شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/CNY Ask

  • نرخ فعلی:0.4767
  • بالاترین قیمت روز:0.477
  • پایین ترین قیمت روز:0.4757
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4759
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۵:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.4757
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک ZAR/CNY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ZAR/CNY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4767 ریال11:15:15
0.4767 ریال11:15:15
0.4765 ریال10:33:13
0.4767 ریال10:15:14
0.4767 ریال10:15:14
0.4769 ریال9:33:13
0.477 ریال8:54:13
0.4769 ریال8:33:13
0.477 ریال7:54:12
0.4767 ریال6:54:13
0.4768 ریال6:15:18
0.4768 ریال6:15:18
0.4766 ریال5:54:13
0.4764 ریال5:33:13
0.4762 ریال5:15:15
0.4762 ریال5:15:14
0.4759 ریال4:33:12
0.4758 ریال4:15:14
0.4758 ریال4:15:13
0.4757 ریال3:54:12
0.476 ریال3:36:12
0.4758 ریال3:15:15
0.4758 ریال3:15:14
0.4759 ریال2:15:15
0.4759 ریال2:15:13
0.476 ریال1:54:12
0.4763 ریال1:33:12
0.4762 ریال1:15:15
0.4762 ریال1:15:14
0.4759 ریال0:33:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات