صفحات مرتبط

صرافی کورش

54312030 - 54312040 - 011
54286000 - 011
تنكابن
مازندران - تنكابن(شهسوار) - ضلع شمالي ميدان كريم اباد - مجتمع تجاري كورش
 
ارز آخرین قیمت زمان
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید 4800 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ - ۲:۳۰
یوان چین / فروش 4880 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ - ۲:۳۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار آمریکا / خرید 4744 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله یورو / خرید 5838 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله پوند / خرید 6231 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله دلار کانادا / خرید 3838 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله دلار استرالیا / خرید 3741 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله درهم امارات / خرید 1265 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله لیر ترکیه / خرید 1278 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله کرون سوئد / خرید 601 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۴۹
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۴۹
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۴۹
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۴۹
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۴۹
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۴۹
حواله شرکتی فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۴۹
transfer-sek-company-sell - ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۴۹
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۴۹
transfer-nok-company-sell - ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۴۹
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه بهار آزادی / خرید 4000000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / فروش 4200000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / خرید 4480000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / فروش 4680000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / خرید 2050000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / فروش 2200000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید 1050000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / فروش 1200000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / خرید 530000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / فروش 630000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید 900000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش 1000000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید 1850000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش 2000000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید 3950000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش 4150000 ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۰۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید