شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/HUF Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / فورینت مجارستان 0 298.44 301.06 298.68 (0%) 0 ۲۵ مهر
رند آفریقای جنوبی / دلار 0 0.0669 0.0677 0.0676 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/HUF 0 76.08 76.2 76.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/AED 0.2483 0.2483 0.2483 0.2483 (0.16%) 0.0004 ۱۵:۰۶:۰۷
AUD/HUF 202.57 202.57 202.57 202.57 (0.19%) 0.39 ۰۳:۰۶:۰۶
ZAR/AUD 0.0986 0.0986 0.0986 0.0986 (0.91%) 0.0009 ۰۳:۰۶:۰۶
ARS/HUF 0 7.172 7.172 7.172 (0%) 0 ۱۰ بهمن
ZAR/ARS 3.9455 3.9455 3.9455 3.9455 (0.75%) 0.0292 ۰۳:۰۶:۰۶
ZAR/BBD 0 0.1413 0.1425 0.1414 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/BHD 0 0.0264 0.0265 0.0264 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/HUF 0 69.04 69.45 69.05 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/BRL 0.2785 0.2785 0.2785 0.2785 (0.72%) 0.002 ۰۷:۰۶:۰۷
ZAR/BWP 0.7323 0.7323 0.7323 0.7323 (0.22%) 0.0016 ۰۷:۰۶:۰۷
CAD/HUF 225.51 225.51 225.51 225.51 (0.49%) 1.11 ۰۷:۰۶:۰۷
ZAR/CAD 0.0888 0.0888 0.0888 0.0888 (0.34%) 0.0003 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/HUF 0 300.85 300.85 300.85 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/CHF 0.0665 0.0665 0.0665 0.0665 (0.6%) 0.0004 ۱۵:۰۶:۰۷
ZAR/CLP 0 46.14 47.06 46.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/CNY 0 0.4762 0.4762 0.4762 (0%) 0 ۲۶ مهر
CNY/HUF 0 40.81 40.87 40.84 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CZK/HUF 0 12.5659 12.5845 12.5822 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/CZK 0 1.5574 1.5574 1.5574 (0%) 0 ۲۶ مهر
DKK/HUF 0 44.293 44.293 44.293 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/DKK 0 0.4526 0.4526 0.4526 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/EGP 1.0989 1.0989 1.0989 1.0989 (0.79%) 0.0086 ۱۱:۰۶:۰۷
EUR/HUF 330.117 330.117 330.117 330.117 (0.81%) 2.674 ۱۱:۰۶:۰۷
ZAR/EUR 0.0605 0.0605 0.0605 0.0605 (0.5%) 0.0003 ۱۵:۰۶:۰۷
GBP/HUF 383.3 383.3 383.3 383.3 (0.29%) 1.1 ۰۷:۰۶:۰۷
ZAR/GBP 0.0521 0.0521 0.0521 0.0521 (0.96%) 0.0005 ۱۵:۰۶:۰۷
ZAR/HKD 0 0.5316 0.5316 0.5316 (0%) 0 ۲۶ مهر
HKD/HUF 0 35.6 35.66 35.63 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/HUF 0 77.223 77.223 77.223 (0%) 0 ۲۶ مهر
NZD/HUF 0 189.33 189.33 189.33 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/HUF 0 4.0032 4.0087 4.0057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/HUF 0 2.6042 2.6072 2.6068 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/HUF 0 2.5297 2.5418 2.5391 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/HUF 0 14.75 14.81 14.78 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/HUF 0 33.27 33.32 33.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HUF 0 5.2338 5.2427 5.2409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/HUF 0 2.2822 2.2948 2.2941 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/HUF 0 4.1542 4.1621 4.1573 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/HUF 0 74.51 74.66 74.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/HUF 0 30.73 30.8 30.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/HUF 0 204.62 205.06 204.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/HUF 0 8.5572 8.5735 8.5629 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/HUF 0 45.99 46.2 46.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/HUF 0 9.1163 9.1358 9.1252 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/HUF 0 2.4 2.4 2.4 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/HUF 0 20.148 20.148 20.148 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/IDR 0 943.1 943.1 943.1 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/INR 0 4.8199 4.8199 4.8199 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/ISK 0 7.47 7.49 7.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/JMD 0 9.54 9.61 9.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/JOD 0 0.0494 0.0496 0.0495 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/JPY 0 7.367 7.367 7.367 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/KES 0 6.886 6.886 6.886 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/KRW 79.8366 79.8366 79.8366 79.8366 (0.05%) 0.036 ۱۵:۰۶:۰۷
ZAR/LBP 0 105.44 107 106.99 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/LKR 12.302 12.302 12.302 12.302 (0.17%) 0.021 ۱۵:۰۶:۰۷
ZAR/LTL 0 0.2333 0.2349 0.2342 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
ZAR/MAD 0.6503 0.6503 0.6503 0.6503 (0.63%) 0.0041 ۱۲:۳۳:۰۶
ZAR/MXN 1.2914 1.2914 1.2914 1.2914 (0.53%) 0.0069 ۱۲:۳۳:۰۶
ZAR/MYR 0 0.28 0.28 0.28 (0%) 0 ۱۸ مهر
ZAR/NAD 0 0.9863 0.9863 0.9863 (0%) 0 ۱۰ بهمن
ZAR/NOK 0.6192 0.6192 0.6192 0.6192 (0.52%) 0.0032 ۱۲:۳۳:۰۶
ZAR/NPR 0 7.82 7.88 7.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/NZD 0.1059 0.1059 0.1059 0.1059 (0.38%) 0.0004 ۱۲:۳۳:۰۶
ZAR/OMR 0.026 0.026 0.026 0.026 (0.38%) 0.0001 ۱۲:۳۳:۰۶
ZAR/PAB 0 0.0706 0.0712 0.0706 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/PHP 3.4659 3.4659 3.4659 3.4659 (0.05%) 0.0016 ۱۲:۰۶:۰۷
ZAR/PKR 10.52 10.52 10.52 10.52 (0.61%) 0.064 ۱۲:۳۳:۰۶
ZAR/PLN 0.259 0.259 0.259 0.259 (0.5%) 0.0013 ۱۲:۰۶:۰۷
ZAR/QAR 0 0.2529 0.2535 0.2529 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/RON 0.2886 0.2886 0.2886 0.2886 (0.07%) 0.0002 ۱۲:۰۶:۰۷
ZAR/RUB 4.3111 4.3111 4.3111 4.3111 (0.28%) 0.0122 ۱۲:۰۶:۰۷
ZAR/SAR 0 0.2607 0.2614 0.2608 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/SEK 0.6517 0.6517 0.6517 0.6517 (0.48%) 0.0031 ۱۵:۰۶:۰۷
ZAR/SGD 0.0922 0.0922 0.0922 0.0922 (0.33%) 0.0003 ۱۵:۰۶:۰۷
ZAR/THB 2.0495 2.0495 2.0495 2.0495 (0.02%) 0.0005 ۱۵:۰۶:۰۷
ZAR/TRY 0.3913 0.3913 0.3913 0.3913 (0.05%) 0.0002 ۱۵:۰۶:۰۷
ZAR/TWD 2.0684 2.0684 2.0684 2.0684 (0.58%) 0.012 ۰۵:۰۶:۰۷
ZAR/VEF 0 6897.7415 6997.076 6900.42 (0%) 0 ۱۱ تیر
ZAR/XAF 0 39.35 39.63 39.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/XCD 0 0.1887 0.1891 0.1887 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/XOF 0 39.35 40.51 39.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/LSL 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 (0.05%) 0.0005 ۰۳:۰۶:۰۶
ZAR/COP 0 232.5768 232.5768 232.5768 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/CYP 0 0.0355 0.0355 0.0355 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/GHS 0.3686 0.3686 0.3686 0.3686 (0.96%) 0.0035 ۱۱:۰۶:۰۷
ZAR/MWK 0 49.7238 49.7238 49.7238 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/MUR 2.4337 2.4337 2.4337 2.4337 (1.37%) 0.0329 ۱۲:۳۳:۰۶
ZAR/NGN 24.504 24.504 24.504 24.504 (0.09%) 0.021 ۱۲:۳۳:۰۶
ZAR/PYG 437.884 437.884 437.884 437.884 (0.67%) 2.9114 ۱۲:۰۶:۰۷
ZAR/RWF 62.6482 62.6482 62.6482 62.6482 (0.58%) 0.3626 ۱۲:۰۶:۰۷
ZAR/SZL 0 0.9991 0.9991 0.9991 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/TND 0.1906 0.1906 0.1906 0.1906 (0.37%) 0.0007 ۱۵:۰۶:۰۷
ZAR/UGX 249.6191 249.6191 249.6191 249.6191 (0.56%) 1.3787 ۰۵:۰۶:۰۷
ZAR/UYU 2.5155 2.5155 2.5155 2.5155 (0.13%) 0.0032 ۰۵:۰۶:۰۷