شاخص یاب

رند آفریقای جنوبی / دلار

  • نرخ فعلی:0.0698
  • بالاترین قیمت روز:0.0703
  • پایین ترین قیمت روز:0.0697
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0702
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۵۸:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.0703
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0698 ریال5:58:04
0.0697 ریال5:55:51
0.0698 ریال5:49:03
0.0699 ریال5:22:05
0.07 ریال5:16:28
0.0698 ریال5:08:26
0.0699 ریال5:01:41
0.07 ریال4:55:15
0.0699 ریال4:54:34
0.0699 ریال4:53:25
0.07 ریال4:27:42
0.0701 ریال2:57:30
0.0701 ریال2:55:18
0.0702 ریال2:54:26
0.0702 ریال2:52:19
0.0703 ریال1:36:56
0.0702 ریال1:12:48
0.0703 ریال1:10:55
0.0702 ریال1:09:42
0.0702 ریال1:09:29
0.0703 ریال0:54:35
0.0703 ریال0:53:26
0.0702 ریال0:38:31
0.0701 ریال0:33:58
0.07 ریال0:30:39
0.0701 ریال0:24:30
0.0701 ریال0:23:20
0.0702 ریال0:17:47
نظرات