شاخص یاب

رند آفریقای جنوبی / دلار

  • نرخ فعلی:0.0738
  • بالاترین قیمت روز:0.0738
  • پایین ترین قیمت روز:0.0736
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0738
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۳۶:۳۴
  • نرخ روز گذشته:0.0737
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0738 ریال9:36:34
0.0737 ریال9:32:51
0.0738 ریال9:18:23
0.0737 ریال9:17:31
0.0738 ریال9:09:24
0.0737 ریال9:07:31
0.0738 ریال9:04:39
0.0737 ریال9:03:37
0.0738 ریال8:59:26
0.0737 ریال8:57:29
0.0738 ریال8:56:35
0.0737 ریال8:55:19
0.0738 ریال8:52:28
0.0737 ریال8:50:43
0.0738 ریال8:49:24
0.0737 ریال8:47:30
0.0738 ریال8:40:25
0.0737 ریال7:35:49
0.0736 ریال7:34:41
0.0737 ریال7:33:42
0.0736 ریال7:31:30
0.0737 ریال7:29:32
0.0736 ریال7:25:24
0.0737 ریال7:21:28
0.0736 ریال6:57:25
0.0737 ریال6:55:19
0.0736 ریال6:49:19
0.0737 ریال6:40:16
0.0736 ریال6:39:17
0.0737 ریال6:36:30
0.0736 ریال6:34:30
0.0737 ریال5:23:25
0.0736 ریال5:22:20
0.0737 ریال4:34:32
0.0736 ریال4:31:28
0.0737 ریال1:31:31
0.0736 ریال1:30:30
0.0737 ریال1:28:16
0.0736 ریال1:27:24
0.0737 ریال1:19:22
0.0736 ریال1:18:25
0.0737 ریال1:09:23
0.0736 ریال1:08:32
0.0737 ریال1:05:43
0.0736 ریال1:03:33
0.0737 ریال0:54:22
0.0736 ریال0:53:31
0.0737 ریال0:45:44
0.0736 ریال0:38:57
0.0737 ریال0:36:26
0.0736 ریال0:34:03
0.0737 ریال0:31:05
0.0736 ریال0:30:09
0.0737 ریال0:25:48
0.0736 ریال0:18:54
0.0737 ریال0:07:44
0.0738 ریال0:05:33
نظرات