شاخص یاب

زدکش / Zcash

  • نرخ فعلی:89.83
  • بالاترین قیمت روز:99.97
  • پایین ترین قیمت روز:100
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.29
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.88%
  • نرخ بازگشایی بازار:100.74
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۸:۴۹
  • نرخ روز گذشته:99.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:10.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:9.47

نمودار کندل استیک زدکش / Zcash در روز جاری

نمودار کندل استیک زدکش / Zcash در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
89.83 ریال16:08:49
88.83 ریال16:04:42
88.4 ریال15:56:40
87.93 ریال15:44:42
87.81 ریال15:32:31
86.7 ریال15:28:40
87.36 ریال15:24:42
87.37 ریال15:20:43
88.61 ریال15:12:46
87.36 ریال14:40:49
88.13 ریال14:36:41
88.2 ریال14:28:40
88.17 ریال14:16:42
90.21 ریال14:08:42
88.82 ریال14:04:42
90.5 ریال13:44:42
89.47 ریال13:40:33
87.37 ریال13:28:43
87.87 ریال13:08:42
88.17 ریال13:04:42
90.46 ریال12:56:42
89.64 ریال12:52:47
87.84 ریال12:48:45
89.26 ریال12:44:43
88.41 ریال12:36:45
87.03 ریال12:32:43
86.44 ریال12:28:43
85.76 ریال12:24:46
86 ریال12:20:32
86.82 ریال12:16:46
87.63 ریال12:12:32
88.45 ریال12:08:45
87.73 ریال12:04:43
87.38 ریال12:00:57
88.09 ریال11:56:41
87.05 ریال11:52:46
87.33 ریال11:48:47
88.97 ریال11:40:44
89.2 ریال11:36:46
90.26 ریال11:32:44
90.65 ریال11:28:43
90.54 ریال11:24:42
90.08 ریال11:16:30
90.17 ریال11:12:42
90.8 ریال11:04:46
90.08 ریال10:56:40
91.77 ریال10:44:42
91.19 ریال10:40:49
91.13 ریال10:32:45
89.38 ریال10:28:40
89.62 ریال10:24:42
91.62 ریال10:20:45
92.46 ریال10:16:43
91.51 ریال10:12:40
92.78 ریال10:08:42
92.18 ریال10:04:30
93.46 ریال9:56:46
92.8 ریال9:48:41
92.34 ریال9:44:43
92.8 ریال9:40:31
93.45 ریال9:36:41
93.68 ریال9:32:40
94.8 ریال9:28:41
95 ریال9:24:29
95.2 ریال9:20:46
96.42 ریال9:16:43
96.09 ریال9:12:42
95.56 ریال9:04:40
95.2 ریال9:00:46
96 ریال8:56:42
96.47 ریال8:52:50
95.65 ریال8:48:41
95.85 ریال8:44:39
96.26 ریال8:40:32
96.66 ریال8:36:41
97.33 ریال8:28:46
97.73 ریال8:24:41
99.87 ریال8:12:30
99.97 ریال8:00:53
100.71 ریال7:48:42
99.86 ریال7:00:50
100.6 ریال6:56:42
100.69 ریال6:52:41
101.62 ریال6:32:48
102.54 ریال6:04:43
102.37 ریال5:52:42
101.53 ریال5:48:42
100.65 ریال5:40:49
100.07 ریال5:00:48
100.65 ریال4:24:46
100.32 ریال4:16:42
99.41 ریال4:04:40
99.4 ریال3:28:42
101.13 ریال3:24:42
100 ریال3:16:43
99.87 ریال3:08:31
99.17 ریال3:04:40
99.96 ریال2:56:42
101.88 ریال2:48:47
101.59 ریال2:44:41
100.03 ریال2:36:40
101.59 ریال2:32:42
101.29 ریال2:28:41
100.69 ریال2:24:40
100.21 ریال2:12:43
99.71 ریال2:08:42
98.82 ریال1:56:49
98.48 ریال1:48:40
99.09 ریال1:44:42
99.71 ریال1:40:44
99.08 ریال1:36:43
98.07 ریال1:32:43
97.92 ریال1:20:44
99.6 ریال1:16:40
99.47 ریال1:12:30
99.7 ریال0:56:41
100.11 ریال0:52:41
98.7 ریال0:44:41
98.38 ریال0:36:41
99.19 ریال0:28:44
99.21 ریال0:24:41
100.74 ریال0:04:43
نظرات