:11   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3920 11:41:47   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3920 11:41:47   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3926 11:35:36   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3926 11:35:36   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3927 11:26:37   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3927 11:26:37   1396/6/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3919 16:59:03   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3919 16:59:03   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3919 16:59:03   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3919 16:59:03   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3919 16:59:03   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3918 16:49:39   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3918 16:49:39   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3918 16:49:39   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3918 16:49:39   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3918 16:49:39   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3917 16:49:35   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3917 16:49:35   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3917 16:49:35   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3917 16:49:35   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3917 16:49:35   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3916 16:35:11   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3916 16:35:11   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3916 16:35:11   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3916 16:35:11   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3916 16:35:11   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3917 16:29:45   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3917 16:29:45   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3917 16:29:45   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3917 16:29:45   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3917 16:29:45   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3917 16:24:31   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3917 16:24:31   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3917 16:24:31   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3917 16:24:31   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3917 16:24:31   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3916 16:18:46   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3916 16:18:46   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3916 16:18:46   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3916 16:18:46   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3916 16:18:46   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3916 16:08:42   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3916 16:08:42   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3916 16:08:42   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3916 16:08:42   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3916 16:08:42   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3916 16:01:45   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3916 16:01:45   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3916 16:01:45   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3916 16:01:45   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3916 16:01:45   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3916 15:49:11   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3916 15:49:11   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3916 15:49:11   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3916 15:49:11   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3916 15:49:11   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3917 15:43:24   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3917 15:43:24   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3917 15:43:24   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3917 15:43:24   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3917 15:43:24   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3917 15:35:00   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3915 15:28:16   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3916 15:23:58   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3915 15:14:11   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 15:07:14   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3912 14:57:52   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3913 14:52:56   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3912 14:44:40   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3913 14:36:43   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3913 14:27:52   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3913 14:19:27   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3914 14:10:16   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3914 13:57:43   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3915 13:50:22   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3916 13:39:25   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3918 13:30:13   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3915 13:24:20   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3916 13:20:19   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3918 13:09:02   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3916 13:04:04   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3916 12:59:24   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3916 12:59:24   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3915 12:51:42   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3915 12:51:42   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 12:44:54   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3914 12:44:54   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3912 12:39:22   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3912 12:39:22   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3910 12:35:41   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3910 12:35:41   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3912 12:31:06   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3912 12:31:06   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3910 12:25:00   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3910 12:25:00   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3907 12:17:46   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3907 12:17:46   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3906 12:13:29   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3906 12:13:29   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3907 12:11:18   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3908 12:11:14   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3905 11:58:08   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3905 11:58:08   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3903 11:49:36   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3903 11:49:36   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3904 11:43:03   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3904 11:43:03   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3903 11:37:25   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3903 11:37:25   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3903 11:32:21   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3903 11:32:21   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3902 11:28:02   1396/6/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3902 11:28:02   1396/6/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3903 16:58:46   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3903 16:58:46   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3903 16:58:46   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3903 16:58:46   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3903 16:58:46   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3903 16:49:15   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3903 16:49:15   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3903 16:49:15   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3903 16:49:15   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3903 16:49:15   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3901 16:44:20   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3901 16:44:20   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3901 16:44:20   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3901 16:44:20   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3901 16:44:20   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3902 16:36:43   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3902 16:36:43   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3902 16:36:43   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3902 16:36:43   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3902 16:36:43   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3903 16:29:23   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3903 16:29:23   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3903 16:29:23   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3903 16:29:23   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3903 16:29:23   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3903 16:24:20   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3903 16:24:20   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3903 16:24:20   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3903 16:24:20   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3903 16:24:20   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3904 16:12:44   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3904 16:12:44   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3904 16:12:44   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3904 16:12:44   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3904 16:12:44   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3903 16:03:22   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3903 16:03:22   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3903 16:03:22   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3903 16:03:22   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3903 16:03:22   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3901 15:57:09   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3901 15:57:09   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3901 15:57:09   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3901 15:57:09   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3901 15:57:09   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3902 15:52:41   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3902 15:52:41   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3902 15:52:41   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3902 15:52:41   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3902 15:52:41   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3902 15:47:26   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3902 15:47:26   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3902 15:47:26   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3902 15:47:26   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3902 15:47:26   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3901 15:43:59   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3901 15:34:50   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3901 15:33:23   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3900 15:33:11   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3899 15:16:18   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3899 15:11:20   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3899 15:00:54   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3900 14:55:09   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3901 14:44:44   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3900 14:42:42   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3901 14:33:26   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3901 14:18:38   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3900 14:14:37   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3902 14:09:58   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3900 14:02:57   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3901 13:59:24   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3901 13:59:20   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3901 13:52:22   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3902 13:50:10   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3901 13:46:11   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3900 13:40:54   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3898 13:40:50   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3899 13:36:10   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3899 13:26:42   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3897 13:26:24   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3898 13:21:04   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3897 13:15:19   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3897 13:12:26   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3896 13:05:59   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3895 12:58:29   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3896 12:54:34   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3895 12:49:57   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3896 12:49:52   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3895 12:43:46   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3894 12:38:19   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3896 12:33:09   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3896 12:31:14   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3894 12:26:22   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3893 12:19:48   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3894 12:16:29   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3894 12:07:38   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3896 12:00:49   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3896 11:52:41   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3895 11:52:37   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3895 11:46:03   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3896 11:44:02   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3895 11:38:54   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3896 11:37:27   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3894 11:32:58   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3895 11:27:20   1396/6/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3896 11:24:57   1396/6/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3900 16:58:00   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3900 16:58:00   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3900 16:58:00   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3901 16:57:55   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3901 16:57:55   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3901 16:57:55   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3901 16:40:47   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3901 16:40:47   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3901 16:40:47   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3900 16:34:02   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3900 16:34:02   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3900 16:34:02   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3901 16:28:21   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3901 16:28:21   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3901 16:28:21   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3901 16:17:47   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3901 16:17:47   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3901 16:17:47   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3901 16:11:38   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3901 16:11:38   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3901 16:11:38   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3901 16:04:41   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3901 16:04:41   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3901 16:04:41   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3902 15:58:15   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3902 15:58:15   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3902 15:58:15   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3904 15:49:30   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3904 15:49:30   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3904 15:49:30   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3904 15:39:47   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3904 15:39:47   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3904 15:39:47   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3902 15:27:45   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3902 15:21:23   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3902 15:16:20   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3902 15:07:44   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3902 15:00:09   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3903 14:49:11   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3902 14:39:06   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3902 14:32:27   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3902 14:25:33   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3903 14:19:01   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3901 14:16:17   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3902 14:11:42   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3901 14:01:56   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3902 14:01:53   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3902 13:50:49   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3901 13:40:54   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3902 13:40:50   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3902 13:35:59   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3901 13:30:43   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3901 13:24:22   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3902 13:24:19   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3900 13:12:46   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3900 13:06:08   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3901 12:55:04   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3902 12:43:56   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3901 12:38:35   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3901 12:29:08   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3902 12:24:15   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3900 12:20:06   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3902 12:16:34   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3903 12:12:33   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3901 12:10:18   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3900 12:10:01   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3902 12:02:51   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3903 11:59:55   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3900 11:58:56   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3903 11:50:05   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3906 11:45:59   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3907 11:38:02   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3908 11:34:35   1396/6/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3910 11:24:42   1396/6/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3911 13:57:01   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3911 13:57:01   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3911 13:57:01   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3911 13:57:01   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3911 13:57:01   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3911 13:57:01   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3911 13:57:01   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3911 13:57:01   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3911 13:57:01   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3911 13:57:01   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3911 13:57:01   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3911 13:57:01   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3911 13:57:01   1396/6/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 13:42:09   1396/6/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 13:42:09   1396/6/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 13:42:09   1396/6/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 13:42:09   1396/6/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 13:42:09   1396/6/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 13:42:09   1396/6/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 13:42:09   1396/6/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 13:42:09   1396/6/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 13:42:09   1396/6/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 13:42:09   1396/6/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 13:42:09   1396/6/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 13:42:09   1396/6/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 13:42:09   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3911 13:36:57   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3911 13:36:57   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3911 13:36:57   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3911 13:36:57   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3911 13:36:57   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3911 13:36:57   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3911 13:36:57   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3911 13:36:57   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3911 13:36:57   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3911 13:36:57   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3911 13:36:57   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3911 13:36:57   1396/6/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3911 13:36:57   1396/6/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 13:24:57   1396/6/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3912 13:24:57   1396/6/16

معاملات دلار سبزه میدان

دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3890.5 15:25:30   1396/6/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3890.5 15:25:30   1396/6/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3890.5 15:25:30   1396/6/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3890.5 15:25:30   1396/6/28
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3890.5 15:25:30   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892.5 13:23:43   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892.5 13:23:43   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892.5 13:23:43   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892.5 13:23:43   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892.5 13:23:43   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892.5 13:23:43   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892.5 13:23:43   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892.5 13:22:40   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892.5 13:22:40   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892.5 13:22:40   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892.5 13:22:40   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892.5 13:22:40   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892.5 13:22:40   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892.5 13:22:40   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892.5 13:22:18   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892.5 13:22:18   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892.5 13:22:18   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892.5 13:22:18   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892.5 13:22:18   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892.5 13:22:18   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892.5 13:22:18   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:22:04   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:22:04   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:22:04   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:22:04   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:22:04   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:22:04   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:22:04   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:21:43   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:21:43   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:21:43   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:21:43   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:21:43   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:21:43   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:21:43   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:21:00   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:21:00   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:21:00   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:21:00   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:21:00   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:21:00   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:21:00   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:20:41   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:20:41   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:20:41   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:20:41   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:20:41   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:20:41   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893 13:20:41   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893.5 13:20:39   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893.5 13:20:39   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893.5 13:20:39   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893.5 13:20:39   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893.5 13:20:39   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893.5 13:20:39   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3893.5 13:20:39   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3894.5 12:43:57   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3894.5 12:43:57   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3894.5 12:43:57   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3894.5 12:43:57   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3894.5 12:43:57   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3894.5 12:43:57   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3894.5 12:43:57   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3894.5 12:43:44   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3894.5 12:43:44   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3894.5 12:43:44   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3894.5 12:43:44   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3894.5 12:43:44   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3894.5 12:43:44   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3894.5 12:43:44   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3894 12:37:36   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3894 12:37:36   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3894 12:37:36   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3895 12:34:57   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3895 12:29:02   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3895 12:27:58   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3895 12:27:31   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3895 12:27:15   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3895 12:27:07   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3895.5 12:26:58   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3895.5 12:26:41   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3895 12:08:05   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3895.5 12:08:02   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3895 11:48:22   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3895.5 11:48:02   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3896 11:35:10   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3896 11:29:54   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3896 11:29:54   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 11:24:44   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 11:24:44   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 11:23:56   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 11:23:56   1396/6/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 16:55:22   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 16:55:22   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 16:55:22   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 16:55:22   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 16:55:22   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 16:55:22   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 16:05:40   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 16:05:40   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 16:05:40   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 16:05:40   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 16:05:40   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 16:05:40   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 16:05:30   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 16:05:30   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 16:05:30   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 16:05:30   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 16:05:30   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 16:05:30   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:57:27   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:57:27   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:57:27   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:57:27   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:57:27   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:57:27   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:56:31   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:56:31   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:56:31   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:56:31   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:56:31   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:56:31   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:56:25   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:56:25   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:56:25   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:56:25   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:56:25   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 15:55:52   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 15:55:52   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 15:55:52   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 15:55:52   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 15:55:52   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 15:55:42   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 15:55:42   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 15:55:42   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 15:55:42   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 15:55:42   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:55:34   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:55:34   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:55:34   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:55:34   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:55:34   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:28:11   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:28:11   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:28:11   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:28:11   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:28:11   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:28:06   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:28:06   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:28:06   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:28:06   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:28:06   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:28:01   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:27:43   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:27:29   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:27:20   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898.5 15:27:14   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898.5 14:50:19   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898.5 14:50:12   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3899 14:40:08   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3899 14:40:08   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3899 14:08:01   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3899 14:08:01   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:07:26   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:07:26   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 12:48:35   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 12:48:35   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 12:48:35   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 12:21:22   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 12:21:22   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 12:21:22   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3897.5 12:21:19   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3897.5 12:21:19   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3897.5 12:21:19   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 12:20:53   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 12:20:53   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 12:20:53   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3899.5 12:10:58   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3899.5 12:10:58   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3899.5 12:10:58   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3899.5 12:10:58   1396/6/27
دلارسبزه نقدی معامله 200 تا 3898 12:09:42   1396/6/27
دلارسبزه نقدی معامله 200 تا 3898 12:09:42   1396/6/27
دلارسبزه نقدی معامله 200 تا 3898 12:09:42   1396/6/27
دلارسبزه نقدی معامله 200 تا 3898 12:09:42   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3900 12:00:32   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3900 12:00:32   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3900 12:00:32   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:54:08   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:54:08   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:54:08   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:53:30   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:53:30   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:53:30   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:53:15   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:53:15   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:53:15   1396/6/27
دلارسبزه نقدی معامله 200 تا 3900 11:51:31   1396/6/27
دلارسبزه نقدی معامله 200 تا 3900 11:51:31   1396/6/27
دلارسبزه نقدی معامله 200 تا 3900 11:51:31   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3900 11:51:19   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3900 11:51:19   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3900 11:51:07   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:50:52   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:50:48   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:50:38   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3901 11:42:58   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3901 11:40:53   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3901 11:39:33   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3901 11:38:43   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3901 11:13:15   1396/6/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 16:21:26   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 16:21:26   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 16:21:26   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3896.5 15:22:56   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3896.5 15:22:56   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3896.5 15:22:56   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3896.5 15:22:56   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:22:12   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:22:12   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:22:12   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:22:12   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:22:07   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:22:07   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:22:07   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897 15:22:07   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:21:48   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:21:48   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:21:48   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:21:48   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 15:16:40   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 15:16:40   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 15:16:40   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 15:16:40   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 15:16:16   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 15:16:16   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 15:16:16   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3897.5 15:16:16   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:16:08   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:16:08   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:16:08   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:16:08   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:15:22   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:15:22   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:15:22   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:15:22   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:15:18   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:15:18   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:15:18   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3898 15:15:18   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3899 14:52:56   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3899 14:52:56   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3899 14:52:56   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3899.5 14:52:47   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:38:36   1396/6/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3902 13:13:10   1396/6/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3902 13:13:10   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 13:12:50   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 13:12:50   1396/6/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3902 13:12:48   1396/6/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3902 13:12:48   1396/6/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3902 13:08:00   1396/6/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3902 13:08:00   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3904 13:02:50   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3904 13:02:50   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3904 13:02:39   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3904 13:02:39   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3903.5 12:57:06   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3903.5 12:57:06   1396/6/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3902.5 12:48:02   1396/6/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3902.5 12:48:02   1396/6/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3902.5 12:47:23   1396/6/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3902.5 12:47:23   1396/6/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3902.5 12:46:48   1396/6/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3902.5 12:46:48   1396/6/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3903 12:45:32   1396/6/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3903 12:45:32   1396/6/26
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3902.5 12:44:26   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3903 12:19:20   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3903 12:18:25   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3903 12:17:54   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3901 11:50:55   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3901 11:50:55   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3899.5 11:41:53   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3899.5 11:41:53   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3899.5 11:41:45   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3899.5 11:41:45   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:41:38   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:40:54   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:40:41   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:38:22   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:37:31   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:37:17   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:37:06   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:35:50   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:35:34   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:34:59   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:34:52   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:34:22   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 11:33:25   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900.5 11:32:37   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3901 11:28:58   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3901 11:28:28   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3901.5 11:26:46   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3902 11:24:21   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3901 11:20:58   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3902 11:20:50   1396/6/26
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 15:40:00   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 15:40:00   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 15:40:00   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 15:39:53   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 15:39:53   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 15:39:53   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 15:39:43   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 15:39:43   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 15:39:43   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907.5 15:39:18   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907.5 15:39:18   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907.5 15:39:18   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3908 15:36:57   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3908 15:36:57   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3908 15:36:57   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3908 15:36:07   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3908 15:36:07   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3908 15:36:07   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3908 15:35:43   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3908 15:35:43   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3908 15:35:43   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3909.5 14:53:43   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3909.5 14:53:43   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3909.5 14:53:43   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3909.5 14:53:43   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3909.5 14:50:54   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3909.5 14:50:54   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3909.5 14:50:54   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3909.5 14:50:54   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 14:49:17   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 14:49:17   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 14:49:17   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 14:49:17   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 14:47:17   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 14:47:17   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 14:47:17   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 14:47:17   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 14:46:57   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 14:46:49   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 14:46:46   1396/6/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3910 14:36:35   1396/6/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3910 14:34:46   1396/6/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3910 14:34:25   1396/6/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3910 14:31:52   1396/6/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3910 14:31:43   1396/6/25
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3910 14:29:45   1396/6/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3910 14:29:00   1396/6/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3910 14:28:54   1396/6/25
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3910 14:26:42   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3909.5 13:56:52   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 13:56:42   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 13:56:34   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3911 13:12:50   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3911 13:12:50   1396/6/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3908 12:32:24   1396/6/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3908 12:32:24   1396/6/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3908 12:32:24   1396/6/25
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3907.5 12:32:02   1396/6/25
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3907.5 12:32:02   1396/6/25
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3907.5 12:32:02   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 11:44:25   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 11:44:25   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 11:44:25   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 11:44:10   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 11:44:10   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 11:44:10   1396/6/25
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3907 11:41:53   1396/6/25
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3907 11:41:53   1396/6/25
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3907 11:41:53   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 11:21:19   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 11:21:19   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 11:21:19   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 11:21:19   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 11:20:17   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 11:20:17   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 11:20:17   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 11:20:17   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 11:20:05   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 11:20:05   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 11:20:05   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 11:20:00   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 11:20:00   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3907 11:20:00   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3908 11:19:55   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3908 11:19:55   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3908 11:19:55   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3908 11:19:20   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3908 11:19:20   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3908 11:19:20   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3908 11:18:59   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3908 11:18:59   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3908 11:18:51   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3908 11:18:51   1396/6/25
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911 11:13:12   1396/6/25
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913.5 12:47:31   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913.5 12:47:31   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913.5 12:47:31   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913.5 12:47:31   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913.5 12:47:31   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913.5 12:47:31   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913.5 12:47:31   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913.5 12:47:31   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913.5 12:47:31   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913.5 12:47:31   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913.5 12:47:31   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:10   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:10   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:10   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:10   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:10   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:10   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:10   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:10   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:10   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:10   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:10   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3913 12:38:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:38:05   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:38:05   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:38:05   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:38:05   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:38:05   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:38:05   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:38:05   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:38:05   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:38:05   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:38:05   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:38:05   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:36:43   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:36:43   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:36:43   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:36:43   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:36:43   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:36:43   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:36:43   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:36:43   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:36:43   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:36:43   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 12:36:43   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:19:00   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:19:00   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:19:00   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:19:00   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:19:00   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:19:00   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:19:00   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:19:00   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:19:00   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:19:00   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:19:00   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:49   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:49   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:49   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:49   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:49   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:49   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:49   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:49   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:49   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:49   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:49   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:33   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:33   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:33   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:33   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:33   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:33   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:33   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:33   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:33   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:33   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:33   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:25   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:25   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:25   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:25   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:25   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:25   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:25   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:25   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:25   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:25   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:25   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:21   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:21   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:21   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:21   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:21   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:21   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:21   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:21   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:21   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:21   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:18:21   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:16:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:16:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:16:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:16:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:16:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:16:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:16:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:16:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:16:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:16:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:16:07   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3909 12:16:00   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3908.5 12:15:58   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3908 12:13:30   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3908 12:13:12   1396/6/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3909.5 11:31:57   1396/6/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3909.5 11:22:11   1396/6/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3909 11:19:40   1396/6/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 11:17:51   1396/6/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 11:17:24   1396/6/23
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 11:17:00   1396/6/23
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 15:21:35   1396/6/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 15:21:35   1396/6/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 15:21:35   1396/6/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 15:21:35   1396/6/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 15:21:35   1396/6/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3912 15:21:35   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 14:03:19   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 14:03:19   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 14:03:19   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 14:03:19   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 14:03:19   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 14:03:19   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 14:03:19   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 13:57:48   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 13:57:48   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 13:57:48   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 13:57:48   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 13:57:48   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 13:57:48   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910 13:57:48   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.2 13:57:35   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.2 13:57:35   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.2 13:57:35   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.2 13:57:35   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.2 13:57:35   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.2 13:57:35   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.2 13:57:35   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:56:03   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:56:03   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:56:03   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:56:03   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:56:03   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:56:03   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:56:03   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:55:59   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:55:59   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:55:59   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:55:59   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:55:59   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:55:59   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:55:59   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911 13:55:40   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911 13:55:40   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911 13:55:40   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911 13:55:40   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911 13:55:40   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911 13:55:40   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:55:22   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:55:22   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:55:22   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:55:22   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:55:22   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:55:22   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:55:20   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:55:20   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:55:20   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:55:20   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:55:20   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3910.5 13:55:20   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911 13:55:17   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911 13:55:17   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911 13:55:17   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911 13:55:17   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911 13:55:17   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911 13:55:17   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911 13:55:15   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911 13:55:15   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911 13:55:15   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911 13:55:15   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911 13:55:15   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911 13:55:15   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911.5 13:54:07   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911.5 13:54:07   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3911.5 13:53:35   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3912 13:53:25   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3913 13:53:22   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3915 13:12:44   1396/6/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3917 12:47:54   1396/6/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3917 12:47:54   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3918 11:50:43   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3918 11:50:43   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3918.5 11:49:35   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3918.5 11:49:35   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3917 11:47:08   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3917 11:47:08   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3917 11:47:08   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3923.5 11:11:30   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3923.5 11:11:30   1396/6/22
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3923.5 11:11:30   1396/6/22
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3918 17:07:34   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3918 17:07:34   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3918 17:07:34   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3918 17:07:34   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3918 17:07:34   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3918 17:07:34   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3917 16:49:37   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3917 16:49:37   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3917 16:49:37   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3917 16:49:37   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3917 16:49:37   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3917 16:49:37   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3917 16:49:37   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916.5 16:48:04   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916.5 16:48:04   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916.5 16:48:04   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916.5 16:48:04   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916.5 16:48:04   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916.5 16:48:04   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916.5 16:48:04   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916 16:47:53   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916 16:47:53   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916 16:47:53   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916 16:47:53   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916 16:47:53   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916 16:47:53   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916 16:47:53   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3917 16:17:32   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3917 16:17:32   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3917 16:17:32   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3917 16:17:32   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3917 16:17:32   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3917 16:17:32   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3917 16:17:32   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916 16:09:12   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916 16:09:12   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916 16:09:12   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916 16:09:12   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916 16:09:12   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916 16:09:12   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916 16:09:02   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916 16:09:02   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916 16:09:02   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916 16:09:02   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916 16:09:02   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3916 16:09:02   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3913 14:41:31   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3913 14:41:31   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3913 14:41:31   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3913 14:41:31   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3913 14:41:31   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3913 14:41:31   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 11:32:17   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 11:32:17   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 11:32:17   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 11:32:17   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 11:32:17   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 11:32:17   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 11:32:17   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 11:32:17   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3903 11:31:45   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3903 11:31:45   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3903 11:31:45   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3903 11:31:45   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3903 11:31:45   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3903 11:31:45   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3903 11:31:45   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3903 11:31:45   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 11:31:38   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 11:31:38   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 11:31:38   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 11:31:38   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 11:31:38   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 11:31:38   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 11:31:38   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 11:31:38   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3902.5 11:29:05   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3902.5 11:29:05   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3902.5 11:29:05   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3902.5 11:29:05   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3902.5 11:28:51   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3902.5 11:28:51   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3902.5 11:28:51   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3902.5 11:28:51   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3902.5 11:28:45   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3902.5 11:28:45   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3902.5 11:28:45   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3902.5 11:28:45   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3902.5 11:28:01   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3902.5 11:28:01   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3902.5 11:28:01   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3902.5 11:28:01   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 11:27:48   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 11:27:48   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 11:27:48   1396/6/21
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903 11:27:48   1396/6/21
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900.5 15:11:28   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900.5 15:11:28   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900.5 15:11:28   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900.5 15:11:28   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900.5 15:11:28   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900.5 15:11:28   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900.5 15:11:28   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900.5 15:11:28   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:14:18   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:14:18   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:14:18   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:14:18   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:14:18   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:14:18   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:14:18   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:14:18   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:14:18   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:13:42   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:13:42   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:13:42   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:13:42   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:13:42   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:13:42   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:13:42   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:13:42   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:13:34   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:13:34   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:13:34   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:13:34   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:13:34   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3896 13:09:14   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3896 13:09:14   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3896 13:09:14   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3896 13:09:14   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3896 13:09:14   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3896 13:09:14   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3896 13:08:54   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3896 13:08:54   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3896 13:08:54   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3896 13:08:54   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3896 13:08:54   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3896 13:08:54   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3896 12:30:32   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3896 12:30:32   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3896 12:30:32   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3896 12:30:32   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3896 12:30:32   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3896 12:30:32   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3896 12:30:32   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895.5 12:01:52   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895.5 12:01:52   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895.5 12:01:52   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895.5 12:01:52   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895.5 12:01:52   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895.5 12:01:52   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895.5 12:01:52   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 300 تا 3895.5 11:55:44   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 300 تا 3895.5 11:55:44   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 300 تا 3895.5 11:55:44   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 300 تا 3895.5 11:55:44   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 300 تا 3895.5 11:55:44   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 300 تا 3895.5 11:55:44   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 300 تا 3895.5 11:55:44   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895 11:55:13   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895 11:55:13   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895 11:55:13   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895 11:55:13   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895 11:55:13   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895 11:55:13   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895 11:55:13   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895 11:54:50   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895 11:54:50   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895 11:54:50   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895 11:54:50   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895 11:54:50   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895 11:54:50   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895 11:54:50   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895 11:54:25   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895 11:54:25   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895 11:54:25   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895 11:53:23   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895 11:53:23   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895.5 11:51:59   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895.5 11:51:59   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895.5 11:51:06   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895.5 11:51:06   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895.5 11:50:50   1396/6/20
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3895 11:50:43   1396/6/20
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:35:12   1396/6/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:35:12   1396/6/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:35:12   1396/6/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 14:35:12   1396/6/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3902 14:34:06   1396/6/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3902 14:34:06   1396/6/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3902 14:34:06   1396/6/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3902 14:34:06   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3901 14:25:57   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3901 14:25:57   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3901 14:25:57   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3901 14:25:57   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3901 14:25:34   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3901 14:25:34   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3901 14:25:34   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3901 14:25:34   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3901 14:25:05   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3901 14:25:05   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3901 14:25:05   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3901 14:25:05   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3901 14:24:54   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3901 14:24:54   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3901 14:24:54   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3901 14:24:54   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3901 14:24:27   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3901 14:24:27   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3901 14:24:27   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3901 14:24:27   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3901 14:24:16   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3901 14:24:16   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3901 14:24:16   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3901 14:24:16   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3901 14:24:03   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3901 14:24:03   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3901 14:24:03   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3901 14:24:03   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900 14:16:48   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900 14:16:48   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900 14:16:48   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900 14:16:48   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900 14:16:35   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900 14:16:35   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900 14:16:35   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900 14:16:35   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900.5 14:09:59   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900 14:09:53   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900 14:09:30   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3899 14:09:24   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3898 14:08:17   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3901 13:23:45   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3901 13:20:16   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3901 13:19:59   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900.5 13:18:36   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900.5 13:17:41   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900.5 13:17:25   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900.5 13:14:58   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900 13:14:08   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900 13:12:59   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3902 12:38:30   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3902 12:38:30   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3901.5 12:38:07   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3901.5 12:38:07   1396/6/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3901.5 12:21:50   1396/6/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3901.5 12:21:41   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3901 12:20:56   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3900 12:18:41   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3899 12:18:26   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3899 12:18:11   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 500 تا 3899 12:16:01   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3899 12:15:46   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3899 12:07:57   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3899 12:07:42   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3898 12:07:17   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3898 12:07:00   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3898 12:06:35   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3898 12:04:38   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3898 12:04:15   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3897 12:04:13   1396/6/19
دلارسبزه نقدی خرید 200 تا 3905 11:35:06   1396/6/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3905 11:32:26   1396/6/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3905.5 11:32:06   1396/6/19
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:31:24   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:31:24   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:31:24   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:31:24   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:31:24   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:31:24   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:31:24   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:31:24   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:31:24   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:31:24   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:31:24   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:31:24   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:31:24   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:31:24   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:31:24   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:32   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:32   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:32   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:32   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:32   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:32   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:32   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:32   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:32   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:32   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:32   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:32   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:32   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:32   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:32   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:03   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:03   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:03   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:03   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:03   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:03   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:03   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:03   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:03   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:03   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:03   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:03   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:03   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:03   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:30:03   1396/6/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3903 11:29:37   1396/6/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3903 11:29:37   1396/6/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3903 11:29:37   1396/6/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3903 11:29:37   1396/6/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3903 11:29:37   1396/6/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3903 11:29:37   1396/6/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3903 11:29:37   1396/6/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3903 11:29:37   1396/6/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3903 11:29:37   1396/6/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3903 11:29:37   1396/6/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3903 11:29:37   1396/6/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3903 11:29:37   1396/6/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3903 11:29:37   1396/6/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3903 11:29:37   1396/6/16
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3903 11:29:37   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:57   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:57   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:57   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:57   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:57   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:57   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:57   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:57   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:57   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:57   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:57   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:57   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:57   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:57   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:57   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:42   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:42   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:42   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:42   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:42   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:42   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:42   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:42   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:42   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:42   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:42   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:42   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:42   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:42   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3903.5 11:28:42   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3904 11:26:20   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3904 11:26:20   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3904 11:26:20   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3904 11:26:20   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3904 11:26:20   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3904 11:26:20   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3904 11:26:20   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3904 11:26:20   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3904 11:26:20   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3904 11:26:20   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3904 11:26:20   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3904 11:26:20   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3904 11:26:20   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3904 11:26:20   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 500 تا 3904 11:26:20   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3904 11:26:02   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3904 11:26:02   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3904 11:26:02   1396/6/16
دلارسبزه نقدی فروش 200 تا 3904 11:26:02   1396/6/16
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1245600 00:29:48   1396/6/29
آخرین لفظ فروش 200 1246000 00:15:05   1396/6/29
آخرین معامله 200 1244700 23:17:56   1396/6/28

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,267 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,653 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 38,770 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 150 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 38,203 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 717 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 37,864 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1,056 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.79%