صفحات مرتبط

صرافی رستمی

55891005
55891006
info@rostamiexchange.com
تهران
تهران - خیابان پانزده خرداد - بازار بزرگ عباس آباد - کوچه حمام چال - پاساژ ملت - طبقه 1 - جنب بانک ملی ایران - صرافی رستمی پلاک 79
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید 14930 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش 15130 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ - ۰:۰۰
یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ - ۰:۰۰
پوند / خرید 17406 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۸:۱۴
پوند / فروش 17806 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۸:۱۴
دلار کانادا / خرید 19418 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۷:۰۵
دلار کانادا / فروش 19818 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۷:۰۵
دلار استرالیا / خرید 11609 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۹:۰۴
دلار استرالیا / فروش 11909 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۹:۰۴
فرانک سوئیس / خرید 10806 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۹:۰۴
فرانک سوئیس / فروش 11106 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۹:۰۴
کرون نروژ / خرید 15461 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۹:۰۴
کرون نروژ / فروش 15861 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۹:۰۴
کرون سوئد / خرید 1751 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۵:۰۵
کرون سوئد / فروش 1901 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۵:۰۵
کرون دانمارک / خرید 1615 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۶:۰۱
کرون دانمارک / فروش 1765 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۶:۰۱
لیر ترکیه / خرید 2273 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۶:۰۱
لیر ترکیه / فروش 2423 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۶:۰۱
دلار نیوزیلند / خرید 9856 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۹:۰۴
دلار نیوزیلند / فروش 10256 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۹:۰۴
یوان چین / خرید 4024 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۹:۰۴
یوان چین / فروش 4124 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۹:۰۴
ین ژاپن / خرید 3246 ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ - ۰:۰۰
ین ژاپن / فروش 3446 ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ - ۰:۰۰
منات آذربایجان / خرید 3545 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۶:۰۱
منات آذربایجان / فروش 3745 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۶:۰۱
لاری گرجستان / خرید 8719 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - ۰:۰۰
لاری گرجستان / فروش 9019 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - ۰:۰۰
روبل روسیه / خرید 178 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - ۰:۰۰
روبل روسیه / فروش 218 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - ۰:۰۰
دینار کویت / خرید 48904 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۱:۰۶
دینار کویت / فروش 50504 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۱:۰۶
ریال عمان / خرید 38228 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۴:۰۳
ریال عمان / فروش 39828 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۴:۰۳
دینار بحرین / خرید 38016 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۴:۰۳
دینار بحرین / فروش 39616 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۴:۰۳
ریال قطر / خرید 4041 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - ۰:۰۰
ریال قطر / فروش 4241 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - ۰:۰۰
دینار عراق / خرید 11 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - ۰:۰۰
دینار عراق / فروش 14 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید 2283 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۹:۰۴
درهم امارات / فروش 2483 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۹:۰۴
ریال عربستان / خرید 3866 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۴:۰۳
ریال عربستان / فروش 4066 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۴:۰۳
روپیه پاکستان / خرید 111 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۱:۰۶
روپیه پاکستان / فروش 131 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۱:۰۶
روپیه هند / خرید 199 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - ۰:۰۰
روپیه هند / فروش 219 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - ۰:۰۰
دلار سنگاپور / خرید 11005 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۹:۰۴
دلار سنگاپور / فروش 11045 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۹:۰۴
رینگیت مالزی / خرید 2152 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۶:۰۱
رینگیت مالزی / فروش 2302 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۶:۰۱
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
بات تایلند / خرید 5613 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۰:۱۶
بات تایلند / فروش 5913 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۰:۱۶
درام ارمنستان / خرید 1911 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۶:۰۱
درام ارمنستان / فروش 1951 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۶:۰۱
افغانی / خرید 190 ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ - ۰:۰۰
افغانی / فروش 195 ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ - ۰:۰۰
spy-buy - ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۱۰:۳۸
spy-sell - ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۱۰:۳۸
لیر سوریه / خرید 27 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - ۰:۰۰
لیر سوریه / فروش 31 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - ۰:۰۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۰۰
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۰۰
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۰۰
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۰۰
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۰
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۰۰
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۰۰
حواله ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۰۰
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه امامی / خرید 4557344 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۱
سکه امامی / فروش 4707354 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۱
نیم سکه / خرید 2129770 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۱
نیم سکه / فروش 2259770 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۱
ربع سکه / خرید 1083885 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۱
ربع سکه / فروش 1183885 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۱
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید 4259344 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۱
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش 4409344 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۱
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید 1898770 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۱
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش 2098770 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۱
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید 894385 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۱
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش 1076385 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۱
سکه بهار آزادی / خرید 4216344 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۱
سکه بهار آزادی / فروش 4366344 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۱
سکه گرمی / خرید 631667 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۱
سکه گرمی / فروش 681667 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۱
دلار آمریکا / خرید 1197 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۱
دلار آمریکا / فروش 1197 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۱
مثقال طلا / خرید 1710536 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۱
مثقال طلا / فروش 1710536 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۶:۰۱
طلای 18 عیار / خرید 124379 ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
طلای 18 عیار / فروش 124379 ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
طلای 24 عیار / خرید 165821 ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
طلای 24 عیار / فروش 165821 ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید