کالایاب
شاخص یاب

ZAR/LSL Ask

  • نرخ فعلی:1.0078
  • بالاترین قیمت روز:1.0078
  • پایین ترین قیمت روز:0.9913
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9935
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۸:۲۴
  • نرخ روز گذشته:0.9974
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0104

نمودار کندل استیک ZAR/LSL Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ZAR/LSL Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0078 ریال20:18:24
1.0003 ریال18:12:26
0.9939 ریال14:12:20
0.9916 ریال12:24:18
0.9942 ریال10:12:08
0.9943 ریال9:51:07
0.9928 ریال8:18:06
0.9913 ریال6:12:07
0.9932 ریال4:15:08
0.9932 ریال4:15:07
0.9937 ریال2:12:06
0.9935 ریال0:51:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات