کالایاب
شاخص یاب

ZAR/CNY Ask

  • نرخ فعلی:0.4647
  • بالاترین قیمت روز:0.4647
  • پایین ترین قیمت روز:0.459
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4594
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۳۶:۲۴
  • نرخ روز گذشته:0.4585
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0062

نمودار کندل استیک ZAR/CNY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ZAR/CNY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4647 ریال18:36:24
0.4616 ریال12:36:16
0.4592 ریال8:42:07
0.4594 ریال6:39:06
0.459 ریال4:42:06
0.4591 ریال2:39:05
0.4596 ریال0:48:06
0.4594 ریال0:45:07
0.4594 ریال0:45:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات