شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/TRY Ask

  • نرخ فعلی:0.3884
  • بالاترین قیمت روز:0.389
  • پایین ترین قیمت روز:0.3863
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3882
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۳۳:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.388
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک ZAR/TRY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ZAR/TRY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3884 ریال23:33:17
0.388 ریال23:16:51
0.388 ریال23:16:51
0.3882 ریال22:54:16
0.3883 ریال22:33:15
0.3882 ریال22:15:16
0.3882 ریال22:15:15
0.3884 ریال21:54:15
0.3886 ریال21:33:15
0.3887 ریال21:15:15
0.3887 ریال21:15:14
0.389 ریال20:15:16
0.389 ریال20:15:16
0.3886 ریال19:54:15
0.3883 ریال19:33:14
0.3885 ریال19:15:16
0.3885 ریال19:15:15
0.3887 ریال18:54:15
0.3889 ریال18:33:14
0.3883 ریال18:15:16
0.3883 ریال18:15:15
0.3877 ریال17:54:14
0.3882 ریال17:33:14
0.388 ریال17:15:16
0.388 ریال17:15:15
0.3882 ریال16:54:15
0.3885 ریال16:39:14
0.3883 ریال15:54:13
0.388 ریال15:33:13
0.3883 ریال15:18:14
0.3886 ریال14:54:14
0.3885 ریال14:33:14
0.3882 ریال14:15:15
0.3882 ریال14:15:14
0.3887 ریال13:54:13
0.3881 ریال13:33:13
0.3883 ریال13:15:14
0.3883 ریال13:15:14
0.388 ریال12:54:14
0.3881 ریال12:33:14
0.3876 ریال12:15:15
0.3876 ریال12:15:15
0.3877 ریال11:54:15
0.388 ریال11:33:14
0.3868 ریال11:15:15
0.3868 ریال11:15:15
0.3866 ریال10:54:14
0.3863 ریال10:33:14
0.3867 ریال10:15:16
0.3867 ریال10:15:15
0.3868 ریال9:54:14
0.3869 ریال9:33:14
0.387 ریال9:15:14
0.387 ریال9:15:14
0.3872 ریال8:33:13
0.3873 ریال7:54:12
0.3877 ریال7:33:13
0.3879 ریال7:15:13
0.3879 ریال7:15:13
0.388 ریال6:54:12
0.3877 ریال6:15:14
0.3877 ریال6:15:13
0.3878 ریال5:54:14
0.3876 ریال5:15:14
0.3876 ریال5:15:13
0.3878 ریال4:54:12
0.3881 ریال4:33:12
0.388 ریال4:15:14
0.388 ریال4:15:13
0.3882 ریال3:54:12
0.3884 ریال3:15:12
0.3884 ریال3:15:12
0.3885 ریال2:54:11
0.3881 ریال2:33:11
0.3882 ریال2:15:12
0.3882 ریال2:15:12
0.3884 ریال1:54:11
0.3882 ریال1:33:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات