صفحات مرتبط

صرافی قاسمی فرد

2223750 - 713
2242960 - 713
شیراز
شیراز - خیابان زند - حدفاصل چهار راه زند و کوچه پارک هتل
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ - ۰:۰۰
یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ - ۰:۰۰
پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ - ۰:۰۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۲۸
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۲۸
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۲۸
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۲۸
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۲۸
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۲۸
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۲۸
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۲۸
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۲۸
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۲۸
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۲۸
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۲۸
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۲۸
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۲۸
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید