شاخص یاب

رند آفریقای جنوبی / دلار

  • نرخ فعلی:0.0691
  • بالاترین قیمت روز:0.0692
  • پایین ترین قیمت روز:0.0679
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0683
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۰:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.0682
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0691 ریال13:00:16
0.0692 ریال12:44:09
0.0691 ریال12:43:09
0.0692 ریال12:41:10
0.0691 ریال12:37:10
0.069 ریال12:31:10
0.0691 ریال12:26:10
0.069 ریال12:24:12
0.0691 ریال12:23:10
0.069 ریال12:14:10
0.0691 ریال12:10:12
0.069 ریال12:02:11
0.0689 ریال12:01:11
0.069 ریال11:49:10
0.0689 ریال11:38:11
0.0688 ریال11:16:11
0.0687 ریال11:12:13
0.0686 ریال11:08:11
0.0684 ریال11:03:15
0.0685 ریال11:00:18
0.0684 ریال10:56:12
0.0683 ریال10:39:13
0.0684 ریال10:38:10
0.0683 ریال10:34:10
0.0682 ریال9:53:11
0.0681 ریال9:52:10
0.0682 ریال9:51:14
0.0681 ریال9:36:12
0.0682 ریال9:35:11
0.0681 ریال9:33:13
0.0682 ریال9:31:11
0.0681 ریال9:30:15
0.0682 ریال9:29:10
0.0681 ریال9:24:12
0.0682 ریال9:14:10
0.0681 ریال9:13:10
0.0682 ریال9:12:13
0.0681 ریال9:11:10
0.0682 ریال9:10:11
0.0681 ریال8:47:09
0.0682 ریال8:46:10
0.0681 ریال8:27:12
0.0682 ریال8:15:14
0.0681 ریال8:11:10
0.0682 ریال8:09:12
0.0681 ریال8:08:10
0.0682 ریال6:40:10
0.0681 ریال6:39:12
0.0682 ریال6:35:10
0.0681 ریال6:31:09
0.0682 ریال6:28:10
0.0681 ریال6:27:12
0.0682 ریال6:22:11
0.0681 ریال6:21:11
0.0682 ریال6:17:40
0.0681 ریال6:16:09
0.0682 ریال6:13:09
0.0681 ریال6:12:12
0.0682 ریال5:38:09
0.0683 ریال5:35:12
0.0682 ریال4:56:09
0.0683 ریال4:54:11
0.0682 ریال2:40:09
0.0681 ریال2:36:10
0.0682 ریال2:35:09
0.0681 ریال2:27:10
0.0682 ریال2:24:10
0.0681 ریال2:22:07
0.0682 ریال2:21:09
0.0681 ریال2:17:07
0.0682 ریال2:14:08
0.0681 ریال2:11:07
0.0682 ریال2:07:08
0.0681 ریال2:06:09
0.0682 ریال1:41:07
0.0681 ریال1:40:09
0.0682 ریال1:35:08
0.068 ریال1:33:09
0.0679 ریال1:32:08
0.0683 ریال1:23:08
0.0682 ریال1:21:08
0.0683 ریال1:20:09
0.0682 ریال1:19:07
0.0683 ریال1:01:09
0.0682 ریال0:27:10
0.0683 ریال0:25:08
0.0682 ریال0:19:07
0.0683 ریال0:18:09
0.0682 ریال0:14:07
0.0683 ریال0:13:07
0.0682 ریال0:06:10
0.0683 ریال0:03:11
نظرات