صفحات مرتبط

صرافی کورش

54312030 - 54312040 - 011
54286000 - 011
تنكابن
مازندران - تنكابن(شهسوار) - ضلع شمالي ميدان كريم اباد - مجتمع تجاري كورش
 
ارز آخرین قیمت زمان
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید 4800 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ - ۲:۳۰
یوان چین / فروش 4880 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ - ۲:۳۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار آمریکا / خرید 4744 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله یورو / خرید 5838 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله پوند / خرید 6231 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله دلار کانادا / خرید 3838 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله دلار استرالیا / خرید 3741 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله درهم امارات / خرید 1265 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله لیر ترکیه / خرید 1278 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله کرون سوئد / خرید 601 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۷:۱۱
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۷:۱۱
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۷:۱۱
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۷:۱۱
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۷:۱۱
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۷:۱۱
حواله شرکتی فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۷:۱۱
transfer-sek-company-sell - ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۷:۱۱
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۷:۱۱
transfer-nok-company-sell - ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۷:۱۱
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه بهار آزادی / خرید 2520000 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۲۶
سکه بهار آزادی / فروش 2675000 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۲۶
سکه امامی / خرید 2710000 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۲۶
سکه امامی / فروش 2815000 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۲۶
نیم سکه / خرید 1290000 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۲۶
نیم سکه / فروش 1395000 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۲۶
ربع سکه / خرید 650000 ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / فروش 755000 ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / خرید 350000 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۵۱
سکه گرمی / فروش 405000 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۵۱
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید 550000 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۵۱
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش 655000 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۵۱
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید 1110000 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۲۶
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش 1225000 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۵۶
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید 2510000 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۲۶
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش 2665000 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۲۶
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید