شاخص یاب

رند آفریقای جنوبی / دلار

  • نرخ فعلی:0.0757
  • بالاترین قیمت روز:0.0757
  • پایین ترین قیمت روز:0.0755
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0757
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۲۶:۲۸
  • نرخ روز گذشته:0.0756
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0757 ریال8:26:28
0.0756 ریال6:40:17
0.0755 ریال6:34:07
0.0756 ریال6:18:25
0.0755 ریال6:17:23
0.0755 ریال6:17:20
0.0755 ریال6:17:19
0.0756 ریال6:13:51
0.0755 ریال6:09:17
0.0756 ریال6:06:31
0.0755 ریال6:03:43
0.0756 ریال6:02:27
0.0755 ریال5:50:47
0.0756 ریال4:06:44
0.0755 ریال4:05:44
0.0756 ریال4:04:33
0.0755 ریال4:02:46
0.0756 ریال2:37:32
0.0755 ریال2:34:30
0.0756 ریال2:29:04
0.0755 ریال2:27:17
0.0756 ریال2:25:11
0.0755 ریال1:41:05
0.0756 ریال1:38:32
0.0755 ریال1:35:41
0.0756 ریال1:17:13
0.0757 ریال0:52:21
0.0756 ریال0:50:00
0.0757 ریال0:48:59
0.0756 ریال0:47:04
0.0757 ریال0:42:26
0.0756 ریال0:37:39
0.0757 ریال0:34:40
نظرات