صفحات مرتبط

صرافی کورش

54312030 - 54312040 - 011
54286000 - 011
تنكابن
مازندران - تنكابن(شهسوار) - ضلع شمالي ميدان كريم اباد - مجتمع تجاري كورش
 
ارز آخرین قیمت زمان
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید 4800 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ - ۲:۳۰
یوان چین / فروش 4880 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ - ۲:۳۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار آمریکا / خرید 4744 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله یورو / خرید 5838 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله پوند / خرید 6231 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله دلار کانادا / خرید 3838 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله دلار استرالیا / خرید 3741 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله درهم امارات / خرید 1265 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله لیر ترکیه / خرید 1278 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله کرون سوئد / خرید 601 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۹:۱۷
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۹:۱۷
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۹:۱۷
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۹:۱۷
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۹:۱۷
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۹:۱۷
حواله شرکتی فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۹:۱۷
transfer-sek-company-sell - ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۹:۱۷
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۹:۱۷
transfer-nok-company-sell - ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۱۹:۱۷
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه بهار آزادی / خرید 1900000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / فروش 1965000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / خرید 1995000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / فروش 2060000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / خرید 975000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / فروش 1040000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید 535000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / فروش 600000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / خرید 315000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / فروش 370000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید 450000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش 505000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید 910000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش 965000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید 1890000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش 1955000 ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید