شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/BRL Ask

  • نرخ فعلی:0.2804
  • بالاترین قیمت روز:0.2804
  • پایین ترین قیمت روز:0.2779
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2786
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۳:۲۳
  • نرخ روز گذشته:0.2788
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0016

نمودار کندل استیک ZAR/BRL Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ZAR/BRL Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2804 ریال21:33:23
0.2803 ریال21:15:29
0.2803 ریال21:15:28
0.2801 ریال20:54:25
0.28 ریال20:15:28
0.28 ریال20:15:27
0.2799 ریال19:54:23
0.2796 ریال19:33:23
0.2795 ریال19:15:27
0.2795 ریال19:15:26
0.2791 ریال18:54:23
0.2786 ریال18:36:22
0.279 ریال18:15:30
0.279 ریال18:15:29
0.2789 ریال17:54:22
0.2791 ریال17:36:22
0.2794 ریال17:15:25
0.2794 ریال17:15:24
0.28 ریال16:54:22
0.2795 ریال16:33:21
0.2792 ریال16:15:25
0.2792 ریال16:15:24
0.279 ریال15:33:22
0.2785 ریال15:15:23
0.2785 ریال15:15:22
0.2786 ریال14:54:20
0.2784 ریال14:33:21
0.2782 ریال14:15:23
0.2782 ریال14:15:21
0.2779 ریال13:54:20
0.2783 ریال13:33:20
0.278 ریال13:15:22
0.278 ریال13:15:22
0.2783 ریال12:54:19
0.2789 ریال12:33:18
0.2791 ریال12:15:21
0.2791 ریال12:15:20
0.2789 ریال11:54:18
0.2791 ریال11:15:15
0.2791 ریال11:15:15
0.279 ریال10:54:14
0.2787 ریال10:33:14
0.2791 ریال10:15:17
0.2791 ریال10:15:16
0.2792 ریال9:54:15
0.2793 ریال8:33:13
0.2792 ریال6:54:14
0.2793 ریال6:33:14
0.2792 ریال6:15:16
0.2792 ریال6:15:15
0.2793 ریال5:54:14
0.2791 ریال5:33:14
0.2794 ریال5:15:16
0.2794 ریال5:15:16
0.2795 ریال4:54:13
0.2793 ریال4:33:13
0.2792 ریال4:15:15
0.2792 ریال4:15:14
0.2794 ریال3:54:13
0.2791 ریال3:15:14
0.2791 ریال3:15:14
0.2793 ریال2:33:13
0.2791 ریال2:15:15
0.2791 ریال2:15:14
0.2789 ریال1:54:12
0.279 ریال1:33:13
0.2788 ریال0:54:12
0.2786 ریال0:15:14
0.2786 ریال0:15:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات