صفحات مرتبط

صرافی آراد

۰۱۳-۴۴۴۵۱۳۵۰ / ۰۱۳-۴۴۴۵۱۳۶۰ / ۰۱۳-۴۴۴۵۱۳۶۰| ۰۲۱-۶۶۷۳۸۷۰۷ / ۰۲۱-۶۶۷۵۷۲۳۷ / ۰۲۱-۶۶۷۵۷۲۳۷
۰۱۳-۴۴۴۵۱۵۹۹/ ۰۲۱-۶۶۷۳۸۷۰۷
بندر انزلی
گیلان، بندر انزلی، منطقه آزاد انزلی، فاز تجاری، مجتمع ونوس، طبقه اول، پلاک ۴۰۹
 
ارز آخرین قیمت زمان
پوند / خرید 5640 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
پوند / فروش 5646 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید 1140 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش 1144 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
ین ژاپن / خرید 375000 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
ین ژاپن / فروش 378000 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید 3260 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش 3266 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید 3156 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش 3161 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
کرون سوئد / خرید 474 ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - ۰:۰۰
کرون سوئد / فروش 479 ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - ۰:۰۰
کرون دانمارک / خرید 658 ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ - ۰:۰۰
کرون دانمارک / فروش 663 ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / خرید 4200 ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / فروش 4209 ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید 655 ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ - ۰:۰۰
یوان چین / فروش 658 ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ - ۰:۰۰
رینگیت مالزی / خرید 1053 ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ - ۰:۰۰
رینگیت مالزی / فروش 1057 ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ - ۰:۰۰
درام ارمنستان / خرید 867 ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ - ۰:۰۰
درام ارمنستان / فروش 870 ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید 925 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش 931 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ - ۰:۰۰
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / خرید 4200 ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش 4205 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
یورو / خرید 4936 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
یورو / فروش 4941 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - ۰:۰۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
حواله ین ژاپن / خرید 50 ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۰:۰۰
حواله ین ژاپن / فروش 50 ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۰:۰۰
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
حواله درام ارمنستان / خرید 50 ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۰:۰۰
حواله ریال عربستان / خرید 50 ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۰:۰۰
حواله ریال عربستان / فروش 50 ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی یوان چین / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی درام ارمنستان / فروش 50 ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی ریال عربستان / فروش 50 ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۰:۰۰
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
transfer-jpy-company-sell - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
transfer-aud-sell2 - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
transfer-dkk-buy - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
transfer-dkk-sell - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
transfer-chf-buy - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
transfer-amd-sell - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
transfer-sek-company-sell - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
transfer-dkk-company-sell - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
حواله شرکتی رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۵۳
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
نیم سکه / خرید 963000 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / فروش 998000 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید 552000 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / فروش 583000 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / خرید 347000 ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / فروش 359000 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / خرید 1960000 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / فروش 1998000 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۰:۰۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید