زدکش / Zcash

  • نرخ فعلی:344.95
  • بالاترین قیمت روز:356
  • پایین ترین قیمت روز:342
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.62%
  • نرخ بازگشایی بازار:351
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۸:۴۶
  • نرخ روز گذشته:352.99
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:8.04

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
344.95 ریال13:48:46
344.09 ریال13:44:46
345 ریال13:40:46
345.23 ریال13:32:51
346.42 ریال13:24:43
344.23 ریال13:16:45
343.99 ریال13:12:44
344.23 ریال13:08:41
345.09 ریال12:56:49
345.06 ریال12:52:42
345.95 ریال12:48:45
347.61 ریال12:44:44
349.55 ریال12:40:43
346.35 ریال12:36:45
345.99 ریال12:24:49
343.96 ریال12:20:33
343.92 ریال12:16:49
343.32 ریال12:08:45
346.04 ریال11:56:47
343.97 ریال11:52:50
345.1 ریال11:44:44
346.1 ریال11:32:45
346 ریال11:28:42
345.97 ریال11:24:46
342.56 ریال11:20:44
342.01 ریال11:16:44
343.97 ریال11:08:50
343.49 ریال11:00:50
344.79 ریال10:56:44
345.86 ریال10:52:43
346.1 ریال10:48:50
346.01 ریال10:44:50
348.27 ریال10:40:44
346.94 ریال10:32:47
344.77 ریال10:24:48
348.33 ریال10:20:47
347.27 ریال10:16:43
344.76 ریال10:12:45
343.02 ریال10:04:42
342 ریال10:00:52
343 ریال9:44:47
345 ریال9:40:45
343.21 ریال9:36:42
343 ریال9:32:48
344.08 ریال9:28:48
343.9 ریال9:20:45
342.91 ریال9:16:45
343.6 ریال9:12:44
343.11 ریال9:08:45
344.5 ریال9:04:44
344.29 ریال9:00:52
344.5 ریال8:56:44
344.84 ریال8:52:46
344.29 ریال8:48:44
345.03 ریال8:40:49
346.29 ریال8:36:47
343.31 ریال8:28:42
342 ریال8:24:43
345.87 ریال8:20:50
343.65 ریال8:16:50
345.89 ریال8:12:43
347 ریال8:04:45
346.5 ریال8:00:47
344.34 ریال7:56:45
344.69 ریال7:52:46
346 ریال7:48:44
347.8 ریال7:40:50
350.7 ریال7:36:48
348.87 ریال7:28:32
351.04 ریال7:24:43
351.77 ریال7:16:31
350 ریال7:08:43
348.35 ریال7:04:47
350.7 ریال7:00:51
348.95 ریال6:52:45
348.96 ریال6:48:43
348.95 ریال6:44:43
348.98 ریال6:40:43
348.97 ریال6:36:43
349.39 ریال6:32:45
350.61 ریال6:16:44
349.44 ریال5:56:45
349.4 ریال5:48:44
349.38 ریال5:44:44
351.99 ریال5:28:43
350.04 ریال5:20:43
349.01 ریال5:08:45
350.04 ریال4:52:48
350.11 ریال4:48:48
351.99 ریال4:44:45
348.95 ریال4:36:39
351.17 ریال4:32:46
352.04 ریال4:20:43
352 ریال4:16:42
349.44 ریال4:12:47
346.01 ریال4:08:45
349.09 ریال4:04:42
350.64 ریال4:00:45
349.08 ریال3:56:44
347 ریال3:48:42
346.93 ریال3:32:48
343.12 ریال3:24:42
344.88 ریال3:20:41
348.28 ریال3:16:48
346.64 ریال3:12:40
349.45 ریال3:08:44
350.08 ریال3:04:47
351.84 ریال3:00:36
354 ریال2:56:42
350 ریال2:52:45
352.37 ریال2:48:43
351.02 ریال2:40:48
351.19 ریال2:32:42
351 ریال2:28:42
353.25 ریال2:20:46
353.27 ریال2:16:47
350.5 ریال2:12:42
350.32 ریال2:08:45
352.05 ریال2:04:48
352.5 ریال2:00:38
352.6 ریال1:52:42
353.5 ریال1:48:44
356 ریال1:44:45
355 ریال1:32:32
352.6 ریال1:28:44
354.37 ریال1:24:45
352.5 ریال1:20:42
353 ریال1:12:43
354 ریال1:08:44
353 ریال1:04:47
354.98 ریال0:56:42
352.1 ریال0:44:44
352.07 ریال0:36:41
352.04 ریال0:28:43
352 ریال0:20:47
351.11 ریال0:16:33
352.95 ریال0:12:46
351.05 ریال0:08:43
351 ریال0:04:45
نظرات