شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صرافی میرزایی

۶۸ – ۳۶۲۳۵۷۶۲ - 071
۳۶۲۵۶۶۰۰ - 071
info@sarafimirzaei.com
شیراز
شیراز – پل معالی آباد – بعد از آفتاب فارس
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید 49500 ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش 50600 ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۰:۰۰
پوند / خرید 133500 ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ - ۰:۰۰
پوند / فروش 137500 ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ - ۰:۰۰
یورو / خرید 123500 ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ - ۰:۰۰
یورو / فروش 127500 ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید 38000 ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش 38500 ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید 74000 ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش 82000 ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید 20200 ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش 21900 ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید 13300 ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش 13700 ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۰:۰۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید