کالایاب
صفحات مرتبط

صرافی کورش

54312030 - 54312040 - 011
54286000 - 011
تنكابن
مازندران - تنكابن(شهسوار) - ضلع شمالي ميدان كريم اباد - مجتمع تجاري كورش
 
ارز آخرین قیمت زمان
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
کرون نروژ / فروش 16720 ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش 42000 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
یورو / فروش 51900 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
پوند / فروش 65780 ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش 109000 ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۱:۳۱
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش 99500 ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۱:۳۱
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش 11600 ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش 24500 ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۱:۳۱
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / فروش 44050 ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
کرون سوئد / فروش 15600 ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ - ۲:۳۰
یوان چین / فروش - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ - ۲:۳۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۱۴
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۱۴
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۱۴
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۱۴
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۱۴
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۱۴
حواله شرکتی فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۱۴
transfer-sek-company-sell - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۱۴
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۱۴
transfer-nok-company-sell - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۱۴
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / فروش 47000000 ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۲:۵۰
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / فروش 48100000 ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / فروش 27000000 ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / فروش 17400000 ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / فروش 10300000 ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید