شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/LKR Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روپیه سریلانکا 0 181.6 182.15 181.9 (0%) 0 ۲۹ مهر
رند آفریقای جنوبی / دلار 0 0.0676 0.0679 0.0678 (0%) 0 ۲۹ مهر
AED/LKR 0 44.35 44.35 44.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/AED 0 0.2484 0.2484 0.2484 (0%) 0 ۲۹ مهر
AUD/LKR 0 118.16 119.94 119.89 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/AUD 0 0.0987 0.0987 0.0987 (0%) 0 ۲۹ مهر
ARS/LKR 0 5.43 5.43 5.43 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/ARS 3.9573 3.9573 3.9573 3.9573 (0.3%) 0.0118 ۰۳:۰۶:۰۶
ZAR/BBD 0 0.1413 0.1425 0.1414 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/BHD 0 0.0264 0.0265 0.0264 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/LKR 0 39.68 40.22 40.22 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/BRL 0 0.2785 0.2785 0.2785 (0%) 0 ۲۷ مهر
ZAR/BWP 0 0.7349 0.7349 0.7349 (0%) 0 ۲۹ مهر
CAD/LKR 0 123.18 124.96 124.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/CAD 0 0.089 0.089 0.089 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/LKR 0 163.03 165.56 165.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/CHF 0 0.0666 0.0666 0.0666 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/CLP 0 46.14 47.06 46.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/CNY 0 0.4795 0.4795 0.4795 (0%) 0 ۲۹ مهر
CNY/LKR 0 23.79 23.79 23.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/CZK 0 1.5539 1.5539 1.5539 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/DKK 0 0.4531 0.4531 0.4531 (0%) 0 ۲۹ مهر
DKK/LKR 0 24.93 25.29 25.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/EGP 0 1.0977 1.0977 1.0977 (0%) 0 ۲۹ مهر
EUR/LKR 0 202.35 202.35 202.35 (0%) 0 ۲۷ مهر
ZAR/EUR 0 0.0606 0.0606 0.0606 (0%) 0 ۲۹ مهر
GBP/LKR 0 234.22 234.22 234.22 (0%) 0 ۲۷ مهر
ZAR/GBP 0 0.0521 0.0521 0.0521 (0%) 0 ۲۷ مهر
ZAR/HKD 0 0.5316 0.5316 0.5316 (0%) 0 ۲۶ مهر
HKD/LKR 0 20.75 20.75 20.75 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/LKR 0 0.5746 0.5829 0.5828 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/HUF 0 20.148 20.148 20.148 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/IDR 0 943.1 943.1 943.1 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/INR 0 4.8199 4.8199 4.8199 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/LKR 0 2.3016 2.3332 2.3332 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/LKR 0 1.4968 1.5186 1.5186 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/ISK 0 7.47 7.49 7.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/JMD 0 9.54 9.61 9.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/JOD 0 0.0494 0.0496 0.0495 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/JPY 0 7.367 7.367 7.367 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/LKR 0 1.4547 1.4801 1.4788 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/KES 0 6.886 6.886 6.886 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/KRW 0 79.2266 79.2266 79.2266 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/LBP 0 105.44 107 106.99 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/LKR 0 8.4746 8.6105 8.6066 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/LKR 0 19.12 19.39 19.39 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/LKR 0 107.51 109.32 109.23 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/LKR 0 3.0086 3.0526 3.0526 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/LKR 0 1.3363 1.3363 1.3363 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LKR 0 43.31 43.93 43.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/LKR 0 2.3882 2.4214 2.4214 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/LKR 0 42.84 43.43 43.43 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/LKR 0 17.66 17.92 17.92 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/LKR 0 117.64 119.32 119.3 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/LKR 0 4.9178 4.989 4.9867 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/LKR 0 26.43 26.8 26.8 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/LKR 0 5.2422 5.3154 5.3154 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/LKR 0 1.39 1.39 1.39 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/LKR 0 12.294 12.294 12.294 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/LTL 0 0.2333 0.2349 0.2342 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
ZAR/MAD 0 0.6503 0.6503 0.6503 (0%) 0 ۲۷ مهر
ZAR/MXN 0 1.2941 1.2941 1.2941 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/MYR 0 0.28 0.28 0.28 (0%) 0 ۱۸ مهر
ZAR/NAD 0 0.9863 0.9863 0.9863 (0%) 0 ۱۰ بهمن
ZAR/NOK 0 0.6178 0.6178 0.6178 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/NPR 0 7.82 7.88 7.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/NZD 0 0.1057 0.1057 0.1057 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/OMR 0 0.0261 0.0261 0.0261 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/PAB 0 0.0706 0.0712 0.0706 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/PHP 0 3.4567 3.4567 3.4567 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/PKR 0 10.557 10.557 10.557 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/PLN 0 0.2592 0.2592 0.2592 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/QAR 0 0.2529 0.2535 0.2529 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/RON 0 0.2882 0.2882 0.2882 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/RUB 0 4.31 4.31 4.31 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/SAR 0 0.2607 0.2614 0.2608 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/SEK 0 0.6497 0.6497 0.6497 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/SGD 0 0.092 0.092 0.092 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/THB 0 2.0446 2.0446 2.0446 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/TRY 0 0.3939 0.3939 0.3939 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/TWD 0 2.0684 2.0684 2.0684 (0%) 0 ۲۷ مهر
ZAR/VEF 0 6897.7415 6997.076 6900.42 (0%) 0 ۱۱ تیر
ZAR/XAF 0 39.35 39.63 39.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/XCD 0 0.1887 0.1891 0.1887 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/XOF 0 39.35 40.51 39.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/LSL 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 (0.66%) 0.0066 ۰۳:۰۶:۰۶
ZAR/COP 0 233.4822 233.4822 233.4822 (0%) 0 ۲۸ مهر
ZAR/CYP 0 0.0355 0.0355 0.0355 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/GHS 0 0.3686 0.3686 0.3686 (0%) 0 ۲۷ مهر
ZAR/MWK 0 49.6516 49.6516 49.6516 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/MUR 0 2.4254 2.4254 2.4254 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/NGN 0 24.471 24.471 24.471 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/PYG 0 437.884 437.884 437.884 (0%) 0 ۲۷ مهر
ZAR/RWF 0 62.6482 62.6482 62.6482 (0%) 0 ۲۷ مهر
ZAR/SZL 0 0.9984 0.9984 0.9984 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/TND 0 0.1906 0.1906 0.1906 (0%) 0 ۲۷ مهر
ZAR/UGX 0 249.6191 249.6191 249.6191 (0%) 0 ۲۷ مهر
ZAR/UYU 0 2.5236 2.5236 2.5236 (0%) 0 ۲۹ مهر