شاخص یاب

زدکش / Zcash

  • نرخ فعلی:222.59
  • بالاترین قیمت روز:227.92
  • پایین ترین قیمت روز:201.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.27%
  • نرخ بازگشایی بازار:207.09
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۲۴:۵۱
  • نرخ روز گذشته:209.31
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:13.28

نمودار کندل استیک زدکش / Zcash در روز جاری

نمودار کندل استیک زدکش / Zcash در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
222.59 ریال9:24:51
222.35 ریال9:20:52
223.69 ریال9:16:48
224.4 ریال9:12:45
223.6 ریال9:08:52
222.67 ریال9:04:50
222 ریال9:01:04
221 ریال8:52:46
222.67 ریال8:44:54
223.5 ریال8:40:51
224.98 ریال8:36:47
222.87 ریال8:32:52
222.21 ریال8:28:36
224.5 ریال8:20:47
223.28 ریال8:16:47
223.2 ریال8:12:50
225.12 ریال8:08:51
224.5 ریال8:04:39
223.67 ریال8:00:51
224.52 ریال7:56:46
226 ریال7:52:47
225.9 ریال7:48:51
225.48 ریال7:44:52
227.92 ریال7:40:50
225.27 ریال7:36:51
222.73 ریال7:32:47
222 ریال7:28:48
215 ریال7:24:44
214.34 ریال7:20:48
213.8 ریال7:16:36
212.11 ریال7:12:43
212.07 ریال7:04:53
213 ریال7:00:56
213.5 ریال6:56:48
212.1 ریال6:40:53
213.9 ریال6:36:36
212.93 ریال6:32:38
213.9 ریال6:30:38
214.01 ریال6:20:45
215 ریال6:04:54
214.77 ریال6:01:02
215 ریال5:56:56
214.76 ریال5:52:56
215.06 ریال5:48:46
215.05 ریال5:40:55
217.4 ریال5:36:51
217.55 ریال5:32:52
214.94 ریال5:28:46
214.76 ریال5:24:48
216.4 ریال5:16:51
216.17 ریال5:12:46
216.18 ریال5:08:45
217.86 ریال5:04:47
217.67 ریال5:00:58
215.87 ریال4:56:42
218.67 ریال4:48:41
217 ریال4:44:45
212.09 ریال4:40:49
210.7 ریال4:36:34
209.98 ریال4:32:48
208.11 ریال4:24:48
207.85 ریال4:16:46
209.7 ریال4:08:47
210.7 ریال4:04:49
208.5 ریال3:56:35
208.09 ریال3:52:44
206.82 ریال3:36:46
206.81 ریال3:32:52
206.15 ریال3:28:49
206.14 ریال3:24:36
206.15 ریال3:20:36
208.5 ریال3:16:45
207.64 ریال3:12:33
207 ریال3:08:45
210.04 ریال3:04:49
210.9 ریال3:00:58
210.16 ریال2:56:48
210.08 ریال2:52:45
210 ریال2:48:33
209.98 ریال2:44:42
208.5 ریال2:40:46
208 ریال2:36:51
206.5 ریال2:28:47
207 ریال2:24:36
206.94 ریال2:20:47
204.17 ریال2:16:43
204 ریال2:12:49
204.57 ریال2:08:53
204.39 ریال1:56:48
203.37 ریال1:52:46
203 ریال1:48:47
202.5 ریال1:40:36
201.7 ریال1:32:47
204.5 ریال1:24:52
205.31 ریال1:20:52
206.23 ریال1:16:48
205.07 ریال1:12:50
205.12 ریال1:08:51
205.09 ریال1:04:44
206.81 ریال1:00:56
205.8 ریال0:56:50
206.88 ریال0:52:45
207 ریال0:40:46
207.7 ریال0:32:51
206.05 ریال0:28:47
206.88 ریال0:16:49
207.9 ریال0:08:47
207.09 ریال0:04:53
نظرات