صفحات مرتبط

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار آزاد 37,530 (0%) 0 37,500 37,530 ۳ اردیبهشت
دلار حواله 38100 (0%) 0 38100 38120 ۳ اردیبهشت
دلار پاساژ افشار 37,380 (0%) 0 37,380 37,380 ۳ اردیبهشت
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار سنا 37,435 (0%) 0 37,420 37,481 ۳ اردیبهشت
دلار مبادله ای 32,439 (0%) 0 32,439 32,439 ۲ اردیبهشت
دلار سبزه میدان 37,500 (0%) 0 37,490 37,580 ۳ اردیبهشت

دلار آزاد

 • نرخ فعلی : 37,530
 • بالاترین قیمت روز : 37,530
 • پایین ترین قیمت روز : 37,500
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 37,530
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
37,530 ریال 16:25:20
37,520 ریال 15:47:17
37,510 ریال 14:25:18
37,520 ریال 11:34:24
37,530 ریال 11:33:18
37,520 ریال 11:17:18
37,510 ریال 10:31:18
37,500 ریال 10:18:20

دلار حواله

 • نرخ فعلی : 38100
 • بالاترین قیمت روز : 38120
 • پایین ترین قیمت روز : 38100
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 38,100
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
38,100 ریال 12:40:27
38,120 ریال 12:04:18

دلار سنا

 • نرخ فعلی : 37,435
 • بالاترین قیمت روز : 37,481
 • پایین ترین قیمت روز : 37,420
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 37,435
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
37,435 ریال 18:01:17
37,434 ریال 17:01:18
37,429 ریال 16:01:17
37,427 ریال 15:01:19
37,424 ریال 14:01:19
37,420 ریال 13:01:17
37,424 ریال 12:01:24
37,436 ریال 11:01:19
37,438 ریال 10:01:23
37,481 ریال 9:01:15

دلار سبزه میدان

 • نرخ فعلی : 37,500
 • بالاترین قیمت روز : 37,580
 • پایین ترین قیمت روز : 37,490
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 37,500
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
37,500 ریال 14:22:41
37,490 ریال 14:08:42
37,510 ریال 13:28:01
37,520 ریال 13:20:01
37,530 ریال 12:47:41
37,540 ریال 12:36:41
37,530 ریال 11:58:01
37,540 ریال 11:25:31
37,580 ریال 11:23:01

دلار آزاد

منظور از این نرخ که از آن به عنوان نرخ دلار آزاد یاد می شود قیمت دلار در معاملات نقدی و رایج روزانه است. معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال را با هم تبادل می نمایند.

دلار حواله

حواله نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری خود، به یکی از بانک‌های همکار(کارگزار) خود در خارج از کشور، حواله‌ ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن پرداخت کند.

دلار سنا

منظور نرخ های محاسبه و اعلامی در سامانه سنا است. این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سامانه سنا زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد.

دلار مبادله ای

منظور نرخ های اعلام شده مرکز مبادلات ارزی است که روزانه یک نوبت اعلام و عموما به عنوان نرخ دولتی یا رسمی ارز تلقی می گردد. مرکز مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و به منظور ساماندهی عرضه و تقاضای ارزها در شبکه بین بانکی کشور ایجاد شده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار آزاد

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
معاملات دلار پاساژ افشار
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3750 16:57:19 1396/2/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3750 16:49:46 1396/2/3
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3750 16:29:18 1396/2/3
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3751 16:18:34 1396/2/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3749 16:12:26 1396/2/3
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3751 16:04:01 1396/2/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3751 15:59:11 1396/2/3
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3752 15:49:15 1396/2/3
معاملات دلار سبزه میدان
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3749 15:20:03   1396/2/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3750 15:19:39   1396/2/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3750 14:50:02   1396/2/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3749 14:46:46   1396/2/3
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3750 14:37:10   1396/2/3
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 3749 14:46:46   1396/2/3
آخرین لفظ فروش
آخرین معامله 100 3749 13:55:55   1396/2/3

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,129 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,401 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 37,573 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 43 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 37,844 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 314 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 37,997 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 467 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.24%