شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صرافی شیراز

32955 - 071
32234010 - 071
شیراز
شیراز _ چهار راه زند _ ابتدای خیابان سعدی _ صرافی شیراز
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید 41800 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش 42000 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
یورو / خرید 51600 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
یورو / فروش 51800 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
پوند / خرید 59250 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
پوند / فروش 59350 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید 32250 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش 32350 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید 11300 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش 11400 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید 20000 ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش 21200 ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید 32900 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش 33000 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
ریال عمان / خرید 108500 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
ریال عمان / فروش 109200 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دینار عراق / خرید 75 ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۰:۰۰
دینار عراق / فروش 95 ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ - ۱۳:۴۹
دینار کویت / خرید 139000 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دینار کویت / فروش 139500 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
رینگیت مالزی / خرید 25000 ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ - ۱۳:۴۹
رینگیت مالزی / فروش 12000 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید 14000 ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ - ۱۳:۴۹
یوان چین / فروش 7500 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
ین ژاپن / خرید 3800 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
ین ژاپن / فروش 4000 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
کرون دانمارک / خرید 6850 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
کرون دانمارک / فروش 6950 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
کرون نروژ / خرید 5300 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
کرون نروژ / فروش 5400 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
کرون سوئد / خرید 10500 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - ۰:۰۰
کرون سوئد / فروش 5020 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / خرید 43700 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / فروش 43900 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دینار بحرین / خرید 110000 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دینار بحرین / فروش 111700 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
ریال عربستان / خرید 11000 ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
ریال عربستان / فروش 11500 ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
ریال قطر / خرید 10700 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
ریال قطر / فروش 11100 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی یورو / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار استرالیا / خرید 28250 ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۴۹
حواله دلار استرالیا / فروش 28800 ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۴۹
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۰
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۰
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
حواله ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله ریال عمان / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه بهار آزادی / خرید 38900000 ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۴۹
سکه بهار آزادی / فروش 40400000 ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۴۹
سکه امامی / خرید 39050000 ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۴۹
سکه امامی / فروش 40550000 ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۴۹
نیم سکه / خرید 19500000 ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۴۹
نیم سکه / فروش 21000000 ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۴۹
ربع سکه / خرید 12000000 ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۴۹
ربع سکه / فروش 13000000 ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۴۹
سکه گرمی / خرید 7800000 ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / فروش 8500000 ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۰۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید