شاخص یاب

رند آفریقای جنوبی / دلار

  • نرخ فعلی:0.0715
  • بالاترین قیمت روز:0.0716
  • پایین ترین قیمت روز:0.0707
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0707
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۰:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.0708
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.99%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0715 ریال15:10:13
0.0716 ریال15:02:08
0.0715 ریال14:56:09
0.0713 ریال14:54:11
0.0714 ریال14:53:08
0.0713 ریال14:52:08
0.0714 ریال14:51:10
0.0713 ریال14:41:07
0.0714 ریال14:40:11
0.0713 ریال14:19:08
0.0714 ریال13:57:11
0.0715 ریال13:56:08
0.0714 ریال13:41:07
0.0713 ریال13:38:08
0.0714 ریال13:36:11
0.0713 ریال13:35:09
0.0714 ریال13:33:12
0.0713 ریال13:29:08
0.0712 ریال13:27:12
0.0713 ریال13:26:08
0.0712 ریال13:08:09
0.0711 ریال13:04:09
0.0712 ریال13:03:12
0.0713 ریال12:57:11
0.0712 ریال12:56:09
0.0713 ریال12:52:08
0.0712 ریال12:50:11
0.0713 ریال12:49:08
0.0712 ریال12:48:12
0.0713 ریال12:45:13
0.0712 ریال12:29:08
0.0713 ریال12:15:14
0.0714 ریال12:11:09
0.0713 ریال11:54:11
0.0714 ریال11:50:11
0.0713 ریال11:49:09
0.0714 ریال11:48:11
0.0713 ریال11:47:09
0.0714 ریال11:44:08
0.0713 ریال11:37:09
0.0712 ریال11:35:10
0.0713 ریال11:34:08
0.0712 ریال11:33:13
0.0713 ریال11:31:10
0.0712 ریال11:29:08
0.0713 ریال11:21:12
0.0714 ریال11:19:09
0.0713 ریال11:16:08
0.0714 ریال11:14:09
0.0713 ریال11:04:09
0.0712 ریال10:38:09
0.0711 ریال10:36:13
0.0712 ریال10:33:13
0.0711 ریال10:21:13
0.071 ریال10:18:12
0.0711 ریال10:17:09
0.071 ریال10:13:09
0.0711 ریال10:11:09
0.071 ریال10:07:09
0.0711 ریال10:06:13
0.071 ریال10:05:11
0.0711 ریال9:58:10
0.0712 ریال9:56:09
0.0711 ریال9:51:12
0.071 ریال9:21:13
0.0709 ریال9:15:13
0.071 ریال8:29:09
0.0709 ریال8:14:08
0.071 ریال8:12:12
0.0709 ریال7:55:10
0.0708 ریال7:54:12
0.0709 ریال7:46:08
0.0708 ریال7:43:08
0.0709 ریال7:42:12
0.0708 ریال7:41:09
0.0709 ریال7:24:12
0.0708 ریال7:23:08
0.0709 ریال7:06:11
0.0708 ریال6:58:08
0.0709 ریال6:56:09
0.0708 ریال6:48:11
0.0709 ریال6:47:08
0.0708 ریال6:44:09
0.0709 ریال6:43:08
0.0708 ریال6:42:11
0.0709 ریال6:32:17
0.0708 ریال6:32:00
0.0708 ریال6:32:00
0.0709 ریال6:26:22
0.0709 ریال6:26:21
0.0708 ریال6:15:12
0.0709 ریال6:14:08
0.0708 ریال6:13:08
0.0709 ریال6:11:09
0.0708 ریال6:03:12
0.0709 ریال6:00:23
0.0708 ریال5:58:09
0.0709 ریال5:57:14
0.0708 ریال5:53:09
0.0709 ریال5:47:10
0.0708 ریال5:23:09
0.0707 ریال5:18:12
0.0708 ریال5:16:10
0.0707 ریال5:06:10
0.0708 ریال5:05:10
0.0707 ریال4:56:09
0.0708 ریال4:54:11
0.0707 ریال4:52:08
0.0708 ریال4:50:10
0.0707 ریال4:44:09
0.0708 ریال4:42:11
0.0707 ریال4:39:11
0.0708 ریال4:38:08
0.0707 ریال4:35:10
0.0708 ریال4:34:08
0.0707 ریال4:31:08
0.0708 ریال4:29:08
0.0707 ریال4:23:08
0.0708 ریال3:42:11
0.0709 ریال3:41:08
0.0708 ریال3:38:08
0.0709 ریال3:33:10
0.0708 ریال3:26:07
0.0709 ریال3:20:10
0.0708 ریال3:18:11
0.0709 ریال3:10:09
0.0708 ریال3:08:07
0.0709 ریال3:07:08
0.0708 ریال2:18:10
0.0707 ریال2:16:08
0.0708 ریال1:47:08
0.0707 ریال1:45:13
0.0708 ریال1:38:07
0.0709 ریال0:39:10
0.0708 ریال0:38:08
0.0709 ریال0:35:09
0.0708 ریال0:34:07
0.0709 ریال0:33:09
0.0708 ریال0:13:07
0.0707 ریال0:12:10
0.0708 ریال0:09:10
0.0707 ریال0:06:10
نظرات