شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/CZK Ask

  • نرخ فعلی:1.5693
  • بالاترین قیمت روز:1.5828
  • پایین ترین قیمت روز:1.5674
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5803
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۲:۳۲
  • نرخ روز گذشته:1.5802
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.69%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0109

نمودار کندل استیک ZAR/CZK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ZAR/CZK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5693 ریال18:42:32
1.5694 ریال18:21:32
1.569 ریال17:56:30
1.5679 ریال17:42:33
1.5674 ریال17:21:32
1.5692 ریال16:42:30
1.5687 ریال16:21:33
1.5683 ریال15:56:30
1.5677 ریال15:42:30
1.5715 ریال15:21:31
1.572 ریال14:56:27
1.5704 ریال14:42:29
1.5713 ریال14:21:29
1.5699 ریال13:56:26
1.5701 ریال13:42:28
1.57 ریال13:21:20
1.5697 ریال12:56:17
1.5719 ریال12:42:17
1.5758 ریال12:21:18
1.5798 ریال11:56:15
1.5805 ریال11:42:16
1.5828 ریال11:21:17
1.5823 ریال10:56:15
1.5805 ریال10:42:16
1.5807 ریال10:21:15
1.5808 ریال9:56:15
1.5811 ریال9:42:14
1.5802 ریال9:21:14
1.5809 ریال8:56:14
1.581 ریال8:42:14
1.5806 ریال7:56:13
1.5807 ریال7:42:14
1.5804 ریال7:21:14
1.5805 ریال6:56:13
1.5808 ریال6:42:15
1.5819 ریال6:21:15
1.5812 ریال5:56:14
1.5811 ریال5:42:15
1.5803 ریال5:21:15
1.5809 ریال4:56:13
1.5808 ریال4:42:15
1.5811 ریال4:21:14
1.5808 ریال3:56:13
1.5807 ریال3:42:14
1.5799 ریال3:21:13
1.5797 ریال2:56:13
1.5799 ریال2:42:14
1.5797 ریال2:21:13
1.5788 ریال1:56:13
1.5809 ریال1:42:14
1.5814 ریال1:21:12
1.5809 ریال0:56:13
1.5805 ریال0:42:13
1.5803 ریال0:21:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات