صرافی پارس

82804542 - 82804543
85319743
تهران
تهران - بلوار مرزداران - خیابان شهید ابراهيمي - برج الوند - واحد ۶ - طبقه ۱
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید 14150 ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش 14400 ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ - ۰:۰۰
یورو / خرید 16400 ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ - ۲۰:۰۱
یورو / فروش 16900 ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ - ۱۴:۰۱
پوند / خرید 18300 ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ - ۱۸:۰۱
پوند / فروش 18700 ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ - ۱۸:۰۱
دلار کانادا / خرید 11100 ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش 11300 ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید 3200 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش 3260 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید 1140 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش 3900 ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / خرید 4360 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / فروش 4400 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
کرون سوئد / خرید 1500 ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ - ۰:۰۰
کرون سوئد / فروش 1700 ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ - ۰:۰۰
کرون نروژ / خرید 1600 ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ - ۲۰:۰۱
کرون نروژ / فروش 1800 ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ - ۰:۰۰
کرون دانمارک / خرید 2100 ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ - ۱۵:۰۱
کرون دانمارک / فروش 2300 ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ - ۰:۰۰
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ - ۰:۰۰
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید 2200 ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش 2400 ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ - ۰:۰۰
ریال عربستان / خرید 1110 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
ریال عربستان / فروش 1120 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید 2000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ - ۰:۰۰
یوان چین / فروش 2200 ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ - ۰:۰۰
روبل روسیه / خرید 1780 ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ - ۰:۰۰
روبل روسیه / فروش 2910 ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ - ۰:۰۰
رینگیت مالزی / خرید 3300 ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ - ۱۵:۰۱
رینگیت مالزی / فروش 3500 ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ - ۱۵:۰۱
بات تایلند / خرید 1160 ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ - ۰:۰۰
بات تایلند / فروش 1180 ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ - ۰:۰۰
روپیه هند / خرید 1040 ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ - ۰:۰۰
روپیه هند / فروش 1060 ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ - ۰:۰۰
دلار سنگاپور / خرید 3160 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دلار سنگاپور / فروش 3170 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دلار هنگ کنگ / خرید 1800 ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ - ۰:۰۰
دلار هنگ کنگ / فروش 1800 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ - ۰:۰۰
منات آذربایجان / خرید 2500 ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ - ۰:۰۰
منات آذربایجان / فروش 8500 ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ - ۰:۰۰
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ - ۰:۰۰
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ - ۰:۰۰
افغانی / خرید 13150 ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ - ۰:۰۰
افغانی / فروش 13300 ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ - ۰:۰۰
دینار کویت / خرید 11930 ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ - ۰:۰۰
دینار کویت / فروش 13550 ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ - ۰:۰۰
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ - ۰:۰۰
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ - ۰:۰۰
دینار بحرین / خرید 10700 ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ - ۰:۰۰
دینار بحرین / فروش 10800 ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ - ۰:۰۰
ریال عمان / خرید 11300 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
ریال عمان / فروش 11400 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
ریال قطر / خرید 3800 ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ - ۰:۰۰
ریال قطر / فروش 4000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ - ۰:۰۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
transfer-chf-buy - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
transfer-nok-buy - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
transfer-dkk-buy - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
transfer-dkk-sell - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۰:۰۰
حواله ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۰:۰۰
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۱۳
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۱۳
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه گرمی / خرید 540000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / فروش 640000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید 970000 ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / فروش 1110000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / خرید 2000000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / فروش 2110000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / خرید 4340000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / فروش 4590000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / خرید 3900000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / فروش 4170000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید 850000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید 1740000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید 3850000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
طلای 24 عیار / فروش 536000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
طلای 18 عیار / فروش 402000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید