شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/CNY Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / یوان چین 7.0731 7.0717 7.0847 7.0777 (0%) 0 ۱۸:۵۹:۱۸
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0677 0.0677 0.0686 0.0686 (1.18%) 0.0008 ۲۲:۵۹:۲۲
AED/CNY 0 1.8641 1.8647 1.8644 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/AED 0.2501 0.2501 0.2501 0.2501 (0.68%) 0.0017 ۱۵:۰۶:۱۷
AUD/CNY 4.8519 4.8519 4.8519 4.8519 (0.04%) 0.0019 ۰۳:۰۶:۰۷
ZAR/AUD 0 0.0987 0.0987 0.0987 (0%) 0 ۲۹ مهر
ARS/CNY 0 0.2283 0.2284 0.2284 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/ARS 3.9573 3.9573 3.9573 3.9573 (0.3%) 0.0118 ۰۳:۰۶:۰۶
ZAR/BBD 0 0.1413 0.1425 0.1414 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/BHD 0 0.0264 0.0265 0.0264 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/CNY 0 1.6906 1.7018 1.691 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/BRL 0.2795 0.2795 0.2795 0.2795 (0.36%) 0.001 ۰۷:۰۶:۰۷
ZAR/BWP 0.7364 0.7364 0.7364 0.7364 (0.2%) 0.0015 ۰۷:۰۶:۰۷
CAD/CNY 5.4026 5.4026 5.4026 5.4026 (0.21%) 0.0112 ۰۷:۰۶:۰۷
ZAR/CAD 0.0886 0.0886 0.0886 0.0886 (0.45%) 0.0004 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/CNY 7.163 7.163 7.163 7.163 (0.24%) 0.0175 ۰۹:۰۶:۰۸
ZAR/CHF 0.0674 0.0674 0.0674 0.0674 (1.2%) 0.0008 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/CLP 0 46.14 47.06 46.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/CNY 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 (0.23%) 0.0024 ۰۹:۰۶:۰۸
EUR/CNY 7.882 7.882 7.882 7.882 (0.1%) 0.0077 ۰۹:۰۶:۰۸
GBP/CNY 9.175 9.175 9.175 9.175 (0.36%) 0.033 ۰۷:۰۶:۰۷
HKD/CNY 0.9011 0.9011 0.9011 0.9011 (0.2%) 0.0018 ۰۹:۰۶:۰۸
IDR/CNY 0.0502 0.0502 0.0502 0.0502 (0.2%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
INR/CNY 0 0.0996 0.0996 0.0996 (0%) 0 ۲۹ مهر
JPY/CNY 0.0651 0.0651 0.0651 0.0651 (0.15%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
KRW/CNY 0.6034 0.6034 0.6034 0.6034 (0.62%) 0.0037 ۰۹:۰۶:۰۸
MYR/CNY 1.6885 1.6885 1.6885 1.6885 (0.23%) 0.0039 ۰۹:۰۶:۰۸
NZD/CNY 4.5455 4.5455 4.5455 4.5455 (0.34%) 0.0152 ۰۹:۰۶:۰۸
SGD/CNY 5.1908 5.1908 5.1908 5.1908 (0.12%) 0.0063 ۰۹:۰۶:۰۸
THB/CNY 0 0.2334 0.2334 0.2334 (0%) 0 ۲۶ مهر
TWD/CNY 0.2312 0.2312 0.2312 0.2312 (0.22%) 0.0005 ۰۹:۰۶:۰۸
ZAR/CNY 0.4787 0.4787 0.4787 0.4787 (0.17%) 0.0008 ۰۹:۰۶:۰۸
MXN/CNY 0 0.3612 0.3629 0.3618 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/CNY 0 0.8146 0.8155 0.8153 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/CNY 0 0.1282 0.1283 0.1283 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CNY 0 1.8454 1.8479 1.847 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/CNY 0 0.1018 0.1022 0.1018 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SAR/CNY 0 1.8257 1.8265 1.826 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/CNY 0 0.7527 0.7536 0.7533 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/CNY 0 1.126 1.1317 1.1268 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/CNY 0 0.0579 0.0579 0.0579 (0%) 0 ۱۵ تیر
KWD/CNY 0 22.5781 22.5955 22.5814 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/CZK 1.552 1.552 1.552 1.552 (0.12%) 0.0019 ۰۹:۰۶:۰۸
ZAR/DKK 0.4536 0.4536 0.4536 0.4536 (0.11%) 0.0005 ۰۹:۰۶:۰۸
ZAR/EGP 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 (0.05%) 0.0005 ۱۱:۰۶:۰۸
ZAR/EUR 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 (0.83%) 0.0005 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/GBP 0.0526 0.0526 0.0526 0.0526 (0.96%) 0.0005 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/HKD 0.533 0.533 0.533 0.533 (0.26%) 0.0014 ۱۳:۰۶:۱۰
ZAR/HUF 20.138 20.138 20.138 20.138 (0.05%) 0.01 ۱۳:۰۶:۱۰
ZAR/IDR 944.6 944.6 944.6 944.6 (0.16%) 1.5 ۱۳:۰۶:۱۰
ZAR/INR 4.8179 4.8179 4.8179 4.8179 (0.04%) 0.002 ۱۳:۰۶:۱۰
ZAR/ISK 0 7.47 7.49 7.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/JMD 0 9.54 9.61 9.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/JOD 0 0.0494 0.0496 0.0495 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/JPY 7.374 7.374 7.374 7.374 (0.1%) 0.007 ۱۳:۰۶:۱۰
ZAR/KES 6.911 6.911 6.911 6.911 (0.36%) 0.025 ۱۳:۰۶:۱۰
ZAR/KRW 79.927 79.927 79.927 79.927 (0.88%) 0.7004 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/LBP 0 105.44 107 106.99 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/LKR 12.362 12.362 12.362 12.362 (0.55%) 0.068 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/LTL 0 0.2333 0.2349 0.2342 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
ZAR/MAD 0 0.6503 0.6503 0.6503 (0%) 0 ۲۷ مهر
ZAR/MXN 0 1.2941 1.2941 1.2941 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/MYR 0.29 0.29 0.29 0.29 (3.57%) 0.01 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/NAD 0 0.9863 0.9863 0.9863 (0%) 0 ۱۰ بهمن
ZAR/NOK 0 0.6178 0.6178 0.6178 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/NPR 0 7.82 7.88 7.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/NZD 0 0.1057 0.1057 0.1057 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/OMR 0 0.0261 0.0261 0.0261 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/PAB 0 0.0706 0.0712 0.0706 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/PHP 3.4718 3.4718 3.4718 3.4718 (0.44%) 0.0151 ۱۲:۰۶:۰۸
ZAR/PKR 0 10.557 10.557 10.557 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/PLN 0.2603 0.2603 0.2603 0.2603 (0.42%) 0.0011 ۱۲:۰۶:۰۸
ZAR/QAR 0 0.2529 0.2535 0.2529 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/RON 0.2895 0.2895 0.2895 0.2895 (0.45%) 0.0013 ۱۲:۰۶:۰۸
ZAR/RUB 4.3166 4.3166 4.3166 4.3166 (0.15%) 0.0066 ۱۲:۰۶:۰۸
ZAR/SAR 0 0.2607 0.2614 0.2608 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/SEK 0.656 0.656 0.656 0.656 (0.97%) 0.0063 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/SGD 0.0928 0.0928 0.0928 0.0928 (0.87%) 0.0008 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/THB 2.0623 2.0623 2.0623 2.0623 (0.87%) 0.0177 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/TRY 0.3974 0.3974 0.3974 0.3974 (0.89%) 0.0035 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/TWD 2.0611 2.0611 2.0611 2.0611 (0.35%) 0.0073 ۰۵:۰۶:۰۷
ZAR/VEF 0 6897.7415 6997.076 6900.42 (0%) 0 ۱۱ تیر
ZAR/XAF 0 39.35 39.63 39.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/XCD 0 0.1887 0.1891 0.1887 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/XOF 0 39.35 40.51 39.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/LSL 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 (0.66%) 0.0066 ۰۳:۰۶:۰۶
BGN/CNY 4.0295 4.0295 4.0295 4.0295 (0.07%) 0.0029 ۰۷:۰۶:۰۷
CLP/CNY 0 0.0099 0.0099 0.0099 (0%) 0 ۲۳ مهر
XAG/CNY 124.36 124.36 124.36 124.36 (0.09%) 0.11 ۰۹:۰۶:۰۸
XAU/CNY 10507.8 10507.8 10507.8 10507.8 (0.24%) 25.1 ۰۹:۰۶:۰۸
ZAR/COP 231.4823 231.4823 231.4823 231.4823 (0.86%) 1.9999 ۰۹:۰۶:۰۸
ZAR/CYP 0 0.0355 0.0355 0.0355 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/GHS 0.3698 0.3698 0.3698 0.3698 (0.33%) 0.0012 ۱۱:۰۶:۰۸
ZAR/MWK 50.0729 50.0729 50.0729 50.0729 (0.85%) 0.4213 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/MUR 0 2.4254 2.4254 2.4254 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/NGN 0 24.471 24.471 24.471 (0%) 0 ۲۹ مهر
ZAR/PYG 436.4447 436.4447 436.4447 436.4447 (0.33%) 1.4393 ۱۲:۰۶:۰۸
ZAR/RWF 62.5641 62.5641 62.5641 62.5641 (0.13%) 0.0841 ۱۲:۰۶:۰۸
ZAR/SZL 0.9991 0.9991 0.9991 0.9991 (0.07%) 0.0007 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/TND 0.1911 0.1911 0.1911 0.1911 (0.26%) 0.0005 ۱۵:۰۶:۱۷
ZAR/UGX 249.3276 249.3276 249.3276 249.3276 (0.12%) 0.2915 ۰۵:۰۶:۰۷
ZAR/UYU 2.5325 2.5325 2.5325 2.5325 (0.35%) 0.0089 ۰۵:۰۶:۰۸