کالایاب
صفحات مرتبط

صرافی قاسمی فرد

2223750 - 713
2242960 - 713
شیراز
شیراز - خیابان زند - حدفاصل چهار راه زند و کوچه پارک هتل
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید 116000 ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۹:۵۸
دلار آمریکا / فروش 123000 ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۰:۰۰
یورو / خرید 136000 ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۰:۰۰
یورو / فروش 144000 ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۰:۰۰
پوند / خرید 138000 ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۹:۵۸
پوند / فروش 150000 ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید 92000 ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۹:۵۸
دلار کانادا / فروش 99000 ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۹:۵۸
درهم امارات / خرید 30000 ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۹:۵۸
درهم امارات / فروش 33500 ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید 80000 ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۹:۵۸
دلار استرالیا / فروش 86000 ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۹:۵۸
لیر ترکیه / خرید 20000 ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش 24000 ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ - ۰:۰۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید