صرافی پارس

82804542 - 82804543
85319743
تهران
تهران - بلوار مرزداران - خیابان شهید ابراهيمي - برج الوند - واحد ۶ - طبقه ۱
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
یوان چین / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ - ۰:۰۰
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ - ۰:۰۰
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ - ۰:۰۰
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
افغانی / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
افغانی / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۰۰
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۰۰
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
transfer-chf-buy - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۰۰
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۰۰
transfer-nok-buy - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
transfer-dkk-buy - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
transfer-dkk-sell - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه گرمی / خرید 315000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / فروش 365000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید 535000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / فروش 595000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / خرید 975000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / فروش 1035000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / خرید 1995000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / فروش 2055000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / خرید 1900000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / فروش 1960000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید 450000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش 500000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید 910000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش 960000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید 1890000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش 1950000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید