ZAR/USD - رند آفریقای جنوبی / دلار آمریکا

  • نرخ فعلی:0.0721
  • بالاترین قیمت روز:0.0722
  • پایین ترین قیمت روز:0.0721
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0722
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲:۴۴
  • نرخ روز گذشته:0.0721
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0721 ریال2:44:35
0.0722 ریال2:41:31
0.0721 ریال2:33:27
0.0722 ریال2:26:27
0.0721 ریال2:23:22
0.0722 ریال2:20:32
0.0721 ریال2:18:25
0.0722 ریال1:53:50
0.0721 ریال1:44:23
0.0722 ریال1:35:24
نظرات