رند آفریقای جنوبی / دلار

  • نرخ فعلی:0.0807
  • بالاترین قیمت روز:0.0808
  • پایین ترین قیمت روز:0.0806
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0806
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۷:۴۱
  • نرخ روز گذشته:0.0807
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0807 ریال4:37:41
0.0808 ریال4:26:42
0.0807 ریال4:25:42
0.0808 ریال4:19:41
0.0807 ریال3:59:43
0.0808 ریال3:57:42
0.0807 ریال3:23:42
0.0808 ریال3:13:42
0.0807 ریال3:12:44
0.0808 ریال3:11:41
0.0807 ریال3:09:42
0.0808 ریال2:08:44
0.0807 ریال2:02:43
0.0808 ریال1:31:42
0.0807 ریال1:24:44
0.0808 ریال1:04:41
0.0807 ریال1:03:41
0.0808 ریال0:49:41
0.0807 ریال0:31:40
0.0808 ریال0:20:44
0.0807 ریال0:18:41
0.0808 ریال0:17:42
0.0807 ریال0:15:42
0.0808 ریال0:14:43
0.0807 ریال0:05:42
0.0806 ریال0:04:40
نظرات