شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/VEF Ask

  • نرخ فعلی:2185.7977
  • بالاترین قیمت روز:2203.4376
  • پایین ترین قیمت روز:2185.5825
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5.81
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.31%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,194.0811
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۵۴:۱۸
  • نرخ روز گذشته:2,187.2306
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.4329

نمودار کندل استیک ZAR/VEF Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ZAR/VEF Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,185.7977 ریال21:54:18
2,186.3618 ریال21:33:18
2,186.592 ریال21:15:19
2,186.592 ریال21:15:18
2,186.3767 ریال20:54:18
2,185.5825 ریال20:36:18
2,188.0263 ریال20:15:20
2,188.0263 ریال20:15:19
2,187.8478 ریال19:54:18
2,191.4075 ریال19:36:19
2,189.4698 ریال19:15:21
2,189.4698 ریال19:15:20
2,189.1423 ریال18:54:19
2,193.2963 ریال18:33:19
2,194.6346 ریال18:15:20
2,194.6346 ریال18:15:20
2,193.4682 ریال17:54:18
2,192.8182 ریال17:33:18
2,188.7776 ریال17:15:20
2,188.7776 ریال17:15:20
2,188.1304 ریال16:54:19
2,189.1274 ریال16:33:18
2,188.0337 ریال16:15:20
2,188.0337 ریال16:15:20
2,188.6585 ریال15:54:18
2,188.9934 ریال15:33:18
2,193.2739 ریال15:15:19
2,193.2739 ریال15:15:19
2,192.6016 ریال14:54:18
2,198.4116 ریال14:33:19
2,197.6761 ریال14:15:20
2,197.6761 ریال14:15:20
2,198.2164 ریال13:54:19
2,201.7648 ریال13:33:18
2,201.5539 ریال13:15:19
2,201.5539 ریال13:15:19
2,198.1263 ریال12:54:18
2,201.1926 ریال12:33:18
2,203.4376 ریال12:15:21
2,203.4376 ریال12:15:20
2,202.7742 ریال11:54:18
2,197.6161 ریال11:33:18
2,193.5279 ریال11:15:20
2,193.5279 ریال11:15:20
2,192.4448 ریال10:54:17
2,188.7701 ریال10:33:17
2,188.7032 ریال10:15:18
2,188.7032 ریال10:15:18
2,188.48 ریال9:54:17
2,189.3805 ریال9:33:17
2,191.8178 ریال9:15:32
2,191.8178 ریال9:15:32
2,192.1537 ریال8:54:15
2,191.7507 ریال8:33:16
2,192.0566 ریال8:15:17
2,192.0566 ریال8:15:16
2,192.2806 ریال7:54:15
2,192.9825 ریال7:33:15
2,192.624 ریال7:15:17
2,192.624 ریال7:15:16
2,192.6688 ریال6:54:15
2,192.8406 ریال6:33:16
2,193.0124 ریال6:15:18
2,193.0124 ریال6:15:17
2,192.7883 ریال5:54:16
2,193.0199 ریال5:33:17
2,192.9377 ریال5:15:19
2,192.9377 ریال5:15:19
2,192.99 ریال4:54:15
2,192.4299 ریال4:33:16
2,193.0273 ریال4:15:17
2,193.0273 ریال4:15:17
2,193.1095 ریال3:54:17
2,192.99 ریال3:33:17
2,192.0417 ریال3:15:16
2,192.0417 ریال3:15:16
2,191.4373 ریال2:54:16
2,191.5418 ریال2:33:16
2,192.1537 ریال2:15:17
2,192.1537 ریال2:15:17
2,191.3702 ریال1:54:16
2,191.318 ریال1:33:16
2,191.8104 ریال1:15:18
2,191.8104 ریال1:15:17
2,191.1465 ریال0:54:17
2,190.9377 ریال0:33:17
2,194.0811 ریال0:15:17
2,194.0811 ریال0:15:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات